"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

"Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Wat is het stil rondom ' der Fall Rohn'!

(...)


Uit: Bericht op "zo 11 mei 2014, 07:51" in de thread "Wat is een sekte?"
@Levi
@all

Dat klopt maar als ik het goed heb dient de komende week het hoger beroep in de zaak over het door districtsapostel De Bruijn i.r. geleende c.q. geïnvesteerde geld in Oostenrijk. Die hele kwestie zou (zowel volgens apostel Peter Klene c.s. als volgens priester W. Sch. te Andijk) niets maar dan ook helemaal níets van doen hebben met het arbeidsconflict vanwege de schorsing en het latere ontslag van broeder Rohn als projectmedewerker c.a. bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Niets echter lijkt mij intussen minder waar. Bij het kerkgenootschap in kwestie heeft de ervaring het mij geleerd dat "dienaren, zegenaars en Godsgezanten" wanneer het ze uitkomt met het grootste gemak en volstrekt schaamteloos liegen of het gedrukt staat. Onder de bedrijven door spreekt men zichzelf in openbare erediensten van alle zonden vrij. Dit is voor mij verreweg de meest verraderlijke en kwalijke vorm van witteboordencriminaliteit waarmee ik in mijn leven in aanraking ben gekomen.

Zie verder de thread "Wát is er gaande?"

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@ tjerk
Je snapt hem helemaal , daarom is het ook zo een makkelijk geloof , je kan alles flikken als je maar nakker bent .
Zondagmorgen word alles vergeven en zondagmiddag kan je iedereen weer belazeren .
Maar hou je ons op de hoogte wat er gaande is .
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@TB

Het jokken is ingeluid door GP die Gerrit Sepers ervan wist te overtuigen dat er geen geld was voor 2 apostelen. Daarna vond hij zijn gelijke in TdB die het systematisch ontkennen tot kunst verhief. Hoe het met voormalig DO v Silfhout - de boezemvriend van GP - afliep weten we nu ook. In de zaak Rohn heeft TdB nog een strontje vanwege meineed - toch?

De brief van PK is de laatste die hij schreef in de huidige functie. NRW bepaalt door, aan wie en wat er gecommuniceerd wordt in dit district.

Het eerstgeboorterecht lijkt verkwanseld.

Groet
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
De van buitenaf aan het licht gebrachte waarheid kan het nieuw-apostolische kerkbestuur trouwens nog steeds niet verdragen. Angstvallig kijk iedereen ervan weg. De ivoren torens in het "werk Gods" blijken op drijfzand te zijn gebouwd. Ze zakken alsmaar verder weg in het moeras. Niets voor niets voelt menigeen nattigheid... Hoezeer de kerkleiding ook schermt met uitspraken als "Wir wollen deichen, nicht weichen", "Wir stehen auf einem Felsen" en "Nachfolge bis zuletzt"; wie daarmee slachtoffers van machtsmisbruik in hun sop gaar laat koken, bedriegt zichzelf. En wie zulke bedriegers achterna loopt, verkwanselt een zelfstandig denkvermogen. Het wordt tijd dat de met vereende krachten over het paard getilde nodeloos heersende "zegenaars" door echte dienaren van het zinkende schip af worden gehaald.

(...)


Uit: Mijn bericht op "za 10 mei 2014, 20:30" in de thread "Kuhlens Aufzeichnungen über Nachfolgefindung J.G. Bischoff"
@willempower
@all

Wat er in huiselijke kring over het investeringsklimaat in Oostenrijk ook mag zijn bekokstoofd tussen vader en zoon De Bruijn, plus naderhand hun zakenpartners, en anderzijds broeder Rohn; de districtsapostel overschreed daarmee de grenzen van het betamelijke. Het moet voor apostel Peter Klene een doorn in het oog zijn geweest, waarna deze via het internationale kerkbestuur vermoedelijk groen licht kreeg om broeder Rohn in de organisatie -zeg maar- te elimineren. Zijn broer, de districtsoudste, bood de helpende hand, tezamen met een rijzende ster aan het firmament, die in privé geen raad wist met een onevenredig hoge hypotheekschuld. Een nieuw-apostolische notaris die bekend stond als een broeder met "een fijne aanbieding", werd aangezocht om juridische hand- en spandiensten te verrichten. Heel ver met hun snode plannen waren ze niet gekomen als niet tevens een opziener, die "op feestelijke wijze" ambtsrust wilde krijgen, de sabotage had gefaciliteerd.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@willempower
@all

Met instemming van destijds stamapostel Wilhelm Leber, een kille strateeg, werd de supervisie bij de geplande nakende ondergang van "Querdenker" Rohn overgelaten aan hardliner Armin Brinkmann, met wie kroonprins Peter Klene destijds al geregeld in contact stond vanwege de Europese Jeugddag 2009. De districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, gezamenlijk onder leiding van districtsapostel De Bruijn het bestuursorgaan "De Landelijke Vergadering" uitmakend, hadden het nakijken, althans: "staande in de geloofsgehoorzaamheid" liet men zich het nakijken opleggen! Zo moet het zijn gegaan. Koste wat het kost werd nu de doelstelling nagestreefd dat broeder Rohn "endgültig" werd "kaltgestellt". Diens invloed mocht simpelweg worden "ausgerottet". Voorgangers van plaatselijke kerkgemeenten werd maar op het hart gebonden dat ondertussen de zwijgzaamheid dient te worden betracht. Zo kregen de "ausrotters" vrij spel.

Net als indertijd bij "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" "advocaten van de duivel" ten strijde trokken tegen "Querdenker" van weleer; ook nu was het doodvonnis al op voorhand voltrokken en mochten degenen aan wie de "genaderijke uitverkiezing" ten deel was gevallen om het gezin (!) Rohn te vuur en te zwaard te verwoesten, met de zegen van de allerhoogste mis-dienaar bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een geldverslindende executie doorzetten.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@willempower
@all

Tegen alle verwachtingen van de vermaledijde godenzonen in bood hun slachtoffer meer verzet dan het was ingecalculeerd. Ook gingen er in het publieke domein proteststemmen op die allengs werden versterkt via de digitale snelweg. Wie het klappen van de zweep kent bij de nieuw-apostolische kerkleiding, had snel door hoe laat het hier was. Tegenover een overmacht aan "zegenaars, dienaren en Godsgezanten" en hun nalopers mocht broeder Rohn en diens gezin worden... weggepest.
BakEenEi schreef:(...)
Om even de gedachten te bepalen: een districtsapostel is in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk vele malen belangrijker dan een willekeurig gemeentelid, en wel in ongeveer de verhouding van 10 miljoen staat tot 20. Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

Ik weet wat ik zeg want in alle bescheidenheid: ik ken de organisatie toevallig vrij goed.


(...)


Uit: Mijn bericht op het forum van Bauke Moesker van "Vr 28 Jan 2011, 19:40" in de thread "Elders gelezen... "
[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Het jokken is ingeluid door GP die Gerrit Sepers ervan wist te overtuigen dat er geen geld was voor 2 apostelen.

(...)


Uit: Bericht op "zo 11 mei 2014, 23:36"
@Levi

Gerrit Sepers heeft destijds in een "ambtsbroederdienst" (in Nieuwegein?) een brief voorgelezen waarin hij inderdaad de gang van zaken op deze manier toelicht. Volgens mij echter wist hij heel goed dat het argument -geen geld voor twee apostelen op de loonlijst- dat diens "directe zegenaar" hem had voorgehouden, niet deugde. Immers, hijzelf was één van de zeer weinigen die (net als schrijver dezes) inzage hadden in de balans- en resultatenrekeningen bij dit kerkgenootschap.

De beste manier evenwel om met zo weinig mogelijk kleerscheuren hier de dans te ontspringen is om het spel mee te spelen - totdat men eraan kan ontkomen.

Acteurs die blijven zijn gedoemd verknipte persoonlijkheden te worden. Districtsapostel in ruste Theodoor de Bruijn is daar willens en wetens onderhand één van.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

De tragiek die er door de bovenbeschreven intriges wordt opgeworpen, moet voor wie eraan blootstaat geregeld van een helse intensiteit zijn. Ook ikzelf heb er en passant het nodige van ondervonden. In de periferie van de organisatie kan men de ogen wel ervoor willen sluiten want "wat niet weet, wat niet deert", maar dat is gewoonweg dodelijk kortzichtig. De Nieuw-Apostolische Kerk is een "Ämterkirche", waarin de omhooggetakelde zaligen en heiligen elkaar zalig en heilig verklaren.

Wie het waagt om boven het maaiveld uit te steken, moet een toontje lager zingen of wordt een kopje kleiner gemaakt. Voorbeelden te over. Eenmaal goed en wel vermurwd, ingemaakt door de allesoverheersende hiërarchische organisatiestructuur in dit nota bene tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verheven "old boys network", veranderen energieke mensen in gekloonde personen; ontdaan van hun zelfstandige denkvermogen, gereduceerd tot marionetten aan een touwtje.

Omdat ik wéét hoe ongelofelijk lastig het is om bij de Nieuw-Apostolische Kerk de vinger ergens achter te krijgen, heb ik de laatste jaren ruim de tijd genomen om allerhande achtergronden op te helderen. Begin februari 2010 schreef ik voor de website van broeder Bauke Moesker een soort van drieluik waarin ik met name heb geprobeerd uit de doeken te doen hoe deze kerk bestaat uit meerdere min of meer strikt van elkaar gescheiden realiteiten onder de aangesloten leden. Grofweg bestaan er drie lagen van de bevolking: zij die van niets weten, zij die iets weten en zij die alles weten (van hoe achter de schermen de vork in de steel zit). Telkens opnieuw heb ik er op gewezen dat de districtsvoorgangers in het geheel de zwakste schakel vormen. "De landelijke vergadering" waarin zij allen een persoonlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben waar te maken fungeert abusievelijk niet als een onafhankelijke Raad van Toezicht. Maar dit gebeurt zo geraffineerd dat de buitenwacht er geen vat op krijgt. Immers, van alle kanten ontbreekt het bij dit kerkgenootschap aan transparantie, eerst en vooral bij de ambtelijke top. Slechts een enkeling waagt het te doorzien hoe kwalijk dit feitelijk is. Maar in werkelijkheid wordt er ondertussen vals gespeeld. De hele godganse zaak is door en door verrot.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 12-05-2014, 12.00 uur]
TjerkB schreef:(...)
Maar in werkelijkheid wordt er ondertussen vals gespeeld. De hele godganse zaak is door en door verrot.

(...)


Uit: Mijn bericht op "ma 12 mei 2014, 09:47"
@all

Wat heeft nu deze door alle dwaalleraren in kwestie aangerichte godgeklaagde misère te betekenen voor wie niets anders voor ogen stond dan veilig te mogen zijn in Jezus' armen (vgl. lied 433, NAK-gezangboek)?! Kortheidshalve verwijs ik hiervoor naar mijn bericht op "zo 11 mei 2014, 20:17" in de thread "Wat is een sekte?".

Groet,
TjerkB


P.S.
Vandaag stond er in De Volkskrant een paginagroot artikel over de uiteenzettingen van de dalai lama, gisteren in Rotterdam. De koptekst "Edele waarheden in een sportpaleis" werd hierbij als volgt in grote letters toegelicht: "Op een podium waar normaliter popsterren staan doceert de dalai lama zondag aan een vol Ahoy de basisbeginselen van het boeddhisme. 'Onwetendheid ligt aan de basis van elk lijden.' " Ik dacht: wie in de Nieuw-Apostolische Kerk steevast elke waarschuwing over machtsmisbruik en financieel wanbeheer bij leidinggevenden in de wind slaat en pertinent onwetend wil blijven, moet ook maar gewoon weten wat ervan komt.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2815
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 20.00 uur]


@all

Ik wil het héél duidelijk gesteld hebben: bij "Der Fall Rohn" is er door de nieuw-apostolische kerkleiding met twee maten gemeten. En dat terwijl het in het "werk Gods" nota bene gelijkwaardige kinderen van één Vader betreft. En ja: dat verwijt ik een ieder die dit heeft laten gebeuren. Noem ze allemaal maar op: stamapostel Wilhelm Leber, districtsapostel Armin Brinkmann, apostel Peter Klene, opziener Kamstra en alle districtsvoorgangers! Ze moeten zich kapot schamen. Ja, dat vind ik.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B. Een ingezonden bericht, gisteren bij Glaubenskultur-Magazine:
11.05.2014 D. H. aus G.
Hallo V.G. aus D., habe Ihre Korrespondenz mit U.G. aus K zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, weshalb ich meinen Dienst quittiert habe und mich von der NAK distanziert habe. Ich war Priester. Hauptursächlich für meinen Rückzug war das Hierarchiedenken der gesamten Führung über mir, bis hin zum Bezirksapostel. Diese Hierarchie-Manie ist von derartig krankhaftem Auswuchs, daß für christliches Handeln nur noch wenig Spielraum besteht. In leidvoller Weise habe ich dies am eigenen Leibe erlebt. Eine Kirche die ihre Hierarchie über das Evangelium stellt, hat für mich keinen Wert. Ich brauche Seelsorger, die Gott und ihrem Gewissen verpflichtet sind. In der NAK habe ich solche Seelsorger nicht gefunden. Nicht einen einzigen! Ein Seelsorger, der sich beim Hören des Wortes "Bezirksapostel" in die Hosen scheißt, ist keiner! Genau diese Spezies hat sich die NAK aber im Laufe ihres Bestehens herangezüchtet. Damaliges Zitat meines Vorstehers: "Du hast am Sonntag in Deiner Predigt zu wenig den Vorsteher erwähnt". Bitte sorge dafür, daß Du den Vorsteher mehr in die Herzen der Geschwister einbaust.


Bron: Premium-Artikel „Ein jegliches hat seine Zeit ...“ - Herforder Vorsteher geht mit 50 in den Ruhestand – und genießt das
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”