Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

 • Diefstal is de enige zonde:

  "Als je iemand vermoordt, steel je een leven," zei Baba. "Je steelt het recht van zijn vrouw op een echtgenoot, berooft zijn kinderen van een vader. Als je een leugen vertelt, steel je iemands recht op de waarheid. Als je iemand bedriegt, steel je zijn recht op een rechtvaardige behandeling. Kun je dat volgen?"


  Uit: "De vliegeraar van Kabul" (geschreven door Khaled Hosseini)

@all

Aan velen wordt waarheid onthouden, gerechtigheid; "helpende hulp" ook. In de Nieuw-Apostolische Kerk gebeurt op deze manier geregeld het absoluut tegenovergestelde van wat in het "werk des Heren" juist veiligheid en geborgenheid zou mogen bieden. Achter de schermen, en vrijwel geen slachtoffer dat zich erover durft uit te spreken. Machtsmisbruik noodzaakt gelovigen een veilig onderkomen in "Zijn huis" heimelijk te verlaten; te ontvluchten! Anno 2011. Ondertussen verschuilen de verantwoordelijken die Godsgezanten en zegenaars of "hoge dienaren" genoemd willen worden, "koninklijke hoogheden" als ze zijn, zich in hun gepantserde vestingen van zelfgenoegzaamheid en onfeilbaarheid. (...) In deze thread zal er iets van worden belicht hoe men daarbij hovaardig te werk gaat, ten koste van anderen - (hun) naasten wel te verstaan!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

@all


"Dragen, dragen, mógen dragen... "

 • Afbeelding

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn da

Bericht door Redactie »

Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis...

@all
 • Stel, je hebt even een gesprekje aangeknoopt met het kind tegenover je. Het heeft het Down-syndroom. "Twijfel jij wel eens?", vraag je. Blije onbevangen ogen kijken je aan, en dan... "Ja", klinkt het zachtjes. "Twijfel je ook wel eens een beetje aan de lieve God?" Ook dat wel eens, een beetje. "Maar dan kun jij nog niet worden geconfirmeerd, hoor!" "Nee?" Nee, want je bent een beetje ziek, vinden stamapostel Leber en districtsapostel De Bruijn en apostel Klene en districtsevangelist De Bakker en... en... wij allemaal eigenlijk. "Kun je dat geloven?"

Zie ook onze berichten op "do 05 mei 2011, 16:55" in de thread "Aus Stadt und Kreis..." en op "di 10 mei 2011, 13:45" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen... "
Zie voorts ons bericht op "di 15 maart 2011, 13:02" in de thread "Deining in Duitsland over "Kirchenverständnis".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

@all

"Maar je mag wél zaterdag mee naar de Hartenberg... en dan mag je spelen, en op de foto met... Raad eens met wie?" "Weet je het niet?"

 • Afbeelding Afbeelding

  Afbeelding Afbeelding

  Afbeelding Afbeelding
"Met districtsapostel De Bruijn en apostel Klene en districtsevangelist De Bakker en... en...
... misschien zelfs wel met districtsapostel Brinkmann en stamapostel Leber! Fijn, he? (...) Wat zeg je? (...) Hoezo? (...) Zij vinden jou juist zo lief!"


Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

 • Het leven van de eerste gemeente

  [43] De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. [44] Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. [45] Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. [46] Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. [47] Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

  Uit: Handelingen 2 (NBV)

@all

Enkele reacties van lezers bij Glaubenskultur vanavond herinnerden ons aan het bovenstaande tekstwoord. Het ging ze erom wat het salaris is van "apostelen" in de Nieuw-Apostolische Kerk:
Momenteel komt CHF 151.000 neer op ongeveer EUR 120.000, en CHF 248.000 op EUR 191.100. Het is maar even dat u het weet, zodat de opbrengst in elk geval naar behoren kan worden verdeeld onder "degenen die iets nodig hebben"... Stel echter, men verdient het gemiddelde, dus een salaris CHF 199.500 per jaar. Omgerekend per maand is dit EUR 12.003 exclusief 8% vakantietoeslag, of, rekening houdend met een dertiende maand, EUR 11.079 per maand, eveneens exclusief 8% vakantietoeslag. Doch zelfs voor zo'n (kerk)vorstelijke beloning hebben districtsapostel De Bruijn en apostel Klene nog niet de moeite willen nemen om transparant te zijn over de financiën van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Misschien is er onder de districtsvoorgangers inmiddels iemand die hiervoor in begrijpelijke bewoordingen een verklaring heeft.

Overigens lijkt het ons alleszins redelijk om de miljoenenverliezen van de laatste jaren, die men -door daar volhardend het zwijgen toe te doen- zich op schaamteloze wijze heeft "toegeëigend", aan te merken als onrechtmatig verkregen bonussen!

Zie verder in dit verband het bericht door BakEenEi op "ma 10 jan 2011, 23:27" in de thread "Sektetest".

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

Weten de "Godsgezanten" nog wel wat zielzorg (!) is? (1)


@all

In de thread "Sektetest" staat trouwens nóg een forumbijdrage waarvan de inhoud alsmaar belangrijker wordt, namelijk het bericht door BakEenEi op "ma 10 jan 2011, 22:46". Hieronder een tekstfragment eruit:
BakEenEi schreef:
basis schreef:(...)

Ik lijd aan deze kerk en heb met haar te doen en zou het graag anders zien, de basis echter is moe en ongeïnspireerd. De vele gortdroge predikingen zijn soms niet om aan te horen en zondag na zondag worden de kerken leger, het gaat zo snel dat ik vermoed dat men binnen het kader nauwelijks zicht heeft op hoe snel het gaat!
@basis

Ook ik heb de Nieuw-Apostolische Kerk in mijzelf (!) zien lijden en sterven. Hoe ik voor dit aanvankelijk hartverscheurende rouwproces bij de verzorgende dienaren ook om hulp en aandacht vroeg; schijnbaar had men niet dóór dat het menens was. Zo schreef ik op 31 januari 2006 aan een opziener hieromtrent o.a. het volgende:
 • "Ik kan het gewoonweg niet verdragen als men het laat voorkomen alsof de de Nieuw-Apostolische Kerk als het ware patent zou hebben op werkzaamheid van de Heilige Geest: "het woord van God laat zich niet gevangenzetten". Die woorden kwam ik onlangs tegen in de Nieuwe Bijbelvertaling, in 2 Tim. 2, met boven dat hoofdstuk het opschrift "Deel in het lijden":

  [8] Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, [9] daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; [10] daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.

  Bron: http://www.willibrordbijbel.nl/?j=2%20t ... ten#v53533
De geadresseerde begreep echter niet dat er een brandende vraag op het vlak van zielzorg te beantwoorden viel. In welke andere bewoordingen ik mijn vragen ook kenbaar maakte, voordien al en ook later nog; men liep er telkens voor weg!

(...)
Als dienaren worden aangesproken op zielzorg (!) en men wuift continu alles maar weg waaronder in de gemeenschap broeders en zuster nota bene lijden (!); als men zielen die zelfs exact aangeven wát ze door toedoen van de kerkleiding (!) in hun geloof volstrekt onnodig (!) enorm belast, en je kunt dan bij wijze van spreken wel gáán, zoals districtsapostel Ehrich het op 6 mei jl. in feite te verstaan gaf, wordt in "Zijn werk" dan niet het abnormale (!) als normaal voorgespiegeld?

Juist doordat alles zo heel geleidelijk de verkeerde kant is opgegaan, lijkt het misschien wel alsof er weinig aan de hand kan zijn doch het tegendeel moeten wij op het ogenblik steeds nadrukkelijker onder ogen zien. Het is toch niet normaal dat bijna niemand weet (sterker nog: mág weten) door wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de verschillende bestuursfuncties worden bekleed? Wíe is de voorzitter, wíe is de secretaris en wíe is de penningmeester?! En hoe is het in godsnaam (!) mogelijk dat een penningmeester die miljoenenverliezen (!) te melden heeft, desondanks voor de betreffende jaarrekeningen (vanaf 2009) van de districtsvoorgangers (!) goedkeuring krijgt voor het aldus gepresenteerde wanbeleid? Zoiets is toch abnormaal?! Dat is -om het voor alle duidelijkheid ook nog maar iets mínder diplomatiek uit te drukken- toch gewoon straalbezopen?! Wie met zo'n ongelofelijk afkeurenswaardige gang van zaken géén moeite heeft, doet er naar onze stellige overtuiging verstandig aan omgaand bij de politie aangifte te doen van de mysterieuze vermissing van een belangrijke hoeveelheid weldenkendheid. Bovendien was dat gezonde verstand nog een geschenk van God!

Wíe laat zich als kerkelijke ambtsdrager nu toch in godsnaam (!) zó in de luren leggen dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland voor hem níet glashelder hoeft te zijn wat de inhoud is van de afzonderlijke bestuursportefeuilles? Niemand weet immers precies wíe wáár op kan worden aangesproken! Het is toch abnormaal dat de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (zie de Leidraad dienen en leiding geven) binnen het kerkbestuur -door overal continu het zwijgen toe te doen- wensen (!) daarin géén klaarheid aan te brengen? Dát er inmiddels miljoenenverliezen geleden zijn (!), is voor een ieder met het blote oog waarneembaar bij de verrezen nieuwbouwruïne "Eimersstaete" in Arnhem. Aan die troosteloze toestand aldaar was ook vanochtend, toen wij voor de zekerheid ter plaatse nog even polshoogte namen, nog altijd níets veranderd:
 • Afbeelding Afbeelding © nakobserver.nl
  Foto's: Blakende leegstand bij Eimersstaete in Arnhem op vrijdag 13 mei 2011
Afgezien echter van deze zakelijke soesa; het is nu al gedurende een jaar of 10 dat het internationale kerkbestuur een ieder min of meer "in gijzeling" houdt voor wat betreft de nieuw-apostolische geloofsleer. Niemand krijgt de kans om er "het fijne" van te weten te komen want de kerk staat "voor groot onderhoud" nog steeds compleet in de steigers sinds er tegen het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw grote onduidelijkheid ontstond over de houdbaarheid van -zeg maar- het boekje Vragen en Antwoorden. Het lijkt wel alsof er nu onvoorzien ook achterstallig (!) onderhoud plaatsheeft. Aan de fundamenten!! Niettemin werden er vast feestelijkheden aangekondigd omdat de kerk over twee jaar haar 150-jarige bestaan te vieren zou hebben. "Zou hebben" want zelfs de nieuw-apostolische geschiedschrijving met betrekking tot het "rijk Gods" in de laatste 150 jaar schijnt aan een grondige herziening toe te zijn. Wat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland betreft, kan ondanks alles in elk geval het volgende worden opgemerkt:
 • Het apostolische werk in Nederland gaat terug tot 27 mei 1863, op Pinksteren, wanneer in Hamburg de kleermaker Friedrich Wilhelm Schwartz (geb. 1815) door profetieën van onder anderen Heinrich Geyer (geb. 1818), een onderwijzer, voor dit land tot apostel wordt geroepen. Kort daarvoor waren beiden vanwege verschilpunten op het gebied van de geloofsleer uit de Katholiek Apostolische Kerk gezet. Hierna ontstond de "Allgemeine christliche apostolische Mission" (AcAM); in Nederland "Apostolische Zending" genoemd.
  In 1878 kwam het tussen Schwartz en Geyer tot een breuk. In Nederland wordt dan de "Hersteld Apostolische Zendingkerk" (HAZK) opgericht, vanwaaruit Schwartz zijn werk voortzet. In 1897 komt het opnieuw tot een scheuring toen het na de dood van de Nederlandse apostel Menkhoff ging om diens opvolging. In diezelfde periode overlijdt ook Schwartz. Hier begint de geschiedenis van de "Hersteld Apostolische Zendingkerk in de Eenheid der Apostelen" (HAZEA), de latere Nieuw-Apostolische Kerk.
  Wederom door afsplitsingen ontstaan het "Apostolisch Genootschap" (1951) en de "Apostolische Geloofsgemeenschap" (1958) met sinds 1980 als huidige naam "Gemeente van Apostolische Christenen" [= GvAC; red.]. Ook binnen de "Hersteld Apostolische Zendingkerk" (HAZK) hebben zich -na 1897- scheuringen voltrokken, voor het laatst nog in 1971.
Kritiek die mogelijk is op het ontstaan van de "Nieuw-Apostolische Kerk" in 1863 houdt dus bijvoorbeeld verband met "de bedrijfsnaam" van de oorspronkelijke geloofsbeweging en een in juridisch opzicht kloppende voortzetting daarvan tot de oprichting van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) aan toe. Hoe dan ook, stamapostel Leber en de gezamenlijke districtsapostelen vinden dat de kerk waaraan zij leiding geven feitelijk in 1863 werd opgericht...
 • Terugkomend op de nieuw-apostolische geloofsleer; wat kan -met alle respect- zoiets in werkelijkheid voor God (!) om het lijf hebben?
  Dit lijkt ons de enige vraag die per saldo ter beantwoording voorligt!
  En: valt hier voor gelovigen zelf uit te komen, of zullen er anderen aan te pas moeten komen. Zo ja, wíe dan wel?

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door ACE »

@WT

Ik kan me het van DEV de Bakker niet voorstellen dat hij het met deze opvattingen eens is.
Alhoewel zeer conservatief en onvoorwaardelijk in zijn volgen, kent hij ook grenzen.
Bovendien treft deze aantijging hem nmm zeer persoonlijk.

WT: tenzij anders blijkt, is een nuance wel op z'n plaats.

Groet,
ACE
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

ACE schreef:@WT

Ik kan me het van DEV de Bakker niet voorstellen dat hij het met deze opvattingen eens is.
Alhoewel zeer conservatief en onvoorwaardelijk in zijn volgen, kent hij ook grenzen.
Bovendien treft deze aantijging hem nmm zeer persoonlijk.

WT: tenzij anders blijkt, is een nuance wel op z'n plaats.

Groet,
ACE
@ACE

Ook wat districtsevangelist De Bakker betreft wordt het de hoogste tijd dat hij zijn eventuele roeping voluit waarmaakt. Het zou hem als Godsgezant (!) sieren indien hij een krachtig -tot voorbij Groningen hoorbaar- protest afgeeft, nu stamapostel Leber "twijfel" bestempelde als een ziekteverschijnsel, districtsapostel Brinkmann alvast kenbaar maakte níet te tolereren dat een kerkelijke ambtsdrager zich vrij over zijn persoonlijke geloof uitspreekt als dit zou afwijken van de laatst gepubliceerde herziene versie van de nieuw-apostolische geloofsleer en priester De Bijl namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zelfs kinderen met een verstandelijke handicap ten faveure van zo'n onchristelijk regiem wil klaarstomen voor hun confirmatie!!!

Verder had hij als Godsgezant (!) compleet dwars moeten gaan liggen toen het ging om het verlenen van decharge voor de jaarrekening 2009 door de districtsvoorgangers. Deze districtsevangelist heeft een wel heel zwakke rug, vinden wij.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door Redactie »

Weten de "Godsgezanten" nog wel wat zielzorg (!) is? (2)


@all

Vanzelfsprekend is het voor leidinggevende dienaren helemaal niet zo eenvoudig om "altijd alles alleen maar goed te doen". Probeer je het de een naar de zin te maken, dan weet je soms al van tevoren dat je de ander daarmee voor het hoofd stoot. Het lijkt een godsonmogelijke opgave om in "Zijn werk" ergens de baas over te (mogen) zijn... Voordat dit dilemma voor niemand meer te behappen valt, nemen wij de uitgangspunten ervan even heel serieus onder de loep.

In hoeverre moest er van God feitelijk "een kerkgenootschap" komen, en wel op zó'n manier dat er bepalingen van inrichting en bestuur tot stand kwamen waardoor alleen iemand die zichzelf stamapostel noemt met nog enkele anderen die zich districtsapostelen laten noemen altijd vrijwel alles voor het zeggen hebben; dat er geloofsopvattingen werden uitgewerkt die vervolgens continu aan verandering onderhevig zouden zijn; dat geestelijke en natuurlijke zaken te pas en te onpas door elkaar werden gehutseld; dat lagere dienaren zich wel tegenover hogere dienaren moesten verantwoorden maar andersom niet; und so fort und so weiter. Klopt dit allemaal, klopt het van geen kant, of klopt het hier en daar misschien een beetje?! Zodra wij hier uit zijn, kunnen we verder.

Overigens ontvingen wij de kopie van een e-mailbericht uit 2004 met welhaast profetische woorden van een ambtsdrager in ruste (zie onder), gericht aan de aanstaande zondag scheidende voorzitter van een nogal schimmig kerkbestuur. De verdere samenstelling van en de taakverdeling binnen dit bestuur werden door deze voorzitter om ons onbekende redenen en/of instructies namelijk door de jaren heen geheim gehouden.
 • Afbeelding

[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
ACE
Berichten: 474
Lid geworden op: wo 29 sep 2010, 22:05

Re: Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!

Bericht door ACE »

@WT

Deze voormalige ambtsbroeder werd door TdB en mijn voorganger destijds bestempeld als
seniele oude man. Maar deze ambtsbroeder kwam wel heel dicht bij ome TdB z'n bedoelingen
en die voelde zich ontdekt. Prompt begon TdB om zich heen te slaan.
Met deze broeder heb ik diverse gesprekken gehad en viel mijn bek open van wat
hij allemaal wist te vertellen over TdB en trawant PK.

Vanaf morgen verkeert Apostolisch Nederland in staat van curatele!

En gehypnotiseerd door hun leiders, blijven de volgelingen een nieuwe katvanger
volgen (..)

Groet,
ACE
Plaats reactie