(1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Plaats reactie
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

(1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door Redactie »

(1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Alsof wij van doen hebben met een niet te ontsluieren mysterie, lijkt het devies waaronder een ieder "aan de hand van leiding" reizend door de wereld om zich heen schoorvoetend verder trekt, wel: laten wij hier vooral géén herinnering aan hebben. In de vakliteratuur valt het immers na te lezen dat wie desgevraagd een antwoord schuldig blijft en dan tevens verwijst naar het feilbare menselijk brein dat uitgerekend in deze precieze samenhang een zwarte vlek vermoedt, áltíjd vrijuit gaat. Geen rechter, geen advocaat, geen neurochirurg, geen kardinaal en geen paus kunnen daar nog iets tegenin brengen. Vermeerdering van wijsheid geeft ons vermeerdering van smarten; en wat niet weet, wat niet deert...

"Zeg: 'Dat wisten wij niet!' Dan zal geen haar op het hoofd je worden gekrenkt. Vertrouw de Godsgezanten. Als die ons op het hart binden de zwijgzaamheid te betrachten, is daar een goede reden voor. Wij leven in de eindtijd. Er komt zó veel op ons af, dat er niet voor niks geschreven staat 'Zal Ik nog het geloof vinden?' Wij houden ons aan het levende altaar, opgericht in de stamapostel en de apostelenschaar. Zij brengen ons naar het hemelse Kanaän. Versaag toch niet."

Dan houdt het dus op. Doordat verantwoordelijkheden in de Nieuw-Apostolische Kerk zijn overgedragen aan "de zegenaars", hóeft ook niemand meer wat te weten. "Daar staat natuurlijk tegenover dat deze dienaren zo veel mogelijk in hun arbeid moeten worden ondersteund. Zij kunnen het immers niet uit zichzelf. Wij bidden dus voor hen en als ons iets wordt gevraagd, doen wij dat. Alle dienaren hebben het beste met de aan hun zorgen toevertrouwde zielen voor."

Maar er wordt toch nu gezegd dat er fouten zijn gemaakt? "Fouten? Maken de mensen die dat zeggen dan zelf geen fouten?"

Men stuit als het ware op een "ondoordringbare laag". Gelovigen in de locale kerkgemeenten hebben zich niet te bemoeien met taken en bevoegdheden die berusten bij hogere verantwoordelijke leidinggevenden "want daar zijn de districtsdienaren wel voor als dat nodig is. Trouwens, mocht 'er wat zijn', dan zullen de voorgangers zich daarmee wel weten te redden." Vragen? Geen vragen! "Het zit heus wel goed. Wat is hier toch ingewikkeld aan? Wij houden ons aan 'de geordende weg'. Anders rust er geen zegen op. Vergeet niet wat er ook gedurig op dienaren afkomt. En dan de zorg bij de districtsapostel vanwege veel te weinig dienaren." Tot zover de nieuw-apostolische realiteit van alledag. [red.]

Volkomen mechanisch sluiten zich aldus rondom hooggeplaatsten in de Nieuw-Apostolische Kerk de rijen. Geen enkele transparantie in de financiën. Geen enkele transparantie ook in het reilen en zeilen bij bestuursvergaderingen. Hoe de bestuursportefeuilles zijn verdeeld, blijft gissen. Wie wáár verantwoordelijk voor is, lijkt een raadsel. Als er wat misgaat, wijst iedereen naar iemand anders. Brieven worden zelden of nooit beantwoord!! Wat zielzorg is, weet zowat niemand.

Wat zielzorg is, weet zowat niemand! Toch wordt er op de internationale website van de kerk hieromtrent stevige taal gebezigd: "Iedereen kan lid van de Nieuw-Apostolische Kerk worden mits hij de nieuw-apostolische geloofsleer erkent. Aanspraak maken op het verwerven van het lidmaatschap is niet mogelijk. Het lidmaatschap begint met de ontvangst van het sacrament “de Heilige Verzegeling”. Van de leden wordt verwacht dat zij hun leven naar de leer van Christus inrichten. Zij hebben recht op deelname aan alle voor hen bestemde kerkelijke handelingen en zielzorg." Zelfs de hoogste dienaren weten vaak niet beter dan dat het bij "zielzorg" volstaat om een luisterend oor te bieden en aansluitend "de sprekende mond" te zijn in een gebed. Misschien was tussendoor de Bijbel nog even opengeslagen, maar dat is het dan ook wel waar de gelovigen het mee moeten doen. Wie deze gang van zaken als onbevredigend ervaart, moet echter niet denken houvast te vinden aan de Leidraad dienen en leiding geven. Ook daarin wordt het namelijk niet duidelijk wat er onder zielzorg mag worden verstaan. Wie "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" vervolgens aanspreekt op hun taak ingevolge die Leidraad om gerezen conflicten tot een oplossing te brengen, indien het nota bene ondermaatse geestelijke verzorging betreft vanuit de kerk, krijgt tot overmaat van ramp van hen nul op het rekest!

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het Webteam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Er zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk aangelegenheden, waarvan iedereen gevoelsmatig weet: dát is een zaak voor de dienaren. Organisatorische zaken bijvoorbeeld: daar gaan "de dienaren" over. Daarenboven tevens: zielzorg. Echter, wat allereerst is "zielzorg" precies (!) en kun je dan écht spreken van een verantwoordelijkheid die anderen (bijna) niet raakt? Hoeven anderen werkelijk geen moeite te doen om daaraan óók een invulling te geven? Een uitdrukking die mij nu te binnen schiet is: diakenen zijn de ogen en oren van de voorganger. Broeders met een priesterlijke bediening worden in de Nieuw-Apostolische Kerk gezien als "geestelijk verzorger". Districtsdienaren zijn de regionale leidinggevenden - "commissarissen van de koning". En dan krijg je bij wijze van spreken nog de staatssecretarissen en de ministers, opzieners en apostelen. "Perswoordvoerders" bekleden volgens mij tegenwoordig de positie van een minister zonder portefeuille. Zo ongeveer heb ik het ervaren. Of God het ook zo zou hebben gewild? Kwam zoiets überhaupt wel bij ons op?


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Laatst gewijzigd door BakEenEi op zo 25 aug 2013, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Als er door een dienaar iets aan je werd gevraagd, sprak deze uit naam van diens Zender. Daar prakkiseerde je verder niet over. Niet direct in elk geval. In "het kind-zijn"; daarin ligt onze macht, zo wisten wij - naar de tekst van een prachtig lied in het koorboek (destijds lied 46). Zo bevonden wij ons "op de weg ten leven" (naar een ander lied). Te midden van alle ooms en tantes "in de dienst" voelde je je als kind volkomen veilig.

Wat wisten wij ervan, als kinderen, en later ook als jongeren, wat er ondertussen in bestuurlijke kringen werd besproken? Van enig ongenoegen kreeg ik in elk geval amper iets mee. Toch was er natuurlijk wel eens iets van "wrijving", maar "in de arbeid" hoorde je ondertussen dat wij als kinderen Gods elkaars "slijpstenen" kunnen zijn. Dus, waarom daarvan eventueel een moeilijkheid te maken? Op "het einddoel" kwam het aan!


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Is dat niet een tikkeltje naïef, zo'n "kinderlijk geloof", zo werd het ons misschien -tussen de regels door- wel eens voorgehouden. Nee hoor, vonden wij waarschijnlijk, terwijl wij dachten aan de geschiedenis in de Bijbel van Jezus Christus die juist een kind als voorbeeld nam. Op de foto's die wij onder ogen kregen in de vele bladen die "onze kerk" ook toen al uitgaf, zagen wij hoe groot de eenheid was tussen de stamapostel en de apostelen. Dankbaar zongen wij "Op de berg der heerlijkheden, is het goed de gast te zijn, Jezus ons ten dis er nodigt, daar heerst vreugde, hoog en rein" (in het derde couplet van lied 184 in de oude zangbundel).

(...) Als dit in de periferie van de organisatie gedurende enkele decennia het beperkte blikveld is geweest wat je vergund was, kan het lastig worden om het voor mogelijk te houden dat er achter de schermen andere praktijken worden geoefend dan in het "werk Gods" te rechtvaardigen zijn. Dat kun je eenvoudig níet geloven. Het wil je pertinent níet aan. En mocht er al een keer iets helemaal mis zijn gegaan; iedereen maakt toch fouten? Trouwens, zoiets is "een zaak voor de dienaren". Wat er ook van zij, van eventuele voorvallen die volgens sommigen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan; wij lieten ons maar niet van de vrede beroven.

Oud-hollandse wijsheden als "waar twee kijven, hebben beiden schuld" of "ieder veegt z'n eigen straatje schoon" en "de waarheid ligt in het midden" deden vermoedelijk bij ons allen in de opinievorming de rest. (...)


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Ik had er niet de minste moeite mee om hoog bij "zegenaars" op te zien. Bij anderen trouwens evenmin. Het is fijn om de rijkdom van Zijn liefde en Zijn genade met elkaar te mogen delen. Wel vroeg ik mij gaandeweg af waarom het kennelijk de bedoeling was om boven onze macht te reiken, bijvoorbeeld wanneer "dienaren" spraken van 200% inzet voor het "werk Gods". In nieuw-apostolische termen uitgedrukt: het ontnam bij mij de vreugde als er op zo'n manier op ons werd ingepraat. Bovendien zou je bij elk conflict altijd maar "de minste" moeten willen zijn. Ik vond dat raar, vooral toen het mij duidelijk werd dat aan "dienaren", naarmate ze een "hoger ambt" hebben, daarbij extra hoogachting verschuldigd is. Het voelde gewoon niet goed want wat onderscheidde kerkelijke ambtsdragers van andere dienaren in Zijn werk? Of mochten deze laatsten soms geen dienaren heten? Hier begon voor mij het geworstel met de nieuw-apostolische geloofsleer. Goddank kwam er later, maar wel véél later, een moment dat ik die geloofsleer kon afschrijven. Op slag verdween toen de "eeuwigdurende" schaduwwerking, die uitging van het nieuw-apostolische "kastestelsel", uit mijn geloofsleven. Intussen kan ik het een ieder aanraden om onbevreesd (!) hetzelfde te doen. Weg uit de greep van de macht bij zegenaars die niet zegenen, dienaren die niet dienen en bij bestuurders die van het besturen een potje maken. Spijtig genoeg bleek dát namelijk de rauwe realiteit te zijn waarmee ik binnen de muren van de kerk naderhand in aanraking kwam. Of je het wilt, of niet; je wordt erdoor uit de droom gehaald. En dat is maar goed ook! Het enige wat je kwijtraakt is een hoop geestelijke ballast, al zie je dat dan niet direct zo...

Zie aansluitend in dit verband het redactionele bericht op "Ma 11 Jun 2012, 18:19" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?".


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Het is niet niks om erachter te komen dat met ieders goedvinden in bestuurlijke kringen bij de Nieuw-Apostolische Kerk de waarheid doelbewust kan worden verzwegen zodat de hele wereld wordt besodemieterd. Voorbeelden ervan kan ik onderhand zo uit de mouw schudden:
 • het statement, onmiddellijk na de dood van stamapostel Johann Gottfried Bischoff
 • de officiële lezing van de kerkleiding over Hamburg-Blankenese
 • de gepresenteerde geschiedschrijving op 4 december 2007
 • het Open Huis bij Residence Eimersstaete in Arnhem
 • het schrijven van apostel Peter Klene c.s. "Santpoort, 21 februari 2010"
 • de opmerkingen van districtsapostel Brinkmann over een externe adviseur bij het miljoenenschandaal
 • het vrij recente bericht over de afronding van de juridische procedure vanwege de zaak Rohn
 • theorie en praktijk ten aanzien van oecumenische betrekkingen
 • de hele gang van zaken rond het thema "verzoening"
 • het idee dat de Nieuw-Apostolische Kerk dit jaar 150 jaar bestaat
Men liegt en bedriegt alsof fantasie en werkelijkheid hier met elkaar samenvallen. Aan de lopende band wordt er recht gepraat wat krom is. En wat ik niet snap: steevast kijken de gelovigen glazig de andere kant op.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 26-08-2013, 10.00 uur]


@all

Niet alleen betrof het ongerijmdheden "op het natuurlijke vlak"; "naar de Geest" werd er al evenzeer maar wat aangeklooid. Werd de Heilige Geest niet afgedragen door de handoplegging van "een levende apostel" bij het sacrament van de Heilige Verzegeling in de Nieuw-Apostolische Kerk? Ook daarbij bleek er al jarenlang een misverstand in het spel te zijn! Maar elk misverstand in deze kerk wordt ingeruild voor een nieuw misverstand...

Een Duitse theoloog die er uitgebreid studie van heeft gemaakt kwam tot de slotsom dat de nieuw-apostolische geloofsleer (ten aanzien waarvan de kerkleiding tegenwoordig spreekt van een meerwaarde) door de jaren heen zeven keer fundamenteel is gewijzigd. Ziet niemand in dat de geïntroduceerde catechismus alleen maar voorziet in de gezochte rechtvaardiging voor de goddelijke autoriteit die de kerkleiding claimt voor zichzelf? Men wil in "de bonte wereld van geloven en denken" voor vol worden aangezien. En dat moet dan met behoud van alle dubbelfuncties in de ambtelijke top en zonder een Raad van Toezicht? Zo gaan dilettanten te werk! Het is in feite pure misleiding zoals districtsapostel Brinkmann op 2 juni jl. in Dortmund tijdens een jeugddag aldaar reclame maakte voor de nieuw-apostolische geloofsartikelen. Hij had er minstens eerlijk bij moeten zeggen dat in de Nieuw-Apostolische Kerk de slager zijn eigen vlees keurt met constant alle personenschade en geldverkwisting van dien, en ook dat al die flauwe kul níets met het evangelie van Jezus Christus heeft uit te staan!

Ik vind het dus helemaal niet verwonderlijk als jonge mensen die op bovenbeschreven wijze op het verkeerde been worden gezet, deze kerk uiteindelijk de rug toekeren. De beste dienst die de aangesloten leden zichzelf thans kunnen bewijzen is: ervoor zorgen dat er in de organisatie schoon schip wordt gemaakt. Laat de verantwoordelijken eindelijk maar eens de "vastberaden helden" worden, "zonder valse schijn", zoals ze worden bezongen in lied 397 van het nieuw-apostolische gezangboek. In de achterliggende vijf jaar is bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door financieel wanbeheer op zijn minst tweemaal de volledige jaaromzet (!) naar de filistijnen geholpen. Wie dat zo maar laat gebeuren, is níet goed wijs. Niet voor niets heb ik op dit Forum er voortdurend op gewezen hoezeer de districtsvoorgangers, gezien hun bestuurlijke medeverantwoordelijkheid vanuit "De landelijke vergadering", dat hadden moeten voorkomen. Zeker geplaagd door de kadaverdiscipline die uitgaat van het dictatoriale bewind van het internationale kerkbestuur stevent men nú af op een catastrofe.


[wordt vervolgd]

Groet,
BakEenEi :shock:
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 19.30 uur]


@all

Sinds ik de Nieuw-Apostolische Kerk in mei 2007 verliet, spreek ik natuurlijk nog geregeld geloofsgenoten van weleer. Men koestert het "wohlfühlempfinden" in de plaatselijke gemeenten, en dat is het dan eigenlijk wel. Wat er verderop in de organisatie door anderen als alarmerend wordt ervaren, wordt laconiek weggewuifd. Dat is een keuze, zoals het ook een keuze is om met de aangereikte informatie op dit Forum níets te doen. Misschien is dat trouwens ook wel het beste. Als namelijk niemand wat doet, lost het probleem zich immers vanzelf wel op, zij het met alle gevolgen van dien die dan "uiteraard" niemand heeft zien aankomen.
 • Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

  Uit: Lucas 16: 13 (NBV)
Zie verder mijn bericht op "Vr 07 Dec 2012, 12:44" in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

"In het belang van het onderzoek" of om anders geformuleerde redenen van dezelfde strekking worden er nu al sinds "Santpoort, 21 februari 2010" geen of bijna geen mededelingen gedaan over de werkelijke omvang van de voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ontstane miljoenenverliezen door incompetentie en financieel wanbeleid van haar bestuurders. Diezelfde bestuurders namelijk zien kans om de regie strak in handen te houden. Desondanks valt er met enig logisch nadenken eenvoudig te becijferen dat het bij deze aangelegenheid handelt over een bedrag van minstens vier miljoen euro.

Hoe is zoiets in 's hemelsnaam mogelijk? En dat in het "werk Gods" nog wel - want "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" gaat het hier niet om zómaar een geloofsgemeenschap:
 • "Mit dem 1. Januar 1952 begann für das gesamte Werk Gottes ein neuer Zeitabschnitt, der nur noch unserer Vollendung und Ausreife auf den herrlichen Morgen der Ersten Auferstehung dienen soll. Vom aufgerichteten Gnadenstuhl ist für alle ehrlich Suchenden völliges Heil und ungetrübter Friede ausgegangen. Der in seiner Wirkung unbeschreibliche Versöhnungsdienst des Stammapostels diente allen Brüdern und Geschwistern der großen Gottesfamilie, die guten Willens sind."

  Bron: Het bij Glaubenskultur-Magazine op 24 augustus jl. verschenen artikel "Gießen und die Botschaft vom Juli ´52" — deel 19 in de serie Die Geschichte der „Botschaft des Johann Gottfried Bischoffs“
Ook volgens de nieuwste inzichten, zoals die werden neergelegd in de vorig jaar verschenen "Katechismus der Neuapostolischen Kirche", zou het namelijk met Zijn werk zo gesteld zijn dat exclusief bij de statutaire bestuursvoorzitter van dit internationale kerkgenootschap de goddelijke volmacht berust om in navolging van Jezus Christus apostelen te beroepen; de enigen door wie de Heilige Geest zich in waarheid openbaart. Uitsluitend door hun handoplegging wordt "het kindschap Gods" verkregen. Welnu, toen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de malversaties aan het licht kwamen, werd prompt dezelfde beleidslijn ingezet en gevolgd als in 1960 toen er op het geestelijke vlak het nodige uit te leggen (én goed te maken) viel: "Wir schweigen".

Opeens werden vragenstellers door "gevolmachtigde vertegenwoordigers van het hemelrijk" op dezelfde onheuse manier bejegend als sinds 1960 (!) het geval is geweest met betrekking tot de „Botschaft des Johann Gottfried Bischoffs“. Die zogenaamde boodschap hing samen met het volgende:
Im Frühjahr 1952 spricht Bischoff auch mehrfach von Offenbarungen im Plural, die er durch den Herrn bekommen haben will. So z.B. am 16. März in Ulm: „Damit bin ich von einer Erkenntnis zur andern gelangt, und zwar auch soweit, daß ich heute positiv überzeugt bin, daß der Herr zu meiner und eurer Lebzeit kommt, um uns heimzuholen. (...) Und wenn ich sagte, daß ich glaube, daß der Herr zu meiner Lebzeit kommt, dann ist diese Überzeugung nicht ein Produkt meines Verstandes, sondern eine Offenbarung von Seiten des Herrn Jesu, als er mich wissen ließ, daß er mich erwählt hat, um ihm seine Braut entgegenzuführen. Dies meine Überzeugung hat also ihre Grundlage in dem, was mir der Herr Jesus persönlich offenbarte.“

Zie voor het citaat: Broschüre Nachdenkliches über die Botschaft des Stammapostels J. G. Bischoff ..., S. 8
Bron: Het bij Glaubenskultur-Magazine op 24 augustus jl. verschenen artikel "Gießen und die Botschaft vom Juli ´52" — deel 19 in de serie Die Geschichte der „Botschaft des Johann Gottfried Bischoffs“
Achtergronden als hierboven gememoreerd kwamen op dit Forum al uitvoerig aan de orde. Nú echter gaat het erom of er hier nog steeds alleen maar moet worden gesproken van een interne aangelegenheid of dat er inmiddels juist ook naar de samenleving toe uitleg verschuldigd is. Het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" heeft immers de status verkregen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn schenkingen aan deze geloofsbeweging fiscaal aftrekbaar. Zo komen er meer giften binnen dan zonder het daarmee samenhangende belastingvoordeel. Het geld dat belastingplichtigen vanwege hun aftrekbare giften terugontvangen, brengen wij in ons land met zijn allen op. Hierdoor ontstaat er een algemeen belang! In hoeverre kan een bestuur het zich dan echter veroorloven géén inzicht te verschaffen in de financiële administratie als er vragen rijzen over mogelijke misstanden? Dit is wat er op het ogenblik speelt. Het zal intussen hooguit nog kwestie zijn van maanden of weken, of u leest het in de krant wat anderen ervan vinden dat het er in deze kerk zo aan toe gaat.

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik er het volgende over:
BakEenEi schreef:(...)

[18] Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. [19] Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

Uit: 1 Johannes 3 (NBV)[/list]

Het is maar dat wij het allen weten. De aarde is geen paradijs, al kunnen wij het er wel van maken, uitgaande van ieders individuele verantwoordelijkheid! Wie zichzelf als dienaar onbelangrijker maakt, kan de energie op andere zaken richten die daarom vragen. Bovendien wordt daarmee de kans verkleind op ontsporing in termen van machtswellust en zelfverrijking.
Wat er in de Nieuw-Apostolische Kerk met name fout is gegaan, is, dat de verantwoordelijkheden niet mochten blijven liggen waar deze thuishoren. Onder druk van de gekunstelde machtsverhoudingen onder "zegenaars" blijven capaciteiten van anderen dan kerkelijke ambtsdragers onbenut. Angstvallig houdt de kerkleiding vast aan de totale zeggenschap over alles. Men koestert alleen de eigen familie- en kennissenkring. Van de gepredikte "Offenheit und Transparenz" zal daarom niets terechtkomen.

Wat de zelfgenoegzame geestelijke elite in deze kerk pijnlijk ontbeert is in feite "de bereidheid om geraakt te worden door de ander".

(...)


Uit: Mijn bericht op "Di 21 Aug 2012, 13:08" in de thread "Wir haben es nicht gewußt"
De term zelfverrijking viel. Niet voor niets heb ik daarvoor toen gewaarschuwd. Wie als bestuurder de fout ingaat door belangenverstrengeling vanwege financieel gewin dat in de privésfeer wordt nagestreefd, en wie het er dan nota bene op aanstuurt dat de organisatie, waarvoor men werkzaam is, een rechtszaak bekostigt om zulke praktijken in de doofpot te krijgen, maakt zich uiteraard schuldig aan zelfverrijking. Verder behoeft het natuurlijk geen betoog dat medebestuurders niet deugen die daaraan meewerken. Dit is exact wat er volgens mij bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan de hand is. Ik trap er in elk geval niet in.

Zie ook mijn bericht op "Wo 24 Apr 2013, 12:31" in de thread "stamaposteldienst op 21 april 2013 te Drachten".

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: (1) Ieder kijkt altijd overal van weg!

Bericht door BakEenEi »

@all

Door de in het systeem ingebakken bestuurlijke dubbelfuncties van "hoge dienaren" (met zowel zeggenschap op het zakelijke vlak als op geestelijk terrein) kan het in de Nieuw-Apostolische Kerk dus telkens weer gebeuren dat aangesloten leden de hoogste prijs betalen voor het onbegrensde vertrouwen dat van hogerhand in de organisatie brutaal van ze wordt verlangd. Bij mij gingen álle alarmbellen rinkelen toen stamapostel Wilhelm Leber door middel van diens "Woord van de maand" in februari 2006 daartoe opriep. Direct stuurde ik een e-mail naar het bureau van de internationale kerkleiding in Zürich met het verzoek die tekst te nuanceren voordat de daarmee afgegeven impliciete oproep tot het afgeven van een carte blanche aan nieuw-apostolische "Boden van Jezus" een heel verkeerd eigen leven zou gaan leiden. Een paar uur later werd ik opgebeld door -toen nog- opziener Peter Klene, die het bewuste "Woord van de maand" goedpraatte door tegen mij te zeggen dat maar heel weinig mensen daarin zouden lezen wat ik erin las. "Het stáát er anders wel degelijk," antwoordde ik. "Het komt er dus op neer dat ik maar met een korrel zand moet nemen wat stamapostel Leber in de toekomst nog zegt of schrijft, omdat ik mijn aandacht er toevallig bij heb terwijl anderen de clou ontgaat van wat hij te melden heeft!" Omzichtig werd mij daarop te verstaan gegeven dat mijn verstand mij minder in de weg zou staan als ik mijn gedachten beter heiligde. Aan het via het Internet verspreide en in alle talen vertaalde bewuste "Woord van de maand" viel simpelweg niks te veranderen.

Het verbijsterde mij hoe een in mijn ogen intelligente man zich hier tot welhaast een advocaat van de duivel maakte, zonder in deze samenhang ook blijk te geven van enig historisch bewustzijn. In die periode stond immers "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff", eveneens op het Internet, weer voluit ter discussie. Ik vond dat stamapostel Leber nu een enorme fout maakte door, net als diens ambtsvoorganger het in feite had gedaan, een onbegrensd vertrouwen te claimen. Het betrof hier absoluut geen verschrijving. Ik wist heel zeker dat hij het bij zijn volle bewustzijn precies zo in diens "Woord van de maand" had opgeschreven als het stiekem ook was bedoeld. Dat vond ik ongelofelijk zorgwekkend. Inmiddels hoef ik er niet over uit te weiden hoezeer dit later nog zou worden bewaarheid. Ik zag de bui aankomen, wat voor mij daarna de aanleiding was om ervoor te blíjven waarschuwen. Het wilde mij namelijk niet aan dat iedereen het er op aan zou laten komen dat de zaken uit de hand lopen. Net zo min als ik het vier jaar later (omtrent Residence Eimersstaete c.a.) voor mogelijk zou houden dat men miljoenenverliezen verzwijgt. Tóch is dat zo. Werkelijk waar, de waanzin ten top. Ondertussen wil de verongelijkte despoot en districtsapostel Armin Brinkmann het tegendeel laten blijken uit kostbare tevredenheidsonderzoeken die hij gelastte. Doordat het gewiekste optreden van de kerkvorsten inmiddels vele anderen dwarszit, met name in Duitsland, en men er publiekelijk aandacht voor vraagt, nadert ontegenzeglijk het moment waarop de wal het schip zal keren.

Door mijn bijdragen op dit Forum heb ik voor allen die het aangaat uit de doeken willen doen hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk -doelbewust- misbruik wordt gemaakt van ieders vertrouwen. Kijk niet langer ervan weg!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Plaats reactie