(3) Er lopen minstens drie zaken door elkaar!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(3) Er lopen minstens drie zaken door elkaar!

Bericht door Redactie »

(3) Er lopen minstens drie zaken door elkaar!

Wat is er dan tóch minder simpel te verklaren als het werd voorgespiegeld in de brief van apostel Peter Klene van 21 februari 2010? Welnu, er lopen niet twee zaken door elkaar doch ten minste drie. Volgens dat bewuste schrijven ging het om de volgende twee zaken:

1) Oostenrijk
2) Eimersstaete, Arnhem

Wie de brief echter aandachtig leest en zich tevens rekenschap geeft van een aantal omstandigheden welke daarin kwalijk onderbelicht blijven, ontkomt helaas niet aan het inzicht dat er hier bovendien sprake moet zijn van:

3) Gebrekkige informatievoorziening
4) Onbehoorlijk bestuur

Wanneer de brief verschijnt is er namelijk al heel wat gaande, zoals:
- D.Ap. De Bruijn worstelt met belangenverstrengeling door zijn dubbele zakelijke relatie met Br. Rohn
- D.Ap. De Bruijn is verwikkeld in een juridische procedure tegen Br. Rohn in de zaak Oostenrijk
- door de plotselinge schorsing van Br. Rohn valt de voortgang weg bij het project Eimersstaete
- voorafgaand aan de schorsing wordt er namens het kerkbestuur vermoedelijk frauduleus gehandeld
- degenen die voor Br. Rohn in de plaats kwamen, zijn vastgelopen met het project Eimersstaete
- Br. Rohn start een rechtszaak tegen het kerkbestuur want hij vecht diens ontslag aan
- Br. Rohn stelt het kerkbestuur aansprakelijk voor alle verliezen die hij lijdt door het ontslag
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op privébezittingen van de bestuursleden
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op de bankrekening van de kerk
- vanwege de claims van Br. Rohn wordt er beslag gelegd op diverse kerkgebouwen
- het kerkbestuur geeft handen vol geld uit aan o.a. advocaatkosten
- renteverliezen door leegstand en beslaglegging van vele honderdduizenden euro's per jaar
- door schadeclaims van Br. Rohn voorzienbare problemen bij accountantsverklaring jaarrekening 2009
- door schadeclaims van Br. Rohn voorzienbare problemen bij decharge door de districtsvoorgangers
- de wetenschap bij bestuursleden dat div. rechtszaken door bodemprocedures nog jaren zullen duren
- de wetenschap bij bestuursleden dat de door hen ingeschakelde advocaat drie (!) petten op kreeg

In plaats van onder die omstandigheden bij wijze van spreken de noodtoestand (!) af te kondigen, steekt apostel Peter Klene hier een sussend betoog af en vindt hij nog één ander bestuurslid en twee districtsdienaren bereid om alle anderen, onder wie nota bene de districtsvoorgangers die in dezen ieder voor zich een bestuurlijke medeverantwoordelijkheid hebben waar te maken, op te roepen alles op zijn beloop te laten totdat ooit de hoogste rechter het laatste woord zal hebben gesproken - want aan het kerkbestuur heeft het allemaal niet gelegen!! Het lag namelijk aan Br. Rohn die als een onbetrouwbare listige sluwe vos in de brief van apostel Peter Klene en de zijnen wordt afgeschilderd én daarmee al wordt veroordeeld voordat er in de onderhavige zaken recht is gesproken...

De combinatie van zowel het achterhouden van relevante informatie als de mede daardoor misleidende bewoordingen waarin de bestuursleden (!) Klene en Kamstra in hun gezamenlijke schrijven "de kerkgemeenten toespreken", levert dus punt 3 op, namelijk Gebrekkige informatievoorziening en punt 4: Onbehoorlijk bestuur.

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten