W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door Criticus »

ACE schreef:@maximus,all,
Deze uitspraak is interessant. Het heeft er alle schijn van dat de bedriegers elkaar bedrogen hebben.
De Rechtbank benoemt zelfs een Bestuurder die uitpluist wat er gebeurd is en niet alleen dat, maar heeft
tevens de opdracht van de Rechtbank te werken aan een schikking!
Dat deel van de uitspraak komt mij persoonlijk als zeer rechtvaardig over.
ACE schreef:Dat TdB, RR heeft gedagvaard vanwege de terugbetaling van € 150.000 suggereert dat TdB niet (meer) bij het project betrokken zou zijn. Ook de claim op winstdeling heeft TdB laten vallen.
Maar dat zou alleen maar zijn om zijn standpunt te onderschrijven dat er van een zakelijke overeenkomst geen sprake meer zou zijn.
Ik kreeg van meet af aan de indruk dat TdB niet betrokken was bij “het project”, maar slechts een kavel had gekocht teneinde daar een vakantiewoning op de (laten) bouwen. Dat TdB voor de helft meedeelt kom ik voor het eerst pas onder 3.6 tegen.
ACE schreef:Kortom, veel gesprekjes, emails, halve contracten, hele leugens, halve waarheden waar de Rechter zich over moet buigen. Terecht dat een externe deskundige zich hierover gaat buigen.
De daaraan verbonden kosten van maximaal € 35.000 zijn voor rekening van RR cs. Dat zegt toch wel iets!!
Dat duidt erop dat de rechtbank meer twijfelt aan RR dan aan TdB (cs).
ACE schreef:RR moet deze kosten eveneens ophoesten. Das toch een lelijke streep door RR's opvattingen en overtuiging.
Hoe zijn die? Ik ken RR persoonlijk niet, maar er wijzen aardig wat negatieve uitspraken in zijn richting (mede op dit forum).
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 22.30 uur]

Afbeelding Van Heiloo naar Hollenstein (3)@all

Ook wij zijn blij met de inbreng van "maximus". Opmerkelijk blijft trouwens dat Kluwer-dochter Rechtnet BV in deze zaak over méér informatie beschikt dan het Ministerie van Veiligheid en Justitie vooralsnog kwijt wil op de website http://zoeken.rechtspraak.nl/. Als de onderliggende feiten en cijfers niet toegankelijk zijn en naar voren komen zoals het (langs de officiële kanalen) móet, dan -inderdaad- maar zoals het (via de toeristische route óók) kan!

In elk geval viel het ons op dat met de uitspraak d.d. 29-09-2010 van de Ondernemingskamer in Amsterdam, waarin bij punt 2.3 wordt gesteld dat "Scherpenzeel" op 14 maart 2007 met Rohn heeft gesproken over deelname aan het project Feriendorf Königsberg, het nu duidelijk wordt dat het door het WebTeam gepubliceerde e-mailbericht d.d. 15-03-2007 van "G1" (= D.Ap. De Bruijn) aan "G2" (= Br. Ronald Rohn) authentiek moet zijn (zie ons bericht "Van Heiloo naar Hollenstein (1)") want in dat e-mailbericht staat immers:
Aan het begin van de avond heeft W. Scherpenzeel mij [= "G1"; Red.] gebeld. Hij begon met te vertellen dat jullie gisteravond [op 14 maart 2007 derhalve; Red.] een positief gesprek hadden gevoerd en dat hij volgende week ter plaatste zou gaan kijken.
Bovendien bevestigt de onderhavige uitspraak het bezoek ter plaatse van "Scherpenzeel" in de week erna want bij punt 2.3 stelt de Ondernemingskamer voorts: "Op 20 maart 2007 hebben Scherpenzeel en Van Vliet in Oostenrijk gesproken met de burgemeester van de gemeente Hollenstein." Zie onder:
 • 2.2
  Bij schriftelijke overeenkomst van 18 augustus 2005 hebben Rohn en zijn echtgenote aan Th. J. de Bruijn (hierna De Bruijn te noemen) “verkocht respectievelijk in erfpacht (…) uitgegeven (…) 50% van” twee percelen behorend tot het project Feriendorf Königsberg tegen een “totale koopprijs, inclusief afkoop erfpachtrecht, van (…) € 150.000 netto”. De overeenkomst houdt voorts in: “Strekking van deze overeenkomst is (…) dat koper 50% van de aan partijen bekende bouwkavel heeft gekocht en 50% van het nog te vestigen recht van erfpacht. Vervolgens zullen partijen beide verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de projectontwikkelingsplannen.”
  2.3
  Op 14 maart 2007 hebben W.K. Scherpenzeel (hierna Scherpenzeel te noemen), J. van Vliet (hierna Van Vliet te noemen) en P.J.W. Poot (hierna Poot te noemen) met Rohn gesproken over deelname aan project Feriendorf Königsberg. Op 20 maart 2007 hebben Scherpenzeel en Van Vliet in Oostenrijk gesproken met de burgemeester van de gemeente Hollenstein. Diezelfde dag heeft de burgemeester per e-mail aan Rohn geschreven dat de gemeente in geval van Parzellierung een bedrag van € 645.000 aan kosten in rekening zal brengen, dat aan Parafiziering veel minder kosten zijn verbonden en dat hij daarom Parafiziering aanbeveelt. Onder Parzellierung moet worden verstaan (kadastrale) splitsing van de bouwgrond in afzonderlijke percelen, terwijl bij Parafizierung sprake is van opdeling van de bestaande grote percelen zonder kadastrale splitsing.


  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Met het gestelde bij punt 2.2 staat het tevens vast dat D.Ap. De Bruijn een vakantiepark wilde stichten. Dat is dus heel wat anders dan ergens een vakantiewoning op het oog te hebben (gehad) en een aanbetaling te hebben gedaan om die in eigendom te verkrijgen - zoals apostel Peter Klene namens vele partijen op 21 februari 2010 gewenst heeft te verklaren:
 • 22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.


  Bron: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"
Overigens was wat ons betreft de precieze intentie van D.Ap. De Bruijn al steeds glashelder sinds wij ook in het bezit kwamen van een afschrift van diens onderstaande e-mailbericht d.d. 07-03-2006! Wij plaatsten dit toen aansluitend (op 29 oktober 2010) op onze website:
 • --Doorgestuurd bericht in de bijlage--
  From: th.j.debruijn [at] nak-nl.com
  To: info [at] hypotheekenbuitenland.nl
  Subject: Vakantiepark Oostenrijk
  Date: Tue, 7 Mar 2006 22:48:33 +0200


  Geachte mevrouw, mijnheer,

  Samen met een compagnon ben ik bezig met de realisering van een vakantiepark in Oostenrijk. Dit park bestaat uit ruim 50 luxe vakantiewoningen (6 tot 8 persoons) welke door een Nederlandse verhuurorganisatie zullen worden verhuurd. Wij hopen dit jaar nog een groot deel van het project te kunnen realiseren. De grond is al gekocht en de vergunningen zijn binnen.

  Wij willen deze woningen verkopen aan mensen welke de verplichting op zich nemen om de vakantiewoning het gehele jaar door te verhuren. Zij kunnen een paar weken per jaar zelf van de woning gebruik maken.

  De woningen zullen worden verkocht tegen prijzen van rond de 180.000 euro (Er zijn 3 typen: 3 onder één kap, 2 onder één kap en vrijstaand)

  Een deel van de woning wordt gesubsidieerd, een deel moet uit eigen vermogen worden betaald en een deel moet worden gefinancierd d.m.v. een hypotheek. De kopers krijgen jaarlijks een gegarandeerde (interessante) rente op het door hen geïnvesteerde vermogen. (Een formule die in Nederland zeer bekend is.) Het gaat in principe om een looptijd van 10 jaar.

  Voor Oostenrijkers die de huizen willen kopen is financieren geen enkel probleem. Voor Nederlanders ligt dat (zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn) anders. Daarom zoeken wij in Nederland een partner in dit project die bereid is een hypothecaire lening te verstrekken voor een deel van de woningen welke aan Nederlanders worden verkocht. Wij denken dat het daarbij om bedragen zal gaan tussen de 30.000 en 90.000 euro per woning.

  Graag verneem ik van u of er van uw kant interesse aan deelname in dit project bestaat.

  Met vriendelijke groet,

  Th.J. de Bruijn


  Bron: http://apostolischekritiek.nl/de_affaire_oostenrijk.htm
Verder is in deze samenhang relevant de brief (zonder dagtekening) van D.Ap. De Bruijn die begint met "Beste Ronald" en welke eindigt met "Groeten, je compagnon". Zie hieromtrent het bericht door BakEenEi op "za 13 nov 2010, 18:47" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding" alsmede in dezelfde thread het bericht door BakEenEi op "zo 21 nov 2010, 00:14" en daarnaast nog het bericht door BakEenEi op "di 30 nov 2010, 19:32" in de thread "Wie hebben dit bedacht en met welk mandaat?".

Iets anders nog. Niet alleen de kosten van de jurist die met het onderzoek werd belast doch ook de kosten van de nieuwe bestuurder die door de Ondernemingskamer bij Königsberg werd benoemd, komen voor rekening van deze B.V. Dat betekent uiteraard dat niet uitsluitend één enkele aandeelhouder (Rohn bijvoorbeeld) voor die lasten opdraait, doch de gezamenlijke aandeelhouders - dus tevens "Scherpenzeel" zelve van wie wij aannemen dat hij daar met deze rechtszaak niet bepaald op uit was:
 • 2.6
  Op 15 juni 2007 heeft Rohn Holding aan Scherpenzeel Pensioen en Vloot ieder 25% van de aandelen in Königsberg verkocht en geleverd, telkens tegen een prijs van € 4.500. Scherpenzeel houdt alle aandelen in Scherpenzeel Pensioen. Van Vliet en Poot houden tezamen alle aandelen in Vloot.


  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Namens het WebTeam zal de Redactie haar zwervende bestaan tussen Heiloo en Hollenstein voortzetten. Spontaan blijven wij een beroep doen op onze lezers, op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 08-06-2011, 09.45 uur]

Afbeelding Van Heiloo naar Hollenstein (4)@all

Terugkomend op de vraag die wij onszelf stelden in het eerste bericht over onze omzwervingen tussen Heiloo en Hollenstein, "... wat gaat het ons (allen) eventueel aan?!", zetten wij even een paar zaken op een rij:
 • Hoe zijn wij in deze specifieke berichtgeving verzeild geraakt?
  Dat zit zo. De website waaraan dit Forum later werd gekoppeld is voortgekomen uit de authentieke verontwaardiging bij nieuw-apostolische christenen over klaarblijkelijke ongerechtigheden in het "werk Gods". Door aandacht te vragen voor misstanden die steevast door de (internationale) kerkleiding onder het tapijt werden geveegd, hoopten wij met name te bewerkstelligen dat de geestelijke nood onder ogen werd gezien bij zielen die zo'n meedogenloze aanpak met hun gezondheid moesten bekopen.

  Wát er in de achterliggende jaren van onze kant ook allemaal is geprobeerd om leidinggevende "dienaren" méér bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, van hun morele plicht en van het met grote vastberadenheid te maken onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken in het "werk Gods"; men reageerde níet of niet inhoudelijk. Hun "dodende blikken" straalden uit: hoe bestaan ondergeschikten het in godsnaam om zonder onze toestemming een mond open te doen?!

  Wie in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk zo vrij is om met bestuursleden van inzicht te verschillen, hoort "nach dem neuapostolischen Glaubensverständis" daarover zijn mond te houden. Je mag je er wel over uitspreken, maar dan alleen tegenover een "hogere dienaar". Wat diegene dan vervolgens doet of nalaat; daarmee zul je het moeten doen. Zo niet, dan volgen er strafmaatregelen. Dat begint meestal heel subtiel, waarbij je bijvoorbeeld wordt genegeerd. Gaandeweg wordt er geen middel geschuwd om je (met vereende krachten) tot zwijgen te brengen.

  Alles in het nieuw-apostolische "werk Gods" staat ten dienste van de eenheid met de stamapostel, voorzitter van het internationale kerkbestuur. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" is hij de eerste knecht van God op aarde. Zijn aanwijzingen dienen in het (geloofs)leven van alle christenen (!) richtinggevend te zijn, wil men in het hemelrijk aankomen. De naaste medewerkers van de stamapostel moeten trouw aan hem zweren. Daartoe leggen dezen de onderstaande eed af, al spreekt men van een gelofte:
  • “Voor God, de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest beloof ik om God, de Schepper van alle dingen, van ganser harte, met mijn gehele ziel en ganse gemoed en met alle krachten lief te hebben en mijn naaste als mijzelf. Het is voor mij een heilige plicht om de leer van Jezus, in het bijzonder de verlossende kracht van Zijn offer en Zijn wederkomst, te verkondigen en met de gave van de Heilige Geest de in de naam van Jezus ontvangen opdracht waarachtig, zorgvuldig, gewetensvol en rechtvaardig te vervullen. Ik wil in deemoed dienen en mij waardig en eerbaar tegenover God en de mensen gedragen.

   Ik erken de Stamapostel als de hoogste geestelijke en verzeker hem van mijn volle ondersteuning. Ik belijd de eenheid met de Stamapostel en de met hem verbonden Districtsapostelen en Apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk, wier hoogste plicht geloofsgehoorzaamheid, wier hoogste eer de trouw tot het werk van God en wier hoogste doel de voleinding in Christus is. Als besturend ambt van de Nieuw-Apostolische Kerk wil ik voor deze belijdenis altijd ondubbelzinnig instaan en overeenkomstig het evangelie als Apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk leven.”


   Bron:
  Voor zover er hier enkel sprake zou zijn van een geloofsbeweging, bestaande uit geestverwanten en gelijkgestemden, staat het een ieder vanzelf vrij om er een denksysteem op na te houden en te praktiseren met de ludieke inzet van horigen en lijfeigenen. Echter, leidinggevende dienaren van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben aanspraak gemaakt op de rechten en plichten van een kerkgenootschap en daarenboven hebben zij in Nederland met succes de status in de wacht gesleept van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Maar dan moet het wel intussen afgelopen zijn met alle "Spielerei"!!

  Aan ingeschreven leden wordt voorgehouden dat de leidinggevende dienaren in de Nieuw-Apostolische Kerk Godsgezanten (!) zijn; door God gezonden derhalve. Blijkens de statuten vormen de "hoogste" dienaren het kerkbestuur. Zie in dit verband de "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11":
  Artikel 6 Het bestuur
  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


  2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:
  
a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;
  
b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

  c. het vaststellen van de jaarrekening;
  
d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;
  
e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

  3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

  4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.


  5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.
  Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zouden het dus (tot 15 mei jl.) districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra hebben moeten zijn die als bestuursleden de functies bekleden van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Let wel: deze organisatorische opzet is in de eerste plaats verkozen door de "Godsgezanten" zelf, en wel -internationaal- op het hoogste niveau. Laat ons maar tevens leiding geven aan het facilitaire bedrijf van het "werk Gods", zo heeft men waarschijnlijk gedacht; "omwille van de eenheid" (of zo). Het kan immers net zo goed omwille van de macht (!) zijn geweest. Maar ja, macht corrumpeert in de regel. Ook hier?

  Ja, óók hier! Want wát is er gebeurd? Hoewel de Godsgezanten ingevolge het Nederlandse rechtssysteem de verantwoordelijkheid aanvaardden behorende bij de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester bij een landelijk kerkgenootschap, en zij vervolgens tekenden voor de periodieke ontvangst van de bijbehorende topsalarissen, begon men zich te gedragen als te zijn toegetreden tot een soort van geestelijke elite, hoogverheven boven het volk dat louter hun instructies heeft op te volgen. Vragen vanaf de "kerkvloer" over financieel wanbeheer zijn voor hen structureel níet aan de orde.

  En dan beginnen de moeilijkheden zich op te stapelen. Het laatste nieuws is ongeveer dat de nieuwe districtsapostel Armin Brinkmann op 21 mei jl. heeft bevestigd dat er weliswaar fouten zijn gemaakt en dat het hem "ein großes Anliegen" is om zo snel mogelijk aan de problemen het hoofd te bieden, doch uiteraard zal hij zich eerst met de ontstane situatie vertrouwd moeten maken... Welnu, deze voorstelling van zaken vormt het wettig overtuigende bewijs ervan dat er hier sprake is van onbehoorlijk bestuur! Het is te zot voor woorden om het te doen voorkomen alsof het bestuur niet al sinds jaar en dag dagelijks met inachtneming van alle wet- en regelgeving (!) had moeten besturen! Alsof nu híj opeens de aangewezen persoon zou zijn om uit te pluizen wat het kerkbestuur naar Nederlands recht te doen staat! Maar zó is het pertinent NIET! Dat behoren de leden van het zittende bestuur niet alleen vanaf ieders persoonlijke aantreden heel goed zélf te weten doch deze individuele leden hadden daar tevens dag-in dag-uit al naar moeten handelen! Wie vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als een kerkvorst eerbiedigd wil worden en als hoogleraar uitbetaald; die heeft in een managementfunctie bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) écht wat wáár te maken.

  Helaas, zó heeft het niet mogen zijn. Van vriend en vijand wordt nota bene verwacht dat men de ratio, het gezonde verstand en bovendien een geschenk van God, verwerpt, en dat men zich laat overrulen door de manier waarop de "Godsgezanten" geheel naar eigen inzicht hun "company" runnen, zich ondertussen van God noch gebod iets aantrekkend. Dát is de momentele situatie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland!! En hoe houden zulke "Godsgezanten" het op deze wijze zo ongelofelijk lang vol? Ook dit laat zich heel eenvoudig verklaren. Dat kan doordat in Nederland het Ministerie van Financiën achter de feiten aanloopt, maar vooral doordat voorgangers en districtsdienaren, vermurwd als ze zijn, met zijn allen (!) nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. De echte "slapende leden" bij deze kerk zijn de zogenaamde actieve leden - die aan het slaapwandelen zijn!!

  (...)

  Hoe kwam het uiteindelijk tot deze berichtgeving? Dat kwam door een simpele actie van Br. Ronald Rohn op zaterdag 20 februari 2010 (zie onder) en daarop van apostel Peter Klene c.s. op zondag 21 februari 2010 een bijzonder foute reactie (zie ons vorige bericht):
  Redactie schreef:(...)
  • Document 2

   AFSCHRIFT van e-mailbericht d.d. zaterdag 20 februari 2010 9:52, met als onderwerp "Strikt vertrouwelijk. Alleen voor broeders en zusters NAK. Met verzoek om actie."
   Bijlagen: bDeBruijn01.doc; Conclusie van Antwoordherzien(zonder terugboeking).doc; beslag met verlof.pdf

   Beste broeders en zusters,

   Ter kennisneming zend ik u een brief van mijn advocaat gericht aan de heer De Bruijn, dit in reactie op het feit dat de Districtsapostel momenteel contact opneemt met mijn zakenpartners en mij daarbij in diskrediet poogt te brengen. Ik betreur het zeer dat de Districtsapostel voor deze weg kiest in plaats van het recht zijn beloop te laten hebben. Ik distantieer mij nadrukkelijk van deze manier van doen. Ik hoop dat u kennis van de inhoud van de brief wilt nemen.(bijlage bDeBruijn01.doc).

   Het betreft hier onder meer 2 zorgprojecten die een jarenlange voorbereiding kennen en waarmee ruim 55 arbeidsplaatsen zijn gemoeid in combinatie met een investering van circa 7.400.000,-- euro, alsmede een vakantieproject in Oostenrijk, waarbij ik het aandeel van de Districtsapostel heb voldaan ter hoogte van circa 470.000,-- euro. Bij dit laatste project heeft onze priester Scherpenzeel uit Den Helder de samenwerking opgezegd , op een wijze die ongekend is.

   Mag ik rekenen op de aanwezigheid van de Districtsvoorgangers bij het kort geding zodra dit dient! Uiteraard is ieder van u welkom. De rechtszaak over Oostenrijk zal ook binnenkort plaatsvinden, ik refereer graag aan een eerder bericht van onze Districtsoudste Den Hamer en ga er vanuit dat in ieder geval hij zich de moeite wil getroosten om dit proces in de rechtszaal te volgen en om vervolgens de Stamapostel te informeren.

   De Bijlage Conclusie van Antwoordherzien + beslag met verlof bij de Districtsapostel geven de situatie aangaande Oostenrijk en de rechtstreekse betrokkenheid van onze Districtsapostel weer.

   Ik herhaal nogmaals dat u van harte wordt uitgenodigd om kennis te nemen van mijn dossierstukken. Eén telefoontje is voldoende (06 XX XX XX XX).

   Met vriendelijke groet,

   Ronald Rohn
  (...)


  Bron: bericht door Redactie op "di 25 jan 2011, 12:11' in de thread "Dubbelhartigheid 'Godsgezanten' doorzien".
  Ondanks de feiten welke bij apostel Klene volgens districtsapostel De Bruijn die zulks achteraf verklaarde tijdens een getuigenverhoor (zie onder), genoegzaam bekend waren, ontkenden de bestuurlijke "Godsgezanten" op 21 februari 2010 in commissie dat hun voorzitter -op dat moment- rechtstreeks betrokken was bij de commerciële exploitatie van een nieuw vakantiepark in Oostenrijk. Hiermee werd de waarheid echter met voeten getreden:
  Redactie schreef:(...)
  In aansluiting aan het hierboven aangehaalde bericht kunnen wij thans alsnog melden wat districtsapostel De Bruijn op 25 maart 2011 bij de Rechtbank Arnhem onder ede (!) exact heeft verklaard toen het ging om de omstreden circulaire van apostel Peter Klene "Santpoort, 21 februari 2010":

  • Zaaknummer / rolnummer: 190673 / HA ZA 09-1794

   “Mij wordt voorgehouden dat er een brief is van Peter Klene aan de districtsdienaren van onze kerk, gedateerd 21 februari 2010, die niet in het geding is gebracht. Peter Klene is medebestuurslid in de kerk. De passage waarin staat dat ik een vakantiewoning wilde kopen en dat ik een aanbetaling had, is niet conform de waarheid. Ik heb de brief nooit gezien, totdat iemand mij erop attent maakte. De strekking van de brief is wel juist, want de heer Klene heeft ermee willen aangeven dat ik niet meer bij het project betrokken was. Rohn had dat bericht het land in gestuurd. Het begin van de stelling is alleen te kort door de bocht.”

   Voorgelezen, volhard en getekend
   [handtekening]
   T.J. de Bruijn
  (...)


  Bron: Bericht door Redactie op "wo 04 mei 2011, 15:13" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9".
 • Waarom "boeit" ons dit?
  De reden waarom deze onverkwikkelijke aangelegenheid op dit Forum hoog op de agenda is komen te staan is, dat wij vinden dat de "Godsgezanten" maar eens in Jip-en-janneketaal aan de Nederlandse belastingbetaler (!) moeten uitleggen hoe hun onverantwoordelijke weggedrag op zowel de "levensweg" als op de "geloofsweg" in godsnaam te rijmen valt met de op gezag van hun ambtsvoorgangers vastgestelde huidige statuten:
  Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

  1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
  2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
  3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

  4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

  5. De uitoefening van het ambt geschiedt vrijwillig en is in principe onbezoldigd.

  6. Alle ambtsdragers zijn geestelijken in de zin van de algemene wetgeving. Ze zijn verplicht geheimhouding te bewaren aangaande alle gebeurtenissen waarvan zij door de uitoefening als ambtsdrager kennis verkrijgen. De plicht tot geheimhouding blijft ook gelden na beëindiging van de ambtelijke werkzaamheden.
  7. Ambtsontheffing, het verlenen van ambtsrust, het neerleggen van het ambt, uittreding of uitsluiting beëindigen de ambtelijke werkzaamheden en hebben het verlies van alle aan het ambt verbonden rechten tot gevolg.
  8. 
Bij het beëindigen van de ambtelijke werkzaamheden is de ambtsdrager verplicht alle kerkelijke eigendommen inclusief alle documenten, gegevens, geschriften en boeken te deponeren op een door de Districtsapostel te bepalen plaats met de uitdrukkelijke verzekering geen kerkelijke eigendommen, zowel originelen als kopieën, meer in bezit te hebben. Desgevraagd is hij verplicht over zijn ambtelijke werkzaamheden informatie te verstrekken en rekenschap af te
 leggen, behoudens hetgeen onder ambtsgeheim dient te blijven (bijvoorbeeld conform richtlijnen voor ambtsdragers).
  Zie hierbij tevens de thread "Kerkbestuur maalt niet om reputatieschade... "
 • Waarom "boeit" ons dit nog méér?
  Dat zit hem in het op 25 maart 2011 bij de Rechtbank Arnhem onder ede afgelegde statement van districtsapostel De Bruijn "De strekking van de brief is wel juist, want de heer Klene heeft ermee willen aangeven dat ik niet meer bij het project betrokken was." Dit staat voor zover wij het echter kunnen bezien namelijk nog helemaal niet vast omdat juist daarover een andere rechtszaak loopt!
[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
Noise
Berichten: 129
Lid geworden op: do 21 okt 2010, 14:36

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door Noise »

@ ACE

Inderdaad. wordt vervolgd.
NAK - Neemt Anderen Kwalijk.
Zij vernietigt een brug waar zij zelf onder staat!
Een simpele gewetensvraag aan NAK: ''Als jij een ander was, zou je dan bevriend met je zelf willen zijn..?''
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door ACE »

@maximus,

Is het mogelijk een exemplaar van het verslag te bemachtigen? Dit geeft inzicht in de toestand per 2 mei jl.
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer)
2 mei 2011
200.057.502 OK
BW art. 2:353 leden 1 en 2
De Ondernemingskamer:
bepaalt dat het verslag van het bij de beschikking van 29 september 2010 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Königsberg B.V., gevestigd te Arnhem, met de daaronder begrepen bijlagen, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;
Groet, ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 21:45 uur]

Afbeelding Van Heiloo naar Hollenstein (5)@all

Wat enerzijds op 8 juni 2009 de schorsing betreft en op 17 september 2009 het latere ontslag van Br. Ronald Rohn bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en anderzijds de "privé-kwestie Oostenrijk" lijkt het ons nog steeds hoogst onwaarschijnlijk dat daartussen door de (internationale) kerkleiding géén samenhang van (enige) betekenis wordt gezien, zoals apostel Peter Klene het liet voorkomen in diens brief "Santpoort, 21 februari 2010":
 • (...)
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.


  (...)

  Bron: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"
Hoewel er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen mededelingen worden gedaan over de personele bezetting van "ons bestuur", wat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanzelf nogal misstaat, wijzen de statuten er toch op dat districtsapostel De Bruijn hiervan de voorzitter moet zijn geweest:
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


(...)

5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.

Bron: "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers" door BakEenEi op "ma 15 nov 2010, 23:11"
In elk geval was districtsapostel De Bruijn op vrijdag 5 juni 2009 nog één van de leden van het kerkbestuur, getuige de door hem toen afgegeven blanco (!) volmacht aan apostel Peter Klene:
 • Afbeelding
Echter, gezien al het werk dat apostel Peter Klene onmiddellijk op maandag 8 juni 2009 met gebruikmaking van deze volmacht verzet, waarover wij informeerden in o.a. ons bericht op "di 28 dec 2010, 14:24", blijkt dán opeens hoezeer "de bestuursportefeuille" van apostel Peter Klene op zijn zachtst gezegd veelomvattend is, mede gelet op een voorafgaande (!) frauduleuze taxatie waartoe hij de opdrachtgever moet zijn geweest. Zie ons bericht op "wo 29 dec 2010, 13:09" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9". Wat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) uiteraard tevens misstaat is dat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland geen mededelingen worden gedaan over de inhoud en de verdeling van bestuursportefeuilles!

Vervolgens wordt het 14 september 2009 en haalt districtsapostel De Bruijn in de "privé-kwestie Oostenrijk" via een dagvaarding -lelijk- uit naar Br. Ronald Rohn want die zou (!) EUR 150.000 terug hebben moeten storten...
 • (...)
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.

  (...)
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.


  (...)
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd

  (...)

  Bron: Bericht door Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"
... óf betrof het nu niet langer die bewuste aanbetaling maar was er daarnaast op grond van "een geldleningsovereenkomst" afzonderlijk sprake van een aflossingsverplichting? Zie onder:
maximus schreef:(...)
Uitspraak

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer)
29 september 2010
200.057.502 OK
BW art. 2:345 lid 1, 349 lid 1, 349a lid 2, 350 lid 1

(...)
2.13
De Bruijn heeft op 14 september 2009 Rohn gedagvaard voor de rechtbank te Arnhem en betaling gevorderd van in hoofdsom € 150.000, stellende dat Rohn dit bedrag aan De Bruijn verschuldigd is op grond van een geldleningovereenkomst in het kader van – naar de Ondernemingskamer begrijpt – het project Feriendorf Königsberg.

(...)

Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Drie dagen later, op 17 september 2009, volgt -vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland- de ontslagaanzegging bij Br. Ronald Rohn...

Tussen de beide "compagnons" De Bruijn en Rohn was er blijkbaar voordien ruzie ontstaan over "een aanbetaling" c.q. aflossingsverplichting in de niet onaanzienlijke orde van grootte van EUR 150.000. Gelijktijdig evenwel bestond er tussen beiden vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een gezagsverhouding! De Bruijn was immers (vermoedelijk nog**) voorzitter van het kerkbestuur en Rohn was door datzelfde bestuur per 15 mei 2008 benoemd -en op 8 juni 2009 inmiddels geschorst- in een directiefunctie bij "NAK-dochter" de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. Zie ook ons bericht op "di 28 dec 2010, 14:24" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9". Om welke reden districtsapostel De Bruijn in casu "een aanbetaling" heeft terugverlangd is -zoals wij eerder meldden- tot inzet geworden van een andere rechtszaak. Het enige wat wij weten is wat er op 21 november 2010 over het bovengenoemde bedrag werd meegedeeld op dit Forum:
BakEenEi schreef:@all

Omdat wij van de zijde van de kerkleiding hier niet veel wijzer worden, ben ik de afgelopen week zelf maar op zoek gegaan naar extra informatie. Die bestaat inmiddels hieruit dat de districtsapostel op 18 augustus 2005 een soort van intentieverklaring heeft ondertekend met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkeling van een vakantiepark in Oostenrijk. Het betreft dus niet uitsluitend de aankoop van één enkele vakantiewoning voor privé-gebruik. Vervolgens is er door de districtsapostel tussen 23 augustus 2005 en 21 maart 2007 per saldo EUR 150.000 overgemaakt naar diens compagnon, de mede-ondertekenaar van die "intentieverklaring". Op 17 april 2008 meldt de districtsapostel in een e-mail met als onderwerp "Re: Afspraken Oostenrijk weer eens in beeld?" nog aan diens compagnon: "Zelf heb ik onze samenwerking dan ook als ononderbroken beschouwd." Het laatste (tussen)vonnis hieromtrent werd gewezen op 20 oktober 2010, t.w. zaaknummer/rolnummer: 190763 / HA ZA 09-1794 (Rechtbank Arnhem, Sectie civiel recht).

Een en ander duidt er volgens mij op dat de vermoedelijke circulaire van 21 februari 2010 van een aantal "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op onwaarheid berust. Hierover heb ik vertegenwoordigers van alle "organen" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (zie artikel 4 van de statuten) jl. woensdag 17 november rechtstreeks per e-mail geïnformeerd, alsook de advocaat die namens de kerk optreedt.

Groet,
BakEenEi

Bron: bericht door BakEenEi op "zo 21 nov 2010, 00:14" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding".
Dus: op 17 april 2008 verloopt de privé-samenwerking sinds 18 augustus 2005 tussen De Bruijn en Rohn bij de projectontwikkeling in Oostenrijk nog geheel en al naar wens, en op 15 mei 2008 wordt de zakelijke samenwerking tussen De Bruijn en Rohn in het "werk Gods" metterdaad bezegeld doordat De Bruijn diens compagnon Rohn dan heeft aangesteld als directeur bij de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. Hiermee ontstaat derhalve de ongepaste belangenverstrengeling waar De Bruijn zich dan feitelijk aan bezondigt. Doch let wel: districtsapostel De Bruijn kon Br. Ronald Rohn bepaald niet eigenmachtig in deze directiefunctie benoemen. Immers: "Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen." Zie ook het hierboven aangehaalde art. 6 lid 5 van de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Apostel Peter Klene en Opziener Kamstra als mede-bestuursleden moeten daarom met die dubieuze constructie akkoord zijn gegaan!

Wáárdoor zowel zakelijk als privé bij districtsapostel De Bruijn daarna het tij plotseling zodanig verloopt dat hij ten opzichte van Br. Ronald Rohn de bakens wil verzetten, ergens tussen 15 mei 2008 en het voorjaar van 2009, schijnt voor ons allen vooralsnog een raadsel te moeten blijven.

Het is om redenen van het bovenstaande dat de Redactie haar zwervende bestaan tussen Heiloo en Hollenstein namens het WebTeam voortzet. Spontaan doen wij een beroep op onze lezers, op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes.


** Wij sluiten namelijk niet uit dat districtsapostel Brinkmann door stamapostel Leber al geruime tijd vóór de 15e mei 2011 was benoemd tot waarnemend voorzitter bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 17.30 uur]

Afbeelding Van Heiloo naar Hollenstein (6)@all

"Wáárdoor zowel zakelijk als privé bij districtsapostel De Bruijn daarna het tij plotseling zodanig verloopt dat hij ten opzichte van Br. Ronald Rohn de bakens wil verzetten, ergens tussen 15 mei 2008 en het voorjaar van 2009, schijnt voor ons allen vooralsnog een raadsel te moeten blijven", zo merkten wij op in ons vorige bericht. Misschien valt er een aanknopingspunt te ontdekken in de beide uitspraken op 29 september 2010 en 2 mei 2011 bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam. De via "maximus" aangereikte vakstudiedocumenten worden onder de kop "Essentie" ingeleid door een van onze kant nu per zin genummerde samenvatting van de casus:
 • Essentie

  1) Verzoeksters (houders van 50% van de aandelen) zijn ontvankelijk in hun enquêteverzoek.

  2) De Ondernemingskamer plaatst vraagtekens bij de met derden overeengekomen schadevergoeding en de betaling daarvan na de ontbinding van door de buitenlandse dochtervennootschap met deze derden gesloten koopovereenkomsten.
  3) Onduidelijk is gebleven waarop (de omvang van) de overeengekomen schadevergoeding berust en hoe de gestelde schadevergoeding zich verhoudt tot de stelling dat met de levering van een grondstuk, de dochtervennootschap (geheel) is ontslagen van haar verplichting tot betaling van die schadevergoeding.
  4) Nu van de vennootschap een nadere toelichting op dit punt had mogen worden verwacht, maar niet is gekregen, moet getwijfeld worden aan een juist beleid. Niet aannemelijk is geworden dat een geschil tussen een privépersoon en de middellijk bestuurder van de vennootschap de gang van zaken van de vennootschap of haar dochtervennootschap raakt.
  5) Het niet verschaffen van inzicht in de transactie tussen deze privépersoon en de middellijke bestuurder is ook geen reden om te twijfelen aan een juist beleid.
  6) Het financiële beleid van de vennootschap doet dat evenmin.
  7) Aangenomen moet worden dat het niet tijdig gepubliceerd zijn en het niet vastgesteld zijn ten tijde van de terechtzitting van bepaalde jaarrekeningen het gevolg is van een impasse in de aandeelhoudersvergadering.
  8) Het verwijt dat de bestuurder (tevens 50% aandeelhouder) voorafgaand aan de aandelentransacties met verzoeksters haar mededelingsplicht jegens verzoeksters heeft geschonden levert zonder nadere toelichting – die ontbreekt – geen reden op voor twijfel aan een juist beleid.
  9) Het is aannemelijk dat het stilliggen van een project met te bouwen en te verkopen vakantiehuizen in ieder geval mede het gevolg is van het gebrek aan vertrouwen tussen partijen en de hieruit voortvloeiende patstelling in de aandeelhoudersvergadering.

  10) De verstandhouding tussen de aandeelhouders is zozeer verslechterd dat de vennootschap daar ernstig onder te lijden heeft.
  11) Het voorgaande levert gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap.
  12) Een onderzoek wordt dan ook bevolen.
  13) Bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder met beslissende stem benoemd en worden aan deze bestuurder aandelen ten titel van beheer overgedragen.


  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
In de kern van de zaak zou het hier dus gaan om een drietal kwalijke verschijnselen, te weten...
 • 2) De Ondernemingskamer plaatst vraagtekens bij de met derden overeengekomen schadevergoeding en de betaling daarvan na de ontbinding van door de buitenlandse dochtervennootschap met deze derden gesloten koopovereenkomsten.
 • 3) Onduidelijk is gebleven waarop (de omvang van) de overeengekomen schadevergoeding berust en hoe de gestelde schadevergoeding zich verhoudt tot de stelling dat met de levering van een grondstuk, de dochtervennootschap (geheel) is ontslagen van haar verplichting tot betaling van die schadevergoeding.
 • 10) De verstandhouding tussen de aandeelhouders is zozeer verslechterd dat de vennootschap daar ernstig onder te lijden heeft.
  [wordt vervolgd]
... en de Ondernemingskamer besluit daarom tot een dubbele maatregel, namelijk:
 • 12) Een onderzoek wordt dan ook bevolen.
 • 13) Bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder met beslissende stem benoemd en worden aan deze bestuurder aandelen ten titel van beheer overgedragen.
Tot zover nog geen enkel aanknopingspunt dus, waar het gaat om de (tussen 15 mei 2008 en het voorjaar van 2009) ernstig verslechterde verstandhouding tussen De Bruijn en Rohn. Daarom zoomen in op de uitspraak van 29 september 2010, die bestaat uit vier onderdelen:
 • 1.Het verloop van het geding
  2.De vaststaande feiten
  3.De gronden van de beslissing
  4.De beslissing
Bij onderdeel 2 worden de diverse gebeurtenissen welke de Ondernemingskamer onder de loep heeft genomen in volgorde opgesomd. Wij knippen er de periode uit van vóór 15 mei 2008 tot ná het voorjaar van 2009:
 • (...)
  Hof Amsterdam (Ondernemingskamer)
  29 september 2010
  200.057.502 OK
  BW art. 2:345 lid 1, 349 lid 1, 349a lid 2, 350 lid 1

  (...)
  Partijen

  1. W.K. SCHERPENZEEL PENSIOEN B.V., gevestigd te Andijk,
  2. VLOOT VASTGOED B.V. gevestigd te Wervershoof, VERZOEKSTERS, advocaat: MR. C.H.J.M. ABELN,
  tegen
  KÖNIGSBERG B.V., gevestigd te Arnhem, VERWEERSTER, advocaat: MR. J.A.M. VAN DER SANDE.

  Uitspraak

  (...)
  2.De vaststaande feiten

  (...)
  2.8
  Begin 2008 zijn Rohn en Scherpenzeel Pensioen c.s. overeengekomen dat – naar de Ondernemingskamer begrijpt – Schidorf drie percelen met vakantiewoningen aan derden zal verkopen en dat met de opbrengst daarvan uiteindelijk de door Rohn Holding verstrekte lening aan Königsberg (zie 2.7) zal worden verminderd, alsmede dat Schidorf drie percelen met vakantiewoningen zal verkopen en leveren aan Scherpenzeel Pensioen c.s. waarbij de koopsom uiteindelijk zal worden aangewend om de door Scherpenzeel Pensioen c.s. verstrekte leningen aan Königsberg (zie 2.7) gedeeltelijk af te lossen.
  2.9
  Bij schriftelijke overeenkomst van 27 mei 2008 heeft Schidorf twee bouwkavels verkocht aan D. Drenth voor een koopsom van € 258.116,60. Daarnaast heeft Schidorf één bouwkavel verkocht aan M. Drenth en H.M. Louwhoff (hierna Louwhoff te noemen) tegen een koopsom van € 41.827,40. Van de opbrengst van deze transacties heeft Königsberg, met instemming van Scherpenzeel Pensioen c.s., € 330.000 gebruikt om de in de in rekening-courant geboekte geldlening van Rohn Holding aan Königsberg af te lossen.

  2.10
  In de loop van 2008 is de verstandhouding tussen Scherpenzeel en Van Vliet enerzijds en Rohn anderzijds verslechterd. In juli 2008 is de door Schidorf voor het project Feriendorf Königsberg ingeschakelde Duitse aannemer failliet gegaan.

  2.11
  In augustus 2008 heeft Schidorf aan Scherpenzeel Pensioen c.s. een volmacht verleend tot het verkopen en leveren van drie bouwkavels aan derden en tot het verrekenen van de te ontvangen koopsommen met de vorderingen van Scherpenzeel c.s. op Königberg tot een bedrag van € 330.000.
  2.12
  Op 10 december 2008 heeft Rohn aan Scherpenzeel Pensioen c.s. bericht dat D. Drenth, M. Drenth en Louwhoff (hierna gezamenlijk Drenth c.s. te noemen) hem hebben laten weten dat zij de bouwpercelen willen terugleveren.
  2.13
  De Bruijn heeft op 14 september 2009 Rohn gedagvaard voor de rechtbank te Arnhem en betaling gevorderd van in hoofdsom € 150.000, stellende dat Rohn dit bedrag aan De Bruijn verschuldigd is op grond van een geldleningovereenkomst in het kader van – naar de Ondernemingskamer begrijpt – het project Feriendorf Königsberg.


  (...)

  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Mogelijk zit hier, bij het faillissement van de "voor het project Feriendorf Königsberg ingeschakelde Duitse aannemer", een vervelend pijnpunt. Als dit een boel geld heeft gekost, is met name Rohn (met 50% van de aandelen) echter gedupeerd - en via hem wellicht De Bruijn! Dienaangaande verwijzen wij naar de bevindingen van "criticus" in zijn bericht op "ma 06 jun 2011, 16:57":
 • (...)
  2.2
  Bij schriftelijke overeenkomst van 18 augustus 2005 hebben Rohn en zijn echtgenote aan Th. J. de Bruijn (hierna De Bruijn te noemen) “verkocht respectievelijk in erfpacht (…) uitgegeven (…) 50% van” twee percelen behorend tot het project Feriendorf Königsberg tegen een “totale koopprijs, inclusief afkoop erfpachtrecht, van (…) € 150.000 netto”. De overeenkomst houdt voorts in: “Strekking van deze overeenkomst is (…) dat koper 50% van de aan partijen bekende bouwkavel heeft gekocht en 50% van het nog te vestigen recht van erfpacht. Vervolgens zullen partijen beide verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de projectontwikkelingsplannen.”


  (...)
  3.6
  Scherpenzeel Pensioen c.s. hebben betoogd – samengevat – dat de juridische strijd tussen De Bruijn en Rohn hun investering in Schidorf in gevaar brengt. De met Bruijn gesloten overeenkomst (zie 2.2) impliceert immers dat Rohn de grond te Hollenstein tweemaal heeft verkocht en dat Rohn als (middellijk) bestuurder van Schidorf te kwader trouw heeft gehandeld bij de aankoop van de gronden door Schidorf.
  Königsberg betwist dat de investering in Schidorf door de juridische strijd tussen De Bruijn en Rohn gevaar loopt en heeft in dit verband onder meer gesteld dat de initiële afspraken tussen Rohn en De Bruijn wegens de toetreding van Scherpenzeel en Van Vliet zijn gewijzigd in die zin dat Rohn voor 50% is betrokken bij het project Feriendorf Königsberg en dat hij de kosten en baten van het project deelt met De Bruijn.

  (...)

  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
De ondernemingskamer besloot dus op 29 september 2010 tot zowel een extern onderzoek als tot het instellen van interim-management. Maar was dit wel wat "verzoeksters" voor ogen stond? In elk geval legde men de volgende vragen voor aan de Ondernemingskamer:
 • (...)
  1.Het verloop van het geding
  1.1
  In het vervolg zullen verzoeksters afzonderlijk als Scherpenzeel Pensioen en Vloot en gezamenlijk als Scherpenzeel Pensioen c.s. worden aangeduid. Verweerster zal als Königsberg worden aangeduid.
  1.2
  Scherpenzeel Pensioen c.s. hebben bij op 19 februari 2010 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht – zakelijk weergegeven – bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,
  1. een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Königsberg over de periode van 15 juni 2007 tot en met de datum van de indiening van het verzoek;

  2. te bepalen dat de kosten van het onderzoek voor rekening komen van Königsberg en dat Königsberg voor de betaling daarvan ten genoege van de onderzoekers zekerheid zal stellen;
  3. bij wijze van onmiddellijke voorziening voor de duur van het geding
  a. Rohn Holding B.V. (hierna Rohn Holding te noemen) te schorsen als bestuurder van Königsberg;
  b. een nieuwe bestuurder te benoemen bij Königsberg;
  c. althans zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer in het belang van Königsberg geraden acht;

  4. Königsberg te veroordelen in de kosten van het geding.
  1.3
  Königsberg heeft bij op 30 maart 2010 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht Scherpenzeel Pensioen c.s. in hun verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, althans hun verzoek af te wijzen, met veroordeling van Scherpenzeel Pensioen c.s. in de kosten van het geding.
  1.4
  Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 15 april 2010, alwaar de advocaten de standpunten van partijen nader hebben toegelicht, beiden aan de hand van – aan de Ondernemingskamer overgelegde – pleitnotities en onder overlegging van – op voorhand aan de Ondernemingskamer en de advocaat van de andere partij gezonden – nadere producties.


  (...)

  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Hoe "verzoeksters" (die tezamen eveneens 50% van de aandelen van Königsberg bezitten) het bij 1.2.2. kunnen hebben bedoeld "dat Königsberg voor de betaling daarvan ten genoege van de onderzoekers zekerheid zal stellen", begrijpen wij -vanaf de zijlijn- niet helemaal, maar de Ondernemingskamer heeft hun verzoek volledig gehonoreerd:
 • (...)
  4.De beslissing
  De Ondernemingskamer:
  • beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Königsberg B.V. gevestigd te Arnhem, over de periode vanaf 11 mei 2007;
  • benoemt mr. O.J.H.M. van Eijndhoven te Roermond teneinde het onderzoek te verrichten;
  • stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 25.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;
  • bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Königsberg B.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoege van de onderzoeker vóór de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;
  • benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, voor zover nodig in afwijking van haar statuten, drs. H.C. van Eyck van Heslinga te Driebergen tot bestuurder van Königsberg B.V. met beslissende stem, bepaalt dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is om Königsberg B.V. te vertegenwoordigen en bepaalt dat in afwijking van artikel 17 lid 2 van de statuten van Königsberg B.V. Rohn Holding B.V. als bestuurder van Königsberg B.V. slechts gezamenlijk met deze bestuurder bevoegd is om Königsberg B.V. te vertegenwoordigen;
  • bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van Königsberg B.V. en dat zij, Königsberg, voor de betaling daarvan ten genoege van deze bestuurder vóór de aanvang van dier werkzaamheden zekerheid dient te stellen;
  • bepaalt bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding dat één aandeel van W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V., gevestigd te Andijk, één aandeel van Vloot Vastgoed B.V., gevestigd te Wervershoof, en twee aandelen van Rohn Holding B.V., gevestigd te Huissen, in het geplaatste kapitaal van Königsberg B.V., gevestigd te Arnhem, met onmiddellijke ingang ten titel van beheer zijn overgedragen aan de hiervoor bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding benoemde bestuurder van Königsberg B.V.;
  • bepaalt dat het salaris en de kosten van deze beheerder van aandelen ten laste komen van Königsberg B.V. en dat zij, Königsberg, voor de betaling daarvan ten genoege van deze beheerder van aandelen vóór de aanvang van dier werkzaamheden zekerheid dient te stellen;
  • veroordeelt Königsberg B.V. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V., gevestigd te Andijk, en Vloot Vastgoed B.V., gevestigd te Wervershoof, begroot op € 2.996;
  • verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
  • wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.
  (...)

  Bron: Bericht door maximus op "zo 05 jun 2011, 21:19"
Terugkomend op wat de aanleiding was voor het verder uitpluizen van de beide gerechtelijke uitspraken, namelijk de kanttekening "Wáárdoor zowel zakelijk als privé bij districtsapostel De Bruijn daarna het tij plotseling zodanig verloopt dat hij ten opzichte van Br. Ronald Rohn de bakens wil verzetten, ergens tussen 15 mei 2008 en het voorjaar van 2009, schijnt voor ons allen vooralsnog een raadsel te moeten blijven", zijn wij in zoverre nu iets opgeschoten met ons begrip van de relevantie van deze rechtszaak voor dit Forum, dat wij constateren:
 • dat districtsapostel De Bruijn mogelijk via Br. Ronald Rohn indirect financieel nadeel heeft ondervonden van verliesposten voor Königsberg B.V.;
 • dat ook priester Willem Scherpenzeel, destijds voorganger van de NAK-kerkgemeente te Den Helder, kennelijk geen belangenverstrengeling zag in de door hem aangegane samenwerking met NAK-medewerker Br. Ronald Rohn;
 • dat er niets (!) is gebleken van enige smet op de goede naam van Br. Ronald Rohn, behalve dan dat evenzeer van hem mocht worden verwacht oog te hebben voor risico's van belangenverstrengeling.
Eerder hadden wij qua belangenverstrengeling al het volgende geconstateerd: Apostel Peter Klene en Opziener Kamstra als mede-bestuursleden moeten daarom met die dubieuze constructie akkoord zijn gegaan!


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door ACE »

@WT

Complimenten! Uitstekende herconstructie en analyses van deze zaken!

De voormelde onbeperkte volmacht is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ACHTERAF opgemaakt.
Uiteraard kun je GEEN ONBEPERKTE volmacht geven als je statutair slechts gedeeltelijk gemachtigd bent!
Dat zou immers betekenen dat zonder overleg met de Internationale leiding, je maar kunt doen wat je wilt.
Deze exercitie riekt dan ook verdacht veel naar misleidende informatie tbv de Rechtbank.
Ook daarop staat een lange gevangenisstraf!!

De driehoeksverhouding TdB, PK en Scherpenzeel staat onder grote druk!!!
Het collectieve zwijgen is daarvan de bevestiging.
Waarschijnlijk zal deze Pinksteren in het licht staan van 'zwijgen is goud' en zal de dienst voor onwelwillige
media met terugwerkende kracht kunnen worden gevolgd...

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 30 juli 2011, 00.30 uur]


@all

Gisteren heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een beschikking afgegeven in een tweetal zaken rond Königsberg B.V., namelijk met de nummers 200.087.317/01 OK en 200.087.317/02 OK.

Het betreft hier dus "de kwestie Oostenrijk", waarbij het in dit geval handelde over de zakelijke relatie tussen de mede-aandeelhouders in Königsberg B.V. (niet derhalve: D.Ap. De Bruijn i.r. in privé) en Rohn Holding B.V. c.q. Ronald Rohn.

Het bedoelde oordeel van de Ondernemingskamer laat zich echter lastig interpreteren. Zo wordt Rohn Holding B.V. ontslagen als bestuurder van Königsberg B.V. terwijl er eerder dit jaar ook al op de bestuurssamenstelling was ingegrepen** door mevrouw drs. H.C. van Eyck van Heslinga te Driebergen. Blijkens de uitspraak van 29 september 2010 was zij namelijk door de Ondernemingskamer benoemd tot (mede-)bestuurder van Königsberg B.V., doch met beslissende stem! Aangezien betrokkene in deze zaak voor het verweer van de zijde van Rohn Holding B.V. c.q. Ronald Rohn namens Königsberg B.V. geen toestemming had verleend, doet zich opeens de curieuze omstandigheid voor dat de Ondernemingskamer dit ter zitting ingebrachte verweer alsnog buiten beschouwing laat.

De voorliggende beschikking van 28 juli 2011 laat dus de uitkomst zien van een juridisch oordeel, waarbij het ingebrachte verweer niet heeft meegeteld. Een dezer dagen zullen wij het bewuste omvangrijke document publiceren op de website waaraan dit Forum is gekoppeld. Wij laten het verder graag aan de lezers over in hoeverre een en ander voor zich spreekt.

Het WebTeam


** In een aanvullend bericht komen wij hier nog op terug. [Red.]
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V.

Bericht door ACE »

@all

Zo, hier krijgt RR er toch behoorlijk van langs! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er toch een duidelijk beeld is
ontstaan met betrekking tot het gevelde vonnis. Althans de argumenten en motieven voor de uitspraak zijn op z'n minst
redelijk en billijk.
RR heeft de rechtbank niet van het tegendeel kunnen overtuigen en wordt hem onzorgvuldig-, ja zelfs nalatig handelen
verweten. Het solistische optreden van RR doet het ergste vermoeden.
Scherpenzeel en cs kunnen nmm zelfs een claim indienen vanwege onbehoorlijk bestuur en daarmee RR persoonlijk
aansprakelijk stellen! Er is immers ergens geld aan de strijkstok blijven hangen bij RR.
Wat een vreemde deal met de gebroeders Drenth! Hier zal de FIOD wel in geinteresseerd kunnen zijn!
Het aanstellen en aanhouden van bestuurder van Eyck valt in dit licht te begrijpen. Er moeten nogal wat zaken boven
water komen.
Ook de rol van 'De Bruijn' blijft uiterst misterieus! Onder geheimhouding informatie verstrekken. Waarom?

Wie het weet mag het zeggen. Ondertussen zit RR met een kater, lijkt me, na de euforie van de winst in het Kortgeding.

Groet,
ACE
Plaats reactie