LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door Redactie »

@all

Opnieuw is er aan het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een mokerslag uitgedeeld! Oordeel zelf:

N.B. Districtsvoorgangers: het moge duidelijk zijn dat u in deze situatie pertinent NIET decharge mocht verlenen voor de jaarrekening 2009 van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland!!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door willempower »

@Nico Klene
Citaat "Wij waarderen het heel erg dat u allen rond deze kwestie de zwijgzaamheid betracht."
Laat u de paasdagen niet bederven , en offer nog meer , we hebben het zo dringend nodig straks . :P :P :P
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door Jabob65 »

De districtsvoorgangers hebben hun erebaantje en hun stijve piemeltje juist te danken aan de heren machtspolitici Klene en De Bruijn, in die structuur zullen ze nooit kritisch zijn.

Bovendien hadden ze al nooit zo'n ambt kunnen krijgen als ze kritisch van aard zijn, daarnaast is het zo dat het geheel met een Goddelijk sausje overgoten is.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door ACE »

@all

Mij vallen een aantal zaken op:
Rohn blijkt achteraf voor € 240.975 aan rekeningen bijeen gerommeld te hebben.
Die zijn terecht nietig verklaard.

Er dient een minnelijke schikking getroffen te worden.
Het gaat dus om een voorstel van de NAK en NVO om de beslagleggingen te niet te doen.
Dat zal dan op een garantieverklaring uit draaien van de NAK.
Vraag is natuurlijk of de NAK als rechtspersoon daartoe in staat is. Neen, blijkens de stukken.
Dat betekent dat NRW in dat geval een bankgarantie dient af te geven.

En nu maar afwachten wat de uitspraak van de bodem procedure zal zijn.
Maw, gaat de NAK het risico aan om ruim een miljoen af te moeten tikken!!
De troeven lijken bij Rohn te liggen. Als NAK zou ik maar tegelijkertijd een schikkingsvoorstel
doen aan Rohn over deze vordering.

Vrolijk Pasen!

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door Redactie »

@all

Voor het goede begrip: dit betreft één enkele van de diverse rechtszaken die er lopen. Alleen al in deze zaak lijkt de kerk inmiddels op een achterstand te staan van ruim 1 miljoen euro, plus o.a. de kosten van alle rechtshulp aan beide kanten (!) die nog becijferd moeten worden...

Zou er in dit verband bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ooit nog iemand worden aangekeken op financieel wanbeheer? Op onbehoorlijk bestuur? Op intimidatie en manipulatie? Op verregaande nonchalance en simpelweg op bedrog?

Bij deze stand van zaken kan apostel Peter Klene onmogelijk op 15 mei aanstaande worden benoemd/bevorderd tot voorzitter van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In feite zouden alle "hoge dienaren" met een bestuursfunctie nú al moeten aftreden. Men heeft in commissie gehandeld (hierbij slechts te denken aan het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010") en daarbij collectief gefaald.

Overigens heeft districtsapostel De Bruijn in één van de andere rechtszaken onlangs bij de rechtbank Arnhem onder ede (!) verklaard dat het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" meerdere onjuistheden (!) bevat, maar dat hijzelf niet voornemens is de geadresseerden daarover alsnog in te lichten. Hij hoopt zeker dat H.M. de Koningin de leugens met een hermelijnen mantel der liefde zal bedekken...

Kan het allemaal nóg erger?! Zie verder de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door willempower »

@all
Citaat :
Overigens heeft districtsapostel De Bruijn in één van de andere rechtszaken onlangs bij de rechtbank Arnhem onder ede (!) verklaard dat het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" meerdere onjuistheden (!) bevat, maar dat hijzelf niet voornemens is de geadresseerden daarover alsnog in te lichten.

Dus kan allemaal nog erger dus , Kleene mag Theoloog voorliegen , en Theoloog zegt niks .En de dienaren moeten de leugens van Klene maar pikken .

In een normale wereld zouden dan zeggen wat een ..............................

En deze leugenaar mag straks de hoogste rang krijgen over de bouwvallen en rechtzaken , dat gaat feest worden dus .
Mag een priester en allen die Theo blind navolgen dus ook liegen , begrijp ik het niet of snap ik het niet .
Dat ze het doen is algemeen bekend maar dan wel stiekum .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door ACE »

@all

Die een Klene niet eert, is het ambt niet weert (..)

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: LJN: BQ2147, Rechtbank Utrecht , 278373 / HA ZA 09-2748

Bericht door Redactie »

[bijgewerkt: zaterdag 14 mei 2011]


@all

Aan het begin van de avond kwam de redactie van Glaubenskultur met het opmerkelijke bericht dat er vandaag conservatoir beslag is gelegd op het gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Johan Geradtsweg 115 te Hilversum:
Wie er nog aan twijfelde dat ook "Godsgezanten" moeten wijken voor een gerechtelijk vonnis, mag dit nu rotsvast geloven...

Op zondag 15 mei aanstaande vindt in de kerk in Hilversum de eerstvolgende openbare eredienst plaats; dit -zoals wij eerder berichtten- uitgerekend in aanwezigheid van stamapostel Dr. Wilhelm Leber, sinds 15 mei 2005 voorzitter van het internationale kerkbestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk. In het recente verleden heeft ook hij overigens geweigerd (!) om te antwoorden op correspondentie (onzerzijds) over onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeheer bij de Nederlandse "gebiedskerk". Wel maakte het internationale kerkbestuur bekend dat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland per 15 mei 2011 de status van "gebiedskerk" zal verliezen (lees: wordt ontnomen), zij het dat daarbij werd aangekondigd dat het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" als rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam zal voortbestaan. De teloorgang van het voormalige (districts)aposteldistrict (= gebiedskerk) Nederland zal voor zover ons bekend samenvallen met bestuurswijzigingen. Een hoogst bevreemdende bijkomstigheid daarbij is evenwel dat de internationale kerkleiding stelselmatig onvolledig is in haar mededelingen over de precieze samenstelling van besturen welke onder haar supervisie vallen. Vandaar ook dat zelfs ingeschreven leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland niet weten wie de bestuursleden zijn, welke de bestuursportefeuilles en hoe deze zijn verdeeld!

Ook de woordvoerder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, priester Van Markus (in de kerkgemeente Hoorn), toonde zich níet (!) bereid de gewenste informatie te verschaffen. Zie op dit Forum het bericht door BakEenEi op "di 30 nov 2010, 17:42". In plaats daarvan ontving de eigenaar van dit Forum, nota bene meelevend lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, zonder pardon een boze brief van de advocaat van de kerk: diens journalistieke activiteiten moesten per direct goeddeels worden stilgelegd en privacy-gevoelige informatie van forumdeelnemers moest aan de kerkleiding bekend worden gemaakt!! Betrokkene heeft toen geantwoord dat hij onmiddellijk via diens eigen advocaat kan reageren, zodra ook hij -net als districtsapostel De Bruijn en apostel Peter Klene- wordt aangesloten op de geldkraan van de kerk! Daarna is het stil gebleven aan de overkant... Het kwalijke aan deze gang van zaken onder regie van die beide zogenaamde Godsgezanten is natuurlijk dat men zelfs de moeite niet neemt om enig minnelijk overleg te beproeven. Meteen zijn de offerontvangsten er goed genoeg voor om een advocaat in te schakelen die vervolgens namens "apostelen des Heren" (lees: vorstelijk betaalde uitzendkrachten van de heer Leber) hoog van de toren moet blazen om een ingeschreven lid -met Haagse of andersoortige bluf- angst in te boezemen...

Zie voorts de nieuwste redactionele berichten in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!"


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten