"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2818
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
Wat is nu de tussenstand van onze bevindingen? Buitengewoon misleidend in het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" is in onze ogen de inhoud van déze regelnummers:
 • 7) Sinds de zomer van 2009 lopen er twee zaken door elkaar heen.
 • 14) Dit heeft geleid tot een intensieve controle van zijn werkzaamheden door een Raad van Toezicht en een inperking van zijn bevoegdheden.
 • 16) Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij op 25 mei 2009 eenzijdig de samenwerking met de kerk opzegde.
 • 18) Dat heeft uiteindelijk geleid tot een conflict, schorsing en ontslag.
 • 25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
 • 26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
 • 44) Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen.
 • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
(...)
Districtsvoorgangers, u moet nú ingrijpen! Indien u dit nalaat zal uw gedoogsteun nog een dure grap worden. U zult de stamapostel erover dienen te informeren dat díens gedoogsteun kennelijk is gebaseerd op de verkeerde aannames...

(..)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 28 Dec 2010, 14:24", in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9"
Zie ook het bericht op "Di 26 Aug 2014, 13:14"
@all

Doordat bij broeder Rohn het faillissement wegens gebrek aan baten op 31 juli 2018 is opgeheven, roep ik apostel Peter Klene op "volledige duidelijkheid" te geven!

Groet,
TjerkB


P.S.
Misschien kan de nieuw-apostolische kerkleiding qua daadkracht een voorbeeld nemen aan de ideologie van de Vereniging voor herstelzorg WIK (Willen is Kunnen):
 • Bijdrage aan Alles is gezondheid...
  De Vereniging WIK is in 1909 opgericht in Amsterdam door ambtenaren van de gemeente. Het doel van vereniging is het bevorderen van gezondheid en vitaliteit en het herstel van haar leden in het bijzonder, en in het algemeen van iedereen die aandacht nodig heeft op het gebied van gezondheid en vitaliteit. De vereniging telt circa 5.000 leden en werft nog steeds actief.
Bron: http://www.allesisgezondheid.nl/pledge/ ... len-kunnen
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2818
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Eveneens (!) nooit enig antwoord op gekregen:
BakEenEi schreef: ma 29 nov 2010, 17:13 @all

Enkele vragen aan het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland:
 • Wie hebben er zitting in uw bestuur en hoe werden de onderscheidene bestuursportefeuilles onderling verdeeld?
 • Welke wisselingen in de samenstelling van het bestuur hebben er vanaf 2004 eventueel plaatsgehad en wanneer?
 • Wie hebben er zitting in "de landelijke vergadering" en welke wisselingen in de samenstelling ervan hebben er -wanneer- plaatsgehad vanaf 2004?
 • Zijn de notulen van de diverse (bestuurs)vergaderingen op orde? Kloppen de afgegeven volmachten; werden deze bijvoorbeeld niet ge-antidateerd?
 • U wordt verzocht complete exemplaren te overleggen van alle jaarrekeningen vanaf 2004, zodat elke belangstellende en elke belanghebbende deze zelf kan beoordelen.
 • Geeft u tevens van elke opgerichte dochterorganisatie (zie Handelsregister) in kopie alle relevante stukken, zoals:
  - statuten
  - informatie over de bestuurssamenstelling (inclusief de details over eventuele mutaties vanaf 2004)
  - jaarrekeningen vanaf 2004
 • Zijn er vanaf 2004 onregelmatigheden te melden t.a.v. rechtsgeldige besluitvorming bij het kerkbestuur en/of "de landelijke vergadering" dan wel bij dochterorganisaties?
 • Hoe zit het nu precies met de zogenaamde Raad van Toezicht welke bij Residence Eimersstaete "ingreep"? Graag eindelijk het hele verhaal zodat een ieder het nu zal begrijpen!
 • Wat is er de oorzaak van dat Residence Eimersstaete na de Open Dag in 2009 tot op heden nog steeds leegstand te zien geeft?
 • Tot welk totaalbedrag zijn volgens uzelf de financiële verliezen rondom Residence Eimersstaete tot dusverre opgelopen? Graag een verhelderende uitwerking daarvan!
 • Worden er op het ogenblik door "hoge dienaren" ten onrechte ongewenste dubbelfuncties vervuld? Zo ja, hoe en wanneer wordt daarin verandering aangebracht?
 • Heeft u nog iets toe te voegen aan de inhoud van de circulaire "Santpoort, 21 februari 2010", of was die correct?
 • Is het niet beter dat de bestuurder tegen wie er -naar verluidt thans- een strafaangifte voorligt, daardoor per direct -hangende de juridische procedure- wordt geschorst?
 • Werd er een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2009? Zo ja, wilt u deze alsook het begeleidende schrijven van de accountant laten inzien?
 • Hebben de districtsvoorgangers aan het bestuur décharge verleend voor de jaarrekening 2009? Zo ja, overlegt u alstublieft het desbetreffende document.
 • Welk totaalbedrag is er tot op heden aan advocaatkosten uitgegeven? Graag een gespecificeerde opgave daarvan, dus per afzonderlijke casus.
 • Is St.Ap. Leber op de hoogte van alle relevante feiten die hem aangaan zodat hij volledig geïnformeerd kan beslissen over eventuele schorsingen van bestuursleden?
 • Welke bestuursleden zien nu in dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor misstanden, zoals anderen die al geruime tijd menen te kunnen constateren bij Residence Eimersstaete?
 • Welke misslagen c.q. misstanden betreurt men dan met name?
 • Welke consequenties verbinden de desbetreffende verantwoordelijke bestuursleden nu aan hun eventuele tekortkomingen, dan wel aan hun verwijtbare nalatigheden?
 • Waar kunnen zielen zich melden die door het kerkbestuur onheus werden bejegend, en hoe kunnen zij dan weten dat hun klachten vlot en correct worden afgehandeld?
Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "29 nov 2010, 17:13", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”