Storck

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Storck

Bericht door Jabob65 »

Storck vraagt in een brief onder andere aandacht voor de teruglopende interesse in de diensten van de stamapostel:

Nu heb ik nog een verzoek aan u.
Met enige zorg constateren we dat de deelname aan de stamaposteldiensten steeds verder terugloopt. Helpt u toch alstublieft mee om deze negatieve trend te stoppen. Laten we de stamaposteldiensten tot hoogtepunten in ons geloofsleven maken, zo ook Pasen 2014. Spreek alstublieft liefdevol en met gevoel met de broeders en zuster die aan de rand staan, dat ze bewust worden gemaakt van deze bijzondere gebeurtenis.


Het syllogisme is dan:

- Degene die de stamaposteldienst niet bezoekt staat aan de rand
- br. x bezoekt de stamaposteldienst niet

Conclusie: br x staat aan de rand.

Ik heb een aantal mensen gevraagd wat ze van deze zinsnede vinden.

Eerste antwoord: men heeft het niet gehoord.

Tweede antwoord: nu men het weet, vind men het ongepast.

Deze brief wordt geschreven, vertaald en gaat door de handen van onder andere Klene, de distrisctsvoorgangers en de dienstleiders, en toch is er in deze keten klaarblijkelijk niemand die bezwaren heeft.

De vraag waarom er zo weinig interesse voor dergelijke diensten is, wordt niet gesteld, hoeveel kerkgemeenschappen zijn er waar men op zondag naar een beeldscherm kijkt?
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2780
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Storck

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 10.00 uur]


@Jabob65

Ook naar míjn vaste overtuiging spreekt de nieuwe districtsapostel hier met een valse dubbele tong:
"Rainer Storck
Aan de broeders en zusters In het kerkgebied Nederland
Voor te lezen op zondag, 23 maart 2014 na het slotgebed en voor het slotlied.

Geliefde broeders en zusters,

Naar aanleiding van mijn ordinatie tot districtsapostel op 23 februari
hebben mij vanuit uw kring talrijke berichten bereikt. U heeft mij daarin
uw zegenwensen, uw vertrouwen, en uw belofte om mij steeds intensief in
uw gebeden te gedenken, tot uitdrukking gebracht. Samenvattend is mij
veel welwillendheid tegemoet gekomen. Ik heb me daar zeer over verheugd
en ben u daarvoor van harte dankbaar. Ik hoop dat u er begrip voor heeft
dat ik
niet alle post individueel beantwoorden kan.

Dan mogen we ons op het eerste bezoek van onze stamapostel Jean-Luc
Schneider aan Nederland verheugen. Hij zal ons met Pasen bezoeken en op
20 april 2014 de dienst in onze kerk in Hilversum leiden, die ook
uitgezonden zal worden naar alle aangesloten gemeenten in Nederland. De
dienst begint om 10:00 uur.

Nu heb ik nog een verzoek aan u.
Met enige zorg constateren we dat de deelname aan de stamaposteldiensten
steeds verder terugloopt. Helpt u toch alstublieft mee om deze negatieve
trend te stoppen. Laten we de stamaposteldiensten tot hoogtepunten in ons
geloofsleven maken, zo ook Pasen 2014. Spreek alstublieft liefdevol en
met gevoel met de broeders en zuster die aan de rand staan, dat ze bewust
worden gemaakt van deze bijzondere gebeurtenis.

De ambtsdragers verzoek ik dringend om de verwachting en voorvreugde naar
uw vermogen te ondersteunen.


Onze stamapostel komt – dat mag ons inspireren en aansporen.
Graag wil ik u in de voorbeden ter zijde staan."
In de Nieuw-Apostolische Kerk worden de gelovigen stelselmatig op zo'n manier "gemodelleerd" dat men uiteindelijk "voort-existeert" met een tegenwoordigheid van geest van nog slechts zo'n 30 (van de volle 100) procent. Zodra er wordt gepredikt in termen van "Spreek alstublieft liefdevol en met gevoel... ", wordt als het ware automatisch in ieders brein de "firewall" uitgezet. Bijna niemand wenst zich er vervolgens rekenschap van te geven hoe er -in dit geval- feitelijk wordt gepolariseerd c.q. gediscrimineerd. Evenmin wensen de meeste gelovigen daarin een patroon te zien ontstaan. Toch is het zo dat wie een reeks van dergelijke voorvallen op een rij zet, er hier na verloop van tijd niet omheen kan dat van hogerhand in de organisatie voor God (!) gelijkwaardige naasten op onchristelijke wijze worden bejegend. Dit is ook precies de reden waarom het vertrouwen in de kerkleiding mij destijds gaandeweg ontviel. Aan een "apostel" schreef ik toen het volgende:
Ten afscheid

Door middel van dit schrijven wil ik verduidelijken hoe het komt dat er voor mij geen andere keuze overbleef dan het lidmaatschap van onze kerk op te zeggen. Onze D.Ap. gaf in diens reactie op mijn laatste e-mail aan jou (02/05/2007 11:46) aan mijn verzoek te eerbiedigen.

Van een aantal zaken in onze kerk heb ik door de jaren heen een enorme afkeer gekregen. Wat daarbij de kroon spant is nonchalance van ambtsdragers die zichzelf hogere dienaren noemen. Nonchalance met name welke zich uit in het weglopen voor verantwoordelijkheden.

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Stamapostel en de gezamenlijke Districtsapostelen handelen in strijd met het Tweede Gebod door in Vragen en Antwoorden te stellen dat de Nieuw-Apostolische Kerk dient te worden beschouwd als het opnieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer, en dat diezelfde kerk wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zie vraag 167 van de Nederlandse uitgave 1993.
Met dit uitgangspunt is er boven Gods akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht aangebracht.

Op deze wijze is de nieuw-apostolische geloofsleer tot een nieuw “gouden kalf” gemaakt. Gelovigen wordt voorgehouden dat de Heilige Geest een religieuze organisatie zou kunnen bezielen, terwijl ambtsdragers worden geacht, zulks op straffe van uitsluiting, zich geheel en al aan zgn. Lehraussagen te conformeren. Hiermee worden schapen Zijner weide te grazen genomen. Bestuurders wijzen de verantwoordelijkheid af voor hun aandeel in de gestichte verwarring en zij laten slachtoffers met (blijvend) geestelijk letsel goeddeels aan hun lot over.

Dit is de kern van mijn bezwaar tegen de handelwijze van verantwoordelijken in onze kerk. Het valt mij op dat hogere dienaren, wanneer het er soms om spant, geregeld ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor hun handelen af te wentelen op onschuldige (goed)gelovigen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verklaring t.a.v. de Boodschap van St.Ap. Bischoff, of recentelijk aan de verklaring van Ap. Krause in de kwestie Hamburg-Blankenese. Zie mijn e-mail 01/05/2007 22:13.

Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

Bij de aankondiging van de Leidraad Dienen en leiding geven raakte ik, zoals je weet, destijds volkomen in de war. Ik zag er geen waarborg in voor betere zielzorg, doch veeleer een poging van het internationale kerkbestuur om af te komen van het imago van een sekte. Toen die Leidraad later verscheen, bleek er niets in te staan over wat zielzorg feitelijk omvat. In datzelfde licht zie ik de op handen zijnde catechismus. Niet dat er iets tegen zou zijn op het afwerpen van dat vervelende imago, doch moet de theorie prevaleren boven de praktijk?

Ergens schreef ik: “Men heeft niet in de gaten dat wie met Zijn woord aan de haal gaat, terstond wordt verblind voor Zijn waarheid.” (...)
Zie evt. http://www.nakobserver.nl/phpbb2/viewto ... ight=#8703.
Ik zou willen dat hogere dienaren zich rekenschap geven van de nagalm die hun handelen meebrengt, en dan speciaal voor hen die -tegen de geloofsleer in- niet anders kunnen dan afzien van een “onbegrensd vertrouwen” in ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Amersfoort, 4 mei 2007
Ik kreeg er geen antwoord op. Inhoudelijk viel er immers ook niets te ontkennen! Later hield districtsapostel Armin Brinkmann het mij voor dat ik mij van het werk Gods (!) had gedistantieerd. Hierna informeerde ik nog hoe hij dat kon weten, maar ook dan krijg je als vermeende "bad guy" van een "good guy" natuurlijk géén enkele reactie. Voor eigen parochie laat men het voorkomen alsof er vrede en veiligheid is...
 • Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

  Uit: 1 Thessalonicenzen 5: 3 (SV-J)
... maar het ligt wezenlijk anders:
 • [14] Ze verklaren de wond van mijn volk
  lichtvaardig voor genezen,
  ze zeggen: “Alles gaat naar wens.”
  Nee, niets gaat naar wens!
  [15] Schamen zij zich voor hun wandaden?
  Integendeel, zij weten niet wat schaamte is.
  Daarom komen ze ten val,
  als ik ze straf, storten ze allen dood neer
  – zegt de HEER.


  Uit: Jeremia 6 (NBV)
Tegen degenen die nu "aan de rand" zouden staan, zou ik willen zeggen: "Laat je geen zand in de ogen strooien!" Er is maar één Heilige Geest, en Die werkt net zo goudeerlijk door een (ongeboren) kind als door een zogenaamde zegenaar. In de Nieuw-Apostolische Kerk maken "hoge(re) dienaren" vooral zichzelf belangrijk...

Groet,
TjerkB :shock:


P.S. Het moet mij van het hart dat ik in al deze ontwikkelingen ook een parallel zie met wat er bijvoorbeeld onlangs in politieke kringen werd gescandeerd: "Minder, minder, minder (medemensen, deel uitmakend van een etnische bevolkingsgroep in onze samenleving)!" In de Nieuw-Apostolische Kerk geldt welbeschouwd al sinds jaar en dag: minder, minder, minder vragenstellers! Stel in deze kerk beslist geen vragen die "zegenaars" onwelgevallig kunnen zijn. Dan mag je namelijk opkrassen. Dan mag je worden overgeslagen, genegeerd, geïsoleerd. Dan opeens wordt de kans dat je bij sommigen nog het voordeel van de twijfel geniet, heel erg klein. Dan tonen jouw "liefhebbende broeders en zusters in de stamapostel" (in plaats van in de Heer) zich opeens sympathisanten van wat in Zijn werk natuurlijk geen zuivere koffie meer kan zijn. Gedienstig onderwerpen zij zich aan "dienaren" (lees: bazige bullebakken) die zich ongegeneerd schuldig maken aan psychische onderdrukking.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Storck

Bericht door Jabob65 »

@Tjerk, ik ben bang dat je gelijk hebt, ik heb een aantal mensen gevraagd die de dienst bezocht hebben en ze konden zich absoluut niet herinneren dat er iets naars in de brief van Storck zou hebben gestaan...net zoals de foto die je laatst plaatste: een heilige verzegeling ergens in Duitsland.

Er stond onder dat x aantal menen die dag van christen 'Godskind' waren geworden.

Het valt de mensen niet op.
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Storck

Bericht door Certina »

Och het is nog maar een handjevol oudjes die naar zo'n uitzending gaan en de rest laat verstek gaan.
Als ik die JLS hoor praten krijg ik de rillingen over mijn rug.
Soms krijg ik het gevoel of die onder (geestelijke) drugs staat.
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Storck

Bericht door Levi »

@ll

Ergernis;

1 Als nieuwe leider jezelf introduceren dmv een brief
2 Bedanken van hielenlikkers
3 De toon is gezet dat niet verwacht hoeft te worden dat je een schriftelijke reactie ontvangt
4 De niet hielenlikkers zijn direct gekwalificeerd als randfiguren
5 In dezelfde brief oproepen tot het aanbidden van Charlie Chaplin

Een slechter begin door Storck is niet denkbaar.

Levi
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Storck

Bericht door Jabob65 »

@certina, als ik hem zie en naar hem luister, bekruipt mij ook een gevoel van onbehagen maar als je dan naar de Facebookpagina van NAK Nederland gaat, dan zie je dat de mensen hem vreselijk adoreren.
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Storck

Bericht door Certina »

Dat doet me aan de jaren '70 denken toen Schumacher het roer overnam in NL die man werd door de nakkers geprezen en door de hazea's niet voor vol aangezien.
Kerstbomen werden verboden, geen kaarsen op het altaar, en de Duitse nak zangbundel werd ingevoerd.
De naam werd veranderd in ''Nieuw Apostolische Kerk'' tegen de wil van de hazea's.
Liederen zoals ''So wie Du'' en Ziehe deine Schuhe aus'' moesten meer gezongen worden en het mannen koorlied ''Bede'' werd verbannen.
Wat een kl.te tijd!!!!! ik k.ts er nu nog van!!!!!
Ik heb daarna ''Die Flinte ins Korn'' gegooid en de nak de rug toegekeerd.
En toe was geluk normaal.
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2780
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Storck

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 20.30 uur]
TjerkB schreef:(...)
"Rainer Storck
Aan de broeders en zusters In het kerkgebied Nederland

(...)
Nu heb ik nog een verzoek aan u.
Met enige zorg constateren we dat de deelname aan de stamaposteldiensten
steeds verder terugloopt. Helpt u toch alstublieft mee om deze negatieve
trend te stoppen. Laten we de stamaposteldiensten tot hoogtepunten in ons
geloofsleven maken
...

(...)
Onze stamapostel komt – dat mag ons inspireren en aansporen.

(...)"
(...)


Uit: Mijn bericht op "do 27 maart 2014, 00:19"
@all

Vraag: als "stamaposteldiensten" in ons geloofsleven hoogtepunten moeten zijn, wat zijn dan "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" de dieptepunten?!

Hoe langer ik over de oproep van de nieuwe "hoofdman over 500.000 ondergeschikten van alle rangen en standen" nadenk, des te verwerpelijker ik die oproep vind. Bij het "old boys network" waarin betrokkene prominent figureert, slikt men deze godsdienstwaanzin als zoete koek, zoals eerder bespottelijke uitlatingen van diens ambtsvoorganger als "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird." Leidinggevenden in deze kerk hebben voor zichzelf een sprookjeswereld gecreëerd. Ze willen op hun wenken worden bediend. Wie het spel niet meespeelt, mag het zich laten welgevallen voor straf te worden bejegend als "randfiguur". Heus, met het evangelie van Jezus Christus heeft dit alles niets van doen!!

Aangesloten leden die zich laten vermurwen door het opgelegde bijgeloof (!) dat het voor hun eigen bestwil zou zijn als men ervan uitgaat dat het waarheidsgehalte van de prediking rechtevenredig toeneemt naarmate "zegenaars" die het woord voeren hogere dienaren zijn, wijs ik er voor de duidelijkheid nog maar eens op dat men op deze manier wordt gehersenspoeld. Je moet een willoze navolger worden van iemand die zich boven jou verheft. Dat komt neer op diefstal van authenticiteit.

Zie ook mijn bericht op "vr 14 feb 2014, 08:22" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Jabob65
Berichten: 90
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Storck

Bericht door Jabob65 »

@Tjerk, Schneider heeft dan de definitieve indeling gemaakt, en een scherp onderscheid gecreëerd tussen christenen en Godskinderen..

Maar in de bergrede worden de accenten geheel anders gelegd:
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Storck

Bericht door Levi »

@jabob65

De Nak claimt de kerk van JC te zijn. Ondertussen worden de trouwe brs/zrs geestelijk gekneveld en gegijzeld. Massaal Stockholm syndroom is aan de orde. JLS doet daar nogeens een schepje bovenop door de menigte te geselen met onfrisse uit de duim gezogen waarheden.
Overigens, mooie uitvoering!

Groet,
Levi
Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”