Teken van leven...

Wat bezielt ons, wat zegt het ons en wat willen wij erover kwijt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

  Uit: Prediker 3: 11 (NBV)

  [15] Maar ik vertrouw op u, HEER,
  ik zeg: U bent mijn God,
  [16] in uw hand liggen mijn lot en mijn leven...


  Uit: Psalm 31 (NBV)

  [1] Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. (...)
  [5] Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.
  [6] Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. [7] We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.


  Uit: 2 Korintiërs 5 (NBV)
 • 1
  Trek toch voort, trek toch voort
  in het licht van Gods flambouw!
  Laat ook uwe lampen schijnen,
  blijf in d' eerste liefde trouw!
  Zoek steeds weer de bron van leven.
  Sion, trek toch door de enge poort!
  Trek toch voort, trek toch voort!


  2
  Zijt getroost, zijt getroost!
  Sion, schuw geen leed of nood,
  droefheid, spot of bange zorgen.
  Blijf getrouw tot in de dood!
  Denk slechts aan de blijde morgen.
  Sion, dat toch geeft opnieuw weer troost!
  Zijt getroost, zijt getroost!


  3
  Dring u op, dring u op!
  Sion, dring u op aan God!
  Sterk u door Zijn Geest en leven.
  O, verzaak niet Zijn gebod,
  wil toch goede vruchten geven.
  Sion, dring u eerlijk aan Hem op!
  Dring u op, dring u op!


  4
  Treed in 't licht, treed in 't licht,
  in het licht door God gebracht!
  Laat de broederliefde bloeien;
  toon haar grote scheppingskracht,
  die tot bruid ons uit doet groeien.
  Sion, treed nu door de poort in 't licht!
  Treed in 't licht, treed in 't licht!


  5
  O volhard, o volhard!
  Dat uw trouw standvastig zij;
  ook geen lauwheid word' gevonden,
  want de zege is nabij.
  Overwin toch alle zonden,
  Sion, in de laatste strijd en smart!
  O volhard, o volhard!


  Bron: Lied 333, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [8] Het gras verdort en de bloem verwelkt,
  maar het woord van onze God houdt altijd stand.
  [9] Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
  verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
  verhef je stem, vrees niet.
  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
  [10] Ziehier God, de HEER!
  Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
  Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
  [11] Als een herder weidt hij zijn kudde:
  zijn arm brengt de lammeren bijeen,
  hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.


  Uit: Jesaja 40 (NBV)
 • 't Is, Heer, Uw werk, van U alleen,
  het werk waarin wij staan.
  Daar, Heer Gij zelf de bouwer zijt
  kan 't nimmermeer vergaan.
  Wat Gij belooft hebt in Uw woord:
  een helper, die ons altijd hoort,
  dat zijt Gij heden in Uw Zoon.

  In Hem staat Uw genadetroon;
  door Hem Gij werkt,
  steeds weer Uw volk versterkt.


  Bron: Eerste couplet van lied 117, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all
 • [8] Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. [9] Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. [10] Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. [11] Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.

  Uit: 1 Petrus 4 (NBV)
 • Om aardse rijkdom bid ik niet,
  wel om mijn daag'lijks brood.
  Om harte-eenvoud vraag ik, Heer,
  om hulp in bange nood.
  Zodat ik, mijn belofte trouw
  volbrengend, op Uw hulp steeds bouw'.
  Zal dan mijn hart niet zingen,
  wijl 's Vaders hulp mij schraagt?
  Mijn Heiland leeft,
  die kracht mij geeft
  door moeiten heen te dringen,
  door moeiten heen te dringen.


  Bron: Eerste couplet van lied 242, NAK-gezangboek
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Teken van leven...

Bericht door Certina »

Beste Tjerk,
Je maakte bekend om met dit forum te stoppen.
Toen was het forum gesloten ivb met onderhoud.
Heel veel berichten werden verwijderd.
En nu kom je met berichten over het evangelie van Jezus Christus en nak-liederen.
Wat moet ik mij daar nu van voorstellen?
mvg,Certina.
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@Certina

Ja, ik wil er een punt achter zetten...

Met de berichtgeving op dit Forum en eerder al op het Forum van Bauke Moesker zijn wij allen er onverhoopt getuige van geweest hoe zich in kerkelijk verband bijna ongemerkt doch allengs overtuigend genoeg een bizar doemscenario ontvouwde door misstanden onder lijden-gevenden. Hun bedrieglijke handelingen werden in de achterliggende jaren met vereende krachten voor het voetlicht gebracht zodat zielen, die op de problematiek wellicht zelf geen vat krijgen, kunnen nalezen hoe de goedheid van onwetenden wordt misbruikt. Ik heb mij uit de naad geschreven om te verduidelijken hoe gelovigen i.c. worden misleid en hoe machtsfiguren geen middel schuwen, al was dat "a hell of a job". Duizendmaal liever had ik gezien dat het echt eens afgelopen was met de "in het midden der gemeenschap" aangerichte geestelijke hongersnood. Hoe durven voorgangers in 's hemelsnaam hardop te bidden om de zegen over offergaven terwijl men de ogen ervoor sluit dat de ingezamelde contanten nota bene worden aangewend om er intimidatiepraktijken mee te financieren?!

Waar zulke verdorvenheid in het gemoed huist, wordt het paar­len voor de zwij­nen wer­pen (naar Matth. 7:6) om langer te waarschuwen. Echter, het dossier wat over deze misstanden, zoals gezegd, met vereende krachten tot stand kwam, is ergens wél iets van ons samen. Ik werd daar namelijk op geattendeerd. Daarom kan ik mij erin vinden dat de informatie nog gedurende enige tijd opvraagbaar blijft.

Hoe ik er verder over denk, valt na te lezen in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?" Laat de terreur alsnog mogen stoppen!

Overigens, volgens mij zijn er géén berichten verwijderd.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef: do 18 nov 2021, 19:45(...)
Op 4 oktober jl. heb ik mij in een uitgebreide brief nog eens gewend tot de verantwoordelijken in alle bestuursorganen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar ik heb niets meer mogen horen - zoals men nimmer een brandbrief inhoudelijk beantwoordde.

(...)

@all

De geadresseerden in dat schrijven waren derhalve de stamapostel, de districtsapostel, apostel en opziener, en de districtsvoorgangers. In de Nieuw-Apostolische Kerk zwaaien de verantwoordelijken elkaar angstvallig lof toe, terwijl slachtoffers door ze worden genegeerd.

Ondertussen is dit trouwens hier al mijn 2400e forumbijdrage. Het vorig jaar verschenen boek "Apostelkind" van Renske Doorenspleet, al betrof het nu het Apostolisch Genootschap, bracht mij ertoe meer begrip te willen krijgen van wat ook anderen hebben meegemaakt in het apostolische werk. En op het internet las ik vele honderden reacties naar aanleiding van de schrijnende onthullingen in dit boek. Om kort te gaan: veelal werden de gelovigen tot en met in hun gezinnen zelfs jonge kinderen door machtsfiguren ziekelijk overvraagd. Als olifanten banjerden dezulken door Gods porseleinkast. Niemand hield ze tegen en nog steeds wordt er recht gepraat wat krom was.

Naarmate wij er meer van begrijpen wat er is misgegaan en hoe dat kon gebeuren, blijven wij hopelijk wat korter in de kreukels zitten.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all

 • Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

  Uit: 1 Joh. 4: 16 (NBV21)

 • Zijn w' oprecht in onze wegen,
  dan ons pad verlicht steeds is,
  smaken wij reeds hier de zegen,
  komen aan het doel gewis!


  Bron: Vierde couplet van lied 501, NAK-gezangboek

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all

 • Uw woord is een lamp voor mijn voet,
  een licht op mijn pad.


  Uit: Psalm 119: 105 (NBV21)

 • Waarheen richten bloemen zich?
  Naar boven, naar boven!
  Eren God in 't zonnelicht,
  daar boven, daar boven.


  Bron: Eerste couplet van lied 24, Kinderliederen NAK (uitgave september 1962)

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all

 • Het koninkrijk van God binnengaan
  [13] De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. [14] Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. [15] Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ [16] Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

  Uit: Marcus 10 (NBV21)

 • 1
  Gij biedt ons, o Vredekoning, heden weer een rijk onthaal,
  nodigt ons in Uwe woning: Kom, o kom tot ’t avondmaal!
  Bieden soms ook aardse dissen spijzen, kostelijk bereid,
  ’t harte kunt slechts Gij verfrissen, Gij schenkt zielen zaligheid.


  4
  Zie, aan tafel zit de Meester met de Zijnen, welk een pracht!
  Hij schenkt hen genadegaven, spreekt tot ieder mild en zacht.
  Wijd geopend zijn hun harten, ach, hoe glanst hun kinderblik.
  Vreugdetranen, zonder woorden, zij verkonden ’t hoogst geluk!


  Uit: Lied 553, NAK-gezangboek

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2720
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Teken van leven...

Bericht door TjerkB »

@all

 • [32] Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: [33] enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en verdrukking te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken.[34] U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. [35] Geef die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er rijk voor worden beloond. [36] Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

  Uit: Hebreeën 10 (NBV21)

 • Vader, ’t is Uw welbehagen,
  dat ik leef naar Uw gebod,
  door Uw naam met eer te dragen,
  te berusten in mijn lot,
  door uw Geest niet te bedroeven
  en Uw wil niet te weerstaan.
  naar geen aards genot te zwoegen,
  maar alléén tot U te gaan.

  Lieve Vader, zó te leven
  zij mijn wil, mijn vast besluit;
  Jezus beelt’nis na te streven,
  te behoren tot Zijn Bruid.
  Ja, dan zult Gij mij omhangen
  't reine, smett'loos witte kleed,
  zal ‘k de Levenskroon ontvangen,
  die Gij houdt voor mij gereed.


  Bron: Lied 131, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Het evangelie van Jezus Christus”