Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gesloten
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 10.15 uur]


@all

Ter kennisneming...

Let speciaal op de tekst op pagina 8 onder "Ad d/4.6":
 • "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht
  en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd."
Hierdoor komt op 14 juni 2011 in de nieuwste tekst en uitleg van "De kerkleiding" over het conflict met broeder Rohn haar opmerking...
 • (...)
  De heer Rohn was sinds 2003 als zelfstandig adviseur werkzaam op de bouwafdeling van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In mei 2008 trad hij in vaste dienst om met name de bouw van een kerk- en woonproject in Arnhem te begeleiden. In september 2009 werd de heer Rohn door de kerk ontslagen. (...)

  Bron: Website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
... in een uiterst merkwaardig daglicht te staan. Immers, men werkte al vanaf 2003 met elkaar samen. In mei 2008 wordt broeder Rohn in dienst genomen en nog geen halfjaar later (wat voor een doodzonden kan een jarenlang gewaardeerde professional in zo korte tijd begaan?), "in het najaar van 2008" (aldus NAK c.s.), wordt betrokkene "kalt gestellt" wat hijzelf pas in het voorjaar van 2009 goed en wel doorziet. Maar wanneer broeder Rohn zulks aan de kaak stelt, bevalt dit NAK c.s. niet en wordt híj (!) in juni 2009 nota bene geschorst en naderhand in september 2009 ontslagen.

Vandaar déze gewetensvraag aan met name apostel Peter Klene: wie doet er nu in godsnaam (!) zo verdomde stiekem en toont zich níet transparant?

Trouwens, als de samenwerking door broeder Rohn werkelijk al zo snel was opgezegd, had NAK c.s. acuut moeten bewerkstelligen dat de zogenaamde Geschillenregeling (zie pagina 3/punt 30) werd geëffectueerd!!

 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs

Bericht door Criticus »

Vraagtekens, vraagtekens...
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:Vraagtekens, vraagtekens...
@Criticus

Dat was ook het gevoel wat míj aanvankelijk bekroop. Ik was trouwens blij toen ik het vonnis van 9 september 2009 op een gegeven moment onder ogen kreeg want al is er blijkbaar nogal wat aan de hand; toen ik daarin het woord "vaststellingsovereenkomst" tegenkwam...
 • Afbeelding
... werd het in élk geval duidelijk dat direct na de indiensttreding van broeder Rohn (eveneens in mei 2008) men heeft willen toewerken naar solide afspraken. Het bevreemdende is dan echter dat het na de vakantietijd in de zomer van 2008 alleen nog maar een kwestie is van weken totdat "De kerkleiding" heimelijk op haar schreden terugkeert want -zoals ik al aanhaalde- staat er op pagina 8 onder "Ad d/4.6":
 • "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht
  en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd."
Van het begin af aan wilde ik voor mijzelf namelijk graag weten wáár de samenwerking tussen "De kerkleiding" en broeder Rohn feitelijk op stuk is gelopen. Er móest toch gewoon wel iets zijn voorgevallen! Alleen, wát was dit dan én: wanneer gebeurde het precies?

Begin september 2010 hoorde ik dat het met de bouw van een nieuwe kerk in Arnhem met daarbij een appartementencomplex zou zijn misgegaan. Ik ging kijken en ik zag daar inderdaad een leeg gebouw staan. Dan weet je dus meteen: hier wordt verlies geleden. Let wel, het "vonnis in kort geding van 9 september 2009" lag er toen al een jaar, maar daarvan had ik nog geen weet. Pas in december 2010. Ik hoop dat ik hier niet diep in moet duiken, dacht ik nog, oog-in-oog met de nieuwbouwruïne voor mij.

Het duurde niet lang of sommigen hadden het opeens over Oostenrijk. Oostenrijk? Wat kan een land als Oostenrijk hier nu mee te maken hebben?! Ik besteedde er dus maar geen aandacht aan. Wat er in Oostenrijk, of voor mij part in Dubai of op de Rottumerplaat verder ook voor interesses liggen bij sommige privé-investeerders; het móet er los van staan, vond ik - en dat vind ik nog steeds. Maar goed, de geruchten hielden aan. Uiteindelijk liet ik mij dus toch maar vertellen wat er in Oostenrijk te beleven viel. Niet veel bijzonders, zo bleek achteraf want ook daar zouden nieuwbouwruïnes zijn verrezen. Tsjonge jonge, zeg, alsof er in Griekenland nog niet genoeg rekwisieten zijn blijven staan! (...)

Wat is de rode draad in dit verhaal, zo wilde ik vervolgens wel weten. Wat voor een ellende speelt hier nu écht? Welnu, dan moet je níet bij de Nieuw-Apostolische Kerk zijn want de spreekwoordelijke doofpotten zouden er kunnen zijn uitgevonden!

Nú sla ik een heel stuk over, van december 2010 tot heden; vandaag! Weet ik intussen hoe het zit? (...) Ik denk het wél. Als ik het kort moet samenvatten, komt het er op neer dat er in mijn beleving sprake is van onbehoorlijk bestuur bij de nieuw-apostolische kerkleiding. Dat was al mijn eerste indruk, doch ook vooralsnog de laatste. Gisteren bij het kort geding vernam ik dat opziener Kamstra wel degelijk één van de drie bestuursleden is. Lange tijd wilde ik (ook) op dit punt een slag om de arm houden want de stamapostel kan namelijk al dan niet tijdelijk in de bestuurssamenstelling wijzigingen aanbrengen. Het was al "oorverdovend stil" geworden rondom districtsapostel De Bruijn, als voorzitter van het kerkbestuur, maar nog véél stiller was het gedurig wat opziener Kamstra betreft. Nu bleek echter dat hij per se níet teruggetreden is, waar ik steeds rekening mee had gehouden.

Uit eigen wetenschap is het mij bekend dat de districtsvoorgangers veelal niet in de gelegenheid zijn om te controleren wat er zich in de organisatie op het hoogste niveau afspeelt, ook al gebeurt alles onder hun medeverantwoordelijkheid. Al heel vaak heb ik gesteld dat men dit níet moet goedvinden, zéker niet als het gaat om de besteding van grote sommen geld. Echter, wie zich dan kritisch opstelt, ligt er binnen de kortste keren uit. Dat is immers welhaast het grootste publieke geheim dat er over de Nieuw-Apostolische Kerk in heel Europa en verre omstreken op straat ligt:
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Kortom, hoe gaan bij "De kerkleiding" de dingen in hun werk? Precies: de districtsapostel dicteert, en hijzelf houdt tot op zekere hoogte rekening met de stamapostel. In nieuw-apostolische termen: "de geordende weg".

Mooi zo. En dan is er inmiddels van 2003 tot 2008 samengewerkt met broeder Rohn. Mede door de pensionering van "De laatste der Mohikanen" op de afdeling Bouwzaken van de Centrale Administratie in Amersfoort, krijgt Ronald Rohn van "De Kerkleiding" een dienstverband aangeboden. Zoals het een professional betaamt wil hij de zaken vooraf goed vastleggen. Er komt dus onmiddellijk een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tot stand. Het is: mei 2008.

Dus; wat is er gebeurd? Tussen mei 2008 en -zeg- oktober/november 2008 zijn de hoofdrolspelers in dit geding met elkaar gebrouilleerd geraakt. Maar waardóór?

Het zal toch niet wáár zijn?! Door de kwestie Oostenrijk?! Gisteren tijdens het kort geding werd het mij duidelijk: wat had mr. Abeln daar immers te zoeken? Waarom haalde mr. De Lange (de woordvoerder namens het "werk Gods") alles erbij wat er niet bij hoorde: de ondernemingskamer, Oostenrijk, en nog véél meer!

Het WebTeam/BEE
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gesloten