Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Wat is er gebeurd met het gedachtengoed van de Catholic Apostolic Church
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Jl. donderdagavond vond er een bijzondere ontmoeting plaats tussen broeders en zusters uit de GvAC/VAG en NAK. Zo'n 10 jaar geleden namelijk kwam men als "Gesprächskreis" voor het eerst bijeen. Daarom bestond er nu een goede reden om met elkaar af te spreken voor "ein Treffen im gemütlichen Rahmen". Hiervoor viel de keuze op het "Veranstaltungszentrum" bij het nieuw-apostolische wijkcomplex "Gute Hoffnung" in Oberhausen.

Een korte beeldimpressie...
 • (...)

  AfbeeldingAfbeelding Foto: TjerkB

  (...)

  Afbeelding Foto: RGM

  (...)
(...)
De "Gesprächskreis" stelt zich ten doel om enerzijds reëel onder ogen te zien wat degenen, die daaraan deelnemen, in het geloof met elkaar verbindt en anderzijds wat ze mogelijk nog altijd verdeeld houdt. Immers, in de jaren '50 van de vorige eeuw kwam de VAG voort uit de NAK doordat menigeen in gewetensnood was geraakt vanwege de door stamapostel Bischoff uitgesproken stellige verwachting, namelijk dat hij nog bij leven de wederkomst van Jezus Christus zou meemaken. Toen deze verwachting in de NAK tot waarheid werd verheven, leidde dit zonder pardon tot excommunicaties van kerkelijke ambtsdragers die het op Bijbelse gronden oneens waren met de verplichting daarover te prediken. De nieuw-apostolische kerkleiding gaf echter geen krimp, zodat tienduizenden gelovigen ontgoocheld op straat kwamen te staan. Familiebanden en zielsverwantschap ten spijt werd "de Boodschap" van stamapostel Bischoff een dogma. Toch stierf de al hoogbejaarde stamapostel Bischoff. Hij, die de dood niet zou zien, overleed in juli 1960 op 89-jarige leeftijd. In de NAK hield men het erop dat God diens plan met de mensheid had gewijzigd. Níet Bischoff had zich vergist...

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Di 26 Feb 2013, 12:47" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
@all

Nog steeds om de acht à negen weken komt de "Bottroper Gesprächskreis" bijeen in het kader van de bestendige bilaterale contacten tussen de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) en de Apostolische Gemeinschaft (VAG), al is het sinds het gedenkwaardige "VAG-Treffen" op 21 februari 2013 in tegenwoordigheid van districtsapostel Armin Brinkmann wel duidelijk geworden dat er op de achtergrond bij de nieuw-apostolische kerkleiding krachten werkzaam zijn die de door de jaren heen opgebouwde onderlinge spontaniteit tussen de deelnemers uit de beide geloofsgemeenschappen bij tijd en wijle vreselijk kunnen verstoren. Vooral de laatste keer. Zie hierover de berichtgeving op het forum van Bauke Moesker vanaf mijn bericht op "Di 12 Nov 2013, 23:29" in de thread "Versöhnung jetzt!". Er verscheen toen een opziener die werkelijk het verschil niet zag tussen bij wijze van spreken in de Europese gemeenschap kolen en staal, en in Zijn werk de levende have. Bij mijn kennismaking met herder Manfred Steinwaller (NAK) in november 2009, initiatiefnemer van het beraad in Bottrop, legde hij mij echter al uit dat juist onder "hogere dienaren" in zijn kerk er zich hardhoofden bevinden die een oplossing in de weg staan voor wat zielen in de jaren '50 van de vorige eeuw van elkaar heeft vervreemd. Hij sprak toen nota bene van "Betonkopfe". "Gibt es dann solche, im Werke Gottes?!", antwoordde ik, stomverbaasd. Welnu, het werd november 2013 maar toen stond ik inderdaad oog-in-oog met zo'n betonnen robot. Districtsapostel Brinkmann had in februari 2013 trouwens geen andere indruk gemaakt. Het is een ware beproeving om "life" te worden geconfronteerd met het afstotelijke ijzig kille wangedrag van zulke "Betonkopfe".

Indien leugens en halve waarheden door "zegenaars" niet worden geschuwd, vallen er onschuldige slachtoffers die Bescherming, Begeleiding en Bijstand verdienen, óók als "Betonkopfe" in de kerk dat niet zien zitten!

Over de reden van ook míjn kennismaking met o.a. herder Steinwaller handelen de volgende berichten op het forum van Bauke Moesker:
 1. Wo 02 Feb 2011, 16:21
 2. Wo 02 Feb 2011, 17:14
 3. Wo 02 Feb 2011, 20:09
 4. Do 03 Feb 2011, 11:13
 5. Do 03 Feb 2011, 12:28
 6. Do 03 Feb 2011, 16:54
 7. Vr 04 Feb 2011, 08:36
 8. Vr 04 Feb 2011, 14:12
Verder verwijs ik voor dit onderwerp naar de threads:
 1. "Brood des Levens" 1 augustus 1960
 2. "Brood des Levens" 15 augustus 1960
 3. "Verslag van de Godsdienst van zondag 10 juli 1960"
 4. Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!
 5. Overlijden apostel Christiaan Boermeester (GvAC)
 6. Het is niet ver naar Bethlehem
 7. “Versöhnung jetzt!”
 8. De Bazuin Sions - Extra nummer - 5 april 1970
 9. "Westfriese apostolische oecumene" in de kiem gesmoord
 10. Es ist ja unglaublich...
Ofschoon het voor de meeste deelnemers aan de Gesprächskreis Bottrop bepaald geen sinecure zal zijn om (naar Lucas 9 vers 5) telkens maar weer het stof van de voeten te schudden, komt er ook nu weer een vervolg:
Bottrop, "16-11-13 17:20"


Ihr Lieben,

unser nächstes Treffen ist für den 21.01.2014 geplant. Ort des Treffens ist
wieder die NAK-Kirche in der Eichenstraße 44,
in 46240 Bottrop. Uhrzeit, wie gewohnt, 19.00 Uhr.

Unser Bez.-Ältester Törner machte mich auf nachstehende Veröffentlichung
aufmerksam. Gerne "reiche" ich diesen Hinweis an euch weiter.

Gedanken zur Stellungnahme des Stammapostels i.R. Leber der NAK zur
"Botschaft"

Drucken
<http://www.apostolisch.de/13-aktuelles/ ... nt=1&page=>
E-Mail
<http://www.apostolisch.de/component/mai ... 52b7fd8af7>

Details
Veröffentlicht am Freitag, 15. November 2013 18:06

Mit dem Artikel von Stammapostel i.R. Leber vom 13.05.2013 ist eine
Mo¨glichkeit entstanden den Verso¨hnungsprozess zwischen der
Neuapostolischen Kirche und der Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften
Europas (VAG) wieder aufzunehmen. Wir sind entschlossen, diese Chance
aufzugreifen. Zu einer Verso¨hnung geho¨rt es auch, dass bestehende Fragen
offen angesprochen werden. Versta¨ndlicherweise kann der Artikel von
Stammapostel i.R. Leber nicht alle offenen Fragen aufgreifen.

Wir haben dazu eine umfangreiche Ausführung als PDF
<http://www.apostolisch.de/ablage/litera ... hrlich.pdf> hier eingestellt.

Ich wünsche euch und euren Lieben einen gesegneten Sonntag.

Mit lieben Grüßen

euer Manfred

.
Hopend op een van "zondenlast en pijn" (symptomen: kopzorgen, hevige stemmingswisselingen, concentratieverlies, vermoeidheid, slapeloosheid, enzovoort) bevrijdende "beweging in het apostolische werk" ...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Indien leugens en halve waarheden door "zegenaars" niet worden geschuwd, vallen er onschuldige slachtoffers die Bescherming, Begeleiding en Bijstand verdienen, óók als "Betonkopfe" in de kerk dat niet zien zitten!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "vr 10 jan 2014, 16:11"
@all

Eén van de allerellendigste misstanden in de Nieuw-Apostolische Kerk is naar mijn vaste overtuiging dat kerkelijke ambtsdragers zich er zó laten programmeren, dat men vrijwel altijd geneigd zal zijn een zaak, hoe alarmerend ook, te sussen. Ik kan hierover niet duidelijk genoeg zijn want al vallen er op zo'n manier doden; dan nog zullen betrokkenen schouderophalend reageren, zeggende "Wat hadden wij anders kunnen doen?" Een volstrekt weerzinwekkende werkelijkheid is dit voor mij. Wat een achteloze hardheid! De (psychische) ravage die men aanricht, knappen anderen maar op. Haastig maken de brokkenmakers zich uit de voeten, op weg naar "het einddoel", via de toeristische route, en langs München. Sensationeel zal men daar uitpakken om met schone schijn te imponeren. Dan wordt er bij deze club niet gekeken op een paar miljoen euro extra.

De agenda in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt bepaald door de stamapostel tezamen met de meest invloedrijke districtsapostelen. Wie zich ongevraagd met "hun zaken" bemoeit, mag doodvallen. Dat blijkt in de praktijk zowat een ijzeren wet te zijn. Vraag niet om compassie met de slachtoffers die zijzelf hebben gemaakt. Hoe het dezulken vergaat, zal ze een rotzorg zijn. Ieders eventuele smarten zijn immers bij God bekend. Als Die vindt dat iemand uit z'n lijden moet worden verlost, zal-Ie daar z'n maatregelen wel voor treffen. Heus, nog méér onverschilligheid dan bij de hoogst mogelijke "dienaren" in deze kerk heb ik niet vaak gezien. Hoe het voor menigeen nietsvermoedend in zijn werk gaat bij de desbetreffende hersenspoelactiviteiten, blijkt wellicht uit de beide onderstaande quotes:
BakEenEi schreef:(...)
De benauwende gedachte die mij zo'n 10 jaar geleden in de Nieuw-Apostolische Kerk bekroop, was: wat is er hier in godsnaam achter de coulissen allemaal gaande? Er broeide onraad, en dat leidde ik af aan "gezwalk" bij de internationale kerkleiding ten aanzien van de geloofsleer want deze stond blijkbaar niet vast. Gedurig werd er als het ware aan gesleuteld. Echter: valt er aan het werk Gods in die zin te morrelen, of zo? Wat zitten sommigen toch constant ingewikkeld met elkaar te bekokstoven wat wij met zijn allen nog lang niet mogen weten? Waren ze dan misschien tóch niet (naar Handelingen 2: 42) werkelijk één "in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden", zoals wij "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" ondertussen wel de hele tijd werden geacht het van ze te geloven?

Als mij iets was opgevallen, waarover ik vervolgens een vraag had, sprak ik er wel over maar niemand kon op zulke vragen vanzelf ooit een geruststellend antwoord geven, anders dan bij wijze van spreken "stil maar, wacht maar; alles wordt nieuw". Tóch vertrouwde ik het niet. Maar ja, dan heb je in de Nieuw-Apostolische Kerk vanzelf wel een probleem! Wie niet "in stilheid en vertrouwen" in het geloof en in het leven zich alles maar liet welgevallen, wat "onder de toelating Gods" voorviel, was een kleingelovige! Voor dezulken gold wat in de NBG-vertaling van 1951 als volgt wordt weergegeven in Matteüs 8 vers 26:
 • En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.
Met andere woorden...
 • Een mens lijdt dikwijls 't meest
  Door 't lijden dat hij vreest
  Doch dat nooit op komt dagen.
  Zo heeft hij meer te dragen
  Dan God te dragen geeft.
... oftewel (nogmaals) "stil maar, wacht maar; alles wordt nieuw". Omdat ik niet van plan was mij nog méér te laten hersenspoelen dan het misschien al was gebeurd, besloot ik om mij niets meer te laten wijsmaken door mensen die de zaak kennelijk alleen maar probeerden te sussen doordat zij geen zin hadden hun best ervoor doen om het antwoord te weten te komen op wat voor mij meer en meer brandende vragen werden. Hiermee dient zich in de Nieuw-Apostolische Kerk echter het volgende probleem aan. Wie namelijk een (directe) "zegenaar" niet op diens woord gelooft, zal zichzelf daarin moeten overwinnen want anders... kan God voor jou Zijn zegensweg niet ten volle ontsluiten. Zo word je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" dus ook nog een schuldcomplex aangepraat. Ik had dit in de gaten en sprak ook dáárover. Stilaan worden kleingelovigen -die óók nog vervuld schijnen te zijn van eigenwaan- voor "de liefhebbende dienaren" in het "werk Gods" hopeloze gevallen. Meewarig word je aangekeken want je karakter staat je in de weg...

(...)


Uit: Mijn bericht op het forum van Bauke Moesker op "Vr 04 Jan 2013, 16:36" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis"
BakEenEi schreef:(...)
"Als alle mensen zó ongelofelijk veel kritiek hadden op het werk Gods als die handvol verongelijkte zeurpieten op dat stomme Forum, bleef er van ons prachtige werk in de kortst mogelijke tijd niks meer over! Laat die gasten toch eindelijk eens een toontje lager zingen. Laten ze... "
 • Het ware te wensen
  dat alle mensen
  hun eigen gebreken
  eens wat beter bekeken
  dan zouden ze het wel laten
  om over anderen te praten
Misschien heb ik hiermee bij één van u allen -die zich verontwaardigd weet- een gevoelige snaar geraakt. U kunt echter gerust zijn: de meesten van alle mensen hebben tegenwoordig wel andere dingen te doen.

Het punt is eenvoudig dit: wie zich er op voorstaat namens God iets moois te kunnen delen met anderen, zal heus wel even de tijd willen nemen om bij deze anderen een paar brandende vragen te beantwoorden. Zo waarlijk helpe hem of haar God, de Almachtige! Ik bedoel dit uitermate serieus. Echter, zoals er in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt omgegaan met gelovigen die gewoon het hoofd breken over ongerijmdheden en ongerechtigheden, dat lijkt nergens naar! Zelfs na 50 jaar trouwe dienst moet je in deze kerk je mond houden! Het enige wat er van je wordt verwacht is, dat je "doet wat er gezegd wordt" en dat je trouw "de tienden" brengt zodat... Zodat wát?!

O wee als in deze kerk het volk murmureert want dan kunnen ze je wel schieten. De hoogmogende heren dulden geen tegenspraak. Hun quasi-christelijke hoorcolleges dienen stilzwijgend te worden beluisterd.

Hier wilde ik het nu eerst maar weer bij laten. Zie eventueel nog mijn bericht van "Vr 04 Jan 2013, 10:29" in de thread "Let your light shine!".

(...)


Uit: Mijn bericht op het forum van Bauke Moesker op "Vr 04 Jan 2013, 19:11" in de thread "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis"
Stop ermee, zou ik de meelopers onder dit verderfelijke regiem willen toeroepen. Er wordt hier brutaal gesold met kostbare mensen, met huwelijken, met gezinsverhoudingen en familiebetrekkingen. Zie dat toch in!!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

In aansluiting aan mijn bericht in deze thread op "vr 10 jan 2014, 16:11" - de uitnodiging d.d. heden voor dinsdag 21 januari aanstaande ging vergezeld van het onderstaande bericht:
 • Afbeelding
Mijn eerste gedachte was: zorg er dan potdomme voor dat er voor kritiek gewoon geen reden is. Een zwerende wond ontstaat als een probleem niet wordt opgelost. In dit geval ontbreekt volgens mij de politieke moed.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all
BakEenEi schreef:
 • Afbeelding
  Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, ISBN 978-3-943980-00-4
@all

Mijn voorstel zou zijn: sla deze bladzijde pas om zodra de beschreven theorie ook werkelijkheid is...

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Di 21 Mei 2013, 19:27" in de thread "Het is niet ver naar Bethlehem"
[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Zojuist heb ik de uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst in Bottrop als volgt beantwoord:
 • Afbeelding
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Op mijn bericht van gistermiddag kreeg ik al snel een reactie, wat ik trouwens echt waardeer want die ervaring heb ik immers juist niet bij "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Twee zinsneden echter, te weten...
Ich bin weiter der Überzeugung das wir im Wesentlichen nur auf örtlicher Ebene Einfluß haben und wenn wir hier (und nicht nur in Bottrop)
in diesem Sinne weiter arbeiten wird unser himmlischer Vater Gelingen geben. Was auf Kirchenleitungsebene entschieden wird können wir,
wenn überhaupt, nur geringfügig beeinflussen.
... overtuigden mij ervan dat de kern van de zaak beter uit de verf moet komen. Vandaar zojuist van mijn kant een tweede brief:
 • Afbeelding
Indien "höhere Führungsverantwortlichen" van het pad der deugden afdwalen terwijl een ieder wordt geacht te geloven (!) dat betrokkenen daar vast wel hun moverende redenen voor hebben, klopt er natuurlijk iets niet.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Zojuist reageerde degene die in Bottrop de tegenzijdse betrekkingen regelt, als volgt - in mijn beleving buitengewoon teleurstellend:
 • Afbeelding
Helaaas, zó wordt in de nieuw-apostolische geloofspraktijk de exemplarische "ondoordringbare laag" in stelling gebracht. Vre-se-lijk.

Inmiddels heb ik geantwoord: "Nun habe ich in Bottrop nichts mehr zu suchen."

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »

@all

Ten slotte ontving ik nog déze oneliner: "Lieber Tjerk, ich respektiere deine Entscheidung und wünsche dir für die Zukunft alles Gute." Die heb ik als volgt beantwoord:
 • Afbeelding
Prompt herinnerde ik mij de woorden van Gerrit Sepers: »Dies ist nicht mehr meine Kirche

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door TjerkB »


@all
 • Afbeelding
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)

Bericht door Certina »

Beste Tjerk,
Je hebt de juiste beslissing genomen, ben benieuwd hoelang Volker Wissen het uithoud bij dat stelletje fanatieke Duitse nakkers.
Plaats reactie

Terug naar “Historische ontwikkelingen”