Het is niet ver naar Bethlehem

Essays, Columns & Interviews

Speakerscorner voor wie het apostolische werk een warm hart (zou willen) toedragen. Kopij via redactie@apostolischekritiek.nl
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:
Stammapostel Leber habe einfühlsam über die Zusammenhänge der schwierigen kirchlichen Zeitspanne berichtet, schreiben die Zeitzeugen Manfred Keller und Werner Kuhlen. Sie waren bis zur Ruhesetzung als Amtsträger in der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften (VAG) aktiv. Die VAG geht im Rheinland auf den Ausschluss von Apostel Peter Kuhlen im Jahre 1955 zurück. Die aktuellen Darlegungen von Stammapostel Leber überzeugten durch Bibeltreue und Wahrheitsliebe, so Keller und Kuhlen: »Wir sind dankbar dafür.«


Bron: "Positive Reaktionen auf »Botschaft«-Stellungnahme" d.d. 13-05-2013
(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 16 Mei 2013, 17:03" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber"
@all

"Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg", zo begint hoofdstuk 9 van de Brief aan de Romeinen. Wat ik ermee wil zeggen is dit: zoals ik het elders op dit Forum al in bedekte termen heb toegelicht, vind ik het een ploertenstreek van stamapostel Leber dat diens propagandamachine de beide "Zeitzeugen" Keller en Kuhlen op "dag 1", de dag waarop hij diens lafhartige verklaring over "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" de wereld in slingerde, ertoe heeft weten te bewegen dat zij beiden het bovenstaande ten overstaan van een opdringerige journalist van Bischoff Verlag (zouden) hebben verklaard. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk dealt men bij voorkeur in halve waarheden. Uiteraard zijn dat héle leugens. Het is klatergoud dat er blinkt.

Door zó gluiperig en berekenend te acteren, heeft hij, Herr Dr. Wilhlem Leber, wat mij betreft voor alle duidelijkheid nog eens zijn ware gezicht laten zien. Het zou de aangesloten leden niet misstaan hier alsnog oog voor te krijgen. Met hun offergaven is er in glamourland een gekunstelde werkelijkheid gecreëerd. Maar het zal blijken dat die schijn bedriegt. Door bij slachtoffers, hun familie en nabestaanden oude wonden open te rijten en per saldo alleen maar onrust te stoken, heeft deze opperbevelhebber alleen maar aangetoond als een bezetene te handelen om elke aansprakelijkheid voor het internationale kerkbestuur te ontlopen voor de gevolgen van wandaden van diens ambtsvoorganger Bischoff en handlangers. "Wandaden" in dit verband is trouwens nog véél te zacht uitgedrukt: het betrof hier gewoonweg misdaden tegen de menselijkheid ...

Met de allerhoogste pretenties claimen de nieuw-apostolische zegenaars de goddelijke waarheid, maar die is op bovenbeschreven wijze deerlijk ontheiligd. Hoog, hoger, hoogst; maar een hoge moraal? Ho maar! :shock:

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

Ik schaam mij diep voor de dubbele moraal...
Afbeelding Worden alle illegale argumenten eigenlijk wel eens afgestraft? Afbeelding
BakEenEi schreef:(...)
Graag ook nog het volgende. Van de Psalmist zijn de woorden opgetekend "Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig" (Psalm 119: 160, NBV). Daarom: zou het nu werkelijk zo zijn, dat God "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" tegenwoordig heel anders te werk gaat? Zou Hij intussen meten met twee maten? Een kleinmenselijke maat, en een quasi-goddelijke maat? Want dát is namelijk wat wij in de Nieuw-Apostolische Kerk nu zien gebeuren:
BakEenEi schreef:(...)
Tot mijn teleurstelling en woede (!) moest ik in de Nieuw-Apostolische Kerk telkens weer vaststellen hoezeer hooggeplaatste "zegenaars" het zich wensen te veroorloven bikkelhard te zijn voor een ander en zo mild als maar mogelijk is voor zichzelf. Wat districtsapostel Brinkmann betreft, lijkt hiervoor het bewijs intussen overtuigend genoeg te zijn geleverd: eigenmachtig investeert hij het 20-voudige van de limiet waarover hij statutair maximaal te beslissen had; het geld verdwijnt in de zakken van criminelen, en hij kan volstaan met een slap excuus! In de tussentijd blijft hij hardvochtig oorlog voeren (!) tegen onder anderen Ronald Rohn.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Di 06 Nov 2012, 18:00" in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit"
(...)


Uit: Mijn bericht op "Vr 17 Mei 2013, 00:04" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber'
Afbeelding Worden alle illegale argumenten eigenlijk wel eens afgestraft? Afbeelding
... waardoor zielen, die in de Nieuw-Apostolische Kerk volkomen ten onrechte werden geëxcommuniceerd, nog steeds als illegalen worden gezien in Zijn rijk. Wanneer worden al dezen eindelijk gerehabiliteerd?!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

In het vorige bericht in deze thread handelde het over tweederangs burgers en zelfs ongewenste vreemdelingen in het aardse rijk van zekere god die zich sinds 1897 laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde zaakgelastigde, te weten de zogenaamde stamapostel van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk:
"Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete."
Zie verder het redactionele bericht op "Ma 13 Mei 2013, 21:04" in de thread "Lafhartige "verklaring" van Betonkopf Wilhelm Leber". Al vaak heb ik mijn bezorgdheid en verbazing over deze wantoestand uitgesproken.

Het hele punt is namelijk dat gelovigen wordt wijsgemaakt dat het morele kompas binnen het werk Gods sinds 1897 in handen is van de man die in deze kerk het "hoge" ambt van stamapostel bekleedt, dan wel bij een ander die betrokkene als opvolger op enig moment zelf uitkiest. En dat wordt dan formeel met de aangesloten leden van dit kerkgenootschap als volgt gecommuniceerd:
Highländer schreef:(...)
Ich zitiere aus einem Rundschreiben von Bernd Koberstein (Kirchenpräsident Hessen-Rheinland/Pfalz-Saarland) zu Pfingsten:
 • "Der Herr selbst hat die jeweiligen Stammapostel erwählt und zu ihrer Zeit für ihren Dienst in diesem höchsten Amt zubereitet. Dies gilt auch für den zukünftigen Stammapostel."
(...)


Bron: Bericht door Highländer op "17.05.2013, 12:31" in de thread "Selbstaussagen der NAK zur eigenen Vergangenheit" bij Forum "Glaube & Kirche"
"Der Herr selbst... " Jezus Christus?! Desondanks werd er in de statuten van de internationale kerk vastgelegd dat de bestuursvoorzitter -mits handelingsbekwaam- eigenmachtig beslist over diens eigen opvolging! Aangezien de nieuw-apostolische geloofsleer in theorie wordt gelijkgesteld aan wat er vanuit het evangelie van Jezus Christus in de Bijbel is beschreven, zou een stamapostel dus een lichtend voorbeeld moeten zijn.

Dienaangaande deelde destijds een lieddichter met ons de onderstaande bezielde gedachten:
 • 't Lichtend spoor van onze Heiland,
  volgt het allen na;
  ‘t werk waartoe gij zijt verkoren,
  kent geen wedergâ.
  Komt, houdt moed, want Gods Gezanten
  staan u trouw terzij';
  in de strijd met alle geesten
  is hun hulp nabij.

  ‘t Zwaard des Geestes zij uw wapen
  in de goede strijd;
  gordt en dekt u met de waarheid
  en gerechtigheid.
  ‘t Vredesevangelie zij het
  schoeisel voor uw voet;
  ‘t schild van uw geloof de pijlen
  Satans blussen doet.

  Doet dus aan Gods wapenrusting,
  dan kunt gij weerstaan
  Satan en zijn overheden,
  en hun list ontgaan.
  Niet versaagd, want God zal helpen,
  Hij, de sterke held;
  blijft met alle strijders Christi
  moedig staan in ‘t veld.


  Bron: Lied 207, gezangboek H.A.G.E.A., 1953
Deze liedtekst doet mij denken aan de brieven van Paulus, en tegelijkertijd aan de woorden "... en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen" (Hebreeën 13: 2). Net als stamapostel Johann Gottfried Bischoff had stamapostel Wilhelm Leber, die, zoals hij liet weten, morgen, 19 mei 2013, aan zichzelf "ambtsrust" wenst te verlenen, zo zijn eigen opvattingen over die gastvrijheid. Voor hun beiden gold ontegenzeglijk: "Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!" In hun ogen was je bij wijze van spreken al bijna ondeugend als je de vinger opstak om iets te vragen. Daar kwam je bijvoorbeeld achter als je (brandende) vragen vervolgens niet werden beantwoord. Dan waren ze ambtshalve terzijde gelegd en lag de toorn van God voor de vragensteller al zowat op de loer. Tegenspraak in hun kerk is ongepast.

Als loverboys laten de stamapostelen zich bewieroken. Ondertussen zijn zij kwelgeesten voor wie er aan hun gramschap ten prooi vallen. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverstäandnis" toont hun levenshouding ons niettemin "de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus" (vgl. Ef. 4: 13). Wie ze op hun woord gelooft wordt een pluim op de hoed gestoken; wie ze níet gelooft krijgt zelfs na ruim 50 jaar nog geen excuus.

Daarom gaat hier op: wie aan de haal gaat met Zijn woord, wordt terstond verblind voor Zijn waarheid. Zie ook mijn bericht op "Za 22 Jan 2011, 21:01" in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft". Degenen die door hun offergaven de fondsenverwerving door betrokkenen faciliteren, raad ik aan de façaden van onverschilligheid, waarachter deze lijdengevende dienaren zich verbergen, snel te doorzien.
BakEenEi schreef:(...)
Van een ander lied herinner ik mij de woorden "Laat ons 's Vaders wil betrachten; d'een de ander méérder achten. Dán wordt ons Zijn Heil bereid". Het gaat verder met "Slechts een méér erkennend leven kan een schoner uitkomst geven. Voert van licht tot licht ons voort." Maar dat houdt wel een opdracht in - sterker nog: een missie! "O, laat niets ons dan verhind'ren, om eendrachtig -als Gods kind'ren- ons te tonen, t'alle tijd." Het kan er misschien wel eens de schijn van hebben gekregen dat wie van hogerhand in de organisatie nog niks wordt gevraagd, vooral ook niks moet willen doen, maar dat is in Zijn werk zeer zeker niet de juiste voorstelling van zaken. Wij zijn niet onderworpen aan het gezag van hoogmogende heren-kerkleiders dat men zichzelf uit alle macht en met een hoop getouwtrek heeft toegeëigend - want zó gaan narcisten te werk!

Als "stamapostelhelper" Jean-Luc Schneider verstandig is, neemt hij met Pinksteren een wijs besluit: hij schaft de verwarrende catechismus af, hij trekt de kromme geschiedschrijving in en hij verklaart dat, als het aan hem ligt, er tot nadere aankondiging enkel en alleen nog werk wordt gemaakt van de samenvatting die Jezus Christus gaf van de Tien Geboden.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Wo 08 Mei 2013, 15:32" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Bij stamapostel Leber sluit ik niet uit dat diens merkwaardige eenzelvige manier van doen deels te verklaren valt vanuit een aan autisme verwante persoonlijkheidsstructuur - maar dan was er hulp geboden geweest!

[wordt vervolgd]


Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Bij stamapostel Leber sluit ik niet uit dat diens merkwaardige eenzelvige manier van doen deels te verklaren valt vanuit een aan autisme verwante persoonlijkheidsstructuur - maar dan was er hulp geboden geweest!

(...)


Uit: Mijn bericht op "Za 18 Mei 2013, 14:10"
@all

In de "Neuapostolische Kirche" heeft het woord "Segenslinie" een welhaast magische betekenis. Bij het "Netzwerk Apostolische Geschichte" verduidelijkt men het fenomeen expliciet:
Von Segenslinie wird im neuapostolischen Kontext gesprochen, wenn Söhne, Schwiegersöhne oder andere nahe Verwandte in Ämtern ihren Verwandten folgen bzw. in andere höhere Ämter eingesetzt werden. Dieser Brauch der schon zur Zeit der Katholisch-apostolischen Gemeinden üblich war, ist auch in der Neuapostolischen Kirche vertreten. Stellenweise grenzen solche Vorfälle an Nepotismus.

Bron: APWiki
Doordat de moeder van Wilhelm Leber een pleegdochter is van stamapostel Johann Gottfried Bischoff, en zijn echtgenote een allerliefst kleinkind van diezelfde stamapostel, kon bij hem de "Segenslinie" bijna niet veelbelovender zijn. Het moet er absoluut aan hebben meegewerkt dat invloedrijke "hoge dienaren" als wijlen districtsapostel Gijsbert Pos destijds bij stamapostel Richard Fehr hun best ervoor hebben gedaan om voor Wilhelm Leber als het ware te lobbyen want de statistische kans dat juist hij in het "werk Gods" in de voetsporen zou treden van de grootvader van zijn echtgenote, zal hier de doorslag niet hebben gegeven!

Zo zal het ook weinigen verwonderen dat wijlen districtsapostel Pos elk van zijn drie dochters een potentiële districtsvoorganger als echtgenoot toewenste. Dan hadden de bestuursvergaderingen in familiekring kunnen plaatshebben en zou de "pater familias" zich van potentiële opstandelingen van buitenaf niets meer behoeven aan te trekken. Van districtsapostel i.r. Saur weten wij bijvoorbeeld dat hij aan diens zoon de belangrijkste schakelfunctie gaf op de "Verwaltung" in Stuttgart en dat hij zijn schoonzoon -bij stamapostel Leber- min of meer verplichtend als opvolger voordroeg. De zoon bleek achteraf niet te functioneren.

In het boekje "Vragen en Antwoorden" (de voorloper van de in december 2012 verschenen nieuw-apostolische catechismus) wordt gesproken van "aanwezige goddelijke getuigenissen" wanneer de stamapostel tijdens diens leven geen opvolger heeft benoemd (VA 228). Getuige de onrust "op de kerkvloer" in gevallen waarbij er overduidelijk "positieve discriminatie" plaatshad van vrienden en bekenden, weten velen echter niet meer in hoeverre leidinggevende kerkelijke ambtsdragers soms werkelijk nog te vertrouwen zijn. De laatste jaren werd deze onrust versterkt door allerlei verschijnselen die wezen op financieel wanbeheer bij bestuurders.

De geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding staat dus onder druk, en dat komt bepaald niet zo maar vanzelf. De desbetreffende verantwoordelijken hebben het wantrouwen over zichzelf afgeroepen. Betrokkenen kunnen de aan hun leergezag onderworpen aangesloten leden wel proberen te imponeren met geheimtaal als "aanwezige goddelijke getuigenissen"," wat voor de meesten Abacadabra zal zijn, maar als men zich dan tegelijkertijd onmiskenbaar schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur waaruit financieel wanbeheer voortvloeit, en men daaromtrent mede-bestuurders het zwijgen oplegt, valt vroeg of laat het doek.

Hypocrisie is geen nieuwe bijwerking van nepotisme, om maar iets te noemen. Schijnheiligheid heeft te maken met karakter, waarbij ellende als voortkomend uit narcisme of religieuze psychopathie op de loer ligt. Als in een geloofsgemeenschap, waarbij er van kerkelijke ambtsdragers "een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" wordt verondersteld zoals het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nota bene in de statuten staat, de saamhorigheid feitelijk al als los zand uit elkaar is gevallen doordat het een publiek geheim is dat de verdorvenheid uitgaat van de "ambtelijke top", is het "einde oefening".

Zó staat het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland" er helaas inmiddels voor. Laat niemand ervan opkijken want de (forum)berichten van de laatste 10 jaar in binnen- en buitenland waren helder.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

Ik denk dat wij allen wel momenten kennen die ons opeens iets duidelijk maken. Er gebeurt iets en je ziet het scherp. Het kan van grote waarde zijn als anderen hun ervaringen hieromtrent hebben willen delen. Een ronduit verpletterende indruk op mij in dit opzicht maakte Dietrich Bonhoeffer. Zie het onderstaande bericht:
BakEenEi schreef:(...)
 • Zijn wij nog bruikbaar?

  We zijn de stomme getuigen geweest van boze daden. We zijn door de wol geverfd. Geroutineerd hebben we de kunst van het veinzen en het spreken met dubbele tong geleerd. We zijn door ervaring wantrouwend tegenover mensen geworden. Daarbij moesten we hun de waarheid en ons vrije oordeel dikwijls schuldig blijven. We zijn door ondraaglijke conflicten murw, ja misschien zelfs cynisch geworden – zijn wij nog bruikbaar? Wat we nodig zullen hebben zijn geen genieën, cynici, haatdragende personen of geslepen tactici, maar ongekunstelde, eenvoudige en oprechte mensen. Zal onze innerlijke weerstand tegen wat ons opgelegd is sterk genoeg en de oprechtheid tegen onszelf radicaal genoeg zijn gebleven om de weg tot eenvoud en oprechtheid terug te vinden?  Bron: Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8 (WE), 19-39
(...)


Uit: Mijn bericht op "Ma 01 Nov 2010, 12:31" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
Daarnaast stamapostel Hans Urwyler:
BakEenEi schreef:(...)
Wát ook een contrast met stamapostel Urwyler. Hij raadde aan: "Zeg alleen wat je ook wéét, maar weet overigens wel wat je zegt!" || "Wisse alles, was du sagst, aber sage nicht alles, was du weißt!"

Toen ik in februari 2010 op uitnodiging van "het WebTeam" in een soort van drieluik oorzaken en gevolgen belichtte van de zorgwekkende omslag in het beleid van de internationale kerkleiding (want die omslag was zelfs voor de buitenwacht al vanaf het voorjaar van 2006 onmiskenbaar een feit), ging ik zonder er nog langer omheen te willen draaien uitgebreid in op allerlei omstandigheden die nu onverhoopt alsmaar duidelijker aan het licht komen:
BakEenEi schreef:
Ontstellend

(...)
Terugkomend nu op de rangen en standen; in de Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt men dus aanzienlijken en minder aanzienlijken. Het gezag van een priester kan niet tippen aan het gezag van een apostel. Wat een priester uiteenzet kan te allen tijde worden overruled door wat elke ambtsdrager met een opvolgende hogere geestelijke bediening daarbij achteraf nader uiteenzet. Individuele gelovigen behoren hun eventuele vragen eerst voor te leggen aan de geestelijk verzorger met het voor ieder persoonlijk eerste hogere ambt. Komt men er niet uit, dan moet men in beginsel zijn bij de geestelijk verzorger met het tweede hogere ambt, enzovoort. Velen raken gaandeweg ontmoedigd en geven het op...

Hier raken wij de kern van de toenemende momentele leegloop in deze kerk. De organisatie met haar onderhand venijnige top-bottom communicatie komt zichzelf nu tegen. Het beleid communiceert allang niet meer met de doelgroep. Werelden van verschil dreunen in hun voegen. Voorgangers begrijpen nog wel een beetje waardoor gemeenteleden moeite kunnen hebben met de opgelegde geloofsopvattingen, maar districtsdienaren staan daarbij "tussen twee vuren in". Zij namelijk vormen het scharnierpunt in deze hiërarchische organisatie. Dat werkt allerhande tegenstellingen in de hand want ofwel je kiest onvoorwaardelijk voor de één dan wel je kiest voor de ander, óf je kiest onmogelijk: voor allebei.

(...)
Apostolisch-zijn houdt in dat gelovigen voor zichzelf besluiten de nieuw-apostolische geloofsopvattingen tot in detail onvoorwaardelijk voor goddelijke waarheid te houden. In de praktijk moet dit betekenen dat men handelt overeenkomstig de instructies van "de verzorgende dienaren". Met het stellen van vragen kan men het best wachten want God, die een kenner der harten is en een hoorder der gebeden, zal zeer zeker antwoorden doch in geen geval eerder dan op Zijn tijd. Met fascisme, kadaverdiscipline of machiavellisme heeft dit volgens de verantwoordelijke leidinggevenden allemaal niets van doen: onze God is een God van orde en regel en Hij spreekt niet naar de kittelachtigheid van ons gehoor.

Daar sta je dan. Je mocht wel blij zijn, maar niet bang, bedroefd of boos. Je voelt je gekrenkt. Emotioneel was je niet in beeld. Wat is de kerk voor jou in feite nog meer dan alleen maar een soort van activiteitenfabriek? Al je vertrouwen had je ingezet, "de firewall" uitgezet, je beste krachten gaf je bovendien; maar je spontaniteit ben je kwijt; je bent vermurwd. Wáár is het misgegaan?! Wanneer had je béter kunnen weten?! Wat zullen de mensen wel zeggen in de wereld om je heen, nu je bij de pakken neer zit. Waar heb je dit in godsnaam aan verdiend?! (...) Je voelt je misbruikt; gewoonweg verkracht - door de geestelijk elite in de kerk waar jij je hele ziel en zaligheid aan had verbonden. Waar blíjf je nu?!

Op zo'n manier blijf je toch nergens?! Maar let nú op... Deze situatie valt te overzien! Toen je ooit een splinter in één van je vingers kreeg, probeerde je die er meteen uit te halen. Maar wat deed je onder lijdensdruk, toegebracht (!) middenin "de gemeenschap"?! Je durfde misschien niet eens "Au!" te roepen. Kinderen Gods gaan hun weg immers "in stilheid en vertrouwen". Ja ja, maar zó enorm ongenuanceerd liggen de verhoudingen in het werk Gods bepaald niet. Je bent in geestelijk opzicht "door rood" gereden. Niet één enkele keer, maar honderden keren. Alarmsignalen wuifde je weg want je was... gehersenspoeld. Jazeker, gebrainwasht; op het verkeerde been gezet. Kun je daarvan af?! Natuurlijk!!

Achter de schermen zal men zich bij de internationale kerkleiding op het ogenblik wel hevig verongelijkt voelen. Toch keert ook hier de wal het schip. Er is roofbouw gepleegd; op gezinnen (van "dienaren"), op weldenkende welwillende medewerkers en op vele anderen die uit hun kracht zijn gehaald. Zoiets kan in het werk Gods pertinent niet de bedoeling zijn. Maar van nature willen mensen zich nu eenmaal graag ergens aan overgeven; ergens in opgaan; wegdromen. Op zichzelf hoeft daar niets op tegen te zijn. Aan de andere kant echter getuigt het van volwassenheid als je je niet iets laat afnemen wat anderen niet toekomt. Mocht dit onverhoopt een keer tóch wel gebeuren, wees dan gewaarschuwd.

(...)

Bron: Bericht door BakEenEi op "wo 27 okt 2010, 21:38" in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".
Naast mij waren het elders vele anderen die op dezelfde wijze in de afgelopen vijf jaar "aan de bel trokken". Alleen, er werd niet opengedaan. Kritiek, hoe opbouwend ook; daarmee ben je in de Nieuw-Apostolische Kerk níet welkom.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Vr 02 Sep 2011, 19:13" in de thread "Geloofwaardigheid van de nieuw-apostolische kerkleiding"
Indien kerkelijke ambtsdragers zich dááraan eens hielden, "Wisse alles, was du sagst, aber sage nicht alles, was du weißt!"; wat zouden er dan prachtige transparante verhoudingen ontstaan! Weg met alle verwarring!!

Hoe komen wij met elkaar in het geloof nú nog vooruit, terwijl in de Nieuw-Apostolische Kerk bij wijze van spreken de rapen gaar zijn? Broeder Bauke Moesker heeft het al vaak gezegd: terug naar Gods ordeningen!

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

BakEenEi schreef:(...)
Als in een geloofsgemeenschap, waarbij er van kerkelijke ambtsdragers "een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" wordt verondersteld zoals het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland nota bene in de statuten staat, de saamhorigheid feitelijk al als los zand uit elkaar is gevallen doordat het een publiek geheim is dat de verdorvenheid uitgaat van de "ambtelijke top", is het "einde oefening".

Zó staat het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland" er helaas inmiddels voor. Laat niemand ervan opkijken want de (forum)berichten van de laatste 10 jaar in binnen- en buitenland waren helder.

(..)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Za 18 Mei 2013, 19:44"
@all

Terwijl in de Nieuw-Apostolische Kerk allerhande feestelijkheden op het ogenblik in volle gang zijn, zoeken alle tweederangs burgers en ongewenste vreemdelingen in haar koninkrijk het maar uit hoe zij zalig worden.

Jl. maandag nam stamapostel Leber het woord in een schriftelijke verklaring die hij als voorzitter van het internationale kerkbestuur publiceerde via het Internet. Hierin kwam echter geen Godsgezant aan het woord want zielen, die in de jaren '50 van de vorige eeuw ten onrechte de kerk uit waren gewerkt, werden níet gerehabiliteerd. Dit betekent zowel dat Wilhelm Leber zelf het wederkomen van de Heer nog lang niet verwacht (!) als dat de nieuw-apostolische kerkleiding na Kerstmis 1951 (!) nu hooguit wenst in te zien dat "de boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff" weliswaar niet in overeenstemming valt te brengen met de Bijbel maar dat er nog altijd prima sprake kan zijn van een zuiver goddelijk gehalte. Het is een enorm trieste zaak dat er vanuit de geloofsgemeenschap, waarin men pretendeert het werk Gods te vertegenwoordigen, in het voorbijgaan zulke halve waarheden worden geproclameerd. Voor wie destijds het slachtoffer werd van een hardvochtige excommunicatie (zie mijn bericht op "Zo 04 Nov 2012, 17:31" in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!") roept de bedoelde berichtgeving alleen maar extra vragen op, zoals ik het vanochtend bij deze en gene persoonlijk heb beluisterd. "Wij wachten het verder maar af", zo sprak men.

Wat hier gaande is, is een manipulatief politiek proces waarin machthebbers onschuldigen tot voorwerp maken van ambtelijke willekeur. Zoiets heeft met het werk Gods níets, maar dan ook he-le-maal NIETS van doen.

Zie ook het redactionele bericht op "Vr 18 Nov 2011, 16:02" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

@all

Het is Pinksteren. In de allereerste plaats was het fijn om vandaag dankbaar stil te staan bij de volle waarheid die de apostel Paulus daaromtrent voor een ieder die het geloven wil ontvouwde in één van zijn brieven:
 • [12] Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. [13] Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. [14] Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. [15] Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. [16] Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

  Uit: 1 Korintiërs 12 (NBV)
Als ik voor mijzelf naga wat er hierboven écht stáát, ben ik ontzettend blij dat God niet exclusief aan sommigen Zijn wijsheid in pacht heeft gegeven. Sommigen die dan als bazen en bovenbazen anderen bevoogden.

Eén van de liederen waarvan ik het spijtig vind dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de vergetelheid werd prijsgegeven, kwam mij nu in herinnering:
 • In dat Licht te mogen wand’len,
  trots de duisternis op aard’,
  geeft ons daag’lijks stof tot danken,
  is ons vele offers waard.
  Geef, o Heiland, kracht en sterkte,
  dat wij U te allen tijd
  -door ‘t geloof en in de liefde-
  volgen in gehoorzaamheid.


  Bron: Derde couplet van lied 145, gezangboek H.A.G.E.A., 1953 - "Wordt verlicht"
Dan zit je goddank niet in de tang van een "hogere verantwoordelijke leidinggevende" die je geen blik waardig keurt omdat je niet als een kameleon van kleur verschiet op aanwijzing van een gezagsgetrouwe zegenaar die als hobby heeft: het "conditioneren" van zielen die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" van diens zegen afhankelijk zouden zijn. Ook stamapostel Leber liet er geen misverstand over bestaan hoezeer wij moeten "aufschauen". Zie onder:
Redactie schreef:(...)
De hoofdzaak is in de Nieuw-Apostolische Kerk niet steeds ten diepste ook de hoofdzaak. Indien dat namelijk wél het geval had mogen zijn, hadden wij allen ervan kunnen getuigen en daarbij hadden wij niet vaak de gelegenheid voorbij laten gaan! Helaas is in deze kerk het tegendeel wáár, doch hierin hebben veelal de "allerhoogste" leidinggevenden de hand gehad. Hun voorbeeld, hun onverzoenlijkheid, hun hardheid, deed niet navolgen! Ook stamapostel Leber heeft grotendeels niet begrepen waar het om gaat; hooguit waarover het handelt! Het gaat om de vrede van de Opgestane; om dé Liefde van God - onze Vader" (!), om Zijn genade, en om "de gemeenschap des Heiligen Geestes"! Dát is de kern; pertinent níet wat hij vanwege de nieuw-apostolische doctrine (!) zozeer expliciet wilde prijzen bij apostel Walter Drave: "... dein Aufschauen nach oben hin. Zum Segensträger hin, das ist dir nie schwergefallen", "... deinem Aufschauen, deinem gläubigen Aufschauen nach oben". Walter Drave is van die geraffineerde doctrine één van de vele slachtoffers geworden want hij werd erdoor geïnstrumentaliseerd. Hij moest met zijn rapport over de geschiedenis in de jaren 1938 tot 1955 niet het werk Gods een dienst bewijzen, doch "het instituut N.A.K. unlimited", zulks ten faveure van de narcistische kerkvorst Herr Dr. Wilhelm Leber en diens schoonfamilie. Zó werkt het in deze kerk, juist wanneer het er op aankomt! Een goed verstaander heeft dienaangaande stilaan nog maar een half woord nodig.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 04 Dec 2012, 12:13" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".
Toen ik las hoe stamapostel Leber op 9 mei 2010 apostel Walter Drave zowat de hemel in had geprezen omdat deze zo goed kon "aufschauen", schoot mij onmiddellijk het hieronder beschreven voorval te binnen:
BakEenEi schreef:(...)
Eén van mijn collega's op de C.A. had zich op zekere dag niet dankbaar genoeg getoond, zodat hem prompt door de districtsapostel werd voorgehouden dat het niet verkeerd zou zijn als hij eens een poosje in een rolstoel moest zitten! Hij was er helemaal kapot van. Op mijn vraag wat hij de "Godsgezant" recht voor zijn raap had geantwoord, begreep ik dat het mijn collega... aan woorden had ontbroken. Enige tijd later stond ik 's middags tegen zessen op het punt om naar huis te gaan, toen ook mij in de gauwigheid door betrokkene een spiegel zou worden voorgehouden. Dat heb ik toen wel even anders opgelost! In een flits zag ik op de balie bij de receptie een doos hosties staan, welke ik -in plaats van gevoelens van verschuldigde eerbied, of gewoon een bal- subiet terugkaatste. Op slag was dit het resultaat van een reeks van schofferingen. (...)

Nee, over ons kon niet naar Huis worden geschreven. Wij konden niet in de schaduw staan van de dienstwillige dienstknechten bij de Verwaltungen in Bremen en Hamburg. Daar kon men "aufschauen" als geen ander.

(...)


Uit: Mijn bericht op "Zo 30 Dec 2012, 21:52" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Zó werd op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de kadaverdiscipline "subtiel" afgedwongen. Let wel: dit is één voorval - uit een reeks van mensonterende incidenten.

Het waren tropenjaren. Het voordeel van zo'n nadeel is echter wel, dat wie zoiets aan den lijve ondervindt het vermogen ontwikkelt om in voorkomende gevallen identieke kwelgeesten van Zijn Geest te onderscheiden.

Je kunt je wel gedurig alles laten welgevallen maar fraude blijft fraude. En machtsmisbruik in Zijn werk lijkt nergens naar. En wie toekijkt of wegkijkt terwijl een naaste onheus wordt bejegend, laadt een schuld op zich.

In de Nieuw-Apostolische Kerk worden de oren van je hoofd gekletst - terwijl er slachtoffers in de goot liggen en niemand een poot naar ze uitsteekt want de hele "heil'ge schaar' " moet immers zo nodig "aufschauen".

Word toch eindelijk eens met zijn allen wakker, zou ik willen zeggen. Vorige week vertelde iemand aan mij dat er in het kerkbestuur zelfs iemand zit die in het dagelijkse leven werkt als Federatie-belastingadviseur. Speciaal aan diegene zou ik nu willen vragen: "Waarom staat bij u buiten kantooruren de blik op oneindig en het verstand op nul?!" De hele samenleving is door de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die u moest controleren, opgelicht door financieel wanbeheer ten aanzien van fiscaal aftrekbare giften aan het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland". "Of waren de miljoenenverliezen u nog niet opgevallen?!"

Ten slotte; uit mijn OPEN BRIEF AAN ALLE INGESCHREVEN LEDEN VAN DE NIEUW-APOSTOLISCHE KERK IN NEDERLAND:
 • Los van de miljoenen euro's die er met de kennelijke gedoogsteun van zo'n 15.000 actief slapende ingeschreven leden bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) over de balk werden gesmeten, en waarbij ook van overheidswege (!) het laatste woord bepaald nog niet gesproken zal zijn, betreft het bij dit kerkgenootschap nog andere zaken die ertoe doen. Een bestuur dat bedrijfje speelt, kerkje en dictatuurtje tegelijk, en dat een spoor van vernielingen aanricht met één vast patroon, herkenbaar aan een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten op wie nota bene vanuit geestelijke bedieningen de zucht tot roem en de honger naar macht worden botgevierd, verdient een serie rake klappen waarmee voor de vele slachtoffers, die eenzaam aan hun lot werden overgelaten, het berokkende leed eindelijk een naam zal mogen krijgen.
Daarom, broeders en zusters in de Nieuw-Apostolische Kerk, het is van tweeën één: of u blijft komedie spelen want u heeft "nichts gewußt", óf u staat het uzelf nu toe om méér onder ogen te zien dan halve waarheden.
BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:(...)
Wat ík érg vind is, dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk té veel gevraagd kán zijn als je kenbaar maakt dat je je -als christen- graag wilt beperken tot de volle waarheid. Aan die wens willen (!) velen (!) níet voldoen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 10 Apr 2013, 19:24" in de thread ""Leugens, Leugens, en nog eens leugens!
(...)
Indien liefde en waarheid inwisselbaar blijken te zijn voor macht en aanzien, zal het evangelie van Jezus Christus voor velen ongemerkt veranderen in een boodschap zonder blijdschap en voeding zonder vitaminen.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Vr 12 Apr 2013, 21:34"
Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

[Bijgewerkt: 19.30 uur]
BakEenEi schreef:(...)
En wie toekijkt of wegkijkt terwijl een naaste onheus wordt bejegend, laadt een schuld op zich.

In de Nieuw-Apostolische Kerk worden de oren van je hoofd gekletst - terwijl er slachtoffers in de goot liggen en niemand een poot naar ze uitsteekt want de hele "heil'ge schaar' " moet immers zo nodig "aufschauen".

Word toch eindelijk eens met zijn allen wakker, zou ik willen zeggen.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "Zo 19 Mei 2013, 17:48"
@all

Een dag later schreef een lezer bij Glaubenskultur-Magazine het volgende:
Leserbriefe zu Stammapostel bezeichnet Dogmatisierung der Botschaft als Fehler

20.05.2013 D. H. aus G.:
Hallo C.B. aus E, wenn es Sie interessieren sollte, ob die NAK noch immer krank macht, dürfen Sie natürlich nicht Ihren Apostel fragen. Da werden Sie vermutlich die falsche Antwort bekommen. Machen Sie sich doch einmal die Mühe, und sprechen Sie mit Aussteigern und fragen Sie nach deren Beweggründen für íhren Ausstieg. Oder besuchen Sie einmal eine NAK-Aussteiger-Selbsthilfegruppe. Oder erkundigen Sie sich beim Sektenbeauftragten einer der beiden großen Kirchen. Sie werden da viel über krankmachende Eigenschaften der NAK hören. Oder lesen Sie doch einmal die ausführlichen schriftlichen Darlegungen unseres Ex-Glaubensbruders Detlef Streich im Internet. Sie finden, daß sachliche Kritik angebracht ist? Nun, Bruder Streich hat davon reichlich Gebrauch gemacht, wunderschön aufgearbeitet, sachlich und mit vielen Quellenangaben versehen. Wenn Sie die Suchworte GEISTLICHER MISSBRAUCH googeln, stossen Sie auf eine Checkliste mit 10 Punkten. Nach jahrzehntelangem Mobbing in der NAK, langem stationären Aufenthalt und jahrelanger ambulanter Therapie, zahlreichen Gesprächen mit Amtsträgern fast aller Amtsstufen, habe ich einmal die Checkliste abgeprüft: In allen 10 Prüfpunkten mußte ich eingestehen, daß ich geistlich missbraucht wurde. Ihre Argumentation für die NAK entspricht der Art und Weise, wie man üblicherweise in Sekten argumentiert. Sie zweifeln an, daß die NAK krank macht, haben sich aber mit dieser Thematik offensichtlich noch nie ernsthaft befasst. Die Mehrheit in der NAK denkt so wie Sie. Dies dürfte nur einer von vielen Gründen sein, wenn Missbrauchsopfer in der NAK kein Zuhause mehr finden können. Wenn Sie ein Missbrauchsopfer in der NAK sind, dann haben Sie kein Problem, dann sind Sie das Problem! Und wie wird die NAK das Problem los? Man gibt Ihnen die Empfehlung zum Fernbleiben. Denken Sie mal drüber nach, ob eine solche Vorgehensweise noch mit dem wunderbaren Evangelium Jesu Christi vereinbar ist.
Terwijl catastrofale bedenksels of anders wel een toxische mix van factoren in de Nieuw-Apostolische Kerk nog altijd slachtoffers maken, is er met Pinksteren weer heel wat desinformatie over de gelovigen uitgestort. Tekenend blijkens de inmiddels verschenen talrijke publicaties was hierbij de oproep van de nieuwe stamapostel Jean-Luc Schneider... "alle Stammapostelhelfer zu sein", zulks in combinatie met wat Glaubenskultur-Magazine overigens berichtte:

Was ist sein Programm: "Auch das ist sehr einfach." Er habe es in der Tasche. Das sei die erste Seite des Katechismus. "Wir wollen eine Kirche, in der sich Menschen wohl fühlen ..." zitiert Schneider aus dem Vorwort.

(...) Daarmee draaide de nieuwe voorzitter van het internationale kerkbestuur de betekenis van wat Jezus Christus besprak met Petrus voor het gemak (omwille van de nieuw-apostolische geloofsleer) 180 graden om:
 • [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

  Uit: Johannes 21 (NBV)
Wat er nu gebeurde in Hamburg-Borgfelde, is, dat vanuit de nieuw-apostolische doctrine een ieder maar weer eens ertoe werd opgeroepen om de "hoogste" dienaar te dienen! Ook "dienaren" zelf worden in deze kerk immers eerst en vooral geacht hun "directe zegenaar" te ondersteunen en daarna alle dienaren "boven" die "directe zegenaar". Wie geen geestelijke bediening heeft dient de stamapostel te helpen door álle "taak- en ambtsdragers" te ondersteunen. Het is déze wereld op de kop waardoor kinderen met vragen in de Nieuw-Apostolische Kerk als onnutte slaven (vgl. Mat. 25: 30) door "taak- en ambtsdragers" worden overgeslagen.

Zielzorg in de Nieuw-Apostolische Kerk zal voor de aangesloten leden blíjven neerkomen op "aufschauen" en op volstrekte zelfredzaamheid; desgewenst... vanuit "Selbsthilfegruppen"! En de "dienaren" vieren feest.

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Gebruikersavatar
BakEenEi
Berichten: 1134
Lid geworden op: wo 22 sep 2010, 17:23

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door BakEenEi »

 • Afbeelding
  Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, ISBN 978-3-943980-00-4
@all

Mijn voorstel zou zijn: sla deze bladzijde pas om zodra de beschreven theorie ook werkelijkheid is...

Groet,
BakEenEi
Less Is More
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Het is niet ver naar Bethlehem

Bericht door Lmg »

@ Allen,

Met name onder St. Ap. Leber is de Nieuw-Apostolische kerk omgebouwd van wat altijd heette
,,HET WERK GODS,, naar een ideologische beweging.
De catechismus is voor de toekomst het naslagwerk.

Lmg
Gesloten