Wat is een sekte?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

Op het Internet worden enkele pagina's getoond uit het boek van Carine Damen dat ik noemde in mijn bericht op "wo 04 dec 2013, 20:11" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen". Zie onder:
De geciteerde beschrijving van Fokke Oldenhuis, hoogleraar religie en recht in Groningen, vind ik in deze samenhang bijzonder verhelderend. Overigens raad ik iedereen aan het hele boek te gaan lezen.

Daarnaast werd ten behoeve van de rijksoverheid het fenomeen sekte onlangs als volgt getypeerd:
(…)
Een sekte kan zingeving, geestelijke groei en antwoorden op religieuze vraagstukken bieden en dienen als familie door het warme onthaal en de geborgenheid en veiligheid die zij volgelingen bieden. Uittreding gebeurt ook om diverse redenen. Zo worden beklemming, dwang, oppervlakkigheid, willekeur, isolatie, niet-toegestane relaties en een gebrek aan openheid als redenen genoemd. Uit onderzoeken uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw blijkt dat de mentale gezondheid van sekteleden niet direct aanleiding geeft tot zorg. Een groot deel van de ex-leden kijkt redelijk positief terug op zijn tijd in de sekte. Toch houden sommige leden die uittreden uit een sekte er problemen aan over. Zij zijn boos, verdrietig, schamen zich of voelen zich schuldig of angstig.

(…)
Uit de verschillende bronnen komt naar voren dat er bij de vorming van een sekte sprake kan zijn van een dynamisch proces tussen de leider en potentiële volgelingen. De sekte, soms specifiek de sekteleider, is op zoek naar leden en de volgeling is op zoek naar identiteit, warmte, zingeving of ‘iets’. Uit de interviews blijkt dat verschillende personen voor het eerst met een sekte in aanraking komen via familieleden, vrienden, collega’s, coachingsprogramma’s, cursussen, lezingen, opleidingen of zijn doorverwezen door (reguliere) hulpverlening of arts. Zowel deskundigen als ex-leden noemen dat het gevoel van het warme bad een belangrijke rol speelt bij de eerste kennismaking.

(…)


Bron: Samenvatting van de onlangs verschenen rapportage "Het warme bad en de koude douche", in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

Ter kennisneming:
WebTeam schreef:@all

Hoewel er al een hele rubriek en elders een afzonderlijke thread handelen over eventueel sektarische kenmerken van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland), stippen wij ook hier dit onderwerp aan. Dat er in deze kerk op alarmerende wijze wordt geïntimideerd en gemanipuleerd, blijkt volgens ons in de allereerste plaats uit de omstandigheid dat een kleine groep bestuurders, nota bene verenigd in een nep-Raad van Toezicht, nu al bijna drie jaar lang kans ziet om ongestraft in alle geledingen van de organisatie bijval te organiseren voor het afdekken van financieel wanbeheer, terwijl vragenstellers driest worden overtroefd en gemuilkorfd.

Dit komt neer op fraude en bedrog, en dat zijn strafbare feiten! Maar het gaat hierbij óók nog om valsheid in geschrifte en naar alle waarschijnlijkheid tevens om diefstal, om mishandeling en om huisvredebreuk!! (...)

Kortom, een zaak voor Justitie. Tegelijkertijd echter houdt het een uitnodiging in voor alle aangesloten leden, die aan deze manier van doen ten prooi zijn gevallen, om daarvan aangifte te doen of daarvan melding te maken, zoals bij Sektesignaal - een nieuw initiatief namens de rijksoverheid:
Lezenswaardig in deze samenhang zijn o.m. de threads "Sektetest", "Zal NAK onderdeel uitmaken van sektesonderzoek?" en "Gehersenspoeld?!". Zie ook de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept".


Het WebTeam (zelf eerder dit jaar het slachtoffer van "computervredebreuk")


Bron: Bericht door Het WebTeam op "Za 01 Dec 2012, 00:15" in de thread "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk" op het forum van Bauke Moesker
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 02-02-2014, 19.30 uur]


@all

Bij Der Spiegel-Online komt in het artikel "Leben nach der Sekte: 'Ich habe keine Wurzeln und keine Kraft zu fliegen' " van 27 januari 2014 een ervaringsdeskundige aan het woord over hoe een sekte de gezonde autonomie van mensen kan ondermijnen. In dit geval betreft het een religieuze organisatie die in Duitsland bekend staat onder de naam "Zwölf Stämmen". Zie in dit verband ook het artikel dat op 5 april 2011 verscheen bij Trouw, "Goethe en Einstein gingen ook niet naar school", alsmede bij nieuws.nl het artikel "Kinderen weggehaald bij Duitse sekte" op 6 september 2013, waar het onderstaande artikel op aansluit:
Een ver-van-mijn-bed-show is het bovenbeschreven fenomeen zeker niet want ook dichtbij huis moe(s)ten kinderen eraan geloven:
Of het nu fysiek geweld betreft, psychisch geweld of allebei; wie daarbij het kind van de rekening wordt, zal de gevolgen van emotionele verwaarlozing niet gauw van zich afschudden.

Groet,
TjerkB


N.B.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

Vandaag is het 4 mei. Wij herdenken de onnoemelijk velen die de hoogste prijs betaalden, hun leven, omwille van de vrijheid - want die is namelijk zwaar bevochten.

Vrijheid blijft een schaars artikel. In de kerk die ik verliet hebben zelfgenoegzame zegenaars en hun gezegenden deze zich toegeëigend - om naasten te bevoogden; ze meedogenloos aan hun denkbeelden te onderwerpen. Wie zich op weg naar het verheerlijkte einddoel niet aan de nieuw-apostolische regels houdt, moet het veld ruimen. De uitverkorenen kennen en koesteren vooral hun eigen vrijheid. Hun zalige en heilige apostelen dulden geen tegenspraak want prompt slepen ze je voor de rechter. Sympathisanten worden minzaam glimlachend gedoogd. Anderen worden op dezelfde manier verguisd! Verschoppelingen in dit machtsbestel zijn vogelvrij.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

Vandaag is het 5 mei, onze Nationale Bevrijdingsdag. Bevrijd uit de klauwen van een opdringerige niets en niemand ontziende vreemde mogendheid. Sommigen proefden destijds vooraf al meteen onraad. Anderen hielden zich er niet mee bezig. Inmiddels spreekt de geschiedenis boekdelen. Bijna uit het niets rukte er naderhand een legertje "levende apostelen" op. Met het evangelie van Jezus Christus als vrijbrief, hoog in het banier, zag het er eerst nog wel aandoenlijk uit. Maar van wie ze een vinger gaf, werd al gauw de hele hand genomen en de ideologische duimschroeven werden alsmaar steviger aangedraaid: "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird." Weg met de oogkleppen!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 11-05-2014, 18.30 uur]
TjerkB schreef:(...)
Het valt aan te raden onder ogen te willen zien dat de zelfvoldane machthebbers in deze "reli-industrie" wel eens hopeloos verknipte persoonlijkheden kunnen zijn.

(...)


Uit: Mijn bericht op "za 01 maart 2014, 13:37" in de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen"
@all

In 2006 verscheen er een managementboek onder de titel "The Seven Signs of Ethical Collapse: How to Spot Moral Meltdowns in Companies... Before It's Too Late", waarvan de inhoud als volgt werd toegelicht:
 • "Hoe komt het dat goede bedrijven in rotte appels veranderen? Het herkennen en bestrijden van de zeven waarschuwingssignalen voor ethisch verval kan helpen om boekhoudschandalen te voorkomen en het marktvertrouwen te herstellen. Om welke tekenen gaat het en wat is er tegen te doen?"
Wat dit met de Nieuw-Apostolische Kerk van doen heeft, mag duidelijk zijn: de kerkleiding heeft geen oog voor het ethische verval in haar eigen hoogste regionen. Vele duizenden forumberichten in binnen- en buitenland en zulks inmiddels gedurende een lange reeks van jaren hebben dit keer op keer pijnlijk duidelijk gemaakt. In het bewuste boek worden de volgende zaken belicht:

Afbeelding

Zowel op het vlak van zielzorg als op dat van de bedrijfsvoering geeft de nieuw-apostolische kerkleiding er geen blijk van hiervan ook maar íets te hebben begrepen. Wat mij betreft spreken wij alleen al daarom van een sekte. Bij dit kerkgenootschap wil men géén samenhang zien tussen oorzaken en gevolgen van ethisch verval. Als een kat draaien eigenzinnige incompetente "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" hier om de hete brij heen, zogezegd omwille van het "heerlijke einddoel".

Zie verder mijn bericht op "di 04 feb 2014, 23:54" in de thread "Wát is er gaande?".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Wat is een sekte?

Bericht door Levi »

@TB

Het intellect om het tij nog enigszins te keren heeft het zinkende schip allang verlaten.
Overgebleven zijn de gijzlaars lijdend aan het Stockholmsyndroom.
Op naar het heerlijke doel voor de leiders, een vette bankrekening en waardevast pensioen.

Wat is het stil rondom ' der Fall Rohn'!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Het intellect om het tij nog enigszins te keren heeft het zinkende schip allang verlaten.
Overgebleven zijn de gijzlaars lijdend aan het Stockholmsyndroom.
Op naar het heerlijke doel voor de leiders, een vette bankrekening en waardevast pensioen.

(...)


Uit: Bericht op "zo 11 mei 2014, 07:51"
@Levi
@all

Waar het bij de nieuw-apostolische kerkleiding grotendeels aan mankeert, is het gezonde besef van wat er bijvoorbeeld ook met het onderstaande wordt gezegd:
 • Geloof en ongeloof
  [22] In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. [23] Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. [24] Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ [25] Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, [26] maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. [27] Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. [28] Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. [29] Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, [30] en de Vader en ik zijn één.’

  Uit: Johannes 10 (NBV)


  't Is, Heer, Uw werk, van U alleen,
  het werk waarin wij staan
  ;
  daar Heer, Gij zelf de Bouwer zijt,
  kan ‘t nimmermeer vergaan.
  Wat Gij beloofd hebt in Uw Woord,
  een Helper, Die ons altijd hoort,
  dat zijt Gij heden in uw Zoon,
  in Hem staat Uw genadetroon,
  door Hem Gij werkt,
  steeds weer Uw volk versterkt.


  Bron: Eerste couplet van lied 88, gezangboek H.A.G.E.A. (1953)
Met de totstandkoming van de voor de Zijnen (!) verplichtende verordeningen bij het kerkgenootschap in kwestie, het "werk Gods" volgens de organisatoren, heeft men zich lelijk vergaloppeerd. In feite komt de nieuw-apostolische geloofspraktijk nu neer op het volgende: 't Is, Heer, ons werk, waarin Gij staat; het werk van ons alleen! Welnu, met zo ongelofelijk veel verbeelding en met zulke torenhoge pretenties ben je bij de Schepper van hemel en aarde heus aan het verkeerde adres.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

Zou er bij het kerkgenootschap "de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland" nu werkelijk niemand zijn die zich van het onderstaande echt iets wenst aan te trekken?
Redactie schreef:@all

Zo maar een greep uit de "witwaspraktijken" bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) ...
 • niet toegeven dat er werd gelogen, zoals bij "de Boodschap van stamapostel J.G. Bischoff"
 • het laten voorkomen dat er een rangorde bestaat bij geestelijke bedieningen
 • het verdraaien van feiten bij de geschiedschrijving
 • de mantel der liefde claimen wanneer een districtsapostel € 9.500.000 te veel uitgeeft
 • het goedpraten dat dienaren dubbele petten op hebben en zich schuldig maken aan belangenverstrengeling
 • een catechismus introduceren en dan doen alsof het om het Woord van God gaat
 • aangesloten leden en medewerkers psychisch letsel toebrengen en er geen verantwoording voor willen nemen
 • oecumenische betrekkingen toejuichen maar er ondertussen stiekem niets voor voelen
 • voorgaan in een openbare eredienst en op hetzelfde moment een deurwaarder op iemand afsturen
 • districtsvoorganger zijn en tegen beter weten in een oogje dichtknijpen bij fraude
 • voorganger zijn en tegen beter weten in bidden voor de zegen van God over offergaven die worden verkwist
Het moet allemaal maar kunnen! Is dat het werk Gods? Welnéé, eerder een criminele organisatie...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam


Bron: Bericht op het Forum van Bauke Moesker op "Di 28 Mei 2013, 10:30" in de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!"
Moet dít doorgaan voor de geloofspraktijk van consequent zwijgende "christenen" die desondanks claimen dat de liefde het teken is waaraan een ieder ze herkent?

Zie verder de thread "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos" waarin op het forum van Bauke Moesker een aantal feiten werd geïnventeriseerd.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wat is een sekte?

Bericht door TjerkB »

@all

In de opinie-rubriek van de digitale TIME kwam er begin dit jaar een veelbetekenend item voorbij: "Which Professions Have the Most Psychopaths? The Fewest?" Wie "bij God niet zou weten" waarom juist voor belangrijke mensen, die op enig moment écht hét verschil kunnen maken, "de menselijke maat" tegen ieders verwachting in er volstrekt níet toe schijnt te doen, komt in dit artikel (mogelijk eindelijk) te weten welk steekje er los is bij ze.
Psychopathy is a personality disorder that has been variously described as characterized by shallow emotions (in particular reduced fear), stress tolerance, lacking empathy, coldheartedness, lacking guilt, egocentricity, superficial character, manipulativeness, irresponsibility, impulsivity and antisocial behaviors such as parasitic lifestyle and criminality.

Uit: Artikel d.d. 21-03-2014, Eric Barker
Geestelijken blijken in de desbetreffende "ranking" de achtste plaats in te nemen:
Psychopathie kenmerkt zich door een voor slachtoffers en omstanders vaak hartverscheurend haperende gewetensfunctie. Plaaggeesten (!), behept met deze in tal van gradaties veel voorkomende persoonlijkheidsstoornis, zijn bijvoorbeeld onbegrijpelijk wreed of onverantwoordelijk. Het is anders en duidelijk méér dan narcisme, autisme of "geen empathie". Hun doen en laten is bizar; weerzinwekkend en per se níet "op het ziekelijke af". De stoornis valt (bijna) niet te behandelen.

Spijtig genoeg is het in de regel al aan de extreem late kant wanneer slachtoffers doorkrijgen dat zijzelf of in hun omgeving dierbare naasten een prooi zijn, waarmee gesold wordt; gespeeld. Psychopaten hebben een akelig haperende gewetensfunctie en dat levert in hun hele gedrag -bij nader inzien- een beslist herkenbaar alarmerend patroon op; een spoor van subtiele vernederingen; van afbraak. Wie medemensen niet in hun waarde laat, wie het op cruciale momenten laat afweten, wie op een gewiekste manier fouten afschuift op anderen; wie ondertussen voor zichzelf kans ziet om overal mee weg te komen - áltijd zijn het (voor hen die er kansloos tegenop moeten boksen) energieverslindende ongelijkwaardige relaties. Een extra moeilijkheid voor slachtoffers is trouwens dat bij psychopathie het ontzettend vaak daders betreft die populair zijn, sympathiek worden gevonden en/of (tot overmaat van ramp) heus invloed en "charisma" hebben. Daardoor blijven onhebbelijkheden lang verborgen. Psychopaten manipuleren, intimideren, misbruiken hun macht. Grijnzend laten ze je stikken in je verdriet en in je ellende.

Wie in het bovenstaande het nodige herkent maar in dit verband niet graag een diagnose stelt zonder eerst met nog véél meer zekerheid te kunnen vaststellen dat een situatie werkelijk zorgelijk is omdat de doffe ellende juist hiermee samenhangt, kan desgewenst -op alternatieve wijze- uit de droom worden geholpen. Onlangs verscheen namelijk de tweede druk van "Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren" van Jan Storms (ISBN: 978-90-202-1106-1).

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”