Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door willempower »

@ tjerk
Ik begrijp het nog niet helemaal is die Bischoff niet dood of had hij het fout .
Een apostel maakt geen fouten das toch regel 1 van de kerk , regel 2 als die het fout heeft treed regel 1 in werking .

Maar ze zijn nu zover dat ze kijken wat de leden die uit de kerk gezet zijn nog moeten betalen aan achterstallige contributie om toch in de hemel te komen .
Want het gaat toch alleen maar om geld .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

willempower schreef:(...)
Want het gaat toch alleen maar om geld .
@willempower

Wat mij bij de Nieuw-Apostolische Kerk telkens weer opvalt is hoezeer men inzet op wat ik maar het verpakkingsmanagement zal noemen. Met de introductie in 2012 van de catechismus zou de geloofsleer opeens beter dan ooit tevoren uit verf zijn gekomen:
 1. (...)
 2. (...)
 3. (...)
 4. (...)
 5. (...)
 6. (...)
 7. Und nun zum letzten Aspekt des Bibelwortes: das Lehren. Ja, wir müssen gute Kenntnisse über unsere Lehre haben. Ich weiß, dass sich vieles geändert hat. Viele Brüder nehmen es an. Für andere ist es etwas schwieriger, all diese Änderungen anzunehmen. Ich bitte euch, tiefer in unsere Lehre einzutauchen. Ihr werdet feststellen, dass sie mehr als je zuvor mit der Lehre Jesu übereinstimmt. Unsere heutige Lehre ist wirklich schlüssig und stimmt mit der Lehre Jesu überein. Wir haben Grund, stolz darauf zu sein. Ich bitte euch, taucht tiefer und tiefer in unsere Lehre ein. Wir haben sonst immer bei der Wiederkunft Christi Halt gemacht und gemeint, das sei das Ende und dann sind wir alle glücklich. Geht ein Schritt weiter und denkt über das tausendjährige Friedensreich nach, über das Jüngste Gericht, und was uns im neuen Jerusalem erwartet, im neuen Himmel und in der neuen Erde.
Bron: CANITIES-news.de inzake "Stammapostel-Ämtergottesdienst am Donnertag, den 30. Oktober 2014, Johannesburg-Towerby (Südafrika)"
Zie ook bij Glaubensforum24 de thread "Afrikanischer Ämtergottesdienst mit St. Schneider"

(...)


Uit: Bericht op "Wo 14 Jan 2015, 23:12"
Alsof het evangelie van Jezus Christus daarmee gebaat zou zijn!

Hetzelfde geldt wat mij betreft voor het aan de denkhoofden bij de internationale kerkleiding ontsproten mediaoffensief, zoals o.a. bij https://nacworld.net/public.

In werkelijkheid echter gaat het in het geloof helemaal niet om de -imponerende- verpakking, doch juist om de inhoud. En er kan wel -eveneens imponerend- over liefde worden gepredikt, maar wat heeft de mensheid aan mooie woorden zonder de bijbehorende mooie daden? Wat hebben zulke woorden dan feitelijk om het lijf?

Verontrustend in mijn beleving is het nu trouwens ook, dat stamapostel Jean-Luc Schneider (als motto voor 2015) heeft opgeroepen tot "Vreugde in Christus". Onwillekeurig werkt dit namelijk onbegrip in de hand ten opzichte van wat naasten spontaan te melden zouden hebben over omstandigheden waaronder zij lijden. Verder is zo'n oproep een beproefde methode om een drempel op te werpen voor zielen die worstelen met brandende vragen over ongerijmdheden in deze kerk. Je kunt elkaar wel constant bevoogdend willen voorhouden "wees blij en tel toch je zegeningen", maar daarmee ontneem je elkaar deels de broodnodige ruimte om als betrokken naasten open en eerlijk over van alles en nog wat hardop na te denken. Wie verplicht "in stilheid en vertrouwen" dankbaar moet zijn, wordt eenvoudig de mond gesnoerd. Het is een subtiele manier om de vermeende onderworpenen aan het kerkelijke gezag psychisch te onderdrukken; kortom de zoveelste variant op o.a. de oproep van stamapostel Wilhelm Leber "Laat geen ongenoegen en ontevredenheid opkomen!" in diens "Groetwoord bij het nieuwe jaar" in januari 2007. (...)

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@willempower
@all

In aansluiting aan het vorige bericht - over imponeren en ongerijmdheden gesproken:
BakEenEi schreef:
Redactie schreef:(...)
Zo had districtsapostel Pos de gewoonte om wie aan hem een openhartige brief stuurde met kritiek op een kerkelijke ambtsdrager, hij die brief ongevraagd voor commentaar aan de desbetreffende "dienaar" doorstuurde - om maar even één enkel voorbeeld te noemen. Met andere woorden: waag het niet een naaste verdacht te maken want ik verraad je. Daarna kreeg steevast de "dienaar" bij hem het voordeel van de twijfel. (...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 04 Jul 2013, 19:10" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Vele leidinggevende dienaren destijds waren met de bovenbeschreven intimidatiepraktijken van de toenmalige districtsapostel op de hoogte. Ikzelf was in dat verband een vreemde eend in de bijt want ik vernam het (op het bureau van de Centrale Administratie) via collega's die op enigerlei wijze bij de betreffende correspondentie betrokken raakten. Later sprak ik eens een priester die het mij stamelend vertelde en er niet over uit kon. Allen zaten ook achteraf nog met een gewetensconflict want van deze districtsapostel was het bekend dat hij, als het over zulke zaken handelde, niet was gediend van "criticasters". Een zuster aan de andere kant van de wereld, die apostel Pos wel eens had meegemaakt op één van diens vele buitenlandse reizen, had in haar nood aan hem een vertrouwelijke brief geschreven. Prompt werd -buiten haar om- het document doorgestuurd naar degene die zijzelf niet kon vertrouwen. Zó werd men te grazen genomen en werden tevens derden opgezadeld met geestelijke ballast. Er valt nog heel wat te na te vorsen in de geheime archieven...

Stel je voor, zo heb ik heel wat keren gedacht, dat zo'n verhaal per ongeluk was doorgelaten bij de redactie van de Stem van de Wachter, of zo, en dat het te lezen zou zijn geweest in de rubriek "Onze doorlevingen".

De reden waarom ik er nu wat van zeg is, dat de hoeveelheden succesverhalen die op last van de ambtelijke top in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig de publiciteit in worden geslingerd, eenzamen (!) nóg eenzamer maken. Vergelijk het maar met de denkbeeldige situatie in een bejaardenhuis, waar twee ouderen staan te wachten bij de lift. Eén van beiden maakt een opmerking dat het niet altijd meevalt om alleen te zijn, waarop de ander uitgebreid begint te vertellen wie er de laatste tijd uit de familie allemaal op bezoek zijn geweest. Wanneer vanuit de lift even later de conversatie eindigt, voelt de alleengaande zich pas echt verdomd alleen.

In de Nieuw-Apostolische Kerk weet zo iemand als de onschendbare Armin Brinkmann onderhand van gekkigheid niet meer hoe hij met alle ja-knikkers in zijn omgeving overal de hele bliksemse boel op stelten moet zetten om de mensheid maar te blijven imponeren. Zodra hij met de vingers knipt, rent iedereen zich rot, buigt, of kijkt schaapachtig de andere kant op. Het is met deze rare uitgekookte ijdeltuit de waanzin ten top.

Met deze ronduit absurde gang van zaken loopt het de spuigaten uit. Zijn roem ging hem in 2011 al vooruit: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden." Ik zal het nog één keer herhalen: zó gaan fascisten te werk. Wie zich afvraagt waardoor "in de gemeenschap" de liefde bekoelt, doet er verstandig aan zich na lezing van dit bericht nog eens achter het oor te krabben.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 05 Jul 2013, 21:57" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Het mag duidelijk zijn: wie de recente uitspraken van stamapostel Jean-Luc Schneider in Towerby, zoals

 • " ... und fragt euch: Was kann ich dieser Gemeinde heute Abend oder Morgen sagen, wie stelle ich es an, dass ich der Gemeinde die Botschaft und die Zusammenfassung vermittle? Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Lasst euch vom Heiligen Geist inspirieren."

... vergelijkt met hoe enkele jaren geleden m.n. de districtsapostelen Karlheinz Schumacher en Armin Brinkmann nog hebben getracht welwillende doch weldenkende gelovigen angst in te boezemen en te schofferen door ze infantiliserend voor te houden...
... kan er naar mijn vaste overtuiging niet omheen dat wij daarmee een godgeklaagde nieuw-apostolische ongerijmdheid van de eerste categorie te pakken hebben.

Verder herinner ik in dit verband aan respectievelijk de berichten op "Wo 10 Sep 2014, 19:22" en op "Wo 12 Nov 2014, 16:37".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (4)


@all

Zielzorg is zelfgenoegzaam -hoe kun je er in s' hemelsnaam op die manier mee willen experimenteren of het als kerkleider door de vingers willen zien (?)- indien bijvoorbeeld aan mooie woorden, zoals...
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
Redactie schreef:(...)
 • Het afhandelen van conflicten

  De menselijke samenleving wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en vriendschap, maar ook door uiteenlopende opvattingen, belangentegenstellingen en vooroordelen. Regelmatige besprekingen scheppen meer begrip voor elkaar en verkleinen de kans op het ontstaan van (onnodige) conflicten.

  Door heldere beslissingsbevoegdheden en gezonde zelfkritiek van betrokkenen kunnen vele conflicten reeds bij voorbaat worden vermeden.

  De samenwerking van geloofsgenoten wordt niet gekenmerkt doordat er geen conflicten ontstaan, maar door de wijze waarop deze worden opgelost. Conflicten houden voor alle betrokkenen ook de mogelijkheid in om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Deemoed, liefde en wederzijds respect verlichten dit. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het persoonlijk karakter en de zakelijke handeling. Dikwijls wordt met goede bedoelingen gehandeld, doch onbewust worden vaak fouten gemaakt. Het gaat erom de oorzaak op te sporen en niet naar schuldigen te zoeken.

  De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid

  Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden.

  "Zo trekt nu aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, hartelijke ontferming, vriendelijkheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; en de een verdrage de ander en vergeeft elkander, zo iemand een klacht heeft tegen de ander; gelijk Christus u vergeven heeft, alzo ook gij. En boven dit alles, trekt aan de liefde,welke is de band der volkomenheid." (Kolossers 3 : 12-14)


  Korte samenvatting van de leidraad
  • ● De leer van Jezus Christus en Zijn voorbeeldige werkzaamheid zijn voor ons dienen en leidinggeven in de Nieuw-Apostolische Kerk bindend en maatgevend voor de omgang met onze medemensen.
   ● Onze arbeid moet ertoe bijdragen dat alle gelovigen de eeuwige gemeenschap met God verkrijgen en op weg naar dat doel gelukkig worden.
   ● Beproefde zaken behouden wij. De impulsen die de Heilige Geest ons voor deze tijd geeft, zetten wij in de daad om.
   ● Wederzijds respect, openheid, bescheidenheid en discretie zijn voorwaarden voor een gezegende samenwerking en leiden tot een God welgevallige gemeenschap.
   ● Onze kerkelijke autoriteit wordt uitgeoefend in liefde, gerechtigheid en een voorbeeldig gedrag.
   ● De vrede bewaren wij door gebeden, gemeenschappelijke gesprekken en de wil tot verzoening.
   Wij belijden: God en Zijn werk zijn ons heilig!
  © 2001 Nieuw-Apostolische Kerk International - laatste wijziging: 25.12.2001

  Oorspronkelijke bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/news-displ ... e/12637/3/
  Duitstalige versie: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 14 Mrt 2011, 19:34" in de thread "NAK-Leidraad Dienen en leiding geven"
... níet de bijbehorende mooie daden worden verbonden. Ik wil dit verduidelijken aan de hand van enkele uitspraken van bepaald niet de eersten de besten op de overigens godgeklaagde ambtsladder in de Nieuw-Apostolische Kerk:
"Meesters van het woord" zijn het, de hierboven geciteerde hoge vertegenwoordigers van het nieuw-apostolische hemelrijk. Omdat voor hunzelf het beste niet goed genoeg is, laten zij zich bijstaan door ingehuurde woordkunstenaars zoals mediadeskundigen en theologische adviseurs. Persvoorlichters en andere woordvoerders zorgen er daarnaast wel voor dat vermeende "Querdenker" van ze af worden gehouden. Zelfgenoegzaam als ze zijn, wanen zij zich oppermachtig en onschendbaar. Omdat hun bazige bullebakkengedrag vele slachtoffers maakt, heb ik dit ontrafeld en uit de doeken gedaan want ik kan er gewoonweg niet over uit. Zie hieromtrent op het voormalige Forum van Bauke Moesker ook het bericht op "Za 28 Jan 2012, 08:52" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan." (...)


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (5)


@all

Over oostindisch doof gesproken:
BakEenEi schreef:@all

Er is in de Nieuw-Apostolische Kerk eenzijdig sprake van een tot in het absurde doorgevoerde sorrycultuur. Bestuursleden kunnen van anderen weinig velen maar zelf menen zij zich overal vanaf te kunnen maken met hooguit een slap excuus. Daarnaast is er sprake van verregaande naïviteit bij degenen die zich dit laten welgevallen. Ten opzichte van bestuursleden nemen de gelovigen een welhaast ziekelijke onderdanigheid aan. Bestuursleden zouden namelijk Godsgezanten zijn.

Het machtsspel van de "hogere dienaren" wordt zó subtiel gespeeld, dat het tientallen jaren kan duren alvorens gelovigen wat argwaan beginnen te krijgen. Geen vastomlijnd wantrouwen, doch "gewoon" "wat argwaan" en men begint dat ook alleen nog maar te krijgen. Daarna kunnen er opnieuw jaren verstrijken voordat de gedachte weer opspeelt dat er ergens iets niet pluis is. Maar ja, wat zegt nu toch zo'n "gevoelletje"? Iedereen hoort wel eens wat en ieder ziet wel eens wat.

Dat liegt er dus niet om. Laten we op deze problematiek verder inzoomen. In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn uitsluitend "Godsgezanten" ook zegenaars, met dien verstande dat zegenaars de kerkelijke ambtsdragers zijn, bestaande uit mannen (!) onder wie "hogere dienaren" en "lagere dienaren". "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zijn dienaren "zegenaars" (!), die zó zijn geconditioneerd dat men een onbedwingbare neiging heeft ontwikkeld om -wát er ook gebeurt- steevast te reageren in termen van:
Redactie schreef:(...)
Men krijgt het te stellen met vragen zonder antwoorden, en zielzorg? "De dienaren" zullen wel zeggen: "Leg het in de handen van God, geef het over, probeer de knop om te zetten, laat het los, kijk niet achterom, vergééf, maak voor jezelf de weg weer vrij, en wij willen je gedenken". Of in een verscheidenheid aan andere bewoordingen met gelijke strekking. Het (dood)zwijgen begint...

Daarom bestaat de Nieuw-Apostolische Kerk uit twee goeddeels gescheiden werelden: de wereld van de wetenden en de wereld van de onwetenden.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:49 in de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!"
Psychische onderdrukking derhalve. Hierna kunnen er weer jaren overheen gaan alvorens sommigen doorkrijgen wat het voor een enkeling misschien betekent om de ellende van heel wat akkefietjes bij elkaar als het ware te moeten verdringen. Immers, je komt er niet uit. Het is onbespreekbaar, althans in de positie van underdog. Bovenbazen daarentegen genieten de bescherming die uitgaat van hun vermeende heiligenstatus in de kerk. Voor hen zijn er gereserveerde plaatsen in de nieuw-apostolische hemel.

Ga ik hierin méé, of (alsnog) niet?! Dát is de vraag die de "zegenaars" aan zichzelf moeten willen stellen; in het belang van hun gezondheid, van duurzame harmonieuze verhoudingen in het gezin, omwille van ieders familiebetrekkingen en de contacten met vrienden en bekenden. Kortom, je hele ziel en zaligheid is hierbij in het geding. Wil ik nog mijn gezonde verstand blijven gebruiken, dat niemand minder dan God (!) mij gaf, óf kruip ik in de kont van de machtsfiguren?

Machtsfiguren in het werk Gods?! Wat hebben díe daar te zoeken? (...)

Nog altijd vind ik het iets onbestaanbaars dat er óók op dit Forum nu alweer jarenlang aandacht wordt gevraagd voor de meest afgrijselijke misstanden in de Nieuw-Apostolische Kerk en dat het met die misstanden nog steeds erger wordt. In betrekkelijk korte tijd heb ik het twee keer zien gebeuren dat districtsapostel Brinkmann wordt aangesproken op wat er in de "Leidraad dienen en leiding geven" staat over de manier waarop conflicten zouden worden opgelost, en dat hij zich voor oostindisch doof houdt. Dezelfde ronduit abjecte houding zie ik stamapostel Leber in voorkomende gevallen aannemen. Dit betekent níets anders dan het volgende:
 • Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

  Uit: Jakobus 2: 26 (NBV)
Men kijkt weg, men verdraait de zaken of láát ze verdraaien, en slachtoffers van al deze onhebbelijkheden - die mogen met al hun smarten wegkwijnen. Dit zijn werken der duisternis. Met Zíjn werk (!) heeft het níets uit te staan indien lagere "dienaren" (!) bang zijn om bij hogere "dienaren" (!) in ongenade te vallen en daarmee een verhoopte carrière in de Nieuw-Apostolische Kerk in de waagschaal te stellen. Dat dit zo werkt duidt simpelweg op machtsmisbruik van het ergste soort.

Groet,
BakEenEi :shock:


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 24 Jul 2012, 00:42" in de thread "Beslissende momenten"
Ter illustratie van de in dit verband m.i. cruciale opmerking "Het machtsspel van de 'hogere dienaren' wordt zó subtiel gespeeld, dat het tientallen jaren kan duren alvorens gelovigen wat argwaan beginnen te krijgen" (zie boven) verwijs ik kortheidshalve naar een drietal berichten, waarin sommigen door de jaren heen (!) speciaal daarover hun verbazing uitspraken:
 1. Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 15 Apr 2011, 21:35" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept" (1995; Erwin Meier-Widmer);
 2. Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 22 Sep 2011, 07:02" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding" (2003; Michael koch);
 3. Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 30 Okt 2010, 20:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering" (2007; ondergetekende).

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

@all

(...) Von Thomas Schneider, ein ehemaliges Kirchenmitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK), am 21. Juli 2014: "Hat sich die Neuapostolische Kirche geändert?"

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (6)


@all

Over "machtsmisbruik van het ergste soort" gesproken:
BakEenEi schreef:"Een" kerk of Zijn werk? (1)


@all

Aan het voorgaande valt zeer veel toe te voegen. Het eerste wat wij allen in feite hier nu onder ogen moeten willen zien is dat er bij tal van gelegenheden door leidinggevende "dienaren" machtsposities zijn ingenomen én uitgespeeld, ZONDER enig "mandaat" van de Allerhoogste.

In de geschiedenis van het "apostolische werk" zijn daarvan gedurende een lange reeks van jaren onnoemelijk veel zielen op enigerlei wijze het slachtoffer geworden: dezen vielen kansloos ten prooi aan onhebbelijkheden van "hoge(re) dienaren"...
 • - St.Ap. Bischoff predikte jarenlang een Boodschap welke op enig moment door alle leden van de internationale kerkleiding tot dogma werd verheven
  - je werd destijds níet verzegeld en "dus" geen "kind van God" zonder die Boodschap uitdrukkelijk te hebben omarmd als zijnde een goddelijke profetie
  - ambtsdragers waren op straffe van excommunicatie verplicht in elke dienst te wijzen op de onherroepelijk goddelijke betekenis van deze Boodschap
  - St.Ap. Bischoff heeft al die tijd dag-in dag-uit (!) goedgevonden dat er op grond van diens Boodschap werd gediscrimineerd - met alle gevolgen van dien
  - onder deze gevolgen dient niet alleen gezondheidsschade te worden verstaan, waaronder blijvend geestelijk letsel, doch ook allerhande materiële schade
  - de internationale kerkleiding claimde niet alleen de zeggenschap over de kerk als instituut, doch vooral het alomvattende geestelijke gezag namens God
  - daarbij moesten gelovigen begrijpen dat buiten de Nieuw-Apostolische Kerk om wereldwijd niet tevens anderen met zulk goddelijk gezag waren bekleed
  - het kwam er dus op neer dat wie zich niet overgaf aan wat de nieuw-apostolische kerkleiding verordonneerde, diens eeuwig heil bij God op het spel zette
  - vast geloof te hechten aan een spirituele ervaring van één enkele persoon, St.Ap. Bischoff, werd verheven tot een harde toelatingseis voor het hemelrijk
  - de aldus uitgeoefende geloofsdwang werd op 4 december 2007 opnieuw gelegitimeerd door Peter Kuhlen te veroordelen tot veroorzaker van al het leed
Steeds meer (subtiel) machtsvertoon was er nodig om indruk te maken op gelovigen aan de basis van de organisatie; zodanig, dat men nog met gepaste eerbied en gedienstig zou opkijken naar de "Godsgezanten" die er geen moeite mee hadden zichzelf "hoge dienaren" te laten noemen.

Niet ieder maakte op de bovenbeschreven wijze misbruik van een voorname positie. Zeker niet!

Veel conflicten kwamen trouwens voort uit de manier waarop de kerkelijke organisatie gaandeweg was ingericht. Dienaren voelden zich door God voor het leven benoemd - en door Hem met gezag, met macht bekleed. Dit gaf problemen.

Door de jaren heen raakten talrijke opvattingen in de kerkgemeenten bij de gelovigen ingeslepen; men dacht er niet meer over na of ook God er wel achter kon staan.

Door de hiërarchische organisatiestructuur in de Nieuw-Apostolische Kerk onttrok de besluitvorming onder hogere dienaren zich aan de waarneming van individuele gemeenteleden. Als "zegenaars" eenheid demonstreerden, nam men eenvoudig aan dat dezen in de "broederkring" ook daadwerkelijk op koninklijke wijze met elkaar omgingen.

Weinigen vroegen zich af hoe de kerkleiding op verantwoorde wijze omgaat met de ingezamelde offerontvangsten want men wil geloven dat de aan God toevertrouwde financiële middelen bij Hem in de best mogelijke goede handen zijn.

Ondertussen beraadslaagden de hoge(re) dienaren over de meest uiteenlopende zaken. Over onroerend goed-beheer, over de inhoud van bladen en tijdschriften, over grote evenementen, verre reizen, personeelszaken, enzovoort.

Toen is er níet (!) op enig moment het duidelijke onderscheid aangebracht tussen verantwoordelijkheden over zaken op het geestelijke vlak en verantwoordelijkheden over de overige zaken.

Het plaatselijke gemeenteleven leed daar niet onmiddellijk onder, onder deze bestuurlijke situatie. Nog steeds zijn het de (districts)apostelen die aan het hoofd staan van alle "bedrijfsonderdelen" binnen een gebiedskerk. Ieder vervult dus de gecombineerde functie van zakelijk leider én geestelijk leider. Het mag echter duidelijk zijn dat de districtsapostelen hierdoor machtige managers werden.

Naarmate de kerk door de aanwas van leden groter werd, kwam er meer op de districtsapostelen af; ook méér conflicten. Financieel management drong zich op, planmatig onderhoud van kerkgebouwen, vergadertechnieken, media, níeuwe media, maatschappijvraagstukken, aansprakelijkheidskwesties en ontelbare geloofsvragen vanuit de periferie.

De hoogste "dienaren" wilden niets prijsgeven van het gerezen aanzien van hun "ambtelijke status" binnen de organisatie en men koesterde de bepleite aanname dat het "werk Gods" wordt belichaamd door de Nieuw-Apostolische Kerk.

Er moest een catechismus komen waarmee de kerk haar unieke bestaansrecht in de Bijbel zou verankeren; die indruk zou maken op de jeugd en waarmee de kapitaalkrachtige conservatieve vleugel in de kerk op haar wenken bediend zou zijn.

(...)

Zo ongeveer kom ik met een hink-stap-sprong aan in het "hier en nu". Het is 2011. "Nooit was er een tijd, zo vol ernst en vol nood", zongen wij destijds in het tweede couplet van het lied "Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd". Maar: is nu ook Gods hulp zó "grenzeloos groot" als het verderop in dit couplet wordt bezongen?

[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 16 Feb 2011, 20:36" in de thread "Levend geloof".
Zie thans in deze samenhang verder het bericht op "Di 11 Nov 2014, 21:14".
Slechts weinigen waren zich bewust van de hierboven beschreven ontwikkelingen (in 2011, dus voordat in 2012 de catechismus uitkwam). Per se wilde ikzelf echter te weten komen hoe de hoogmogende heren hun machtsspel feitelijk spelen want mede doordat ik in loondienst werkzaam was bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ik er al genoeg aanwijzingen voor gekregen dat de aangesloten leden geregeld en beslist ook opzettelijk halve waarheden wordt voorgeschoteld. Onterecht verschuilen (incompetente) bestuurders zich op nagenoeg alle terreinen achter een vermeend vertrouwelijk karakter van de besluitvormingsprocessen. Wie er wat van zegt, mengt zich "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in zaken die God al in goede handen gaf bij Zijn gezanten. Vragenstellers, ongelovige Thomassen als ze zijn, zondigen al bijna onvergeeflijk tegen de Heilige Geest. Ik besloot om de verschoppelingen van mijn kant zo volledig mogelijk te informeren.

Om redenen van het bovenstaande ontging het mij in 2011 dus niet toen districtsapostel Bernd Koberstein alvast begon recht te praten wat wel degelijk krom was:
Redactie schreef:[Bijgewerkt: 19.15 uur]


@all

Een kort berichtje van een lezer vanwege het redactionele artikel bij Glaubenskultur over de jeugddag, jl. zondag in Frankfurt am Main, bracht ons weer eens op de site met de verfrissende werktitel YOUNGNACTIVE:
Aan de prediking van districtsapostel Koberstein ontlenen wij het volgende citaat:
Ins Licht treten bedeutet: aus dem Dunkeln treten. Licht bedeutet Heiliger Geist. Im Licht des Heiligen Geistes steht immer Jesus Christus im Zentrum. Wir lesen davon, dass Jesu sagte "Ich bin das Licht der Welt". Darum lasst uns keine abwehrende Haltung einnehmen und auch nicht handeln - wie es unser Stammapostel an Pfingsten anführte - "schau'n wir mal"... Wenn wir uns ins Licht fallen lassen, dann passiert auch etwas! Wir wollen zur Quelle des Lichts, zu Gott - das ist unser Ziel!

Bron: http://www.youngnactive.org/index.php/j ... ttesdienst
De bij Glaubenskultur opgevallen uitlatingen van districtsapostel Koberstein zijn blijkbaar ontsnapt aan de aandacht van de jeugdredactie want in het verslag bij YOUNGNACTIVE ontbreken die. Hieronder tweemaal de bedoelde quote bij Glaubenskultur, waarbij het ons nu gaat om de derde zin:
 • „Nun kann man fragen: Kann ich dann überall hin, ist das alles dasselbe, wenn wir von der Christenheit sprechen? Lasst mich das einmal offen und klar ansprechen. Es ist mein Verständnis - ich sage nicht: es ist so - es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Weg in dieser Kirche der sichere ist. Hier weiß ich für mich mit Sicherheit, dass ich alles habe, was als Vollmacht vom Sohn Gottes in das Apostelamt hineingelegt wurde.“

  (...)

  „Nun kann man fragen: Kann ich dann überall hin, ist das alles dasselbe, wenn wir von der Christenheit sprechen? Lasst mich das einmal offen und klar ansprechen. Es ist mein Verständnis - ich sage nicht: es ist so - es ist meine tiefe Überzeugung, dass der Weg in dieser Kirche der sichere ist. Hier weiß ich für mich mit Sicherheit, dass ich alles habe, was als Vollmacht vom Sohn Gottes in das Apostelamt hineingelegt wurde.“
Met de relativering die districtsapostel Koberstein als "vriend van de jeugd" aanbrengt door op te merken "ich sage nicht: es ist so", zegt hij feitelijk alleen dat hij -om niet onsympathiek over te komen- zich op die manier liever niet uitdrukt, doch de bewoordingen die hij tegelijkertijd in zijn hoedanigheid van districtsapostel (!) wél kiest betekenen uiteraard wel degelijk "es ist so"! Het moest er dus kennelijk de schijn van krijgen dat hij eenvoudig níet in de positie was om te zeggen wat hij juist wél ondertussen met grote stelligheid beweerde... Wij wagen het te betwijfelen of de jeugd zich in de gauwigheid rekenschap heeft weten te geven van de inwendige tegenstrijdigheid van zo'n bedenkelijke trant van redeneren!

Terwijl "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" het levende woord (!) via "het wederopgerichte altaar in de Boden van Christus" (lees: de nieuw-apostolische Apostelen des Heren) tot ons komt vanuit de werkzaamheid van de Heilige Geest, neemt de spreker hier, door de (herziene) nieuw-apostolische geloofsleer ogenschijnlijk op dit punt te ontdoen van haar feitelijk verplicht te omarmen karakter, als het ware heel even afstand van diens hoge geestelijke autoriteit; als mens onder de mensen... zoals districtsapostel De Bruijn op 15 mei jl. het voor zichzelf "ontwapenend" toegaf toch ook maar gewoon een mens te zijn. Het lijkt dan op een handreiking van "de heiligen" naar de mensheid, maar dat is het natuurlijk pertinent niet. Het is: recht praten wat er voor het overige krom is. De heilige godenzonen regeren immers met ijzeren vuist:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
In deze samenhang bedriegt dus de schijn want collega-districtsapostel Brinkmann verklaarde afgelopen zondag (in aansluiting aan de prediking van stamapostel Leber, met Pinksteren in Dresden) elders nog dat de nieuw-apostolische geloofsartikelen -naast het evangelie en de geboden- binnen de "Lichtkegel" vallen van het schijnsel van de Heilige Geest. Daarmee is de cirkel weer rond en blijft het door districtsapostel Koberstein quasi-gerelativeerde dogma volledig overeind. Zie http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... iedenheit/. Stamapostel Dr. Wilhelm Leber zal er trots op zijn dat zijn verwrongen denkbeelden met verve worden verdedigd.

Wat hier gewoon gebeurt is dat hoge functionarissen de religieuze organisatie die zij representeren en waaraan zij hun geestelijke autoriteit en tegenwoordig ook het door ze geclaimde maatschappelijke aanzien ontlenen, zichzelf van een alibi voorzien. Daarvoor zijn er twee redenen: om als nieuw-apostolische "Godsgezant" enigszins geloofwaardig te zijn, moet men een waarachtig aandoende theorie hebben op grond waarvan gelovigen juist hún kerkgenootschap een door Hem gewilde status toedichten, en om de continuïteit van hun uiteenlopende activiteiten -mede uit zakelijk eigenbelang- te kunnen waarborgen, moet men die gekunstelde theorie voor de gelovigen als een onschuldig hebbedingetje zien te verpakken. Vandaar alle nevenactiviteiten vanuit de kerk; bijzaken. Wie daarbij als organisatietalent uitblinkt is districtsapostel Armin Brinkmann, sinds 15 mei jl. de nieuwe leidinggevende bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Zie bijvoorbeeld het artikel "Jugendliche begeistern Schweizer Zuhörer" op de website van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen.

Eén van de redactieleden bij YOUNGNACTIVE is Julia Dünzl, die trouwens journalistiek heeft gestudeerd. Als geen ander kan zij in een spontaan ogend gesprek aan "hoge dienaren" interessante uitspraken ontlokken die op zijn minst te denken geven. Vorig jaar moest met name de huidige districtsapostel Rüdiger Krause eraan geloven. Zie eventueel http://www.youngnactive.org/index.php/j ... 010/videos. Ditmaal is het "gastapostel" Herbert Bansbach (uit het aposteldistrict Karlsruhe). Kijk zelf: http://www.youngnactive.org/index.php/j ... 8&divid=14.

In een andere rubriek bij Glaubenskultur troffen wij van voornoemde lezer nog het onderstaande bericht aan:
 • Afbeelding Bron: nogofi, "25-06-2011 15:58", Glaubenskultur-Magazine t.z.v. "Extreme Unterschiede in wesentlichen Glaubensaussagen"
Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 24 Jun 2011, 23:27" in de thread "Framing"
[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (7)


@all

Zielzorg - als dat níet op innemende wijze de zorg mag zijn die er zuiver op is gericht dat christenen zich zowel middenin hun geloofsgemeenschap als aan de rand ervan volkomen veilig mogen weten in Jezus' armen; berg je dan maar.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (8)


@all

Omdat het ook mij was opgevallen dat het op een Forum, wanneer dat zich spontaan ontwikkelt, lastig kan worden om berichten op een rij te houden die weliswaar inhoudelijk met elkaar samenhangen doch geschreven zijn in afzonderlijke rubrieken, maakte ik destijds een "nieuw onderwerp" aan, bedoeld voor "kerngedachten" van verontruste apostolische christenen: "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos". Ik hoopte op die manier met name de bezwaarlijke kanten aan de nieuw-apostostolische geloofsleer en de nieuw-apostolische geloofspraktijk alsnog op één specifieke vindplek enigszins helder geïnventariseerd te krijgen.

Wat mijzelf altijd nog extra had verontrust, is namelijk dat op de kerkvloer menigeen als in een reflex in de verdediging schoot, zodra er ergens ook maar íets doorklonk van wat als kritiek te duiden viel. Ik vond dat vreselijk. Ook voor opbouwde kritiek waren de meeste kerkgebouwen nog te klein. Ondanks ieders lek en gebrek bedoelden "de dienaren die ons onder bidden en smeken voorgaan" vanzelfsprekend altijd alles alleen maar goed en mocht daarmee onverhoopt toch iets mis zijn, dan wilden wij dat natuurlijk wel met de mantel der liefde bedekken. Zo niet, dan zag jij, ondankbare beterweter, vast en zeker de balk in je eigen oog niet.

Het schiet mij nu te binnen dat dit fenomeen mij ooit inspireerde bij het volgende columnpje:
Redactie schreef:ALARM

Vorige week zat één van onze kinderen achterin de auto, toen ik plotseling stevig moest afremmen. "Papa, kun je niet voortaan even zeggen dat je hard gaat remmen?", hoorde ik hierna opmerken. "Dat lijkt mij niet zo verstandig!", reageerde ik. O ja. Zojuist dacht ik hieraan terug want wie houdt er nu van alarmsignalen, onvoorziene tegenslagen of van andere onwelkome misère? Vol ongeloof nemen wij er kennis van wanneer er ver van ons bed opeens dingen grondig misgaan. Ze hadden ook veel beter (...), is misschien wel wat er voor onszelf onmiddellijk vaststaat. Wij denken of spreken er schande van, en keren terug tot onze orde van de dag waar alles op rolletjes verloopt. Volledig onder controle. Niks aan de hand, wat natuurlijk niet in de laatste plaats ook onze persoonlijke verdienste is want wij; wij kijken wel uit! Wij houden de vinger aan de pols. Wij doen ons best! Meer kun je toch niet? Doordat onze voorouders hun handen al lieten wapperen, zijn wij ons ervan bewust dat voor niks de zon opgaat. De hand moet in het leven nu eenmaal aan de ploeg worden geslagen. Wat heb je aan commentaar? Laten ze zelf maar eens achter het stuur gaan zitten! "Papa!", zei vanochtend mijn dochter, "Het is hier spekglad!" En dat was ook zo. Ik was blij dat er om deze waarschuwing geen doekjes werden gewonden. Of dient -tegenover notoire beterweters- zo'n opmerking in cadeaupapier te worden aangereikt? Zo in de trant van: "Vader, als het u zo dadelijk even schikt, wil ik graag wat zeggen!"

TjerkB
Het zit trouwens in onze cultuur -waarin je niet boven het maaiveld moet uitsteken- ingebakken om, wanneer mensen enthousiast aankomen met uitvindingen of verfrissende nieuwe ideeën, afgunstig en getergd als wij allen vermoedelijk zouden zijn als het winnende lot niet valt in ons eigen postcodegebied, "not amused" te willen reageren. Hebben de verlichte geesten wel hieraan gedacht, of daaraan, en zou men zich in ons straatje niet eerst eens onder de indruk tonen van andermans verworvenheden? Enzovoort. Heus, in zo'n verstikkend klimaat kan geen bloem ontluiken en geen talent gedijen. Doch helaas, uitgerekend zo'n klimaat verstikt het geloofsleven in de Nieuw-Apostolische Kerk! Een zogenaamde stamapostel en enkele van diens meest invloedrijke rechterhanden maken er de dienst uit - en daarmee basta. Hooguit is er in de periferie vraag naar wie er conform de uitgevaardigde richtlijnen enthousiast praatjes en plaatjes kan maken; voor op de website.

Jarenlang zijn op deze manier in de kerk die ik verliet allerhande spontane initiatieven de grond in geboord en velen ontmoedigd. Om de aandacht daarvan en van talrijke andere ongerijmdheden af te leiden, moest er van de internationale nieuw-apostolische kerkleiding een imponerend media-offensief worden ontketend. Maar dat is verpakkingsmanagement! Het ontbreekt bij de ambtelijke top ten enenmale aan dienend leiderschap en de moed om de hand in eigen boezem te steken. Duizenden, tienduizenden zielen werden onder de voet gelopen. Talloze anderen maken onophoudelijk mee dat er door hun zogenaamde zegenaars uitsluitend OVER ze wordt gesproken, maar niet MET hun. Alleen "hoge(re)" "dienaren" worden voor vol aangezien. Wat zij zeggen legt in deze kerk extra gewicht in de schaal.

Kortom, foute boel; maar dat gaf ik ook eerder al aan. Zie de genoemde thread, "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos", en liefst van a tot z.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 23-01-2015, 22.00 uur]

Hoe zielzorg zelfgenoegzaam wordt (9)


@all

Op 7 oktober 2002 wendde ik mij tot een districtsvoorganger en schreef ik hem o.a. het navolgende:
 • "Wat haalt het uit?", hoorde ik zeggen, toen ik een dag of 10 geleden (...) besprak dat ik misschien met u kon gaan praten.
 • Daarnaast kan het zijn dat ik later ook wat mondiger ben geworden doordat ik het me vaak nogal aantrok hoe er door bepaalde personen, die meenden dat zij zich zulks door hun positie of macht wel konden permitteren, eventjes over anderen heen werd gewalst. Ik verafschuwde op de een of andere manier dat soort bullebakken met hun kortzichtige korte-termijn-visies.
 • Het lidmaatschap van de Nieuw-Apostolische Kerk als instituut is voor mij niet alleszeggend: als God morgen de kiezelstenen laat spreken op het grindpad bij de Roomse kerk, zal ik mij dáár moeten vervoegen. Bovendien: daar worden de heiligen pas ná hun dood zalig verklaard.
  In het godswerk is er werkelijk géén plaats voor mensenverering. Wanneer dringt dat toch eens door?
 • weldenkendheid hoeft zeer zeker niet op gespannen voet te staan met welwillendheid.
 • Echter, er waart een besmettelijk virus rond, het manifesteert zich als een Trojaans paard en heet "zelfgenoegzaamheid".
 • Als het kalf verdronken is, dempt men de put. "Het vreemde van mensen is dat ze niet van elkaars fouten willen leren," zeg ik wel eens tegen onze jongens.
 • Ik verzet mij tegen de gedachte dat "broeders en zusters in de bank" onwetend zouden zijn, patiënten, onervaren, onwijs, onzelfstandig. Wie aldus denkend koningskinderen tegemoet treedt, maakt een kardinale fout. Daarom ook: stop het achtergrondcommentaar, de verslaggeving, de exclusieve communicatie naar "hogere dienaren". Hogere dienaren bestaan niet (!!), uitsluitend "mede-verzochten" in Christus, ieder óók met zijn eigen lek en gebrek.
Hoe en hoe vaak ik hetzelfde aan anderen eerder al kenbaar had gemaakt en ook later nog; "zij dronken een glas, zij pisten een plas en lieten de zaak zo als zij was".

Zo kunnen in de Nieuw-Apostolische Kerk levende mensen, vragenstellers, door toedoen van de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" consequent voor dood worden gehouden. Dan hebben gelovigen dus niet van doen met een verlossingswerk, doch veeleer met een verdelgingswerk (!) waarin ontluikend goddelijk leven schaamteloos wordt onderdrukt. Deze kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk, werd daarmee een speeltje van zelfgenoegzame en zichzelf verrijkende feestvierende VIP's.

Zie verder de thread "Wir haben es nicht gewußt" op het voormalige Forum van Bauke Moesker.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Het is deprimerend om nu anderen te zien stoeien met problemen vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk die in geen enkele verhouding meer staan tot de realiteit. In Duitsland wist iemand mij te vertellen, een "Hirte im Ruhestand", dat "Betonköpfe" (!) hier koppig dwarsliggen. Ik was meteen overtuigd. Tegelijkertijd was ik mij ervan bewust dat de echte Betonköpfe simpelweg degenen zijn die in deze organisatie aan de top staan. Vul dus maar in! Stamapostel Leber - een Betonkopf? Districtsapostel Armin Brinkmann - een Betonkopf? Of eerder districtsapostel De Bruijn? Zíj toch zeker niet? (...) Helaas, pindakaas voor betrokkenen maar wie een schakelpositie bekleedt, kan op beslissende momenten hét verschil maken. Juist voor die ongelofelijk uitdagende verantwoordelijkheid krijgt men in de Nieuw-Apostolische Kerk vorstelijk uitbetaald. Maar de moeilijkheid is, als je níet doet wat de hoogste Betonkopf op enig moment in zijn hoofd haalt, dat je er dan acuut voorgoed uit ligt.

Het eerste wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk moet veranderen is het afschaffen van rangen en standen onder -nota bene- dienaren! Echter, ik volg de ontwikkelingen al minstens 25 jaar op de voet, maar de laatste en zelfs de allerlaatste ontwikkelingen wijzen er op dat juist dit níet zal gebeuren. Dan kun je als "op één na hoogste Betonkopf in rang" twee dingen doen: je kiest voor al diegenen die lijden (!) onder de verdrukking die uitgaat van zo'n wantoestand, óf je doet net alsof "eraan gewerkt wordt" terwijl je ondertussen donders goed wéét dat uitgerekend het tegendeel wáár is. Zoals binnen de Nieuw-Apostolische Kerk de organisatie onverbiddelijk hiërarchisch in elkaar steekt, druist het in tegen wat alleen al uit een oogpunt van medemenselijkheid wenselijk is om na te willen streven. Een christelijk sausje voegt hier niets extra's toe, wat absoluut niet wegneemt dat God te allen tijde zendt wie Hij zenden wil en zegent wie Hij zegenen wil, waar dan ook! Maar de persoonsverheerlijking (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk, hoezeer men die -uit gewenning- ook kan willen relativeren, is... godgeklaagd. Dáárdoor worden "kerkelijke ambtsdragers" hier machtsfiguren! Schaamt er zich echt niemand kapot als je je op die manier afficheert met het werk Gods?!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi "zo 07 aug 2011, 19:47" in de thread "Tenzij... "
BakEenEi schreef:[Bijgewerkt: 21.00 uur]


@all

Of er binnen de Nieuw-Apostolische Kerk nog enkelen zijn die zich dit willen realiseren, weet ik eerlijk gezegd niet, maar wat ik mij al jaren afvraag is: hoe kun je als gelovigen binnen en buiten de muren van deze kerk ondanks alle opgeworpen barricaden nu tóch nog samen in het geloof met elkaar onderweg blijven? Toen ik -alweer bijna zes jaar geleden- de kerk verliet, speelde voor mijzelf in alle hevigheid al het volgende:
BakEenEi schreef:(...)
Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  (...)
  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  (...)
  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 25 Jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Op het ogenblik worden er kosten noch moeite gespaard - om maar te mogen bijschuiven aan tafel bij Raden van Kerken. Taak- en ambtsdragers in het zogenaamde ontwikkelde rijke Westen van de wereld worden opgetrommeld voor "trainingsseries" om te leren hoe zij kunnen meehelpen om die politieke doelstelling gerealiseerd te krijgen door met één mond te spreken over de nieuw-apostolische catechismus. Ondertussen herkennen in verafgelegen streken in Afrika de gelovigen Zijn stem bij wijze van spreken nog aan de "wind des daags" want daar bijvoorbeeld waait deze wind goddank nog altijd wél waarheen hij wil (vgl. Joh. 3: 8).
BakEenEi schreef:(...)
Om in het geloof te kunnen overleven, noodzaakten de omstandigheden mij om tot op de bodem uit te zoeken wat in die samenhang waarheid is, én wijsheid. Dus niet: gewiekstheid...

(...)
Wat hier van toepassing is, is 1 Tessalonicenzen 5 vers 19, waar staat: “Doof de Geest niet uit”.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 15 Dec 2012, 16:30" in de thread "Waar je van houdt - daar doe je moeite voor!"
Wat een poppenkast, dacht ik bij het aanzien van de beelden van de persconferentie in Zürich. Het was al de zoveelste keer dat mij dit gevoel bekroop bij een "Veranstaltung" van de nieuw-apostolische kerkleiding. "Mit großer Wertschatzung" staat men nu open voor "andersgezinde christenen". En "tiefster Dankbarkeit" vervult de harten, nu de welkome gasten er door hun aanwezigheid blijk van gaven dat deze belangstelling tegenzijdig is. Zo werden er allerlei diplomatieke beleefdheden uitgewisseld. Grote desinteresse daarentegen voor zielen in de Nieuw-Apostolische Kerk die in de afgelopen jaren af en toe eens wat te vragen hadden.

En met de uiterst bevreemdende opmerking van apostel Volker Kühnle, namelijk dat nu achteraf over en weer moet worden gesproken van "Verletzungen", nam deze tegenover zielen die destijds met vereende krachten vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk door excommunicaties ongenadig op straat werden geschopt, een ronduit tergende houding aan. Hoe dwaas kun je in 's hemelsnaam zijn, zo vroeg ik mij -woedend- af.

Redactie schreef:(...)
Al snel kreeg ik door dat je beter geen vragen kunt stellen waar de "dienaren" het antwoord niet op weten. Ik hoefde alleen te willen weten wat ons "zeitgemäß" werd voorgehouden. En voor het overige ging het erom dat je altijd overal aanwezig was, waar de "dienaren" je verwachtten. Dat liet toch niet aan "liefdevolle duidelijkheid" te wensen over? Nu de catechismus eraan zit te komen, valt er opeens weer een hoop te studeren... "Dat is toch wat jij wilde?!", hoor ik een commentaarstem mij al influisteren. Nee, toen ik hoorde van de onzalige plannen om daarmee aan te komen, heb ik geantwoord: "Gelieve mij te informeren zodra de laatste definitief herziene druk voorhanden is! Op wiens gezag worden 'de exameneisen' na 2.000 jaar opeens aangescherpt?" Dan is een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" echter "not amused". Gelukkig was ik op dat moment al zover, dat het voor mij vaststond: dit is niet míjn probleem doch het zijne.

(...)
Steeds nadrukkelijker moesten alle muizen grijs worden, en alle bloemen rood. Met lede ogen zag men aan hoe sommigen ongegeneerd hun gezonde verstand gebruikten, alsof God het ze niet "for some reasons" had toevertrouwd. In plaats van mededogen werden "the good guys" geacht medelijden te hebben met "the bad guys". "Wat hebben ze zich toch afgewend van het levende altaar; waar is hun kinderlijke geloof toch gebleven, en wat is hun hoogachting voor de ons gegeven hand van leiding in onze dierbare stamapostel toch omgeslagen in onverschilligheid!" Dan had hij de tent maar niet onherstelbaar moeten verbouwen, heb ik daarop vaak gedacht.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 08 Jan 2012, 17:12" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Ongestraft -vooralsnog- maakten leidinggevenden zich schuldig aan verregaande misleiding en aan allerlei andere uitingen van machtsmisbruik.

  (...)
  Ik heb je destijds nog geschreven hoe ijzingwekkend zakelijk ik
  het interview met D.Ap. Brinkmann vond met Kerstmis 2007. Het was onmiskenbaar ingegeven door de veroorzaakte ellende eerder die maand. Wat ik trouwens héél kwalijk vond was lang voordien al het interview met St.Ap. Leber waarin hij aangaf dat voor hem persoonlijk de Boodschap van St.Ap. Bischoff een openbaring was, vergelijkbaar met de Openbaring van Johannes. Toen wist ik op dat gebied echt definitief genoeg. Hoezeer hij wellicht ook met wiskundige precisie een 7-stappenplan had uitgedacht om de kerk door de turbulentie heen te loodsen; dat interview ontmaskerde hem. Alle navolgende gebeurtenissen bevestigden de voor insiders al voldoende zichtbaar geworden ingezette koers. De prioriteit lag duidelijk bij de continuïteit van de organisatie; níet bij de kwaliteit van leven van elk organisme.

  Wat nu?! Wie zo met kinderen Gods omgaat, loopt vast. Als ik nu bestuurder was van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland had ik tegen de voorzitter van het internationale kerkbestuur gezegd: "Wij doen dat toch maar niet, die overstap naar Duitsland, want de cultuurverschillen zijn werkelijk te groot en bovendien speelt ons wel degelijk een taalbarrière tussen de beide gebiedskerken dusdanige parten dat wij het gewoon niet aankunnen." Vervolgens zou ik de hele zaak op zijn kop zetten! Dat wil zeggen: er wordt weer de juiste kant op gediend. De opdracht
  "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" wordt richtinggevend zoals deze ook in het verleden al voor een ieder richtinggevend had móeten zijn. Als dit alles dan zou betekenen dat vanuit Zwitserland ergens de stekker uit wordt getrokken, so what?! Voor ons telt de wille Gods; níet (!!) de besluitvorming van sommige machtswellustelingen.

  Het meest onverhoopte doemscenario heeft zich in de Nieuw-Apostolische Kerk aan ons opgedrongen. Natuurlijk was dat óók voor mij het aller- allerlaatste wat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 29 Nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 15 Jan 2013, 19:16" in de thread "Re: NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”