(6) "Ein jeder kann sich einbringen!"

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(6) "Ein jeder kann sich einbringen!"

Bericht door Redactie »

(6) "Ein jeder kann sich einbringen!"
De laatste jaren zet de internationale kerkleiding er enorm op in dat er voor iedereen in de kerk wat te doen valt. Allerhande "goede werken" worden er in de samenleving opgezet, zodat het bijzonder aanlokkelijk wordt om wat je normaalgesproken elders deed (wellicht onder een algemeen protestantse noemer), nu binnen je eigen kerk tot stand te brengen. Onder leiding van "de dienaren", wel te verstaan. Bestuursleden die zich met zulke goede werken profileren, zullen vast geen boeven of bandieten zijn! Maar ja, voor niets gaat de zon op. Onder het kopje "Meewerken en offeren" verklaart de Nieuw-Apostolische Kerk zichzelf op haar website nader: "De Nieuw-Apostolische Kerk is financieel geheel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert, wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het 'tiende deel'." (...) Echter, al zou men van het inkomen steeds een twintigste deel aan de kerk schenken; ook dán is dat nogal wat! Desondanks wenst de kerkleiding zich niet te verantwoorden; zelfs niet nu het er al dik bovenop ligt dat er zich een wáár financieel debacle voltrekt bij het zorgproject Eimersstaete in Arnhem. De oproep van apostel Peter Klene (en degenen met wie hij daarbij "in commissie" handelt) om eerst maar eens alle rechtszaken af te wachten, terwijl hij er alvast geen misverstand over laat bestaan wie dan uiteindelijk van de rechter de schuld krijgt, deugt niet! Zowel hij als opziener Kamstra, als districtsoudste Nico Klene (inderdaad, de broer van... ) als districtsevangelist Vis, delen zichzelf daarmee een brevet van onvermogen uit. Naar verluidt vormde men tezamen de Raad van Toezicht welke projectleider Rohn tot zondebok maakte. Het mag duidelijk zijn dat deze "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zichzelf als "dienaar" intussen volstrekt ongeloofwaardig hebben gemaakt, evenals districtsapostel De Bruijn die zich deze bevreemdende gang van zaken kennelijk laat welgevallen. Geen enkele officiële bekendmaking erover doet men uitgaan.

Hoewel "ein jeder sich kann einbringen" wordt lang niet iedereen daar onverdeeld gelukkig van. Waande de kerkleiding zich "tot voor kort" onbespied (en niet tot antwoorden verplicht); door de opkomst van het Internet is het duidelijk geworden dat niet zelden gelovigen door de nieuw-apostolische geloofspraktijk zich het slachtoffer voelen van geestelijke mishandeling. Niet het (gezondheids)belang van naasten, de levende have, het menselijke kapitaal op de werkvloer, staat voorop doch de continuïteit en het beoogde succes van "het systeem". Een persbericht van de "Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW)" in Duitsland meldde onlangs: "Vom 1. bis 3. Dezember 2010 haben sich im Berliner Johannesstift 40 Ökumene- und Weltanschauungsbeauftragte der christlichen Kirchen mit den Wandlungsprozessen in der Neuapostolischen Kirche (NAK) beschäftigt." Ook hier wordt gedoeld op noodzakelijke veranderingen in de Nieuw-Apostolische Kerk om andere christenen op ooghoogte te kunnen bejegenen. Een van de congresdeelnemers, Pfarrer Thomas Gandow, beschreef zijn ervaringen achteraf echter als volgt: "Ich hätte mir diese Abendgespräche stärker zu Herzen genommen, wenn nicht Prof. Dr. Schmid in seinem Beitrag und in der Diskussion mehrfach hervorgehoben hätte, dass es sich bei der NAK nicht einfach um eine „Glaubensgemeinschaft“, sondern zugleich auch um ein „System“ handele, das – anders als die Sonderlehren z.B. der Adventisten – bei ihm und seiner Dienststelle zu psychosozialen und gravierenden seelsorgerlichen Problemberatungen führe – wie bei mir übrigens auch." Wat hier wordt aangehaald van prof. Schmid (uit Zürich) was overduidelijk geen compliment voor de Nieuw-Apostolische Kerk: "... ein „System“ das – anders als die Sonderlehren z.B. der Adventisten – bei ihm und seiner Dienststelle zu psychosozialen und gravierenden seelsorgerlichen Problemberatungen führe"! Kortom, het zou de nieuw-apostolische kerkleiding sieren als zij waar nodig thans de hand in eigen boezem steekt, zodat niemand langer het slachtoffer wordt van emotionele verwaarlozing...

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het Webteam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten