Pagina 1 van 1

Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL

Geplaatst: do 01 dec 2011, 13:55
door Redactie
 • Afbeelding
@all

Wij zouden het bijna vergeten, maar nog steeds is mogelijk (deels) de inhoud van kracht van het voor velen onder ons welbekende grijze boekwerkje met de indrukwekkende titel:
 • Bepalingen betreffende inrichting en bestuur van het kerkgenootschap de "Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland", gevestigd te Amsterdam
  waarin opgenomen (...)
  goedgekeurd bij Koninklijk Besluit (...)

  Een en ander met dagtekening Amsterdam, 1 januari 1964
Zie onder:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding

Let vooral op pagina 6, waarbij met name het onderstaande relevante tekstfragment uw aandacht verdient:
 • Het Bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bestaat uit de bestuurder (Districtsapostel) alsmede uit tenminste drie van de hoogste ambtsdragers en een secretaris. Deze drie hoogste ambtsdragers en de secretaris worden door de Bestuurder met goedkeuring van de Hoofdbestuurder benoemd.

  De Bestuurder moet van de nederlandse nationaliteit zijn en wordt door de Hoofdbestuurder der Nieuw-Apostolische Kerken en Gemeenten benoemd.
Zie voorts op pagina 7...
 • De Stamapostel benoemt uit de Opzieners en Districtsvoorgangers een commissie, bestaande uit drie personen van nederlandse nationaliteit die, ingeval van overlijden van de Bestuurder, de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tot de aanwijzing van een opvolger in en buiten rechten vertegenwoordigt. Ook wanneer volgens de beslissing van de Hoofdbestuurder de Bestuurder niet in staat is de hem opgedragen rechten en plichten uit te oefenen, treedt de commissie in zijn plaats.
... alsmede op de pagina's 7 en 8:
 • De landelijke vergadering bestaat uit de Bestuurder, de andere bestuursleden, alsmede uit de Districtsdienaren en de Gemeentevoorgangers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.
Weliswaar is het ons bekend dat gedurende de periode dat districtsapostel Pos bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de "Bestuurder" was, er tijdens een landelijke bijeenkomst van de voorgangers in Voorthuizen op enigerlei wijze is besloten tot het doen van afstand door de "Gemeentevoorgangers" van hun medezeggenschap in de "landelijke vergadering". Op dit punt is het vooralsnog onduidelijk wat dit feitelijk betekent voor de momentele status van de Bepalingen betreffende inrichting en bestuur, gedagtekend 1 januari 1964.

Wij vragen ons dus af in hoeverre "het grijze boekje" werd overruled door de statuten met dagtekening 26 april 2001, zoals deze vorig jaar werden gepubliceerd op de website waaraan dit Forum is gekoppeld:
Concreet: was de samenstelling van "Het bestuur" en de "landelijke vergadering" op 19 november 1999 wel van dien aard, dat op 22 juni 2000 op rechtmatige wijze te bekrachtigen viel dat de "Bepalingen betreffende inrichting en bestuur" van 1 januari 1964 op 26 april 2001 bij de notaris officieel mochten worden gewijzigd? Wij vrezen het ergste!

Het WebTeam

Re: Bepalingen betreffende inrichting en bestuur NAK-NL

Geplaatst: ma 19 dec 2011, 22:28
door Redactie
@all

Hierbij nog de statuten in de versie van 26 april 2001:
 • Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
  Afbeelding
Het WebTeam