Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Diderot »

@allen

Ik heb een poosje nagedacht of ik nog wel wilde reageren op dit forum, na zulk een grote hoeveelheid losse flodders en verdekte/openlijke aantijgingen van gebruiker zefyr. Ik heb besloten om dat wel te doen, hopende dat de communicatiecultuur hier zal verbeteren.
zefyr schreef:Het is genoegzaam bekend, dat BM geintrigeerd is door de stamapostelboodschap. Hij heeft recht van spreken, want hij is zowel tijdsgetuige als slachtoffer van deze vermaledijde kwestie. In mijn beleving is dit een legitieme aanleiding om zo grondig mogelijk uit te pluizen wat er loos is (geweest). De leiding van de NAK NL kan terecht verweten worden, dat men ernstig nalatig is geweest en gebleven en waarschijnlijk zal blijven volharden in haar gedragslijn van vooral 'zwijgen' en af en toe selectief spreken. Ze legt amper verantwoording af aan de basis en andere belangstellenden/belanghebbenden. Er is dus sprake van een gebrek aan transparantie en heldere en geloofwaardige communicatie, sinds vele jaren/decennia. Het verbaast mij niet meer dat de NAK-leiding deze gedragslijn hardnekkig bestendigt en zal bestendigen. Desondanks is het een recht van een ieder om te blijven rammelen aan de poort en op de deur te roffelen van het CA-gebouw aan de Utrechtseweg te Amersfoort.
Daar ben ik het allemaal mee eens, maar ik geloof niet dat dat het thema is waarover deze thread gaat.
zefyr schreef:Het motto 'terug naar de ordeningen Gods' is naar mijn onbescheiden mening niet voor een interpretatie vatbaar - de fundamentalisten zullen het hardgrondig met mij oneens zijn Het is dus niet een eenduidig motto. Terecht stel je volgens mij vraagtekens bij dit motto. Desondanks heeft de redactie van deze website er wel een idee over. Ik heb de indruk, dat men bijbelse noties als gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren etcetera hoog in het vaandel heeft. Men stelt onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid etcetera aan de kaak. De 'profetische' stem kan dan niet zwijgen, tenzij men lauw en onverschillig is... .
Als je zulke mooie en hoogstaande noties als “naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren” zo hoog in het vaandel zou hebben, dan zouden veel van je bijdragen op dit forum (overigens ook van andere gebruikers, overigens óók van de redactie!) inhoudelijk héél anders getoonzet zijn. Onder “bescherming van de zwakkeren” valt mijns inziens namelijk ook het beschermen van de identiteit van anderen, van diegenen die hier niet kunnen/willen reageren, bijvoorbeeld van NAK-functionarissen.

Uiteraard ben ik het ermee eens dat er binnen de NAK sprake is van “onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid”. Anderzijds weet ik dat er binnen diezelfde NAK óók sprake is van “gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren”. Misschien willen sommigen dat niet zien, misschien is het in sommige geografische regio’s ook moeilijk om zulke positieve elementen te vinden. Dat kan.
Ik wil per se, zoals ook in andere bijdragen al gememoreerd, ervoor pleiten om genuanceerd te blijven.
zefyr schreef:BEE heeft inderdaad in allerlei varianten en vanuit vele perspectieven een aantal thema's tot op het bot afgekloven. ... Hij heeft een ptss opgelopen in de NAK. Als ex-medewerker op de CA heeft hij achter de coulissen en in de financiele 'keuken' gekeken. Destijds is hij zich rotgeschrokken. Nadien nog veel meer. Hem is groot onrecht aangedaan door het gezantschap Gods op deze aardkloot en in dit ondermaanse tranendal. Van enige vorm van verantwoorde en gedegen pastorale zorg en begeleiding is nauwelijks sprake geweest. ... Tegen deze achtergrond heb ik er begrip voor, dat hij op deze wijze uitpakt. Het vereist echter wel empathie en mededogen... Dat is voor menigeen, zelfs of juist voor de hooggeleerde academici, met een 'klinische' blik op de werkelijkheid en de mens in nood, onder ons te hoog gegrepen.
Met deze laatste zin, met deze openlijke aantijging, heb ik moeite. Wordt mij “empathie en mededogen” ten opzichte van BEE verweten? Ik ken zijn achtergrond slechts in zeer beperkte mate, heb alleen mijn eigen ervaringen met zijn postings vermeld, dat ik ze feitelijk een continue herhaling van zetten vind, die inmiddels (mijn mening) in hoge mate contraproductief werken.

Overigens vind ik het bijna een gotspe om jou, zefyr, over “empathie en mededogen” te zien schrijven. Van degenen op dit forum die anderen vrij ongegeneerd met naam, toenaam en bijnaam door de schuurzak halen, ben jij een van de toppers.
zefyr schreef:Terugkomend op het motto 'terug naar Gods ordeningen', misschien kan en wil jij een handreiking doen als theoloog .... Ik ben ervan overtuigd, dat jij in staat bent op dit platform een zinvolle bijdrage te leveren.
Dan tot slot nog een opmerking over de losse flodders die hier over mijzelf en mijn vermeende beroepsmatige en kerkelijke werkzaamheden afgevuurd zijn. Voor zover mij bekend heeft zich niemand op dit forum onder zijn eigen naam aangemeld. Ieder zal daar zijn of haar redenen voor hebben. Ik ook.
Ik zal dus niet reageren op allerlei suggesties, mijzelf betreffend. Of ik theoloog zou zijn, of putjesschepper (overigens allebei eerzame beroepen) of eventueel al ver vóór mijn pensioenleeftijd kan rentenieren, dat gaat niemand wat aan. Datzelfde geldt iedereen hier op dit forum. Allerlei gissingen wie achter welk pseudoniem schuilgaat, leiden af van het enige dat belangrijk is, namelijk: Wat heeft de bewuste persoon inhoudelijk te zeggen? Daarover wil ik het graag op dit forum hebben, en dat is ook de reden waarom ik hier ondanks de (laten we het voorzichtig noemen:) ‘suboptimale communicatiecultuur’ zal blijven.

Diderot.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Criticus »

Diderot schreef:Overigens vind ik het bijna een gotspe om jou, zefyr, over “empathie en mededogen” te zien schrijven. Van degenen op dit forum die anderen vrij ongegeneerd met naam, toenaam en bijnaam door de schuurzak halen, ben jij een van de toppers.

*SNIP*

Dan tot slot nog een opmerking over de losse flodders die hier over mijzelf en mijn vermeende beroepsmatige en kerkelijke werkzaamheden afgevuurd zijn. Voor zover mij bekend heeft zich niemand op dit forum onder zijn eigen naam aangemeld. Ieder zal daar zijn of haar redenen voor hebben. Ik ook.
Maar dit wordt dan wel helaas zeer inconsequent toegepast. In een artikel waarover ik op verschillende plaatsen in dit forum al opmerkingen geplaatst heb, wordt consequent de ene naam volledig vermeld terwijl dit bij de andere naam zorgvuldig wordt vermeden, óók na herhaaldelijk vragen.

Ik krijg door dit soort dingen een soort vreemde achterdocht, en het sterke gevoel dat de integriteit van deze site niet veel verschilt van de kerk die het zo bekritiseert.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door willempower »

@ Diderot

Zou toch graag een toelichting zien op het volgende :
Onder “bescherming van de zwakkeren” valt mijns inziens namelijk ook het beschermen van de identiteit van anderen, van diegenen die hier niet kunnen/willen reageren, bijvoorbeeld van NAK-functionarissen.
Een van de grote problemen dat ze wel kunnen reageren want meestal zijn de vragen al gesteld / dan wel gesignaleerd bij de personen dan wel bij de kerkleiding .
Daarbij komt hebben zelfs een kerkwoordvoerder die dat kan ,ene van Markus maar die duikt onder .
Al met al kan hier geen goeds uit voorkomen .
Dan hebben we nog postbode Nijland die Bauke een brief moet brengen maar dan binnen in Bauke zijn huis liegt en bedriegt, vragen stellen mag niet dan zet die het op een lopen en komt niet een paar dagen later terug met antwoorden .

Ik weet zeker dat de redactie voor de kerkwoordvoerder alle ruimte zal bieden om zijn antwoord hier kenbaar te maken .
Maar de kerk kiest er voor alles alleen bij de rechter uit te vechten .
Mijn pseudoniem kent de kerk leiding wel en weet wie ik ben toch willen ze Bauke voor de rechter halen om daar uit te praten .
Als ze nu eens gewoon mijn vragen beantwoord hadden en eerlijk en open tegemoet getreden waren was dit nergens voor nodig .
Uiteraard ben ik het ermee eens dat er binnen de NAK sprake is van “onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid”. Anderzijds weet ik dat er binnen diezelfde NAK óók sprake is van “gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren”. Misschien willen sommigen dat niet zien, misschien is het in sommige geografische regio’s ook moeilijk om zulke positieve elementen te vinden. Dat kan.
De leiding wil geen gerechtigheid en de de rest volgt slaaf Klene na , trouwens Klene staat nu onder curatele van Armin .
Openlijke tegenspraak word niet geduld door ambstdrager , dus ze kunnen niet eens voldoen aan jouw tekst .
Of je begrijpt er geen biet van of je wilt het niet zien
Onderdrukking en en geestelijke/ lichamelijke intimidatie is het thema van alle die een functie bekleden .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Hoe moet het verder met Diderots losse flodders?

Bericht door zefyr »

@Diderot(.)

Het is verheugend te vernemen, dat je (nog) geen punt zet achter je activiteiten op dit forum :mrgreen: Je ambitie om een beschavingsoffensief op dit forum voort te zetten is pretentieus en adembenemend :lol: We leven dan ook in een tijdsgewricht van fatsoensrakkers en moraalridders a la Balkenende en Donner (echte gereformeerde mannenbroeders)... ;)

Ik daag je uit klip en klaar en op een gefundeerde, onweerlegbare en overtuigende wijze duidelijk te maken, dat ik 'een grote hoeveelheid losse flodders en verdekte/openlijke aantijgingen' op dit forum heb gedebuteerd. Ik ben benieuwd...

We gaan verder.

"zefyr schreef: Het is genoegzaam bekend, dat BM geintrigeerd is door de stamapostelboodschap. Hij heeft recht van spreken, want hij is zowel tijdsgetuige als slachtoffer van deze vermaledijde kwestie. In mijn beleving is dit een legitieme aanleiding om zo grondig mogelijk uit te pluizen wat er loos is (geweest). De leiding van de NAK NL kan terecht verweten worden, dat men ernstig nalatig is geweest en gebleven en waarschijnlijk zal blijven volharden in haar gedragslijn van vooral 'zwijgen' en af en toe selectief spreken. Ze legt amper verantwoording af aan de basis en andere belangstellenden/belanghebbenden. Er is dus sprake van een gebrek aan transparantie en heldere en geloofwaardige communicatie, sinds vele jaren/decennia. Het verbaast mij niet meer dat de NAK-leiding deze gedragslijn hardnekkig bestendigt en zal bestendigen. Desondanks is het een recht van een ieder om te blijven rammelen aan de poort en op de deur te roffelen van het CA-gebouw aan de Utrechtseweg te Amersfoort.

Daar ben ik het allemaal mee eens, maar ik geloof niet dat dat het thema is waarover deze thread gaat."

Het is je misschien ontgaan, maar ik probeerde naar aanleiding van je vorige bijdrage in deze thread duidelijk te maken, dat de felle reacties en bewoordingen van BM c.s. in veel gevallen een begrijpelijke en gegronde reden hebben. Je hoeft het niet te geloven, maar ik probeer de situatie te schetsen. Je kunt dat wel of niet aannemlijk vinden. The choice is yours.

"zefyr schreef:Het motto 'terug naar de ordeningen Gods' is naar mijn onbescheiden mening niet voor een interpretatie vatbaar - de fundamentalisten zullen het hardgrondig met mij oneens zijn Het is dus niet een eenduidig motto. Terecht stel je volgens mij vraagtekens bij dit motto. Desondanks heeft de redactie van deze website er wel een idee over. Ik heb de indruk, dat men bijbelse noties als gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren etcetera hoog in het vaandel heeft. Men stelt onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid etcetera aan de kaak. De 'profetische' stem kan dan niet zwijgen, tenzij men lauw en onverschillig is... .

Als je zulke mooie en hoogstaande noties als “naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren” zo hoog in het vaandel zou hebben, dan zouden veel van je bijdragen op dit forum (overigens ook van andere gebruikers, overigens óók van de redactie!) inhoudelijk héél anders getoonzet zijn. Onder “bescherming van de zwakkeren” valt mijns inziens namelijk ook het beschermen van de identiteit van anderen, van diegenen die hier niet kunnen/willen reageren, bijvoorbeeld van NAK-functionarissen."

Het is blijkbaar onder (ex-)nieuw-apostolischen lastig om een (fel) debat respectievelijk kritische discussie te voeren, op het scherpst van de snede. Mijn generatie (in de zestiger jaren van de vorige eeuw geboren) heeft dit in de NAK niet geleerd. Alle plooien werden keurig glad gestreken. Alles moest harmonieus zijn. Alstublieft geen meningsverschillen. Kort en goed, het was een verstikkende deken. Keiharde kritiek is volgens mij in een aantal aantoonbare gevallen gerechtvaardigd. Ik vind het een drogreden, dat je NAK-functionarissen schaart onder de categorie 'bescherming van de zwakkeren'. Het is hun keuze wel of niet te reageren. Vinden ze, dat hun goede naam en faam onterecht door het slijk wordt gehaald, dan rest een gang naar de rechter, als men z'n zin niet krijgt. Zo is dat geregeld in dit landje. De griffiekosten zijn/worden wel verhoogd. :D

Je schreef:

"Uiteraard ben ik het ermee eens dat er binnen de NAK sprake is van “onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid”. Anderzijds weet ik dat er binnen diezelfde NAK óók sprake is van “gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren”. Misschien willen sommigen dat niet zien, misschien is het in sommige geografische regio’s ook moeilijk om zulke positieve elementen te vinden. Dat kan.
Ik wil per se, zoals ook in andere bijdragen al gememoreerd, ervoor pleiten om genuanceerd te blijven."

Het is een open deur intrappen, maar goed nieuws is geen nieuws voor de journalistiek, opinierende media en de lezers. Ik wil er niet aan twijfelen, dat er mensen van goede wil zijn in de NAK. Desondanks gebeuren er bij herhaling idiote dingen, vooral door (hogere) nieuw-apostolische ambtsdragers. Dat is de reden om de vinger op de zere plek te leggen, ook al roept men in 'Amersfoort' of elders auw. Het is prachtig, dat je genuanceerd wilt zijn, maar dat neemt nog niet weg, dat er veel misgaat. Als het aan de NAK-leiding zou liggen, dan zou de vuile was nooit naar buiten komen en ook niet worden schoon gewassen! In dat opzicht lijkt de NAK veel op de RKK...

"zefyr schreef:BEE heeft inderdaad in allerlei varianten en vanuit vele perspectieven een aantal thema's tot op het bot afgekloven. ... Hij heeft een ptss opgelopen in de NAK. Als ex-medewerker op de CA heeft hij achter de coulissen en in de financiele 'keuken' gekeken. Destijds is hij zich rotgeschrokken. Nadien nog veel meer. Hem is groot onrecht aangedaan door het gezantschap Gods op deze aardkloot en in dit ondermaanse tranendal. Van enige vorm van verantwoorde en gedegen pastorale zorg en begeleiding is nauwelijks sprake geweest. ... Tegen deze achtergrond heb ik er begrip voor, dat hij op deze wijze uitpakt. Het vereist echter wel empathie en mededogen... Dat is voor menigeen, zelfs of juist voor de hooggeleerde academici, met een 'klinische' blik op de werkelijkheid en de mens in nood, onder ons te hoog gegrepen.

Met deze laatste zin, met deze openlijke aantijging, heb ik moeite. Wordt mij “empathie en mededogen” ten opzichte van BEE verweten? Ik ken zijn achtergrond slechts in zeer beperkte mate, heb alleen mijn eigen ervaringen met zijn postings vermeld, dat ik ze feitelijk een continue herhaling van zetten vind, die inmiddels (mijn mening) in hoge mate contraproductief werken."

Ach, wie de schoen past, trekt hem aan. Het vergt enige empathie en mededogen om de uitgebreide en felle reacties van BEE te kunnen doorgronden. Ik heb al eerder ervoor gepleit, dat BEE beter kort en bondig kan reageren, maar het is aan hem. Wij zijn niet verplicht om alles te lezen. Hij dwingt ons niet. Niettemin zijn de bijdragen en artikelen van BEE mooie literaire bloemlezingen. Bravo!

Je schreef:
"Overigens vind ik het bijna een gotspe om jou, zefyr, over “empathie en mededogen” te zien schrijven. Van degenen op dit forum die anderen vrij ongegeneerd met naam, toenaam en bijnaam door de schuurzak halen, ben jij een van de toppers."

Tja, ik ben bijna een fijn besnaarde ziel :D Dat jij mij kwalificeert als 'een van de toppers', beschouw ik als een compliment! Eindelijk waardering. 8-) Voor de volledigheid merk ik op, dat ik niet zonder gegronde redenen priester P. H. van de NAK Ljouwert of districtsoudste Ruud Vis recentelijk door de schuurzak heb gehaald. Ik vind het opmerkelijk, dat je het voor hen opneemt en ik vind het nog opmerkerlijker, dat ze me niet rechtstreeks benaderen. Ze kunnen via hun fantastische zegenaar 'apostel' Peter Klene zo mijn naw-gegevens en telefoonnummer krijgen. Desnoods kan je hen deze informatie ook verstrekken als hulpje van de 'apostel'.

Tenslotte het onderstaande.

"zefyr schreef:Terugkomend op het motto 'terug naar Gods ordeningen', misschien kan en wil jij een handreiking doen als theoloog .... Ik ben ervan overtuigd, dat jij in staat bent op dit platform een zinvolle bijdrage te leveren.

Dan tot slot nog een opmerking over de losse flodders die hier over mijzelf en mijn vermeende beroepsmatige en kerkelijke werkzaamheden afgevuurd zijn. Voor zover mij bekend heeft zich niemand op dit forum onder zijn eigen naam aangemeld. Ieder zal daar zijn of haar redenen voor hebben. Ik ook.
Ik zal dus niet reageren op allerlei suggesties, mijzelf betreffend. Of ik theoloog zou zijn, of putjesschepper (overigens allebei eerzame beroepen) of eventueel al ver vóór mijn pensioenleeftijd kan rentenieren, dat gaat niemand wat aan. Datzelfde geldt iedereen hier op dit forum. Allerlei gissingen wie achter welk pseudoniem schuilgaat, leiden af van het enige dat belangrijk is, namelijk: Wat heeft de bewuste persoon inhoudelijk te zeggen? Daarover wil ik het graag op dit forum hebben, en dat is ook de reden waarom ik hier ondanks de (laten we het voorzichtig noemen:) ‘suboptimale communicatiecultuur’ zal blijven."

Tja, waarde Diderot, onze gemeenschappelijke kennis Bart Flikkema, thans priester/voorganger van de NAK Haren, waarschuwde ons al in de negentiger jaren van de vorige eeuw ervoor nooit een pseudoniem te gebruiken, die te linken is aan je ware identiteit. Deze sluwe vos had en heeft gelijk. In de NAK NL kan ik maar een naam verbinden aan de pseudoniem Diderot en dat is een zekere heer E.[Moderator: tekstdeel verwijderd] - mijn veronstschuldiging ervoor dat ik de titulatuur achterwege laat :? We laten het verder voor wat het is. Je hebt het recht je identiteit niet prijs te geven. Daarentegen vind ik het niet slim van je dat je deze pseudoniem hebt uitgekozen. Ik zal het verder niet meer hebben over je ware identiteit, maar ik weet genoeg.

Ik zie uit naar je inhoudelijke bijdragen op dit forum.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Hoe moet het verder met Diderots losse flodders?

Bericht door Criticus »

zefyr schreef:Tja, waarde Diderot, onze gemeenschappelijke kennis Bart Flikkema, thans priester/voorganger van de NAK Haren, waarschuwde ons al in de negentiger jaren van de vorige eeuw ervoor nooit een pseudoniem te gebruiken, die te linken is aan je ware identiteit. Deze sluwe vos had en heeft gelijk.
Dit hoeft niet alleen aan een af te leiden pseudoniem liggen, beste zefyr. Het is door jouw woordkeuze, kiezen van onderwerpen en de selectieve manier van het hier weergeven van volledige namen al op een kilometer afstand tegen de wind in te ruiken wie jij bent. En dat terwijl er maar één gemeenschappelijke letter in jouw voornaam en pseudoniem voorkomt.

Het is me dan ook volkomen duidelijk waarom je bepaalde informatie op straat gooit en andere informatieve verzoeken domweg negeert.
Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: Hoe moet het verder met Diderots losse flodders?

Bericht door Diderot »

zefyr schreef:Je ambitie om een beschavingsoffensief op dit forum voort te zetten is pretentieus en adembenemend ... We leven dan ook in een tijdsgewricht van fatsoensrakkers en moraalridders a la Balkenende en Donner (echte gereformeerde mannenbroeders).
Ik ben fatsoensrakker noch moraalridder noch ‘gereformeerd’. Het enige wat ik wil is dat er meer nuance komt in de vaak eenzijdige en oogklepperige bijdragen alhier. En dat terwijl men juist de NAK en haar functionarissen eenzelfde soort gedrag verwijt.
zefyr schreef:Het is je misschien ontgaan, maar ik probeerde naar aanleiding van je vorige bijdrage in deze thread duidelijk te maken, dat de felle reacties en bewoordingen van BM c.s. in veel gevallen een begrijpelijke en gegronde reden hebben. Je hoeft het niet te geloven, maar ik probeer de situatie te schetsen. Je kunt dat wel of niet aannemlijk vinden. The choice is yours.
Ik geloof en accepteer dat de negatieve ervaringen die iemand met de NAK heeft (gehad), zijn of haar bijdragen hier dienovereenkomstig zal kleuren. Het enige waar ik voor wil waken, is dat die persoonlijke ervaring tot de maat aller dingen, tot de enige waarheid verheven wordt. Want dat is onjuist. In die zin, en alleen in die zin, wil ik de NAK verdedigen, dat zij niet alleen maar het hellehol is wat velen hier roepen.
zefyr schreef:Het is blijkbaar onder (ex-)nieuw-apostolischen lastig om een (fel) debat respectievelijk kritische discussie te voeren, op het scherpst van de snede. Mijn generatie (in de zestiger jaren van de vorige eeuw geboren) heeft dit in de NAK niet geleerd. Alle plooien werden keurig glad gestreken. Alles moest harmonieus zijn. Alstublieft geen meningsverschillen. Kort en goed, het was een verstikkende deken. Keiharde kritiek is volgens mij in een aantal aantoonbare gevallen gerechtvaardigd. Ik vind het een drogreden, dat je NAK-functionarissen schaart onder de categorie 'bescherming van de zwakkeren'. Het is hun keuze wel of niet te reageren. Vinden ze, dat hun goede naam en faam onterecht door het slijk wordt gehaald, dan rest een gang naar de rechter, als men z'n zin niet krijgt. Zo is dat geregeld in dit landje. De griffiekosten zijn/worden wel verhoogd.
Goed. Dan concludeer ik dat noties als naastenliefde, barmhartigheid etc. blijkbaar niet altijd toegepast hoeven te worden, nl. daar waar jouws inziens “keiharde kritiek ... gerechtvaardigd” is. Prima.
Ik meen echter wel dat ene J.C. te N. (al enige tijd geleden heengegaan) de andere wang toedraaide nadat hij op de ene wang gemept werd. Maar misschien geldt dat hier niet echt vandaag de dag als “goddelijke ordening”?
En inderdaad: de gang naar de rechter is een optie. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat de rechter (als het zover komt) in de zaak tegen dit forum c.q. de forumsverantwoordelijken zal zeggen. S.v.p. niet mopperen als de rechter in het voordeel van de NAK oordeelt...
zefyr schreef:Het is een open deur intrappen, maar goed nieuws is geen nieuws voor de journalistiek, opinierende media en de lezers. Ik wil er niet aan twijfelen, dat er mensen van goede wil zijn in de NAK. Desondanks gebeuren er bij herhaling idiote dingen, vooral door (hogere) nieuw-apostolische ambtsdragers. Dat is de reden om de vinger op de zere plek te leggen, ook al roept men in 'Amersfoort' of elders auw. Het is prachtig, dat je genuanceerd wilt zijn, maar dat neemt nog niet weg, dat er veel misgaat. Als het aan de NAK-leiding zou liggen, dan zou de vuile was nooit naar buiten komen en ook niet worden schoon gewassen! In dat opzicht lijkt de NAK veel op de RKK...
Daar ben ik het mee eens. De vuile was mag gerust naar buiten.
De schone was (om in die terminologie te blijven) mag echter ook genoemd worden en hoeft zeker niet bevuild te worden.
zefyr schreef:Ach, wie de schoen past, trekt hem aan. Het vergt enige empathie en mededogen om de uitgebreide en felle reacties van BEE te kunnen doorgronden. Ik heb al eerder ervoor gepleit, dat BEE beter kort en bondig kan reageren, maar het is aan hem. Wij zijn niet verplicht om alles te lezen. Hij dwingt ons niet. ...
Inderdaad.
zefyr schreef:Voor de volledigheid merk ik op, dat ik niet zonder gegronde redenen priester P. H. van de NAK Ljouwert of districtsoudste Ruud Vis recentelijk door de schuurzak heb gehaald. Ik vind het opmerkelijk, dat je het voor hen opneemt en ik vind het nog opmerkerlijker, dat ze me niet rechtstreeks benaderen. Ze kunnen via hun fantastische zegenaar 'apostel' Peter Klene zo mijn naw-gegevens en telefoonnummer krijgen. Desnoods kan je hen deze informatie ook verstrekken als hulpje van de 'apostel'.
Ik vind het, gezien de ongenuanceerdheid van je bijdragen over hen, integendeel zeer begrijpelijk dat ze jou niet rechtstreeks benaderen.
Het zwart-witte wij/zij-denken wat ik uit jouw woorden lees (waarom word ik opeens als “het hulpje van de ‘apostel’” gekwalificeerd? Alleen omdat ik weiger om mee te huilen met de wolven in het bos?) zal waarschijnlijk nog een restant van je NAK-opvoeding zijn, ik zal er daarom barmhartiglijk mee omgaan :-)
zefyr schreef:Tja, waarde Diderot, onze gemeenschappelijke kennis [naam en NAK-functie verwijderd door Diderot] waarschuwde ons al in de negentiger jaren van de vorige eeuw ervoor nooit een pseudoniem te gebruiken, die te linken is aan je ware identiteit. Deze sluwe vos had en heeft gelijk. In de NAK NL kan ik maar een naam verbinden aan de pseudoniem Diderot en dat is een zekere heer E.[Moderator: tekstdeel verwijderd] - mijn veronstschuldiging ervoor dat ik de titulatuur achterwege laat ... We laten het verder voor wat het is. Je hebt het recht je identiteit niet prijs te geven. Daarentegen vind ik het niet slim van je dat je deze pseudoniem hebt uitgekozen. Ik zal het verder niet meer hebben over je ware identiteit, maar ik weet genoeg. .
Een aantal punten:
- Het andermaal met volledige naam noemen van iemand is hier niet functioneel;
- Ik heb het pseudoniem Diderot gekozen vanwege zijn grote nadruk op de ratio, om zijn fraaie schrijfstijl en woordkeuze, om zijn vermogen tot onttovering, om tegen de kerkelijke dogma’s in te denken/schrijven. Zo stelde hij eens dat hij snapte dat de mensheid (de vrouwelijke helft daarvan, althans) “met smarten zal baren”. Uiteraard heeft dat met de zondeval in het paradijs te maken. Maar, aldus Diderot, waarom moeten eigenlijk veel van de andere zoogdieren ook met smart hun kinderen baren? Als je denkt aan koeien, geiten, varkens, dieren waar mensen al sinds eeuwen ‘close’ mee zijn, dan weet je dat ook deze dieren met smarten hun kinderen baren. En dat terwijl ze helemaal niets misdaan hebben in het paradijs... Kijk, dat vind ik fantastisch gedacht van Diderot, en ik zou wensen dat ik slechts een sprankje van zijn genialiteit en denkvermogen zou hebben;
- Tot slot dan over je (blijkbaar) laatste losser flodder met betrekking tot “mijn ware identiteit”. Losse flodders leiden (zoals ik mij uit een ver verleden meen te herinneren) tot niets, alleen tot een sterk vervuilde loop. Het kost dan ook nog eens veel tijd om hem weer brandschoon te maken. Allemaal zonde van de energie en tijd. Chapeau dat je tot dat inzicht bent gekomen.
zefyr schreef:Ik zie uit naar je inhoudelijke bijdragen op dit forum.
Dat is wederzijds.

Diderot.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met Diderots losse flodders?

Bericht door Redactie »

Diderot schreef:(...)
Ik geloof en accepteer dat de negatieve ervaringen die iemand met de NAK heeft (gehad), zijn of haar bijdragen hier dienovereenkomstig zal kleuren. Het enige waar ik voor wil waken, is dat die persoonlijke ervaring tot de maat aller dingen, tot de enige waarheid verheven wordt. Want dat is onjuist. In die zin, en alleen in die zin, wil ik de NAK verdedigen, dat zij niet alleen maar het hellehol is wat velen hier roepen.

(...)
@Diderot

Hoe moet het volgens u verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door willempower »

@diderot
Uiteraard ben ik het ermee eens dat er binnen de NAK sprake is van “onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid”. Anderzijds weet ik dat er binnen diezelfde NAK óók sprake is van “gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren”. Misschien willen sommigen dat niet zien, misschien is het in sommige geografische regio’s ook moeilijk om zulke positieve elementen te vinden. Dat kan.
Jij weet nog al veel maar gerechtigheid barmhartigheid kan ik niet vinden bij dienaren , ze moeten toch zodra ze een functie bekleden mee liegen met de grote leugenaar Klene .
Misschien moet je dan maar eens denken aan de gehandicapte waar hoog en laag vanaf weet en men niks doet .
En tegenspraak aan de grote Klene is niet toegestaan , einde ambt .
Zelfs Klene mag Armin niet tegen spreken , je weet wel die man uit het grote duitse rijk , hij is toch onder curatele gesteld net zoals Vis .
Was er ook geen herder Nijland die als postbode moest optreden " met naastenliefde " oom hij moest dat kloten baantje uitvoeren .
Als die Armin nu echt zo barmhartig was dan had hij als kerk het beslag op het huis van Vis wel als bankgarantie overgenomen , nee een zoethoudertje voor hem , een hoger ambt ,
Hoe en met welk recht heeft de kerkleiding als besloten dat ik wel naar het hellehol mag , barmhartig ??
Het systeem deugt niet daar zit de kern , geen vragen stellen maar uitvoeren .blindlings navolgen net als in de tijd van Bischoff , die dat weer afgekeken had van die man met die nare snor ,die hij navolgde .
Met hem is het niet goed afgelopen in 1945 .
En zijn we nu niet beter af ?
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

BakEenEi schreef:(...)
Ik had me suf gepiekerd over wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk achter de schermen gaande moest zijn. Niemand vertelde je daar ooit wat over. Niemand wist immers iets! En degenen die wél wat wisten, maakten anderen niet wijzer dan het wenselijk werd geoordeeld. Het zal rond 2002 zijn geweest dat ik in een gesprek bij ons thuis tegen een priester zei: "De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." Betrokkene hoorde het "in Keulen donderen" en wist ook niet wat hij ervan moest zeggen. Echter, wat het geloof betrof, heb ik graag altijd alles willen weten en ik deed ook moeite om veel aan de weet te komen. Zodoende was mijn informatie toereikend om te weten wat ik toen vertelde. Mijn interesse had (heeft) maar één enkele reden, en die komt erop neer dat ik wil(de) zijn "in de dingen mijns Vaders". Antwoorden bleven dus uit. Mijn vragen namen alleen maar toe, tot ik in 2007 het eenrichtingverkeer in de communicatie niet langer kon verdragen. Het had zelfs niet uitgemaakt toen ik "die statische toestand" eens vergeleek met kinderen die opgroeien in een gezin, terwijl de ouders telkens alleen maar zeggen dat vragen die bij deze kinderen opkomen er (nog) niet toe doen.

(...)


Uit: door BakEenEi op "di 25 jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
@all

"De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." (...) Dat was destijds geen openbaring, doch in de positie waarin ik mij bevond, viel dit eenvoudig "met het blote oog" waar te nemen. Wij zijn nu zo'n 10 jaar verder. Over twee jaar zal het "groot onderhoud" de voltooiing wel dicht hebben genaderd, naar het zich inmiddels laat aanzien. Zoals het conform het stereotype beeld ten aanzien van de "deutsche Gründlichkeit", al stellig te verwachten viel, zal er straks vrijwel geen vraag meer beantwoord hoeven worden want "het ultieme gelijk" is aanstonds in de op handen zijnde catechismus in een voetnoot verankerd in wat de (pers)woordvoerder van stamapostel Leber -tegenover de redactie van RELIGIONSREPORT- al aangaf:
  • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

    Uit: Johannes 16 (NBV)
Dit in combinatie met de volgende aanname:
  • "Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben."
Het enige echter wat er dan door kerkleiding is bewerkstelligd, zal zijn dat men zichzelf binnen de organisatie (!) de autoriteit heeft verschaft die men pretendeert te bezitten, namelijk die van de allerhoogste leidinggevenden in Zijn werk.

Het zoveelste rijk is daarmee gevestigd. (...) Maar de harten zijn versteend. Ervaringsfeiten getuigen van psychische onderdrukking in deze kerk. Dat er vanwege teruglopende ledenaantallen kerkgemeenten worden gesloten is ook een feit. Dat districtsapostel Armin Brinkmann bij de voorzieningenrechter in het ongelijk is gesteld, nadat hij broeder Ronald Rohn op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan de schandpaal nagelde, is evenzeer een feit.
Diderot schreef:(...)
Uiteraard ben ik het ermee eens dat er binnen de NAK sprake is van “onrechtvaardigheid, misleiding, misbruik, onwaarachtigheid, hoogmoed, wanbeleid”. Anderzijds weet ik dat er binnen diezelfde NAK óók sprake is van “gerechtigheid, zoeken en streven naar waarheid, naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren”. Misschien willen sommigen dat niet zien, misschien is het in sommige geografische regio’s ook moeilijk om zulke positieve elementen te vinden. Dat kan.
Ik wil per se, zoals ook in andere bijdragen al gememoreerd, ervoor pleiten om genuanceerd te blijven.

(...)


Uit: Bericht door Diderot op "za 14 jan 2012, 16:05" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Het is niet zo dat er alleen maar "sprake" van zou zijn dat "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" onrechtvaardig handel(d)en. Integendeel, zulks staat allang vast, net zo goed als het allang vaststaat dat er sprake is van... naastenliefde. Inderdaad, laten wij vooral "genuanceerd" blijven.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Wil
Berichten: 45
Lid geworden op: za 14 jan 2012, 21:10

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Bericht door Wil »

t.a.v.; Diderot,
Na het lezen van u artikelen alhier heb ik besloten om mij te registreren op dit forum, en bij deze dan mijn eerste bijdrage.
Aan u schrijfstijl te zien moet ik concluderen dat men heeft te doen met een gehersenspoelde [Moderator: tekstdeel verwijderd] nakker , zodoende is discussie onmogelijk en weggegooide tijd.
Het vermoeden bestaat dat er een vervolg komt op het boekje [Moderator: tekstdeel verwijderd] - An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen-,maar dan met de tekst ''Aan de rotte appels herkent men de boom''.
mvg Wil.
Plaats reactie