Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Zie http://www.weichert.com/53543466/

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@ all
Alles moet weg , maar de dienaren worden ze niet kwijt zelfs niet op marktplaats , ze brengen niks meer op .
Versleten en verouderd .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 17.00 uur]


@willempower
@all

In de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept" op het voormalige Forum van Bauke Moesker probeerde ik in het voorjaar van 2011 in grote lijnen te verduidelijken welke kant het beleidsmatig opgaat, tenminste, voor zover de zogenaamde officiële publicaties daarvan destijds een indicatie gaven. Het bleek dat het internationale kerkbestuur als voornaamste aandachtsgebieden de volgende onderwerpen had onderscheiden: Glaubenslehre, Gemeindeführung, Gemeindeleben en Kirchenstrategie. Als projectleiders op deze terreinen werden daarbij toen respectievelijk de districtsapostelen Koberstein, Brinkmann, Nadolny en Kolb genoemd.

Ik besloot voor mijzelf met name in het oog te houden wat er daarna bij districtsapostel Kolb naar voren zou komen met betrekking tot het item Kirchenstrategie. Welnu, dat was vorig jaar bijvoorbeeld het volgende:

Toen in 2012 opeens het gebouw van de nieuw-apostolische kerkgemeente Utrecht-Noord (aan de Werner Helmichstraat) in de verkoop bleek te zijn gedaan...
 • zie resp. het bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 28 Sep 2012, 12:58" in de thread "ERNSTIG ACHTERSTALLIG ONDERHOUD NAK GEBOUWEN"
  alsmede het bericht op "Di 16 Sep 2014, 15:12" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
... hield ik in eerste instantie het er maar op dat men voor deze kerngemeente door middel van nieuwbouw het concept wilde gaan uitrollen van een echte Wohlfühlgemeinde, welke terminologie inmiddels ook voluit werd gebezigd door districtsapostel Armin Brinkmann, vanaf 15 mei 2011 de nieuwe bestuursvoorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Weliswaar werd Armin Brinkmann op 23 februari 2014 opgevolgd door Rainer Storck, maar als ik het goed begrijp, gezien een in september jl. gesignaleerde publicatie bij Funda-in-Business, moet het, ook wat hem betreft, nog steeds doorgaan met de voor de gelovigen in Utrecht en omstreken (m.i. mede te denken aan Woerden en Zeist, en op termijn tevens aan o.a. Amersfoort en Hilversum) beoogde transformatie van hun kerngemeente.

De door districtsapostel Kolb gehanteerde Amerikaanse benaming voor "Wohlfühlgemeinde" is dus "Flagship congregation", al vraagt diens uitleg een extra gedachtesprong. Het echte concept voor de toekomst blijkt namelijk te voorzien in regiogemeenten onder leiding van (regio-)voorgangers die bij het kerkbestuur (d.w.z. apostelen en opzieners) niet langer worden vertegenwoordigd door "districtsdienaren". Nu de verwachte nieuwbouw in Utrecht vermoedelijk stagneert door alle financiële verliezen vanwege "Der Fall Rohn", verdient het wellicht aanbeveling om in plaats van een Wohlfühlgemeinde maar direct te kiezen voor een Flagship congregation. Uiteraard valt er dan niet te ontkomen aan een gemeentelijke herindeling. Immers, de "districten" vervallen. Nederland, aanstonds verdeeld in Noord, Midden en Zuid blijft over.

Zie in dit verband ook de berichten op het voormalige Forum van Bauke Moesker, resp. op "Zo 31 Mrt 2013, 22:53" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk" (zie onder) en op "Ma 04 Nov 2013, 23:52" in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!".

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:
Jabob65 schreef:(...)
Trouwens, las ik het nu goed dat Kolb rigoureus te werk gaat, al de ambtenstructuur met grote vaart aan het reorganiseren is? Waarbij hij verwijst naar de voetwassing?

Lijkt me op zich een goede zaak.

Terug naar het ware priesterschap.Uit: Bericht door Jabob65 op "Zo 31 Mrt 2013, 21:16"
@Jabob65

Ook ik las het desbetreffende artikel bij Glaubenskultur-Magazine. Eerder al was er (ik meen bij RELIGIONSREPORT) geschreven over soortgelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika, waarbij in de New Apostolic Church alle ambten tussen priester en opziener (dus van gemeente-evangelist tot en met districtsoudste) op termijn worden afgeschaft.

In de allereerste plaats vind ik dat de kerkleiding ook op dit punt tekortschiet in haar informatievoorziening. Als men het er op "het hoogste niveau" allang over eens is dat al deze ambten overbodig zijn (geworden), waarom hebben de broeders en zusters dat dan niet gewoon vlot mogen vernemen? Trouwens, dit is absoluut alleen nog maar het puntje van een enorme ijsberg vol van geheimzinnigheid. Ruim 10 jaar geleden zag ik al dat de kerk stiekem compleet in de steigers was gezet. Zie mijn bericht op "Di 25 Jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... " (...) Voor mijzelf was gaandeweg de maat vol.

Intussen hebben "topfunctionarissen" de tent onherstelbaar verbouwd. Ook het ambt van stamapostel en de verregaande volmachten die daaraan werden gekoppeld kloppen niet met het evangelie van Jezus Christus.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Zo 31 Mrt 2013, 22:53" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

In het vorige bericht herinnerde ik aan de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept", vanaf "Di 18 Jan 2011, 12:06" gepubliceerd op het voormalige Forum van Bauke Moesker. Wie de moeite neemt om een en ander na te lezen, ontdekt hoe de kerkleiding langzaam maar zeker in haar eigen netten verstrikt is geraakt. Gaandeweg werden ieders gedachten op zo'n manier gemasseerd dat onder de gelovigen zowat niemand er nog van opkeek dat "dienen" een zaak zou zijn voor de dienaren, te weten de "ambtsbroeders" bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Tot overmaat van ramp claimden dezen voor zichzelf de hoedanigheid van "zegendrager": wie door God gezegend wilde worden, had zich bij hen te vervoegen want juist hún unieke ambtsgaven zouden daartoe "heilsnotwendig" zijn.

Dienen echter is pertinent niet voorbehouden aan kerkelijke ambtsdragers en al evenmin is het zo dat dezen exclusieve ontvangers, dragers en uitdelers zouden zijn van Zijn zegen! Heus, een zegendrager is, om precies te zijn, een gezegende (!) - niet méér en niet minder. Wie God voor de voeten loopt door naasten (!), die Hij wil zegenen, met vermeende heilspretenties in Zijn licht te staan, graaft in het geloof -naar het evangelie van Christus- in feite diens eigen graf. Moedwillig gekoesterde misstanden in de Nieuw-Apostolische Kerk, zoals deze door bazen en bovenbazen in de organisatie worden opgeroepen met o.a. dergelijke spraakverwarring, zijn dodelijk (!) voor de opbouw in de gemeenten van het lichaam van Christus. Het is prima dat de kerkleiding de bakens verzet indien het getij verloopt, maar het echte probleem in deze kerk beschreef ik als volgt:
BakEenEi schreef:@all

De wederwaardigheden van de laatste maanden op dit forum over organisatorische ballast waarmee broeders met bestuurlijke ambities in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het zichzelf en vele anderen enorm moeilijk hebben gemaakt hielden voor mij opnieuw een pijnlijke confrontatie in met de omstandigheden waaronder ik enkele jaren geleden de kerk "ontvluchtte". Ook toen wilde bij de kerkleiding niemand iets weten van een beklemmende situatie, terwijl ik daar vanuit mijn geloof (!) juist zeer vaak aandacht voor had gevraagd. Ik begreep niet waarom het in de praktijk van het nieuw-apostolische geloof anders moest zijn dan zoals het in de Bijbel naar voren komt in bijvoorbeeld de volgende zinsneden:
 • Matteüs 11,29
  Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

  Matteüs 11,30
  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  Handelingen 15,10
  Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?
Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  Door middel van dit schrijven wil ik verduidelijken hoe het komt dat er voor mij geen andere keuze overbleef dan het lidmaatschap van onze kerk op te zeggen. Onze D.Ap. gaf in diens reactie op mijn laatste e-mail aan jou (02/05/2007 11:46) aan mijn verzoek te eerbiedigen.

  Van een aantal zaken in onze kerk heb ik door de jaren heen een enorme afkeer gekregen. Wat daarbij de kroon spant is nonchalance van ambtsdragers die zichzelf hogere dienaren noemen. Nonchalance met name welke zich uit in het weglopen voor verantwoordelijkheden.

  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Stamapostel en de gezamenlijke Districtsapostelen handelen in strijd met het Tweede Gebod door in Vragen en Antwoorden te stellen dat de Nieuw-Apostolische Kerk dient te worden beschouwd als het opnieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer, en dat diezelfde kerk wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zie vraag 167 van de Nederlandse uitgave 1993.
  Met dit uitgangspunt is er boven Gods akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht aangebracht.

  Op deze wijze is de nieuw-apostolische geloofsleer tot een nieuw “gouden kalf” gemaakt. Gelovigen wordt voorgehouden dat de Heilige Geest een religieuze organisatie zou kunnen bezielen, terwijl ambtsdragers worden geacht, zulks op straffe van uitsluiting, zich geheel en al aan zgn. Lehraussagen te conformeren. Hiermee worden schapen Zijner weide te grazen genomen. Bestuurders wijzen de verantwoordelijkheid af voor hun aandeel in de gestichte verwarring en zij laten slachtoffers met (blijvend) geestelijk letsel goeddeels aan hun lot over.

  Dit is de kern van mijn bezwaar tegen de handelwijze van verantwoordelijken in onze kerk. Het valt mij op dat hogere dienaren, wanneer het er soms om spant, geregeld ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor hun handelen af te wentelen op onschuldige (goed)gelovigen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de verklaring t.a.v. de Boodschap van St.Ap. Bischoff, of recentelijk aan de verklaring van Ap. Krause in de kwestie Hamburg-Blankenese. Zie mijn e-mail 01/05/2007 22:13.

  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  Bij de aankondiging van de Leidraad Dienen en leiding geven raakte ik, zoals je weet, destijds volkomen in de war. Ik zag er geen waarborg in voor betere zielzorg, doch veeleer een poging van het internationale kerkbestuur om af te komen van het imago van een sekte. Toen die Leidraad later verscheen, bleek er niets in te staan over wat zielzorg feitelijk omvat. In datzelfde licht zie ik de op handen zijnde catechismus. Niet dat er iets tegen zou zijn op het afwerpen van dat vervelende imago, doch moet de theorie prevaleren boven de praktijk?

  Ergens schreef ik: “Men heeft niet in de gaten dat wie met Zijn woord aan de haal gaat, terstond wordt verblind voor Zijn waarheid.” (...) Zie evt. http://www.nakobserver.nl/phpbb2/viewto ... ight=#8703. Ik zou willen dat hogere dienaren zich rekenschap geven van de nagalm die hun handelen meebrengt, en dan speciaal voor hen die -tegen de geloofsleer in- niet anders kunnen dan afzien van een “onbegrensd vertrouwen” in ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk.

  Amersfoort, 4 mei 2007
Op het bovenstaande schrijven kreeg ik geen antwoord. De karavaan trok verder. Zonder mij. Ik was nog wel in leven, maar nu had ik mij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" afgewend van "het levende altaar". Ik wilde de dingen zeker beter weten dan mijn "zegenaars". Wie zich zo weerbarstig opstelt, kan niet worden geholpen... Ik had tot het einde moeten volharden - maar waarin eigenlijk?

Volgens mijn moeder merkte ik als kind al eens op: "Dat is toch een kwestie van logisch nadenken!" Inmiddels was het 40 jaar later. Ik had me suf gepiekerd over wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk achter de schermen gaande moest zijn. Niemand vertelde je daar ooit wat over. Niemand wist immers iets! En degenen die wél wat wisten, maakten anderen niet wijzer dan het wenselijk werd geoordeeld. Het zal rond 2002 zijn geweest dat ik in een gesprek bij ons thuis tegen een priester zei: "De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." Betrokkene hoorde het "in Keulen donderen" en wist ook niet wat hij ervan moest zeggen. Echter, wat het geloof betrof, heb ik graag altijd alles willen weten en ik deed ook moeite om veel aan de weet te komen. Zodoende was mijn informatie toereikend om te weten wat ik toen vertelde. Mijn interesse had (heeft) maar één enkele reden, en die komt erop neer dat ik wil(de) zijn "in de dingen mijns Vaders". Antwoorden bleven dus uit. Mijn vragen namen alleen maar toe, tot ik in 2007 het eenrichtingverkeer in de communicatie niet langer kon verdragen. Het had zelfs niet uitgemaakt toen ik "die statische toestand" eens vergeleek met kinderen die opgroeien in een gezin, terwijl de ouders telkens alleen maar zeggen dat vragen die bij deze kinderen opkomen er (nog) niet toe doen.

Het was in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) dus een kwestie van zwieg'n en ja-knikk'n. Daar had ik na 50 jaar apostolisch-zijn genoeg van want het maakte mij doodongelukkig. Ook dat was voor de "zegenaars" nog geen reden om de nood te lenigen. Telkens opnieuw had ik mij erover uitgesproken. Jaar-in, jaar-uit. Ik voelde als het ware een steek in het hart, steeds wanneer tijdens een openbare eredienst "de zorg van de districtsapostel" in de gemeente werd neergelegd: er zouden te weinig dienaren zijn. Dan sprak ik hierover bij een gezinsbezoek en stelde ik de vraag of de districtsapostel niet velen over het hoofd had gezien. Waren niet allen (!) een radertje in Zijn werk? Er was een afgebakende (exclusieve) "kring der dienaren", maar daar begreep ik na 50 jaar nog altijd niets van! Achteraf bezien denk ik dat als ik eens iets opmerkte het als een soort van humor, of zo, is opgevat. Het werd in elk geval níet serieus genomen. Nimmer!

Het wegwuiven, bagatelliseren van vragen en opmerkingen zoals ik er nu enkele voorbeelden van gaf, werkte bij mij als zand in de raderen. In feite kwam ik op de nieuw-apostolische geloofsweg er amper nog door vooruit. Altijd had ik het fijn gevonden om ingedeeld te zijn als organist, maar de laatste keer (het was eind april 2007) wist ik dat ik het daarna niet meer zou kunnen. Ik maakte dat nog wel kenbaar, maar tegelijkertijd wilde ik mijn vrijheid terug! Niet langer wilde ik ingekapseld zijn in een beklemmend menselijk denksysteem met per saldo alleen maar eenrichtingverkeer in de communicatie.

Van wie de Nieuw-Apostolische Kerk verlaat wordt doorgaans aangenomen dat het dan met iemands geloof nog slechts bergafwaarts kan gaan. Men zou "de Bron van het Leven" hebben verlaten, men zou de genade niet meer deelachtig zijn, enzovoort. Welnu, zo is het werkelijk niet!! Het omgekeerde bleek het geval te zijn!! Wie namelijk ontsnapt aan een soort van gevangenschap waarbij de liefde Gods wordt onderdrukt, kan daarna (eindelijk) opgelucht ademhalen!! Nu het in de tussentijd duidelijk is geworden wat er achter de schermen bij het internationale kerkbestuur voortdurend gaande moet zijn geweest (de schriftgeleerdheid is er opnieuw uitgevonden), ben ik blij geen lijdend voorwerp meer te hoeven zijn. De bestuurlijke problemen die zich in Nederland in alle hevigheid nu manifesteren, verwonderen mij evenmin.

In de achterliggende drie jaar heb ik telkens weer met "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" contact gezocht om aan te geven dat het met verschillende zaken niet goed uitpakt; zuiver omdat ik begaan ben met vrienden, bekenden en familie in de Nieuw-Apostolische Kerk over wie ik mij zorgen maak. In plaatselijke kerkgemeenten kan het nog wel aangenaam toeven zijn, maar wie in Europees verband de ontwikkelingen volgt kan via het Internet snel ontdekken dat de kerkleiding nogal doorgeschoten is in haar taakopvatting - en dan druk ik mij héél voorzichtig uit. (Districts)apostelen gedragen zich en maken overal hun opwachting alsof men in diplomatieke dienst een hoge vertegenwoordiger is van de Verenigde Naties. Alles wisselt op hun wenken. Mij werd door één van hen voorgehouden dat ik mij nu van het "werk Gods" heb gedistantieerd. Het was districtsapostel Brinkmann die mij dit te verstaan gaf. Op een brandende vraag die ik hem had gesteld, wordt echter niet geantwoord.

To the point: laat u niet misleiden!

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 25 Jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur heeft als het ware met alle haar ter beschikking gekomen machtsmiddelen een keizerrijk gevestigd en verdedigd, middenin het koninkrijk van God. Het "verlossingswerk" dat de op touw gezette organisatie zou belichamen kreeg de uitwerkingen als die van een verdelgingswerk!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 12 Nov 2014, 16:37" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
@all

Ter illustratie:
WebTeam schreef:@all

De geloofsdwang (!) waaronder in de Nieuw-Apostolische Kerk een ieder wordt geacht zowel ongeschreven codes en voorschriften als leerstellingen na te leven, uit naam van machtsfiguren (!) die willen doen geloven dat zij Godsgezanten zijn, heeft velen ernstig beschadigd. Diep grepen de gevolgen van intimidatie en manipulatie (!) in op relaties, op het gezinsleven en zelfs in arbeidsverhoudingen. Familiebetrekkingen raakten er soms blijvend door verstoord. Alles omwille van het "werk Gods". In werkelijkheid echter had men zich laten meeslepen door een ordinair machtsspel van mensen. (...) Uiteraard was dat in de geschiedenis al veel vaker vertoond, maar voor "kinderen Gods" telt vooral de toekomst. Slechts een enkeling kwam erachter hoezeer "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de kerk, onder wie destijds de districtsapostel Karl Weinmann, de "geschiedenis van het rijk Gods" ondertussen willens en wetens naar hun hand zetten. Aan de geloofwaardigheid van "zegenaars", "grote Godsmannen" zoals ook hij, werd vanzelf niet getwijfeld: was het Vaderhuis niet gebouwd uit "onbehouwen stenen"? Ons "dagwerk voor de Heiland" bestaat er toch uit ons dáárvan éérst maar eens voldoende rekenschap te geven? Zagen wij de balk in ons eigen oog nog wel? Beseften wij wel dat ook wij "genadeproducten" zijn? Hoe staat het met ieders oprechte wil om schuldenaren te vergeven? Valt het ons zwaar om "ware verlosten in Christus" te zijn? Dezen past het toch om álles (!) met de mantel der liefde te bedekken?

Eindeloos wordt er op zo'n manier in de Nieuw-Apostolische Kerk op de gelovigen ingepraat. Naarmate iemand lager of juist helemaal níet op "de ambtsladder" staat, moet hij of zij zich extra veel laten welgevallen. De hoogste "dienaren" staan boven de wet, denken zijzelf. Zie wijlen stamapostel J.G. Bischoff, of thans districtsapostel Brinkmann óf apostel Peter Klene c.s.. Doodgemoedereerd verklaren dezulken brutaal de oorlog aan naasten die hun almacht niet schijnen te respecteren.

Staande in de "geloofsgehoorzaamheid" leggen nieuw-apostolische kinderen Gods zich zonder vragen en zonder klagen neer bij het beloop van de gebeurtenissen, hoe absurd ook - zoals "God" het immers toelaat...

Dan ben je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" om de dooie dood niet van de ratten besnuffeld of van de pot gerukt. Welnéé, dan ben je "een willig werktuig" in "Zijn" hand en zal "in het naschouwen" blijken "waarom alles zó moest zijn". Dan heb je medelijden met zielen die het "werk Gods" de rug hebben toegekeerd; die "onwetend in de dienst der geesten" staan. "Goddank" heb jíj oog voor de "tekenen des tijds".

Zo wordt bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) het denkvermogen van "de verlosten" (lees: de gevangenen) constant gemasseerd (lees: gebrainwasht). En blijkens "kartelafspraken" gebeurt dat wereldwijd.
Redactie schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?


  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39

Zie tevens de op dit Forum geplaatste Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers d.d. 15-11-2010,
zomede het bericht door "BakEenEi" op "di 26 okt 2010, 17:00" in de thread Leegstand NAK Appartementen in Arnhem/Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding.

Klik >>HIER<< om terug te gaan.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 16:48" in de thread "Onbehoorlijk bestuur NAK: Slotwoord".
Zie in dit verband m.n. het bericht door BakEenEi op "Di 26 Jun 2012, 18:45" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?", waaruit de onderstaande quote:
BakEenEi schreef:(...)
Hopelijk dringt het nu bij onze broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk door, dat er op schandelijke wijze door het (internationale) kerkbestuur misbruik wordt gemaakt van ieders vertrouwen. Het stadium van dat er onraad in de lucht hangt, is al ruimschoots gepasseerd. Er wordt aan zielen op voorhand zwaar letsel toegebracht door ze te manoeuvreren en emotioneel te isoleren in een rigide denksysteem, waaraan na verloop van tijd bijna niet meer te ontsnappen valt. Met name ambitieuze weldenkende personen raken hun kritische denkvermogen kwijt en zij lenen zich ervoor om anderen, wier vertrouwen zij nodig hebben om te worden aangezien voor eerbiedwaardigheidsbekleders, te manipuleren. Doordat er in de samenleving waardering wordt geoogst voor ogenschijnlijk menslievende goede werken, hebben slachtoffers niet in de gaten dat zij in feite ten prooi zijn gevallen aan gewetenloze types die ondertussen er een dubbele agenda op nahouden. Doordat de organisatie zich zo min mogelijk transparant toont, zien bestuurders zowel kans om financiële misslagen te verbergen als rijkelijk hun eigen zakken te vullen - én die van hun handlangers! Tegenspraak wordt niet geduld. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk is er géén Raad van Toezicht, géén inzage in de boeken, géén klachtenregeling, géén vertrouwenspersoon, géén Nederlandse vertaling van de geloofsleer. Niks. Alles op goed vertrouwen want zó zou "de nieuw-apostolische god van alle mensen" het hebben gewild.

(...)
Dit artikel wordt vervolgd. Klik >>HIER<< om terug te gaan.

Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 23 Okt 2012, 18:53" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Wat er op zo'n manier ondertussen "ambtshalve" wordt geëlimineerd (lees: uitgeroeid) is uiteraard... ontluikend goddelijk leven doch men ziet het aan voor onkruid.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

(...)
Eine Kirche, die ihre Lehre vergesse sei eine „schwache Kirche“. Er erwarte zwar nicht, dass jeder ein „diplomierter Theologe“ werde, aber: „Wir sollten die Lehre unserer Kirche unbedingt besser kennen!“, so Schneider. Es reiche allerdings nicht, die Lehre nur zu kennen, man müsse auch davon überzeugt sein.

(...)
Weiter führte der Stammapostel aus: „Unsere Kinder müssen merken, dass wir davon (von der neuapostolischen Lehre, Anm. gk) überzeugt sind. Das bedeutet, dass wir aufhören, von der Vergangenheit zu sprechen und dass wir uns dem zuwenden, was heute in der Kirche geschieht (…). Wir müssen informieren, wir müssen überzeugen, indem wir selbst überzeugt sind: Das ist heute der Weg zum Heil.“ Es gelte auch dadurch zu „ermutigen“, dass man von „den Schönheiten und Stärken“ der Neuapostolischen Kirche spreche. Die Lehre der NAK sei eine solche Stärke. „Wenn ich aber dauern jammere, welche Einschränkungen ich doch in der Vergangenheit in Kauf nehmen musste, wenn ich die heutigen Generationen damit belästige, worunter ich in der Vergangenheit zu leiden hatte: Ach, wir durften dieses nicht und jenes nicht und das war verboten … wen will ich damit motivieren?“, führte Schneider weiter aus. Er habe am Tag zuvor schon zu den Amtsträgern gesagt: „Irgendwann muss Schluss sein mit dem Selbstmitleid. Es ist schrecklich, wenn man sich selbst bemitleidet: Wie hatten wir es schwer früher …! - Hör auf damit!“, forderte der Stammapostel.

(...)

Bron: Premium-Artikel "Neue „Fragen und Antworten“ sollen helfen - Stammapostel fordert die Neuapostolischen auf, die Lehre ihrer Kirche zu kennen" d.d. 27-08-2014, Glaubenskultur-Magazine
Zie ook het bericht op "Do 28 Aug 2014, 16:02" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
@all

Dat was van stamapostel Schneider dus een níet mis te verstane boodschap: "Unsere Kinder müssen merken, dass wir davon (von der neuapostolischen Lehre, Anm. gk) überzeugt sind. Das bedeutet, dass wir aufhören, von der Vergangenheit zu sprechen und dass wir uns dem zuwenden, was heute in der Kirche geschieht (…)"

Echter, wie onraad proeft, wie het gevoel bekruipt dat er gewoon iets niet pluis is, door in een soort van keurslijf te zijn gemanoeuvreerd, door te worden getergd door kopzorgen waarvan het allang duidelijk is dat anderen daar de hand in hebben gehad; wie zich afvraagt "Waar heb ik de afslag gemist?", "Wanneer had ik beter moeten weten?", "Wat heeft mij toch in 's hemelsnaam kunnen overkomen?" - diegene moet juist wél proberen na te gaan wat de "Vergangenheit" hierover aan het licht kan brengen! Dan is het wel degelijk van belang om eens even stil te staan en in alle rust na te denken over wat er misschien ongemerkt doch bij nader inzien heel erg verkeerd kon uitpakken en wanneer dat feitelijk begon. Alleen zó kom je erachter en overtuig je jezelf hoe je geleidelijk aan een kansrijke doorstart maakt.

Want waarom zouden wij "von der neuapostolischen Lehre überzeugt" willen zijn?! Moet er werkelijk een schep bovenop, bovenop het evangelie van Jezus Christus?

Wat behelst überhaupt de nieuw-apostolische geloofsleer?! Welnu, hierover kan ik kort zijn: die behelst in de allereerste plaats dat de dienstdoende internationale bestuursvoorzitter van het kerkgenootschap in kwestie de waarheid spreekt - goddelijke waarheid, om precies te zijn. Buiten hem is er "nach dem neuapostolischen Glaubensverstänsdnis" helemaal niemand anders die het kan weten. Dát is de -vermeende- toegevoegde waarde van de nieuw-apostolische geloofsleer ten opzichte van het evangelie van Jezus Christus. Zó staat het in de in 2012 uitgegeven catechismus: "Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete." Méér woorden wenst de nieuw-apostolische kerkleiding er niet aan vuil te maken.

Destijds, bij het confirmatie-onderricht, leerden wij: een stamapostel kan niet vallen. Zulks in tegenstelling tot een apostel. Ja ja. Zeg maar gerust intussen: nee néé!

Hoe het in Düsseldorf aanstaande zaterdag uitpakt, zal de toekomst leren, maar voor mij staat één ding vast: stamapostel Bischoff heeft de plank lelijk misgeslagen. Deze verafgode kerkvorst en al zijn ambtsopvolgers die de slachtoffers van zijn verdeel- en heerspolitiek aan hun lot overlieten, hebben niet alleen de waarheid geweld aangedaan, doch zij hebben tevens laten zien dat er voor het evangelie van Jezus Christus beslist géén andere grond is dan die, welke Hij zelf heeft gelegd.

Bij Glaubenskultur-Magazine verscheen een viertal artikelen onder de kop "Zeit für Demut". Daarom, stamapostel Schneider, hang je waanideeën op aan de wilgen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Zojuist schreef een lezer bij Glaubenskultur-Magazine in een ingezonden stuk naar aanleiding van het artikel "Korrektur: Keine deutschlandweite Bekanntgabe" d.d. 17-11-2014 (waarin er kritiek wordt geleverd op het feit dat de nieuw-apostolische kerkleiding alleen op het Internet bekend maakte dat er aanstaande zaterdag in Düsseldorf iets staat te gebeuren op het punt van verzoening, en zij hiervan niet tevens mededeling deed in de kerkgemeenten) o.a. het volgende:
Nach jahrzehntelangen Erfahrungen in der NAK, auch als Amtsträger in unterschiedlichsten Funktionen, wäre Versöhnungsbereitschaft die Eigenschaft, die ich der NAK in keinster Weise zuordnen würde. In der ACK hat die NAK nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Mit einer Führungsstruktur die vor 80 Jahren einmal modern war kann man heute Reformen zwar im Katechismus dokumentieren, durchführbar sind sie damit noch lange nicht. Mit der NAK-Führungsstruktur kann die NAK nur eine Unrechtskirche sein.
(...) Volgens mij heeft de briefschrijver de werkelijke waarheid scherp waargenomen.

Zie verder http://www.nak-nl.org/site/index/nederl ... id-245.htm
alsmede http://www.nak-nl.org/site/index/nederl ... id-246.htm.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 19.00 uur]


@all

Een schoolvoorbeeld van ambtelijke willekeur bij één van de hooggeplaatsten - althans "nach dem neuapostolischen Ämterhierarchie". Het betreft (de sinds diens rigide optreden in de kerkgemeente Hamburg-Blankenese omstreden gebleven) districtsapostel Rüdiger Krause, bestuursvoorzitter bij de NAK-Norddeutschland.
 1. Februari 2013:
  _ schreef:Kurze Durchsage vom Bezirksapostolizist: Geheiratet wird gefälligst in der Kirche.
  "Nun möchte ich an dieser Stelle keine starren Regelungen verfassen. Ich
  weise aber darauf hin, dass auch ein Traugottesdienst ein Gottesdienst ist. Er
  beginnt mit der Anrufung des Dreieinigen Gottes und endet mit dem
  Schlusssegen, auch wenn üblicherweise das Heilige Abendmahl nicht gefeiert
  wird. Allein aus diesem Grund verbietet es sich, einen Gottesdienst an einem
  Ort stattfinden zu lassen, wie etwa in einem Hotelraum, Räumlichkeiten im
  Yachthafen oder gar im Freien an norddeutschen Küsten. Erst Recht dann,
  wenn in der Nähe eine unserer Kirchen vorhanden ist.

  [...]

  Allen zukünftigen Brautpaaren kann ich nur empfehlen, den Schwerpunkt aller
  Planungen für das Hochzeitsfest auf den Traugottesdienst zu legen. Der
  Segen unseres himmlischen Vaters ist etwas Einmaliges und soll bei allen
  Planungen voran stehen."

  (Quelle: Gemeindebrief Norddeutschland 02/2013 [PDF] - Hervorhebungen von mir)
  Den Segen unseres himmlischen Vaters gibt es also nicht unter freiem Himmel? Ich frage mich da schon, wie man es verantworten kann, Bezirksgottesdienste in Theatern und Kongreßzentren oder Jugendtage in Sportstadien durchzuführen... Jegliche Open-Air-Gottesdienste sind dann vermutlich auch ab sofort gestrichen - "erst Recht dann, wenn in der Nähe eine unserer Kirchen vorhanden ist".


  Bron: Bericht bij Glaubensforum24 op "08.02.2013, 11:08" in de thread "Veränderungen in Norddeutschland II"
 2. November 2014:
  tergram schreef:Diesen Bericht kann man nur fassungslos-kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen.

  Herr Krause macht da weiter, wo er in Blankenese aufgehört hat: Als williger Vollstrecker.

  In einem Parallelthread schrieb GG001 sinngemäss, dass der Mitgliederverlust kein alleiniges Problem der NAK ist. Stimmt. Im Unterschied zu anderen, die sich nach Kräften mühen, die Erosion zu bremsen, wird der Abbau in der NAK betonköpfig-aktiv gefördert. Auf dass auch der letzte Reform-Träumer endlich aufwache und für immer schweige oder endlich den Stall verlasse.

  Man täusche sich nicht: Das ist kein Zufall, das hat Methode.

  https://www.dropbox.com/s/w11ltb03m6grv ... d.pdf?dl=0


  Bron: Bericht bij Glaubensforum24 op "25.11.2014, 13:31" in de thread "NAK-Norddeutschland vs. Regenbogen-NAK: Jetzt wirds böse
De beide PDF-documenten waarnaar in de berichten hierboven wordt verwezen, respectievelijk het statement dat districtsapostel Krause afgaf met betrekking tot "Traugottesdienste" en de reactie bij Regenbogen-NAK ten aanzien van "Norddeutschland: Rückschritte in der Haltung zu Homosexualitat" tonen aan hoezeer betrokkene een zwak zwalkend beleid voert. Ondertussen probeerde hij zich te revancheren en populariteit terug te winnen door een pop-oratorium te laten maken (kosten circa € 400.000) en een "app" te laten ontwikkelen waarmee gelovigen zijn kerk kunnen begunstigen door middel van schenkingen via hun smartphone.

In februari 2013 waren het natuurlijk louter marketingoverwegingen waardoor men zich in het kader van een huwelijkszegen naar een kerkgebouw dient te begeven. Een homo-stel daarentegen wordt met de zegen van Rüdiger Krause weggepest.
 • N.B. Zum Hintergrund:

  Seit fünf Jahren haben gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit, ein Segensgebet von einem Amtsträger der Neuapostolischen Kirche für ihre eingetragene Lebenspartnerschaft oder Ehe zu erhalten. Dabei wird kein trinitarischer Segen gespendet, sondern lediglich um den Segen Gottes für das Paar gebetet. Segensgebete können in privaten Räumen oder auf dem Standesamt, in der Regel auch in Kirchenräumen stattfinden.

  Das erste Segensgebet fand 2009 in der Gebietskirche Nordrhein-Westfalen statt. Im Auftrag des Stammapostels Wilhelm Leber erarbeitete der damalige Bezirksapostel Armin Brinkmann eine Regelung für die Umsetzung eines solchen Gebets. In der Folge übernahmen andere Bezirksapostel die Regelung und schufen so die Möglichkeit für Segensgebete in ihren Arbeitsbereichen. Zahlreiche Paare in Europa, Südafrika, Nord- und Südamerika konnten seither ein Segensgebet für ihren gemeinsamen Weg erhalten.  Bron: http://cms.regenbogen-nak.org/index.php?id=812
Vervolgens zien wij wat wij in de Nieuw-Apostolische Kerk, domweg dankzij de kadaverdiscipline die daar huishoudt, altíjd zien, namelijk: de goegemeente berust erin. Maar wat is onderhand de goegemeente?! Gelovigen die traditiegetrouw voor de gezelligheid hun opwachting maken, vooral tijdens elke periodieke barbecue?

Inmiddels zag ik dat deze hoogst onverkwikkelijke gang van zaken op Facebook hevig wordt bediscussieerd. Zie evt. https://www.facebook.com/regenbogennak/ ... 41/?type=1. Zie ook bij "APWiki!": http://www.apostolische-geschichte.de/w ... batte_2014.

Welbeschouwd is er een soort van afvalrace ontketend. Aan de ene kant staan dus de "good guys"; zij die zich rot rennen naar het vermaledijde heerlijke einddoel en aan wie, eenmaal hijgend en puffend aangekomen bij de hemelpoort, wordt gevraagd waar afgezien van de eersten ook de laatsten zijn gebleven, voor wie men een zorgplicht had waar te maken. En aan de andere kant staan de "bad guys". Naast allen die volgens de "good guys" altijd wat te mekkeren hadden en op wie de karavaan vanzelf niet kon wachten, zijn dat...

... de geringsten, de eenzamen, degenen zonder vaste woon- en verblijfplaats, de vergetenen, de terneergeslagenen, de heengezondenen en de diepbedroefden, de verzwakten en de verdoolden, de gekrenkten, de misdeelden, en namens hen allen die nu nog niet genoemd zijn. Aan dezulken heeft de Nieuw-Apostolische Kerk praktisch géén boodschap. Immers, maatgevend in deze kerk is ieders "aanbieding" tegenover de hooggeplaatsten. Kruip je die in de kont, dan krijg je hún zegen.

Excellenties, hoogheden, leden van de Raad van Toezicht, hoofden over honderden en duizenden, hoge vertegenwoordigers en speciale afgezanten, coördinatoren, verantwoordelijken en leidinggevenden; u bent abuis!!

Groet,
TjerkB :shock:


P.S. De toepasselijke richtlijn bij de NAK Nordrhein-Westfalen:
 • Afbeelding
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Nogmaals, de nieuw-apostolische geloofsleer valt en staat bij slechts één enkele zinsnede in de catechismus: "Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete." Hoe dit in zijn werk is gegaan, schijnt niemand te mogen weten. Desondanks worden de mensheid in het algemeen en alle christenen in het bijzonder uitsluitend op grond van het bovenstaande geconfronteerd met dogma's als:
 1. gk: Wir haben also einmal den Punkt der Sukzession, zum anderen aber auch die Handlungsweise, die einen Apostel ausmacht. Wie ist das dann mit den Aposteln anderer apostolischer Gemeinschaften?

  Leber: Ein Apostel ist in unserem Sinn solange tätig und kann auch in der göttlichen Vollmacht wirken, solange er verbunden ist und bleibt mit dem Stammapostel. In dem Augenblick, wo er sich löst und den Bruch vollzieht, ist er nach unserem Verständnis -natürlich gibt es da unterschiedliche Sehensweisen - kein Apostel mehr. Das ist natürlich eine aus dem Glauben heraus gezeugte Sicht, dass wir diese Orientierung hin zum Stammapostel haben.


  Bron: Premium-Artikel d.d. 14-02-2006 "Auf dem Weg zum Katechismus 2008", Glaubenskultur-Magazine
 2. Gegenwärtige Offenbarungen des Heiligen Geistes
  Ein grundlegender Hinweis darauf, dass der Heilige Geist nach dem Hingang Jesu Christi zu seinem Vater Neues offenbaren, also bisher Verborgenes enthüllen werde, findet sich in Johannes 16, 12-14: „Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er’s nehmen und euch verkündigen.” Damit verhieß Jesus Christus seinen Aposteln, dass sie durch den Heiligen Geist weiteren Aufschluss über Gottes Wesen und Heilsplan empfangen würden.

  Die urchristlichen Apostel erfuhren das Wirken des Heiligen Geistes in der vom Herrn angekündigten Weise. Die Briefe der Apostel zeugen davon, dass der Heilige Geist weitreichende Erkenntnisse über den Herrn (Phil 2, 6-11; Kol 1, 15-20) und zukünftiges Geschehen (1 Kor 15, 51-57) aufgeschlossen hat. Ihr Wirken und ihre Verkündigung waren durchdrungen von dem, was ihnen der Heilige Geist enthüllte (Eph 3, 1-7).

  Die Predigt der in der heutigen Zeit wirkenden Apostel Jesu gründet auf den Aussagen der Heiligen Schrift (siehe 1.2.5); sie werden in ihrem Lehrauftrag durch den Heiligen Geist geleitet. So erfüllt sich die oben genannte Verheißung des Gottessohnes auch heute: Der Heilige Geist hält die in Jesus Christus geschehene Selbstoffenbarung Gottes wach, vergegenwärtigt sie und leitet auf das Offenbarwerden des wiederkommenden Christus hin. Menschwerdung, Tod, Auferstehung und Wiederkunft des Gottessohnes stehen im Zentrum der gegenwärtigen Offenbarung.

  Darüber hinaus vermittelt der Heilige Geist dem Apostat neue Einsichten über Gottes Wirken und seinen Heilsplan, die in der Heiligen Schrift zwar angedeutet, aber noch nicht vollständig enthüllt sind. Als wichtiges Beispiel dafür ist die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene zu nennen (siehe 9.6.3).

  Es obliegt dem Stammapostel aufgrund seiner lehramtlichen Vollmacht, derartige Aufschlüsse aus dem Heiligen Geist zu verkündigen und zur verbindlichen Lehre der Neuapostolischen Kirche zu erklären.


  Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, paragraaf 1.3
Alles goed en wel, heren-stamapostelen, u komt niet erg overtuigend over. U introduceerde eerste-, tweede- en derderangs apostelen: stamapostel, districtsapostel, apostel. Laatstgenoemden staat in uw denksysteem maar één ding te doen, namelijk wat wij -volstrekt exemplarisch- zien gebeuren in de onderstaande quote:
Große Wertschätzung und klare Worte

Auch die weitere Predigt von Bezirksapostel Krause war von einer großen Wertschätzung aller Gemeinden seines Arbeitsbereiches und von "klaren Worten" geprägt, wie Apostel Dirk Schulz bemerkte, der neben Apostel Dieter Böttcher die Predigt ergänzte. Ein Beispiel eines "klaren Wortes": "Wir werden nicht aufhören davon zu predigen, dass der Herr wieder kommt", so der Bezirksapostel. "Warum sind wir denn sonst hier?"

In diesem Punkt und weiteren ging Bezirksapostel Krause auch auf Zuschriften und Fragen ein, die ihn in der Vergangenheit erreicht hatten. So auch die Frage nach der Bedeutung der Heiligen Versiegelung, die er mit den Worten beantwortete: "Durch die Versiegelung empfangen wir die Gaben Heiligen Geistes." Bei all diesen Aspekten gelte es – in Anlehnung an den 37. Vers aus Lukas 12 – "wachend zu bleiben".


Bron: Bericht d.d. 16-11-2014 op de website van de Neuapostolische Kirche in Norddeutschland, getiteld "Zentralgottesdienst aus Schenefeld"
Las ik het goed?! "Durch die Versiegelung empfangen wir die Gaben Heiligen Geistes." O ja? Zonder van deze gaven blijk te geven, kun je anderen ermee begiftigen?

Grootspraak en waanzin.

Aan de nieuw-apostolische geloofscultuur, waaraan de hooggeplaatsten hun luxe lifestyle en verregaande onschendbaarheid ontlenen, kleeft bloed van onschuldige slachtoffers. De enige graadmeter voor de ambtelijke top is de offervaardigheid van de aangesloten leden. Voor de rest interesseert het de hoogmogende heren geen bal hoe het een ieder vergaat. Zolang hun eigen macht en aanzien maar verankerd en gewaarborgd blijven in de nieuw-apostolische geloofsleer, ook al zit hem de clou in slechts één enkele zinsnede.

Eerder in deze thread zagen wij dat er intussen één managementlaag in de organisatie mag verdwijnen. Die van de districtsdienaren. De bekende zwakste schakel dus - althans, zolang alles afhangt van de rangen en standen die zich "ab 1897" op mysterieuze wijze hebben "gebildet". Net zo mysterieus als nota bene tweede- en derderangs apostelen. Erwin Meier-Widmer had het in de jaren '90 bij het rechte eind. Zie het redactionele bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 15 Apr 2011, 22:35" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".

De nieuw-apostolische machthebbers zijn makelaars in woorden, woorden en nóg eens woorden. Van hun nietszeggende zegen zal nimmer iemand wijzer worden.

Daarom, wie zich in deze kerk onheus bejegend voelt door op enigerlei wijze het slachtoffer te zijn geworden van psychische onderdrukking, doet er verstandig aan niet langer te verwachten dat boosdoeners berouw zullen tonen. Heus, bij oprecht berouw zullen de verantwoordelijken eerst hun machtsbestel moeten prijsgeven.

Zie ook op het voormalige Forum van Bauke Moesker de thread "Marktwerking levert vijf soorten van 'apostelen' op".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Zó werd het ons (tot voor kort) voorgehouden:
3. Wie is geroepen en in staat de Bijbel uit te leggen?

Alleen de Heilige Geest is in staat de juiste opheldering te geven omtrent de wil van God, want Hij onderzoekt alle dingen, ook de diepten der Godheid (Jes. 34: 16, 1 Kor. 2: 10, Joh. 16: 13).
De boden van Christus, die belast zijn met de leiding van Zijn verlossingswerk op aarde, de Stamapostel en de Apostelen, hebben voor het vervullen van hun taak het ambtsvermogen uit de Heilige Geest ontvangen. Door deze gave zijn zij in staat de bedoelingen van God te verstaan, deze aan de gelovigen in overeenstemming met de goddelijke wil naar het doel van het geloof te leiden (Matth. 28: 19-20, Mark. 16: 15).


188. Wat verstaan wij onder de gaven van de Heilige Geest?

Onder de gaven van de Heilige Geest verstaan wij bijzondere bekwaamheden, eigenschappen en openbaringen die door de Heilige Geest in de gemeente worden opgewekt. Apostel Paulus geeft in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 12 tot 14) opheldering over de gaven van de Geest: ze zijn op een bijzondere wijze werkzaam ten dienste van de gemeente, maar zijn ondergeschikt aan het woord van de Apostel (1 Kor. 14: 19, 27). Daardoor wordt gewaarborgd dat in de verscheidenheid van de gave toch de eenheid van de Geest bewaard blijft (1 Kor. 12: 4). Alle gaven moeten worden aangewend in de goddelijke liefde (1 Kor. 13). De Geest deelt de gaven toe aan degene die Hij verkiest (1 Kor. 12: 11).


235. Wat is geloofsgehoorzaamheid?

Onder geloofsgehoorzaamheid verstaan wij het ondergeschikt maken van de menselijke wil aan de wil van God, die zich aan de nieuw-apostolische christen openbaart in het woord en de leer van de Apostelen (Luk. 10: 16, Rom. 1: 5, 6: 17, 2 Kor. 10: 6).


Bron: Vragen en Antwoorden betreffende het nieuw-apostolische geloof - editie 1993
Wie had daarvan terug? Nooit zou achteraf tegenover de aangesloten leden worden gesproken van wijzigingen in de geloofsleer. Hooguit van nuanceringen...
Redactie schreef:(...)
Via het Internet bekeek ik onlangs de uitzending van een nieuw-apostolische kerkdienst vanuit San Francisco. De dienstleider deelde na afloop aan de gemeenteleden nog gauw even mee dat er aan de geloofsleer heus niets is veranderd maar dat deze nu alleen beter en uitgebreider in de op handen zijnde catechismus wordt uitgewerkt...

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "za 11 feb 2012, 17:41" in de thread "Het uur der waarheid nadert"
(...)
 • [4] Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; [5] er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; [6] er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. [7] In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. [8] Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; [9] de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. [10] En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. [11] Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

  Uit: 1 Korintiërs 12 (NBV)
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”