Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ Levi,

Met deze enkele tekst van het AD is zeker niet alles gezegd.
De heer Verboom van de PKN heeft andere ervaringen opgedaan.
Kuipers is geneigd om de wensen van het NAK bestuur vrij snel in te willigen.
e.e.a heeft alles van doen met belangen.

Met groeten ZwartSchaap.
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Tegenover een hele groep vrijwilligers is het kerkbestuur zodanig ernstig verwijtbaar nalatig geweest, dat niet valt uit te sluiten dat sommigen het uiteindelijk door asbestkanker met de dood moeten bekopen.

Het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft overduidelijk de zaken niet op orde. Juist daarom regent het op het Internet nu al jarenlang klachten.

Of individuele gemeenteleden zich hiervan nu rekenschap wagen te geven, of niet; er heerst in deze kerk toch werkelijk een angstcultuur, waardoor vrijwel niemand zich vrij zal gevoelen om op de verantwoordelijke dienaren /zegenaars /Godsgezanten /ambtsbroeders nu ongezouten kritiek te leveren en bijvoorbeeld te eisen dat het kerkbestuur in deze situatie op voorhand -en keurig netjes zwart op wit- de aansprakelijkheid erkent voor toekomstige gezondheidsschade waarbij een causaal verband valt aan te nemen met hoe betrokkenen nu nonchalant werden blootgesteld aan grote hoeveelheden asbesthoudend bouwafval.

Ik kan mij hier ontzettend boos om maken.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 18 Apr 2016, 16:23"
Zie ook het bericht op "Vr 27 Mei 2016, 14:08"
Admin schreef:
 • Open brief [d.d. 29-05-2016; TB]

  Aan de leden van de gemeenschap Nieuwegein (met email),

  Kopie aan het Bestuur via het Secretariaat,
  Kopie aan Districtsvoorganger.


  (...)
  Ik heb direct na de eerste tekenen het Bestuur van de NAK geraden snel met de volledige waarheid naar buiten te treden, zowel binnen de gemeenschap als naar omwonenden. Het Bestuur heeft die raad in de wind geslagen en wordt nu geconfronteerd met publiciteit die zij zelf niet meer in de hand heeft.

  Ik wil iedereen die tijdens of na de onbevoegde sloop van dakleien in of rond de kerk vrijwilligerswerk heeft gedaan oproepen via een jurist (bij voorkeur een letselschadeadvocaat) het Bestuur van de kerk formeel aansprakelijk te laten stellen voor de mogelijke gevolgen van blootstelling aan asbest (i.v.m. asbestkanker). Wie dit niet doet mist t.z.t. de rechtsgrond voor een schadeclaim. Het risico van asbestkanker is reëel.


  (...)
  Th. H. de Graaf
  Voorganger i.r. Utrecht-zuid
Bron: Bericht op "Zo 29 Mei 2016, 23:00" in de thread "OPEN BRIEF - Aan de leden van de gemeenschap Nieuwegein"
@all

Toen in de Nieuw-Apostolische Kerk tegen het einde van jaren '90 bij de (Europese) gebiedskerken er "kamerbreed" een statutenwijziging aan de orde was, hadden op zijn minst twee zaken moeten worden verbeterd: niet langer hadden dezelfde personen alle zeggenschap moeten houden over zowel zakendoen als zielzorg, en de aangesloten leden hadden een stem moeten krijgen. Maar ja, de besluitvorming hierover was uitgerekend voorbehouden aan de mensen die dan hun eigen macht hadden moeten inperken. "Onder bidden en smeken" koos men voor het veiligstellen van de gekoesterde machtsposities. Waar dat toe kan leiden, zien wij ook nu. Wanneer er lastige vragen te beantwoorden zijn, meldt een woordvoerder dat de stamapostel geen commentaar heeft of men reageert ontwijkend in een persbericht.

Zo blijft altijd alles "een zaak voor de dienaren" die op deze manier onverbiddelijk het standpunt innemen van alle markten thuis te zijn:
TjerkB schreef:(...)
Ad 12 De apostel / opziener bieden aan om een gesprek(ken) te voeren in kleinere samenstelling.
Volkomen ten onrechte wordt een zakelijke aangelegenheid hier verward met zielzorg. Zo keuren deze twee bestuursleden nota bene -als slager- hun eigen vlees.

Ad 13 U kunt die behoefte aangeven bij uw huispriester of voorganger.
Om op deze manier een drempel op te werpen voor belanghebbenden die het bestuur willen aanspreken op een zakelijke aangelegenheid - dat is pure intimidatie.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 06 Mei 2016, 14:04"
De invloed die betrokkenen aldus uitoefenen en het goddelijke gezag dat men erbij voorwendt, vind ik faliekant verkeerd want het is funest voor elk gezond besef van "vrijheid, gelijkheid en broederschap". Ook Theo de Graaf heeft zich er nu een- en andermaal over uitgesproken. Het zal hem niet in dank worden afgenomen.

Zie in dit verband ook het bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef:
 • (...)

  [1] Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. [2] Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. [3] Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. [4] Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. [5] Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

  Uit: Galaten 6 (NBV)
(...)
Om alvast de oneigenlijke hiërarchische (bestuurlijke) verhoudingen onder "Gods medearbeiders" af te schaffen, is er nog niet eens een statutenwijziging nodig! Toereikend zijn: oprechte bedoelingen. Zodra daarmee de belangrijkste stap is gezet, kunnen ook andere verbeterpunten worden aangepakt. Voor het overige...
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Bestuursfuncties vereisen professionaliteit. Geen (stiekeme) "belangenverstrengeling" meer want dat is pas vragen om moeilijkheden. Een zuivere intentie en transparantie in de organisatie dwingen respect af. Synergie!

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 20 Nov 2013, 22:07", in de thread "Lafhartige "verklaring" van Betonkopf Wilhelm Leber"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

Tjerk
All
Volgens de leveringsakte waren het derden (!) door wie koper en verkoper bij het passeren ervan zich lieten vertegenwoordigen. Wat heeft NAK-bestuursvoorzitter Storck, die de Nederlandse taal niet machtig is, er überhaupt van begrepen? Dus: hoeveel moeite heeft de notaris ervoor gedaan om voor het asbest te waarschuwen?
De akten worden vooraf in concept (waarin expliciet opgenomen de asbestparagraaf!) aangeleverd en -na akkoord- bij volmacht pas ondertekend!

Dus feitelijk geeft Vis toe dat hij heeft zitten slapen (!?).
Adviseert vervolgens de RvT en bestuurder Storck dat het allemaal ok is.

Dan ligt de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuur!

@Zwartschaap
Als apostolen met elkaar zaken doen eindigt dat meestal in een rechtsgang!

Groet,
Levi
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@levi

Met de familie ( broeders en zusters ) moet je wandelen niet handelen .
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

Op de website NAK Nederland las ik dat P.Klene en R.Vis in Suriname zijn
gedeeltelijk samen met ook Distr.Ap Storck.
Misschien hebben de heren gedacht van, wij kunnen ons in de Nederlandse gemeenten
maar beter voorlopig niet laten zien.
Bekend is dat in alle gemeenten de leden hoofdschuddend zich terecht afvragen, hoe moet dit wel verder.
De bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de situatie "De Bron" nemen hun verantwoordelijkheid namelijk niet.
Het persbericht wat de kerkleiding onlangs veel te laat uitgaf dekt de lading zeker niet.
Enige weken geleden heeft de gemeente Nieuwegein een info en uitwisselingsavond belegd over de situatie "De Bron"
Buurtbewoners en gemeenteleden van de kerk waren aanwezig samen met de wethouder en anderen uit de politiek.
Van het bestuur was er niemand, ook niet een afgevaardigde. Ook de voorganger van de gemeente, Gerrit Kamphuis
was ondergedoken.
De laatste zin in het persbericht luid " Zij (de NAK) geeft de verzekering een betrouwbare partner in de buurt te zijn "
Wie het nu nog begrijpt mag het zeggen.

Groet ZwartSchaap
Gebruikersavatar
Admin
Berichten: 32
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:31

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Admin »

@all

Om praktische redenen wordt deze thread voortgezet als specifiek dossier in de rubriek "Grootschalige illegale asbestsanering Nieuwegein". Zie aldaar!

De Forumbeheerder
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”