(2) Alleen het bestuur is het bestuur!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(2) Alleen het bestuur is het bestuur!

Bericht door Redactie »

(2) Alleen het bestuur is het bestuur!

Vanwaar "alle ophef" de laatste tijd, nu ook weer op dit Forum? Kan dat niet even simpel uit de doeken worden gedaan? Ja, hoor! Beweerde apostel Peter Klene op 21 februari 2010 in diens schrijven aan alle kerkgemeenten nog dat er sinds de zomer van 2009 twee zaken door elkaar heen lopen; zó simpel blijkt het toch echt niet te zijn. De ontstane commotie kwam door de opvallende leegstand sinds haar oplevering (medio 2009) van het appartementencomplex in Arnhem, naast het nieuwe kerkgebouw aldaar. Vooraf, in het tweede kwartaal van 2009, was het schijnbaar tot een conflict gekomen met projectleider Rohn die daardoor begin juni 2009 door de kerkleiding aan de kant werd gezet.

Tot op heden laat de kerkleiding het voorkomen alsof door toedoen van Rohn het appartementencomplex haar oorspronkelijke bestemming niet heeft gekregen. Het ging om 31 wooneenheden voor hulpbehoevende ouderen. Leegstand van een gebouw dat tussen de vier en vijf miljoen euro heeft gekost, heeft natuurlijk nogal wat financiële consequenties. Vreemd genoeg laat apostel Peter Klene in diens schrijven van 21 februari 2010 onvermeld waardoor er in het appartementencomplex in november 2009 desondanks nog wel een Open Huis plaatsvond, met name voor geïnteresseerde toekomstige bewoners ervan. Projectleider Rohn vertrok in juni 2009 en hij werd aansluitend ontslag aangezegd. Vrijwel onmiddellijk na diens vertrek werd hij opgevolgd door districtsoudste Nico Klene en districtsevangelist Ruud Vis. Zij beiden weten dus als geen ander hoe het komt dat er ten onrechte door hun een Open Huis werd georganiseerd.

Inmiddels is er na het Open Huis een heel jaar verstreken. En nóg staat het hele gebouw leeg. Hoe zit dat precies?

De Redactie wilde weten of het überhaupt zou kunnen, zoals apostel Peter Klene het in diens meerbedoelde schrijven suggereert, dat projectleider Rohn het hele financiële debacle dat zich nu zichtbaar voltrekt kan hebben veroorzaakt. Onze slotsom is dat zoiets uitgesloten moet worden geacht. De reden daarvan is eenvoudig dat ingevolge de statuten alle bestuursbesluiten unaniem moeten plaatshebben! Dit betekent concreet dat districtsapostel De Bruijn tezamen met apostel Peter Klene en opziener Kamstra van tevoren alles hebben akkoordbevonden wat vervolgens zijn beslag kreeg. Zijzelf initiëren de procedures om vorm te geven aan de plannen waartoe zijzelf unaniem hebben besloten. Dus: een team van bestuurders dat daarbij (ook) een projectleider inhuurt, behoort zo iemand geen carte blanche te verlenen, om maar iets te noemen. Eventueel schakelt het bestuur bijvoorbeeld tevens de nodige externe deskundigen in.

Er bleek zodoende niets ingewikkeld te zijn aan de beantwoording van de vraag wie er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland verantwoordelijk zijn én blijven voor (effecten van) de voorgeschreven unanieme besluitvorming door het driekoppige hoofdbestuur.

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten