Het uur der waarheid heeft geslagen...

Berichten die al dan niet tevens op de website verschijnen en reacties van lezers
Forumregels
Doordat de redactie een wisselende samenstelling heeft, neemt zijzelf in beginsel niet deel aan een eventuele discussie. Het is ook niet erg praktisch om na het plaatsen van redactionele stukken, waar tijd en voorbereiding mee gemoeid zijn geweest, niet de handen vrij te hebben om alvast met nieuwe onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Bovendien is ieders vrije tijd beperkt. Beurtelings vervullen de redactieleden op het Forum de taak van Moderator. Eventueel overleg kan het best via een privé-bericht.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Redactie »

@all

De eerste zorg bij het kerkbestuur zal nu wel zijn dat het vonnis heen wordt getild over de 22e april, wanneer stamapostel Leber in Nederland "dient". Dan kan aan opziener Kamstra "feestelijk" ambtsrust worden verleend, zoals op 15 mei 2011 eerder al districtsapostel De Bruijn werd gelauwerd. Wat men verder voornemens is, weet ik niet, maar de bestuurlijke organisatie bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) is natuurlijk al jarenlang bepaald niet op orde. Het financiële debacle rond Residence Eimersstaete is daarvan het beste bewijs.

Tijdens de rechtszitting, afgelopen dinsdag, verklaarde apostel Klene nog dat het met opziener Kamstra van tevoren was kortgesloten dat Ronald Rohn op 8 juni 2009 door de (nep-)Raad van Toezicht werd geschorst. Dit overleg had echter níet het karakter gehad van een bestuursvergadering. Fout! Hierna ging achter elkaar alles mis, en bovendien: tóen pas begonnen de financiële verliezen te ontstaan. Niemand die wel degelijk in de positie was geweest om daar invloed op uit te oefenen, deed wat. Fout! Waarom lieten de overige districtsvoorgangers zich hierbij toch overrulen door de districtsoudste N.K. en de districtsevangelist R.D. V.? Juist in deze periode had namelijk de voorzienbare schade móeten worden beperkt. Kennelijk echter en tot overmaat van ramp was de administratieve organisatie bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland evenmin op orde. Ook een hoofd Boekhouding had hier hét verschil kunnen maken. Nee dus. Alweer fout! Ondertussen denderde het kerkbestuur maar door, hoewel dat praktisch nog maar uit één man bestond; één solist in feite. En die mocht het, nú met een volmacht van districtsapostel Brinkmann, blijkbaar ook afgelopen dinsdag bij de rechtbank Utrecht weer eigenmachtig opknappen. Fout! Of toch niet misschien?

Mijn indruk was dinsdag, dat districtsapostel Brinkmann mogelijk heeft gedacht: ikzelf krijg er tóch geen hoogte van, doch als hij en z'n broer en z'n vriend volhouden het gelijk aan hun kant te hebben, brand ík mijn vingers er níet aan.

Niettemin, hoe hopeloos verdeeld de strijdende partijen zich ook voordeden; het kon verkeren! Inmiddels gáát men voor een minnelijke schikking. Het zal blijken dat daar nog een heleboel haken en ogen aan zitten, zoals: moet de kwestie Oostenrijk erbuiten blijven, of bij voorkeur níet?

Over bedragen spreek ik mij liever niet uit. Aan districtsapostel Brinkmann heb ik daarover op 1 september 2011 al een redelijk voorstel gedaan, waarop hij later antwoordde: "Eine außergerichtliche Einigung ist im Moment kaum möglich."

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Lmg
Berichten: 186
Lid geworden op: di 19 okt 2010, 19:13

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Lmg »

@ All,

Inmiddels hoop ik van harte dat er TV programma gaat komen MBT wat er aan
wanbeleid en valselijkheid in deze kwestie Eimerstaette en Ronald Rohn heeft gespeeld.
Laat de cameraploeg dan ook even naar Dortmund doorreizen om D.Ap Brinkmann te bezoeken.
De val moet toch komen, want de hoogmoed ging er al jaren aan vooraf.

Lmg
Gebruikersavatar
willempower
Berichten: 461
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 21:25

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door willempower »

@tosca

Dus zo gaat Klene om met een broeder , of is het structureler dat men zo omgaat met broeders die men niet welgevallig is ?
Kosten nog moeite sparen die in de vernieling te brengen .
In de eerste plaats verdiend het advocaten kantoor VOS & de LANGE er natuurlijk geld aan.
Bovendien is in het spel opgenomen om RR op zoveel mogelijk op kosten te jagen zodat deze financieel zal omvallen, maar dat is ze lelijk tegengevallen! En verder gaat de Nieuw Apostolische Kerk natuurlijk koste wat het kost voor hun gelijk, terwijl ze beslist moeten weten dat hen het galgenmaal over enige weken zal worden opgediend. Tja…
@lmg
Laat inderdaad alles maar in de publiciteit komen , misschien dan nog meer openheid van zaken .
En dit noemt zichzelf door God gezonden !
N.A.K. Nieuwe Advocaten Kerk
Mocht iemand vinden dat ik iets mis heb stuur dan even een bericht ,met verbeterde tekst .ik wil niet zoals de kerkleiding liegen in naam van Leber,dat doet Kleene wel ,als een blind paard navolgen noemen ze dat .
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Redactie »

@all

In ons vorige bericht schreven wij o.a.:
  • "Tijdens de rechtszitting, afgelopen dinsdag, verklaarde apostel Klene nog dat het met opziener Kamstra van tevoren was kortgesloten dat Ronald Rohn op 8 juni 2009 door de (nep-)Raad van Toezicht werd geschorst. Dit overleg had echter níet het karakter gehad van een bestuursvergadering."
Misschien is het goed om hierbij nog even te kijken naar wat er dienaangaande in de statuten wordt gezegd, namelijk:
Artikel 6 Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden: de Districtsapostel als voorzitter alsmede de Apostelen en Opzieners van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Voor zover het minimum aantal van drie niet bereikt is, benoemt de Districtsapostel daartoe andere ambtsdragers uit de landelijke vergadering tot leden van het bestuur.


2. De leden van het bestuur dragen gezamenlijk de verantwoording voor de administratieve leiding van de kerk. Het bestuur beslist in het bijzonder over de volgende onderwerpen:

a. goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

b. investeringen en het aangaan van verbintenissen met een totaalbedrag van meer dan 500.000 Euro per afzonderlijk geval;

c. het vaststellen van de jaarrekening;

d. beslissingen over kerkelijke uitsluiting;

e. onderwerpen die door de Districtsapostel aan het bestuur zijn voorgelegd.

3. De kerk wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Districtsapostel.

4. Het bestuur wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de bestuursleden daarom schriftelijk bij de Districtsapostel verzoekt. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.[/color] Ieder lid van het bestuur kan één ander bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen; de Districtsapostel kan meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal bestuursleden ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten dienen schriftelijk te zijn verleend.


5. Besluiten van het bestuur zijn rechtsgeldig indien zij met minimaal drie vierde van de rechtsgeldige stemmen zijn genomen.
Een belangrijk aandachtspunt voorafgaande aan het moment waarop de (nep-)Raad van Toezicht -op 8 juni 2009- Ronald Rohn min of meer aan de kant zette, was, welke financiële consequenties dit zou hebben. Men had immers rekening te houden met de bepalingen ingevolge de op 21 mei 2008 met de ondertekening door districtsapostel De Bruijn bekrachtigde vaststellingsovereenkomst, welke overigens met uitdrukkelijk de inachtneming van van alles en nog wat alleen bij aangetekend schrijven had kunnen worden opgezegd. Door Ronald Rohn nu buiten spel te zetten, pleegde men contractbreuk. Dit had het kerkbestuur zich van te voren dienen te realiseren en men had er eveneens van te voren op rechtsgeldige wijze een bestuursbesluit over moeten nemen! Kortom: onbehoorlijk bestuur.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Tosca »

willempower schreef:@tosca

Dus zo gaat Klene om met een broeder , of is het structureler dat men zo omgaat met broeders die men niet welgevallig is ?
Kosten nog moeite sparen die in de vernieling te brengen .
In de eerste plaats verdiend het advocaten kantoor VOS & de LANGE er natuurlijk geld aan.
Bovendien is in het spel opgenomen om RR op zoveel mogelijk op kosten te jagen zodat deze financieel zal omvallen, maar dat is ze lelijk tegengevallen! En verder gaat de Nieuw Apostolische Kerk natuurlijk koste wat het kost voor hun gelijk, terwijl ze beslist moeten weten dat hen het galgenmaal over enige weken zal worden opgediend. Tja…
@lmg
Laat inderdaad alles maar in de publiciteit komen , misschien dan nog meer openheid van zaken .
En dit noemt zichzelf door God gezonden !
@ WP en all,
Er bestaan nu eenmaal mensen die je geen macht moet geven, laat staan superieure macht in een Kerk.
De situatie binnen de Nieuw Apostolische Kerk is volledig verziekt, Peter Klene bekleed het Ambt van Apostel zijn broer Nico Klene is District-Oudste voor de districten : Amsterdam en Rotterdam daarnaast is hun neef Jan Klene District voorganger in het District Utrecht.

Kortom een geweldig machtsblok binnen het bestuur van de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland, Dat had nooit mogen gebeuren!
Het is overigens bijzonder dat de “”Districtsdienaren”” alles maar laten gebeuren, het bestuur kan nu moeilijk meer volhouden dat er niets aan de hand is. Sterker! Het kerkbestuur heeft haar Districtsdienaren steeds op het verkeerde been gezet door te stellen dat zij in de diverse zaken er zeer goed voor zouden staan, met andere woorden…Niets aan de hand.
Districts-Apostel Th. J. de Bruijn schrijft op 24 december aan een Broeder en ik citeer:

“”Van: Th.J. de Bruijn
Datum: 24 december 2010 12:19
Onderwerp: Vraag aan Stamapostel
Aan:
Cc: "Brinkmann, Armin"
Geachte heer XXXXX
Onze Stamapostel heeft mij gevraagd te reageren op uw verontruste mail m.b.t. hetgeen in Nederland met de offergelden gebeurt.
U zult uw informatie ongetwijfeld middels het internet hebben verkregen_ Omdat wij ons als bestuur van de NAK in deze discussies niet mengen, is de informatie die naar buiten komt zeer eenzijdig.
Wij hebben ervoor gekozen om geen mededelingen naar buiten te doen zolang de rechters nog niet tot een eindoordeel zijn gekomen. Om een goed inzicht in deze zaak te krijgen heeft er een forensisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is inmiddels bijna afgerond en zal in de komende tijd bij de lopende rechtszaken worden ingebracht. Wij hebben een groot vertrouwen in de afloop van deze zaak.
Ik kan u verzekeren dat wij zeer zorgvuldig tewerk gaan om uit deze ongelukkige situatie te geraken.
Vertrouwend u hiermee iets meer duidelijkheid te hebben gegeven,
met hartelijke groet, uw,
Th_J. de Bruijn. “”


Ook hier informatie die –ook toen al—bezijden de waarheid was! Er was geen ‘’groot vertrouwen’’ Gezien het feit dat er door de NAK een forensisch onderzoek werd verricht door een ingehuurd bedrijf.
Inmiddels is de Nieuw Apostolische Kerk vele tonnen kwijt aan gerechtelijke cq. Advocaat kosten! Offergelden dus.
Verder heeft de NAK een ‘nep raad van bestuur’ bestaande uit de gebroeders Klene en Ruud Vis. Geen van deze drie heeft verstand van bouwen. Ook is gebleken dat de NAK geen klachten regeling kent. Voorts gebruikt zij offergelden voor een doel waar deze gelden niet voor zijn bestemd. Als ANBI gekenmerkte organisatie heeft de NAK hier op grove wijze (belasting) regels overtreden. Dat zal zeker gevolgen hebben, ook voor de Broeders en Zusters. Maar ook voor de Econoom Nico Klene, wat zal zijn baas Zalm hier wel niet van vinden? Aftreden allemaal!
Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Jabob65
Berichten: 479
Lid geworden op: wo 27 okt 2010, 19:39

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Jabob65 »

@Tosca, helemaal eens.

In de politiek, in het verenigingsleven en in stichtingen moeten de bestuursleden in zo'n geval direct aftreden, vooral om reden dat de nieuw aangestelde bestuursleden dan hun handen vrij hebben om te doen wat ze moeten doen.

De heren Klene & Co kunnen niet meer vrij handelen, hetzelfde geldt voor Brinkmann in Duitsland, wegwezen!

Maar nu begrijp ik dus ook waarom Brinkmann zich zo koest hield inzake de OG kwestie in Nederland, want hij zelf nog wat probleempjes.

Deze mensen kennen geen schaamte, evengoed staan ze aanstaande zondag weer vrome praatjes te houden op het altaar.
Tosca
Berichten: 335
Lid geworden op: vr 12 dec 2008, 20:29
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Tosca »

Jabob65 schreef:@Tosca, helemaal eens.

In de politiek, in het verenigingsleven en in stichtingen moeten de bestuursleden in zo'n geval direct aftreden, vooral om reden dat de nieuw aangestelde bestuursleden dan hun handen vrij hebben om te doen wat ze moeten doen.

De heren Klene & Co kunnen niet meer vrij handelen, hetzelfde geldt voor Brinkmann in Duitsland, wegwezen!

Maar nu begrijp ik dus ook waarom Brinkmann zich zo koest hield inzake de OG kwestie in Nederland, want hij zelf nog wat probleempjes.

Deze mensen kennen geen schaamte, evengoed staan ze aanstaande zondag weer vrome praatjes te houden op het altaar.

@Jabob65,
Inderdaad, deze mensen zijn onhoudbaar geworden in de hun aangemeten Ambten. Het zijn machtsfiguren met een niet te stillen machtshonger. Dat altijd ten koste van anderen gaat , en niet in de laatste plaats ten koste van het geloofsleven der Broeders en Zusters, De machtswellustelingen hebben er schijnbaar plezier in om de Broeders en Zusters het geloof uit handen te slaan.
De Herder in Rust P.M † (vandaag gecremeerd op 88 jarige leeftijd) had bijvoorbeeld lijsten gemaakt van de gemeente leden met achter de naam DWAAS of WIJS! Tja, daaruit blijkt dat de man beslist niet wist waar het over ging, maar een machtsfiguur ten top!. En dat blijkt ook uit die lijsten, Niet Jezus Christus bepaalde over de wijsheid dan wel dwaasheid…nee dat deed hij wel even! En zo is het ook met de huidige Kerkleiding, zij geloven niet in GOD! Onmogelijk. Indien wel, dan zouden zij zich heel anders gedragen, En zou de zielzorg bovenaan de lijst staan, terwijl de zielzorg nu blijkbaar in het geheel is geschrapt.
Maar ja, leber en Brinkman zouden kunnen ingrijpen….maar Leber is zelf vervuild met leugens en intriges van allerlei aard. Brinkmann vergokte maar liefst 10 miljoen aan offergelden waaronder het laatste penninkje van een straat arme weduwe. En ze zitten er niet mee.
Aanstaande zondag verkondigen zij weer ‘’de blijde boodschap’’ U zijn de zonden vergeven! En zonderen zonder enige schaamte brood en wijn af tot de dienst van het Heilig Avond maal. Tja, je zal ze toch met de avondmaal schalen om de oren slaan! En dat komt recht uit mijn hart.

Ik denk veel aan de Broeders en Zusters, wat moeten zij veel doorstaan. Wat een geestelijke armoede! :(
Met vriendelijke groet,
Tosca
Moeten de Schapen en de Lammeren de Herder weiden en hoeden? Zo is het wel in de Nieuw Apostolische Kerk, de Apostelen hebben altijd feest van de ‘’tienden’’
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: Het uur der waarheid heeft geslagen...

Bericht door Redactie »

@all

Zie het redactionele bericht op "zo 26 feb 2012, 17:24" (bijgewerkt: 23.00 uur) in de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT". Het eindigt met een belangrijke conclusie: stamapostel Leber en districtsapostel Brinkmann waren chantabel toen apostel Peter Klene op 8 juni 2009 met een volmacht van districtsapostel De Bruijn de fout in ging tegenover Ronald Rohn.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie