Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw
Plaats reactie
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

@all

De meest voor de hand liggende gedachte vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk bij de berichtgeving op dit forum is waarschijnlijk: waarom, en waarom hier? Anders gezegd: als er vragen zijn, dan valt dat binnen de kerk toch wel te bespreken? En komt iemand er dan niet uit, dan kun je het volgens de "Leidraad dienen en leiding geven" toch ook nog wel hogerop zoeken bij "de dienaren"? In de betreffende Leidraad wordt deze mogelijkheid als volgt omschreven:
"Lassen sich entstandene Konflikte nicht lösen, kann sich jeder vertrauensvoll an einen höheren Führungsverantwortlichen wenden."

Bronvermelding: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
Helaas echter heeft de praktijk uitgewezen dat (ook) het internationale kerkbestuur op dit punt de ingekomen stukken stelselmatig inhoudelijk onbeantwoord laat. Vragenstellers worden namelijk geconfronteerd met een wáár "ontmoedigingsbeleid". Een onderdeel van dit beleid is het enkel beantwoorden van een vraag met een wedervraag! Ook daarvan zijn voorbeelden bekend. Leidinggevenden in de Nieuw-Apostolische Kerk aan wie op enig moment kennelijk niet de meeste hoogachting wordt bewezen, bejegenen vragenstellers als "levend opgebaarde geestelijke doden". Als het nóg kernachtiger kan worden uitgedrukt, is bij voorkeur zelfs dat laatste hier van toepassing. Een logische reactie vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk is daarop: als u het beter weet of het beter kan krijgen, verlaat u deze kerk toch eenvoudig?

Ja ja. Wie na 30, 40, 50 of 65 jaar trouwe dienst een aantal brandende vragen heeft, treft aldus het noodlot - want vragen, kritische vragen; die leg je in de Nieuw-Apostolische Kerk niet voor aan een "hogere verantwoordelijke leidinggevende". Welnee, "richt je toch vol vertrouwen in je gebeden tot God. Antwoordt Hij vervolgens niet, ga dan bij jezelf te rade waar dat aan ligt, en kom je er onverhoopt op die manier niet uit, vraag in dat geval gerust aan 'de dienaren' om hun voorbede." Zó ongeveer worden in deze kerk alle serieuze problemen ontweken. Dienaren behoor je niet lastig te vallen met vragen. Dienaren moet je ondersteunen - in je gebed, met je geloofsoffer, door ze na te volgen; door méé te werken. (...) De dienaren staan immers "in de nauwste verbinding" tot hun "zegenaars". Zegenaars in de Nieuw-Apostolische Kerk zijn alle ambtsdragers met een hoger ambt dan aan iemand zelf eventueel "is toevertrouwd". Kinderen Gods vormen op deze wijze als het ware een piramide met de zielen zonder ambt en dus zonder enig ambtsvermogen onderaan, onder wie alle gelovigen van het vrouwelijke geslacht omdat dezen niet in aanmerking komen voor een geestelijke bediening. Dezen tezamen "ondersteunen" al hun zegenaars oftwel de dienaren; de ambtsdragers. Van elke dienaar met een opvolgend hoger ambt wordt verlangd dat hij (!) in de allereerste plaats diens "directe zegenaar" "ondersteunt" want elke "lagere dienaar" is diens "directe zegenaar" tot hulp gegeven. Op deze "door God gewilde wijze" functioneert in de Nieuw-Apostolische Kerk "het ambtslichaam", en het ambtslichaam dient ervoor om Gods kinderen de weg te wijzen naar het hemelrijk. Samengevat: wie in het hemelrijk wil komen, moet zich vereenzelvigen met de nieuw-apostolische geloofsleer. En wie "in de broederkring" dienen wil, dus "zegenaar" wil zijn, wordt geacht van de laatste wijzigingen in deze geloofsleer op de hoogte te zijn. Het punt is namelijk dat de nieuw-apostolische geloofsleer continu aan verandering onderhevig is...

Stel, je bent geen "zegenaar", maar je hebt wél wat te vragen en het ligt vermoedelijk heel gevoelig. Dan spreek je erover met je huispriester. Maar stel, je komt er niet uit. Dan bespreek je het met de voorganger in je gemeente. Opnieuw kom je er niet uit. Dan bespreek je het met "de Oudste". Alwéér geen bevredigend antwoord. Dan bespreek je het normaalgesproken met "de Opziener". Met hetzelfde resultaat. Dan bespreek je het met "de Apostel". Idem dito. Dan bespreek je het met "de Districtsapostel". Ook hij helpt je niet verder. Dan leg je het herhaaldelijk (!) voor aan "de Stamapostel". Via een persvoorlichter ontvang je vervolgens één nietszeggende reactie. Hierbij spreek ik trouwens uit mijn persoonlijke (uitgebreide) ervaring!!
"Lassen sich entstandene Konflikte nicht lösen, kann sich jeder vertrauensvoll an einen höheren Führungsverantwortlichen wenden."

Bronvermelding: http://www.nak.org/de/kennenlernen/leit ... d-fuehren/
Néé, dus. In de Nieuw-Apostolische Kerk zal men dan vermoedelijk denken: dan deugt er vast iets niet aan die persoon. Want "de Oudste", "de Opziener", "de Apostel", "de Districtsapostel" of niemand minder dan "de Stamapostel"; dat zijn toch de allerhoogste zegenaars? Die hebben toch de "Leidraad dienen en leiding geven" uitgevaardigd; ja, de inhoud ervan hebben zij zelfs rechtstreeks uit Gods hand ontvangen! Bij hen ben je toch "veilig in Jezus' armen"? Néé, dus. Néé, néé!!

O, zal men dan vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk wel veronderstellen: dan handelt diegene nu puur uit wrok - zo iemand is dóór en dóór gefrustreerd; één en al rancune.

Ja ja. Is trouwens onder het lezen iemand hier iets opgevallen? Nee? Werkelijk niet? Laat ik maar geen hint geven doch meteen ophelderen wat er hier tussen de regels door naar voren is gekomen! De zaken zijn hier namelijk volledig op de kop gezet!! In de Nieuw-Apostolische Kerk komt "dienen" immers neer op "heersen". Er werden rangen en standen ingevoerd zodat er nota bene weer sprake is van "horigen en lijfeigenen". De meeste van Zijn kinderen zouden geen dienaren zijn en beslist niet tot zegen zoals een echte "zegenaar". "Hogere dienaren" die in Zijn werkelijke werk pertinent niet bestaan, gedragen zich bazig en inhalig; ja, zelfs hovaardig. Men betaalt zichzelf uit als universitaire docenten, of nóg hoger!! Zielen die het in hun geestelijke nood uitschreeuwen van de pijn, op het Internet zelfs, bekijken het maar. Ze hadden stil moeten zijn en onder alle omstandigheden in de Nieuw-Apostolische Kerk dankbaar!! Vgl. 1 Tess. 5: 18. Vragen hoor je niet te stellen want als God voor jou een antwoord heeft, komt Hij daar op Zijn tijd zelf wel mee. Nu jij, lastpost die je bent, "het werk des Heren" zó in diskrediet brengt, sluit je jezelf af voor Zijn zegen die wij, "de Godsgezanten", je dus ook niet meer kunnen geven...

Misschien is er nu toch nog iets opvallends gemeld.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

@all

O, zullen in de Nieuw-Apostolische Kerk anderen mogelijk denken: uit zo'n verhaal spreekt gewoon een spijtoptant of een querulant - wij doen er het zwijgen toe. Aldus wordt aan een vragensteller heimelijk de status verleend van persona non grata; quantité négligeable. Dan tel je in "het Godswerk" niet meer mee en dat heb je "dus" volledig aan jezelf te wijten. Je verstand stond je immers in de weg. Hierdoor sta je nu met de rug naar het altaar. "Je brillenglazen" zijn beslagen - door eigen meningen en inzichten. Je verliet "de eerste liefde". "Wie hen niet mint, die God ons geeft tot dienen, hoe kan die Gods genade recht verstaan?" (lied 185, derde couplet). Je wilde "de onderste weg" niet bewandelen. Er mankeerde nogal wat aan "jouw aanbieding" tegenover de dienaren. Zo doof je in jezelf de Geest uit (vgl. 1 Tess. 5: 19). Je kon je niet verootmoedigen. Je blokkeert voor jezelf de zegensweg. "De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn" (Ex. 14: 14; vgl. Ps. 131: 2). Hierna worden er nog vele op- en aanmerkingen als deze op jou van toepassing verklaard, terwijl "het nieuw-apostolische keurslijf" je eenvoudig niet paste. Betreur het in dit opzicht echter niet dat confectie jou kennelijk misstaat! "Het element" van Gods kinderen is namelijk géén keurslijf. Integendeel, goddelijk leven verdient in waarheid het volle licht en kan alleen in vrijheid gedijen. Maar wie dat tegenhoudt, die is bij God nog niet jarig...

 • Voor degene in een schuilhoek achter glas
  Voor degene met de dichtbeslagen ramen
  Voor degene die dacht dat-ie alleen was
  Moet nu weten, we zijn allemaal samen

  Voor degene met 't dichtgeslagen boek
  Voor degene met de snelvergeten namen
  Voor degene die 't vruchteloze zoeken
  Moet nu weten, we zijn allemaal samen


  refrein:
  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
  Niet zonder ons

  Voor degene met de slapeloze nacht
  Voor degene die 't geluk niet kan beamen
  Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
  Moet nu weten, we zijn allemaal samen

  Voor degene met z'n mateloze trots
  In z'n risicoloze hoge toren
  Op z'n risicoloze hoge rots
  Moet nu weten, zo zijn we niet geboren


  refrein

  Voor degene met 't open gezicht
  Voor degene met 't naakte lichaam
  Voor degene in 't witte licht
  Voor degene die weet, we komen samen


  refrein

  Niet zonder ons (15x)
"O," kan er nu in de Nieuw-Apostolische Kerk vanaf het altaar wel worden opgemerkt, "let u alstublieft niet op wat er 'in deze onze tijd' wordt verkondigd door de wederstrevers van ons geloof." Graag ook daarbij nog snel een kanttekening: al verwijst men hier naar Job 24 vers 13; wie het zich permitteert om de strekking van dit Bijbelboek naar eigen hand te zetten, kan het best op zichzelf van toepassing verklaren wat er staat in Job 27 vers 12:
 • Jullie denken alles al gezien te hebben,
  maar toch zijn jullie woorden leeg en niets dan lucht!
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
In de jaren '50 van de vorige eeuw heeft het hierdoor zelfs zó ver kunnen komen dat er in een gedrukt tijdschrift voor ambtsdragers werd gesteld:
"Der Stammapostel allein ist die geoffenbarte Liebe Gottes. Wer sich von ihm trennt, hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Solche sind zu ihrem eigenen Richter geworden. Der liebe Gott will seine Kinder selig machen, aber nicht solche, die alles besser wissen. Wir sollen keine Sklaven sein, sondern freigemachte Gotteskinder. Wir lieben nicht allein Gott, sondern auch den, den er gesandt hat." (Amtsblatt; 15. Juni 1952; S. 94)
(...)
@all

Al lijkt het aangehaalde statement uit 1952 inmiddels gedateerd; op 29 maart 2009 hield stamapostel Leber een dienst in Oeganda (o.a. in het bijzijn van districtsapostel De Bruijn). In het tijdschrift Unsere Familie werd van diens prediking als volgt verslag gedaan:
 • (...)
  Wir stehen auf einem Felsen. Ich erinnere daran, dass Jesus einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen" (Matthäus 16,18). Wir als die Gemeinde stehen auf dem Felsen. Solange wir mit diesem Felsen verbunden sind, haben wir Kraft. Diese Kraft befähigt uns, den Teufel zu überwinden, ja, alle Geister zu bezwingen. Aber wenn man nicht mehr auf dem Felsen steht, wenn es anderen Mächten gelingt, diese Verbindung zu unterbrechen, dann verliert man sofort seine Kraft. Dann ist man nicht mehr gesegnet. Dann verliert man den Glauben und kann die Liebe Christi nicht mehr wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Felsen gegründet zu sein, mit dem Stammapostel verbunden zu bleiben, Verbindung mit den Aposteln zu haben, so oft wie möglich in die Gottesdienste zu gehen. Stehen wir nicht mehr auf dem Felsen, sind wir unserer Kraft beraubt und werden zum Spielball der Geister.

  (...)
Hier wordt dus gedreigd (!!) met de liefde van God. Die zouden gelovigen namelijk kwijtraken indien zij "de verbinding" met de stamapostel (die in deze dienst in Oeganda op dat moment zelf aan het woord is) en de apostelen loslaten. Werkelijk, ik zou persoonlijk niet weten hoe je jezelf (!!) als vermeende Godsgezant nóg belangrijker kunt maken. Prompt wendde ik mij hierover vorig jaar tot een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; meermalen zelfs. Ik wacht nog steeds op een serieuze reactie... Intimidatie en manipulatie "uit naam van God" zijn wat mij betreft... uit den boze!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door willempower »

BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:(...)

. Prompt wendde ik mij hierover vorig jaar tot een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland; meermalen zelfs. Ik wacht nog steeds op een serieuze reactie... Intimidatie en manipulatie "uit naam van God" zijn wat mij betreft... uit den boze!
Ja maar je moet je tot Reinier van Markus wenden die heeft een hele grote prullebak die noemt zich kerkwoordvoerder maar aangezien de kerk geen woorden heeft over dit zal er geen antwoord komen , ik spreek uit ervaring .Hij heeft weer een belofte dat die zal antwoorden maar aangezien ze te druk zijn met het vastgoed ontbreekt de tijd ervoor .Maar zoals ook Tosca al eens melden deze vragen kunt u stellen aan hun advocaat .
Das wel de advocaat van de duivel nu .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Jabob65 »

Mensen als De Bruijn en de gebroeders Klene zouden zielzorg moeten verlenen, de dienaar moeten willen zijn van de minste.

Nederigheid, deemoed.

Maar van dit soort zaken hebben ze geen weet.

Sta je als een soort dorpsidioot met een strohoedje op louche zaakjes te vieren....

Hoe is het toch mogelijk? En dan ook nog de pretentie hebben dat jij het uitverkoren volk bent.

Over de aarde wandelt een Heilige schaar, onzichtbaar is haar krone daar...

Haha, bij De Bruijn geen onzichtbare krone maar een strohoedje.

Wat een über jostie is dat.

Ik heb wel eens een preek gehoord, zelden zulke lege en nutteloze prietpraat gehoord, je kon ook merken dat deze man internationaal gezien werd als een ontzettende no no.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door BakEenEi »

@all

Als iemands geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken, lijkt het mij duidelijk dat daartoe niet lichtvaardig mag zijn besloten. Zoiets gaat ook niet zonder tekst en uitleg. In eerste instantie door de opvallende leegstand van een kostbaar nieuwbouwcomplex in Arnhem rezen er hier vragen, waarna al snel de verdenking opkwam van onregelmatigheden in de besluitvorming bij het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Daarmee handelt het nog niet over de integriteit van individuele bestuursleden. Eerder vraagt men zich dan wellicht af of de problemen van doen kunnen hebben met onvoldoende kennis van zaken. Immers, bestaat het kerkbestuur niet zuiver uit "hoge(re) dienaren"?

Echter, nu leek het wel alsof er stukjes voorhanden kwamen van een hele verzameling puzzels. De problematiek begon er ingewikkeld uit te zien. Welke samenhang valt erin te ontdekken? Diverse bedrijfsnamen duiken op; het blijken "dochterondernemingen" te zijn van de kerk. Waarom wel drie of vier, of zijn het er zelfs nog méér? Wat?! Rechtzaken? En er is iemand geschorst of ontslagen? Ook een faillissement? Een toegekende subsidie werd teruggevorderd? Wat is hier dan allemaal aan de hand?! Wat hebben opeens ook nog vakantiewoningen in Oostenrijk ermee van doen?

Kortom, er viel geen chocola van te maken. Ikzelf kon er niet warm of koud van worden - want wat heeft dit überhaupt uit te staan met zielzorg? Ondertussen wordt er wat "gegoogeld" en dat levert artikelen op met foto's en namen erbij. Een simpele zoekvraag via het Internet levert bij het Handelsregister elf hits op wanneer de locatie van de Centrale Administratie van de kerk wordt opgegeven. Op het bewuste adres zijn elf (!) "ondernemingen" gevestigd. Vreemd! Wat extra speurwerk wijst uit dat het wél kan kloppen want enkele bekende namen komen erbij te voorschijn. Toch vreemd...

Bij de Kamer van Koophandel zijn de balanscijfers uit de boekhouding van het nieuwbouwcomplex over 2008 bekend; ook enkele toelichtingen. Wegens verkoop (?!) moest er 1,5 miljoen euro op de waarde al worden afgeboekt. Heel apart! Wat?! Is de districtsapostel voor de rechter gesleept? Een voorlopig getuigenverhoor? Waar wordt hij dan van verdacht, of zo? Staat er iets over in een circulaire? Wat voor een circulaire? Iedereen kan wel zo'n circulaire in elkaar flansen! Een e-mail aan Hypotheek & Buitenland? Wat staat daar dan in? Compagnons? Het moet niet gekker worden!

"Samen met een compagnon ben ik bezig met de realisering van een vakantiepark in Oostenrijk." Was getekend: Th.J. de Bruijn.

En wat stond daarover in die ene circulaire?! "Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken. Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen. Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan."

Dat is werkelijk niet hetzelfde. Dit kan géén zuivere koffie zijn... En dan te bedenken dat bij zowat al die dochterondernemingen steeds dezelfde bestuurders het voor het zeggen hebben. Ook "hoge(re) dienaren". Vrienden! Voor het leven? Wat een belangenverstrengeling ook opeens. (...) Verder nog te denken aan het nieuws over 15 andere kerkgebouwen die zulke compagnons hierna wel even te gelde zouden maken. Wat een horrorscenario!
Blijft de vraag: als dit allemaal al zo kan gebeuren; moest dat dan feitelijk wel gekund hebben?

Groet,
BakEenEi
Less Is More
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door ACE »

@ALL

Met de kennis van nu – voor de lezers althans – geplaatst in de context dat P. Klene van alle ins- en outs op de hoogte was en is, constateer ik dat "De Brief" een regelrechte schoffering is van het dienaren korps.

PK neemt een zelfgenoegzaam en arrogant standpunt in en etaleert RR als de kwade genius die er alleen maar op uit is om z’n gram te halen.

Door te schermen met een Raad van Toezicht, suggereert PK een neutraal en objectief proces en is de aanbeveling RR ‘te ontslaan’ derhalve gerechtvaardigd.
Maw het Bestuur kan roepen “Mea Culpa”! Daar trappen de oplettende lezers natuurlijk niet in. Bovendien snapt iedereen dat deze RvT al met een specifieke opdracht van start ging; het opruimen van RR!

PK neemt TdB zgn in bescherming en suggereert zelfs naïviteit van TdB als het gaat om de mate van participatie in het project. Het ging 'slechts' om 1 vakantiewoning.

PK richt zich daarom tot het dienaren korps - nu ‘als broeder’ - en verwacht met die emotionele broederlijke boodschap te kunnen rekenen op de compassie van het dienaren korps.
Dit is eigenlijk tweezijdige broedermoord (!) Enerzijds liegt hij de ambtsdragers voor en anderzijds neemt hij het op voor een ‘sukkel’.
Immers in "de Brief" wordt TdB door PK als zodanig gekwalificeerd.

Wat PK doet is handelen met (voor)kennis. Hij informeert gedeeltelijk en manipuleert in de veronderstelling dat het dienaren korps ziende blind, horende doof is en bovendien slaafs volgt.
Zo behandelt PK dus ‘zijn jongens’. Je zou toch pislink moeten zijn als onderdanige broeder!

Ik moet steeds denken aan de Klene dropsmaken ‘Grof geld’ en “Zakkenrollers’. Hoe toepasselijk!
Nu alleen ‘de zak’ nog (…)

Groet, ACE
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Lmg »

Vaak wordt er gezegd, kerkgangers zijn lauw of ongelovig geworden.
De werkelijkheid is veelal dat men het vertrouwen in kerkbestuurders is kwijtgeraakt.
Binnen de Nak is dit verschijnsel uitgebreid aan de orde en kan slechts toenemen.
Mede door het internet zijn gemeenteleden sinds de laatste jaren geinformeerd over
de kerkgeschiedenis
Blijf vooral zelf vaststellen en hecht geen waarde aan mensen als Walter Drave en Peter Klene

Lmg.
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door willempower »

Blijf jezelf das juist het probleem binnen deze kerk men moet navolgen in deze gekte en de dictators navolgen ,en men doet dat ook .Ze zijn dus wel lauw ik kan wel zeggen laf want ze blijven offeren in de bodemloze put .
Zelfs Leber heeft zijn handen er nu van deze mensen afgetrokken en steunt ze niet .
Lees forum maar er op na .
Het triootje van deze kerk staat op vallen maar er zijn al andere aan het warmlopen om deze functies over te nemen .
En men gaat weer op dezelfde voet door .
Structureel kan en mag er niks veranderen das verankerd in dit geloof .
Kop dicht en navolgen zoals p k schrijft anders krijg je van mij wel een medicijn dat je weer doet wat ik zeg .
En das ook handel voor me dan .Geld geld en geld en macht is het enige wat telt .
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding

Bericht door Lmg »

De Bruijn en Rohn zijn samen in Oostenrijk geweest om de lokatie van het vakantiepark te bekijken, wordt verteld.
Ook zou de heer Franz Gratzer (Burgemeester) van Hollenstein later naar Nederland zijn gereisd en bij Theo De Bruijn
thuis gezamelijk hebben gesproken over het vakantiepark project.
Kan iemand deze informatie bevestigen ??
Kan Bauke hierover misschien iets zeggen ?

Mvg Lmg
Plaats reactie