Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Diderot schreef:(...)
Ik word een beetje moe om van het WebTeam/redactie/TjerkB (zou die niet stoppen met schrijven, dat had hij beloofd, toch?) in een veelheid van threads tientallen keren in net weer iets andere bewoordingen tóch telkens weer hetzelfde te lezen, en dat nog gelardeerd ad libitum en (nóg erger) ad infinitum met eindeloos veel zelf-quotes en verwijzingen naar zelf-links.

Nee, geacht Web Team, er is uiteraard niets mis met het ervoor pleiten om "terug naar Gods ordeningen" te gaan. Helaas zijn we met deze prachtige term pas aan het allerbeginste begin van een lange weg, want: Wat zijn Gods ordeningen? Waar halen we die vandaan? Waarop baseren wij ons? Waarom zijn sommige zaken wél Gods ordeningen en andere niet?
Dáárover, vrienden van het Web Team, zou ik wel eens iets gefundeerds van jullie willen lezen. Concrete voorstellen, graag, die ook nog eens realistisch uitvoerbaar zijn, die wil ik graag eens lezen. Boter bij de vis! Roepen dat het nu een kl*rezooi is, dat alles anders moet, dat kan namelijk iedereen. Maar een goed en bruikbaar alternatief schetsen, dat is andere koek.

Kom op Web Team, spring eens over jullie eigen schaduw heen, schets jullie ideaalbeeld van een kerk "naar Gods ordening". Vergeet vooral ook niet om uit te leggen waarom juist jullie beeld precies "naar Gods ordening" zou zijn, en niet gewoon een projectie is van jullie eigen persoonlijke ideaalbeeld hoe een kerkelijke gemeenschap eruit zou moeten zien.

Diderot is benieuwd!


Uit: Bericht door Diderot op "di 10 jan 2012, 19:12"
@all

De Nieuw-Apostolische Kerk als instituut bevindt zich in zwaar weer. In elk geval geldt dit voor West-Europa. Meer en meer gelovigen beginnen "het spel" te doorzien. In Nederland komt hier dan nog bij, dat bestuursleden hun gezicht proberen te redden in een financieel schandaal dat aan het licht kwam. Hoe schets je nu echter "een goed en bruikbaar alternatief", zoals Diderot het bepleit?

Bij het WebTeam houden wij niet van problemen zonder oplossingen. Vandaar dat wij ons vaak tot de kerkleiding hebben gewend, juist ook om mogelijke oplossingen aan te kaarten doch op zijn minst om daartoe handreikingen te doen. Wat aan gedachtegoed echter niet afkomstig is "aus dem Kreis der Bezirksapostel", maakt in deze kerk geen schijn van kans, althans niet zonder een met allerlei impliciete gestes duur betaalde lobby.

Aangezien bij de Nieuw-Apostolische Kerk de complete zeggenschap slechts berust bij een kleine geestelijke elite en deze er constant blijk van geeft geen oog te hebben voor "de levende have" binnen haar muren, als zijnde gelijkwaardige naasten volgens het evangelie van Jezus Christus, valt er voor deze religieuze organisatie met haar onverbiddelijke rangen en standen onder zogeheten zegenaars geen enkel kansrijk alternatief te verzinnen.

Het is om redenen van het bovenstaande dat er in onze commentaren eerst maar een aantal omtrekkende bewegingen werd gemaakt. Al treffen wij dan bij de kerkleiding een machtsmonopoly aan; voor de individuele gelovigen hoeft dit geenszins te betekenen dat men daaraan overgeleverd zou zijn. Het element van kinderen Gods is namelijk Zijn vrijheid. Denk aan het aloude lied "Eeuwig erbarmen" met in het tweede couplet "Eeuwige vrijheid, o kost'lijk goed" (...) "O zalig lot". Over die vrijheid hebben de hoogwaardigheidsbekleders bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) goddank niets te vertellen.

Ons tweeledige antwoord aan Diderot komt er dan enerzijds ook op neer, dat de nieuw-apostolische kerkleiding momenteel in zeven sloten tegelijk loopt want dat is hier de slotsom, en anderzijds dat het werk Gods zich niet laat exploiteren, zodat overeind blijft dat, waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, Hij in hun midden wil treden.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 20-01-2012, 08.30 uur]


@all

Vanuit de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. engageert de kerkleiding zich steeds nadrukkelijker op het vlak van vrijetijdsmanagement, met name door in te zetten op allerhande activiteiten die de binding van de gelovigen met hun kerk nieuwe impulsen geven. Zo komt er binnenkort in een leegstaand kerkgebouw nabij Keulen een informatiecentrum waar geïnteresseerden onder meer genealogisch onderzoek kunnen doen aan de hand van de aldaar te archiveren nieuw-apostolische kerkregisters. Eerder al werden positieve ervaringen opgedaan met het aanbieden van workshops op het gebied van fotojournalistiek en tekstredactie. Verder speelt men tegenwoordig gretig in op maatschappelijke problematiek, waarbij er bijvoorbeeld voor uiteenlopende doelgroepen lotgenotencontacten worden georganiseerd. Daarnaast sticht men seniorencentra met diverse voorzieningen, zoals kinderopvang. Het behoeft geen betoog dat er hierbij arbeidsbanen te vergeven zijn. Evenmin zal het ons verwonderen indien met name kerkelijke ambtsdragers dan een streepje voor hebben. Immers, wie er aan de touwtjes trekken, zullen altijd de "hogere dienaren" zijn omdat zij nu eenmaal degenen zijn die alle bestuursfuncties bekleden. "Geestelijken" dus met vele petten op.

"Zo zijn nu eenmaal onze manieren. Met de gaven die in Zijn huis worden gebracht, ligt het als Godsgezanten op onze weg om Zijn werk groot te maken en voorts om naar wegen te zoeken die ook anderen met Zijn werk in contact brengen."
Voor wie nu benieuwd is hoe het aldus -bij ons vandaan gezien, vlak over de grens- in Nordrhein-Westfalen kan bruisen van de activiteiten, volgt hieronder een tiental links zodat u zichzelf een beeld kunt vormen:
Zo te zien, lopen al deze zaken er als een trein! Dat zal in Nederland de gelovigen aanspreken, heeft districtsapostel Brinkmann wellicht gedacht, toen de vraag opkwam of hij kans zag e.e.a. hier wat op te vrolijken. Misschien heeft hij óók wel gedacht: dat kan daar met Eimersstaete nooit veel om het lijf hebben, één zo'n blokkendoos annex kerkzaal - maar ja, zo'n bestuur van drie mensen en een primitieve Verwaltung zonder professionals; dat lukt ze vast niet zoals wij het kunnen. Kortom, dat klusje doen wij er vanuit Nordrhein-Westfalen wel even bij. Wij maken wel een plannetje, en wat de jeugd betreft: ze moesten eens weten wat ons bij de EJT-2009 allemaal te wachten staat! En geweldig, vanzelf, dat zo iemand als Peter Klene theologie heeft gestudeerd. Van zulke mensen valt nog een boel te verwachten. Let maar op: dit wordt een successtory.


(...)

16 juni 2011. Laat één zo'n man (RR) niet denken dat hij het kan opnemen tegen het "werk Gods". Zie bericht door Redactie op "do 16 jun 2011, 07:55".
BakEenEi schreef:(...)
 • 3 november 2011


  Beste broeder ,

  Dank u voor uw bericht. Ik ben blij dat het goed is gegaan met de operatie en het nu beter is met uw gezondheid.
  Jammer dat u wenst af te zien van een gesprek met mij, maar dat blijft iets voor uzelf om te beslissen, wat ik respecteer.

  Op uw schrijven kan ik u meedelen dat er geen nieuwe beschuldigingen zijn aan het adres van broeder Rohn. Wij hebben een onafhankelijk onderzoek gelast naar de gebeurtenissen. Dit is afgerond en, zoals u weet, hebben de uitkomsten ervan geleid tot de strafaangifte tegen broeder Rohn. Nu is alles in handen van de rechter.

  Weliswaar kan het zijn dat niet alle details rond deze problematiek bekend zijn, maar ik ben er zeker van dat onze hemelse Vader hulp zal bieden opdat Zijn werk bewaard blijft en deze hele zaak spoedig kan worden afgesloten. Ik heb persoonlijk niets tegen broeder Rohn - hij is mijn broeder en lid van onze kerk. Ik zou het fijn vinden als er met hem na de rechtsgang een normaal contact ontstaat.

  U, beste broeder , wens ik van harte al het goede toe en dat u met onze kerk op een fijne manier verbonden blijft.

  Met vriendelijke groet,
  Armin Brinkmann
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "wo 09 nov 2011, 22:49" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
30 november 2011. En laat die andere man (BM) zich eindelijk eens gedeisd houden. Zie bericht door Redactie op "do 01 dec 2011, 15:22" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".

(...)


Alles goed en wel, nieuw-apostolische kerkleiding, maar volgens de statuten opereert u vanuit drie bestuurslagen, te weten:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Zie ook het bericht door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers". Drie bestuurslagen! Dan mag "het voltallige WebTeam" toch wel aannemen dat onder de hooggeplaatsten er zich op zijn minst enkelen bevinden die in Nederland dusdanig zijn "ingeburgerd" dat men terecht leiding geeft aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)?! En: dat al die anderen álle registers opentrekken om er vervolgens niet voor spek en bonen bij te hoeven zitten, wanneer het óók aankomt op hún individuele bestuurlijke verantwoordelijkheden vanuit het "werk Gods". (...) Het werk Gods?!

Hier aanbeland bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland wordt het zicht ons allen opeens ontnomen. Ieder schijnt het nu te moeten doen met een tweetal documenten en met bevoogdende vage mededelingen die in het verlengde liggen van de inhoud daarvan:
BakEenEi schreef:(...)
Zie verder het bericht door Redactie op "wo 30 nov 2011, 17:29" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "za 03 dec 2011, 20:53" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk".
Heeft "zo iemand" als districtsapostel Brinkmann dan werkelijk nog niet dóór wát wij op dit Forum al ruim een jaar geleden hadden uitgeplozen? Begin maar bij het begin! Zie hiertoe bijvoorbeeld het bericht door BakEenEi op "wo 22 sep 2010, 17:11" in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?", gevolgd door:
Overigens bleek vandaag uit ingewonnen informatie dat binnenkort voor de kerkleiding het uitstel (!) afloopt ten aanzien van de "memorie van grieven" in de zaak, waarbij op 20 juli 2011 de voorzieningenrechter vonnis had gewezen; het gemopper derhalve dat Diderot elk weldenkend mens onlangs heeft ontraden. Op 3 november 2011 toonde districtsapostel Armin Brinkmann hieromtrent nog niet echt het juiste besef:
 • 3 november 2011

  (...)
  Weliswaar kan het zijn dat niet alle details rond deze problematiek bekend zijn, maar ik ben er zeker van dat onze hemelse Vader hulp zal bieden opdat Zijn werk bewaard blijft en deze hele zaak spoedig kan worden afgesloten. Ik heb persoonlijk niets tegen broeder Rohn - hij is mijn broeder en lid van onze kerk. Ik zou het fijn vinden als er met hem na de rechtsgang een normaal contact ontstaat.

  (...)
  Met vriendelijke groet,
  Armin Brinkmann

Beste lezers, hopelijk valt het ook ú bij het citaat hierboven op, dat de districtsapostel in zijn bewoordingen overduidelijk laat merken dat broeder Ronald Rohn in feite de strijd heeft willen aanbinden met het "werk Gods"! Je moet maar durven, als districtsapostel zijnde - om iemand überhaupt daarvan impliciet te betichten en tegelijkertijd -evident valselijk- te beweren dat je niets tégen zo iemand zou hebben; tegen degene dus, die jij, districtsapostel, ondertussen juridisch hard laat aanpakken... Wie werkelijk niet snapt, komend vanuit de regio Nordrhein-Westfalen, dat voorbij de grens met Nederland er al meteen in Kerkrade, Venlo of Arnhem mensen wonen, nuchtere kaaskoppen, die dwars door dit dilettantische gedoe heen prikken, kan maar beter rechtsomkeer maken en thuis carnaval gaan vieren...
 • Zonder minzaam overleg of enige waarschuwing vooraf werd broeder Ronald Rohn op 16 juni 2011 op de officiële website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland publiekelijk aan de schandpaal genageld terwijl de kerkleiding van alle anderen verwacht dat men eerst helemaal afwacht hoe het ooit met de rechtsgang zal aflopen;
  en zonder minzaam overleg of enige waarschuwing vooraf werd broeder Bauke Moesker op 1 december 2011 geconfronteerd met een advocaat die hem namens de kerkleiding o.a. wel even zou sommeren om voor de rest van diens (eeuwige) leven uit het zicht te blijven van "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga".
  Als door een tijger werden ze op last van districtsapostel Armin Brinkmann stil beslopen en daarna de stuipen op het lijf gejaagd, waarbij het voor de kerkleiding blijkbaar niet uitmaakt dat alle facturen voor zulke voorbarige exercities worden bekostigd uit gaven in het offerblok. Dit lafhartige gedrag is zowel een "geestelijk leider" onwaardig als de gezamenlijke bestuursleden van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Als het ons niet al vaker was opgevallen dat de (internationale) nieuw-apostolische kerkleiding met schijnbaar het grootste gemak de werkelijkheid naar haar hand zet, was er in dit geval bij ons misschien nog niet eens de nodige argwaan opgekomen, doch wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk gaandeweg met meer achtergronden bekend wordt, moet helaas vaststellen dat zo'n snode werkwijze juist op het hoogste niveau in het "werk Gods" niet wordt geschuwd. Onze-Lieve-Heer heeft rare kostgangers...

De opmerking van districtsapostel Brinkmann op 3 november 2011 tegenover een zieke, namelijk "... opdat Zijn werk bewaard blijft", slaat helemaal nergens op. Alsof het werk Gods zou kunnen vallen of staan bij de gratie van broeder Ronald Rohn! Wat ons betreft wordt nu alles in het werk gesteld "opdat" werkelijk "deze hele zaak spoedig kan worden afgesloten" en alle schijn-heiligen (!) daarbij voorgoed worden ontmaskerd.

De strekking van dit bericht is daarom dat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland -met vooral figuranten in het bestuur- er nog steeds geen reden is tot euforie. De rechtszaken kunnen nog jaren voortslepen!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
Immers, wie er aan de touwtjes trekken, zullen altijd de "hogere dienaren" zijn omdat zij nu eenmaal degenen zijn die alle bestuursfuncties bekleden. "Geestelijken" dus met vele petten op.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "do 19 jan 2012, 15:48"
@all

Vandaag kwam ik wat de "meervoudig gekroonde hoofden" betreft, nog het volgende tegen:
BakEenEi schreef:(...)
Eén van mijn principiële bezwaren tegen het bestuurlijke reilen en zeilen in de Nieuw-Apostolische Kerk is dan ook altijd geweest, dat broeders met een geestelijke bediening door diverse "verantwoordelijkheden" soms veel te veel "petten" op hebben. Belangenverstrengeling daarbij werkt nodeloos ongezonde verhoudingen in de hand. Alleen, als individu met zo'n particuliere mening word je dan in de Nieuw-Apostolische Kerk al bijna geacht je tegen God zelf te verzetten. "Want alles wat er vanuit het internationale kerkbestuur wordt verordonneerd, komt voort uit de werkzaamheid van de Heilige Geest. Alleen nieuw-apostolische apostelen zijn begiftigd met het vermogen om die werkzaamheid goed te begrijpen." Zij claimen althans daarbij het laatste woord: de nieuw-apostolische geloofsleer geldt voor alle christenen! Wie zo vrij is om met de stamapostel of de apostelen van inzicht te verschillen, kan er in de regel op wachten "kalt" te worden "gestellt"; tenminste, daar komt vaak de kritiek op neer van gelovigen voor wie de Nieuw-Apostolische Kerk door impliciete gedragsvoorschriften "te klein" geworden was. "Dienaren" moeten door degenen die zij zouden dienen op handen worden gedragen, en "hogere dienaren" des te meer! Pas dan kwam je bij hen "in beeld". Pas dan, wanneer het met jouw "verschuldigde eerbied" in orde leek, deed je ertoe. Je hoorde de dienaren niet in verlegenheid te brengen met (hulp)vragen.

Op deze manier ontstond er steeds meer afstand tussen zielen aan de basis van de organisatie en de uitverkorenen aan de top. Zelden wensen "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" volkomen transparant rekenschap af te leggen voor hun doen en laten. Men gaat er namelijk vanuit dat hogere dienaren alleen verantwoording schuldig zijn aan nóg hogere dienaren. Alle anderen hebben maar te geloven en te vertrouwen dat dan voor God alles het daglicht kan velen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "zo 21 nov 2010, 16:05" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
BakEenEi schreef:(...)
Als het niet inderdaad zó verschrikkelijk erg was, had ik het niet zó durven te stellen. Veel te vaak wordt er door of namens de kerkleiding om "de hete brij" heen gedraaid. In plaats van gesprekken aan te gaan, gaat men deze juist uit de weg. Er mankeert in de Nieuw-Apostolische Kerk werkelijk ontzaglijk veel aan bijv. het vermogen tot zelfreflectie bij "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" wanneer dezen worden aangesproken op nalatigheid ten aanzien van "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg", zoals het in artikel 2 van de statuten zo (ongelofelijk) indrukwekkend werd geformuleerd.

Omdat ik er persoonlijk niet van houd problemen aan te kaarten zonder -als het half kan- ook met oplossingen te komen, raad ik allen die het hier aangaat serieus aan het boek te lezen "Liefdevol oog en open oor" (ISBN 978-90-239-2450-0).

Het is niet zo dat ik niet langer eraan wil bijdragen om de dialoog op dit forum gaande te houden, maar gezien "de versteende harten" op de achtergrond bij de kerkleiding die niet of nauwelijks met kritiek blijkt te kunnen omgaan, kan ik mijn tijd waarschijnlijk intussen beter gebruiken. Verder vind ik geklungel met offerontvangsten ronduit schandalig. Wat overigens de financiën betreft vind ik dat men met terugwerkende kracht eindelijk volkomen transparant moet willen zijn. De hiërarchische verhoudingen (!) onder dienaren (!) moet onmiddellijk worden afgeschaft, simpelweg te beginnen in Nederland. Op elk hoofd voortaan nog maar één pet!! En vooral nóóit meer rücksichtslos met brutaal een greep in het offerblok een dure advocaat inschakelen die dan dreigbrieven moet versturen naar zielen, met wie er gewoon een menselijk gesprek te voeren valt. Maar ja, als "dienaren" zich schijnbaar te voornaam voelen om nu en dan af te dalen in een diepe put die beter door "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg" tijdig gedicht had kunnen worden, moet er tegenwoordig zeker acuut zwaar geschut aan te pas komen... Vreselijk!!

Hoge, nóg hogere en nog véél hogere "dienaren" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland: u zou er verstandig aan doen zich wat minder intensief bezig te houden met de dode materie want de levende have is aan het verkommeren!!!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "ma 22 nov 2010, 20:17" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
Het is nu vijftien maanden later, maar inmiddels zijn de omstandigheden nóg zorgelijker geworden. Geeft dat nu werkelijk zowat niemand binnen de Nieuw-Apostolische Kerk te denken? Staat níemand wat te doen?!

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all
Laten wij er kort over zijn: als het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nu eens doordrongen mocht geraken van hetzelfde besef... Men (inclusief de districtsvoorgangers) verwaarloosde de kerntaken!

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:(...)
In elk geval gaat het ons hier niet om al het nieuws over "kop- en staartbotsingen" in de Nieuw-Apostolische Kerk. Toch kunnen allerhande schijnbaar onbeduidende losse wederwaardigheden -bij elkaar genomen- er een symptoom van zijn dat het mis is met "de grote lijn" in een organisatie.

(...)
Op dit "Forum voor allen die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen!" zijn wij dus maar zo vrij geweest om aan te kaarten dat de (internationale) kerkleiding grote problemen heeft met:
 • de geloofsleer,
 • de organisatorische opzet,
 • de administratieve controle,
 • verantwoordelijkheidsbesef,
 • professionaliteit,
 • rentmeesterschap,
 • en met zielzorg!
Al deze verschijnselen staan niet op zichzelf, doch hangen met elkaar samen!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Do 28 Jun 2012, 12:46" in de thread "Blijkbaar hebben wij met onze activiteiten kwaad bloed gezet".
@all

Deze week kwam er in het nieuws dat er op zondag 3 juni jl. een handgemeen heeft plaatsgehad na een dienst in de Kongresshalle Saarbrücken. Zie in dit verband de thread "Neuapostolischer Fanatismus im Saarland - Gewalt nach dem Gottesdienst" op het forum van Horst & Dagmar Hartmann, "QUO-VADIS-NAK?", alsook het artikel "Halbierung in nur zwölf Jahren (Große Bezirksfusion in Rheinland-Pfalz und im Saarland)" bij RELIGIONSREPORT. Het bleek de vader te zijn geweest van een opziener, die zó kwaad werd over een gesprek dat ontstond tussen zijn zoon en enkele personen die zich bezighielden met de kosteloze verspreiding van het boek "Jesus ist der Weg" onder belangstellenden, dat hij één van de betrokkenen van achteren aanviel en zo hard op het slachtoffer insloeg, dat deze zich onder doktersbehandeling moest stellen. "Jesus ist der Weg" (?!) - nee, dat kon vanzelf niet de bedoeling zijn...
Produktbeschreibung "Jesus ist der Weg"
Taschenbuch, 160 Seiten, CLV Sept. 2006 _ Dieses Buch möchte Menschen den Weg zu Christus weisen - Jungen und Alten, Kranken und Gesunden, Religiösen und Nichtreligiösen. Zugleich gibt es Antworten auf viele aktuelle Lebensfragen, unter anderem: Gibt es Gott wirklich? Wie kann man mit Angst fertig werden? Warum lässt Gott Leid zu? Was ist der Sinn des Lebens? Im Johannesevangelium wird von Thomas berichtet. Thomas war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er hatte all seine Reden gehört. Er hatte all seine Zeichen und Wunder gesehen. Doch Thomas war ein Skeptiker. Er hätte nie einen Versicherungsvertrag unterschrieben, ohne vorher das Kleingedruckte gelesen zu haben. Und als Christus davon sprach, dass er die Jünger verlassen und zum Vater gehen werde, da war es Thomas, der einhakte: »Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen?« Mit diesem skeptischen Einwand gab er Christus die Gelegenheit zu einer der schönsten und wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel: »Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich« (Johannes 14,6).
Een excuus over het voorval van nieuw-apostolische zijde is tot op heden evenwel uitgebleven, zo maken wij op uit de berichtgeving. Uiteraard kennen wij niet alle details. Dit laatste merken wij nadrukkelijk op want bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) is het onze ervaring dat niemand wordt geacht enig recht van spreken te hebben, die niet bekend is met werkelijk alle details. Wie daarmee wél bekend zou zijn, overigens evenmin. :shock:

In Nederland laat het verantwoordelijke kerkbestuur het aan chique advocaten over om op mensen in te hakken. Zie op dit Forum o.a. de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Met het vasthouden van een gouden vulpen ter ondertekening van een bankoverschrijving voor het honorarium maak je dan zelf geen vuile handen. :shock:

Een excuus of een respectvolle inhoudelijke reactie? Nee, tot dusverre niet! :shock:

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door willempower »

@ webteam

Kennen ze binnen deze sekte het woord excuus wel eens , dat is een werelds begrip en gebruiken ze niet .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

willempower schreef:@ webteam

Kennen ze binnen deze sekte het woord excuus wel eens , dat is een werelds begrip en gebruiken ze niet .
@willempower

Desondanks wil het ons voorkomen dat op zijn minst een welgemeend excuus van de nieuw-apostolische kerkleiding tegenover alles wat er met haar stilzwijgende goedkeuring maar heeft kunnen gebeuren nu wel eens op zijn plaats zou zijn. Er is hier nota bene sprake van miljoenenverliezen, list en bedrog, impliciete boodschappen, corruptie, dubbelhartigheid, machtsmisbruik, zwijgcultuur, financieel wanbeheer, reputatieschade, onbehoorlijk bestuur, manipulatie, intimidatiepraktijken, kadaverdiscipline, fraude, laster, zelfgenoegzaamheid, weggepest, verdeel- en heerspolitiek, tactiek van de verschroeide aarde, geestelijk geweld, psychische onderdrukking, machiavellisme, godsdienstwaanzin, discriminatie, terreur, georganiseerde misdaad, witteboordencriminaliteit, ambtelijke willekeur, exclusivisme, traumatiseren, schofferingen, repressieve tolerantie, geïnstrumentaliseerd, hardliners, haviken, religieuze psychopathologie, smaad en meineed, geestelijk concentratiekamp, excommunicatie, onverzoenlijk, gehersenspoeld, bizar, onchristelijk. Om maar enkele zaken te noemen die op dit Forum in korte tijd de revue passeerden...

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

Ach, zal men bij de geloofsbeweging in kwestie misschien wel denken; wie goed zoekt vindt altijd wat. Nog niet genoemd waren o.a.: ijskoud afstandelijk, onbespreekbaar, achterbaks, onbeantwoord, alleen het eigenbelang telt, kennelijke nonchalance, hypocriet, plagiaat, egoïstisch, aanmatigend, onverantwoord handelen, dat collectieve narcisme, gewetenloos, vrome zakkenvullers, sektarisch bolwerk, overmoed, kalt gestellt, Rufmord, geïsoleerd, escalatie, aanslag op het gezinsleven, huisvredebreuk, ongerijmdheden, onbegrip, antisociaal optreden, verwijtbare nalatigheid, bij voortduring zand in de ogen strooien, sancties, blaaskaken, lafhartige gedoogsteun, uitgekookte zegenaars, recidiverend wangedrag, dilettantisme, een soort van mensonterende slaafse onderdanigheid, geslachtofferd, addergebroed, hiërarchische overmacht, alleenheerschappij, het apostolische idioom, Club van Knipmessen, neergesabeld, subtiel pestgedrag, gekunstelde standverschillen, destructieve relaties, kwalijk gekoesterde systeemfouten, de Bijbel verregaand "hineininterpretiert", "de firewall" uitgezet, "wishfull thinking", de continu veronderstelde uitwisselbaarheid van de naam van het kerkgenootschap met het "werk Gods", gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten, kuddegedrag, zonder hoor of wederhoor, respectievelijk CHF 663.082,35 en CHF 518.045,50 verduisterd, doldriest verzwegen, gekneveld en geknecht, vertrapt; ronduit alarmerend.

De hierna vermelde forumbijdragen in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" gaan nader in op de bedoelde cultuur:
1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door Redactie »

@all

Wie in deze thread de laatste redactionele berichten heeft gelezen, las uiteraard niets nieuws. Stond het er dan nu nóg een keer omdat wij vanuit het WebTeam per se -obsessief- "ons gelijk" willen halen? (...) Nee, de hartverscheurende toestanden die zowel op de website als op dit Forum werden belicht, hebben namelijk gevolgen. Psychisch letsel vooral. Slachtoffers kunnen er vaak met niemand over praten. Daders trouwens evenmin! Wij vinden dat dit bespreekbaar moest worden.

Wie zich afvraagt "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland?" dient zich terdege te realiseren dat wat de lopende rechtszaken betreft, die gaandeweg tot uitkomsten zullen leiden, er wel eens andere eindconclusies naar voren kunnen komen dan menigeen geneigd zal zijn om maar gemakshalve vanuit te willen gaan. Zo zou het kunnen zijn, dat er straks iemand is die bij de rechtbank ermee wordt geconfronteerd dat er pertinente onwaarheden zijn verteld. Dat kan zomaar iemand anders zijn dan allen, die (op verzoek van apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en de toenmalige districtsevangelist Vis) de zwijgzaamheid hadden te betrachten, moesten verwachten.

Degene die het dan in de allereerste plaats rechtstreeks aangaat, weet allang wat er mogelijk staat te gebeuren! Reken maar, dat zo'n dilemma een zware wissel trekt op iemands welbevinden. Niet alleen pas nú.

Al deze facetten -medisch, sociaal, juridisch, moreel en godsdienstig- kwamen in onze berichtgeving aan de orde. En nogmaals wijzen wij er op hoezeer er van onze kant ook vanachter de schermen langs meerdere kanalen en met de beste bedoelingen is gewerkt aan daadwerkelijke oplossingen. Spijtig genoeg wilde de nieuw-apostolische kerkleiding hierbij van niets weten. Met name stamapostel Leber niet...
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering


Bron: Bericht door Redactie op "ma 19 dec 2011, 22:28" in de thread "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL".
Hoe dan ook, in mei 2008 nam het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een nieuwe medewerker in dienst, die men een jaar later om nog steeds onopgehelderde redenen heeft willen ontslaan. Deze zaak kreeg zó veel voeten in de aarde, dat het kerkbestuur intussen vermoedelijk al een miljoen euro kwijt is aan kosten van rechtshulp en wat dies meer zij. Anderen herkenden zich in de ongenaakbare opstelling van de kerkleiding en publiceerden erover op het Internet. Overigens was het al jarenlang een internationaal (!) publiek geheim, die wie zich in de Nieuw-Apostolische Kerk onheus bejegend voelt, bij verantwoordelijke bestuursleden, allen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" Godsgezanten, weinig of geen gehoor vindt. Ook in déze kerk heerst er namelijk een verwerpelijke "afdekcultuur".

Als ervaringsdeskundigen (!) hebben wij dus uiteen willen zetten met welke achtergronden er hier rekening dient te worden gehouden. Nu kan een ieder het er op laten aankomen, dat aanstonds "de dader" bij de rechtbank wordt ontmaskerd, maar bedenk dan liever van tevoren wel in alle ernst welke scenario's er in deze samenhang af te wegen zijn! Concreet: moeten er onderhand niet enkelen uit voorzorg (!) tegen zichzelf in bescherming worden genomen? Schaf het eenrichtingverkeer maar alvast een beetje af.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ne

Bericht door willempower »

@all

Deze club krijgt alle kenmerken een onguur motorclubje ,zwarte pakken aan en schuwen geen geweld .
Persoonlijk vind ik het jammer dat ik het niet gezien heb .
Rollebollend over straat in hun zwarte pakje ,en bijbel onder hun arm .
Maar in de meeste gevallen voeren ze alleen geestelijk geweld uit en onderdrukking .
Bij de hells angels heet de baas een president en de onderknuppels moeten doen wat hij opdraagt .
Hier noemt men zich apostel , de rest is gelijk in mijn ogen , crimineel .
In mijn omgeving gaf b den h uit Emmen ook de opdracht mij wat aan te doen , zelf durft die dat niet ,schijtlijster .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Plaats reactie