"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

In aansluiting aan de berichten op "Za 21 Nov 2015, 23:44", "Zo 22 Nov 2015, 17:14" en "Ma 23 Nov 2015, 16:33", waarin het ging om "het ANBI-document" dat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland publiceerde over 2014, volgt hier het document dat men onlangs aan het daglicht toevertrouwde over 2015:
Ter vergelijking:
De cijfers over 2015 gingen vergezeld van de onderstaande toelichting:
 • Afbeelding
  Afbeelding
Zie voor de desbetreffende toelichting over 2014 o.a. het bericht op "Za 21 Nov 2015, 23:44".

Het "Jahresbericht 2015" van de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R., dat gepubliceerd zou worden in augustus 2016, is bij mijn weten desondanks nog niet verschenen.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Chi
Berichten: 65
Lid geworden op: za 11 jun 2016, 16:40

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Chi »

- Lonen en salarissen 229K, Sociale lasten en premies 60K, totaal 290K
'Twee bestuursleden zijn bezoldigd', Klene en Vis
ANBI: 'Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.'
Publiceren:
'Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.'
- 'Ook aan de missiearbeid wordt een aanzienlijk deel van het kerkbudget besteed.
Niet op te maken uit de cijfers
- 'Gebouwen onderhoud' was vorig jaar ruwweg twee keer zo hoog.
- Advies en notariskosten is om te schamen
- Administratiekosten van 43K naar 19K, wat is hier gebeurd en is dit sowieso niet al erg hoog gezien 'organisatorische zaken in de gemeenten worden vrijwillig vervuld'. Is dit het loon van die nietszeggende miep achter de telefoon daar? Goed dan dat het is gehalveerd.
- Afschrijving materiële activa 359K?
- Overige kosten 103K
Waar bestaat dit uit?

Wie is de controlerende accountant? Toevallig iemand van ABN AMRO?

Ik vertrouw ze niet.
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@ all
Asbest sanering hoeft niks te kosten , je vind wel een paar gekken die het zelf kunnen .
Vakantie woning in Suriname noem je anders .
Wat een leven zo .
En blijven offeren en geld wegsluizen naar Suriname .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

AfbeeldingAfbeelding


@all

Overmorgen, woensdag 12 oktober 2016, begint bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de behandeling van het hoger beroep in de zaak:
 1. WOON EN ZORGMANGEMENT B.V.
 2. RONALD ROHN HYPOTHEKEN EN VASTGOED B.V. h.o.d.n. REGIO VASTGOED
contra
 1. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND
 2. NAK VASTGOEDONTWIKKELING NEDERLAND B.V.

Plaats: Paleis van Justitie, 6811 CD Arnhem, Walburgstraat 2-4. Tijd: 14.00-17.00 uur.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Zeer interessant.
Ik vermoedde dat de curator(en) de zaak had(den) aangehouden of ingetrokken.
Er is blijkbaar voldoende perspectief!
Zou de Raad van Kerken ook de zaak volgen?

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@Levi
@all

Toen ik ongeveer een halfjaar geleden werd opgebeld door een journalist van De Gelderlander, heb ik gezegd: "Rohn hoopt op gerechtigheid. Hij is te grazen genomen." Zie het bericht op "Do 16 Jun 2016, 16:07". Het slepende conflict tussen hem en het nieuw-apostolische kerkbestuur wordt namelijk gedomineerd door een bedenkelijke geloofscultuur, zoals die in feite ook wordt bedoeld door de onderzoeksjournaliste Carine Damen in haar boek "Ik was gek van geluk". Zie onder:
 • Op dit moment worden alleen bepaalde uitwassen van sektarisme bestreden, via het privaat- of strafrecht. Dan pikt de rechter uit de lijst wandaden van de goeroe er beroving uit als strafbaar feit. ‘We moeten echter wetgeving hebben die het typisch sektarische bestraft. Hersenspoeling valt nu bijvoorbeeld nergens onder.’
  Het huidige strafrecht biedt hiervoor al aanknopingspunten, zegt Oldenhuis. ‘Er is een Europese wet die oneerlijke handelspraktijken bestraft. Het strafbaar stellen van agressieve verkooptechnieken door goeroes en het aanzetten tot “vrijwillig” doneren van grote sommen geld kan hierbij aansluiten. Op deze wijze kan mentale manipulatie ook bewezen worden.’

  Ook psychotherapeut Ad Dekkers, die al meer dan vijfentwintig jaar sekteslachtoffers psychisch ondersteunt, pleit voor een wet. ‘Psychische dwang moet strafbaar worden in Nederland. Want het is die psychische dwang die leidt tot seksueel misbruik en tot fysiek en psychisch geweld.’
  Verder vindt Dekkers dat de wetgever zich moet buigen over strafbaar stellen van uitbuiting. ‘Het kenmerk van kleine sekten is dat volgelingen daar jarenlang hard werken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De grootste schade ontstaat dan ook wanneer de volgeling ouder is; hij bouwt geen reserve of pensioen op en blijft berooid achter.’
Uit:
 • Carine Damen
  "Ik was gek van geluk"
  Verhalen uit sektarische bewegingen
  Versie 2015
  hoofdstuk 13 (Wetgeving - Moeten sekten verboden worden in Nederland?), pag. 340/341
Klik »HIER« om het boek in zijn geheel kosteloos te downloaden.

Bron: http://www.transparanteteksten.nl/Boek- ... _van_geluk
Hoe lastig het ook zal zijn om er alsnog vat op te krijgen, hoop ik dat speciaal dit bijzondere aspect van de zaak nu bij de beoordeling serieus wordt meegewogen.

Zoals pater Van Kilsdonk in enkele quotes, die ik hieronder opnieuw zal aanhalen, de moraliteit aan de orde stelt van de hoge geestelijkheid, mag volgens mij niet worden onderschat hoe broeder Rohn in de Nieuw-Apostolische Kerk op onvermoede tegenstand stuitte. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat hij het in de verste verte niet voor mogelijk heeft gehouden dat ál zijn zegenaars (!) een gesloten front zouden vormen, nadat districtsapostel De Bruijn (met de zegen van stamapostel Wilhelm Leber en districtsapostel Armin Brinkmann) zich als het ware van rechts had laten inhalen door de zogeheten Raad van Toezicht. Het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" spreekt dienaangaande boekdelen. Volstrekt kansloos was hij vanaf dat moment. Alleen voor wie "in de geloofsgehoorzaamheid staat" of berouwvol terugkeert in die onderdanige positie, is er op de kerkvloer nog een stip aan de (politieke) horizon. Zo niet, dan word je geïsoleerd; "levend begraven".
TjerkB schreef:(...)
Eindelijk kwam vorige week van de bibliotheek, hier ter plaatse, het reserveringsbericht voor het mij aanbevolen boek, dat ik maanden geleden al had willen lezen: meesterlijk door Alex Verburg geschreven memoires onder de titel "Pater van Kilsdonk - raadsman in delicate zaken" (ISBN 978 90 450 2203 1). En dan valt op pagina 95 opeens het oog op het onderstaande:

 • De Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, die mensen kan
  ik tot op de laatste centime wegen op hun geestelijk gewicht.
  Nee, ik heb een diepe toorn. Dat is ook een beetje het gewonde
  kind in mij. Niet dat iemand mij heeft verwond, maar ik ben
  gewond omdat ik anderen verwond heb zien worden. (...)

In de Nieuw-Apostolische Kerk heb ik wel eens horen spreken van "een goddelijke narcose". Dan ontging je als het ware op Golgotha de pijn. Je stierf (als omstander) van (andermans) ellende maar goddank: je voelde bijna niks. Nooit meer wat, in feite - denk ik nu, wel eens.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 15 Dec 2013, 22:42" in de thread "De Bazuin Sions - Extra nummer - 5 april 1970"
TjerkB schreef:(...)
Over pater Van Kilsdonk graag ook nog het volgende:
Ik heb letterlijk duizenden mannen en vrouwen, jongens en meisjes ontvangen die hoe dan ook niet voldoende geluk hebben gevonden en soms wel erger. Als pastor heb ik alles meegemaakt wat er mee te maken is.

Niet zo lang geleden is in een Brabants dorp een vrouw een kerkelijke begrafenis geweigerd omdat ze zich al een paar jaar niet meer in de kerk had laten zien. Zo'n weigering is heiligschennis, dat doe je niet, dat is een fundamentele aantasting van wat we het christelijke geloof noemen! Dat is nu zo'n voorbeeld van een minderbegaafde, vooral sociaal minderbegaafde priester die zijn kracht zoekt in autoritair beleid: dit zegt de bisschop, dit zegt de paus, en dit zullen we handhaven.

Elementaire mensenliefde, eerbied, daar draait het om in het pastoraat. Als je dat niet opbrengt, ben je ongeschikt voor elke dienst.Bron: Hoofdstuk XXX "Verdacht en veracht", pag. 207, uit het boek "Pater Van Kilsdonk - raadsman in delicate zaken"; memoires, samengesteld door Alex Verburg. Uitgeverij Atlas Contact, 2013. ISBN 978 90 450 2203 1.
Wanneer ik zoiets lees, moet ik onwillekeurig denken aan hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk zielen werden bejegend die oprecht moeite hadden met "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff", aan hoe nota bene zich als fascisten manifesterende "districtsapostelen" de ether vervuilden met leuzen als "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden!" en met nog veel méér van dergelijke waanzin; hoe een districtsoudste Thomas Feil kon opkrassen, hoe óók Bauke Moesker mocht worden aangepakt door gretige types als De Lange, Vis en Nijland die op afroep wel voor antichrist willen spelen! Mijn achting voor zulke mensen is hierdoor inwendig gebroken.

"Kan ik daar wat aan doen?" Welnu, dat zal hier niet zo eenvoudig zijn want in deze kerk kunnen dan zelfs goede vrienden prompt reageren in de trant van "Daar doe je niks aan, he?", of "Daar houden wij ons niet mee bezig". Of de kerkleiders in kwestie die ondertussen het aanzien wensen te genieten van "boden van Jezus Christus" nu maling hebben aan statuten, zij zich schuldig maken aan wat grenst aan misdrijven tegen de menselijkheid, óf zij de werkzaamheid van de Heilige Geest daadwerkelijk minachten; het raakt amper het bewustzijn van de aan hun machtswellust onderworpen aangesloten leden want velen zwelgen al in een gevoelloze onnadenkendheid.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 30 Dec 2013, 17:37" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?"
Het is door déze ten hemel schreiende traumatiserende ellende dat ik niet kon ophouden om over de zaak te schrijven. Onbuigzaam accepteert het kerkbestuur de nevenschade van haar hardvochtige optreden tegen vermeende tegenstanders. De signaalwerking die uitgaat van dit zinloze geestelijke geweld (!) breekt elk verzet:
BakEenEi schreef:(...)
Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 20:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
Zie ook het bericht op "Vr 26 Aug 2016, 23:04" in de thread De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"
Werkelijk: in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt infantiliserend geprofileerd, op het fascistische af. Wie daar niet tegen bestand is, kan men missen als kiespijn. Het slepende conflict met broeder Rohn moet per se tegen deze achtergrond worden bekeken. Onophoudelijk heb ik mij gerealiseerd dat, wanneer ik zoiets zou beweren, mijn aantijgingen overtuigend voor het voetlicht moesten worden gebracht. Daarom heb ik mijn uiterste best gedaan om dat -ook via dit Forum- te doen.

Voor de duidelijkheid; om op broeder Rohn € 500.000 te kunnen verhalen, maakte het de zegenaars bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) níets uit om financiële verliezen te veroorzaken die zijn opgelopen tot zo ongeveer het 10-voudige van dat bedrag:
TjerkB schreef:(...)
Wat mij opviel in de brief van 21 februari 2010 is, dat men impliciet aan de (overige) districtsvoorgangers verzocht om in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak met betrekking tot het dossier Rohn maar geduld te oefenen en ondertussen de behandeling ervan geheel over te laten aan deze "Raad van Toezicht". Met andere woorden: het is allemaal ingewikkeld en het kan jaren duren, maar wij redden ons er wel mee - na afloop zult u zien waarom het verstandig was dat wij u allen met de ins en outs van dit pijndossier, inclusief de daarmee gemoeide en helaas nogal oplopende kosten, niet hebben lastiggevallen. Zo ongeveer moet voor betrokkenen het licht op groen zijn gezet. Achteraf bezien betekende dit een "carte blanche".

Sinds 21 juli 2008 is er door toedoen van het aldus geïnstalleerde "machtige groepje" alleen al in dit dossier naar schatting een slordige vijf miljoen euro over de toonbank gegaan. (...) By the way: het enige waarvoor broeder Rohn bij het kerkbestuur in het krijt staat is een bedrijfskrediet van € 500.000, waarmee men destijds indirect een geplande aandelentransactie had voorgefinancierd. Nadat hij was ontslagen, zag men tevens af van die transactie. Kosten: maar liefst het 10-voudige.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 22 Jun 2016, 10:44"
Waarom het ANBI-team of het Openbaar Ministerie hieraan nog geen boodschap heeft gehad, begrijp ik niet. Ik hoop dat het hoger beroep vele vragen beantwoordt.

Ten slotte; vaak heb ik teruggedacht aan de zitting bij de rechtbank Utrecht op 21 februari 2012. De kerkleiding toonde zich (óók achteraf) onverzoenlijk...
Redactie schreef:(...)
Rohn werd verweten dat hij de samenwerking met het kerkbestuur van tevoren zelf al had opgezegd door zich in de periode april/mei 2009 per e-mail in die zin te hebben uitgelaten. Het bleek echter van zijn kant een bericht te betreffen dat volgde op enkele telefoongesprekken, waarin hij te kennen had gegeven hoe onwerkbaar de situatie feitelijk was en dat hij het project niet wilde voortzetten met de mensen die deze ongewenste toestand in de hand hadden gewerkt. De juiste context verklaarde hier dus wat Rohn werkelijk had bedoeld te zeggen. Deze context dient in de allereerste plaats te worden gerelateerd aan de zogenoemde vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008. Met name van de zijde Rohn was er in het voortraject al grote waarde aan gehecht afspraken vast te leggen en met elkaar schriftelijk contact te houden, wat doorgaans gebeurde via e-mail. Bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst had juist ook het kerkbestuur externe deskundigen ingeschakeld. Opzegging ervan moest beslist bij aangetekend schrijven.

Naarmate -na tevens een schorsing vanwege de lunchpauze- de middag vorderde, droogden de argumenten om elkaar te overtroeven langzaam op. Al het kruit scheen op zeker ogenblik te zijn verschoten. De rechtbank maakte van dit inzicht gebruik door een compleet ander onderwerp aan te snijden. Eén van de rechters begon er heel voorzichtig over. De rechtbank, zo gaf hij aan, kon het zich niet indenken dat het hier enkel en alleen handelt over een financiële aangelegenheid. Aan de gezichten had men immers ook de emoties wel afgelezen. Een vonnis regelt misschien wel een paar geldzaken in het geschil, maar ben je er dan? Wilde je, juist als gelovigen, niet in feite nog heel lang met elkaar optrekken? Zou dát element niet eerst wat meer aandacht verdienen, alvorens het hier nu al meteen te laten aankomen op een vonnis ? De rechtbank kan eventueel, indien partijen zulks wensen, een mediator inschakelen. Zo werd de zitting nogmaals geschorst om degenen die het aangaat de gelegenheid te bieden zich op dat nut en die mogelijkheid te beraden.

Meermalen zagen wij het in de publieke wachtruimte vervolgens gebeuren dat mr. De Lange zich losmaakte van het gezelschap van de Nieuw-Apostolische Kerk en mr. Van de Sande zich van Ronald Rohn, diens gezin en één van diens adviseurs die ook de hele dag aanwezig was. Steeds werden uitgewisselde ideeën kennelijk bijgeschaafd totdat men gezamenlijk terugkeerde naar de rechtszaal. Het viel op hoe de rechtbank nu benieuwd was naar de uitkomst van het gevoerde overleg. Het duurde even voordat één van de partijen hierop de aftrap nam. Mr. Van de Sande vertelde dat men graag een periode van drie weken zou willen uittrekken om in die tijd te bezien met welke gesprekspartners aan tafel het zo mogelijk tot een minnelijke schikking kan komen. Het verdiende echter diens voorkeur hierbij een beroep te doen op de mediator van de rechtbank. Daar dacht het kerkbestuur wezenlijk anders over! "Al is het bij dag of bij nacht, als het aankomt op vrede en harmonie; te allen tijde zijn wij bereid en in staat hieraan zelf een fijne invulling te geven."

Het volgende geschil had zich daarmee alweer aangediend. Bij het kerkbestuur bleek het nu te gaan om een harde eis. (...) Mr. Van de Sande ging er namens Ronald Rohn in mee en zo werd er afgesproken dat de rechtbank vóór 14 maart 2012 wordt meegedeeld wat het vredesoverleg nader zal hebben opgeleverd.
(...) Was dit het? Ja, dit was het voor dat moment; voor deze dag. Kwart over vier, gaf de klok aan. Bepakt en bezakt met alle bewijsmiddelen die nog níet in het geding waren gebracht, aanvaardde een ieder de thuisreis. Maar ja, met welke gevoelens verlaat je dan het gerechtsgebouw? Voorafgaande aan de hierboven beschreven slotscène waren de laatste woorden van Ronald Rohn nog "Shame upon you - met al dit gedoe!" geweest. Apostel Peter Klene, diens broer N.K., en districtsapostel De Bruijn i.r. hadden er geen behoefte aan gehad een laatste woord te spreken. Ook de districtsoudste R.D. V. had niets "ingestudeerd". Ons intrigeerde de constatering dat het "werk Gods" tijdens deze samenkomst géén visitekaartje had achtergelaten.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 22 Feb 2012, 08:26", in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 13-10-2016, 08:00 uur]


@all

Hoe heeft het vanmiddag in Arnhem bij het gerechtshof uitgepakt? (...) Welnu, de geschiedenis herhaalde zich:
Redactie schreef:(...)
Ons intrigeerde de constatering dat het "werk Gods" tijdens deze samenkomst géén visitekaartje had achtergelaten.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 22 Feb 2012, 08:26", in de thread "Het uur der waarheid heeft geslagen... "
Zie ook het bericht op "Ma 10 Okt 2016, 22:18"
De comparitie, nu aan het begin van de behandeling van de zaak in hoger beroep, had een bijzonder karakter. Met beide partijen was dat vooraf gecommuniceerd. Om niet wellicht nodeloos nog langdurig onderling verdeeld te blijven, zou eerst serieus worden bekeken of niet over en weer de strijdbijl kan worden begraven. De eerste vraag van de voorzitter onder de drie rechters was daarom of van beide kanten zo duidelijk mogelijk kan worden aangegeven welke de punten zijn waar het op aankomt. Voor broeder Rohn was dit het verraderlijke optreden met alle gevolgen van dien van een drietal adviseurs van het bestuur dat handelde onder de naam "Raad van Toezicht" terwijl naar zijn vaste overtuiging (bij de Beheerstichting Alpha & Omega) de echte Raad van Toezicht eenvoudig nog benoemd moest worden, conform art. 1 van de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008.

Opziener Vis verklaarde dat broeder Rohn in vele opzichten niet deugde voor zijn werk, zodat er bijvoorbeeld op last van de brandweer ook al een kerkgebouw was dichtgetimmerd omdat Rohn laconiek een deadline had veronachtzaamd; verder toonde hij zich eigenzinnig waardoor er met hem niet meer viel samen te werken. De kerk had hierdoor miljoenenverliezen geleden. Apostel Klene vulde aan dat broeder Jan Nagel het onroerend goedbeheer voorheen jarenlang prima in zijn eentje af kon [wat pertinent NIET klopt; TB] terwijl Ronald Rohn en diens medewerkers het in hun gestelde vertrouwen niet waarmaakten. Verder bestreed men aan de hand van de vaststellingsovereenkomst (vgl. art. 29) een gepeperde factuur van Rohn voor werkzaamheden in de periode voorafgaande aan de indiensttreding. Het alsmaar voortprocederen is volgens opziener Vis voor het kerkbestuur geen principekwestie, doch uitsluitend bedoeld om zich tegenover de aangesloten leden te kunnen verantwoorden.

Door aanvullende vragen te stellen probeerden de rechters voor zichzelf helder te krijgen hoe de vaststellingsovereenkomst (tot stand gekomen toen Rohn direct na de pensionering van broeder Nagel in dienst kwam) zich o.a. verhoudt tot de gewraakte factuur. Men constateerde dat -ondanks de groeiende kritiek op Rohn- de kerk diens bevoegdheden destijds niet heeft ingeperkt. Op de vraag of er in de kerkgemeenten nog onrust heerst over dit conflict, antwoordden opziener Vis en apostel Klene dat praktisch niemand het er meer over heeft. Daarnaast gaven zij aan dat men het onroerend goedbeheer intussen goed op orde heeft, waarbij de commerciële projectontwikkeling niet langer aan de orde is. Eerder had broeder Rohn nog toegelicht hoe de projectontwikkeling -bij de nieuwbouw in Arnhem- was opgezet en uitgewerkt (Beheerstichting Alpha & Omega/NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V./Residence Eimersstaete B.V.).

Om halfvijf gaf apostel Klene te kennen dat hij vanavond een dienst moest leiden in Delfzijl en hij met het oog op files alvast wilde vertrekken. De voorzitter fronste de wenkbrauwen. Tegen vijven werd er geschorst. Hierna kwamen de advocaten aan het woord: mr. De Lange en mr. Nauta namens de kerk en mr. Richter namens broeder Rohn. Mr. Richter betreurde uitdrukkelijk de afwezigheid van districtsapostel De Bruijn in ruste want juist deze had vanmiddag sommige onduidelijkheden kunnen wegnemen. Met nadruk wees hij erop dat het financiële getouwtrek zich geenszins had voorgedaan indien een beoogde aandelentransactie door het kerkbestuur niet was afgeblazen. En: ten tijde van de schorsing en het ontslag van broeder Rohn functioneerden Ruud Vis en Nico Klene zuiver als adviseurs van het bestuur. Wat Nico Klene betreft, heeft diens werkgever bevestigd dat hij niet tevens voor zakelijke dienstverlening verbonden was aan de kerk, aldus broeder Rohn. Ten slotte kritiseerde mr. Richter de hardvochtige aanpak van broeder Rohn door het kerkbestuur, tot en met faillissementsaanvragen.

Mr. De Lange liet ook nu niet na met modder te gooien door de onderzoeksbevindingen in herinnering te brengen van "Grant Thornton Forensic Investigation Services" [terwijl de bedoelde rapportage door de samenstellers ervan voor juridische doeleinden NIET was vrijgegeven; TB], door erop te wijzen dat de Ondernemingskamer broeder Rohn subversief handelen had verweten, dat hij recentelijk door de FIOD enkele dagen gevangen was gezet en dat hij "per definitie betalingsonwillig" is. Deze aantijgingen riepen bij broeder Rohn een emotionele reactie op, ook doordat opziener Vis hem met het persoonlijke faillissement een poets had gebakken nadat het wel degelijk tot een regeling zou zijn gekomen tijdens een gesprek met districtsapostel Storck. Later zou mr. De Lange via de curator van broeder Rohn, mr. Kalisvaart, desgevraagd hebben laten weten niet te willen praten "want wij winnen tóch alles". Dit maakte het er voor de voorzitter van het gerechtshof niet gemakkelijker op om bij de strijdende partijen vervolgens het verzoek neer te leggen zich tijdens een nieuwe schorsing alsnog te beraden op een minnelijke schikking. (...) Tot overmaat van ramp was het "ambt der verzoening" inmiddels ijlings vertrokken naar het hoge noorden.

Tegen zessen gaven de advocaten te kennen dat men niet tot een vredesakkoord had kunnen komen. Hierdoor volgt er rond 27 december aanstaande een arrest.


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB


N.B.
Redactie schreef:(...)
"Mar dit haw Ik op dy tsjin, datsto net mear fan My hâldst lykas yn it earstoan" (Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt) ... Deze typerende woorden uit Openbaring 2 zijn achteraf bezien het meest toepasselijk op de kille en laconieke houding welke "De kerkleiding" vanmiddag aannam in de persoon van de districtsevangelist R.D. Vis, volgens eigen zeggen bij het kort geding aanwezig in de hoedanigheid van "adviseur van Het bestuur". De reden van deze spoedprocedure was de publicatie op de homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van de "Verklaring inzake voormalig medewerker bouwafdeling":
 • Afbeelding

  Bron: Website Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (schermafbeelding d.d. heden, 19.53 uur)
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 07 Jul 2011, 20:15", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Zie aldaar ook de berichten, resp. op "Do 16 Jun 2011, 07:55" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?" en op "Vr 08 Jul 2011, 11:52", in de thread "Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

The morning after... Wat valt er verder over te zeggen? Is er misschien toch wat bereikt of is iedereen alleen nog maar verder van huis geraakt?
Als er zo'n vier uur lang, zij het met enkele onderbrekingen, stevig van gedachten is gewisseld, is er uiteraard méér besproken dan verwoord in het vorige bericht.

Bij het gerechtshof wilde men weten welke waarde er moet worden gehecht aan wat de beide partijen schriftelijk met elkaar waren overeengekomen. Dus: hoe was het bij het uitwerken van die schriftelijke afspraken feitelijk in zijn werk gegaan en hoe ging men in de praktijk verder met elkaar om? Waarom bijvoorbeeld hanteerde broeder Rohn in e-mailverkeer de term "Raad van Toezicht", terwijl hij tegelijkertijd van oordeel was hooguit van doen te kunnen hebben met een "Raad van Advies"? Waarom bleef hij zo lang enig bestuurder bij NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.? [Ook opziener Vis is daar nu trouwens enig bestuurder; TB]

Het ontwikkelen van commerciële investeringsprojecten is niet iets wat een kerkgenootschap zich zonder meer kan permitteren, gezien de ANBI-voorwaarden. Er moest dus een fiscale constructie worden bedacht, waarbij er een gezonde afstand zou bestaan tussen de kerk en zulke bedrijfsactiviteiten. Voordat broeder Rohn uiteindelijk ook in dienst kwam, na de pensionering van broeder Nagel, had hij in samenspraak met districtsapostel De Bruijn baanbrekend werk verzet om de juiste werkvorm te vinden. Accountants, notarissen en belastingadviseurs waren ingehuurd om een en ander in goede banen te leiden. Maar er ontstond onenigheid over het invullen van de vacatures. Vanuit de kerk werd eerst priester Schouwenaar naar voren geschoven voor één of meerdere (directie)functies en later evangelist Vis. Geen van beiden was voor broeder Rohn de aangewezen persoon om intensief mee samen te werken want hij had -om de kar te kunnen trekken- eenvoudig vakspecialisten nodig in die functies.

Zo veel ogenschijnlijke kieskeurigheid van de kant van broeder Rohn was bij de "Raad van Toezicht" vanzelf tegen het zere been. Wie namelijk de nieuw-apostolische geloofscultuur, waarbij ten pas en te onpas de rangorde wordt bepaald afhankelijk van iemands hiërarchische positie in de organisatie qua geestelijke bediening, niet moeiteloos eerbiedigt als de gevestigde orde, begeeft zich, zo weet ik als ervaringsdeskundige, tegenover "hoge(re)" "dienaren" op glad ijs. Dan lig je er al heel gauw uit, bestempeld als een ongeleid projectiel. Kennelijk kreeg ook districtsapostel De Bruijn het niet meer voor elkaar om de professionaliteit te laten prevaleren.

Immers, waar ging het ook alweer om?
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Oorspronkelijke bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/index. ... Itemid=765
Zie ook het bericht op "Di 21 Jun 2016, 11:46"

[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Voor mij persoonlijk is het evident: waar broeder Rohn vanuit de gefakete Raad van Toezicht eigenzinnigheid wordt verweten, was het juist diens professionaliteit waardoor het met betrokkenen in de omgang niet boterde. Was bij de ambtsvoorganger van districtsapostel De Bruijn de gulden regel nog "mijn wil is wet', nu eisten -ook vanuit de Landelijke vergadering (vgl. art. 7 van de statuten)- medebestuurders hun eigen rol op. Verder neem ik aan dat het ze stoorde dat districtsapostel De Bruijn zeer amicaal met broeder Rohn omging, zoals bij de "privé-kwestie Oostenrijk". Linksom of rechtsom moet hierbij de voortvarendheid worden beteugeld, zal men hebben gedacht. Als het bewandelen van de koninklijke weg linksom was, werd het bij de heimelijk voorgenomen ombuigingsoperatie echter radicaal rechtsom. Het pleit was beslecht. Broeder Rohn werd door de "coupplegers" voor de keus gesteld: of je loopt voortaan mee aan onze leiband, óf wij maken korte metten met je. Eerder moeten ze bij stamapostel Leber en districtsapostel Brinkmann al groen licht hebben gekregen om districtsapostel De Bruijn in zakelijk opzicht stilletjes af te rangeren... Voor wie met volle aandacht de brief leest, "Santpoort, 21 februari 2010", mag dit eveneens duidelijk zijn; een dolksteek in de rug bij de districtsapostel.

Bij de "terechtstelling" welke het drietal voltrok (apostel Peter Klene; diens broer, de districtsoudste Nico Klene en de toenmalige districtsevangelist Ruud Vis, thans opziener) speelden de offergaven, waarover men kennelijk ongelimiteerd de beschikking kreeg, geen rol, noch alle fraaie theorieën waaraan de nieuw-apostolische geloofspraktijk ongegeneerd wordt opgehangen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het onderstaande gedichtje, in juni 2011 op de landelijke website van de kerk, toen broeder Rohn alvast publiekelijk aan de schandpaal werd genageld:
 • Het is de liefde die ons dringt
  Gods wezen uit te dragen.
  Het is de liefde die ons noodt
  Zijn vrede na te jagen,
  een mens te zijn die and’ren mint,
  gelijk ons Jezus leerde,
  toen Hij met eindeloos geduld
  als Levensvorst regeerde.
Hoewel ikzelf in 2007 de kerk al verliet, word ik altijd nog onpasselijk van de plaatsvervangende schaamte die door zulke ongerijmdheden telkens bij mij opkomt.

(...)

Ik volg de zaak vanaf september 2010 en het hierboven geschetste scenario is wat er voor mij uitspringt, maar kwam dat in de rechtszaal gisteren óók naar voren?

Hoeveel er ook op het spel stond, apostel Peter Klene verliet de rechtszaal voortijdig. Hij stelde in Delfzijl zijn eigen prioriteiten. Waar ben je dan in 's hemelsnaam mee bezig?! Ik hoop dat dit ook de rechters te denken heeft gegeven. 's Heren liefde is oneindig, zongen wij vroeger doch nu, voor de hoge heren, een brug te ver. Nee, op de kerkvloer leeft het conflict nauwelijks meer, zo wilden ze er desgevraagd nog wel graag over kwijt. Geen wonder, dacht ik, de naastenliefde is daar op sterven na dood. Gaandeweg raakt iedereen vermurwd door de verdeel- en heerspolitiek die er steeds vernuftiger wordt bedreven. Let wel: vanaf de "ambtsladder".


[wordt vervolgd]

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2711
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Zou men hierbij echter zijn vergeten wat de Richtlijnen voor ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk (uitgave juli 1999, op pagina 103) vermeldt onder paragraaf 6.10? Zie onder:
 • Ondanks de offerbereidheid, de vele taken en werkzaamheden
  die aan de uitoefening van een ambt verbonden zijn, mag een
  ambtsdrager zijn eigen gezin nooit verwaarlozen.

  Hij mag zijn taken in het godswerk ook nooit als een excuus aan-
  voeren om eventuele problemen in het eigen gezin te ont-
  vluchten.
Niemand kennelijk die in de afgelopen zes jaar eraan herinnerde dat je dit onder de werkzaamheid van de Heilige Geest moet extrapoleren naar "de gemeenschap"! Want de loopgravenoorlog bijvoorbeeld tegen broeder Rohn en diens gezin heeft al die tijd voortgeduurd. Hoe kun je in 's hemelsnaam zulke incongruente zaken met elkaar combineren? Ga ook eens na hoe broeder Bauke Moesker ondertussen werd geïntimideerd, zonder dat iemand daarbij de kerkleiding tegenhield. Zie op diens voormalige Forum de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Echter, ook stamapostel Johann Gottfried Bischoff schuwde in zijn tijd dit godgeklaagde "tweesporenbeleid" al niet, net als naderhand o.a. districtsapostel Armin Brinkmann. Moeiteloos schakelt men gedurig tussen oorlog en vrede.

(...)


Uit: Bericht op "Do 06 Okt 2016, 13:09" in de thread "Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016"
@all

Dat quasi-onbesuisde schakelen, tussen oorlog en vrede, met overduidelijk géén boodschap aan een oud apostolisch lied als "Wees oprecht in al uw wegen"; in alle gradaties heb ik dat door de jaren heen meegemaakt. Men maakt van het verlossingswerk een verdelgingswerk, heb ik wel eens geschreven. Dat doet men ons aan! In zo'n situatie moet je elkaar bij de les kunnen roepen. Spijtig genoeg was ik er in de Nieuw-Apostolische Kerk al achter gekomen dat men daar onder aanvoering van de hooggeplaatsten in de ivoren torens geen oren naar heeft. Daarom heb ik óók wel eens van de daken geschreeuwd dat als de ambtelijke top in de organisatie wordt wegbezuinigd, alle kerkgemeenten van de weeromstuit zouden opleven. Zielzorg en zakendoen bij dit kerkgenootschap dienen voorgoed van elkaar te worden gescheiden en voor het overige zal er op werkelijk transparante wijze moeten worden bestuurd. Om met Bauke Moesker te spreken: "Terug naar Gods ordeningen!"

Eerst terug naar de arena. Opziener Vis sprak ervan dat door toedoen van Ronald Rohn het kerkbestuur zich geconfronteerd heeft gezien met miljoenenverliezen! Uiteraard bleek dit nergens uit. Bij het smeden van de plannen, in het najaar van 2008, om broeder Rohn van rechts in te halen, was men immers veel te kortzichtig te werk gegaan. Zo dacht men het wel voor elkaar te krijgen dat naaste medewerkers van Ronald Rohn zouden overlopen naar een serie nieuwe bedrijven die het kerkbestuur achter hem om, saboterend derhalve, had opgericht. Als je daar als kerkelijke ambtsdrager je hand niet voor omdraait, ben je een wolf in schaapskleren.

Toen aan opziener Vis en aan Ronald Rohn de gelegenheid werd geboden om een laatste woord te spreken, vroeg broeder Rohn zich hardop af of niet tevens mr. De Lange moet worden beticht van belangenverstrengeling. Zie in dit verband -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Za 05 Feb 2011, 13:40", in de thread "Kerkrentmeesters PKN riepen hulp in van andere kerken". Verder wees hij erop dat het kerkbestuur hem ook zakelijk failliet had willen krijgen, maar dat de rechtbank in Zutphen daar gelukkig een stokje voor heeft gestoken. Was men er wel in geslaagd, dan had het onderhavige conflict niet eens in hoger beroep behandeld kunnen worden. Opziener Vis wenste de rechters bij het gerechtshof wijsheid toe. Dat hadden de professionals tegenover hem volgens mij níet nodig.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”