Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Wat is er gebeurd met het gedachtengoed van de Catholic Apostolic Church
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Certina »

Verzoening NAK/VAG ondertekend;http://nakinews.blogspot.nl/
Jabob65
Berichten: 91
Lid geworden op: di 25 mar 2014, 18:38

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Jabob65 »

In weerwil van de eiser Certina:

Hier krijg ik nu een warm gevoel van:

http://www.rkk.nl/nieuws/franciscus_bui ... tholomaios
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 23.00 uur]


@Certina
@all

Inderdaad, gistermiddag vond in Düsseldorf de bijeenkomst plaats waarbij de nieuw-apostolische kerkleiding ondubbelzinnig alsnog heeft verklaard dat het met "de boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" op grond van de Bijbel geen zuivere koffie was en dat het ten onrechte zielen kwalijk is genomen daaromtrent blijk te geven van een gewetensconflict...
 • Afbeelding
  Afbeelding
Dat betekent nogal wat. Het valt mij zwaar hiervoor woorden te vinden want tot gistermiddag namelijk werd het anderen zelfs al kwalijk genomen als zij het in dat opzicht voor hun naasten opnamen. Zowat het enige wat de schapen, in hun kooi, niet kwalijk werd genomen was als zij, "staande in de geloofsgehoorzaamheid", stil zwegen en overal ja op zeiden.

Zie ook het artikel "Na 59 jaar een nieuw begin" op de website van de Gemeente van Apostolische Christenen (GvAC), http://www.apostolisch.nl/?page_id=7319, en voorts op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen: http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... 59-jahren/.

Voor foto's zie http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bilder/781.html
alsmede http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bilder/782.html.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

In het bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 23 Jul 2013, 16:39" (in de thread "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger") ben ik vorig jaar uitgebreid ingegaan op wat mijzelf -en vele anderen die ik ken- van de Nieuw-Apostolische Kerk heeft doen vervreemden: een chronisch gebrek aan "herderliefde". Hoe is zoiets in 's hemelsnaam mogelijk, in een geloofsgemeenschap waar sprekers en zangers alsmaar de mond vol hebben van de Bijbel en van de drie-enige God?!

Maar wat is er feitelijk gebeurd? In hoeverre ontlenen wij nu bijvoorbeeld steun aan het onderstaande koorlied?
 • 1
  Neeg'nennegentig schapen lagen reeds op de hemelweide,
  één was de kudde zo ver ontvlucht, de herder kon 't niet meer leiden;
  ver weg, ver weg, op wegen koud en ruw, ver weg van des herders zaal'ge wei,
  ver weg van des herders zaal'ge wei.


  Refrein
  Herderliefde, herderliefde zoekt haar schaapje keer op keer,
  leidt het op de goede weide, brengt het veilig huiswaarts weer


  2
  Nee'nennegentig zijn er, herder, thans, is dat niet genoeg?
  Liefd'rijk en zacht dan de herder spreekt: die éne mij zeer bedroeft!
  Is ook, is ook de weg slechts ruw en steil, ik zoek toch mijn schaap en breng het heil,
  ik zoek toch mijn schaap en breng het heil


  Bron: Lied 197, koorboek NAK
Ikzelf althans begreep er geen barst van dat, zelfs als je als christen in het nauw kwam te zitten door verregaande gevolgtrekkingen in de (gedurig veranderende) nieuw-apostolische geloofsleer, of als je om redenen van het voorgaande pleitte voor een naaste in nood (!), kerkbestuurders, allen naar eigen zeggen herders en leraren der gerechtigheid én door God zelf geroepen, bijna steevast nul op het rekest gaven. Als ondankbare honden werden vragenstellers door ze afgeserveerd.

Wat de vele tienduizenden slachtoffers betreft van het hardvochtige beleid ten aanzien van gewetensbezwaarden omtrent "de boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" heeft deze ten hemel schreiende toestand ruim 59 jaar geduurd! Daarom: niet de schaapjes waren ver afgedwaald, doch hun bazige herders...

De verklaring die nu voorligt vind ik passend voor wat de beide kerkbesturen op papier konden vastleggen. Bij de NAK is overduidelijk "damage control" een leidende factor geweest. Zo is er met geen woord gerept over een rehabilitatie van geëxcommuniceerde ambtsdragers en er is ook niks gezegd over bijvoorbeeld smartengeld c.q. enige andere schaderegeling. Van de zijde van de VAG heeft men zich maximaal ingespannen om voor allen die het rechtstreeks aangaat in ieders persoonlijke levenssfeer de weg vrij te maken tot verzoening. De bijeenkomst is op een waardige manier verlopen. Het zou fijn zijn als men nu gezamenlijk terugkeert naar "de eerste liefde" (vgl. Openbaring 2: 4).

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Bij Glaubenskultur-Magazine verscheen er (voor de abonnementhouders) naar aanleiding van de jl. zaterdag in Düsseldorf ondertekende "Erklärung zur Versöhnung" een zogenaamd Premium-Artikel onder de kop "Versöhnung unterschrieben – Versöhnen beginnt". Dit laatste, "Versöhnen beginnt", is volgens mij belangrijk om nu in het oog te houden. Enerzijds is er natuurlijk iets hoogst opmerkelijks gebeurd, namelijk dat de nieuw-apostolische kerkleiding alsnog heeft willen toegeven dat het met "de Boodschap" niet in orde was en daarmee uiteraard evenmin met de door stamapostel Walter Schmidt geïntroduceerde zienswijze dat de dood van diens ambtsvoorganger ermee samenhangt dat in het verlossingswerk de goddelijke plannen zouden zijn gewijzigd. Hoewel de gelovigen destijds uit elkaar zijn gedreven doordat de geloofsdwang, waaronder "de Boodschap" moest worden gepredikt, een splijtzwam is geweest, was het vanzelf niet alleen de kerkleiding die daarin de hand heeft gehad. Zonder voldoende draagvlak voor alle excommunicaties en de verregaande gevolgen daarvan onder de aangesloten leden, was het nooit zover gekomen dat op de kerkvloer de naastenliefde welhaast geruisloos mocht wijken voor wat bij nader inzien het best te omschrijven valt als godsdienstwaanzin. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat andermaal de gelovigen aan de basis aan zet zijn! Nu echter om het tegenovergestelde te doen, namelijk om "een omarmer" te zijn!

Een omarmer

Ik wil graag een omarmer zijn,
een mens die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met beide uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen kunnen lezen.

Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop harten griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos Uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.

Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad Uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
een vriend die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in Uw handen blijven werken.


"Een omarmer" is bekroond door de EO en gedeclameerd door Frits Deubel in het programma "Vrouw zijn".


Bron: http://oudegedichtensite.geestelijkeged ... marmer.htm
Hopelijk staat men het zichzelf (eindelijk) toe ervan doordrongen te geraken dat nieuw-apostolische christenen gerust ook hun gezonde verstand mogen gebruiken. Pas dan krijgt de beoogde verzoening daadwerkelijk een kans. Een volgende stap voor de kerkleiding zou nu echter mogen zijn dat men met grote vastberadenheid de hiërarchische gezagsstructuren afschaft, voor zover deze zijn gekoppeld aan geestelijke bedieningen. En heus, iemand die vanuit een geestelijke bediening voor anderen tot zegen wil zijn, is daarmee beslist nog geen dienaar of zegendrager. Wanneer er een weg tot zegen is ontsloten, is dat pas het begin! Wie vervolgens een naaste niet wenst te zien staan, is misschien wel een kerkelijke ambtsdrager doch in Zijn werk zeer zeker geen dienaar, laat staan een zegenaar. Dan ben je gewoon een sukkel, zoals er na de oorlog ook velen met terugwerkende kracht in "het verzet" hebben gezeten. Is het een kunst om alleen lief te hebben die ons liefhebben?

Als men bij de Nieuw-Apostolische Kerk er nu niet toe overgaat om zich daadkrachtig te bezinnen op alle gekunstelde rangen en standen onder "dienaren" en hun koninklijke families (...); zolang met andere woorden de desbetreffenden zich blijven verheffen boven hun -voor God gelijkgerechtigde- naasten, blijft Zijn zegen uit!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Op de website "Versöhnung jetzt!" verscheen gisteren het volgende bericht onder de titel "Versöhnung — jetzt leben!":

Inherent aan het in de Nieuw-Apostolische Kerk aangekweekte klimaat van hiërarchisch geschakeerde besluitvormingsniveaus onder gemeenteleden (schapen) en "dienende broeders" (herders en leraren) is met name dat vrijwel altijd en overal iedereen wacht op nadere instructies van bovenaf in de organisatie. Men behoort zich te conformeren aan de door de kerkleiding uitgewerkte geloofsleer en de door haar uitgezette gedragslijnen. Ten aanzien van deze omgangsvormen en werkverhoudingen is het de bedoeling dat de aangesloten leden ervan uitgaan dat het een "afgebeden zaak" betreft. Als de uitkomsten anders worden, dienen de gelovigen ook dát dankbaar te aanvaarden, tot eenheid van het "werk Gods". Al doende volgen er in principe tijdig nieuwe aanwijzingen en extra mededelingen, afkomstig van de "Godsgezanten" voor zover dezen binnen de organisatie worden gezien als "hogere verantwoordelijke leidinggevenden". Aan hen is "het Woord".

Bezien in het licht van de bovenbeschreven feitelijke omstandigheden en achtergronden valt het mij tegen dat, terwijl nu na ruim 59 jaar "de tijd vervuld" scheen te zijn met het oog op een daadwerkelijke verzoening, de nieuw-apostolische kerkleiding betrekkelijk weinig moeite doet om allen die het aangaat geïnformeerd te laten zijn over wat men jl. zaterdag in Düsseldorf te melden had. Waarom heeft men bijvoorbeeld niet ondertussen óók gezorgd voor een Nederlande vertaling van de "Erklärung zur Versöhnung"? Ook in ons land zijn in de jaren '50 talrijke ambtsdragers meedogenloos aan de kant gezet. Waarom moeten zij, dan wel inmiddels hun nabestaanden, via het Internet en dan ook nog in vreemde talen op zoek gaan naar de versnipperde berichtgeving hieromtrent? Waarom is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in zowat geen enkele kerkgemeente gesproken over welke in deze zaak thans de ontwikkelingen zijn? Heus, ik vind het een schande.

Zie ook: Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Zoals het in de berichtgeving op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen na te lezen valt, memoreerde jl. zaterdag districtsapostel Wilfried Klingler het jaar 1982 waarin de toenmalige stamapostel Hans Urwyler al opriep tot het herstel van de wederkerige betrekkingen, zij het dat hij daarbij -naar later zou blijken- intern werd tegengewerkt, o.a. door districtsapostel in ruste Friedrich Bischoff, de zoon van de omstreden stamapostel Johann Gottfried Bischoff. Ruim driemaal zeven magere jaren (...) gaan er uiteindelijk voorbij alvorens de "Einheit im Apostelkreis" het zichzelf toestaat om, ondanks het stralende levenslicht, over de zwarte schaduwen des doods heen te springen (vgl. het eerste couplet van lied 408, NAK-gezangboek). "Slechts d'overwinnaar wacht de kroon", zo wordt in het derde couplet bezongen. (...) Intussen leek men in de Nieuw-Apostolische Kerk de verliezen allang te boven te zijn gekomen, dus: waar hebben we het nog over?

Inderdaad, waar had men het over?! Met tien miljoen leden bij de NAK steek je de VAG, die vierhonderd keer kleiner is, toch in het voorbijgaan simpelweg in je zak? Omgerekend komt dat per 100 schapen neer op ¼ schaap, te verwaarlozen dus - althans, tot voor kort "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Doch wat nu, nu opeens op aanwijzing van stamapostel Jean-Luc Schneider 20 miljoen handen zich uitstrekken naar verzoening? In Oslo sprak hij afgelopen zondag als volgt:
Die Sprache der Gnade

Gnade war ein weiterer Punkt, den der Stammapostel deutlich ansprach: "Wir kommen jetzt nicht zum lieben Gott und sagen: ‚Hast du gesehen, was ich schon alles für dich gemacht habe? Hast du gemerkt, wie viele Opfer ich schon für dich aufgebracht habe?’ Nein, wir kommen ganz demütig zum Herrn Jesus und sagen ihm, bitte schenk mir deine Gnade."

Dass die Beziehung zum Nächsten dabei ebenso wichtig sei, wurde anschließend deutlich: "Wir wollen auch mit unserem Nächsten mit der Sprache (…) der Gnade sprechen. (…) Lasst uns immer bereit sein zur Versöhnung, immer wieder dem anderen die Hand entgegen strecken. Und wenn es fünfzig Mal nicht funktioniert hat, machen wir es einundfünfzig Mal."


Bron: Artikel "Stammapostel Schneider in Oslo" d.d. 02-12-2014 op de website van de Neuapostolische Kirche Norddeutschland
Dat wordt nog wat, als je dit bij 20 miljoen handen tot 51 keer toe wilt handhaven. (...) Ik zou zeggen: draai er nu eerst maar eens niet langer omheen wat er in 1955 is voorgevallen, hoe eenzaam alle slachtoffers aanvankelijk tot 1982 en daarna nog tot 2014 aan hun lot mochten worden overgelaten, en wat er jl. zaterdag "im Apostelkreis" aan het officiële standpunt precies is veranderd. Met andere woorden, en nogmaals: "maak van thuisblijvers geen spoorzoekers" maar vertel het hier ook aan Jip en Janneke wat er in Düsseldorf op papier is gezet en in Oslo werd verkondigd; laat een en ander vervolgens eindelijk alsnog bekendmaken in alle nieuw-apostolische gemeenten in Holland plus overzeese rijksdelen, zodat niet alleen Duitstaligen weten hoe het protocol omtrent verzoening ingrijpend werd aangepast!

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
TjerkB schreef:(...)
Zie in deze thread ook mijn bericht van "do 23 jan 2014, 19:00". Zie tevens mijn schrijven van 18 januari 2014 aan de gespreksdeelnemers in Bottrop, waarin ik in de laatste alinea een voor mij inmiddels bevreemdende uitspraak (op 13 januari 2013 in Bern) citeer van de huidige stamapostel: "Die Gemeinde kann nicht sechs Monate warten, um ein Wort in die Tat umzusetzen". Wie zoiets voorhoudt aan een kerkgemeente en dit ook wereldwijd laat publiceren, moet het voorbeeld geven.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 14 Apr 2014, 08:39"
Stamapostel Jean-Luc Schneieder trad aan op 19 mei 2013. Sindsdien zijn er ruim driemaal zes maanden voorbijgegaan...
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Wellicht in dit verband toepasselijk:

 • De pest in het rijk der die(na)ren

  Een ziekte die als vuur verzengt
  En overal vernieling brengt,
  Werd door de goden uitgevonden
  In gramschap voor de aardse zonden.
  De pest - zo heet de kwaal die heel de Acheron
  Op slechts één enkele dag met lijken vullen kon -
  Trof ook de dieren met de gesel van de dood.
  Al stierven ze niet allen, ach, hun leed was groot
  En kwelde zo ondraaglijk hun uitgeputte lijven,
  Dat velen moeite hadden om in leven nog te blijven.
  De wolven en de vossen gingen zelfs niet meer op jacht,
  Omdat de zoetste prooi hen niet meer in verleiding bracht.
  De tortels vluchtten weg want liefde was er niet.
  En dus ook geen geluk. Er was alleen verdriet.

  De leeuw hield kroonraad en hij sprak:

  • “Ik denk mijn beste vrienden,
   Dat uit de hemel nu een straf kwam, die wij wel verdienden.
   Men mag aan Zeus niet vragen dat hij té geduldig is.
   Wil hij die onder ons het meeste schuldig is,
   Zich offeren op het altaar van de goden, die misschien
   Onze gemeenschap zullen redden als zij boetedoening zien.
   Want de geschiedenis leert ons dat deze offers vaak
   Een einde stellen aan geweld en goddelijke wraak.
   Verhelen wij dus niets, laten wij ons geweten
   Eens onderzoeken en daarbij geen enkele fout vergeten.
   Ik zelf heb menigmaal door grote gulzigheid
   Veel schapen wild verscheurd. Daarvan heb ik nu spijt.
   Wat hadden zij misdaan om mij zo te verlokken>
   Ik kwam er zelfs soms toe een herder op te slokken.
   Ik wil er wel voor boeten als een grote penitent,
   Maar wens dan ook dat iedereen eerst eigen schuld bekent.
   Want eerlijk duurt het langst. De schuldigste moet sterven.
   Alleen zo kunnen wij der goden gunst verwerven.”


  De vos zei toen:

  • “Ach sire, u bent toch een goede vorst
   En slaat door die bekentenis te hard op eigen borst.
   Wat maken die paar schaapjes uit! Het zijn maar stomme beesten
   Zou dat een zonde zijn? Ach nee, ik zie het méér als feesten,
   Waarbij u hen als koningsspijs nog te veel eer bewijst.
   En wat de herder aangaat waar u zich mee heeft gespijsd,
   Hij kreeg slechts zijn verdiende straf, want ieder weet het hier:
   De mens denkt dat hij heer en meester is van elk dier.”


  Zo sprak de vos en vleierig applaus klonk in het rond,
  Want niemand durfde te zeggen dat hij het wél erg vond.
  Ook van de tijger en de beer werd alle kwaad verhuld,
  Omdat van machtigen het kwaad veel langer wordt geduld.
  Zo huilden alle dieren met de honden ins het bos,
  Ze waren allen heiligen. De tongen kwamen los!
  Die van de ezel zelfs te veel, want overmoedig zei
  Het dier:

  • “Ik liep langs een abdij, daar lag een vette wei.
   Was het de buitenkans, de honger, ’t malse gras? Ik weet niet
   Door welke duivel ik mij toen opeens bekoren liet.
   Ik graasde stiekem in het gras, ’t was maar een smalle strook,
   Niet breder dan mijn tong, maar ja, ik mocht niet, hoe dan ook?”


  Gejoel steeg op, de langoor werd door allen uitgejouwd.
  Een wolf begon het schijnproces en heeft hem toegesnauwd:

  • “Wat zoeken wij naar schuldigen! Daar staat de onverlaat,
   Dat schurftig, kale beest. Hij is de stichter van ons kwaad!”


  De pekelzonde werd een zwaar vergrijp, niet te vergeven.
  Het gras van anderen vreten! Hij zou boeten met zijn leven!
  Zijn boete was verdiend, ja, dat begreep de ezel wel.
  Want boetelingen kleden zich het liefst in ezelsvel.

  Zo zijn arresten van het hof soms wit en soms ook zwart,
  Al naar gelang men machtig is. Dit noemt men ook apart.  Bron: "Les animaux de la peste" door Jean de La Fontaine - Livre VII, fable 1 (17e eeuw)
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2817
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Het is niet zo dat ik niet blij ben met de stap die er jl. zaterdag in Düsseldorf is gezet met het oog op het verbeteren van de verstandhouding tussen broeders en zusters die altijd nog tot op zekere hoogte verdeeld werden gehouden door de gebeurtenissen welke hun wegen in de jaren '50 hebben doen scheiden. Om in dat opzicht de lucht te klaren moest de nieuw-apostolische kerkleiding eenvoudig willen toegeven dat het hardvochtige optreden tegen zielen, die destijds alleen maar in gewetensnood waren gekomen door de dogmatisering van de Boodschap van stamapostel Bischoff, onjuist is geweest en bovendien, dat het in strijd was met de Bijbel om ieders geloof in de wederkomst zo brutaal te misbruiken. Verder moest zij slachtoffers er nu van kunnen verzekeren dat het getoonde berouw oprecht is.

Welnu, indien er in de nieuw-apostolische kerkgemeenten nog steeds niet bekend is gemaakt, zoals ik het intussen van alle kanten beluister, dat in het gezin van Hem, die wij Abba, Vader, mogen noemen, velen al jarenlang over het hoofd zijn gezien omdat betrokkenen onterecht waren buitengesloten, dan mankeert het wel degelijk nu aan de oprechte bedoelingen van alle (hogere) (verantwoordelijke) leidinggevenden, die het schaamteloos wagen om te doen alsof ze niets te doen staat.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Levi »

@TB
Welnu, indien er in de nieuw-apostolische kerkgemeenten nog steeds niet bekend is gemaakt, zoals ik het intussen van alle kanten beluister, dat in het gezin van Hem, die wij Abba, Vader, mogen noemen, velen al jarenlang over het hoofd zijn gezien omdat betrokkenen onterecht waren buitengesloten, dan mankeert het wel degelijk nu aan de oprechte bedoelingen van alle (hogere) (verantwoordelijke) leidinggevenden, die het schaamteloos wagen om te doen alsof ze niets te doen staat.
Wat verwacht jij binnen de NAK Nederland aan intelligentie Tjerk?
Na een 'onschuldig briefje' van PK, is hij onder curatele gesteld.
Hij mag niets meer schrijven, althans aan de Gemeenten gericht!
Ook het volk is apathisch en wordt dom en onwetend gehouden.
De kritische massa heeft de kerk allang verlaten.
De enkeling die nog getraumatiseerd is door de gebeurtenissen van weleer is zwaar bejaard.
Ziedaar, het kader van de NAK om dit hobbeltje even glad te strijken en over gaat tot de orde van de dag.
Over 2 maanden lult niemand er meer over.
Het is net als in de politiek; sorry en je blijft zitten waar je zit.

Ben het met je eens dat een beetje zichzelf respecterend instituut de zaak zorgvuldig en
transparant communiceert.
Welnu, dat hebben ze nooit geleerd en gaat 'm ook niet worden.
En wat ze communiceren, nou vul zelf maar in....

Groet,
LEVI
Plaats reactie

Terug naar “Historische ontwikkelingen”