Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Discussie over de door de kerleiding geproclameerde exclusiviteit
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door zefyr »

Woensdagavond 23 februari 2011 leidde districtsapostel De Bruijn in Veendam de kerkdienst. Deze dienst werd bijgewoond door ongeveer 115 nieuw-apostolischen uit Veendam, Stadskanaal, Winschoten, Assen en Tweede Exloermond. De Bruijn merkte in zijn prediking op, dat men twijfel geen kans moet geven. Mocht er toch twijfel bestaan, dan moet dit besproken worden met de zegendrager, zodat er hulp kan worden geboden... Monddood maken via indoctrinatie is blijkbaar nog steeds 'core business' in de NAK.

Een andere curieuze opvatting van De Bruijn is, dat hij van mening is dat moderne en sociale media zoals internet (ook Facebook & Hyves) en ipod gevaarlijk is voor het zielenheil. Via internet wordt de NAK tegenwoordig fel aangevallen, aldus De Bruijn. Het is inderdaad een feit, dat de NAK-leiding de laatste tijd zwaar onder vuur ligt. :lol:

Recentelijk heb ik op dit forum nog vermeld, dat de sociale druk en controle van de NAK-leiding afgenomen is in het laatste decennium, maar bovengenoemde doet mij ernstig twijfelen. De NAK lijkt wel een 'reservaat van pekelharingen'. Twee keer per week worden de nieuwe-apostolische 'haringen' dus in het pekelbad gelegd.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door ACE »

@ zefyr

Als er één lompe- en onbeholpen boer is, dan is dat wel DAP de Bruijn.
Sociale- en communicatieve vaardigheden zijn nul!

En als er dan een dergelijk verwijt uit zijn mond klinkt, lijkt me dat de hypocriese ten top!

Wat hij wel bereikt heeft is dat de toehoorders van deze dienst en TdB's trawanten, zich weer veelvuldig verzamelen
rondom dit forum. Waarvoor dank :D

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door BakEenEi »

zefyr schreef:(...)
De Bruijn merkte in zijn prediking op, dat men twijfel geen kans moet geven. Mocht er toch twijfel bestaan, dan moet dit besproken worden met de zegendrager, zodat er hulp kan worden geboden...

(...)
Een andere curieuze opvatting van De Bruijn is, dat hij van mening is dat moderne en sociale media zoals internet (ook Facebook & Hyves) en ipod gevaarlijk is voor het zielenheil. Via internet wordt de NAK tegenwoordig fel aangevallen, aldus De Bruijn.

(...)
@zefyr

Het zal best wel zo zijn dat er dan ondertussen in Veendam niemand is die zich hierbij achter de oren krabt, maar voor mij zijn dit hoogst dubieuze uitspraken! Lariekoek in feite want hierachter steken valse "cirkelredeneringen".

Stel, er zijn twijfels gerezen omtrent het rentmeesterschap waar de kerkleiding op 3 januari 2008 via de Nederlandse website nog zo hoog van opgaf, of twijfels over de waarachtige betekenis (!) van de herziene geloofsbelijdenis. Dan zou men zich nu "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" dienen te wenden tot de eerst aangewezen "zegenaar" in de betreffende kerkgemeente. Ondertussen mag het genoegzaam bekend zijn welk standpunt stamapostel Leber -in het bijzijn van districtsapostel De Bruijn- heeft ingenomen ten aanzien van "twijfel":
Tosca schreef:(...)
over het verslag in de Unsere Familie van de dienst in Oeganda op zondag 29 maart jl., gehouden door stamapostel Wilhelm Leber en bijgewoond door o.a. districtsapostel De Bruijn.

Van stamapostel Leber waren hierbij door het webteam twee citaten geel gemarkeerd, namelijk in het begin van de prediking...

[begin citaat 1]
Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.
[einde citaat 1]

... alsmede - aan het einde van de dienst:

[begin citaat 2]
Auch Zweifel ist Sünde.
[einde citaat 2]

(...)

Bron: Tosca op "vr 17 jul 2009, 15:30" in de thread "WELKOM OP DIT APOST. FORUM/NIET NAVOLGEN STAMAPOSTEL...IS VERLOREN."
Anders gezegd: van de "eerste knecht van God op aarde", van wie wij allen het woord van God uit de eerste hand aangereikt zouden krijgen, is het aldus bekend dat de Heilige Geest het aan hem zou hebben geopenbaard dat wie twijfelt, daarmee een zonde begaat. In de Nieuw-Apostolische Kerk werkt het dan net als met jurisprudentie: zo'n uitspraak die in dit geval ook nog in alle talen via het tijdschrift "Unsere Familie" over de gehele wereld werd verbreid, krijgt voor de algehele mensheid terstond "kracht van wet". De geraadpleegde "eerst aangewezen 'zegenaar' in de betreffende kerkgemeente" zal "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" er daarom naartoe moeten zien te redeneren dat de vragensteller schuldbewust afdruipt. Zie overigens in dit verband -over schuldbewustzijn- de brief van Frank Preusse in de thread "Wat vindt u ervan?/Zwijgen heeft zo zijn tijd – spreken evenzeer!" (ongeveer in het midden van de tekst).

Voor een vragensteller zijn er nu vermoedelijk inmiddels ca. 3 weken verstreken. Wie desondanks nog iets te vragen overhoudt, kan zich hierna (conform de Leidraad dienen en leiding geven) "vol vertrouwen" wenden tot een "hogere verantwoordelijke leidinggevende", bijvoorbeeld de plaatselijke voorganger. Deze procedure herhaalt zich bij de districtsevangelist, de districtsoudste, de opziener, de apostel, de districtsapostel en de stamapostel, al zal deze laatste zich laten vertegenwoordigen door een persvoorlichter. Met andere woorden: wie in de Nieuw-Apostolische Kerk ergens aan twijfelt, is volstrekt kansloos!!

Mijn tweede punt betreft de opmerking van D.Ap. De Bruijn over "boze tongen" op het Internet. In plaats van die te ontzenuwen, wat natuurlijk een fantastische optie is als je te goeder trouw bent en niets te verbergen hebt, moesten in Veendam de gelovigen het gisteravond van hem aannemen dat het de Heilige Geest was die ze voorhield dat ieders zielenheil in het geding komt, zodra men zich op het Internet zou begeven buiten... de gecensureerde eigen community!! Ja ja, mooi gesproken... voor iemand die zelf alle brieven en berichten met vragen die hem bereiken onbeantwoord laat en die nu de ellende handig afwentelt op zíjn (!) dienaren. Jawel: níet de dienaren voor de broeders en zusters, doch -als hooggeplaatste functionaris van dit kerkgenootschap die uit dien hoofde (doch flagrant in strijd met de Bijbelse principes) trouw moest zweren aan de voorzitter van het internationale kerkbestuur- zíjn persoonlijke dienstwillige dienaren, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" wel te verstaan. Dit is het werk Gods op zijn kop!!

Wanneer het je door de jaren heen geleidelijk aan duidelijk wordt hoe in de Nieuw-Apostolische Kerk verantwoordelijken kans zien om hun verantwoordelijkheden te ontlopen, en je meemaakt hoe men in voorkomende gevallen met het grootste gemak afscheid neemt van zielen die zulks doorzien, laat je je in dit opzicht vanzelf niets meer door de on-verantwoordelijken wijsmaken. Uiteraard is het dan bijna onmogelijk om hierover met geloofsgenoten te spreken want hun ervaring reikt in de regel niet verder dan wat er op afstand bij de kerkleiding valt waar te nemen. Bovendien zie je in officiële publicaties van de kerk alleen maar altijd "bewijs" voor wereldwijd grote eenheid onder de "Godsgezanten"; vorig jaar nog in Zuid-Afrika. Natuurlijk, zo zal men denken, er zal wel eens een gering verschil van inzicht kunnen zijn, maar daar zijn de "apostelen des Heren" nog altijd in goed overleg uitgekomen. Volgens die officiële publicaties tenminste...

Echter, als de ongerijmdheden zich opstapelen omdat je nooit een bevredigend antwoord krijgt op brandende vragen, die alleen maar opkwamen doordat jij gewoon oplette toen er wat te constateren viel, zul je je bijgeloof (!) na verloop van tijd moeten inleveren - tenzij je geïnstrumentaliseerd wilt worden zoals het helaas in de Nieuw-Apostolische Kerk velen is overkomen. Wie op 4 december 2007 de (tweede) Europese Informatieavond heeft meegemaakt en toen heeft geluisterd naar de uiteenzettingen over de kerkgeschiedenis, kan weten hoe iemand dan zijn geloofwaardigheid kan kwijtraken. Hierbij heeft de internationale kerkleiding trouwens nog altijd geen krimp gegeven: ongenaakbaar houdt men vast aan de inhoud van de uitgebrachte rapportage, al werd het bewuste document ook demonstratief van het Internet gehaald. De "apostelen des Heren" in de Nieuw-Apostolische Kerk behouden zich gemakshalve het recht voor het gelijk maar steeds aan hun kant te wanen; zo waarlijk helpe God ze almachtig. Wee degene, die nu twijfelt...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gnosis
Berichten: 52
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 22:29

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door Gnosis »

[quote="BakEenEi"][quote="zefyr"](...)
De Bruijn merkte in zijn prediking op, dat men twijfel geen kans moet geven. Mocht er toch twijfel bestaan, dan moet dit besproken worden met de zegendrager, zodat er hulp kan worden geboden...

Hier citeer ik een spreuk van Charles Caleb Colton (1780-1832) en laat dit tot iedereen doordringen, dit weet de DAP ook zeer zeker!

"Twijfel is het voorportaal waar alle mensen doorheen moeten voor ze de tempel van wijsheid kunnen betreden." (http://www.citaten.net)

Juist door de twijfel komt er meer bewustzijn bij de mensen en als internet daar aan mee kan doen is een goede zaak.
Ook denk ik vaak aan de uitspraak van Gamaliel:

Handelingen 5: 38 "............Daarom zeg ik ook in dit geval: laat u niet in met deze mensen; laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat zij willen en doen, zal het op niets uitlopen; maar komt het uit God, dan kunt u hen toch niet vernietigen - anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet."

Mijn gevoel zegt mij om er geen energie meer in te steken, als het zo is zoals Gamaliel zegt verdwijnt het..................... Ik zou zeggen "wie oren heeft Die Hore!"
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door BakEenEi »

Gnosis schreef:(...)
Ook denk ik vaak aan de uitspraak van Gamaliel:

Handelingen 5: 38 "............Daarom zeg ik ook in dit geval: laat u niet in met deze mensen; laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat zij willen en doen, zal het op niets uitlopen; maar komt het uit God, dan kunt u hen toch niet vernietigen - anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet."

Mijn gevoel zegt mij om er geen energie meer in te steken, als het zo is zoals Gamaliel zegt verdwijnt het..................... Ik zou zeggen "wie oren heeft Die Hore!"
@Gnosis

Je hebt gelijk. Het pijnlijke is alleen dat de nieuw-apostolische kerkleiding met haar beproefde verdeel- en heerspolitiek weer eens succesvol tweespalt heeft weten te zaaien tussen velen die voorheen in harmonie met elkaar optrokken.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

De Bruijn staat in de navolging & Leber doet duit in het zak

Bericht door zefyr »

Vandaag leidde stamapostel Leber een dienst in Zwitserland. Tijdens deze dienst gaf hij aan, dat voor gedachten van twijfel geen plaats is in de NAK... In onderstaande kunt u een verslag van deze dienst lezen dat vanavond is gepubliceerd bij glaubenskultur.de. Lees en huiver:

Heraus mit den unreinen Geistern

Stammapostel Wilhelm Leber predigte in Ostermundigen


Ostermundigen/CH (gk). Angesichts der Diskussionen um Teile des neuen Kirchenverständnisses der Neuapostolischen Kirche wurde die heutige Predigt von Stammapostel Dr. Wilhelm Leber in Ostermundigen (Gebietskirche Schweiz) mit großer Spannung erwartet. Doch Wilhelm Leber vermied es, das heikle Thema anzusprechen. Sollte seine Predigt aber auf das aktuelle Geschehen bezogen gewesen sein, dann deuten sich zwei mögliche Interpretationen ab:

Entweder hat sich Leber voll hinter diejenigen gestellt, die ihre Kritik an den Seitenhieben auf anderen christliche Gemeinschaft und dem fehlenden Hinweis auf die Souveränität Gottes im neuen Kirchenverständnis zum Ausdruck brachten und deutlich gemacht, dass jene, die den unchristlichen Exklusivitätsanspruch richtig finden, keinen Platz in der Kirche haben, oder genau anders rum: Er wählte als Grundlage für den Gottesdienst Apostelgeschichte Kapitel 8, einen Teil aus Vers 7 und 8: „Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei und es entstand große Freude in dieser Stadt.“

Der Stammapostel - sichtlich angespannt in seiner Rhetorik und Mimik - merkte zu Beginn an, „dass heute viele Menschen nicht die Wahrheit suchen würden, sondern Bestätigung.“ Auch in unserem Glaubensleben sollte nicht die Suche nach Bestätigung, sondern nach der göttlichen Wahrheit im Mittelpunkt stehen. Die Gemeinde, so setzte Leber fort muss eine „Grundfeste der Wahrheit sein und keine Grundfeste der Bestätigung.“ „Die göttliche Wahrheit soll uns treffen und nicht eine billige Bestätigung unserer Sehensweise“, fügte er noch hinzu.

Bezogen auf den zweiten Teil des Bibelspruchs: „... und es entstand große Freude in dieser Stadt“, führte der Stammapostel aus, „dass in den Gemeinden eine gute, schöne und warme Stimmung herrschen“ sollte. Wilhelm Leber stellte daran anschließend die Frage: „Wie geht gute Stimmung?“ Die Antwort darauf lautete: „Unreine Geister“, die unter anderem „das Kommen des Herrn in Frage stellen“ müssten „aus unserem Herzen befördert“ werden. „Wir wollen uns nicht mit unreinen Geistern einlassen“, mahnte der Stammapostel.

Nach Ansicht Lebers „wäre es auch töricht, Abstriche an der Mitarbeit zu machen.“ „Verabschieden wir uns nicht aus der Mitarbeit, lasst uns das nicht tun“, appellierte er.
Im Schlussteil seiner Predigt formulierte der oberste Geistliche der Neuapostolischen Kirche International noch den Wunsch an die Gemeinde, „dass keine Zweifelsgedanken sich im Herzen festsetzen sollten.“

Apostel Manuel Luis aus Portugal und Apostel Wolfgang Bott ergänzten die Predigt Willhelm Lebers. Wolfgang Bott, sichtlich angetan und emotional berührt von den Ausführungen des Stammapostels, fiel noch durch den bemerkenswerten Satz auf: „Unreine Geister können auch durch eine Predigt eines Diakons ausgetrieben werden und wenns mit Geschrei geschieht dann hat er es recht getan.“

Der Gedanke von Stammapostel Dr. Wilhelm Leber im abschließenden Gebet: „Wir fühlen, dass es eilend zur Vollendung geht“, setzte den markanten Schlusspunkt unter einen Gottesdienst in dem das Gegenteil der frohen Botschaft des Evangeliums im Mittelpunkt stand.

t.andrä/m.koch/aihfx, 2011-02-27

© glaubenskultur Verlag 1996-2011
basis
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 01 nov 2010, 14:16

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door basis »

Inmiddels heeft stamapostel leber zich uitgesproken over de gewraakte uitgave van de extra bijlage van de Kerngedachten;
Alles is niet zo bedoeld als het er staat...en in de uiteindelijke Cathechismus zullen de passages niet zo verschijnen als in deze bijlage.
Voor alle duidelijkheid voegt de stamapostel er nog een paar punten aan toe...
Deze punten 1 tot en met 4 komen er samengevat op neer:

"Wij (de NAK) zijn de wáre kerk maar hier en daar buiten ons om zijn ook nog christenen te vinden"

Haleluja zou ik willen uitroepen....
Oudste Feil is de stamapostel zéér dankbaar en Michael Koch zal vast snel zijn lijst met namen van internet halen want immers:
all is well in the kingdom of heaven again....

Storm in een glas water............. en de soep wordt niet zo heet gegeten als dat zij wordt opgediend............

En ondanks dat er in Winschoten nog slechts 10 zielen in de dienst aanwezig waren j.l. zondag gaan wij allen onder stamapostel Leber

"Immer moedig voorwaarts wat ook komen mag,
een van geest met Jezus voorwaarts dag aan dag.
Mag de vijand dreigen en ons tegenstaan,
laat ons met d'Apostelen moedig voorwaarts gaan!"
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door Jabob65 »

Fijn en geruststellend om te horen dat er buiten de Nieuw Apostolische Kerk toch sporen van Christenen te vinden zijn, hadden ze ook niet bedacht dat er buiten deze griezelige sekte een mogelijkheid zou zijn dat de Heilige Geest toch iets kon doen?

Het zal niet veel zijn maar toch.
Emile
Berichten: 148
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 12:54

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door Emile »

Jabob65, waarschijnlijk is do. Feil ook even achter zijn buro gaan staan :shock: toen hij de mail, met groeten van de stamapostel, kreeg.
Een weg veraf of in de buurt,
er is altijd wel een flitspaal die gluurt.
bernard
Berichten: 94
Lid geworden op: vr 16 jan 2009, 01:13

Re: Districtsapostel De Bruijn: geef twijfel geen kans

Bericht door bernard »

Ik vraag me alleen af wat hier fijn en geruststellend aan is, te weten dat er buiten de Nieuw Apostolische Kerk toch sporen van Christenen te vinden zijn,
Stamapostel Leber heeft in een intervieuw bij Glaubens Kultur gezegd toen hem gevraagd werd, hoe denkt u over de andere apostolischen zoals die van het
GvAC/VAG,
Leber: Ja het zijn zeker christenen maar helaas geen Godskinderen.

Dus zoals ap. Klene een paar maanden geleden vertelde dat de Nak een van de vele wegen is die naar God zou leiden, we gewoon maar met een korreltje zout
moeten nemen.

Graag zou ik wel eens willen weten, wat is een Godskind, en wat is een christen?
Is het niet zo dat de christenen later zullen regeren als koning en priester over de zogenaamde Godskinderen van de Nak, of zit ik er helemaal naast?

Groet
Bernard
Plaats reactie