Welkom

Ter kennismaking
Plaats reactie
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2773
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Welkom

Bericht door TjerkB »

@all

Goede wijn behoeft geen krans! Maar voordat je die als wijnbouwer mag oogsten, is er een akker nodig. Die zal met zorg worden gekozen. Hierna kunnen alle krachten worden gebundeld, met ontzag voor de natuur...

Dit Forum is bedoeld om "het apostolische werk" te dienen; om in navolging van de apostelen van Jezus Christus bij te dragen aan ware zielzorg. Ongekunsteld, zoals bijvoorbeeld Paulus zich erover uitliet:
 • [12] Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.

  Uit: 2 Korintiërs 1 (NBV)
Samen kunnen wij onder ogen zien wat er te doen valt, of te laten. Voor het goede begrip: niet altijd moet er een blad voor de mond worden genomen. Wij kunnen ook door de spreekwoordelijke zure appel heen bijten.

Dit is mijn wens. Misschien kunnen er nog andere functionaliteiten bij. Na een halfjaar wil ik graag bezien of het met dit Forum gestarte initiatief kansrijk is om te worden voortgezet. Op- en aanmerkingen zijn welkom!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2773
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Welkom

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 18-12-2013, 13.00 uur]


@all

Ter info:
BakEenEi schreef:(...)
De meesten van ons weten -denk ik- wel, dat "apostolischeobserver.nl" slash "apostolischekritiek.nl" domeinnamen zijn die al zo'n 10 jaar geleden zijn geregistreerd door Bauke Moesker. De website en later ook dit forum zijn door hem opgezet. Tussendoor hebben nog "NAK-Observer" en "Maimonides" de revue gepasseerd. Maar Bauke was eenvoudig dé pionier van het eerste uur. Het woord "kritiek" kwam volgens stamapostel Fehr al niet in de Bijbel voor, en dus evenmin in het nieuw-apostolische idioom. De in Groningen en omstreken "naadloos" "met de stamapostel verbonden dienaren" hielden hier strak de hand aan. Kritiek schreef je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" weg in "stromend water". Pas dan had je bij wijze van spreken 1 Korintiërs 13 goed begrepen. Niet alleen voor Bauke waren zulke denkbeelden ronduit benauwend.

Vragen die niet worden beantwoord, blijven staan. Het worden in feite onbetaalde rekeningen. Bestuurders bij de Nieuw-Apostolische Kerk hadden hier echter geen boodschap aan. Voor Bauke Moesker is het altijd een doorn in het oog gebleven dat men kennelijk liever vashoudt aan "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" dan nota bene aan de "blijde boodschap" welke uitgaat van het evangelie van Jezus Christus. Vandaar de aandacht die hij altijd heeft gevraagd voor beide kanten van de medaille. Zwarte bladzijden in de geschiedenis kun je wel wegmoffelen, maar uiteindelijk zal elke leugen door waarheid worden ontmaskerd.

Ook mij werd in de Nieuw-Apostolische Kerk met name "te onpas" voorgehouden "C'est le ton qui fait la musique!", zo in de zin van het Arabische spreekwoord "Doe je mond pas open als wat je gaat zeggen, mooier is dan de stilte ervóór!" Het viel mij echter op dat de eersten die op zo'n manier wisten te reageren niet zelden tevens degenen waren die in voorkomende gevallen de opgekomen ergernis zelf hadden veroorzaakt. Dan is het nogal makkelijk "reciteren". Uit pure verontwaardiging schreef ik hierover ooit een columnpje: "ALARM". Bijgevolg: toen Bauke Moesker in 2010 voor een ziekenhuisopname stond, wilde ik wel even bijspringen.

Met dat "bijspringen" is het "uit de hand gelopen" want door het dossier Rohn, waarmee het toen op dit Forum menens werd, kwam de aap uit de mouw bij het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, dat wil zeggen: wij stelden dit hier wel vast, maar dat was voor betrokkenen hun eer te na. Wisten wij dan niet dat wij moesten zijn "in de dingen onzes stamapostels" (vgl. Lukas 2: 49b)? Dan schrijf je toch alles, wat de voleindiging van ons nieuw-apostolische geloof niet dient, weg in stromend water? Dan wil je toch de mantel der Liefde aantrekken? Dan... Nee, nee, en nóg eens néé. Niet om "witte boordencriminelen" te beschermen.

Gretig graaiden de intussen van zowel grootheidswaanzin als van godsdienstwaanzin vervulde kerkpolitieke schaakgrootmeesters in het offerblok om hun "vijanden en tegenstanders" tot moes te laten (!) hakken. Een christelijke advocaat wilde zich voor het spreekwoordelijke bord linzensoep daarvoor wel laten inhuren. Heus: met offerontvangsten doe je wonderen. Dat had destijds de familie Bischoff óók al snel door. Bauke en ik begrepen dat er méér tekst en uitleg nodig zou zijn. Die hebben wij dus gegeven. Doch van "kritiek", hoe opbouwend ook, daar wil ik geen levenswerk van maken. Ik wilde wel een forum, maar dan anders van opzet.

Vandaar op "Vr 31 Mei 2013, 13:52" een eerste mededeling over de doorstart, zoals (ook) mij die voor ogen staat. Aangezien ik mijn tijd ook heel goed anders kan besteden, pas gisteren een tweede bericht daarover. Ik laat het aan Bauke over om aan "het oude forum" eventueel een archieffunctie te geven. Of er bij het nieuwe forum ook een website komt en/of bijvoorbeeld een blog, zie ik nog wel. Nu eerst maar een nieuw begin. Wat het dossier Rohn betreft, probeer ik het nieuws te volgen, maar knoop mij er niet aan op. Belangrijker vind ik het dat -naar het evangelie van Jezus Christus- de hoofdzaak (weer) de hoofdzaak wordt. Dit ter afronding.

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Wo 11 Dec 2013, 12:10" in de thread "Vernieuwing index-pagina?"
WebTeam schreef:
Certina schreef:dat respecteer ik ook maar laat de forumleden niet 6 maanden in onzekerheid zitten en maak bekend wat er verder gaat gebeuren
of gaat hier het spreekwoord gelden ''zwijgen is goud spreken is zilver''!
@Certina

Het woord daaromtrent is aan Bauke. Zowel de website als naderhand dit forum zijn door hem voor eigen rekening en risico opgezet, zuiver om te informeren over het -met stilzwijgend goedvinden van de aangesloten leden- door "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk veroorzaakte menselijke leed wat door de jaren heen telkens opnieuw opzettelijk en uit offerontvangsten ten koste van slachtoffers toegedekt moest blijven. Bauke is voor diens particuliere initiatief overigens aan niemand enige uitleg verschuldigd. Wat nog het forum betreft: de redactionele berichtgeving werd beëindigd. Uiteraard was er op dat punt geen (kosteloze) dienstverlening toegezegd of anderszins met geïnteresseerde lezers overeengekomen. Aanvullende informatie na het kerstreces.

Het WebTeam


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Wo 18 Dec 2013, 10:01" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk"
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Toelichting op de doorstart (1)

Bericht door Admin »

Redactie schreef:@all

Door een spervuur aan beslagleggingen, waarmee het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in de achterliggende weken -zo gram als een leeuw- heeft willen toeslaan bij broeder Rohn en diens gezin, heeft men wat ons betreft nu wel laten zien wat het ware gezicht is van wat "het werk Gods" moest heten:
BakEenEi schreef:(...)
Tot mijn teleurstelling en woede (!) moest ik in de Nieuw-Apostolische Kerk telkens weer vaststellen hoezeer hooggeplaatste "zegenaars" het zich wensen te veroorloven bikkelhard te zijn voor een ander en zo mild als maar mogelijk is voor zichzelf. Wat districtsapostel Brinkmann betreft, lijkt hiervoor het bewijs intussen overtuigend genoeg te zijn geleverd: eigenmachtig investeert hij het 20-voudige van de limiet waarover hij statutair maximaal te beslissen had; het geld verdwijnt in de zakken van criminelen, en hij kan volstaan met een slap excuus! In de tussentijd blijft hij hardvochtig oorlog voeren (!) tegen onder anderen Ronald Rohn.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 06 Nov 2012, 18:00" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit"
Wat in de geschiedenisboekjes die voor het godsdienstonderwijs en confirmatie-onderricht worden gebruikt zorgvuldig onvermeld blijft is echter dat de internationale kerkleiding dat instrument al jarenlang hanteert! Zo kunnen wij op het Internet bijvoorbeeld het volgende nalezen:
Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente .
De Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente ( HEAG ) is een klein kerkgenootschap dat is ontstaan vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk ( toen nog " Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen " ( HAZEA ) genoemd ) .
Aanleiding was de afzetting van de Enkhuizer evangelist H.J. Smit in 1925 , wegens onenigheid met apostel Van Oosbree over diens avondmaalsopvatting .

Achtergronden van het ontstaan .
Al spoedig na zijn aanstelling in 1910 als apostel in de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland ( HAZEA ) , liet J.H. van Oosbree blijken dat hij er een onorthodoxe avondmaalsopvatting op na hield .
Omdat Van Oosbree niet langer geloofde in het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus , veranderde hij het Avondmaal in een gemeenschappelijke verzoeningsdis .
Hierbij dienden de leden zich met elkaar te verzoenen zodat ook God hun zonden kon vergeven ( vgl. Matteüs 6:15 ) .
Tevens veranderde hij in januari 1917 de vorm van het Avondmaal : het drinken van wijn uit de beker werd afgeschaft .
Omdat wijn een schaars artikel was geworden , maar ook om hygiënische redenen , werd de ouwel voortaan met een pincet in de wijn gedoopt en op de rug van de hand van de communicant gelegd .
In de HAZEA-gemeente te Enkhuizen had Hendrik Jacobus Smit eerst onder apostel Kofman gediend als onderdiaken , sinds 1909 als priester en sinds 1916 als evangelist .
Sinds 1911 was hij tevens schoonzoon van apostel Van Oosbree .
Smit , wiens vader in het prille begin van de Enhuizer gemeente in 1869 tot evangelist was geroepen , was het met deze veranderingen niet eens en werd daarom tenslotte op de derde donderdag in september 1925 afgezet .
Van Oosbree ontnam hem alle bedieningen en zei o.a. : " Jij met je Jezus in de blauwe azuur !
Hier heb je Jezus ( en wees op zichzelf ) . "
Daarna sprak hij ook nog ( vanuit zijn hoedanigheid als schoonvader ? ) de vloek over de familie Smit uit .


Oprichting .
Smit bleef desondanks als gemeentelid de diensten bijwonen en ging ondertussen in beroep bij stamapostel Niehaus .
Hij beriep zich daarbij op de leer die de stamapostel zelf uitdroeg , maar vond geen gehoor .
Sinds april 1926 werd hem nu ook de toegang tot de HAZEA geweigerd .
Ondanks verzoeken van meerdere geestverwanten , wilde Smit niet op eigen houtje een nieuwe gemeente stichten .
Maar in datzelfde jaar kwam Smit in contact met apostel Brückner van de Reformiert Apostolische Gemeindebund , die in 1921 op zichzelf was komen te staan na een conflict over de invoering van het ambt van ' stamapostel ' door Niehaus .
Toen na uitgebreide correspondentie bleek dat Smit en Brückner zowel lotgenoten als gelijkgezinden waren , aanvaarde Smit van apostel Brückner in oktober 1926 de opdracht om als evangelist in Nederland te werken .
De eerstvolgende zondag hield evangelist Smit dienst in Enkhuizen .
Er waren ongeveer veertig bezoekers .
Binnen enkele jaren vormden zich ook in Amsterdam , Groningen en Zaandam nieuwe gemeenten .
Na verloop van tijd namen ze de naam ' Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente ' aan .
Tot en met 1944 is er nog een kleine gemeente in Den Haag/Scheveningen geweest , in 1947 ontstond er een gemeente in Apeldoorn en in 1948 een te Rotterdam .
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bezochten Brückner en zijn mede-apostel Ecke de gemeenten in Nederland .
Na de oorlog werd de draad weer opgepakt en werd Smit in september 1950 in Hagen ( Westfalen ) door apostel Ecke in het apostelambt aangesteld .

Samengaan met de " Apostolische Stichting " van Kamphuis en VAG .
In 1954 trad opnieuw een apostel , G. Kamphuis , terug uit de HAZEA ( de voorloper van de Nieuw-Apostolische Kerk ) , moe geworden door alle tegenwerking en verzet wegens zijn terughoudendheid in de verkondiging van de ' stamapostelboodschap ' .
Hij richtte in 1955 voor Nederland de " Apostolische Stichting " op , die eigen samenkomsten hield en steun verleende aan allen die door de stamapostelboodschap in moeilijkheden kwamen .
Deze Stichting ging vervolgens samen met de HEAG op in de " Apostolische Geloofsgemeenschap " .
Beide apostelen en hun gemeenten sloten zich bovendien internationaal aan bij de " Vereinigung Apostolischer Christen des In- und Auslands " ( de Vereniging van Apostolische Gemeenten ) .
Naamsverandering in : Gemeente van Apostolische Christenen .
Apostel Smit overleed in 1965 , Kamphuis trad in hetzelfde jaar ín de rust .
Hij werd opgevolgd door apostel J. F. Kröner , die op zijn beurt in 1975 werd opgevolgd door Chr. Boermeester .
In 1980 wijzigde men de naam van de " Apostolische Geloofsgemeenschap " in Gemeente van Apostolische Christenen .

Bronnen en externe link .
Dr. M.J. Tang : in " Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 64 nr.2 van 1984 .


Bron: http://www.let.rug.nl/vannoord/trees/Tr ... .data.html
Zielen met een authentiek gewetensconflict werden hier de kerk uit getrapt (!), en zelfs toen al bepaald niet voor het eerst. Te denken aan wat de apostelen Brückner en Ecke was overkomen! Wat nadien de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" voor leed en verdriet heeft aangericht, mag genoegzaam bekend worden verondersteld, en óók hoe stamapostel Leber dienaangaande de poot stijf hield op 4 december 2007.

Het "forumberaad" in de achterliggende jaren werd helaas sterk gekleurd door feiten en omstandigheden -zoals hierboven gememoreerd- welke voor de (internationale) kerkleiding geen enkele naam mochten hebben. In plaats van wonden te doen helen, in plaats van werk te maken van verzoening, in plaats van organisatorische verbeteringen te realiseren viert men in de Nieuw-Apostolische Kerk liever de ene triomf na de andere... Leidinggevenden hebben er geen moeite mee indirect zichzelf te "würdigen" voor de initiatieven die men ondergeschikten heeft laten vormgeven. Immers, in deze kerk keurt de slager diens eigen vlees. (...) Foute boel.

Een paar honderd kopstukken hebben zó veel invloed weten uit te oefenen op de statuten, dat zij binnen de internationale organisatie nu nagenoeg onschendbaar te zijn. Alle anderen hebben inmiddels het nakijken. Zulke duistere praktijken hebben met het werk van God uiteraard niets van doen. Evenmin komt het bestuur van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ermee weg. De nabije toekomst zal ons dit nog wel leren.

Maar: waarom zouden wij ons nu nóg langer laten domineren door hoogmogende heren? Wij zijn toch samen apostolisch omdat het evangelie van Jezus Christus en de leer van Zijn apostelen ons met elkaar verbindt? Het is om deze reden dat wij "fase 1" voor gezien willen houden. Zonder ons loopt het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland namelijk ook wel tegen de muur. Vandaar nú "fase 2": samen apostolisch!

Het WebTeam

Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Wo 24 Apr 2013, 13:11" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Toelichting op de doorstart (2)

Bericht door Admin »

Redactie schreef:@all

De redactie van RELIGIONSREPORT plaatste deze week een lezenswaardig artikel onder de kop "Selbstzweck oder Seelsorgeverantwortung? - Gastkommentar: Die NAK braucht eine Vision 2025 (€)". In dit artikel refereert de auteur aan het indertijd als grensverleggend ervaren project "Vision 2010/14" van districtsapostel Wilfried Klingler...
... waarbij aan alle voorgangers in de NAK-gebiedskerk Mitteldeutschland werd gevraagd om in hun gemeenten met het oog op de afzienbare toekomst gezamenlijk na te denken over 10 zogeheten Leitsätze:
 • Die Gemeinde als Mittelpunkt, Anker und Motor ihrer Gemeindemitglieder
 • Christusnahe und erfahrungsreiche Gottesdienste
 • Wahre Christen mit einem lebendigen Glauben
 • Eine offene und missionierende Gemeinde
 • Eine individuelle und an den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder orientierte Seelsorge
 • Eine Gemeinschaft, in der die von Gott gegebenen Gaben erkannt und anerkannt werden
 • Aufrichtiger und gütiger Umgang mit Schwächen und Konflikten
 • Christen, die sich der Gnade Gottes bewusst sind
 • Kompetente, christliche Führung aus innerer Autorität
 • Amtsträger, die um die eigene Weiterentwicklung ringen
Met andere wooren: "Was erlebe ich im Jahre 2010/14, wenn ich in eine Gemeinde komme?" Zie op dit Forum dienaangaande ook het redactionele bericht op "Vr 11 Mrt 2011, 19:38" in de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis". Ondanks die van realiteitszin getuigende baanbrekende aanpak blijkt nu echter dat sommige ontwikkelingen nog stukken sneller zijn gegaan dan men tezamen meende te kunnen voorzien. Beduidend eerder dan verwacht waren er kerksluitingen nodig en hebben er gemeentefusies plaatsgehad. Nog steeds zijn er niet genoeg kerkelijke ambtsdragers te vinden. Het project is dan ook grotendeels mislukt.

De auteur merkt op dat er van bovenaf in de organisatie meer aandacht had moeten zijn voor het project want de kerk als instituut moest zo nodig overal in de schijnwerpers komen te staan [denk aan de op handen zijnde Neuapostolischer Kirchentag NRW 2013 in Dortmund; Red.], maar dat is ten koste gegaan van echte zielzorg. Vandaar nu de onderstaande aanbevelingen:
 • Die NAK muss sich also mit dem Thema „seelsorgerische Verantwortung für jedes einzelne Mitglied der NAK“ befassen.

  Folgende sechs Fragen mögen diese Problematik etwas beleuchten:
 • Wie nimmt die Kirche diese Verantwortung war?
 • Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, um die Seelsorge in die Zukunft sicher zu stellen?
 • Kann es konfessionsübergreifende Denkansätze geben?
 • Was hindert die Kirchenleitung über Möglichkeiten dieser Art nachzudenken?
 • Welche Auswirkungen hat die fehlende Offenheit der Kirche für den Einzelnen?
 • Kann die Gemeinde diese „Mauern überspringen“?
Ten slotte doet de auteur een indringende oproep, richting internationale kerkleiding:
 • Gedanken in Richtung Kirchenleitung
  Liebe Kirchenleitung, denkt einmal offen und verantwortungsbewusst auch in diese Richtung nach. Die späte Aussage „Wir haben zwar keine Gemeinden und keine Geschwister mehr, aber wir sind zumindest standhaft geblieben in unserem Denken und Handeln!“ wird keiner mehr hören. Greift die Chance auf und erkennt den Mehrwert durch ein offenes Miteinander aller christlichen Kirchen. Ihr habt die Möglichkeit, die christliche Zukunft der NAK und somit aller Kirchen merklich und wirksam zu beeinflussen. Unterstützt auch eure Gemeindeleiter bei der Vorsorge um die Zukunft. Nehmt besonders dieses Steuer in die Hand, es ist in Reichweite! Gott wird es an seiner Hilfe nicht fehlen lassen.
Het concept Ämterkirche wreekt zich. In de Nieuw-Apostolische Kerk zouden de bestuurders er dus mee op moeten houden nog langer het beschamende standpunt te huldigen "Laat het denken maar aan ons over!".

Het WebTeam

Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Do 25 Apr 2013, 19:25" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Toelichting op de doorstart (3)

Bericht door Admin »

Redactie schreef:
Redactie schreef:(...)
Het concept Ämterkirche wreekt zich. In de Nieuw-Apostolische Kerk zouden de bestuurders er dus mee op moeten houden nog langer het beschamende standpunt te huldigen "Laat het denken maar aan ons over!".

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 25 Apr 2013, 20:25"
@all

Om samen apostolisch te zijn helpt het om te weten wát wij geloven! In het TV-programma "Catherine zoekt God" merkte destijds iemand op: "Geloof niet méér dan jezelf wáár kunt maken!" Immers, hoe kun je anders geloofwaardig blijven? Maar was het geloof niet feitelijk een geschenk van God?! Zoals Zíjn liefde en Zíjn vrede? Als dat zo is en de Heilige Geest is onze leermeester; wat willen wijzelf elkaar dan verder nog wijsmaken?

Echte zielzorg begint met échte liefde... Echte liefde is "onbaatzuchtig". Géén winstoogmerk, niet: voor wat, hoort wat. Daarom: als wij in ons geloofsleven een afslag hebben gemist, als er bij vergissing onvoldoende op vaste grond werd gebouwd, en wij zien dat omdat God ons het licht in de ogen gaf en omdat wij niet "horende doof" zijn (vgl. Romeinen 11:8, Matteüs 13:13); mag dit dan -voor wie het aangaat- in de praktijk nog wel wat te betekenen hebben? Of is het naar het evangelie van Jezus Christus nu zó met de zaken gesteld, dat een ieder het roer uit handen moet geven? Aan een "zegenaar" en bij voorkeur de "allerhoogste"? Doch let wel: "Een zegenaar is iemand die zegent; niet iemand die dat alleen nog maar van plan is." Duidelijk genoeg is het voorzegd hoe men kan gaan dwalen en waarom het van wijsheid getuigt zich daarvan rekenschap te geven:

 • Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.

  Uit: Matteüs 15: 14 (NBV)
In de Nieuw-Apostolische Kerk ligt de hoogste prioriteit tegenwoordig bij het vermarkten van een merk: Neuapostolische Kirche. Die merknaam moet de heidenen doen denken aan gesponsorde "goede werken", omlijst met zang en muziek. De gelovigen in het promotieteam die dit "mede mogelijk" maken dienen een soort van lifestyle te ontwikkelen op basis van een "onbegrensd vertrouwen". Om het hemelrijk in te gaan, volstaat het nu om in levende lijve een "Aushängeschild" te zijn en "auf" te "schauen", "zum Segensträger hin". Tussen de evenementen in kan men zich laten "ermuntern" door uitspraken als "Wenn wir die Kraft Gottes suchen, dann werden wir mit allem fertig". Zie onder:
Aldus reciteerde jongstleden zondag in Drachten de "Oberhirte" die voor het overige alleen maar bevordert oog te hebben voor een zeker kwaliteitsniveau op het vlak van de schone schijn. Vervuld van trots timmert men daarom in Zwitserland aan de weg met "das Zertifikat ISO 9001:2008" ...
Pijnlijk onvermeld blijft dan echter welk spoor van vernieling er nog altijd trekt door het leven van "Opfer von Gewalt" in der neuapostolischen Kirche. Op 4 december 2007 deed de "Oberhirte" daar zelfs nog een flinke schep bovenop:
Een betekenisvolle handreiking tot verzoening in Zwitserland op 20 april 2005 werd op de (tweede) Europese Informatieavond van 4 december 2007 door "Oberhirte" Wilhelm Leber ongegeneerd tenietgedaan! Maar feitelijk was eerder al het nieuw-apostolische "Gottes Werk"... vernichtet, namelijk op het sterfbed van stamapostel Johann Gottfried Bischoff op 6 juli 1960:
(...)
Folgende Aussage von Stap Bischoff:

12. Sept. 1954 - Stuttgart -

„Ich bin mir doch bewusst, wenn ich sterben würde – was nicht der Fall sein wird –, dann wäre Gottes Werk vernichtet. ... Falls ich tatsächlich heimgehen würde, was nicht geschehen wird, dann wäre das Erlösungswerk erledigt.“

(...)

Bron: Bericht bij NAKtuell door Julli op "16.11.2005 13:44" in de thread Thema: ++ Die „Akte Peter Kuhlen” reloaded ++
Daarom: "Geloof niet méér dan jezelf wáár kunt maken!". Laten wij in de eerste plaats samen apostolisch willen zijn naar Handelingen 2: 42, waar staat:
 • "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."
Het WebTeam

Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Vr 26 Apr 2013, 13:51" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Toelichting op de doorstart (4)

Bericht door Admin »

Redactie schreef:
zefyr schreef:Het verwerpelijke en misleidende concept van het 'Nieuwe Licht' - Jezus in de nieuw-apostolische apostelen - is onlangs door stamapostelhelper Schneider tijdens een kerkdienst te Bern (Zwitserland) op een fanatieke en extreme wijze verkondigd. Uit een publicatie van de gezaghebbende Evangelische Zentralstelle fuer Weltanschauungsfragen te Berlijn (Duitsland) blijkt, dat de kritische noten, die recentelijk zijn gekraakt, niet aan hun aandacht is ontsnapt. Via onderstaandel link is het onderhavige EZW-artikel te lezen.

http://www.ekd.de/ezw/Publikationen_2899.php

Het is volbracht!


Bron: Bericht door zefyr op "Vr 29 Mrt 2013, 22:33" in de thread "Het is volbracht; EZW vangt kritisch signaal op"
Welche Vollmacht dem Apostelamt zugeschrieben wird, wird deutlich in der Aussage des Apostels Bauer am 13. Januar 2013 in Markdorf: „Wir wollen ...bekennen, dass wir den Herrn in den heute lebenden Aposteln gefunden haben!“ (externer Link)

Dies ist keine Einzelstimme, sondern mit dieser Glaubensaussage leitete Stammapostel Leber das Jahr 2013 ein: Ihr „lieben Geschwister, lasst uns bekennen, dass wir den Herrn in seinen Aposteln gefunden haben“. (Wort zum Monat Januar 2013, externer Link)

Entsprechend äußert sich auch der jetzige „Stammapostelhelfer“ und ab Pfingsten als Stammapostel amtierende Jean-Luc Schneider, der in einer Predigt aufforderte, es sei zu „bezeugen, dass wir an Jesus glauben und unseren Glauben zum Apostelamt, denn wir haben Jesus in den Aposteln gefunden. Gott erwartet von uns, dass wir ganz klar für ihn Position beziehen und dass wir unseren Glauben an Jesus im Apostelamt und die Wiederkunft Christi bezeugen.“ Bern-Ostermundigen am 13. Januar 2013, ähnlich schon am 6. Januar 2013 in Heidelberg; noch einmal wiederholt im Wort zum Monat April: „Wir haben den Herrn im Apostelamt gefunden!“ (externer Link)

Die Lehre von „Jesus im Apostelamt“ wurde schon einmal vehement vertreten – zur Zeit des ersten Stammapostels Krebs und als „Lehre vom neuen Licht“ gekennzeichnet.


Bron: "Des Apostels neue Kleider - Zur Ökumenefähigkeit der NAK nach dem Katechismus (€)" d.d. 25-04-2013 door Dr. Thomas Gandow bij RELIGIONSREPORT
Zie ook het bericht door BakEenEi op "Ma 29 Apr 2013, 15:19" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
@all

Terwijl "de buitenwacht" al weet te duiden waar de jongste ontwikkelingen in de Nieuw-Apostolische Kerk op neerkomen, namelijk op een herintroductie van het gedachtegoed van Friedrich Krebs die in 1896 het ambt van stamapostel invoerde, lijkt het wel alsof men binnen de muren van de Nieuw-Apostolische Kerk nu leeft in een soort van roes - na eerst al jaren in een betrekkelijk chaotische toestand voort te hebben geëxisteerd.

Als een kille strateeg heeft stamapostel Wilhelm Leber als bestuursvoorzitter bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk het tussen 2005 en 2013 er op aangestuurd om het heden ingenieus met het verleden te verbinden, zodat er voor de schreeuwlelijk die hem binnenkort opvolgt geen aanleiding zal bestaan om te twijfelen aan de integriteit van diens ambtsvoorgangers want dát zou betrokkene immers ernstig ziek maken:
zefyr schreef:(...)
Een verontrustend citaat van districtsapostel Schneider viel mij op tussen de vele bijdragen van de scribenten op eerdergenoemde website.

'"Zweifel ist eine sehr gefährliche Krankheit, die muss sofort bekämpft werden. Wenn ein Zweifelsgedanken sich in uns festsetzt, dann müssen wir ihn sofort bekämpfen." - so Jean-Luc Schneider am 20.09.09 beim "Mitdienen" in Konstanz'

(...)


Uit: Bericht door Zefyr op "Za 14 Apr 2012, 21:08" in de thread "stamapostelhelper J.-L. Schneider"
Na "wat opstartproblemen" in de periode voorafgaande aan de introductie in 1896 van het ambt van stamapostel, neemt "de geschiedenis van het rijk Gods" derhalve een hernieuwde aanvang bij gebeurtenissen als...
Redactie schreef:(...)
Tekstfragment uit het boek "De Apostolischen", door drs. B.L.Brand, (Kok) Kampen, 2001 - ISBN 9043504351
 • (...)
  Krebs ging er steeds meer toe over om zonder voorafgaande roeping door profeten ambtsdragers aan te wijzen. Er was sprake van een steeds duidelijker identificatie van Krebs met zijn zender, met Jezus Christus. De volgende anecdote is veelzeggend voor zijn ambtsopvatting en zelfbewustzijn. Op een keer kwam hij in een broederkring binnen en kreeg een stoel aangeboden. Aan het hoofd van de tafel stond echter een lege stoel en toen hij vroeg voor wie die stoel bestemd was, kreeg hij te horen dat die voor de Heer was als Hij zou wederkomen. Krebs nam toen in de zetel plaats en zei: "Dann ist jetzt der Herr gekommen".

  (...)
  In juli 1896 maakte Krebs samen met Niehaus, die kort tevoren apostel van Westfalen en Rijnland geworden was, een tournee langs de Nederlandse gemeenten. Het resultaat leek te zijn dat ‘het nieuwe licht’ de overhand had behaald en de eenheid hersteld was. Korte tijd later ontstond echter opnieuw grote beroering door een passage in het maand blad Wachter Sions. Dit maandblad was een vertaling van het door Krebs in 1895 begonnen periodiek Wachter stimmen aus Ephraim en was een krachtig medium voor de verspreiding van de denkbeelden van Krebs. De passage luidde als volgt: ‘En ook gij, herders, waakt over de kudde, die U door Uwe meerderen is toevertrouwd, en legt aan de schapen niet Uwe meeningen en inzichten als voeder voor, maar het naar tijdsomstandigheden gegeven woord, opdat gij de schapen weidt op groene weide, en niet de schapen met het verdorde hooi uit het verledene voedt, maar met het frische groen uit het heden, des naar tijdsomstandigheden gezonden woords. Geeft den schapen frisch water, geen oud, vuil putwater, maar frisch, levend bronwater, water des levens.’ Hoewel de bijbel niet expliciet genoemd werd en de kritiek in feite gericht was op de prediking van bepaalde ambtsdragers, was in de interpretatie van velen de bijbel hier door Krebs vergeleken met minderwaardig hooi en stilstaand water. Apostel Niehaus deed er nog een schepje bovenop, Op 3 augustus 1896 stuurde hij een brief aan apostel Krebs waarin hij verslag deed van een dienst, waar over hij schreef: ‘Er zou in deze dienst een slag geslagen worden met de waarheid waarvoor de hel beeft.’ Hij had de gemeente eraan herinnerd dat Airon in een gomer ingezameld manna bewaarde, dat niet tot spijs maar tot gedachtenis moest dienen. En zo had hij de bijbel ook een gomer genoemd, waarvan de inhoud niet tot spijs maar tot gedachtenis diende.

  (...)
(...)


Uit: Bericht door Redactie op Wo 25 Jan 2012, 20:32" in de thread "Een stukje geschiedenis... "
Zie in dit verband tevens de berichten door BakEenEi op respectievelijk "Di 26 Jun 2012, 13:48" en "Di 26 Jun 2012, 18:45" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?".

Aangezien deze taakopvatting zowel op Bijbelse als op louter morele gronden te kritiseren valt, hebben wij niet alleen moeite met de integriteit van stamapostel Leber doch op voorhand ook met die van diens opvolger.

Het WebTeam

Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Ma 29 Apr 2013, 18:44" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Toelichting op de doorstart (5)

Bericht door Admin »

Redactie schreef:
 • Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
  Uit: Johannes 14: 6 (NBV

  Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
  Uit: Matteüs 11: 28 (NBV)
@all

De bovenstaande woorden die aan duidelijkheid niet te wensen overlaten, zullen ons allen wel bekend voorkomen. Toch kan er opeens veel verwarring ontstaan, zoals het is gebeurd door toedoen van stamapostel Leber. Hij vond namelijk dat er in de Nieuw-Apostolische Kerk zo nodig een vernieuwd totaalconcept moest worden geïmplementeerd:
(...)
religionsreport.de: Worin haben Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit die wesentlichen Herausforderungen für Ihre Zeit als Stammapostel der Neuapostolischen Kirche gesehen und wie beurteilen Sie rückblickend deren Bewältigung?

Stammapostel Dr. Wilhelm Leber: Ein wesentliches Ziel, das ich mir zu Beginn gesetzt habe, war die Schärfung des neuapostolischen Profils. Mit der Herausgabe des Katechismus ist eine gute Basis dafür geschaffen worden. Ein weiteres Ziel war es, die langjährig bestehenden Missionsgebiete (z.B. in Afrika) in die Selbständigkeit zu führen. Da sind gute Fortschritte erreicht worden. Allerdings ist dieser Prozess noch nicht zu Ende. Das braucht verständlicherweise Zeit.

(...)


Bron: Het artikel "Schärfung des neuapostolischen Profils" - Fragen an Stammapostel Dr. Wilhelm Leber (€) d.d. 11-05-2013 (door Steffen Liebendörfer) bij RELIGIONSREPORT
Welnu, dat werd door hem op een uitermate gewiekste manier aangepakt. Leber legitimeerde zich als een "bode van Jezus", op grond waarvan hij in februari 2006 -brutaal- opriep tot een "onbegrensd vertrouwen"! Zie onder:
Redactie schreef:(...)
[citaat 1]
Wie heeft Jezus Christus heden gezonden? De Heer heeft gezegd: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u." (Johannes 20:21). En: "Ik bid … ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen." (Johannes 17:20). Dat heeft Hij allemaal tegen Zijn Apostelen gezegd. Het gaat er dus ook vandaag om, de Apostelen des Heren aan te nemen en hun woord te geloven. Wie dat doet, ervaart de nabijheid en genade van God; de Heer leidt diegene naar de heerlijkheid, die dat doet. Geloven wij die, die de Heer zendt, Zijn Apostelen - dat is Gods werk.

Ik zou het graag nog meer willen verduidelijken, wat het betekent om de Apostelen van Jezus Christus te geloven. Men kan heel intensief, maar ook oppervlakkig geloven. De Heer verwacht een diepgaand geloof. Dat is een geloof waarbij men navolgt. Dat is een geloof, waarbij men een onbegrensd vertrouwen in de boden van Jezus heeft. Dat is een geloof, waarbij men geduldig is. En dat is een geloof, waarbij men een vaste hoop heeft. Onze hoop is: onze Heer komt!

Bron: Woord van de maand februari 2006: Gods werken
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 22 Apr 2011, 22:48" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept"
Grote onrust in de voorbije jaren is het gevolg geweest. Te denken aan het neerslaan (!) van vermeende oppositie in de kerkgemeenten Hamburg-Blankenese en Hannover-Mitte, met alle ernstige gevolgen van dien.

Zoals de nieuw-apostolische kerkleiding ook in het verleden al korte metten maakte met "andersdenkenden", kreeg onder regie van Leber iedereen van katoen die geen onderworpene van "het regiem" wilde zijn. Te denken aan Thomas Feil, priester Fritz Nüßle dan wel aan broeder Bauke Moesker en broeder Ronald Rohn. Zo liet hij links en rechts flink van zich af meppen. Daarom: aan welk einddoel is men nu naderbij gekomen?

Het WebTeam

Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Zo 12 Mei 2013, 17:29" in de thread "Fase 2: samen apostolisch!"
Diaconus
Berichten: 11
Lid geworden op: di 10 dec 2013, 18:41

Re: Welkom

Bericht door Diaconus »

Beste Tjerk,
Het is bepaald niet uitnodigend om te reageren als op het forum louter de naam TjerkB te zien is.
Ik snap best dat je graag schrijft, maar het forum dient geen eenmanszaak te zijn.
En eerlijk gezegd stop ik met lezen als een bijdrage meer dan drie alinea's bevat.
Ik hoop dat je mijn eerlijkheid op prijs stelt.
Vr. groet,
Diaconus
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2773
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Welkom

Bericht door TjerkB »

Diaconus schreef:(...)
Het is bepaald niet uitnodigend om te reageren als op het forum louter de naam TjerkB te zien is.

(...)
@Diaconus

Daar ben ik het natuurlijk volkomen mee eens. In eerste instantie had ik dit nieuwe forum pas na de jaarwisseling willen lanceren, maar om dan een discussieplatform als het ware "casco" op te leveren vond ik bij nader inzien geen goed plan. Vandaar dat ik besloot om het in elke rubriek maar alvast wat in te kleuren, in de hoop dat het hele idee bij geïnteresseerde lezers -die uiteraard graag willen weten wat er hier wellicht te beleven valt- wat beter tot de verbeelding kan gaan spreken.

Geloof me: ik heb ook helemaal geen zin om welke boventoon dan ook te voeren. Het is echter mijn stellige indruk dat er behoefte bestaat aan een Nederlandstalig forum over het apostolische werk, maar dan in brede zin. Het moet niet alleen gaan over misère in de Nieuw-Apostolische Kerk, doch liever eerst en vooral over wat "Jezus in d'Apost'len" heeft nagelaten en, goddank, wat Hij nog altijd "in knechtsgewaad" met een ieder wil delen - door de werkzaamheid van de Heilige Geest.

Verder, wat een te smalle basis betreft als de kar maar door één enkele persoon wordt getrokken; geenszins staat het mij voor ogen om in deze samenhang solistisch te werk te gaan. Vele handen maken het werk licht. Dus kom maar op! Er kan misschien nog wel een website bij, een blog, inhoudelijke bijdragen, enzovoort. Aan de andere kant, voordat ik dit forum handen en voeten gaf en ik überhaupt langs de digitale snelweg "een kraampje" opende, heb ik het wél zelf uitgedacht.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2773
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Welkom

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Dit Forum is bedoeld om "het apostolische werk" te dienen; om in navolging van de apostelen van Jezus Christus bij te dragen aan ware zielzorg. Ongekunsteld, zoals bijvoorbeeld Paulus zich erover uitliet:
 • [12] Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.

  Uit: 2 Korintiërs 1 (NBV)
Samen kunnen wij onder ogen zien wat er te doen valt, of te laten. Voor het goede begrip: niet altijd moet er een blad voor de mond worden genomen. Wij kunnen ook door de spreekwoordelijke zure appel heen bijten.

Dit is mijn wens.

(...)


Uit: Bericht op "Di 03 Dec 2013, 22:17"
@all

Zo begon het vier jaar geleden, op dit nieuwe Forum. Wat wij daarna vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk extra te verstouwen kregen, bovenop de mi­sè­re waarvoor Bauke Moesker op diens Forum al constant de aandacht had gevraagd, gaat welhaast alle beschrijving te boven. Er hadden hier andere onderwerpen moeten worden behandeld dan bijvoorbeeld de loopgravenoorlog van het kerkbestuur tegen broeder Rohn, schofferingen aan het adres van "Zeitzeugen", het asbestschandaal en het in samenhang met al dit onheil verkwisten van offergaven. Het slag­veld le­ver­de een deer­lijk schouw­spel op. De zelfkant van de nieuw-apostolische geloofspraktijk.

Onbedoeld zijn wij met zijn allen in de verkeerde film beland. Groter dan met de ons vertrouwde woorden in het onderstaande lied kan het contrast bijna niet zijn...
 • Maak mij reiner, immer kleiner,
  leer mij trouw zijn immer meer;
  maak bewust mij, wat mijn doel zij,
  neem mijn hart, mijn leven, Heer!


  Bron: Eerste couplet van lied 129, NAK-liederenbundel
Ik hoop voor het nieuwe jaar dat Bonhoeffer ons mag inspireren:
  • Zijn wij nog bruikbaar?

   Wij waren de zwijgende getuigen van slechte daden, wij zijn door de wol geverfd, wij leerden de kunst te veinzen en te spreken met dubbele tong, ervaring maakte ons wantrouwig tegenover de mensen, we konden hun vaak niet vrijuit de waarheid zeggen, zware conflicten maakten ons murw, misschien zelfs cynisch - zijn wij nog bruikbaar? Geen geniale, cynische, hautaine of geraffineerde, maar ongekunstelde, eenvoudige en eerlijke mensen zullen we nodig hebben. Zal onze innerlijke weerstand tegen alles wat ons werd opgedrongen nog sterk genoeg zijn, zal de oprechtheid tegenover onszelf nog radicaal genoeg zijn, om weer de weg te vinden naar eenvoud en eerlijkheid?
  Bron:
  Dietrich Bonhoeffer - Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis. Herziene uitgave, derde druk 2014 (ISBN 978 90 435 2411 7), Uitgeverij Kok.
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Introductie”