Geen woorden maar daden

Berichten over wat in het dagelijkse leven ons geloof raakt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 07-01-2014, 14.30 uur]
@all

Voorbeeldig omlijst met foto's van de "freudige Festtagsgemeinde an Neujahr", zoals de ambiance sfeervol werd omschreven, wordt er nu op de internationale website van de Nieuw-Apostolische Kerk fijntjes een onderwerp aangesneden, ten aanzien waarvan het de hoogmogende heren nimmer zal ontbreken aan de mooiste theorieën doch, wanneer het er in de praktijk op aankomt, des te meer aan de bijbehorende mooie daden. "Behaalde resultaten" in het recente verleden van de (volgens zogenaamde officiële publicaties 150-jarige) kerkgeschiedenis stellen op dit punt immers allerminst gerust. Laten degenen die al dit soort van zaken aan de orde stellen, er eerst zelf maar eens een lichtend voorbeeld in worden, heb ik gedacht. Niets is er gemakkelijker dan anderen voorhouden wat jezelf niet kunt waarmaken. Dit "nieuws" staat míj tegen.

Zie ook (op het forum van Bauke Moesker) het bericht op "Zo 16 Okt 2011, 20:08" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!", het bericht op "Za 01 Dec 2012, 16:50" in de thread op "Recente intimidatiepraktijken bij de Nieuw-Apostolische Kerk", alsmede het bericht op "Za 09 Nov 2013, 14:02" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012". Klare taal voor wie van niets mag weten.

Men praat op deze manier wel veel, doch men zegt ondertussen zo bitter weinig. Koude levenslessen worden het, het gesproken woord van de verafgode kerkleiders ten overstaan van hun apathische toehoorders. Vergane glorie is het daar, in de Nieuw-Apostolische Kerk. Als het anders was, had ik "never ever" gewaarschuwd. Zelfs met open ogen zien de "aangesloten leden" hier nog niet in wat er feitelijk constant gebeurt.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Het is nu al bijna gedurende een compleet kalenderjaar dat er op dit Forum aanhoudend zorgwekkende berichten worden geplaatst over kennelijke misstanden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. De kerk waar "levende apostelen" van Jezus Christus hét verschil zouden maken! Ook óns land (met sinds vorige week woensdag 16.669.112 inwoners; d.w.z. 16.669.111 plus 1) is gezegend met één van dezen, herkenbaar aan...
 • a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk;
  b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus
  (zie artikel 2, lid 1 van de statuten)
... én daaraan gekoppeld:
 • "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg"
  (artikel 8, lid 3 van de statuten).
(...)
Over enkele weken staat in Nederland apostel Peter Klene opnieuw terecht, en wel bij de rechtbank Utrecht. Terwijl hij zich te land, ter zee en in de lucht onvermoeibaar uitlaat in termen van "Het is vrede, ende sonder gevaer", doen juridische procedures welke er tegen het kerkgenootschap zijn aangespannen, het absolute tegendeel veronderstellen.

Anders dan in Jezus' tijd vinden de apostelen van tegenwoordig namelijk dat zij tevens begiftigd zijn met onder meer exclusieve rechten t.a.v. de besteding en het beheer van financiële middelen die gelovigen op hun verzoek, op basis van "de tienden", aan het kerkgenootschap beschikbaar stellen. Kortheidshalve zij hier verwezen naar mijn bericht op "di 16 aug 2011, 15:08" in de thread "Tenzij..." waaruit de onderstaande quote:
Het is niet niks is als een fatsoenlijk kerkgenootschap afzakt tot een ordinaire sekte. Bij de Nieuw-Apostolische Kerk ligt niemand er wakker van. Men verwacht de spoedige terugkeer van Jezus Christus, te midden van de nieuw-apostolische apostelen, en daarbij valt vrijwel al het andere in belangrijkheid in het niet. Ieder doet gewoon zijn of haar best. Men bezoekt de openbare erediensten, de kerkleiding organiseert evenementen die gemeenteleden muzikaal omlijsten, kinderen en jongeren volgen educatieve programma's en uit geldinzamelingen worden de salarissen betaald en kantoorkosten van kaderfunctionarissen. Ook zet de kerkleiding projecten op die nieuwe leden en/of geld opleveren. Als indicatie voor ieders financiële bijdrage wordt 10% van het inkomen genoemd. Naast deze basisbijdrage vraagt de kerkleiding geregeld om kleine extra's. Verder nemen de leden diverse onkosten voor eigen rekening.


Om de schijn van dilettantisme of die van een door de ijzeren wet van de oligarchie beheerste autocratie zo veel mogelijk weg te nemen, kent de organisatie uitzonderlijk veel "dienaren" die elkaar en anderen leiding geven. Toch wisselt alles op de wenken van de voorzitter van het internationale kerkbestuur, ook wel stamapostel genoemd. Deze laat zich bijstaan door districtsapostelen, ondersteund door districtsapostelhelpers alsmede door apostelen zonder extra statusaanduiding. Op aanwijzing van de apostelen voeren lagere kerkelijke ambtsdragers het beleid uit dat is vastgesteld in nauw overleg met de stamapostel. Zo zijn er opzieners, per regio geassisteerd door oudsten en districtsevangelisten. Lokaal kennen de kerkgemeenten meestal een voorganger, die wordt geholpen door priesters en diakenen. Men richt het (geloofs)leven in van de overige, voornamelijk vrouwelijke gemeenteleden, kinderen en ouderen.


Van de gelovigen wordt verwacht dat zij kerkelijke ambtsdragers zien als zegenaars. Naarmate hun "hand van leiding" meer wordt toegelaten in ieders leven, zou de zegen van God groter kunnen zijn. Kerkelijke ambtsdragers zelf dienen als zegenaar hun directe meerdere in de organisatie aan te nemen. Voor wie geen geestelijke bediening heeft, gelden alle aanwijzingen van elke zegenaar. Bij verschil van inzicht tussen zegenaars onderling, is niet ervarenheid of deskundigheid doorslaggevend maar de hoogte van het beklede ambt. Dit is het geval op alle bestuurlijke terreinen. Gemeenteleden die de kerk verlaten blijven er in de regel bij dat zij deze tredmolen uit vrije wil in beweging hielden, al wogen voor hen de baten meestal niet op tegen de kosten en ieders geïnvesteerde tijd. Opvallend is momenteel het streven bij de kerkleiding om zich in de samenleving tevens te profileren als charitatieve instelling.


Vanuit andere christelijke kerken wordt in toenemende mate de klacht beluisterd dat de nieuw-apostolische apostelen en stamapostel zich eigenmachtig, onterecht en brutaal op het standpunt stellen dat 1) alleen zij de Bijbel goed kunnen uitleggen; 2) dat buiten de bij de Nieuw-Apostolische Kerk ingeschreven leden om overige christenen zich geen kind van God mogen noemen; 3) geestelijken van andere christelijke kerken niet door God in hun ambt geroepen kunnen zijn, waaruit o.a. voortvloeit dat 4) in andere christelijke kerken het Heilig Avondmaal ongeldig wordt toegediend. Oecumenische activiteiten worden hierdoor niet zelden belemmerd. Om de identiteit van de Nieuw-Apostolische Kerk ten overstaan van andersgezinde christenen beter voor het voetlicht te brengen werd de totstandkoming van een catechismus c.a. toegezegd. Om uiteenlopende redenen echter stagneert het bewuste project sedert 2008.


Het is de kerkelijke ambtsdragers niet toegestaan om in het openbaar een persoonlijke mening uit te spreken die afwijkt van de nieuw-apostolische geloofsleer. Wie deze regel overtreedt, blokkeert niet alleen de weg tot zegen doch verliest voor de kerkleiding op slag diens geloofwaardigheid. Alleen disproportionele loyaliteit kan hieraan nadien nog iets goedmaken. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zullen niet schromen dwarsliggers publiekelijk af te vallen, bijvoorbeeld via het Internet. Geïnteresseerden die via het Internet met de Nieuw-Apostolische Kerk willen kennismaken, zullen overigens zien dat de kerkleiding geavanceerde communicatietechnieken inzet om haar doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Men presenteert zich als een moderne geloofsbeweging die mensen uit alle delen van de wereld met elkaar samenbindt door de unieke zending van haar "namens God" gewijde apostelen.


De geschiedenis van "het apostolische werk" in Nederland, welke teruggaat tot omstreeks 1863, toont zich weerbarstig door frequent ongenoegen tussen hoog op de ambtsladder opgeklommen leidinggevenden over de uitgangspunten van de geloofsleer. Veranderingen of aanscherpingen in de leer zorgden voor talrijke afsplitsingen. Niettemin breidde de kerk vanuit Duitsland, Canada en Zuid-Afrika zich gaandeweg sterk uit met thans wereldwijd circa 10 miljoen leden. Van oudsher is de saamhorigheid onder de gelovigen in de kerkgemeenten groot. Hierdoor komt er veel gezamenlijk tot stand, zoals op het vlak van koorzang, instrumentale ensembles en orgelspel. De bouw van nieuwe kerken wordt uit bij elkaar gelegde middelen bekostigd. Hoge dienaren verlenen aan elkaar decharge voor het gevoerde financiële beleid, ten aanzien waarvan men tegenover anderen tot op heden geen enkele transparantie voorstaat.


Dat deze kerk afglijdt naar het discutabele niveau van een sekte hangt samen met de transitie waarin de geloofsbeweging na de opkomst van het Internet terechtkwam en waarin zij nu blijft steken. Het lukt de kerkleiding niet om van fouten te leren, cultuurverschillen voldoende te eerbiedigen en de geloofsleer te ontdoen van onzuiverheden. Invloedrijke behoudende districtsapostelen namens kapitaalkrachtige "gebiedskerken" kregen hun zin. De huidige stamapostel, een gepromoveerde Duitse wiskundige, gaf toe aan een gedeeltelijke herintroductie en versterking van de geloofsinzichten die deze machtigen koesteren. Hierdoor botsen er nu werelden van verschil. Terwijl onverbiddelijk starre ideeën tot wet worden verheven, moeten grote sommen geld voor opzienbarende goede werken in de samenleving ieders aandacht van het getouwtrek afleiden. Wel claimt men exclusief "het werk Gods" te belichamen.Bron: Redactionele berichten d.d. 13-08-2011 "In de greep van de klauwen van de uitgekookte zegenaars" (1-7), in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Door allerlei (subtiele) verschijnselen van intimidatie hebben velen de Nieuw-Apostolische Kerk al de rug toegekeerd. Anderen kunnen het nog altijd niet geloven dat er op deze manier feitelijk wel sprake móet zijn van "kadaverdiscipline". Van "lagere dienaren" wordt immers verwacht dat men zich te allen tijde conformeert aan alles wat via de hedendaagse apostelen "de mond Gods uitgaat". Kritische vragen blijven steevast onbeantwoord - zogenaamd in het belang van een rechtsgang of van wat dan ook. Als men een doodenkele keer al ergens op antwoordt, wat in de achterliggende anderhalf jaar tweemaal schriftelijk is gebeurd, maken de "kerkvorsten" zich door knullig taalgebruik ongeloofwaardig, alsmede door zich boven de Wet te wanen. De laatste keer leverde zulks in kort geding zelfs een veroordeling op bij de voorzieningenrechter!

Indien de nieuw-apostolische kerkleiding -dankbaar gebruik makend van de ingekomen offerontvangsten- ergens goede sier mee kan maken, regent het -veelal door ingehuurde mediadeskundigen samengestelde- berichten en fotoreportages, maar o wee, als de "Godsgezanten" falen want dan wordt het opeens ijzig stil; dan wordt aan alle ondergeschikten het zwijgen opgelegd, en wie dan desondanks nog wat te mekkeren heeft - die kan voor de rest van zijn leven ophoepelen!! Van tevoren wordt zo iemand doorgaans al consequent gemeden, genegeerd en geïsoleerd zodat dwarsliggers vervolgens wel "uit vrije wil" willen vertrekken. Lief hè, van de "zegenaars": dat ze je dan gewoon laten gaan!

 • Liefdesverklaring

  ik houd van je,

  - maar dan wil ik wel dat je naar mij luistert en doet wat je mij hoort zeggen
  - maar dan ga ik er wel vanuit dat je mij voor het overige mijn gang laat gaan
  - maar dan hoef ik natuurlijk niet overal open en eerlijk over te zijn
  - maar dan kan het wel eens even duren voordat ik ergens antwoord op geef
  - maar dan zorg jij voor het inkomen en regel ik wel de financiën, en de rest
  - maar dan is dat uiteraard wel onder voorbehoud van alle rechten
  - maar dan krijg je nog zwart op wit wat er verder van jou wordt verwacht
  - maar dan hoef jij vanzelf niet te weten hoe ik werkelijk over jou denk
  - maar dan reken ik er wel op dat je mij en de andere ambtsdragers vergeeft
  - maar dan klop je maar elders aan of desnoods bij God als je ons nodig hebt


  je liefhebbende zegenaar

O, wat is dát toch verschrikkelijk lief. Heel erg... voor Jezus Christus.

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Ma 22 Aug 2011, 12:06" in de thread "Met alle middelen rechtens... "
@all

Misschien zegt de inhoud van een bericht als hierboven geciteerd u allen helemaal niets, net zo min wellicht als de beide onderstaande quotes:
Redactie schreef:(...)

Indien in het ontdekkend licht van Zijn genade (!) de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing wordt onderworpen, zijn de uitkomsten totaal ontnuchterend. Enkele punten:

- alleen personen die via een aantal opvolgende geestelijke bedieningen in de organisatie zijn opgeklommen, krijgen tevens zeggenschap over geldzaken
- door de aandacht die nodig is voor de behartiging van organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden houden leidinggevenden te weinig tijd over voor de geestelijke verzorging van naasten
- deze “ondergeschikten” hebben op dat punt niets in te brengen
- er is geen enkele uitwerking voorhanden over wat aangesloten leden onder zielzorg mogen verstaan
- de kerkleiding duldt geen machtskritiek en een degelijke klachtenregeling ontbreekt
- t.a.v. de macht die men uitoefent op grond van bestuursfuncties zijn er bijna geen procedures en regels
- leden kunnen nergens enig recht aan laten toetsen
- er bestaat geen enkele waarborg voor (de kwaliteit en de continuïteit van) zielzorg
- niemand vanuit de organisatie neemt het gegarandeerd voor je op wanneer je met zinloos geestelijk geweld onheus wordt bejegend
- bij de leden vindt men geen krachtig correctief vermogen om zaken te verbeteren


In vele organisaties ontlenen leidinggevenden hun waarheid aan de veronderstellingen van enkele tientallen of honderden naaste vertrouwelingen die mede uit eigenbelang steun geven aan die leidinggevenden. Zo werkt het althans niet zelden in de politiek en in het bedrijfsleven. Echter, het Werk des Heren zou daarop dé spreekwoordelijke uitzondering moeten vormen, doch in de Nieuw-Apostolische Kerk werd "de boodschap vol erbarmen" vervangen door een kille catechismus waarbij de leerstellingen op last van de hoogmoogende heeren dagelijks aan verandering onderhevig zijn. De piramide dient te worden omgekeerd! Priesters moeten diakenen ondersteunen, (...) en de stamapostel de apostelen; niet langer andersom. Zó is Jezus ons voorgegaan. Ten onrechte trekken dienaren zich méér aan van "hogere dienaren" dan van hun opdracht om een goede herder te zijn. De organisatie schijnt te moeten overleven terwijl ondertussen het organisme doodgaat!

Als mensen van vlees en bloed zo worden gemanipuleerd, breken ze. Ze zijn gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten. Jezus' opdracht "Weid Mijn lammeren (...), hoed Mijn schapen" werd overruled door de ingehamerde noodzaak tot het opblikken naar zegenaars. Onder zegenaars worden de broeders verstaan met een geestelijke bediening. Hoe "hoger" een dienaar is, des te meer hoogachting zou men aan deze verschuldigd zijn. Wie zich daarbij tegendraads opstelt, wordt rechts- en linksom te verstaan gegeven dat dan men voor zichzelf "de zegensweg" blokkeert. Sterker nog: je ligt eruit. Door de geneigdheid hoog op te zien naar hogere dienaren, kwam ook veel ellende ter afhandeling bij dezen terecht, en wel in een overdosis. Dit veroorzaakte bij hogere dienaren weerzin tegen vermeende dwarsliggers. "Lagere dienaren" zien voor zichzelf eerder een rol weggelegd om "zegenaars" te steunen dan de aan hun zorgen toevertrouwde zielen in de gemeenschap. Behoeft het een uitgebreid betoog dat men zo compleet de verkeerde kant op steunt?! Is het verwonderlijk dat zielen op een gegeven moment zijn moegestreden om te bereiken dat men voor vol wordt aangezien?

Is het logisch dat "hogere dienaren" de macht hadden om voor zichzelf te besluiten topsalarissen te krijgen? Kan iemand uitleggen waarom "hogere dienaren" leiding moeten geven aan de zakelijke bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie? Hoe is het mogelijk dat er in de Leidraad dienen en leiding geven niet wordt verklaard wat er onder zielzorg valt te verstaan? Waarom dringt het bij degenen die zich in de kerk bezighouden met de geschiedschrijving niet door dat voor God de halve waarheid hetzelfde is als een hele leugen? Wie kreeg er van God toestemming om recht te praten wat krom is? Om eenheid te veinzen? Om een welgemeend excuus uit de weg te gaan naar allen die door toedoen van "zegenaars" voor het leven zijn beschadigd, bijvoorbeeld na "de Boodschap" van stamapostel Bischoff. Daarom:
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16 (NBV)
Nu het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland bij monde van apostel Peter Klene er (met de omstreden brief van 21 februari 2010) onder de districtsvoorgangers feitelijk op heeft aangedrongen de statutaire bepalingen voorlopig maar te veronachtzamen, is het de hoogste tijd geworden om aan deze vorm van onbehoorlijk bestuur een halt toe te roepen! Districtsvoorgangers, indien u dit pijnlijk nalaat, zult u voor de gevolgen moeten instaan!

Realiseert u het zich alstublieft tevens dat u er bepaald niet voor spek en bonen bij zat toen de projectplannen voor o.a. Eimersstaete ook aan u werden ontvouwd. De leden van het kerkbestuur hadden u nodig om later eventueel aan de schijn van eigengereidheid te kunnen ontkomen. U bent het draagvlak geworden waarop men zich nu beroept. Zonder u was het in Arnhem geen volslagen mislukking geworden! U heeft destijds bij wijze van spreken feestelijk het lint doorgeknipt toen eensgezind de eerste schrede werd gezet op de door het bestuur (d.w.z. door districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra) aanbevolen weg naar het door u allen naderhand verheerlijkte eigentijdse rentmeesterschap. Weet u het nog?!

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Vr 17 Dec 2010, 15:52" in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!".
Redactie schreef:(...)
Hoe nu verder? In ons bericht van "vr 25 nov 2011, 11:38" werd het dilemma geschetst van de onverwachte confrontatie, zij het in het theoretische "platte vlak", van een nieuw-apostolische jongere met kritische geluiden uit de samenleving na een presentatie op school over het "werk Gods". Mijn persoonlijke gedachte hierbij was overigens: zo'n voorval staat in feite werkelijk te gebeuren en daar heeft dan ieder het dus maar gewoon... op aan laten komen. Waarom echter zo onverantwoordelijk, zo quasi-ongeïnteresseerd; zo ijskoud afstandelijk, geen blijk gevend van enige zorgzaamheid jegens jonge mensen met hun goudeerlijke enthousiasme? Zó naïef!? Nú al staan er door publicaties van het Ministerie van Veiligheid en Justitie immers vonnissen op het Internet, waarin de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland er "niet al te best" van afkomt.

Terwijl wij misschien geneigd zijn om argeloos alleen maar te denken dat het ons bekend voorkomt indien het in de prediking handelt over "lauw - in plaats van warm of koud" (vgl. Openb. 3: 16), gáát het dan vanzelf ondertussen wél ergens over! Ons geloof ís toch een levend (!) geloof? Of: wás dat het?! In elk geval is het inmiddels een vaststaand feit dat de nieuw-apostolische kerkleiding van níets wil weten, als het gaat om enige verantwoordelijkheid voor tekortkomingen op het zakelijke vlak, op het vlak van zielzorg, of op welk ander vlak dan ook, ernstiger dan wat menselijkerwijs een ieder, die naar beste weten en kunnen handelt, wellicht te verwijten valt. Heus, er valt met betrokkenen in redelijkheid níet te praten! Zie mijn bericht door op "vr 21 jan 2011, 17:39" in de thread "overspannen eindtijdverwachting in de NAK herleeft".

Vorige week heeft Bauke Moesker in dit verband nog eens telefonisch contact gezocht met enkele "hoofdrolspelers". Onderhand tegen beter weten in, zou onze eerste gedachte kunnen zijn! Nee, de meeste beslagen waren er nu af, aldus de desbetreffende "hogere verantwoordelijke leidinggevenden", betrokkene wonderwel welwillend te woord staande, zij het in de mechanische robotmodus. Wie in zo'n kennelijke staat een naaste (!) bejegent, richt psychisch letsel aan. Dan presteer je het, als vermeende "Godsgezant" zijnde, om iemand die al jarenlang op geen enkele terechte vraag een serieus inhoudelijk antwoord krijgt; om diegene brutaal een rad voor ogen te draaien!! Alsof óók dát er nog wel bij kan! (...) Men zal achteraf wel met de verklaring komen dat de vraag niet was gesteld vanuit de juiste "hartensgezindheid", met de juiste aanbieding, met juiste toonzetting, enzovoort. Dan bijt je als "zegenaar" gewoon (!?) van je af, want immers, óók stamapostel Leber vindt dat een discussie altijd "sachlich" moet blijven. Ontdaan van menselijke emoties. In werkelijkheid is zo iemand zelf waarschijnlijk bang voor diens eigen weggestopte emoties (!), bang om de controle en daarmee aanzien te verliezen; doodsbenauwd om uit "de mechanische robotmodus" te geraken.

Hoe naïef is trouwens "Zó naïef!?", en is dit niet iets wat wij ons allen aan mogen (c.q. moeten) trekken? Wie van kindsbeen af niet beter weet dan dat het allemaal lieve "ooms en tantes" zijn "in de dienst", zal het er héél moeilijk mee krijgen als men later middenin "de gemeenschap" het weerloze slachtoffer (!) wordt van zinloos geestelijk geweld! De gevolgen daarvan zijn één op één te vergelijken met de ernstige gevolgen van kindermishandeling in een vertrouwde omgeving. Bovendien is het bekend dat zulk geweld soms eerst nog járen kan aanhouden, voordat een kind eraan ontsnapt - en niet zelden is het dan ook nog een "toevallige" omstandigheid waardoor dit opeens gebeurt. Is dan meteen ook de hechting tussen een kind en zijn of haar gewelddadige omgeving voorbij? Natuurlijk niet! De ontreddering begint pas!! (...) Nu terug naar de nieuw-apostolische kerkleiding. Wat zijn dat feitelijk voor lieve mensen?! Godsgezanten, zegenaars, Boden van Jezus Christus, hogere verantwoordelijke leidinggevenden, dienaren, priesters, herders en leraren, kerkelijke ambtsdragers, broeders met een geestelijke bediening of, zoals Herr Dr. Wilhelm Leber zich laat noemen: "Oberhirte, geistliches Oberhaupt aller neuapostolischen Christen, Kirchenpräsident und Stammapostel"? O ja?

Voordat men zo ver is dat er afstand kan worden genomen tot omstandigheden, waarvoor er nu eenmaal een gezonde afstand nodig is om die enigszins neutraal te kunnen bekijken, kan er wel eens méér tijd voorbijgaan dan ondertussen een slachtoffer het kan velen!
 • En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?

  Bron: Genesis 4: 9 (SV-J). Zie ook de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Nee, vinden de dienende broeders in de Nieuw-Apostolische Kerk eensgezind; "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" geldt thans "ieder voor zich en God voor ons allen", want onze apostelen die, zoals bekend, als enigen de Bijbel kunnen uitleggen, gaan ons hier dienovereenkomstig in voor. En wij "folgen" ze "bis zuletzt" daarin "nach". (...) Waarvan akte en aldus gesproken, staande in de geloofsgehoorzaamheid, op de automatische piloot en in de mechanische robotmodus.

Hoe nú verder?! Kún je op zo'n manier überhaupt nog wel verder?

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Zo 27 Nov 2011, 14:49" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Stamapostel Schneider wil nu echter hebben dat zijn volgelingen, die vanaf 2014 de liefde van God dienen te belichamen, dergelijke berichten een keer of vijf, zes, aanhoren. Gewoon het ene oor in, het andere uit:
 • „Lasst uns immer wieder Zeit aufbringen, um dem anderen zuzuhören.
  Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft und doch hat man so wenig Zeit! Schenke dem anderen dein Ohr!
  Er braucht das! Und wenn du die Geschichte schon fünfmal gehört hast, höre sie bitte ein sechstes Mal an.
  Er braucht das! Es ist ein Zeichen des Mitempfindens, dass man zuhört.“


  Bron: »Mit Liebe ans Werk!« – das neue Motto für 2014
Aldus geraken deze volgelingen nu al decennia lang -gedachteloos- van de ene flow in de andere. "Zoo de wind is, waait het jasje". Men waait met alle winden mee, die er in dit machtsbestel worden aangewakkerd.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

@all

Simpelweg komt het er op neer, dat het internationale nieuw-apostolische kerkbestuur hooguit het gezag vertegenwoordigt dat men uit alle macht aan zichzelf -via statuten en wat dies meer zij- heeft toebedeeld. Onophoudelijk laat men over zichzelf de loftrompet steken. Niemand onder de machtsfiguren die zich van kritiek iets wenst aan te trekken. "Rechtpraters-van-wat-krom-is" schermen hun idolen in dit goddeloze machtsbestel gedwee af. Dit alles heeft niets, maar dan ook helemaal níets meer van doen met het evangelie van Jezus Christus. Daar kan men ondertussen wel de mond van vol hebben, maar het is schone schijn.

Zie verder de rubriek "Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?", de thread "Misbruik van geloof en vertrouwen" en het bericht op "ma 30 dec 2013, 16:37" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?".

Groet,
TjerkB


P.S.
BakEenEi schreef:
(...)
Sekten? Die had je toch in de jaren zeventig?’ Dat is de veelgehoorde reactie als ik vertel dat ik bezig ben met een boek over sekten. Dat er veel sektarische organisaties in Nederland bestaan, soms al tientallen jaren, weten weinig mensen. Dat deze organisaties vaak niet zo onschuldig zijn als ze lijken, willen weinig mensen geloven.
Dat blijkt wel uit de naïviteit waarmee overheidsinstanties zoals de Belastingdienst deze organisaties bejegenen. Sekten in Nederland genieten veelal de fiscale voordelen van stichtingen en hebben evenveel vrijheid als kerkgenootschappen om hun gedachtegoed uit te dragen. Wat zich werkelijk achter de voordeur van dergelijke organisaties afspeelt, lijkt niemand iets te kunnen schelen.

(...)
Wat opviel was dat bijna alle ex-leden zich schaamden. Over het feit dat zij, intelligente mensen, zich zo hadden laten beetnemen op een kwetsbaar moment. Ze hadden zich laten vernederen, hersenspoelen en misbruiken. Dat zij zich hier niet schuldig om hoefden te voelen, konden ze soms moeilijk geloven. Ze konden het zichzelf niet vergeven.
Ook angst leefde nog duidelijk in hun hart. Angst voor represailles van de groep die zij, soms lang daarvoor, hadden verlaten, angst voor juridische stappen, bedreigingen, vervelende e-mails, inbreuk op hun privacy en nog meer.

(...)

Bron: "Woord vooraf" uit IK WAS GEK VAN GELUK, EEN BOEK OVER SEKTEN. Lees »HIER« het eerste hoofdstuk. Zie tevens http://www.lsamsterdam.nl/boek/ik-was-gek-van-geluk/.

@all

Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar een in Nederland gevestigde "Algemeen Nut Beogende Instelling", waarvan het bestuur prompt een vooraanstaande advocaat inschakelde, een "christen", die óók mij o.a. sommeerde het hemelrijk te mijden met de gereserveerde plaatsen voor enkele met name genoemde sympathisanten van haar organisatie. Diens honorarium werd goeddeels gefinancierd uit fiscaal aftrekbare giften.

Toen ik het bewuste document had ingezien, was het mij op slag duidelijk dat één van beiden ongelijk had, namelijk de afzender of de geadresseerde, en dat het de laatstgenoemde in dit geval pertinent níet kon zijn.

Zie verder mijn berichten op resp. "Za 21 Sep 2013, 17:38" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering" en "Di 22 Okt 2013, 05:14" in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012", alsmede de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!".

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Di 26 Nov 2013, 11:38" in de thread "valse apostelen en profeten en zelfbenoemde messiassen"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

@all

In dit verband herinner ik mij nu het volgende bericht:
BakEenEi schreef:(...)
Doordat "het spel" door de machtigen hard wordt gespeeld, zijn er sindsdien vele nieuw-apostolische gelovigen gesneuveld. Bijvoorbeeld te denken aan de districtsoudste Thomas Feil, over wiens lotgevallen op dit Forum uitvoerig werd bericht. Talloze anderen gaan ten onder door de "op het hoogste niveau" in de Nieuw-Apostolische Kerk akkoord bevonden spelregels. Koppen dicht bijvoorbeeld over financieel wanbeheer. Twee jaar geleden, in april 2010, nadat hij mij o.a. had voorgehouden dat ik mij van het werk Gods (!) zou hebben gedistantieerd, schreef ik aan districtsapostel Armin Brinkmann het volgende:
 • (...) Maar nu; nu kijkt u op "anderen" neer. U bent een doorgewinterde zakenman geworden met genoeg eelt op de ziel om lastpakken van u af te houden. En zo handelt de nieuw-apostolische kerkleiding (tegenwoordig) "in commissie". Wie niet in stilzwijgen knipt en buigt wordt in uw politieke machtsbestel genegeerd, geïsoleerd en die mag helemaal wegkwijnen; althans daar stuurt u het met uw ongenaakbare houding op aan. Want u bent alleen een helper voor hen die eerst u helpen. Voor wat hoort wat. Hierbij wil ik het verder maar laten. De Nieuw-Apostolische Kerk wordt in Duitsland "een klassieke sekte" genoemd, zo las ik. Voor mij lijkt het intussen meer op een criminele organisatie. (...)
Uiteraard kun je dan in de Nieuw-Apostolische Kerk compleet "verrekken", zoals de Redactie elders op dit Forum al aanhaalde, welke kans ikzelf trouwens maar niet heb afgewacht, doch zulks terzijde, maar er is op deze manier bij dit kerkgenootschap vanzelf wel iets grondig mis. Voordat ik de kerk verliet, heb ik daarover wel 10 jaar lang mijn zorgen uitgesproken, bij allen die het aanging. Wie redelijk goed oplet, ziet het immers allemaal gebeuren wat er stilaan verkeerd uitpakt. In de Nieuw-Apostolische Kerk evenwel wordt een ieder geacht "de machtigen" níet tegen te spreken. Zij zouden aller dienaar zijn! Alleen; als je daarvan bitter weinig merkt, gaat er vast een keer lampje branden, wat je natuurlijk kunt negeren. Net zoals gezondheidsklachten. Echter, niet alles wat vanzelf komt, gaat ook vanzelf weer over. Zó ook bij de Nieuw-Apostolische Kerk, waar de machtigen hun hand lelijk hebben overspeeld. Niet op één terrein, doch op vele. Men is het vertrekpunt uit het oog verloren. Nee, niet voor de organisatie; maar het vertrekpunt in Zijn werk voor de levende have. In dat opzicht is er wel degelijk een faillissement in zicht. Het faillissement van de zelfgenoegzaamheid onder de machtigen. Niemand scheelde het wat, toen ik -vóórdat Brinkmann in Nederland aantrad- waarschuwde voor diens woorden...
 • "Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht hingenommen werden"!!
Ondertussen, zo bleek later, liep betrokkene rond met ten minste één groot geheim: doordat hij zich niet aan de statuten had gehouden, was de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen al in 2007 voor 10 tot 15 miljoen euro aan offerontvangsten kwijtgeraakt aan een internationale oplichtersbende. Met zo'n akkefietje kom je in de Nieuw-Apostolische Kerk als machtige bestuursvoorzitter straffeloos weg. Ook een tweede akkefietje in dezelfde orde van grootte (!) kan er nog wel mee door. Immers: "In de Nieuw-Apostolische Kerk evenwel wordt een ieder geacht 'de machtigen' níet tegen te spreken." Ja apostel, nee apostel. [wordt vervolgd op TV]

(...)


Uit" Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Wo 06 Jun 2012, 10:21" in de thread "zal NAK NL doop andere kerken volledig erkennen?"
Dat ik trouwens bepaald niet de enige ben, die -noodzakelijkerwijs- bij het functioneren van Armin Brinkmann (eerst bij hemzelf) aan de bel trok, bewijst ook de onderstaande reactie bij Glaubenskultur-Magazine:
04.01.2014 C. G. aus S.
@ M.M. - Das was du schreibst kann ich nur unterschreiben. In meiner Gemeinde gibt es viele (selbst sehr betagte) Geschwister, die es ebenfalls kaum erwarten können, dass der unchristliche BA hier in NRW endlich abdankt. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn er "unehrenhaft" entlassen worden wäre und es nicht das "Gentlemen's Agreement" zwischen Leber und Brinkmann (siehe GD in Duisburg 2012) gegeben hätte, dass ihm seine völlig überzogenen Ruhestandsbezüge weiterhin aufrechterhalten lässt. Man bedenke, dass mal ein Bundespräsident wegen deutlich weniger Verfehlungen (mit deutlich geringeren Summen) zurückgetreten ist!!! Aber es gibt doch ein Sprichwort, dass Gottes Mühlen langsam mahlen... Er wird seine gerechte Strafe noch finden. Und wenn es nur dadurch ist, dass er von immer mehr "treuen" Geschwistern gehasst wird. So sagte es mir vor Kurzem sogar noch ein befreundeter Bischof hier in NRW. Das passiert, wenn man einen nicht sehr gebildeten Menschen in so jungen Jahren bereits zu einem Apostel ruft. Seine Arroganz und sein unendliches Machtstreben haben ihn nun (vorzeitig) zu Fall gebracht. Uns hier bleibt nur zu hoffen, dass der zukünftige BA Storck SEINEN Fokus mal wieder auf den Glauben, die Nächstenliebe und die Seelsorge legen wird. Alles, was Brinkmann NICHT (vor)gelebt hat...


Bron: "Leserbriefe" m.b.t. Premium-Artikel "Verhandlung in Bochum (update d.d. 02-01-2014) - NAK NRW führt Rechtsstreit gegen unflätigen Kritiker"
Als gemeenteleden zich zó over deze "districtsapostel" uitlaten, heeft hij domweg de beest uitgehangen. Ongelofelijk, dat niemand daadwerkelijk ingrijpt om de ellende te beteugelen die zulke bobo's veroorzaken.

Opnieuw worden wij met de neus op het simpele feit gedrukt dat in dit hele bestuurlijke geheel de districtsvoorgangers de zwakste schakel zijn. Het omslagpunt ligt absoluut bij hen. Overdreven gevoelig voor complimenten van bovenaf in de organisatie, voor "een extra hoog ambt", voor het aanzien dat men wenst te genieten, gedragen deze "regiomanagers" zich als onnozele halzen, als gedoogridders en slijmjurken. Aan de andere kant; blijkbaar is er op de nieuw-apostolische kerkvloer nog altijd grote vraag naar zulke leidslieden die aldus kans zien om het gezonde verstand te betoveren. Dat kost je dan je geld en je leven!!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

@all

Hierboven werd er geen woord te veel gezegd. Zie onder:
Groet,
TjerkB


N.B. "Leserbriefe":
 • Afbeelding
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Opnieuw worden wij met de neus op het simpele feit gedrukt dat in dit hele bestuurlijke geheel de districtsvoorgangers de zwakste schakel zijn. Het omslagpunt ligt absoluut bij hen. Overdreven gevoelig voor complimenten van bovenaf in de organisatie, voor "een extra hoog ambt", voor het aanzien dat men wenst te genieten, gedragen deze "regiomanagers" zich als onnozele halzen, als gedoogridders en slijmjurken. Aan de andere kant; blijkbaar is er op de nieuw-apostolische kerkvloer nog altijd grote vraag naar zulke leidslieden die aldus kans zien om het gezonde verstand te betoveren. Dat kost je dan je geld en je leven!!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "wo 08 jan 2014, 12:55"
@all

Niet zonder reden zegt een spreekwoord: nood breekt wet. Wij allen kunnen in een situatie verzeild raken, waarbij onverwijld doortastend optreden erger moet voorkomen. Dan zie je af van het slachtoffer-gerelateerde martelaarschap doch neem je oplossingsgericht het heft in eigen hand. Als dat bij kamergeleerden, (in een kerkgenootschap) aan lager wal geraakte bestuurslui of bij anderszins dilettanten met een hoog minkukelgehalte vervolgens stank voor dank oproept, zal je op voorhand worst wezen:
 • "Die aan land van verren een schip in storm op de zee zien, plegen zich in te beelden, dat zy 't beter zouden te recht stieren en redden, dan die 'er in zyn, terwyl zy in zulk een ongeval meer raadeloos en handeloos zouden staan."
Wie vanwege de (hier) onthulde bikkelharde realiteit bij zinnen komt en het kerkschip verlaat, zal beter af zijn dan menig ander. Wie laat zich nu toch in 's hemelsnaam als een marionet opknopen aan een touwtje?!

Overigens werd dit scenario in drie commentaren tussen 7 en 13 februari 2010 al uitgebreid "doorgerekend" via de indexpagina van Bauke Moesker. Zie hiervoor: "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Wie vanwege de (hier) onthulde bikkelharde realiteit bij zinnen komt en het kerkschip verlaat, zal beter af zijn dan menig ander. Wie laat zich nu toch in 's hemelsnaam als een marionet opknopen aan een touwtje?!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "wo 08 jan 2014, 16:43"
@all

Als ik voor mijzelf naga hoe er de afgelopen 10 jaar over de Nieuw-Apostolische Kerk is geschreven op het Internet (en dat is mij voor een heel belangrijk deel bepaald NIET ontgaan), is dat op een verbijsterende manier hoogst bedroevend. Wie bij die ongelofelijk alarmerende berichtgeving niet heel snel de opvallende rode draad ziet die er doorheen loopt, houdt zich met opzet voor stekeblind - en inmiddels betreft dat onder de nieuw-apostolische kinderen van een mij intussen volslagen onbekende god nota bene verreweg de meesten. Zó erg is het het!! Aanstonds, op de internationale "Kirchentag 2014", mogen ze in München allemaal een kunstje doen, en ja hoor, men staat al te popelen van ongeduld. De godganse mensheid wordt opgetrommeld - om te zien hoe "witgepleisterde graven" in eigentijdse kleuren worden overgeschilderd. Alles wordt er tot elke prijs voor in stelling gebracht; het nieuwe jaar 2014 moet zelfs de geschiedenis ingaan als het door (de hooghartige) "stamapostel" Jean-Luc Schneider uitgeroepen jaar van de (zelfgenoegzame eigen)liefde.

"Vriend'lijke, zonnige zegengedachten wekt in mijn hart, Heer, het woord van Uw macht", zo wordt het bezongen in lied 649 van het NAK-koorboek. Daar heeft men nu al zéker 10 jaar lang geen boodschap meer aan...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Wie bij die ongelofelijk alarmerende berichtgeving niet heel snel de opvallende rode draad ziet die er doorheen loopt, houdt zich met opzet voor stekeblind - en inmiddels betreft dat onder de nieuw-apostolische kinderen van een mij intussen volslagen onbekende god nota bene verreweg de meesten. Zó erg is het het!!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "wo 08 jan 2014, 20:40"
@all

Onlangs nam in het noorden van ons land bij diens afscheid een voorganger van de gelegenheid gebruik door zijn bezorgdheid uit te spreken over het gezwalk bij de internationale kerkleiding met betrekking tot de geloofsleer. De dienstdoende districtsoudste sprak daarop in termen van respect voor de betoonde openhartigheid. Een echte zegenaar evenwel had voordien hemel en aarde bewogen om het niet zo ver te laten komen dat aan diens liefdevolle zorgen toevertrouwde zielen met zulk gezwalk leed wordt berokkend. Liever kruipt in de nieuw-apostolische geloofspraktijk zo'n "regiomanager" in de kont van een zogenaamde opziener of apostel dan hij opkomt voor naasten die hij voorwendt te dienen. Het is déze misselijkmakende en ten hemel schreiende toestand in de kerk die ik verliet, waardoor er een kille onherbergzaamheid heeft postgevat.

Het gedoogklimaat in deze geloofsgemeenschap was uiteindelijk van dien aard, dat niet alleen de gedane zaken geen keer nemen doch tevens dat een ieder moet worden gewaarschuwd voor brainwashpraktijken...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Het gedoogklimaat in deze geloofsgemeenschap was uiteindelijk van dien aard, dat niet alleen de gedane zaken geen keer nemen doch tevens dat een ieder moet worden gewaarschuwd voor brainwashpraktijken...

Uit: Mijn bericht in deze thread op "wo 08 jan 2014, 22:13"
@all

"Brainwashpraktijken? Daarover lees je toch alleen maar in berichten uit het buitenland? Wij, het nieuw-apostolische bruidsvolk van de Heer, 'de kroondragers', wij benaad'ren de mensen 'in de wereld om ons heen' juist helpend en goed. Dat leren wij ook in de gemeenschap want de dienaren die ons voorgaan, vermanen ons dat wij een luisterend oor voor ze hebben. En dat is wat nodig is want in de Bijbel staat het al geschreven dat de liefde zal verkillen (vgl. Matt. 24: 12). Ook is onze kerk geregeld in het nieuws door hulp aan goede doelen. Overal gaat misschien wel eens wat mis, maar misstanden; bij ons? De genadetijd is te kort om bij het negatieve stil te staan. Het gaat ons om het heerlijke einddoel en de liefde bedekt alle dingen. Wie naar een ander wijst, vergeet de balk in zijn of haar eigen oog. Laten wij de dienaren ondersteunen; níet tegenwerken."

Zo ongeveer zal men in de Nieuw-Apostolische Kerk desgevraagd geneigd zijn om te reageren. Helaas zullen slechts weinigen het zichzelf toestaan om ook eens met de ogen van een ander te kijken hoe men overkomt.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2639
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Geen woorden maar daden

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Zo ongeveer zal men in de Nieuw-Apostolische Kerk desgevraagd geneigd zijn om te reageren. Helaas zullen slechts weinigen het zichzelf toestaan om ook eens met de ogen van een ander te kijken hoe men overkomt.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "do 09 jan 2014, 10:16"
@all

Men redeneert steevast in de wij-vorm. Dit echter kan er al direct een belangrijke aanwijzing voor zijn dat men onvoldoende beseft hoezeer een ieder zelf de volle verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar aandeel in het algehele beloop van de gebeurtenissen. Over brainwashpraktijken evenwel gesproken: wát er in de Nieuw-Apostolische Kerk ook aan de orde is; de aangesloten leden hebben één ding goed te begrijpen, namelijk dat het eerst en vooral en uiteindelijk "een zaak voor de dienaren" zal zijn. De "hoogste" dienaren, wel te verstaan. Niemand, maar dan ook helemaal niemand heeft er verder wat in de pap te brokkelen. Nothing at all.

In de Nieuw-Apostolische Kerk maken de dienaren de dienst uit, én: over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Wie buiten de pot piest, wordt buitengesloten, ontvangt dreigbrieven of wordt voor de rechter gesleept.

Wie op zo'n manier bij de heersende machthebbers in deze antichristelijke kerk de duivel in schaapskleren onverhoopt recht in de ogen kijkt, zal op slag genezen zijn. Voorgoed uit de droom geholpen. Gered; verlost!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Praktisch apostolisch-zijn”