Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

In de zaak waarbij het erom gaat dat D.Ap. De Bruijn i.r. op woensdag 13 oktober 2010 bij de Rechtbank Alkmaar een "vals getuigenis" zou hebben afgelegd, valt een uitspraak volgens onze informatie niet eerder te verwachten dan eind december 2011.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

Inmiddels werd het bekend dat er bij de rechtbank Utrecht op dinsdag 21 februari 2012 de eerste zitting plaatsheeft in de geconsolideerde rechtszaken tussen de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en de oud-projectleider Ronald Rohn. Op deze zitting dienen in persoon met name te verschijnen districtsapostel De Bruijn i.r., apostel Peter Klene, districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis doordat er bij hen in privé conservatoir beslag werd gelegd. Ten aanzien van de beslagleggingen bij de kerk geldt in dit geval dat "het bestuur" zich mag laten vertegenwoordigen. Dit betekent dat districtsapostel Brinkmann in diens plaats bijvoorbeeld de advocaat mr. De Lange kan afvaardigen. Bij de rechtbank zijn er voor deze zitting twee dagdelen (en daarmee 8 arbeidsuren) ingeroosterd.

Gezien het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" van apostel Peter Klene kon thans de datum niet beter worden gekozen!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door SYSOP »

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!
Oorspronkelijk bericht door Redactie » ma 12 dec 2011, 08:05@all

Het is misschien even wennen, maar we zullen het hier voortaan moeten doen zonder bijdragen van BEE. Uit een korte verklaring viel op te maken dat het hem een doorn in het oog is dat het Forum de laatste tijd, getuige recente intimidatiepraktijken, meer en meer óók wordt gelezen door bezoekers die het apostolische werk juist géén warm hart (willen) toedragen. Een principekwestie dus (vgl. Mat. 7: 6).

Het WebTeam

ACE schreef:Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!
Oorspronkelijk bericht door ACE » ma 12 dec 2011, 11:21@Redactie

Buitengewoon jammer. Ik dacht dat BEE via AK zich tot de kerkleiding richtte met vele inhoudelijke boodschappen.
Uiteraard kijkt 'iedereen' mee. AK is een open medium. Is er niet wat anders aan de hand?

Groet,
ACE

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!
Oorspronkelijk bericht door Redactie » ma 12 dec 2011, 13:28@ACE

"Het is trekken aan een dood paard" was al langer de opvatting van BEE: deze kerk is levend dood. Wat er aan de hand is, is dat het voor BEE ophield bij het dubieuze optreden van herder Nijland. "Vis trekt aan een touwtje en Nijland beweegt wel - en zo bewegen ze in feite allemaal; óf níet, zoals priester Van Markus! Het wordt tijd dat de rechtbank korte metten maakt met deze 'terreurorganisatie'. Misschien dat er dán weer eens wat te melden valt." Nu en dan een columnpje van BEE incognito sluiten wij trouwens niet uit...

Het WebTeam
Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door SYSOP »

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!
Oorspronkelijk bericht door BakEenEi » di 13 dec 2011, 17:45


Redactie schreef:@all

Het is misschien even wennen, maar we zullen het hier voortaan moeten doen zonder bijdragen van BEE. Uit een korte verklaring viel op te maken dat het hem een doorn in het oog is dat het Forum de laatste tijd, getuige recente intimidatiepraktijken, meer en meer óók wordt gelezen door bezoekers die het apostolische werk juist géén warm hart (willen) toedragen. Een principekwestie dus (vgl. Mat. 7: 6).

Het WebTeam
@all

Het houdt inderdaad een keer op. Ik heb mijn bekomst ervan. In eerste instantie had ik mijn berichten maar allemaal verwijderd want tegen 15.000 actief (!) slapende leden -vond ik- is er geen kruid gewassen. Op verzoek van het WebTeam zijn ze intussen weer te voorschijn gehaald, al leverde dit een hardnekkige storing op in de zoekfunctie.

Graag verwijs ik nog naar een essentiële opmerking in één van de redactionele berichten:
Redactie schreef:(...)
N.B. De zorgelijke ontwikkelingen die wij op dit forum belichten, zijn van tevoren telkens rechtstreeks kenbaar gemaakt aan de nieuw-apostolische kerkleiding die echter op geen enkele manier inhoudelijk reageert.

Het WebTeam/BEE


Uit: Redactioneel bericht op "za 27 aug 2011, 10:35" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Het is namelijk werkelijk zo, dat verantwoordelijke bestuursleden (inclusief stamapostel Leber) steeds elk redelijk overleg uit de weg zijn gegaan, zelfs al voordat er op dit Forum inhoudelijke mededelingen werden gedaan, zoals over Eimersstaete in Arnhem. Het handelt bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) echter helemaal niet alleen over geldzaken; veeleer om zielzorg! Juist de veiligheid en geborgenheid van kinderen Gods middenin de gemeenschap zijn namelijk in het geding. Al heel lang bovendien. Ook daarbij stuitten wij bij "de dienaren" steevast op de vaak als zodanig aangeduide "ondoordringbare laag". Het zal mij benieuwen in hoeverre het eenrichtingverkeer in de communicatie zich ook in de rechtszaal voortzet. Ik blijf de ontwikkelingen volgen. Bij gelegenheid hoop ik hier nog wel een columnpje o.i.d. kwijt te raken...
In der vorletzten Familie vom 5. April 2006, S. 35, schreibt unser Stammapostel:

"Was nicht sein darf, daß man keine Antwort gibt".

Bron: http://www.naki.de/_nak_old_gb/gb37359.html
Groet,
BakEenEi
Gebruikersavatar
SYSOP
Berichten: 77
Lid geworden op: do 09 dec 2010, 19:00

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door SYSOP »

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!
Oorspronkelijk bericht door BakEenEi » di 13 dec 2011, 18:21
[Bijgewerkt: 23.00 uur]@all

Ten slotte; een quote uit mijn brief van 6 december 2009 aan een verantwoordelijk bestuurslid...
Tijdens de dienst vanochtend die wij weer bijwoonden in [Z] (vanwege na afloop catechisatie voor [X] en [Y]), moest ik denken aan onze gesprekken en aan met name één e-mailbericht uit onze correspondentie. Zie onder. Fijne herinneringen ook aan jouw ouders kwamen bij mij op. Zal ik nog een keer wat schrijven, of niet, zo ging het in mij om. Inmiddels zijn wij thuis. Laat ik het toch maar wél doen, besloot ik.

De arbeid bij ons handelde over Marcus 2 met in vers 3 de wonderlijke opmerking "Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd", wat nu feitelijk de oorzaak ervan was dat mijn gedachten "afdwaalden". Voor het gemak "knip en plak" ik (uit de NBV) even de betreffende paragraaf:
 • ------------------------------------------------------------------------

  Jezus’ gezag betwist
  [1] Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend
  dat hij weer thuis was. [2] Er stroomden zo veel mensen toe dat er
  zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de
  heilsboodschap. [3] Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die
  door vier mensen gedragen werd. [4] Omdat ze zich niet door de
  menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de
  plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten
  ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. [5] Bij het
  zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden
  worden u vergeven.’
  [6] Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en
  die dachten bij zichzelf: [7] Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat
  godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! [8]
  Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u
  zoiets? [9] Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw
  zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? [10] Ik
  zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden
  te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: [11] ‘Ik zeg u, sta
  op, pak uw bed en ga naar huis.’ [12] Meteen stond hij op, pakte
  zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en
  loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.


  ------------------------------------------------------------------------
Weet je wat ik dacht?! Als iemand hulpbehoevend is en er dan "vier mensen" zijn die er samen voor zorgen dat er helpende hulp (!) binnen diens bereik komt; wat hebben deze vier personen hier dan doortastend en moedig gehandeld. Mijn volgende gedachte was: voor wie zou ikzelf met Gods hulp (!) één van zó'n viertal willen zijn? Wie gun ik op dit ogenblik het allermeest om de liefde des Vaders terug te vinden? Je vindt het misschien hoogst merkwaardig en onbegrijpelijk, maar toen ik dacht ik aan jou... want [A]: er kloppen een paar dingen niet meer. Ik hoef hierbij niet veel uit te leggen want de pijnlijke situatie is jouzelf wel duidelijk. Wel kan ik in het kort het volgende erover zeggen. Wat er -in Europees verband- binnen de Nieuw-Apostolische Kerk nu feitelijk gebeurt is "de verzuiling op herhaling". Zoals er in [Q], toen ik nog een kind was, een openbare kleuterschool was, een christelijke en een katholieke; en een openbare voetbalvereniging, een christelijke en een katholieke; zo wil de Nieuw-Apostolische Kerk zich nu onderscheiden en self-supporting zijn. Afgezien van 10% zielzorg is men dan voor het overige bezig met maatschappelijk engagement, en daar gaat héél veel tijd in zitten; zó veel tijd en energie zelfs dat dienaren "verlamd raken". Verlamd evenwel in de zin van wat daarover wordt beschreven in Hebreeën 12:
 • ------------------------------------------------------------------------

  [12] Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
  [13] en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet
  verder ontwricht raakt, maar juist geneest.


  ------------------------------------------------------------------------
Voel je alsjeblieft niet beledigd - dat is helemaal niet nodig. Wees daarentegen liever blij dat er in de wereld soms nog ergens een sprankje liefde voorhanden is. Doordat ik de afgelopen week enkele berichten plaatste bij NAKtuell, stuurde een onbekende nieuw-apostolische broeder in Duitsland mij per e-mail later iets ongelofelijk moois toe. Nadat gisteravond bij ons thuis enkele cadeautjes waren uitgepakt, las ik het door. Het betrof een vertaling van het Engels in het Duits uit 1946 van een schrijven van Henry Drummond (ons welbekend) over de liefde Gods. Het werd voor mij het mooiste Sinterklaargeschenk dat ik ooit in mijn leven kreeg... Ik stuur het afzonderlijk in drie gedeelten (omdat ik geen kans zag de totale bestandsgrootte ervan sterk te verkleinen) straks naar jou door.
Onbeantwoord.

Zie hieronder tevens mijn bericht op "za 01 jan 2011, 14:56" in de thread "Samen... "
BakEenEi schreef:@all

Samen... trokken wij met elkaar op, toen de hoofdzaak nog centraal stond. Wij kwamen in de gemeenschap om "het goddelijke" met elkaar te delen; om te ervaren hoe Hij kan zegenen waar twee of drie in Zijn naam samen zijn gekomen. Het ging niet om het imposante van menselijk kunnen, om onszelf, om vormen en namen. God zag het hart aan. Het ontbrak ons aan niets. Als broeders en zusters vulden wij elkaar aan. "Krachtig bouwt de Heer, als vrucht van 't kruis, door Zijn trouwe knechten Zijn geheiligd Huis". Dat zongen wij met overtuiging, vooral ook het refrein van dit bekende oude lied: "O, dat is zalig en heerlijk, Jezus maakt ons Zich gelijk; heilstaat voor ieder begeerlijk, Hij maakt ons gelukkig en rijk." Wij kwamen samen, met velen of met weinigen, in kerk of zaal, bij een ziekbed of rond een graf; maar het ging ons om het eeuwige; om "de liefde des Vaders". Ieder was een radertje in Zijn werk; géén "mensenwerk". Wij wisten: " 't Is, Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan; daar Heer, Gij zelf de Bouwer zijt, kan't nimmermeer vergaan". Het was dus zeer zeker niet óns werk, waarin Hij "geacht werd" te staan! Veeleer ging het om fijne verhoudingen waarin goddelijk leven kan gedijen. Wij zongen ook: "O, zalig 't huis, waar allen die daar dienen, doordrongen zijn van hun zo grootse taak; en al hun werk met liefd' en trouw verrichten, dit steeds beschouwend als een heil'ge zaak. Waar oud en jong elkaar als huisgenoten, als kind'ren Gods erkennend, achting biên; in wederzijdse liefde en waardering het wezen van de Vader wordt gezien." Zo was de gemeenschap opgebouwd; het Vaderhuis: "uit onbehouwen stenen". "De liefde als fundering, die alles samenhoudt."

En dan klinkt er als het ware vanuit de verte trompetgeschal: de machtigen maken hun opwachting. De groten der aarde zijn in aantocht. De hogeren, de verantwoordelijken, de leidinggevenden. Een "Oberhirte", een "geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen", een "Kirchenpräsident und Stammapostel". Maar zongen wij niet: "Sion, wil de poort verhogen. Zie, uw Koning komt met vreê. Geef Gods Zoon de hoogste ere, Hij brengt 's Vaders zegen mee."? Nu echter verschenen er opeens "hoge dienaren" alsof zij speciale afgezanten waren van hoge vertegenwoordigers van het koninkrijk der hemelen, en zij allen wensten als zodanig met de meeste hoogachting heiligheid en onschendbaarheid te genieten! Het lied "Waar Apost'len staan, breekt Gods Geest zich baan, worden alle dingen 'nieuw' gemaakt" kreeg een volkomen andere betekenis. Zij wezen namelijk níet de weg "waarop Jezus reeds is vóórgegaan"! Echter, wij waren met een geheel ander verlangen naar Zijn huis gekomen... zoals het klinkt in het lied "Komt tot Mij, komt; kom herwaarts, komt!" Biddend en indachtig aan... "Aan des Heilands voeten worden door Zijn woord al mijn stille beden openlijk verhoord. Ja, Zijn liefd' in woord en daad voert mijn ziel in zaal'ge staat. Aan des Heilands voeten is mijn liev'lingsoord. 'k Mag daar gaarne toeven, luist'rend naar Zijn woord." Zíjn woord! Was het wel Zíjn woord wat ons nu te verstaan werd gegeven? " 'k Heb gestreden, veel gebeden, vreemde ogen zagen 't niet. Toch heb 'k immer U beleden, U, die meer het hart aanziet." (...) "Jezus, Heiland mijner ziele, 'k roep U aan in bange nood", want deze "hoge dienaren" dienen niet; zij heersen. Samen... terug naar Gods ordeningen!

Groet,
BakEenEi

Groet,
BakEenEi
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

In aansluiting aan ons bericht van "10 dec 2011, 18:58" kunnen wij thans meedelen dat er bij de rechtbank Utrecht op dinsdag 21 februari 2012 allereerst op verzoek van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland om 09.00 uur een kort geding zal dienen. Het betreft een nieuw conflict tussen de kerkleiding en broeder Ronald Rohn. Wij proberen nog te achterhalen welke problematiek hieraan ten grondslag ligt.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door willempower »

@redactie

Heb nog even gekeken op http://www.nak-nl.org/site/index/nederlands/home/ maar daar staat niks vermeld waar deze rechtszaak over gaat.
Kan zijn dat Reinier van Markus dat nog vergeten is te vermelden , en dat het nog komt op hun site .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
hiawhata
Berichten: 47
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 18:38

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door hiawhata »

@willempower
Je weet best dat Reinier zoek is en als die er wel zou zijn dat gaat die deze diensten gehouden in de rechtbank zeker niet vermelden zal .
En er worden zeker geen leden van de kerk uitgenodigd alleen de top mag deze diensten bezoeken .
Vermeldenswaard mag zijn dat er ook geen heilig avondmaal is dan in deze dienst .
Stel je voor de leden zouden horen hoe ze de boel belazeren dan komt er straks geen hond meer in hun kerk .
Maar wees gerust ze kijken wel hier .

Mvg.

Hia
De drie-eenheid binnen de N.A.K. G G G Geld Geld Geld
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Redactie »

Afbeelding Afbeelding Afbeelding


@all

Met verwijzing naar het redactionele bericht op "ma 16 jan 2012, 17:57" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?" kunnen wij thans met betrekking tot het hoger beroep, dat het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland instelde tegen het vonnis van 20 juli 2011, mededelen dat de rechtbank Utrecht uitstel heeft verleend voor het indienen van de memorie van grieven tot dinsdag 14 februari 2012.

De daaraan verbonden extra kosten tot hiertoe, welke ten laste komen van de gaven in het offerblok, begroten wij alvast op enkele duizenden euro's.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Wil
Berichten: 45
Lid geworden op: za 14 jan 2012, 21:10

Re: Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!

Bericht door Wil »

Redactie,
Is er inmiddels al nieuws omtrent het bewuste kort geding van de heer De Lange tegen u?
Gesloten