(nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Plaats reactie
zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

(nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door zefyr » zo 29 apr 2012, 00:08

Praktisch apostolisch-zijn is ook oog hebben voor het behoud (en de teloorgang!) van het(immaterieel en materieel) apostolisch erfgoed.

In de tachtiger/negentiger jaren van de vorige eeuw is door de Franse historicus Pierre Nora het belang aangekaart van de plaatsen van herinnering (Les Lieux de mémoire). In de naoorlogse geschiedenis van de NAK NL is 'Ljouwert' van immens belang geweest. In de hectiek van de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was districtoudste Berend Frederik Paasman, die van 1946 tot en met 1948 districtsapostel was, een baken van rust in zeer woelige tijden, althans vanuit nieuw-apostolisch perspectief. De kerkscheuring in 1945/46, HAZEA/Paasman versus Van Oosbree/Slok, trok een zware wissel op de HAZEA. De meeste HAZEA-gemeenten werden gedecimeerd in ledenaantal, in casu het merendeel van de HAZEA-leden kozen de zijde van districtsapostel Van Oosbree en oudste/apostel Lambertus Slok (in 1951 werd Het Apostolisch Genootschap opgericht). Een zeer kleine minderheid bleef trouw 'aan de stamapostel' ofwel bleef 'in de eenheid' (der apostelen onder leiding van stamapostel J.G. Bischoff). De HAZEA-Ljouwert was een van de zeer weinige HAZEA-gemeenten waar ongeveer 99% van de gemeenteleden 'in de eenheid' bleef. Dit was vooral te danken aan districtsoudste Berend Frederik Paasman, die ook voorganger was van deze HAZEA-gemeente. Het NAK-kerkgebouw aan de Emmakade 1-bis Noordzijde te Ljouwert en het graf van districtsapostel Berend Frederik Paasman in Ljouwert-Huizum(-Dorp) kan worden gerekend tot de ultieme plaatsen van herinnering in de NAK NL. Eind vorig jaar is het graf van districtsapostel Berend Frederik Paasman geruimd en is de grafsteen van eerdergenoemde verwijderd. Vanavond vertelde de kleindochter van wijlen districtsapostel Paasman mij, dat de NAK-leiding nimmer enige belangstelling heeft getoond voor het behoud van dit graf. Persoonlijke omstandigheden maakten het haar - ze het enige familielid in het land der levenden - vorig jaar onmogelijk om de kosten te (blijven) dragen voor het behoud van haar grootvaders graf. De leiding van Het Apostolisch Genootschap hecht daarentegen een groot belang aan de instandhouding van het grafmonument van districtsapostel J.H. van Oosbree. De NAK-leiding gooit het nieuw-apostolisch erfgoed te grabbel! Schande!

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door Redactie » zo 29 apr 2012, 13:12

zefyr schreef:(...)
Eind vorig jaar is het graf van districtsapostel Berend Frederik Paasman geruimd en is de grafsteen van eerdergenoemde verwijderd. Vanavond vertelde de kleindochter van wijlen districtsapostel Paasman mij, dat de NAK-leiding nimmer enige belangstelling heeft getoond voor het behoud van dit graf. Persoonlijke omstandigheden maakten het haar - ze het enige familielid in het land der levenden - vorig jaar onmogelijk om de kosten te (blijven) dragen voor het behoud van haar grootvaders graf. De leiding van Het Apostolisch Genootschap hecht daarentegen een groot belang aan de instandhouding van het grafmonument van districtsapostel J.H. van Oosbree. De NAK-leiding gooit het nieuw-apostolisch erfgoed te grabbel! Schande!
@all

Ook ik vind het een verdrietelijke zaak vind dat dit zo heeft uitgepakt. Het geeft sowieso blijk van een pijnlijk gebrek aan historisch besef bij het kerkbestuur. Voorheen kwam het wel degelijk voor dat er soms grafrechten werden voldaan. Ik denk echter dat het bij het kerkbestuur überhaupt ontbreekt aan een consistent beleid. Sterker nog: mijn indruk is meer en meer, naarmate de sprekende feiten achteraf naar boven komen, dat het kerkbestuur onderling hopeloos verdeeld was geraakt! Geen van allen had echter de moed om daaraan de juiste consequenties te verbinden, óók de districtsvoorgangers niet. Zelfs daarbij bleef het niet want nagenoeg iedereen berustte en gedoogde. Het onvermijdelijke gevolg is inmiddels: de dood in de pot. Overigens ga ik er persoonlijk vanuit dat wij allen gelijkwaardige kinderen zijn van één Vader:
  • Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

    Uit: Mattheüs 24: 45 (SV-J)
Onderschat de betekenis daarvan liever niet...
  • [21] Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. [22] Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. [23] Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. [24] Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

    Uit: Amos 5 (NBV)
Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: (nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door Diderot » ma 30 apr 2012, 12:53

zefyr schreef:In de hectiek van de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was districtoudste Berend Frederik Paasman, die van 1946 tot en met 1948 districtsapostel was, een baken van rust in zeer woelige tijden, althans vanuit nieuw-apostolisch perspectief. (...) Eind vorig jaar is het graf van districtsapostel Berend Frederik Paasman geruimd en is de grafsteen van eerdergenoemde verwijderd. Vanavond vertelde de kleindochter van wijlen districtsapostel Paasman mij, dat de NAK-leiding nimmer enige belangstelling heeft getoond voor het behoud van dit graf. Persoonlijke omstandigheden maakten het haar - ze het enige familielid in het land der levenden - vorig jaar onmogelijk om de kosten te (blijven) dragen voor het behoud van haar grootvaders graf. De leiding van Het Apostolisch Genootschap hecht daarentegen een groot belang aan de instandhouding van het grafmonument van districtsapostel J.H. van Oosbree. De NAK-leiding gooit het nieuw-apostolisch erfgoed te grabbel! Schande!
Tja...

Ik meen me te herinneren dat ook de graf van opziener Horsman (IJmuiden) zich in de warme (ook: financiële) belangstelling van Het Apostolisch Genootschap mag verheugen. Een groep vrijwilligers (HAG-leden) onderhoudt dit graf. Op dezelfde begraafplaats als apostel Van Oosbree, in Bussum, ligt opziener Schurink. Ik weet niet of Schurink’s graf ook onderhouden wordt door HAG c.q. HAG-leden, maar dat zou me niet verbazen.

Ik zie toch wel enkele verschillen tussen Van Oosbree en Paasman. Of je nu 35 jaar of 2 jaar apostel bent geweest, dat vind ik nogal een verschil maken: Je kunt in 2 jaar tijd amper je stempel drukken op een aposteldistrict. Paasman heeft nauwelijks de tijd gehad om in het hele land bekend te raken. De karaktereigenschappen van beide heren kunnen/zullen waarschijnlijk verschillend zijn geweest, wat ervoor zorgt dat de ene persoon meer herinnerd wordt dan de ander.
Ik ontken niet dat het belangrijk voor de HAZEA-Ljouwert (en wellicht ook voor de overige HAZEA-gemeenten in Friesland) was, dat Paasman in 1946 voor de stamapostel koos. Anderzijds had hij in 1946 blijkbaar geen of amper invloed op de andere oudsten, waarvan de meerderheid voor Slok koos. De voorgangers en de gemeenteleden uit de districten van de beide andere oudsten die voor de stamapostel kozen (Smit (Apeldoorn) en Kamphuis (Sittard)) kozen geenszins unaniem voor hun oudsten. Integendeel, als uit beide districten de helft voor de stamapostel koos, dan is dat waarschijnlijk al te rooskleurig gesteld.

Dan is de benoeming van Paasman als apostel ook ‘een beetje vreemd’ geweest. Jochems was vanwege een rechterlijk uitspraak niet meer bevoegd als HAZEA-apostel, daarom is Paasman ingezet. De vraag is of Paasman al zo snel als apostel ingezet zou zijn, als Jochems van de rechter wél HAZEA-apostel had kunnen blijven. De geur van ‘ingezet omdat de eigenlijk kandidaat door de rechter afgeschoten was’ kleefde daarom mijns inziens Paasman aan. Dat is natuurlijk alles behalve een sterk begin van zijn apostelwerkzaamheid. Dat Jochems al in 1947 overleed, doet verder niet ter zake.

Het is natuurlijk gemakkelijk om de NAK-NL te verwijten dat ze “nimmer enige belangstelling heeft getoond” voor het behoud van het graf van Paasman. Anderzijds blijkt uit bovenstaand bericht dat het graf totnutoe gewoon door nabestaanden (die misschien geen lidmaatschapsband meer hebben met de NAK?) is onderhouden. Als ik kijk naar de tarieventabel van de grafrechten in Ljouwert (http://decentrale.regelgeving.overheid. ... i71506.pdf) , dan zie ik dat de kosten, afhankelijk van de afdeling, EUR 95 of 190 per jaar zijn. Als je daarnaast ook het onderhoud uitbesteedt (hoeft natuurlijk niet, je kunt ook zélf eens in de maand een uurtje tuinieren bij het graf van je dierbare onvergetelijke overleden opa), dan ben je nog een extra bedrag van EUR 40-60 kwijt.

Dit alles overwegende wil ik de volgende slotopmerkingen plaatsen:
- Als je opa je zoveel waard is, zou het dan werkelijk on-mo-ge-lijk zijn (ondanks belemmerende omstandigheden: klein pensioen, stijgende kosten voor levensonderhoud etc.) om daarvoor EUR 95 of 190 per jaar uit te geven?
- Heeft de kleindochter bovenstaande thematiek bij de NAK-NL aangekaart? Zo ja: wat was dan het antwoord? Zo nee: waarom niet?
- In plaats van naar de NAK-NL te kijken, zou ik het helemaal niet vreemd gevonden hebben als de kleindochter bijvoorbeeld de lokale NAK-Ljouwert om een financiële bijdrage had gevraagd. Die NAK-gemeente heeft mijns inziens nog meer aan BFP te danken dan de NAK-NL als geheel. Me dunkt, dat er in de relatief grote gemeente NAK-Ljouwert best wel leden (of voormalige leden...) zijn die een kleine of minder kleine financiële bijdrage zouden willen leveren aan de instandhouding van het graf. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we daaruit conclusies trekken over het belang dat de huidige generatie gemeenteleden aan de historische persoon BFP hechten;
- Ik weet dat de bovengenoemde bedragen voor de grafrechten gering zijn voor een kerkgenootschap als de NAK-NL. Anderzijds vind ik het ‘scheef’ om de NAK-NL en HAG zonder meer te vergelijken. HAG is qua financiën onvergelijkbaar veel kapitaalkrachtiger dan de NAK-NL.

Diderot.

zefyr
Berichten: 509
Lid geworden op: ma 06 dec 2010, 19:00

Re: (nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door zefyr » ma 30 apr 2012, 14:46

@Diderot

In de decennia dat ik in de NAK-Ljouwert kerkte ging bijna geen aposteldienst voorbij of de onvergetelijke 'Vader des Vaderlands', in casu districtsapostel Berend Frederik Paasman, werd geroemd en geeerd. De NAK-leiding heeft dit beeld systematisch - terecht of onterecht dat laat ik in het midden - gecultiveerd. Om in de taal van de jongens van de gestampte pot en gestaalde nieuw-apostolische kaders te spreken: het is erin geramd! Ongetwijfeld is de periode van twee jaar (1946-1948) kort, maar wel cruciaal geweest. Paasmans invloed op andere districtsoudsten is voor mij moeilijk in te schatten. Niettemin was hij vanaf begin dertiger jaren van de vorige eeuw districtsoudste; niet alleen in een deel van Friesland (Rotsterhaule en Scherpenzeel vielen onder oudste Hartmann te Meppel), maar ook in de provincie Groningen. Paasman kende z'n pappenheimers en vice versa, mag je redelijkerwijs aannemen.

De kleindochter van districtsapostel Paasman heeft een groot deel van haar leven in een benepen nieuw-apostolisch glazen huisje gewoond. Haar vader was priester in de NAK Ljouwert. Zij is het spuugzat dat ze dikwijls werd benaderd als de kleindochter van districtsapostel Paasman, terwijl ze haar grootvader nooit heeft gekend, want ze is in 1949 geboren. Het is 'common knowledge', dat ze al decennialang chronisch patient (en arbeidsongeschikt!) is, die vele malen op het randje van leven en dood heeft gebalanceerd. Ik vind het ronduit schandalig en nalatig, dat de NAK-leiding niet zelf het initiatief heeft genomen om dit graf in stand te houden! Over het (gemankeerde en geringe) historisch besef van de huidige NAK-leiding maak ik mij geen illusies. Met alle gemak worden miljoenen euro's over de balk gegooid, maar enkele honderden euro's op jaarbasis voor het behoud van het onderhavige graf is blijkbaar teveel gevraagd... Jouw opmerking over de NAK-Ljouwert vind ik 'komisch'. Je schreef:

"Me dunkt, dat er in de relatief grote gemeente NAK-Ljouwert best wel leden (of voormalige leden...) zijn die een kleine of minder kleine financiële bijdrage zouden willen leveren aan de instandhouding van het graf."

Misschien is de NAK-Ljouwert tegenwoordig nog steeds een grote gemeente - volgens wijlen districtsapostel Pos de grootste gemeente - in de NAK-NL, maar dat is dan omdat de andere NAK-gemeenten steeds kleiner worden, evenals de NAK-Ljouwert. Het is vergane glorie! De lethargie en apathie druipt van de kerkmuren in het Leeuwarder kerkgebouw aan de Emmakade 1-bis Noordzijde... Volgend jaar is het 80 jaar geleden, dat dit kerkgebouw is ingewijd.

Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: (nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door Redactie » ma 30 apr 2012, 19:44

Diderot schreef:(...) Een groep vrijwilligers (HAG-leden) onderhoudt dit graf. Op dezelfde begraafplaats als apostel Van Oosbree, in Bussum, ligt opziener Schurink. Ik weet niet of Schurink’s graf ook onderhouden wordt door HAG c.q. HAG-leden, maar dat zou me niet verbazen.

(...)
@Diderot

Bij laatstgenoemde sluit ik niet uit dat de NAK-NL ten aanzien van de grafrechten een betalingsverplichting heeft aanvaard.

Het WebTeam/TjerkB
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.

Diderot
Berichten: 105
Lid geworden op: zo 18 dec 2011, 15:38

Re: (nieuw-)apostolisch erfgoed te grabbel gegooid

Bericht door Diderot » di 01 mei 2012, 20:56

zefyr schreef:In de decennia dat ik in de NAK-Ljouwert kerkte ging bijna geen aposteldienst voorbij of de onvergetelijke 'Vader des Vaderlands', in casu districtsapostel Berend Frederik Paasman, werd geroemd en geeerd. De NAK-leiding heeft dit beeld systematisch - terecht of onterecht dat laat ik in het midden - gecultiveerd. Om in de taal van de jongens van de gestampte pot en gestaalde nieuw-apostolische kaders te spreken: het is erin geramd! Ongetwijfeld is de periode van twee jaar (1946-1948) kort, maar wel cruciaal geweest. Paasmans invloed op andere districtsoudsten is voor mij moeilijk in te schatten. Niettemin was hij vanaf begin dertiger jaren van de vorige eeuw districtsoudste; niet alleen in een deel van Friesland (Rotsterhaule en Scherpenzeel vielen onder oudste Hartmann te Meppel), maar ook in de provincie Groningen. Paasman kende z'n pappenheimers en vice versa, mag je redelijkerwijs aannemen.
Dat frequente noemen van BFP tijdens aposteldiensten is in ieder geval in mijn thuisgemeente (ver van Ljouwert vandaan, dat moet ik erbij zeggen) nooit gebeurd. Misschien dat de 'actuele apostel' zich verplicht voelde om de naam te zeggen, indien hij in Ljouwert de dienst leidde. Het lijkt mijn idee te bevestigen dat het belang van BFP afnam (lineair/exponentieel? maar in ieder geval: afnam) met het toenemen van de afstand tot Ljouwert.
zefyr schreef:Ik vind het ronduit schandalig en nalatig, dat de NAK-leiding niet zelf het initiatief heeft genomen om dit graf in stand te houden! Over het (gemankeerde en geringe) historisch besef van de huidige NAK-leiding maak ik mij geen illusies. Met alle gemak worden miljoenen euro's over de balk gegooid, maar enkele honderden euro's op jaarbasis voor het behoud van het onderhavige graf is blijkbaar teveel gevraagd


Ik weet niet of het "teveel gevraagd" is geweest, want ik weet namelijk niet of de NAK-NL gevraagd is om de kosten voor het graf over te nemen. Ik weet niet of de NAK-NL überhaupt wist dat het graf nog bestond.
V.w.b. het historisch besef van de NAK-NL: dat is geen issue, daarover ben ik het met je eens.
zefyr schreef:Misschien is de NAK-Ljouwert tegenwoordig nog steeds een grote gemeente - volgens wijlen districtsapostel Pos de grootste gemeente - in de NAK-NL, maar dat is dan omdat de andere NAK-gemeenten steeds kleiner worden, evenals de NAK-Ljouwert. Het is vergane glorie! De lethargie en apathie druipt van de kerkmuren in het Leeuwarder kerkgebouw aan de Emmakade 1-bis Noordzijde... Volgend jaar is het 80 jaar geleden, dat dit kerkgebouw is ingewijd.
Ja, overal zal teruggang zijn. Het aantal heidenen, neo-paganisten, godloochenaars en ietsisten groeit daarentegen als kool. Persoonlijk doe ik ook érg mijn best om het Bijbelwoord waarheid te laten worden, waarin staat dat bij de goddelozen de rozen op de schoenen zullen groeien.

Tenslotte nog over opziener Schurink:
Diderot schreef:Op dezelfde begraafplaats als apostel Van Oosbree, in Bussum, ligt opziener Schurink. Ik weet niet of Schurink’s graf ook onderhouden wordt door HAG c.q. HAG-leden, maar dat zou me niet verbazen.
Het WebTeam/TjerkB schreef:Bij laatstgenoemde sluit ik niet uit dat de NAK-NL ten aanzien van de grafrechten een betalingsverplichting heeft aanvaard.
Dat zou me eigenlijk niet zo logisch lijken, omdat Schurink in 1946 voor Het Apostolisch Genootschap heeft gekozen, en pas op 1 juli 1954, dus ruim na de afwikkeling van alle (juridische) gebeurtenissen rondom de scheuring HAG-HAZEA, is overleden.

Diderot.

Plaats reactie