Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

@all

Las ik het goed?! Zie onder:
(...)
Het was een heel vreemd iets dat volkomen normale, nuchtere mensen (ik denk even aan mijn eigen ouders) tijdens het zingen van een lied ('Heden') bij de slotzin "hij is onze God" samen met honderden anderen in zo'n overvolle zaal met gestrekte arm en de wijsvinger uitgestoken naar de apostel op de verhoging wezen. De oude apostel Slok die daar dan knikkend en instemmend bij keek, veroorzaakte bij zijn volgelingen blijkbaar dat gevoel van goddelijkheid.
Anders zou het niet zijn gebeurd denk ik dan maar.
In een koorlied zong het zangkoor doodleuk:
"Uw altijd Christus-zijn apostel is oorzaak dat wij nog bestaan. En dat wij ondanks veel tekorten nog leven en niet ondergaan"...
En even verderop in datzelfde lied bleek opeens dat de gehele mensheid eigenlijk eigendom van de apostel was:
"Uw altijd Christus-zijn apostel is echter ook de kracht die drijft, tot levensdaad waardoor de mensheid, zij het onbewust, de Uwe blijft"...
Volkomen idioot natuurlijk.
Maar vol overtuiging door duizenden zangkoorleden dienst na dienst opnieuw gejubeld.
De melodie was dan ook prachtig ;)

(...)
Ondertussen doneerde men aan d'apostel met gulle hand. In de afgelopen 70 jaar heeft men bij het Apostolisch Genootschap een kerkelijk vermogen opgebouwd van omgerekend zowat een miljard gulden. Ja, u leest het goed.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

(...)
Voor mij heeft destijds alle dwingende leiding, persoonsverheerlijking en de xenofobie jegens 'vreemden', mensen met een andere kleur of levensstijl en de hekel aan de minirok en de jaren '60-muziek, alleen maar gevoerd naar een grotere, naar wel bleek, schier onoverbrugbare afstand tot het 'Volk Gods'. Het heeft veel bedorven. Met, aan de andere kant, een groot heimwee naar sfeer en muziek (men begrijpt mij vast wel). Deze foto doet mij, hoe dan ook, erg veel goed. Maar sorry, dat ik niet ongeclausuleerd meejubel. Wel een beetje, maar ik zou de juichers, de vrolijke juichers, ook wel eens wat meer nuancering willen zien betrachten. Waarom schrijf ik dit? De mening van mensen zoals ik, de Apostolisch beschadigden, wordt nooit geadresseerd. Het blijft allemaal maar mooi en prachtig, met de helft van wat ooit het Apostolische Volk was, met of zonder inschakeling van wat voor Marketingbureau ook. Daar komt het heil niet vandaan.

(...)

Bron: Reactie d.d. "23 september om 12:20" op Facebook-community "Apostolische Heiligdommen"
@all

Bij het schrijven van mijn vorige bericht ging er van alles door mij heen. Opnieuw maakten de hierboven aangehaalde zinsneden grote indruk op mij, hoewel ik de betreffende reactie op Facebook al meermalen had gelezen: "De mening van mensen zoals ik, de Apostolisch beschadigden, wordt nooit geadresseerd." Welnu, dan heeft het bij het Apostolisch Genootschap pijnlijk ontbroken aan zielzorg, aan naastenliefde en daarnaast ook aan behoorlijk bestuur. Met de nieuw-apostolische geloofspraktijk is het bepaald niet anders gesteld, zo weet ik uit eigen ervaring. Maak je dromen waar, zou ik tegen de zangers van "I have a dream" willen zeggen...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door Levi »

@Tjerk
. Maak je dromen waar, zou ik tegen de zangers van "I have a dream" willen zeggen...
Het klinkt allemaal zo hoopvol en strevend.
Maar de reactie van de NAK leiding is veelzeggend; "Dream on"....

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

@Levi
@all

Voor wie niet met het ver­stand op nul en de blik op on­ein­dig jubelend aanloopt achter de uit eigen kweek opgefokte apostolische culthelden (!), is er geen plek in de goed­nieuws­show die men naar buiten toe constant etaleert. Wat dat betreft is er in de onderhavige geloofscultuur door de jaren heen nog helemaal niets veranderd. Zielen die zich aangesproken voelen door de woorden van Jezus "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matteüs 11: 28, SVJ), wacht in de Nieuw-Apostolische Kerk althans een knellend keurslijf van allerhande (ongeschreven) codes en voorschriften, bestuurd vanuit een to­ta­li­tair re­gi­me. De nieuw-apostolische kerkleiding en haar marketeers (!) lopen met een grote boog heen om het feit dat kinderen van God gelijkwaardig en gelijkgerechtigd zijn. Met vereende krachten ontdoen de culthelden zich van zielen die het emotioneel niet kunnen opbrengen om de euforie te delen die ze heimelijk wordt opgedrongen.

De rovers in de onderstaande gelijkenis zijn om precies te zijn de machtsfiguren die op bovenbeschreven wijze te werk gaan:
 • [25] Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ [26] Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ [27] De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ [28] ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ [29] Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ [30] Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. [31] Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. [32] Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. [33] Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. [34] Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. [35] De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” [36] Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ [37] De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

  Bron: Lucas 10 (NBV)
Men is zelfgenoegzaam in plaats van onbaatzuchtig. Daarom hoeft niemand zich erover te verbazen dat de leegheid van hun ideologie wordt gemaskeerd met geld.
 • [1] Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
  juichen voor onze rots, onze redding.
  [2] Laten wij hem naderen met een loflied,
  hem toejuichen met gezang.

  [3] De HEER is een machtige God,
  een machtige koning, boven alle goden verheven.
  [4] Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
  de toppen van de bergen behoren hem toe,
  [5] van hem is de zee, door hem gemaakt,
  en ook het droge, door zijn handen gevormd.

  [6] Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
  knielen voor de HEER, onze maker.
  [7] Ja, hij is onze God
  en wij zijn het volk dat hij hoedt,
  de kudde door zijn hand geleid.


  Luister vandaag naar zijn stem:
  [8] ‘Wees niet koppig als bij Meriba,
  als die dag bij Massa, in de woestijn,
  [9] toen jullie voorouders mij op de proef stelden,
  mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.


  Uit: Psalm 95 (NBV)
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Men is zelfgenoegzaam in plaats van onbaatzuchtig. Daarom hoeft niemand zich erover te verbazen dat de leegheid van hun ideologie wordt gemaskeerd met geld.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 02 Okt 2016, 15:39"
@all

Het bovenstaande deed mij denken aan de volgende quote:
TjerkB schreef:(...)
Welbeschouwd is er een soort van afvalrace ontketend. Aan de ene kant staan dus de "good guys"; zij die zich rot rennen naar het vermaledijde heerlijke einddoel en aan wie, eenmaal hijgend en puffend aangekomen bij de hemelpoort, wordt gevraagd waar afgezien van de eersten ook de laatsten zijn gebleven, voor wie men een zorgplicht had waar te maken. En aan de andere kant staan de "bad guys". Naast allen die volgens de "good guys" altijd wat te mekkeren hadden en op wie de karavaan vanzelf niet kon wachten, zijn dat...

... de geringsten, de eenzamen, degenen zonder vaste woon- en verblijfplaats, de vergetenen, de terneergeslagenen, de heengezondenen en de diepbedroefden, de verzwakten en de verdoolden, de gekrenkten, de misdeelden, en namens hen allen die nu nog niet genoemd zijn. Aan dezulken heeft de Nieuw-Apostolische Kerk praktisch géén boodschap. Immers, maatgevend in deze kerk is ieders "aanbieding" tegenover de hooggeplaatsten. Kruip je die in de kont, dan krijg je hún zegen.

Excellenties, hoogheden, leden van de Raad van Toezicht, hoofden over honderden en duizenden, hoge vertegenwoordigers en speciale afgezanten, coördinatoren, verantwoordelijken en leidinggevenden; u bent abuis!!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 26 Nov 2014, 15:36" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
En dan te bedenken dat er voor de werkzaamheid van Zijn Geest helemaal geen kerken nodig zijn; voor een preek zelfs geen haag! Jezus sprak heldere taal, waarbij hij het plaveisel langs de digitale snelweg vermoedelijk niet eens zou uitsluiten:
 • [39] Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ [40] Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

  Uit: Lucas 19 (NBV)
Met kerkje (lees: dictatuurtje) spelen is er door de eeuwen heen onnoemelijk veel onheil aangericht. Niettemin, "Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?" (vgl. 2 Kor. 6: 14). Daarom, ga liever eenvoudig uit van het onderstaande:
 • [25] In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. [26] Ja, Vader, zo hebt u het gewild. [27] Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
  [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’


  Uit: Matteüs 11 (NBV)
Ingewikkelder is het niet.
 • [14] Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. [15] Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.

  Uit: Jozua 24 (NBV)
Want:
 • [24] Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. [25] Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? [26] Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? [27] Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? [28] En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. [29] Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. [30] Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – [32] dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. [33] Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. [34] Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

  Uit: Matteüs 6 (NBV)
Er is niets nieuws onder de zon, maar laten wij de feiten maar wel nuchter onder ogen zien: er worden offergaven aangewend om met machtsvertoon te imponeren.
 • U verafschuwt, HEER,
  wie bedriegt en bloed vergiet.

  [8] Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan,
  van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.
  [9 ]Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid,
  maak effen de weg die u mij wijst.


  Uit: Psalm 5 (NBV)
Op het laatst heb ik nog serieus overwogen om in Hilversum de "historische bijeenkomst" wél bij te wonen, maar er kwam wat tussen. Het was een dé­jà vu geweest.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 20:30 uur]
 • Afbeelding

  Bron: Bericht d.d. "wo, 21.09.2016" op de officiële website van het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
@all

Are you serious, dacht ik: is er nu al niemand meer die zich met zijn ge­voel kan ver­plaat­sen in de realiteit van eind jaren '40/begin jaren '50 van de vorige eeuw?! (...) Hoezo meent dan een theoloog of "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" sterker nog, een apostel, dat men de tijd kan duiden waarin Jezus leefde?!

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
In hoeverre apostel Peter Klene met de hierboven weergegeven re­de­neer­trant nog "verbonden is met de stamapostel", mag blijken uit het onderstaande...
 • "Er selbst war jemand der ein zerbrochenes Herz hatte. Wenn wir darüber nachdenken und auch an die Seelen im Jenseits, dann verstehen wir wie wichtig das ist. Erinnere dich, Jesu wurde von seiner eigenen Familie falsch verstanden. Manche von ihnen haben gesagt, er sei verrückt geworden. Seine eigene Familie hatte ihn nicht verstanden. Er wurde von seinen eigenen Volk abgelehnt. Er wurde verraten und verurteilt von seinen eigenen Freunden. Jesus kann alle verstehen die ein zerbrochenes Herz haben, hier auf Erden und im Jenseits. Wie viele Seelen sind im Jenseits die sagen: ‘Niemand hat mich verstanden. Niemand wollte mich verstehen. Meine eigene Eltern, meine eigene Familie hat mich verstoßen. Ich wurde von allen verraten und abgelehnt.’ Viele Seelen im Jenseits haben ein zerbrochenes Herz."
Bron: Gottesdienstbe€richt Stammaposte€l-Gottesdi€enst am 03.07.2016 in Vancouver/Kanada, S€eite€ 2
Daarnaast; is door toedoen van kerkleiders niet velen hetzelfde aangedaan als wat Jezus Christus overkwam?!


P.S.
In apostel J.L. Slok (hij leidde het Apostolisch Genootschap van 1984 tot in 2001) vindt apostel Peter Klene overigens in zeker opzicht een medestander...
 • Als we kijken naar de positieve zijde van het beleid van apostel L. Slok, dan kunnen we stellen dat onder zijn bezielende leiding velen zijn gezegend. Op mijn wijze heb ik getracht in zijn geest verder te werken, maar wel met de gedachte, dat ieder van de lidmaten verantwoordelijkheid draagt, want het uitdragen van de Christusgezindheid is niet de taak van één mens, maar in wezen van alle mensen.
  Daarbij dient de apostel zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid richting te geven aan het gedachtegoed, een gedachtegoed dat mensen inspireert zich geestelijk te ontwikkelen om antwoord te kunnen geven op de levensvragen die zich in het persoonlijke leven voordoen.

  Bij het terugkijken op het verleden doet zich altijd het probleem voor, dat dit gedaan wordt vanuit het perspectief van het heden, terwijl er inmiddels zoveel maatschappelijke en individuele inzichten zijn veranderd. Dit vraagt uitgebreide kennis en onderzoek. In dit verband noem ik het boekje van prof. Jan Bremmer: ‘Van zendelingen, zuilen en zapreligie. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap’ (zevende J.H. van Oosbreelezing)4. Het geeft een mooi overzicht over de ontwikkeling van het apostolaat door de eeuwen heen. Onder het hoofdstuk: ‘een radicale vernieuwing’, geeft prof. Bremmer o.a. zijn visie op het apostolaat van Lambertus Slok. Ik citeer:
  • “Onder de bezielende leiding van Slok werden ‘bergen verzet’”, zoals het gedenkboek van de Centrale Administratie van het Genootschap terecht stelde: in zo’n 25 jaar werden 70 nieuwe ‘plaatsen van samenkomst’ aangekocht en gebouwd. Het grote elan uit die begintijd paste natuurlijk goed in de opbouwjaren van na de oorlog. Ook de leidersfiguur van Slok paste goed in die tijd. Zoals we Van Oosbree kort met Colijn vergeleken, zo zou men ook, hoewel natuurlijk slechts tot op bepaalde hoogte, Slok met Willem Drees (1886-1988) kunnen vergelijken. De totale toewijding aan de eigen groep, de soberheid, vriendelijkheid en zeker puritanisme, hadden beiden gemeen, maar Slok was veel dominanter en had een groot roepingsgevoel. In retroperspectief kan men zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat zijn persoonlijkheid beter paste bij de onmiddellijke naoorlogse jaren dan bij de latere jaren ’60 en ’70, toen Nederland steeds meer moeite met autoriteit(en) begon te krijgen.” (blz.22)
Bron: Reactie op het artikel ‘Een aanvullend licht op oude wegen’ van André Meester, door J.L. Slok
Nu vraag ik mij alleen nog af met welke staatslieden "kenners" zouden oordelen dat stamapostel Johann Gottfried Bischoff dient te worden vergeleken. 8-)
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

 • [7] Al hun toverkunst schoot hier tekort en de grootspraak over hun wijsheid werd smadelijk ontmaskerd. [8] Zij die beweerd hadden dat ze zieke mensen konden verlossen van hun angst en verwarring, maakten zich belachelijk door zelf ziek te worden van angst.
  Uit: Wijsheid 17 (NBV)

  Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
  Uit: Romeinen 12: 3 (NBV)
@all

"... maar Slok was veel dominanter en had een groot roepingsgevoel. In retroperspectief kan men zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat zijn persoonlijkheid beter paste bij de onmiddellijke naoorlogse jaren dan bij de latere jaren ’60 en ’70, toen Nederland steeds meer moeite met autoriteit(en) begon te krijgen", las ik. Zie het vorige bericht in deze thread. Eén ding mag duidelijk zijn: van het evangelie van Jezus Christus wordt niemand ziek en niemand ook wordt erdoor misleid.

Geeft het onderstaande niet te denken als door kwalijk eigenzinnig gedrag van kerkleiders velen "vermoeid en onder lasten gebukt" aan hun lot werden overgelaten?
 • [37] Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”

  Uit: Matteüs 25 (NBV)
Menigeen die in "het apostolische werk" overboord sloeg of misschien juist wel rücksichtslos overboord werd gezet moe(s)t zielzorg én nazorg pijnlijk ontberen...

Tijdens de "Historische bijeenkomst" werd geopperd dat in de Nieuw-Apostolische Kerk apostel Van Oosbree zou mogen worden gerehabiliteerd. Wat te denken van Bauke Moesker en van vele anderen die door "de ambtelijke top" werden weggekeken?!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 15:00 uur]


@all

Bij "nac.today" pakte de perswoordvoerder van de internationale kerkleiding op 30 september jl. stevig uit over het "Historisches Treffen in Hilversum...
 • "Die Annäherung apostolischer Gemeinschaften setzt sich fort: Nach den Versöhnungserklärungen in Deutschland und der Schweiz sowie einem ersten Treffen in Südafrika gab es nun eine Zusammenkunft in den Niederlanden – und das durchaus im größeren Rahmen."
Lees verder: http://nac.today/de/a/400441
"Apostel Peter Klene von der Neuapostolischen Kirche bezeichnet die Zusammenkunft am 17. September 2016 als historisch", las ik, en, wederom: "Heute könnten wir uns in das Denken der damaligen Generationen nicht mehr hineinversetzen." Ik krijg de indruk dat men de bijeenkomst liefst claimt als een behaald wapenfeit:
Mit weiteren Gemeinschaften im Gespräch
Damit haben wieder zwei apostolische Gemeinschaften einen Schritt aufeinander zu gemacht: Im Februar 2016 hatten sich Vertreter der United Apostolic Church of South Africa und der New Apostolic Church Cape zu ersten Gesprächen getroffen. An einer Versöhnungserklärung arbeiten derweil der frühere „Reformiert-apostolische Gemeindebund” und die Neuapostolische Kirche in Ostdeutschland.

Bereits unterschrieben wurde ein solches historisches Dokument im November 2014 mit der „Apostolischen Gemeinschaft” in Nordrhein-Wefstfalen. „Es ist unser Wunsch, den eingeschlagenen Weg der Versöhnung mit anderen apostolischen Gemeinschaften weiterzugehen“, hatte Stammapostel Jean-Luc Schneider diesen Schritt seinerzeit kommentier. Weitere apostolische Gemeinschaften gibt es auch in Australien und in den USA sowie in der Schweiz, wo schon 2005 eine Versöhnungserklärung mit der Vereinigung Apostolischer Christen unterzeichnet wurde.
Kortom, een indirect aan zichzelf uitgedeelde pluim op de hoed van apostel Peter Klene en opziener Ruud Vis. Onder de bezielende leiding van dit tweetal was voor het kerkgenootschap ook al het lidmaatschap in de wacht gesleept bij de landelijke Raad van Kerken. Niet aflatende jarenlange ijver en noeste arbeid waren eraan voorafgegaan: "Aan dit besluit is een periode van ongeveer zes jaar voorafgegaan waarin ambtsdragers van de kerk in gesprek zijn geweest met bestuursleden van de raad en de landelijk secretaris van de raad, de heer K. van der Kamp." Zie het bericht op "Wo 05 Okt 2016, 19:46", in de thread "NAK NL lid Raad van Kerken in NL". Zou men hierbij echter zijn vergeten wat de Richtlijnen voor ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk (uitgave juli 1999, op pagina 103) vermeldt onder paragraaf 6.10? Zie onder:
 • Ondanks de offerbereidheid, de vele taken en werkzaamheden
  die aan de uitoefening van een ambt verbonden zijn, mag een
  ambtsdrager zijn eigen gezin nooit verwaarlozen.

  Hij mag zijn taken in het godswerk ook nooit als een excuus aan-
  voeren om eventuele problemen in het eigen gezin te ont-
  vluchten.
Niemand kennelijk die in de afgelopen zes jaar eraan herinnerde dat je dit onder de werkzaamheid van de Heilige Geest moet extrapoleren naar "de gemeenschap"! Want de loopgravenoorlog bijvoorbeeld tegen broeder Rohn en diens gezin heeft al die tijd voortgeduurd. Hoe kun je in 's hemelsnaam zulke incongruente zaken met elkaar combineren? Ga ook eens na hoe broeder Bauke Moesker ondertussen werd geïntimideerd, zonder dat iemand daarbij de kerkleiding tegenhield. Zie op diens voormalige Forum de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk". Echter, ook stamapostel Johann Gottfried Bischoff schuwde in zijn tijd dit godgeklaagde "tweesporenbeleid" al niet, net als naderhand o.a. districtsapostel Armin Brinkmann. Moeiteloos schakelt men gedurig tussen oorlog en vrede.
TjerkB schreef:(...)
In het Fries zegt men "It is mei sizzen net te dwaan!" - alleen met woorden kom je er niet. Ik realiseerde mij, dat, wanneer er in de Nieuw-Apostolische Kerk "vanaf het altaar" iets wordt gezegd, menige gelovige er al bijna van uitgaat dat de geloofspraktijk zich daarmee tegelijkertijd voorbeeldig bewijst. Immers, men neemt van harte aan dat "zegenaars" in hun dagelijkse leven zelf al hebben waargemaakt wat anderen "tot zegen" wordt voorgehouden. Vrijwel niemand zal "het door de Heilige Geest geïnspireerde levende Woord" daarom willen typeren als kamergeleerdheid. Wel daarentegen als "ervaringswijsheid", "durchlebter Glaube; Glaubenserfahrung und nicht nur ein Wissen, daß nur gewußt wird". Wat "de verkondigers van Gods Woord" daarvan zelf daadwerkelijk terechtbrengen, lijkt er amper toe te doen. Ieder zal zichzelf tegenover God moeten verantwoorden, is daarbij de gedachte. Worden er offergaven verkwist; ook dan zal men alleen maar de schouders ophalen want wie dat op zijn kerfstok heeft, zal... zichzelf tegenover God moeten verantwoorden. Veertien dagen geleden heb ik dit iemand, een ambtsdrager, nog horen zeggen!

Dit deed mij denken aan paus Franciscus die in december 2014 sprak over 15 kwalen van de Vaticaanse curie, waaronder:
8. Lijden aan existentiële schizofrenie. “Het is de ziekte van degenen die een dubbel leven hebben, vrucht van de hypocrisie die zo typisch is voor middelmatige en toenemende spirituele leegte. Het is een ziekte die vaak van invloed is op hen die zich beperken zich tot bureaucratisch werk en contact verliezen met de werkelijkheid en concrete situaties van mensen.”


Bron: Bericht op "Di 23 Dec 2014, 20:18" in de thread "Paus"
Aan de ambtsdrager in kwestie vroeg ik waarom hij zijn voorganger, gezien de miljoenenverliezen bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, nooit eens ergens op attendeert als deze tijdens openbare erediensten week-in week-uit maar gedachteloos blijft bidden om de zegen over de offergaven terwijl deze zou dienen te weten dat het geld door de incompetentie van bestuursleden niet zelden in de zakken van advocaten verdwijnt of dat het maar gewoon over de balk wordt gegooid. "Ze zullen zich er zelf voor moeten verantwoorden", was daarop diens uitspraak - en daar moest ik het mee doen... Ben je dan niet eigenlijk verknipt geraakt (?!), zo vroeg ik mij af: hoe kunnen schijnbaar weldenkende mensen zulke absurde toestanden als het ware witwassen door er op die manier een gekke draai aan te geven? Ben je dan niet feitelijk... gebrainwasht?!

(...)


Uit: Bericht op "Do 07 Jul 2016, 00:36", in de thread "OPEN BRIEF d.d. 01-11-2010 - aan actualiteit ingeboet?"
Zie tevens het bericht op "Zo 04 Sep 2016, 00:30".

Groet,
TjerkB


P.S.
Ook bij de Van Oosbreestichting werd verslag uitgebracht over de "Historische bijeenkomst" van zaterdag 17 september jl. Het betreffende PDF-document aldaar had tot mijn verbazing een bestandsgrootte van 409 Mb. Ik ben maar zo vrij geweest de opmaak ervan te zien. Winst: 407 Mb. Klik »HIER« om het te downloaden.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Het zijn de vooral deze zeer welkome verzoeningsberichten die suggereren dat het verleden is betreden en men zich voorwaarts richt.

Wij weten maar al te goed dat ook in de toekomst deze halsstarrige op geld gestuurde sektes terrein zullen verliezen.

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Historische Bijeenkomst (1946-2016) op 17 september 2016

Bericht door TjerkB »

@all

Intussen las ik ook bij de Gemeenschap van Apostolische Christenen (GvAC) een impressie van de Historische Bijeenkomst op 17 september jl. in Hilversum. Zie http://www.apostolisch.nl/publicaties/b ... age-9.html. Ik vraag mij echter af of het betreffende redactielid bekend is met het pijnlijke gegeven dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich in 2014 binnen de "Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften" (VAG) uitsluitend heeft wensen te verzoenen met de Apostolische Gemeinschaft (AG). Dus niet rechtstreeks met (families van) slachtoffers -van zinloos geestelijk geweld onder aanvoering van stamapostel Johann Gottfried Bischoff- en/of hun nabestaanden, terwijl juist zij degenen zijn die het in de allereerste plaats persoonlijk aangaat, als het gaat om een schuldbekentenis voor nodeloze excommunicaties of anderszins hardvochtig optreden vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk, doch de verzoening betrof ook pertinent níet overige bij de VAG aangesloten geloofsgemeenschappen, zoals in Frankrijk, Nederland of Zuid-Afrika. Voor Zwitserland gold al een excuus in 2005.

De reden van het ongenoegen waardoor broeders en zusters in het verleden als naasten van elkaar vervreemd raakten, was niet zelden dat men in gewetensnood kwam vanwege het in de Nieuw-Apostolische Kerk opgeëiste goddelijke gezag door repressief optredende machtsfiguren, terwijl dezen ondertussen geëerbiedigd wilden worden als "boden van Jezus". Het behoeft hier geen betoog dat wie op zo'n manier onheus wordt bejegend, hartverscheurend verdriet wordt aangedaan.

Nog tientallen jaren lang sinds de op die manier veroorzaakte doffe ellende bleef de nieuw-apostolische kerkleiding erbij dat alle betrokkenen het leed over zichzelf hadden afgeroepen door hun ontrouw aan de stamapostel: niemand had enig onheil behoeven te vrezen indien men "in het midden der gemeenschap" was gebleven. Toen men dit standpunt tijdens de (tweede) Europose Informatieavond van 4 december 2007 opnieuw innam en verdedigde, brak bij wijze van spreken de hel los. Eerder dat jaar zag ik zo'n stompzinnige beantwoording van die hele kwestie al aankomen, en ik vertrok - maar niet zonder voor het naderende echec herhaaldelijk nog te waarschuwen. Ook voordien had ik er al op gewezen dat het ongepast is om slachtoffers te diskwalificeren. Ik had zelfs een oplossingsvoorstel ingebracht. Maar de autoriteiten haalden hun neus ervoor op. "Dienaren" in de Nieuw-Apostolische Kerk trekken zich alleen iets aan van "hoge(re) dienaren". Hierdoor kon ik hun hypocrisie en hun gladgestreken smoelwerken in de kerk die ik ontvluchtte gaandeweg niet meer verdragen. Ik liet mij de arrogantie van hun vermeende macht niet langer opdringen. Je kunt wel kerkleider zijn, maar zolang God de oprichtingsakte bij de notaris nog niet heeft medeondertekend, ben je een held op sokken.
BakEenEi schreef:(...)
basis schreef:Ik ben nooit zo'n voorstander geweest van al die contacten tussen de diverse apostolische richtingen onderling.

Wat mensen aan de basis doen moeten ze zelf weten, nieuwsgierigheid kan je zomaar in de ban krijgen en ertoe leiden dat je eens een dienst van een ander denominatie bezoekt dan je eigen groepje, goed voor je horizon en eventueel een herwaardering van je eigen rijkdom.
Ik ben echter altijd van mening geweest dat het van de NAK-kerkleiding (met name Stamapostel Fehr destijds) uitgaande contact tussen de apostolische groepen onderling een heilloze weg is. Standpunten die decennialang zijn ingenomen en te vuur en te zwaard zijn verdedigd wijzigen zich heus niet opeens.

Bovendien zijn de groepjes allemaal zo klein geworden dat het nauwelijks de tijd en energie waard is!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 02 Feb 2011, 17:47"
Het was álles waard geweest indien het bij de Nieuw-Apostolische Kerk zuiver zou gaan om het "werk Gods". Dit echter laat zich niet exploiteren door het werk des heren (zonder hoofdletter).

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 04 Feb 2011, 08:36", in de thread "Elders gelezen... "
Ook ik denk dat het aanhalen van de onderlinge betrekkingen beter op een andere leest kan worden geschoeid. Nog altijd willen de nieuw-apostolische kerkvorsten niet snappen waar de schoen wringt. Terwijl men voor zichzelf hoogachting afdwingt, minacht men anderen. (...) Dienaren behoren te dienen, zegenaars te zegenen.


Zie ook het bericht op "Za 08 Okt 2016, 15:54" in de thread "NAK NL lid Raad van Kerken in NL".

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "di 29 nov 2011, 17:07", in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Zie ook het bericht op "Zo 08 Dec 2013, 18:30" in de thread "Wát is er gaande?" alsmede het bericht op "Za 06 Aug 2016, 16:34" in de thread "Kan het niet eens ophouden met die eeuwigdurende kritiek?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”