Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door willempower »

@bakeenei

Als ik het goed lees is het zo dat je excuus alleen maakt naar boven ,Brinkmann naar boven Klene naar boven maar omgekeerd Klene nooit excuus te maken naar de leden die offerden en hun geld in de put zagen verdwijnen.
Brinkmann heeft in mijn ogen iets chantabels naar Leber , kan haast niet missen .

En dan heb ik nog een vraag , is het zo dat als de kerkleiding veroordeeld word door de rechter mag je gewoon blijven zitten ?
Of is bij het aantreden alleen even een toets als vriendjes onder elkaar dat je van onbesproken gedrag moet zijn en kan je daarna je gang wel gaan !
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door ACE »

@BEE, WP
Het was vooraf al een voldongen feit, maar nu is het daadwerkelijk gebeurd: de Chinese president Hu Jintao is niet langer de leider van de Communistische Partij. Hij maakte vanochtend, op de laatste dag van het partijcongres, plaats voor zijn opvolger, Xi Jinping.

Dat laten afgevaardigden van het congres weten aan persbureau Reuters. Morgen wordt Xi, die vijf jaar geleden al werd aangewezen als de beoogde opvolger, aangesteld als de nieuwe partijleider. Aankomend voorjaar vervangt hij Hu ook als president van China. Daarnaast zal premier Wen Jiabao plaatsmaken voor zíjn opvolger, Li Keqiang.

Het partijcongres komt iedere vijf jaar bijeen en bestaat uit 2.270 gedelegeerden uit alle regio’s van het land. Zij kiezen daar de nieuwe leiders van de partij. Omdat president Hu met pensioen gaat, moest het congres een nieuwe leider aanwijzen.

Het kiezen van de nieuwe leider gebeurt wel degelijk democratisch, maar ‘er is een zekere mate van onvermijdelijkheid’, zegt een afgevaardigde uit de privincie Liaoning tegen Reuters. “We hebben continuïteit in onze leiderschap nodig. Zij maken al onderdeel uit van de kern. De stabiliteit van de partij en het land zijn belangrijk.”

Machtsoverdracht in tijd van schandalen

Het overdragen van de macht valt samen met meerdere schandalen die de partij plagen. The New York Times onthulde in oktober dat de familie van premier Wen Jiabao beschikt over ‘verborgen rijkdommen’. Volgens de krant beheren Wen en zijn familieleden een vermogen van zo’n 2,7 miljard dollar. De premier reageerde fel op de aantijgingen.

En dan is er nog het schandaal rond Bo Xilai. Bo was begin dit jaar nog kandidaat voor een topfunctie in het Politbureau, maar verloor al zijn functies nadat zijn echtgenote een bevriende Britse zakenman had vermoord. Afgelopen weekend werd hij officieel uit de partij gezet zodat hij strafrechtelijk kan worden vervolgd. Bo kan de doodstraf krijgen.

Op het congres sprak de partij vandaag het voornemen uit om voortaan strakker toezicht te houden op zijn mensen.
BRON : NRC
Zelfs in China wordt er zuiverend gewerkt. Ondenkbaar binnen de NAK gelederen!

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

willempower schreef:@bakeenei

Als ik het goed lees is het zo dat je excuus alleen maakt naar boven ,Brinkmann naar boven Klene naar boven maar omgekeerd Klene nooit excuus te maken naar de leden die offerden en hun geld in de put zagen verdwijnen.
Brinkmann heeft in mijn ogen iets chantabels naar Leber , kan haast niet missen .

En dan heb ik nog een vraag , is het zo dat als de kerkleiding veroordeeld word door de rechter mag je gewoon blijven zitten ?
Of is bij het aantreden alleen even een toets als vriendjes onder elkaar dat je van onbesproken gedrag moet zijn en kan je daarna je gang wel gaan !
@willempower

Volgens mij valt het voor toegewijde NAK-leden bijna niet in te denken dat de altijd zo minzaam glimlachende stamapostel Wilhelm Leber of, dichter bij huis, de doorgaans zo goedhartig ogende apostel Peter Klene zich ergens voor te verontschuldigen heeft wat werkelijk niet door de beugel kan. Mocht er daarentegen onverhoopt tóch iets zijn voorgevallen, en de betrokkene zou vervolgens een enkel woord spreken dat klinkt als een welgemeend excuus, dan weet een ieder wat hem of haar "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" te doen staat: vergeven. In de Nieuw-Apostolische Kerk duurt zo'n proces hooguit vier dagen: van woensdagavond na de openbare eredienst tot zondagochtend bij de viering van het Heilig Avondmaal. Immers, wie na het "Onze Vader" een zondaar nog iets nadraagt, riskeert daarmee zowat het eeuwige leven. Een apostolisch gezegde luidt dan ook: "kleine zonden moeten worden vergeven; grote zonden kunnen worden vergeven". Zelfs zonden zo rood als scharlaken, wordt er dan vaak nog bij gezegd. Niemand staat er echter ondertussen bij stil dat er op de kerkvloer per definitie meer compassie zal bestaan ten opzichte van naasten indien het gaat om "dienaren". Hun wellicht voorname positie op de "ambtsladder" levert daarbij zelfs nog een extra wegingsfactor op. Aan "zegenaars" wordt namelijk in volgorde van ieders opklimmende belangrijkheid in de organisatie een heiligheid toegedicht ten aanzien waarvan overigen in de kerkgemeenten worden geacht daaraan amper te kunnen tippen. Het nieuw-apostolische opperwezen heeft zich immers gecommitteerd aan het stamapostelambt, getuige de bij catechismus bekrachtigde exclusieve volmachten daaromtrent.

(...)

Bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ontbreekt zowel een onafhankelijke Raad van Toezicht als een naar behoren functionerend bestuursorgaan als "De landelijke vergadering", bestaande uit de gezamenlijke districtsvoorgangers onder voorzitterschap van de districtsapostel. Alleen indien er naar aanleiding van een voor het kerkbestuur -volgende week- negatief uitvallend vonnis van overheidswege (...) wordt ingegrepen, zullen de nu overheersende (!) bestuursleden (districtsapostel Brinkmann, apostel Klene, opziener Vis) dus wat te vrezen hebben.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het vonnis, dat wij dus volgende week verwachten, bij de kerkleiding een uitspraak doen uitlokken in de trant van dat er inderdaad enkele fouten zijn gemaakt maar dat er inmiddels intern maatregelen werden getroffen om soortgelijke vergissingen in te toekomst te vermijden. Dat wordt dan -net als bij De Rijdende Rechter- de uitspraak waar een ieder het mee heeft te doen. Niemand zal daarna ooit ontdekken wat er precies mis is gegaan en wat "het akkefietje" heeft gekost.

Wat nog Brinkmann en Leber betreft; die twee spelen elkaar gedurig de bal toe. Voor wat - hoort wat, per slot van rekening.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

@all

Het mag duidelijk zijn dat het zorgelijke beloop van een aantal gebeurtenissen, dat de berichtgeving op dit Forum de laatste twee jaar heeft aangejaagd, in elk geval degenen bezighoudt die daarmee op de hoogte hebben willen blijven. Hoewel de ene misstand na de andere dwaling bij de nieuw-apostolische kerkleiding hier uitgebreid aan de orde kwam, hulden alle verantwoordelijken zich in stilzwijgen. Zo ging het er bij deze geloofsbeweging ook in het verleden steevast aan toe wanneer het kerkbestuur zich in commissie had bezondigd aan ernstige beoordelingsfouten. Dan sloot ieder zich af voor kritiek, hoe terecht deze ook was, en slachtoffers werden aan hun lot overgelaten. Men moest het maar doen met te pas en te onpas gehanteerde Bijbelteksten over liefde, vergevingsgezindheid en genade, of met uit het verband gehaalde welluidende bewoordingen van lieddichters. Aan iedere misslag en aan elk vergrijp werd er op die manier wel een sluwe "apostolische" draai gegeven. Gelet op "het heerlijke einddoel" was er geen tijd om ergens bij stil te staan.

Het lijkt wel alsof er in de Nieuw-Apostolische Kerk voor de "dienaren" een handleiding bestaat met onder meer honderd manieren om hulpzoekenden (!) van zich af te houden. Wie het evangelie van Jezus Christus serieus neemt doch onverwachts oog in oog komt te staan met ongerechtigheden en daarbij "zegenaars" in de hoofdrol, geraakt absoluut in geestesnood. "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw" is dan per saldo alles wat je in deze kerk wordt voorgehouden. Verder zoek je het maar uit. Je bekijkt het maar. Je worstelt zelf maar om boven te komen. Voor niets gaat de zon op. "Wij zijn elkaars slijpstenen", krijg je tot overmaat van ramp nog te horen. Ja, de "dienaren" zullen biddende handen voor je hebben. Hopelijk ben jíj dan snel waardig genoeg om de zegen op hun voorbede deelachtig te zijn. Overwin aldus "de oude mens" in jezelf.

Heus, als er op deze wijze jarenlang op je wordt ingepraat, kun je uiteindelijk niet meer helder denken want ongemerkt werden de grenzen verlegd. Niet meer het evangelie van Jezus Christus is richtinggevend maar de vreemde draai die eraan gegeven is "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Daar kom je pas goed achter als er onrust ontstaat door ongerijmdheden. "Nieuw-apostolische kinderen Gods" moeten zorgen daartegen opgewassen te zijn. Wie zich door de omstandigheden verontrust voelt, doet er verstandig aan te begrijpen dat zulk onbehagen natuurlijk niet afkomstig is van God. Veeleer van de satan die als een briesende leeuw rondgaat om een ieder te verleiden. Kortom, stap er overheen. Zet het van je af. "Immer moedig voorwaarts!" Daar zit wat in, denk je. Ondertussen stomp je af, van je eigen o zo terechte gevoelens.

Als de Nieuw-Apostolische Kerk al een "lerende organisatie" kan worden genoemd, dan is dat hooguit doordat de machtsfiguren die er de dienst uitmaken steeds beter doorkrijgen hoe zijzelf in hun piramidespel overeind kunnen blijven. Voor hen is het leven immers één groot feest sinds er aan geld geen gebrek meer is. Niemand hoeft zich fatsoenlijk te verantwoorden. De regels die zij uitvaardigen gelden alleen voor anderen. Zijzelf gooien het met hun opperwezen wel op een akkoordje, maar dat gaat natuurlijk niemand verder iets aan. Worden er lastige vragen gesteld, dan kan een politicoloog die men heeft aangesteld in de functie van persvoorlichter wel het woord doen. Of een theologisch adviseur van de stamapostel. Zulke verstandigen zijn een zegen voor de verzuiling waarover hun bovenbazen in de organisatie de scepter zwaaien.

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op wo 14 nov 2012, 20:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door ACE »

@BEE

In iedergeval is "Dienen en Leidinggeven" ten grave gedragen.

Het is nu "Verdienen en Weiniggeven" :mrgreen:

Groet,
ACE
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door willempower »

@ ace en bee

We hoeven niet te verwachten dat Klene voor zijn leugens excuus zal aanbieden .

Ze vinden zichzelf dan nog steeds van onbesproken gedrag en gaan door met leugens .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

@all

Terwijl het er ooit mee begon dat gelovigen hun krachten bundelden om bij hun samenkomsten een dak boven het hoofd te hebben, zien wij ons inmiddels geplaatst tegenover invloedrijke multinationale religieuze organisaties met niet zelden een dusdanig oppermachtige ambtelijke top, dat wie als christen hoopt het hemelrijk te bereiken, namens zulke machthebbers indringend te verstaan wordt gegeven dat zo'n ten diepste gekoesterde wens zich uitsluitend laat vervullen indien men jegens dezen "een onbegrensd vertrouwen" aan te dag legt. Vervolgens is het ter beoordeling aan hun opperwezen in hoeverre elke betrokkene de vereiste levenshouding naar beste kunnen heeft aangenomen en het hemelrijk zich te gelegener tijd inderdaad zal openen. In de tussentijd moeten in de Nieuw-Apostolische Kerk de overwegend onbezoldigde "dienaren" op handen worden gedragen en dienen hun "zegenaars" in de gelegenheid te worden gesteld om zich uit offerontvangsten ten minste twee-, drie- of viermaal modaal toe te eigenen. Aan de horizon gloort "het einddoel".

Het staat een ieder vrij om zich door deze ideologie gevangen te laten nemen; om gekneveld en geknecht te geraken aan de kluisters van een kerkgenootschap. Om vrienden te verlaten en profiteurs te omarmen. (...)

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door willempower »

@Bee
Terwijl het er ooit mee begon dat gelovigen hun krachten bundelden om bij hun samenkomsten een dak boven het hoofd te hebben
Ik begrijp het niet helemaal dan , de daken worden verkocht om snoepreisjes te hebben naar Suriname , hun vorstelijk inkomen te hebben en vakantiehuisjes in Oostenrijk te financieren .

En er zijn wat daken verkocht en het laatste dak is nog niet verkocht , allemaal achter de rug om van de offeraars .

Voor 10 miljoen kan je wat daken voor verkopen hoor .
Vroeger ging Bischoff al met geld in zijn zak weg als hij hier een dienst had .
Bischoff en de zijnen lieten toe dat de Duitsers zelfs hier de fietsen kwamen stelen nu doet Brinkmann het zelfde miljoenen verkwanselen ,dat zijn wat daken weer .

De sufferds pikken het allemaal als hun zegenaars maar in weelde en rijkdom kunnen leven .
Het staat een ieder vrij om zich door deze ideologie gevangen te laten nemen
Zo jij het nu noemt zijn de Hells Angels ook een ideologie .
De dienaren verschuilen zich in een zwart pak , met wit overhempie , knielend voor het altaar .In de consistorie graaien in de offerpot .
Dat is de buitenkant , de binnenkant is echt anders kijk maar naar voorganger B.M . uit Assen die er trots op is om als ME er heerlijk er op los te meppen en dat trots op het altaar verkondigt .

Begrijpt iemand het nog ??
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door BakEenEi »

willempower schreef:(...)
Begrijpt iemand het nog ??
@willempower

Wat mij betreft: "Ja, ik snap het wel, maar ik begrijp er helemaal niks van!" (Bassie tegen Adriaan)

Al met al is het uiterst treurige kwestie, die wij hier met elkaar onder ogen proberen te zien.

Een andere quote die mij te binnen schiet: "Als je mekaar niet meer vertrouwen kan - Waar blijf je dan, zo is het toch meneer?" ('t Schaep Met De 5 Pooten).
Uit die bewuste TV-serie komt trouwens ook het volgende lied:
Misschien dat een enkeling hieraan nog enige troost kan ontlenen...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische

Bericht door willempower »

@bee
Naastenliefde is de kurk waarop we allen drijven
Dat was vroeger nu is het Leber en Brinkmann die tegen elkaar zeggen :
Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar
Te hellepe niewaar ,de offerpot verdelen we samen wel .
En Brinkmann is net Hans Kazan zo heb ik niks , zo heb ik 10 miljoen en dan is het weer weg ,en niemand zag de truc .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Plaats reactie