Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:@Criticus

Die enorme bezoekersaantallen kloppen wel degelijk maar deze betreffen de zogenaamde indexpagina op de website, waaraan dit Forum is gekoppeld, te weten http://apostolischekritiek.nl/.

Het WebTeam
Voor een site die 73 bezoekers om 06:00 op nak-nl.org als bedrog naar het rijk der fabelen verwees vind ik het weergeven van 252 Poolse, 252 Braziliaanse, en 187 Japanse hits op de site wel erg overdreven overkomen. Dit kan n.m.m. hooguit komen door bepaalde links met een internationaal karakter, maar niet echt geloofwaardig als wordt aangenomen dat dit werkelijk lezers van deze site/dit forum zijn.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:
Redactie schreef:@Criticus

Die enorme bezoekersaantallen kloppen wel degelijk maar deze betreffen de zogenaamde indexpagina op de website, waaraan dit Forum is gekoppeld, te weten http://apostolischekritiek.nl/.

Het WebTeam
Voor een site die 73 bezoekers om 06:00 op nak-nl.org als bedrog naar het rijk der fabelen verwees vind ik het weergeven van 252 Poolse, 252 Braziliaanse, en 187 Japanse hits op de site wel erg overdreven overkomen. Dit kan n.m.m. hooguit komen door bepaalde links met een internationaal karakter, maar niet echt geloofwaardig als wordt aangenomen dat dit werkelijk lezers van deze site/dit forum zijn.
@Criticus

Ten aanzien van "73 bezoekers om 06:00 op nak-nl.org" hebben wij aangetoond dat er vermoedelijk een programmeerfout in het geding is. Wat de "officiële" statistieken betreft, waarnaar nu werd verwezen op de zgn. indexpagina, weten wij niet wat er eventueel mis mee zou zijn. Zo te zien wordt een "bezoek" vrij nauwkeurig gemeten, getuige ook de bijgehouden aantallen KBytes. Het overgrote merendeel van alle "hits" zal trouwens wel verband houden met "bots" en wat dies meer zij. Ook deze effecten zitten vanzelf in de standaard-grafieken, zoals wij die aangeboden krijgen. De informatie geeft even een blik achter de schermen. Van onze kant zullen wij er absoluut niet periodiek mee voor de dag komen. In feite is er dus niets bijzonders gemeld. Wij nemen in elk geval aan dat onze domeinnaam niet gemiddeld vaker wordt bezocht dan een vergelijkbare andere domeinnaam.

Dat de indexpagina veel vaker wordt bezocht en daadwerkelijk gelezen dan het Forum, lijkt ons een vaststaand gegeven. Op het Forum wordt het bezoek van de diverse pagina's immers afzonderlijk gemeten en per "thread" ook vermeld. Wij zien op dit Forum feitelijk zo'n 30 tot 60 trouwe bezoekers, zoals het ook naar voren werd gebracht in ons redactionele bericht op "di 03 jan 2012, 21:57"; dit naar aanleiding van een forumbijdrage van Diderot.

Anders dan het in de Nieuw-Apostolische Kerk te doen gebruikelijk lijkt...
"In Eving waren mehr als 260 Mitglieder der Gemeinden Brechten, Kirchderne und Eving am Neujahrsmorgen zusammen. Angeschlossen per Telefon waren mehr als 650 bettlägerig Kranke in ganz Nordrhein-Westfalen."

Bron: Neujahr: Auf Gott schauen - 01. Januar 2012, 14.49 Uhr, http://www.nak-nrw.de/aktuelles/bericht ... t-schauen/
... hebben wij er geen enkele behoefte aan om met bezoekersaantallen iets te pretenderen.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

@all

Het is niet niks is als een fatsoenlijk kerkgenootschap afzakt tot een ordinaire sekte. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk ligt niemand er wakker van. Men verwacht de spoedige terugkeer van Jezus Christus, te midden van de nieuw-apostolische apostelen, en daarbij valt vrijwel al het andere in belangrijkheid in het niet. Ieder doet gewoon zijn of haar best. Men bezoekt de openbare erediensten, de kerkleiding organiseert evenementen die gemeenteleden muzikaal omlijsten, kinderen en jongeren volgen educatieve programma's en uit geldinzamelingen worden de salarissen betaald en kantoorkosten van kaderfunctionarissen. Ook zet de kerkleiding projecten op die nieuwe leden en/of geld opleveren. Als indicatie voor ieders financiële bijdrage wordt 10% van het inkomen genoemd. Naast deze basisbijdrage vraagt de kerkleiding geregeld om kleine extra's. Verder nemen de leden diverse onkosten voor eigen rekening.

Om de schijn van dilettantisme of die van een door de ijzeren wet van de oligarchie beheerste autocratie zo veel mogelijk weg te nemen, kent de organisatie uitzonderlijk veel "dienaren" die elkaar en anderen leiding geven. Toch wisselt alles op de wenken van de voorzitter van het internationale kerkbestuur, ook wel stamapostel genoemd. Deze laat zich bijstaan door districtsapostelen, ondersteund door districtsapostelhelpers alsmede door apostelen zonder extra statusaanduiding. Op aanwijzing van de apostelen voeren lagere kerkelijke ambtsdragers het beleid uit dat is vastgesteld in nauw overleg met de stamapostel. Zo zijn er opzieners, per regio geassisteerd door oudsten en districtsevangelisten. Lokaal kennen de kerkgemeenten meestal een voorganger, die wordt geholpen door priesters en diakenen. Men richt het (geloofs)leven in van de overige, voornamelijk vrouwelijke gemeenteleden, kinderen en ouderen.

Van de gelovigen wordt verwacht dat zij kerkelijke ambtsdragers zien als zegenaars. Naarmate hun "hand van leiding" meer wordt toegelaten in ieders leven, zou de zegen van God groter kunnen zijn. Kerkelijke ambtsdragers zelf dienen als zegenaar hun directe meerdere in de organisatie aan te nemen. Voor wie geen geestelijke bediening heeft, gelden alle aanwijzingen van elke zegenaar. Bij verschil van inzicht tussen zegenaars onderling, is niet ervarenheid of deskundigheid doorslaggevend maar de hoogte van het beklede ambt. Dit is het geval op alle bestuurlijke terreinen. Gemeenteleden die de kerk verlaten blijven er in de regel bij dat zij deze tredmolen uit vrije wil in beweging hielden, al wogen voor hen de baten meestal niet op tegen de kosten en ieders geïnvesteerde tijd. Opvallend is momenteel het streven bij de kerkleiding om zich in de samenleving tevens te profileren als charitatieve instelling.

Vanuit andere christelijke kerken wordt in toenemende mate de klacht beluisterd dat de nieuw-apostolische apostelen en stamapostel zich eigenmachtig, onterecht en brutaal op het standpunt stellen dat 1) alleen zij de Bijbel goed kunnen uitleggen; 2) dat buiten de bij de Nieuw-Apostolische Kerk ingeschreven leden om overige christenen zich geen kind van God mogen noemen; 3) geestelijken van andere christelijke kerken niet door God in hun ambt geroepen kunnen zijn, waaruit o.a. voortvloeit dat 4) in andere christelijke kerken het Heilig Avondmaal ongeldig wordt toegediend. Oecumenische activiteiten worden hierdoor niet zelden belemmerd. Om de identiteit van de Nieuw-Apostolische Kerk ten overstaan van andersgezinde christenen beter voor het voetlicht te brengen werd de totstandkoming van een catechismus c.a. toegezegd. Om uiteenlopende redenen echter stagneert het bewuste project sedert 2008.

Het is de kerkelijke ambtsdragers niet toegestaan om in het openbaar een persoonlijke mening uit te spreken die afwijkt van de nieuw-apostolische geloofsleer. Wie deze regel overtreedt, blokkeert niet alleen de weg tot zegen doch verliest voor de kerkleiding op slag diens geloofwaardigheid. Alleen disproportionele loyaliteit kan hieraan nadien nog iets goedmaken. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zullen niet schromen dwarsliggers publiekelijk af te vallen, bijvoorbeeld via het Internet. Geïnteresseerden die via het Internet met de Nieuw-Apostolische Kerk willen kennismaken, zullen overigens zien dat de kerkleiding geavanceerde communicatietechnieken inzet om haar doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Men presenteert zich als een moderne geloofsbeweging die mensen uit alle delen van de wereld met elkaar samenbindt door de unieke zending van haar "namens God" gewijde apostelen.

De geschiedenis van "het apostolische werk" in Nederland, welke teruggaat tot omstreeks 1863, toont zich weerbarstig door frequent ongenoegen tussen hoog op de ambtsladder opgeklommen leidinggevenden over de uitgangspunten van de geloofsleer. Veranderingen of aanscherpingen in de leer zorgden voor talrijke afsplitsingen. Niettemin breidde de kerk vanuit Duitsland, Canada en Zuid-Afrika zich gaandeweg sterk uit met thans wereldwijd circa 10 miljoen leden. Van oudsher is de saamhorigheid onder de gelovigen in de kerkgemeenten groot. Hierdoor komt er veel gezamenlijk tot stand, zoals op het vlak van koorzang, instrumentale ensembles en orgelspel. De bouw van nieuwe kerken wordt uit bij elkaar gelegde middelen bekostigd. Hoge dienaren verlenen aan elkaar decharge voor het gevoerde financiële beleid, ten aanzien waarvan men tegenover anderen tot op heden geen enkele transparantie voorstaat.

Dat deze kerk afglijdt naar het discutabele niveau van een sekte hangt samen met de transitie waarin de geloofsbeweging na de opkomst van het Internet terechtkwam en waarin zij nu blijft steken. Het lukt de kerkleiding niet om van fouten te leren, cultuurverschillen voldoende te eerbiedigen en de geloofsleer te ontdoen van onzuiverheden. Invloedrijke behoudende districtsapostelen namens kapitaalkrachtige "gebiedskerken" kregen hun zin. De huidige stamapostel, een gepromoveerde Duitse wiskundige, gaf toe aan een gedeeltelijke herintroductie en versterking van de geloofsinzichten die deze machtigen koesteren. Hierdoor botsen er nu werelden van verschil. Terwijl onverbiddelijk starre ideeën tot wet worden verheven, moeten grote sommen geld voor opzienbarende goede werken in de samenleving ieders aandacht van het getouwtrek afleiden. Wel claimt men exclusief "het werk Gods" te belichamen.
Het zou fijn zijn als iemand die wellicht tóch nog hét verschil kan maken het zich aantrekt wat er in de voorgaande berichten werd uiteengezet.

Het WebTeam


Bron: "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?", 13 en 14 augustus 2011
@all

Hoe moet het nu verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland? Zie ook het redactionele bericht op "do 29 dec 2011, 14:56" in de thread "Geen reden tot euforie per 31-12-2011 voor NAK-kerkleiding".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

Criticus schreef:(...)
Daarnaast vind ik dde NAK te allen tijde zou moeten vermijden om zaken voor een rechter uit te vechten. Mocht dit wel het geval worden dan zou ik het niet meer dan billijk vinden dat de gedaagde personen zelf de kosten van procedures etc voldoen.

(...)


Uit: Bericht door Criticus op "wo 04 jan 2012, 13:21" in de thread "onrecht door ambtsdrager aan chronisch ziek NAK-lid"
@Criticus

Stel; Bauke Moesker wordt door de kerkleiding "in kort geding betrokken" zoals het hem werd aangezegd. En dat gebeurt dan omdat hij ooit besloot om via zijn website een aantal brandende vragen met anderen te delen, vanuit de voor hem benauwende omstandigheid dat er binnen de kerk geen aandacht is voor de geestesnood die er ontstaat indien dergelijke vragen, ondanks het feit dat ze bij herhaling worden gesteld en het klemmende karakter ervan intussen bij de zegenaars als bekend mag worden verondersteld, kennelijk beleidsmatig (!) onbeantwoord blijven. En stel voorts, dat Bauke Moesker geen andere motief had om met zo'n misstand naar buiten te treden dan dat hij oprecht hoopte dat misschien anderen het ontij dan zouden keren. Het ontij waardoor zijn ziel het gewoonweg op deze manier uitschreeuwt van de pijn. Stel daarom, dat hierbij sinds jaar en dag door de kerkleiding op het geestelijke vlak een evidente hulpvraag (!) is gemist, waarbij met terugwerkende kracht zielzorg (!) geboden was geweest. (...) Zó althans zie wij deze hele trieste aangelegenheid.

Stel dus; Bauke Moesker wordt brutaal gedagvaard. De "Godsgezanten" slepen hem voor de rechter, waarbij het ene offerblok na het andere offerblok wordt leeggeroofd om advocaten in te huren die hem wel even achter de tralies zullen zien te krijgen - en met hem "het voltallige WebTeam" alsmede een aantal forumgebruikers dat met soortgelijke ervaringen als hij bijval schonk door inhoudelijke forumberichten te plaatsen. Allemaal worden ze gedagvaard. Terwijl ondertussen bijvoorbeeld "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga" uit de van hogerhand bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikbaar gestelde offerontvangsten als kerkvorsten schadeloos worden gesteld voor de onkosten die zij opvoeren, zou u "het niet meer dan billijk vinden dat de gedaagde personen zelf de kosten van procedures etc voldoen"?! Hebben wij dat zo goed genoeg van u begrepen?

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Criticus
Berichten: 184
Lid geworden op: zo 15 mei 2011, 12:36

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Criticus »

Redactie schreef:Stel dus; Bauke Moesker wordt brutaal gedagvaard. De "Godsgezanten" slepen hem voor de rechter, waarbij het ene offerblok na het andere offerblok wordt leeggeroofd om advocaten in te huren die hem wel even achter de tralies zullen zien te krijgen - en met hem "het voltallige WebTeam" alsmede een aantal forumgebruikers dat met soortgelijke ervaringen als hij bijval schonk door inhoudelijke forumberichten te plaatsen. Allemaal worden ze gedagvaard. Terwijl ondertussen bijvoorbeeld "de heren R.D. Vis, P. Klene, N. Klene, Th. J. de Bruijn en Kamminga" uit de van hogerhand bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikbaar gestelde offerontvangsten als kerkvorsten schadeloos worden gesteld voor de onkosten die zij opvoeren, zou u "het niet meer dan billijk vinden dat de gedaagde personen zelf de kosten van procedures etc voldoen"?! Hebben wij dat zo goed genoeg van u begrepen?
U heeft mijn woorden begrepen zoals ze zijn opgesteld, ik heb daar echter een koe van een fout in laten zitten die ik inmiddels in de originele bijdrage heb aangepast.

Uiteraard (!) bedoelde ik dat de BETROKKEN personen zelf de kosten zouden moeten voldoen en dit niet zouden moeten afwentelen op de kerk. Een goed verstaander had dit wellicht tussen de regels door wel al gelezen, edoch mijn excuses voor het verkeerd gestelde.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door ACE »

@Redactie,
Het beste is de volgende stap afwachten van de NAK advocaat.
In een eventuele dagvaarding zullen de gewraakte epistels worden ingebracht als zijnde
een inbreuk op de goede naam en eer van de eiser(s).
In een verweer komt het de gedaagde toe het tegendeel aan te tonen of de klacht af te zwakken.
Wat de rechter daar van vindt weet je nooit.
Het is niet onverstandig dat BM zich laat adviseren door een raadsman op media- en strafgebied.
Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@Redactie,
Het beste is de volgende stap afwachten van de NAK advocaat.
In een eventuele dagvaarding zullen de gewraakte epistels worden ingebracht als zijnde
een inbreuk op de goede naam en eer van de eiser(s).
In een verweer komt het de gedaagde toe het tegendeel aan te tonen of de klacht af te zwakken.
Wat de rechter daar van vindt weet je nooit.
Het is niet onverstandig dat BM zich laat adviseren door een raadsman op media- en strafgebied.
Groet,
ACE
@ACE

Dank!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

Schoolmeesteren (1)


@all

Een lange "prelude" (zie hieronder) behoeft even een toelichting. Men kan wel in de gauwigheid geneigd zijn om te spreken van een ongehoorzame klas, een matig presterend voetbalteam of van een slecht orkest, maar in de regel staat er natuurlijk wel iemand vóór zo'n klas, zo'n team of vóór zo'n orkest. En zo iemand staat er normaalgesproken niet voor niks. Zie de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".

Een aantal jaren geleden leerde ik een collega wat beter kennen. Hij vertelde zijn schooltijd bij tijd en wijle vaker buiten de klas te hebben doorgebracht dan binnen. Minstens 100 keer als kind van 10, 11 of 12 jaar was hij eruit gestuurd. Ik probeerde mij daarvan een beeld te vormen. Een wat bleke tengere jongen, er met verongelijkte grote ogen blijk van gevend niet te snappen waar het aan zou schelen, ietwat pover gekleed, rosachtig haar, sproeten en ook nog flaporen; op weg naar de gang of naar buiten, naar z'n alleenstaande moeder (vader was al overleden) om een briefje te halen waarin de meester zou kunnen nalezen dat ook van haar kant er voor orde en tucht het volste begrip bestaat. Deze collega echter was in zijn werk een genie; een rekenwonder. Maar hij was ook bijzonder muzikaal; speelde piano en viool, zoals op het laatstgenoemde instrument het vioolconcert (D majeur, opus 35) van Tsjaikovski. Bovendien sprak hij meerdere talen, waaronder Russisch.

In de geschetste situatie zaten voor mij elementen, die ik in mijn leven al vaker was tegengekomen. Wie zich niet in het keurslijf liet manoeuvreren - die was gloeiend de sigaar; die kon het wel schudden. Vervelend rotkind, dat je bent!

Nu de prelude...
Redactie schreef:
BakEenEi schreef:(...)
Stelselmatig (!) werd ik door nieuw-apostolische "wegbereiders" genegeerd wanneer ik hun aandacht vroeg voor zaken die er werkelijk toe deden. Van de districtsoudste Frank Preusse i.r. wist ik door een aantal publicaties dat hij uit ander hout was gesneden. Daarom noemde ik in dat bericht zijn naam. Enkele dagen geleden doorbrak hij het zwijgen vanwege onrust in de gemeenten door de discutabele inhoud van een speciale bijlage bij de "Kerngedachten" voor deze maand, in het licht van de op handen zijnde catechismus. Zie hiervoor diens ingezonden stuk bij Glaubenskultur van 20 februari jl., waarvan de Nederlandse vertaling vandaag >>HIER<< beschikbaar kwam. Het is een vlammend betoog geworden voor ieders persoonlijke vrijheid in het werk Gods, die niet aan banden kan worden gelegd door welke naaste of ambtsdrager (!) dan ook, en evenmin door wat voor een feestelijk verpakt gouden kalf (!) dan ook dat door leden van een kerkgenootschap slaafs (!) aanbeden moet worden in de vorm van een "catechismus"!!

Afgelopen zondag hoorde ik de opmerking: "Maak uit de zin 'De eerlijke is de domme' de zin 'De oprechte is de gezegende'." Mijn gedachten dwaalden af naar de titel van ooit een boekwerkje van Flip de Kam: "Belasting betalen is voor de dommen!" Nu echter ging het om heel wat anders: "De oprechte is de gezegende!" (...) Wat toch een hemelsbreed verschil opeens! Wat wíllen sommigen nu, zo vroeg ik mij af: overal de dood in de pot, of tóch Zíjn zegen?!

(...)


Bron: Bericht door BakEenEi op "di 22 feb 2011, 18:39"

@all

Deze thread begon met de "waarneembare gestalte van enkele bezielde gedachten", zoals de ons veel te vroeg ontvallen Br. Jan Dorlijn uit Utrecht het zou uitdrukken:
 • Weg
  van de snelweg,
  ver
  verwijderd van
  de dubbele moraal
  en ook nog
  een heel eind uit de buurt van
  het centrum
  van de macht
  waren er vandaag
  enkelen
  in Zijn naam
  samengekomen
  en trad Híj
  in hún midden.
Met het oog op Pinksteren heb ik er behoefte aan om hier nu nog iets aan toe te voegen. Mijn oog viel namelijk op het volgende:
Daarnaast las ik op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk een Duitstalig artikel met o.a. de paragraaf "Pfingsten - unterschiedliche Bedeutungen". Blijkbaar kan Pinksteren ook een bron van verwarring zijn! Het was dan ook níet zonder reden dat bijvoorbeeld de districtsoudste Frank Preusse i.r. (zie de quote bovenaan in dit bericht) er destijds oprecht bezorgd over was of de Bijbel nog wel de religieuze grondslag zou blijven van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk. Hij schreef immers:
 • "Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt van deze positieve ontwikkeling het besluit van de vergadering van Districtsapostelen in Nice (2004) dat de Bijbel als religieuze grondslag van de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk erkend en beschouwd wordt. Groot was onze vreugde en de motivatie die uitging van deze veelzeggende beslissing."

  Bron: Bericht door Redactie op "di 22 feb 2011, 11:40" in de thread "Zwijgen heeft zo zijn tijd - spreken evenzeer!".
Wat er in die tijd namelijk al jarenlang serieus speelde is: moet niet het "zeitgemäße Apostelwort" te allen tijde voor elke (nieuw-apostolische) christen overtuigend de doorslag geven? Hoewel de kerkleiding het toen vermoedelijk te riskant vond om dit bevestigen, nam zij nadien wel degelijk het onderstaande -verregaande- standpunt in:
(...)
Afsluitend wil ik nog het volgende benadrukken: volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven. Daar worden de Bijbelteksten mee in verband gebracht, want overaccentuering van op zich staande uitspraken kan tot verkeerde conclusies leiden.

In zoverre mijn uiteenzetting met betrekking tot het thema “Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen.”


Wilhelm Leber

Bron: Woord van de maand, maart 2009: Hoe moeten wij de Heilige Schrift begrijpen?


Zie ook ons bericht op "ma 28 feb 2011, 13:52" in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... "
Met andere woorden:
"Laat niemand zich ooit zo vrij voelen om te denken dat wat hij of zij in de Bijbel leest ook werkelijk datgene is wat God daarmee uiteindelijk te zeggen heeft - want exclusief aan óns gaf Hij het laatste woord... "

Geen wonder dus dat Frank Preusse met zijn bij Glaubenskultur-Magazine geplaatste ingezonden stuk tevens een lans probeerde te breken voor diens opvolger, de districtsoudste Thomas Feil (Hannover-Nord), toen deze in gewetensnood was gekomen door discriminerende opvattingen bij de nieuw-apostolische kerkleiding tegenover "andersgezinde" christenen. Zie de thread "Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis". Spijtig genoeg is het desondanks pas achteraf beter tot Thomas Feil doorgedrongen hoezeer men in het nieuw-apostolische geloof inderdaad een gevangene (!) kan worden van een (klein)menselijk denksysteem.

(...)


Uit: bericht door Redactie op "za 11 jun 2011, 13:51" in de thread Weg".

[wordt vervolgd]

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Bericht door Redactie »

Schoolmeesteren (2)


@all

"Aggôôt, davinnik nou sneu!" (...) Nee, dan tref je het niet, met zo'n meester... Had-ie maar een apostolische meester gehad.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door Redactie »

Schoolmeesteren (3)


@all

Het was 23 december 2009. Meteen begon Armin Brinkmann al schoolmeesterend te dicteren: "Es gilt, das zu tun was unser Stammapostel geraten hat." (...)

Ik wist genoeg. Die zogenaamde "Stammapostel" namelijk; dat is een heel, heel bange man. Zo bang zelfs, dat hij in de (door zinloos geestelijk geweld van de internationale kerkleiding totaal verwoeste) gemeenschap Hamburg-Blankenese, voorheen een enthousiaste actieve gemeente, in 2007 "de confrontatie" uit de weg ging. Zelf woonachtig in Hamburg, had hij op een vrijdagavond tegen Barbara kunnen zeggen: "Schat, wij hadden toch een grote thermoskan? Die heb ik morgenochtend even nodig, voor koffie. In Blankenese. De anderen daar zorgen voor wat erbij." Aan sommige dienaren in die gemeente was gevraagd of ze eens op papier wilden zetten wat ze vonden van "de arbeid", die de stamapostel kort daarvoor had "gewerkt" -naar ik meen- in Osnabrück. Onbevangen hadden ze dat gedaan. Allengs werd hun eerlijkheid tégen ze gebruikt. Het was opeens kiezen of delen: of jullie ambt wordt ontbonden, of jullie "tun was unser Stammapostel geraten hat." Aldus geschiedde, en met welnemen van "Herr Dr."! Ik had het op slag gehad met deze robot die op zo'n akelig listige manier "vervelende rotkinderen" wegjoeg uit de kerk. Uit een kerk, inderdaad. Want goddank gaan zulke kortzichtige machtsfiguren niet tevens over Zijn werk!

Een bange, angstige man; "Herr Dr." Er moeten méér regels komen, moet hij gedacht hebben. Véél meer. Er moest van hem dan ook vaart achter worden gezet. Vaart achter de catechismus, waarmee indirect ook afgerekend zou worden met lastpakken! Wie, in de geloofsgehoorzaamheid staande, zich ermee vereenzelvigen zou, zou het keurslijf als gegoten zitten. En hij, "Herr Dr.", zou dat wel even stiekem... afdwingen; herstel "implementeren". Doodsbenauwd kreeg-ie het, toen de zaak begon te stagneren. En potverdorie nog-eens-aan-toe, zeg: in Hannover-Nord kent de districtsoudste aldaar, van beroep jurist, zeker zijn plaats niet. Ongenoegen en ontevredenheid komen op. Vervelend rotkind! "Laat die vent toch opzouten!" Zie de thread Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis". Over intimidatiepraktijken gesproken... Districtsapostel Karheinz Schumacher, ook een jurist, had de ellende al voorzien. Hij verordonneerde in juni 2010: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird." Wat een geweldige vondst, zal districtsapostel Armin Brinkmann hebben gedacht en hij publiceert dezelfde tekst in maart 2011.

(...) Criticus haalde het in deze thread al aan: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
 • Filippenzen 2

  Vermaning tot eensgezindheid en nederigheid

  1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;
  2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde.
  3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
Zie verder het bericht door BakEenEi op "di 25 jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt..." Daar staat in wat de nieuw-apostolische kerkleiding helaas uit het oog heeft verloren.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie