overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door zefyr »

Op de website van Glaubenskultur.de is op 13 januari 2011 een artikel gepubliceerd, waarin o.a. het volgende te lezen is:

"Zürich/Berlin (gk). Bezirksapostel Markus Fehlbaum (Schweiz) hat den Apostel, Bischöfen und Bezirksämtern zum Jahreswechsel eine bald bevorstehende Wiederkunft prophezeit und sie gebeten, zu alter Stärke zurückzufinden. Wörtlich schrieb Fehlbaum in seinem „Dienstags-Fax“ vom 14. Dezember 2010: „... lasst uns trotzt Widerwärtigkeiten, Schwierigkeiten und Gottentfremdung immer die Mutlosigkeit, den Frust und manche Enttäuschungen wie den Schlaf abschütteln. Finden wir zu den alten Stärken in unserem Amtsauftrag zurück! Wirken wir mit unseren Gaben und Tugenden. Bereiten wir für unseren Herrn eine schöne, geschmückte Braut. Die Gemeinden sollen herrlicher werden und zur Vollendung kommen. Eine wahrhaft schöne Aufgabe! (…) Es geht der Vollendung zu. Der Herr kommt bald!“"

Een paar jaar geleden kwalificeerde stamapostel Leber ons tijdsgewricht als 'Ueberreife' in het licht van de zeer spoedige wederkomst Christi. Een uitspraak als 'het is een minuut voor twaalf' drukt uit, dat men meent, dat met het voortschrijden van de (kalender- en klokken)tijd (in het Grieks: chronos) de voetstappen van de Heer J.C. te N. steeds luider hoorbaar wordt. De overspannen eindtijdverwachting behoort, sinds vele decennia, voor de nieuw-apostolische apostelen tot de 'core-business'. Het is veelzeggend, dat men in de tweede helft van de 20e eeuw dikwijls sprak over de NAK-apostelen als 'apostelen in de eindtijd'. Stamapostel Richard Fehr (1988-2005) bazuinde bij zijn aantreden terstond rond, dat zijn motto was: 'Maranatha, onze Heer komt!'. Fehr suggereerde in ieder geval, dat de wederkomst Christi niet nog eens decennia, honderden jaren of millennia zou duren, maar dat het binnen handbereik lag (van een generatie). In een enkel geval won (volkomen terecht!) het gezonde verstand en de nuchterheid van het geloof in de NAK het van de dreigende eindtijdgekte rond het jaar 2000. Onheilsprofeten, vooral in het vermaledijde Amerika, voorzagen in de negentiger jaren van de vorige eeuw grote rampspoed voor de mensheid en de gehele schepping. Dit zouden voortekenen zijn van het naderende einde van de wereld, met rasse schreden. Sommigen van hen zagen dit als barensweeen die vooraf zouden gaan aan de wederkomst Christi. In de Unsere Familie werd eind negentiger jaren voor deze eindtijdgekte gewaarschuwd. Niettemin lijkt bij vlagen de overspannen eindtijdverwachting in de NAK telkens om zich heen te grijpen. Vooral als de NAK-leiding in het nauw zit... Duitsland, Zwitserland en Ned erland behoren van oudsher tot de Europese landen waar de NAK haar bakermat heeft. Juist in deze landen heeft de NAK-leiding sinds vele jaren te kampen met stagnatie en achteruitgang: het aantal leden en gemeenten neemt gestaag af. Uit alle macht probeert de NAK-leiding de resterende gemeenten te reorganiseren en nieuw leven in te blazen. Vitale gemeenten en hernieuwd elan is het parool van de NAK-leiding. Bij bosjes worden kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken, afgestoten en verkocht. Het lijkt erop, dat de NAK-leiding probeert dit gevaar te bezweren met hernieuwde aandacht voor de zogenaamde voleindingsarbeid in het kader van de zeer spoedige wederkomst Christi. Het zijn blijkbaar oude reflexen, die Fehlbaum hebben aangespoord.
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door Tosca »

@ All, zefyr,

De voleinding ??

Districts-Apostel Markus Fehlbaum (Zwitserland) mag denken wat hij wil, hij mag ook denken dat Jezus Christus zeer spoedig de (Nieuw Apostolische )Bruid zal halen en daarmee het ‘’Godswerk” zal voleindingen.

De waarheid zal een heel andere zijn, voordat Jezus Christus wederkomt… Zal onder de bezielende leiding van ‘’Apostel’’ Peter Klene de Nederlandse Nieuw Apostolische ‘’Bruid van Christus’’ worden voleindigd. Daar komt J.C. geboren te Nazareth, niet aan te pas! Nee, de uiteindelijke voleinding zal zeer waarschijnlijk onder leiding staan van een heuse curator.

Geloof technisch gezien is de Nieuw Apostolische SEKTE Kerk al lang en breed failliet.
De ervaring heeft ons toch wel heel duidelijk laten zien en voelen dat het geheel onder leiding staat van mensen die leugen geesten maar al te graag dienen. :twisted:

Dap. Fehlbaum weet helemaal niet wanneer Jezus Christus komt!
Hij weet niet of het nog een dag zal duren of een week, of misschien wel 100 jaar.
Hij kan niet weten of ‘’de dag der eerste opstanding’’ spoedig zal aanbreken.

Hij (mis)gebruikt een en ander slechts als dreigement. Zo van: Als je niet direct de diensten in de Nieuw Aposttolische Kerk (weer) gaat bezoeken en je offer (de tienden) gaat brengen, zal je behouden worden, indien niet, zal je voor altijd (eeuwig) verloren gaan.
Feitelijk komt het hele Nieuw Apostolische geloof neer op één groot dreigement. :evil:

De opdracht aan de mensheid luid: Wees bij mijn komen bereid. :!:

Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door basis »

Aan de basis bemerk ik dat vele broeders en zusters de overdreven (of overspannen) manier waarop de wederkomstgedachte in de diensten naar voren wordt gebracht als overgeestelijk beleven.
De ambtsdragers die op een wat lossere manier spreken en daarbij voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aanhalen en een meer algemeen-christelijke boodschap trachten uit te dragen zijn zeker populairder en het komt steeds vaker voor dat broeders en zusters vooraf vragen (aan een bevriende dienaar) wie er de a.s. dienst zal leiden en op grond van het antwoord besluiten wel of niet ter kerke te gaan. Mensen communiceren dit tegenwoordig ook heel open met elkaar, het is een soort van openlijke rebellie, net als het wegblijven bij de sateliet-aansluitings-diensten; pure burgerlijke ongehoorzaamheid eigenlijk, ik vind dat ergens wel mooi :P

Natuurlijk is er een deel broeders en zusters (vooral in de leeftijdscategorie rond en boven de 70) die als het ware nog steeds in de boodschap geloven, met terugwerkende kracht zogezegd en ondanks het bewezen tegendeel, tegen dit soort fundamentalisme is niet te strijden.
Maar de priesters en oudsten die niet zo op de wederkomst hameren zijn dus degenen die volle zalen trekken (nou ja vol, in elk geval voller )

Ik geloof dat de meeste NAK-leden de wederkomstgedachte wel als het centrale geloofspunt van hun kerk zien en het ook logisch (en prima) vinden dat er in een gebed aan wordt gerefereerd.
Dat er eventueel in de dienst eens naar verwezen wordt ervaart men ook als normaal maar predikingen doodrenkt van de parousia, waar om de andere zin woorden als bruiloftszaal en wederkomst worden gebruikt ervaart men als ouderwets en achterhaald.
De altijd maar weer gehoorde uitdrukkingen We willen toch waardig en bereid zijn als die grote dag komt of het even vaak gebruikte Zo worden we voor-en toebereid voor die grote dag lokken weinig tot geen warme gevoelens meer op bij de leden.
Nieuw-Apostolischen staan voluit in deze wereld, ze zitten gewoon op (veelal openbare) scholen, gaan naar sportverenigingen en sauna's, op wintersport en en maken lange zomervakanties, hebben omgang met volkomen atheïstische buren, zappen er rustig op los op de TV en surfen het hele internet over....
Echt: de tijd van twee diensten op zondag en het de hele week bezig zijn met het Werk-Gods in de wijngaard of op doordeweekse avonden in het gebouw met zang en vergaderingen, díe tijd komt nooit weer terug!
Deze mensen willen dan ook gewoon een stichtelijk woord horen dat affiniteit met hun dagelijks leven heeft en waarin ze iets van hun eigen dagelijkse praktijk terug kunnen vinden.
De dag dat de priesters werkelijk weer vanuit hun hart gaan prediken en niet teveel nadenken over alle regeltjes die ze hebben geleerd op workshops "Dienen en leidinggeven" maar weer volkomen zichzelf durven zijn en open en eerlijk over het hier en nu durven spreken zonder de eeuwige stok achter de deur van de aanstaande wederkomst, op die dag zullen de leden zich weer aangesproken voelen en werkelijk vanaf het altaar weer leeftocht krijgen voor de week die voorligt.

Ik heb duidelijk gemerkt dat priesters (èn oudsten) die dát durven en daarin voorgaan een veel grotere waardering ontvangen van de broeders en zusters.

Overigens wil ik hier nog wel even kwijt dat ik de site van de NAK-internationaal heb benaderd met mijn opmerking dat ik het vreemd vind dat van het overlijden van Apostel Pos bij hen geen melding is gemaakt op de site. Van Peter johanning kreeg ik het korte antwoord: Alleen van apostelen in actieve dienst word op de site melding gemaakt van het overlijden.
Het zijn dus precies dit soort ambtelijke, niet-menselijke regeltjes waaraan de NAK ten onder dreigt te gaan. Overal zijn protocollen voor en die moeten koste wat kost worden gehandhaafd.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door BakEenEi »

@basis

Het bovenstaande deed mij terugdenken aan het "forumberaad" zoals de ontstane dialoog via het Internet destijds werd aangeduid bij NAK-Observer, toen het daar eens handelde over aanspreektitels van geestelijken:
 • (Aan Zijne) Hoogwaardige Excellentie; aanspraak: Monseigneur
  (Aan de ) Eerwaarde Broeder; aanspraak: broeder
  (Aan de) Hoogeerwaarde Heer
  (Aan de) Weleerwaarde Heer
  (Aan Zijne) Eminentie
  (Aan de) Zeereerwaarde Heer; aanspreektitel: mijnheer pastoor
  (Aan de) Weleerwaarde Pater, aanspreektitel: pater
  (Zijne Heiligheid) (in geschrifte alleen in het Latijn of Frans te adresseren); aanspreektitel: Allerheiligste Vader

  

Bron: Van Dale, twaalfde uitgave, 1992
Onwillekeurig dwaalden daardoor mijn gedachten af naar de eerste apostelen...
 • Simon (Petrus), visser
 • Johannes, visser
 • Jakobus, visser, zoon van Zebedeüs
 • Andreas, visser
 • 
Judas Iskariot
 • Mattheüs, tollenaar
 • Tomas
 • 
Filippus
 • 
Bartolomeüs
 • Jakobus, de zoon van Alfeüs
 • Judas (Taddeüs)
 • 
Simon, bijgenaamd de ijveraar
... en vroeg ik mij in een forumbijdrage (het viel nog te traceren: op 13 december 2005) "hardop" af welke briefaanhef bij elk van dezen aan de orde zou zijn. Ik lichtte mijn verbazing (!) toe door o.a. op te merken:
(...)
Zoals ik wel eens van Godfried Bomans heb aangehaald, probeer ik onze kerk te zien als een transformatorhuisje dat de krachtstroom van ¨de man die in het zand schreef¨ eerlijk verdeelt. Indrukwekkender hoeft het voor mij niet te worden gemaakt.
Niemand minder dan Porsche zei vroeger al dat wat er niet aan een auto zit ook niet stuk kan gaan.
En onlangs was ik aanwezig bij een gesprek met een gepromoveerde natuurwetenschapper. Deze merkte op dat wie zijn vak niet kan uitleggen aan een dertienjarige, het zelf niet begrijpt!
Wat mij betreft dus: weg met alle lucht in de verpakkingen, weg met de psychologische drempels, weg met de studieLAST. StudieLIST zou beter zijn.

Het bevreemdt mij als iemand, die het kán weten, meent dat het geloof het best tot zijn recht komt als het op HBO+ niveau wordt aangereikt. Waarmee ik omgekeerd niet wil zeggen dat dertienjarigen zich diepgaand met exegese kunnen bezighouden, vooropgesteld dat het ze al zou boeien.

Voor mijzelf was het onbegrijpelijk dat er in onze kerk een soort van onverbiddelijkheid ontstond waardoor heel veel spontaniteit werd weggedrukt. Die episode is in mijn geloofsleven de meest zwarte bladzijde geworden. Achteraf bezien is het misschien wel te duiden als natuurgeweld waarmee ¨in kerk en samenleving¨ de moderniteit overging in de postmoderniteit!

Samenvattend: zou niet júist in het geloof eenvoud het ware kenmerken?
Inmiddels is er een aantal jaren voorbijgegaan en weten wij waartoe "de ontwikkelingen" binnen de Nieuw-Apostolische Kerk verder hebben geleid. De kerkleiding heeft het ondertussen nodig geoordeeld dat de organisatie als instituut "op de kaart" moest komen te staan. Zodoende worden er tegenwoordig door districtsapostelen nieuwjaarsrecepties gehouden voor genodigden, zoals plaatselijke politici en vertegenwoordigers van andere instituties. Zie bijvoorbeeld:

D.Ap. Klingler (2008): http://www.nak-mitteldeutschland.de/akt ... 91a777e950
D.Ap. Brinkmann (2011): http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... er-dialog/

Dat is precies waar ik al "bang" voor was: was de organisatie eerst nog zuiver bedoeld om haar gelovigen tijdens openbare erediensten een dak boven het hoofd te verschaffen; nu willen leidinggevenden zich met hun kerk "namens de aangesloten leden" tevens maatschappelijk engageren. Ongevraagd (de leden worden immers nergens over geraadpleegd) worden offerontvangsten aangewend om goede sier te maken met "goede werken". Men werpt zich o.a. op als opdrachtgevers voor prestigieuze beleggingsprojecten zoals er op het ogenblik voor rekening van de "Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." in Oberhausen zelfs een complete woonwijk met diverse maatschappelijke voorzieningen tot stand komt! Kennelijk heeft de internationale kerkleiding vanachter de coulissen ertoe besloten om een zelfstandige zuil te grondvesten in het maatschappelijke krachtenveld. Dit blijkt althans uit wat wij nu allen om ons heen volop kunnen zien gebeuren: het internationale kerkbestuur organiseert "branchevervaging"!! Wie dus altijd heeft gedacht dat de stamapostel en de apostelen zich vooral bezighouden met (voorwaarden voor) zielzorg, zal die inschatting grondig moeten herzien want in Duitsland gaat het anno 2011 om tal van maatschappelijke nevenactiviteiten waarbij broeders en zusters wordt gevraagd om ook daar vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk hun tijd en energie in te steken. Zo snijdt het mes blijkbaar aan twee kanten: de kerk krijgt een betere naamsbekendheid en de "nevenactieve" leden blijven "aan boord" door hun (bij de kerkleiding o zo gewaardeerde) betrokkenheid bij de goede werken die de districtsapostelen initieerden.

Doordat juist districtsapostelen hun krachten op deze manier zijn gaan versnipperen, ontstaat er verwarring over de kern van de zaak die immers hierdoor onvermijdelijk deels naar de achtergrond verschuift. "De ontwikkelingen" binnen de Nieuw-Apostoliche Kerk wijzen er nu dus op dat districtsdienaren en gemeentevoorgangers de komende jaren meer en meer warm zullen worden gemaakt voor het werven/ronselen van nog véél meer "nevenactieve" (verenigings)leden. Was echter naar Nederlandse maatstaven gerekend "de verzuiling" niet feitelijk allang een gepasseerd station?! Waarom moet ieder het wiel zo nodig zelf uitvinden?
basis schreef:(...)
De dag dat de priesters werkelijk weer vanuit hun hart gaan prediken en niet teveel nadenken over alle regeltjes die ze hebben geleerd op workshops "Dienen en leidinggeven" maar weer volkomen zichzelf durven zijn en open en eerlijk over het hier en nu durven spreken zonder de eeuwige stok achter de deur van de aanstaande wederkomst, op die dag zullen de leden zich weer aangesproken voelen en werkelijk vanaf het altaar weer leeftocht krijgen voor de week die voorligt.

(...)
Als priesters zich ervan bewust blijven wat in het "werk Gods" (!) werkelijk hun roeping is, kunnen "de ontwikkelingen" zich nog ten goede keren. Laten zij zich daarentegen instrumentaliseren (!), zoals het momenteel tallozen overkomt in Duitsland, dan verdwijnt het "werk Gods" uit de Nieuw-Apostolische Kerk. Om in de samenleving op te vallen met "goede werken", hoef je namelijk niet eerst bijgelovig te worden...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door BakEenEi »

basis schreef:(...)

Overigens wil ik hier nog wel even kwijt dat ik de site van de NAK-internationaal heb benaderd met mijn opmerking dat ik het vreemd vind dat van het overlijden van Apostel Pos bij hen geen melding is gemaakt op de site. Van Peter johanning kreeg ik het korte antwoord: Alleen van apostelen in actieve dienst word op de site melding gemaakt van het overlijden.
Het zijn dus precies dit soort ambtelijke, niet-menselijke regeltjes waaraan de NAK ten onder dreigt te gaan. Overal zijn protocollen voor en die moeten koste wat kost worden gehandhaafd.
@basis

Voor de sterk directieve manier van leiding geven in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt vaak als argument aangevoerd dat daarmee "de eenheid" binnen de kerk wordt nagestreefd. Onder dit voorwendsel ook heeft de kerkleiding nagenoeg elk initiatief en de totale zeggenschap over zowat alles langzaam maar zeker volledig naar zichzelf toegetrokken. Hierbij stelt men zich op het standpunt dat "Godsgezanten" aan de leden géén verantwoording verschuldigd zijn; alleen jegens God en voor zover nodig (lees: voor zover onontkoombaar) ten overstaan van overheden op grond van wet- en regelgeving. Slechts selectieve informatie komt naar buiten over allerhande besluitvorming. Voor het overige wordt ingevolge de nieuw-apostolische geloofsleer een ieder geacht zich te willen houden aan de langs de geordende weg namens God opgelegde instructies, en in het geheel niet te twijfelen over het nut en de juistheid daarvan. "Stel dus geen vragen, maar neem genoegen met de reeds gegeven antwoorden. Nadere instructies volgen op Zijn tijd."

Wie deze realiteit in de Nieuw-Apostolische Kerk omarmt en anderen erin kan doen geloven, zal bij de kerkleiding in hoog aanzien komen te staan. In werkelijkheid echter is men dan succesvol gebrainwasht (!) en een slaaf geworden van een menselijk denksysteem. In de Nieuw-Apostolische Kerk gaat het erom dat een ieder doet "wat er gezegd wordt", want wie "waardig" wil worden om tot het hemelrijk te worden toegelaten zal "eigen meningen en inzichten" moeten overwinnen.

Ik sluit bepaald niet uit dat de internationale kerkleiding op haar website geen overlijdensberichten meer plaatst teneinde geen nieuwe discussies aan te zwengelen over het mogelijke disfunctioneren van "oud-medewerkers".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:
basis schreef:(...)

Overigens wil ik hier nog wel even kwijt dat ik de site van de NAK-internationaal heb benaderd met mijn opmerking dat ik het vreemd vind dat van het overlijden van Apostel Pos bij hen geen melding is gemaakt op de site. Van Peter johanning kreeg ik het korte antwoord: Alleen van apostelen in actieve dienst word op de site melding gemaakt van het overlijden.
Het zijn dus precies dit soort ambtelijke, niet-menselijke regeltjes waaraan de NAK ten onder dreigt te gaan. Overal zijn protocollen voor en die moeten koste wat kost worden gehandhaafd.
@basis

(...)
Ik sluit bepaald niet uit dat de internationale kerkleiding op haar website geen overlijdensberichten meer plaatst teneinde geen nieuwe discussies aan te zwengelen over het mogelijke disfunctioneren van "oud-medewerkers".

Groet,
BakEenEi
@basis

In aansluiting aan mijn vorige bericht... Ook bij Glaubenskultur werd er aan dit onderwerp intussen aandacht besteed. Lezers reageerden daarop heel verschillend. Zie evt. http://www.glaubenskultur.de/premium-1382.html. Ikzelf herinner mij nog het afscheid destijds van districtsapostel Pos. Ook in mijn beleving had hij in zekere zin een imposante staat van dienst opgebouwd. Alleen, er valt hier een onderscheid te maken tussen wat daar op grond van een arbeidsverhouding met een bedrijf of instelling voor consequenties aan te verbinden zijn en hoe zulks zich verhoudt tot het "werk Gods"! In het Oude Testament lezen wij immers al:
 • [22] Dit zegt de HEER:
  De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid,
  de sterke niet op zijn kracht,
  de rijke niet op zijn rijkdom.

  [23] Wil iemand zich op iets beroemen,
  laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent


  Uit: Jeremia 9 (NBV)
Die lijn wordt in de Bijbel doorgetrokken in zowel de zgn. Apocrieven als in het Nieuwe Testament:
 • [19] Nu wij ons in gebed voor u neerbuigen, Heer, onze God, kunnen wij ons niet beroemen op de verdiensten van ons voorgeslacht en onze koningen.
  Uit: Baruch 2 (NBV)


  [17] ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen,’
  Uit: 2 Korintiërs 10 (NBV)
Toen er aan districtsapostel Pos "ambtsrust" zou worden verleend, had hij in het jaar dat daaraan voorafging aan gemeenten en districten vele "laatste" bezoeken gebracht. Ook in ander verband was er al "plechtig" stilgestaan bij diens afscheid. Hierna was er een initiatief om hem te eren door een schouwburg af te huren en dan de pensionaris een soort van feestelijke bijeenkomst aan te bieden. Dit is toen ook gebeurd, evenals voordien al (voor genodigden) een dergelijke bijeenkomst rond het bereiken van de 70e verjaardag en later nog (eveneens voor genodigden) bij het bereiken van de 80e verjaardag.

Mijzelf werd met het oog op het extra afscheid in de bedoelde schouwburg (in februari 1999) om speciale medewerking verzocht. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik antwoordde namelijk (op 10 januari 1999) als volgt: " ...want eigenlijk begrijp ik niet goed (en zéker niet in deze situatie) wat in het werk Gods een Districtsapostel in ruste -na al het huldebetoon wat hem in het achterliggende jaar al ten deel is gevallen nog méér- onderscheidt van een andere dienaar na een arbeidzaam leven in de gemeenschap."

Daarbij dacht ik bovendien aan het volgende:
 • [7] Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. [8] Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, [9] en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.

  Uit: Efeziërs 3 (NBV)


  [9] Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. [10] Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien [11] en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
  [12] Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. [13] Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, [14] die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.


  Uit: Kolossenzen 1 (NBV)
Voor mij was het gewenste onderscheid hier abusievelijk níet gemaakt...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door basis »

We zijn een apostolische kerk.
Als er een (districts)apostel sterft moet dat gewoon op de NAKI-site staan. Of de betrokkene nu in de rust is of niet.
Ambtsdragers blijven toch na het in de rust gaan hun ambtsnaam ook behouden?

Het argument van mensverheerlijking wat ik op het forum van Glaubenskultur o.a. tegen kwam vind ik onzin (overigens bedankt Bakeenei voor de link hier naar toe).
Ik bemerk deze kritiek wel vaker, als het altaar wat extra versierd wordt wanneer de apostel de gemeente bezoekt is het gauw in de wandelgangen: "Wat overdreven allemaal, het is maar een gewone man hoor!"
Ik begrijp dat niet zo goed, ben je nu een apostolische kerk of ben je het niet?
Het apostolische werk heeft altijd een apostelcultus gehad. Net als de Mariaverering bij de Katholieken is daar op zich niet zoveel mis mee, (zet maar bloemetjes neer bij dat beeld als jij je daar goed bij voelt) een gezonde dosis respect voor de gezondene lijkt mij binnen ons werk niet alleen traditioneel verklaarbaar maar ook best in het heden nog verdedigbaar het moet de eerbied en het respect voor de zender (Jezus) alleen niet in de weg staan.

Het gaat erom dat binnen de organisatie van de NAK en dan met name de NAK-Internationaal er steeds meer wordt gehandeld op grond van protocollen die van te voren zijn vastgesteld, bedrijfsvoering inderdaad. Zo is uit het Apostolische Werk van weleer langzamerhand maar steeds meer en meer een apostolische Kerk geworden....

Zo kan het dan ook niet anders dan dat een antwoord van een (pers-)voorlichter van de NAK ook altijd zo zakelijk klinkt. Regels zijn nou eenmaal regels...waar doet me dat toch aan denken?

Inmiddels is dinsdag 18 januari een gedenkdienst voor Apostel Pos gehouden in de kerk in Hilversum. Zelfs op de NAK-site van Nederland is hiervan tot op heden vrijdagmiddag 21 januari 15.00 uur niets maar dan ook niets te lezen. Was de stamapostel in ons land? Of kon hij er niet bij zijn vanwege een recente operatie? Ik zou het niet weten! Nergens te lezen.
Ik vind dat soort dingen gewoonweg schokkend.
Het gaat niet om mensenverheerlijking maar in dit gegeven geval ook gewoon om het historisch besef dat een man die decennialang het gezicht van de NAK in ons land was en daardoor een grote rol speelde in het apostolische werk, waarschijnlijk groter dan menigeen thans beseft (zonder een oordeel te geven over positieve of negatieve waardering), dat zo'n mens ook de plaats krijgt die hem toekomt.

Onder ons is veel kritiek, daarvan bestaat dit forum. Ik bemerk dat ook ik kritischer wordt omdat veel dingen in de NAK stroperig gaan en datgene wat gestroomlijnd dient te worden niet wordt gestroomlijnd maar in tegendeel juist de zaken die men op zijn beloop zou moeten laten worden aangepakt.

Tot slot nog een anecdote:
Het is 1989 en Apostel Pos komt in de gemeente om de voorganger in de rust te zetten.
Het is tjokvol, vele broeders en zusters uit andere gemeenten en ook vele gasten zijn gekomen en op het balkon zit zelfs het Districtsorkest.
Zelf ben ik afkomstig uit het Apostolisch Genootschap en alhoewel dan (1989) al zo'n vijf jaar als gast in de NAK regelmatig aanwezig is zo'n aposteldienst met aanwijzing van nieuwe voorganger en in de rust gaan van de oude voorganger voor mij toch nog wel een hele belevenis.

De dienst is afgelopen en terwijl vele broeders en zusters de nieuwe voorganger de hand schudden en de oude voorganger nogmaals persoonlijk bedanken en het orkest nog een stukje muziek ten gehore brengt beginnen ijverige broeders vast met het opstapelen van de extra bijgeplaatste stoelen. Ze worden opgestapeld en aan elkaar doorgegeven.

Opeens wordt mijn oog getrokken door een tafereeltje (toen tertijd ondénkbaar binnen het Apostolisch Genootschap): de Apostel helpt gewoon mee, zijn jasje heeft hij op de bank gegooid en hij staat stoelen op te stapelen en aan andere broeders door te geven. Ik probeer me voor te stellen dat dit bij "ons" in het Apostolisch Genootschap zou gebeuren en kan het me niet voorstellen, de afstand tussen Slok en zijn volgelingen was immers véél te groot voor zoiets.

Een heel eenvoudig beeld dat voor mij echter duidelijk aangaf hoe benaderbaar deze man was en blijkbaar tussen zijn schapen instaand in plaats van erboven; een broeder onder de broeders.
Ik begrijp inmiddels uit vele verhalen dat niet alles over deze markante man zonder kritiek is en dat tegenover ieder positief verhaal een ander negatief verhaal geplaatst kan worden is mij ook al langer bekend, toch wilde ik deze herinnering hier opschrijven, het was voor mij een stimulans om de NAK verder te onderzoeken en kritischer naar het Apostolisch Genootschap te gaan kijken.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door BakEenEi »

@basis

Een inhoudelijk zeer herkenbare reactie, óók wat districtsapostel Pos betreft!

Toen ik las "Onder ons is veel kritiek, daarvan bestaat dit forum", trof het mij in zoverre pijnlijk dat ik er van mijn kant graag over wil opmerken dat ik werkelijk nóóit langs deze weg had willen communiceren over alles wat ons tot nu toe hier heeft beziggehouden. Met de nieuw-apostolische kerkleiding valt echter absoluut níet te praten. Pertinent níet. Honderden keren (!!) heb ik het geprobeerd, op alle niveaus en tot eind december 2010 aan toe, maar men laat zich níet aanspreken, op welke verantwoordelijkheid dan ook. Totáál níet. Zelfs niet nadat alles zichtbaar fout gaat waarvoor al jaren geleden met heel veel nadruk was gewaarschuwd. Hooguit leest men wat je schrijft of men hoort aan wat je zegt, maar daarna gaat alles onmiddellijk onverminderd op elke oude voet verder want: in de nieuw-apostolische geloofsleer zitten enkele verschrikkelijke doch door "de gevestigde macht" kwalijk gekoesterde systeemfouten die er schijnbaar alleen nog maar uit kunnen worden gehaald door een volksopstand. Om van die misstanden -zoals ik ze maar zal noemen- voldoende doordrongen te geraken, moeten gelovigen de kerk dóór en dóór kennen; in elk geval ook in bestuurlijk opzicht. De ongelofelijk zorgelijke ontwikkelingen die zich de laatste tijd aftekenen, vooral in Nederland, onttrekken zich namelijk aan de waarneming van haast al degenen die deze kerk alleen kennen vanuit de kerkbanken.

Ik vind dat de districtsvoorgangers er op verwerpelijke wijze aan hebben bijgedragen, dat er nu werkelijk miljoenenverliezen ontstaan. Zij hadden niet, maar dan ook werkelijk helemaal nóóit aan het bestuur decharge mogen verlenen voor de jaarrekening 2009. Over enkele maanden doet zich dezelfde valkuil voor maar dan zullen de gevolgen nóg ernstiger zijn. Tevoren echter hadden zij er evenmin nimmer in mogen berusten dat zielen uit de kerk als het ware werden weggepest doordat dezen vergeefs aandacht vroegen voor hoogst zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van zielzorg. Ik ken er diverse voorbeelden van. Broeders en zusters worden in deze kerk namelijk met het grootste gemak van de wereld opgeofferd aan "het systeem". Alleen al daarmee verdient dit zogenaamde kerkgenootschap géén ander predicaat dan dat van een klassieke sekte. Het spijt mij dat ik dit heb moeten constateren, maar het is werkelijk níet anders.

Op bestuurlijk niveau is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sprake van een extreem "gebrek aan governance"; er is wat mij betreft tevens sprake van onkunde, van machtsmisbruik en van pure onwil bij districtsvoorgangers!!! Gemeentevoorgangers die dit allemaal laten gebeuren, moeten zich maar niet verbazen over in toenemende mate "collateral dammage". Het huidige incompetente kerkbestuur negeert alle rode verkeerslichten die zij op haar weg ontmoet.

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op vr 21 jan 2011, 17:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door ACE »

@basis, BEE

Een van de sterke kwaliteiten van Peter Johanning is afserveren (..)

Groet, ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft

Bericht door BakEenEi »

ACE schreef:@basis, BEE

Een van de sterke kwaliteiten van Peter Johanning is afserveren (..)

Groet, ACE
@ACE

Die "Peter Johanning" is niet goed wijs! Toch mag hij wat mij betreft in het Guiness Book of Records worden opgenomen want als je "in opdracht van de eerste knecht Gods op aarde" alles recht kunt praten en schrijven wat krom is, onderscheid je je tóch van de meeste anderen. :shock:

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Plaats reactie