Kan ik daar wat aan doen?

Speakerscorner. Kopij via admin@samenapostolisch.nl
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi »

Tjerk,
"De onderste weg" is weggelegd voor de figuranten en de bovenste... voor de spirituele idolen die een VIP-bestaan verkiezen boven liefhebben, dienen en zegenen.
Nog erger is het gesteld met het middenkader, de onbezoldigde districtsdienaren.
Niet gehinderd door enige geestelijke bagage, volgen zij de beraadslagingen van de hoge heren en knikken eerbiedig
als er geknikt moet worden.

Voor een duppie per kilometer, en op de eerste rang, mogen ze zich dan laten fêteren als surrogaat geestelijken.
Ik ken er een die zijn natuurlijke vader, moeder, broers en zussen de rug heeft toegekeerd om als locale idioot 'geestelijk' geladen uitspraken te doen waarvan een weldenkend mens vindt dat hij ernstig verward moet zijn.

Het volk volgt evenwel en slaapt rustig verder,

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Nog erger is het gesteld met het middenkader, de onbezoldigde districtsdienaren.
Niet gehinderd door enige geestelijke bagage, volgen zij de beraadslagingen van de hoge heren en knikken eerbiedig
als er geknikt moet worden.

Voor een duppie per kilometer, en op de eerste rang, mogen ze zich dan laten fêteren als surrogaat geestelijken.

(...)
@all

Door de gekunstelde hiërarchische verhoudingen in de Nieuw-Apostolische Kerk laten "dienaren" zich bedienen, naarmate dezen zich hoger op de "ambtsladder" wanen. Daarmee is het Evangelie op de kop gezet. Men koestert een eigenzinnige ideologie waarbij enkel en alleen de "allerhoogsten" onder de kerkelijke ambtsdragers de dienst uitmaken. "Districtsdienaren" vormen in de organisatie het scharnierpunt tussen wie die ziekmakende wanorde in Zijn werk teweegbrengen en degenen aan wie zulks meedogenloos wordt opgedrongen. Dáárom mislukt hier de oogst!

 • Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, [11] want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.

  Uit: 1 Korintiërs 3: 10 (NBV)


  Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.

  Uit: Lucas 22: 27 (NBV)
Gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk worden geacht op voorhand en onvoorwaardelijk alle respect te hebben voor kerkelijke ambtsdragers; de "dienaren" die hun "zegenaars" zouden zijn - en de meest hooggeplaatsten onder hun zelfs in een allesovertreffende mate. Wie daarover kritische vragen stelt, pleegt "een daad van agressie". Dan duurt het niet lang, of je ligt eruit. Maar zoiets wordt niet open en eerlijk gecommuniceerd; welnee, je wordt gewoon stilletjes buitengesloten. Op die manier, weggepest in feite, vertrekken vermeende dwarsliggers doorgaans geheel en al uit eigen beweging. Ziedaar de ontkerstening, vinden hun "zegenaars".

Zie tevens het bericht op "Zo 15 Jun 2014, 14:22" in de thread "Geen woorden maar daden".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Deze week was een familielid jarig.
Ik zat temidden van volgende brs en zrs uit de gemeenschap waar ik vele jaren onbaatzuchtig diende.
Verkrampt deden ze hun best om met elkaar in gesprek te blijven over ditjes en datjes.
Vragend, uit beleefdheid, naar hun dagelijkse beslommeringen werd ik met dooddoeners beantwoord.
O gut je zult toch maar een gesprek hebben.

Ja, als ex Nakker ben je ook echt verdoemd!

Ben maar snel vertrokken...

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 20.30 uur]
Levi schreef:(...)
Deze week was een familielid jarig.
Ik zat temidden van volgende brs en zrs uit de gemeenschap waar ik vele jaren onbaatzuchtig diende.
Verkrampt deden ze hun best om met elkaar in gesprek te blijven over ditjes en datjes.
Vragend, uit beleefdheid, naar hun dagelijkse beslommeringen werd ik met dooddoeners beantwoord.

(...)
@Levi
@all

Ik herken dat. Wat er hier spijtig genoeg aan de hand is, is in feite dat de bron is opgedroogd. Een voorspelbare kwestie overigens van oorzaak en gevolg. Zie onder:
BakEenEi schreef:(...)
Nadat ik noodgedwongen (!) mijn lidmaatschap had opgezegd, schreef ik aan één van de bestuursleden die ik persoonlijk goed ken nog het volgende:
 • Ten afscheid

  (...)
  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Stamapostel en de gezamenlijke Districtsapostelen handelen in strijd met het Tweede Gebod door in Vragen en Antwoorden te stellen dat de Nieuw-Apostolische Kerk dient te worden beschouwd als het opnieuw opgerichte verlossingswerk van de Heer, en dat diezelfde kerk wordt geregeerd door de Heilige Geest. Zie vraag 167 van de Nederlandse uitgave 1993.
  Met dit uitgangspunt is er boven Gods akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht aangebracht.

  Op deze wijze is de nieuw-apostolische geloofsleer tot een nieuw “gouden kalf” gemaakt. Gelovigen wordt voorgehouden dat de Heilige Geest een religieuze organisatie zou kunnen bezielen, terwijl ambtsdragers worden geacht, zulks op straffe van uitsluiting, zich geheel en al aan zgn. Lehraussagen te conformeren. Hiermee worden schapen Zijner weide te grazen genomen. Bestuurders wijzen de verantwoordelijkheid af voor hun aandeel in de gestichte verwarring en zij laten slachtoffers met (blijvend) geestelijk letsel goeddeels aan hun lot over.

  (...)
  Het valt mij steeds meer op hoezeer er zich in onze kerk omstandigheden aftekenen van polarisatie, disharmonie en desintegratie. Anders gezegd, er ontstaat verdeeldheid doordat de overigens gedurig veranderende geloofsleer steeds meer dwingend wordt opgelegd; er ontstaat ongenoegen doordat er steeds minder ruimte is voor ieders spontane inbreng; en er ontstaat ontevredenheid doordat de kerkleiding zich het lot van “zwerfkinderen” niet aantrekt. Met zwerfkinderen bedoel ik kinderen Gods die het aldus aangemeten keurslijf niet paste...

  (...)


  Amersfoort, 4 mei 2007
(...)
Het zal rond 2002 zijn geweest dat ik in een gesprek bij ons thuis tegen een priester zei: "De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." Betrokkene hoorde het "in Keulen donderen" en wist ook niet wat hij ervan moest zeggen. Echter, wat het geloof betrof, heb ik graag altijd alles willen weten en ik deed ook moeite om veel aan de weet te komen. Zodoende was mijn informatie toereikend om te weten wat ik toen vertelde. Mijn interesse had (heeft) maar één enkele reden, en die komt erop neer dat ik wil(de) zijn "in de dingen mijns Vaders". Antwoorden bleven dus uit. Mijn vragen namen alleen maar toe, tot ik in 2007 het eenrichtingverkeer in de communicatie niet langer kon verdragen. Het had zelfs niet uitgemaakt toen ik "die statische toestand" eens vergeleek met kinderen die opgroeien in een gezin, terwijl de ouders telkens alleen maar zeggen dat vragen die bij deze kinderen opkomen er (nog) niet toe doen.

Het was in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) dus een kwestie van zwieg'n en ja-knikk'n. Daar had ik na 50 jaar apostolisch-zijn genoeg van want het maakte mij doodongelukkig. Ook dat was voor de "zegenaars" nog geen reden om de nood te lenigen. Telkens opnieuw had ik mij erover uitgesproken. Jaar-in, jaar-uit. Ik voelde als het ware een steek in het hart, steeds wanneer tijdens een openbare eredienst "de zorg van de districtsapostel" in de gemeente werd neergelegd: er zouden te weinig dienaren zijn. Dan sprak ik hierover bij een gezinsbezoek en stelde ik de vraag of de districtsapostel niet velen over het hoofd had gezien. Waren niet allen (!) een radertje in Zijn werk? Er was een afgebakende (exclusieve) "kring der dienaren", maar daar begreep ik na 50 jaar nog altijd niets van! Achteraf bezien denk ik dat als ik eens iets opmerkte het als een soort van humor, of zo, is opgevat. Het werd in elk geval níet serieus genomen. Nimmer!

Het wegwuiven, bagatelliseren van vragen en opmerkingen zoals ik er nu enkele voorbeelden van gaf, werkte bij mij als zand in de raderen. In feite kwam ik op de nieuw-apostolische geloofsweg er amper nog door vooruit. Altijd had ik het fijn gevonden om ingedeeld te zijn als organist, maar de laatste keer (het was eind april 2007) wist ik dat ik het daarna niet meer zou kunnen. Ik maakte dat nog wel kenbaar, maar tegelijkertijd wilde ik mijn vrijheid terug! Niet langer wilde ik ingekapseld zijn in een beklemmend menselijk denksysteem met per saldo alleen maar eenrichtingverkeer in de communicatie.

(...)


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Di 25 Jan 2011, 16:33", in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Zie ook het bericht op "Di 25 Nov 2014, 18:58" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
De angst om geen "verstokte lotgenoten" meer te hebben wanneer de waarheid aan het licht komt, is vaak veel groter dan de wens om een normaal leven te lijden... Lezenswaardig in dit verband is wellicht het boek "Bevrijding van trauma, angst en onmacht - op weg naar gezonde autonomie en liefde" van prof.dr. Franz Ruppert.
 • [10] De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ [11] Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. [12] Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. [13] Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
  [14] In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
  en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.
  [15] Want het hart van dit volk is afgestompt,
  hun oren zijn doof
  en hun ogen houden zij gesloten.

  Met hun ogen willen ze niets zien,
  met hun oren niets horen,
  met hun hart niets begrijpen.
  Want anders zouden ze tot inkeer komen
  en zou ik hen genezen.”


  Uit: Matteüs 13 (NBV)
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 159
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door ZwartSchaap »

Levi,

Neerstrijken bij nog volgende NAK leden zoals door jou omschreven, komt mij zeer bekend voor.
Men is er verlegen mee dat ook jij aanwezig bent en de sfeer is geremd.
Zodra je opstapt omdat er geen fatsoenlijk contact tot stand kwam, vind iedereen dat uitstekend, men is weer onder elkaar.
Over de rand kijken hebben NAK leden niet geleerd dus met randfiguren kan men geen kant op.
Overigens zijn er ook tekenen van verandering omdat steeds meer leden de kerk verlaten.

Groet ZwartSchaap
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door Levi »

@zwarte schaap,
Men is er verlegen mee dat ook jij aanwezig bent en de sfeer is geremd.
Zodra je opstapt omdat er geen fatsoenlijk contact tot stand kwam, vind iedereen dat uitstekend, men is weer onder elkaar.
Treffend geformuleerd.
Wat mij vooral opvalt is dat het, met alle respect bedoeld, 'de eenvoudigen van hart' zijn die nog volgen.

Het sociale aspect is de bindende factor en is groter dan de geloofsinhoud.
Laat staan dat men iets (wil) begrijpen van de NAK politiek en polemiek.

En wat 'men' vooral verbaast is dat we er verlost uitzien :)

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
De angst om geen "verstokte lotgenoten" meer te hebben wanneer de waarheid aan het licht komt, is vaak veel groter dan de wens om een normaal leven te lijden...

(...)


Uit: bericht op "Ma 19 Okt 2015, 11:48" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?"
@all

Kortheidshalve verwijs ik ook naar een drietal berichten van gisteren:
 1. Ma 04 Jan 2016, 10:41 in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
 2. Ma 04 Jan 2016, 17:34 in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
 3. Ma 04 Jan 2016, 23:50 in de thread "Jehova"
De reden ervan om nu door te gaan op de inhoud van al deze berichten is dat ik wil onderstrepen dat het belangrijk is de "puzzelstukjes" met elkaar te combineren.

Als alles goed uitpakt, zegt men wel eens: "Never change a winning team!" Een minder ideale situatie daarentegen stemt tot nadenken: wat valt eraan te verbeteren? Hier wringt in de Nieuw-Apostolische Kerk de schoen want de aangesloten leden moeten geloven dat het bestuur alles al precies zo heeft geregeld zoals God het wil. Anders gezegd: indien de "navolgers" de daad voegen bij het woord van hun "leidslieden", komt alles goed. Dan kom je in de hemel en ontvang je genade voor recht.

Er wordt vreemd van opgekeken als desondanks iemand de vinger opsteekt om een vraag te stellen. Daarom laten bestuurders zich alleen interviewen door mensen die zijzelf hebben aangesteld - om van het eenrichtingverkeer in de communicatie maar één voorbeeld te noemen. Men beantwoordt alleen de zelfgekozen vragen.

Ziedaar "the facts in a nutshell".

Daarom, de kwestie is niet "Kan ik daar wat aan doen?" maar "Wíl ik daar wat aan doen?"! Anders geformuleerd: "Willen we naar de Dam, dan gáán we naar de Dam!"

Ook van gezonde tegenspraak zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk de "godenzonen" niet gediend. Bij kritiek, hoe opbouwend deze ook is, word je al gauw verdacht van staatsvijandige activiteiten die het werk van God ondermijnen. Laat niemand de "boerenlogica" van de invloedrijke machtigen in deze kerk ter discussie stellen. Concreet: wie het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland niet eens is met Ruud Vis, Peter Klene, Rainer Storck of Jean-Luc Schneider, wordt straal genegeerd.

Het nieuw-apostolische rijk van een mij overigens onbekende god wordt bestuurd zoals in een zeer gesloten dictatoriale staat. Alleen het recht van de sterkste telt...

Eén en één is twee: boerenbedrog. Zie verder de thread "Wát is er gaande?"

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Toen ik bij Glaubenskultur-Magazine het Premium-Artikel las over het in oktober 2015 uitgebrachte "Sondernummer der Leitgedanken zum Gottesdienst" ...

(...)


Uit: Bericht op "Di 05 Jan 2016, 21:35" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... "
@all

Toen ik bij Glaubenskultur-Magazine het Premium-Artikel las over het in oktober 2015 uitgebrachte "Sondernummer der Leitgedanken zum Gottesdienst", herinnerde ik mij een "Sondernummer" met het oog op de catechismus die op dat moment nog in de maak was. Een districtsvoorganger, in het dagelijkse leven trouwens een jurist, die aandachtig doorlas wat hem werd voorgehouden, had er zo zijn vraagtekens bij. In het maandelijkse rondschrijven onder de dienaren in zijn district merkte hij daarom zoiets op als: beste broeders, wij allen hebben nu wel dat "Sondernummer" voor ons liggen, maar ik doe er nog even niks mee want bij sommige formuleringen voel ik mij ongemakkelijk. (...) Oei. Het duurde niet lang of hij werd door een "hogere dienaar" op de vingers getikt die op zijn beurt ter verantwoording was geroepen door een nóg hogere dienaar. Het heilige principe "heeft u klachten, vertel het ons; bent u tevreden, zeg het anderen" was geschonden. Dat levert je in de Nieuw-Apostolische Kerk dus "een gele kaart" op. Bij twee keer: rood. Zie de thread Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' " op het voormalige Forum van Bauke Moesker.

Kan ik daar wat aan doen?
In het leven van ieder mens
komen ogenblikken voor waarop
hij tot zichzelf zegt: "Tja, dat kan
niet." En dan doet hij iets.


Erik Hazelhoff Roelfzema
Door het hierboven beschreven voorval raakten bij wijze van spreken de preciezen en de rekkelijken met elkaar op de vuist. En jawel: Thomas Feil werd opgeofferd.

Alleen het recht van de sterkste telt...

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 29 nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
Zie ook het bericht op "Zo 08 Dec 2013, 17:30" in de thread "Wát is er gaande?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 21.00 uur]
TjerkB schreef:(...)
Nogmaals, de nieuw-apostolische geloofsleer valt en staat bij slechts één enkele zinsnede in de catechismus: "Ab 1897 bildete sich das Stammapostelamt als das führende Amt der Kirche heraus, das Friedrich Krebs bis zu seinem Tod im Jahr 1905 bekleidete." Hoe dit in zijn werk is gegaan, schijnt niemand te mogen weten.

(...)
De nieuw-apostolische machthebbers zijn makelaars in woorden, woorden en nóg eens woorden. Van hun nietszeggende zegen zal nimmer iemand wijzer worden.

Daarom, wie zich in deze kerk onheus bejegend voelt door op enigerlei wijze het slachtoffer te zijn geworden van psychische onderdrukking, doet er verstandig aan niet langer te verwachten dat boosdoeners berouw zullen tonen. Heus, bij oprecht berouw zullen de verantwoordelijken eerst hun machtsbestel moeten prijsgeven.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 26 Nov 2014, 20:24" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
@all

Al voor de vijfde keer is het nu dat ik de bovenstaande quote aanhaal. Bijna was ook ik ingemaakt, vermurwd en platgewalst door de overweldigende hoeveelheid woorden waarmee de nieuw-apostolische kerkleiding sinds jaar en dag non-stop ieders aandacht vraagt. Via openbare erediensten, bekendmakingen per circulaire of tegenwoordig ook langs allerlei kanalen via het Internet, met boeken en periodieken, en door middel van huisbezoeken, seminars, werkcolleges of workshops.

Wie tussendoor een vraag stelt, komt er al gauw achter dat de doordenderende machinerie in de organisatie daar nauwelijks op is ingesteld. Op de highway naar "het heerlijke einddoel" valt er schijnbaar geen tijd te verliezen - of zit dat misschien anders? Als je een doodenkele keer wat te vragen hebt, stuit je meestal nog niet op verzet want men zal je vast wel even willen aanhoren (wat natuurlijk niet hetzelfde is als inhoudelijk reageren), maar reken niet te vaak op zo'n vriendelijke geste.

Vrij vertaald: voor "kinderen" die gebaat zijn met een rugzakje of thans een zorgarrangement is in de Nieuw-Apostolische Kerk het maatwerk nog niet uitgevonden. Weliswaar maakt de kerkleiding nog enig onderscheid tussen mensen in verschillende werelddelen, maar iedereen zal moeten luisteren en gehoorzaam moeten zijn.

Het mag onderhand duidelijk zijn, maar door mij wordt van "dienaren", die op deze manier zogenaamd het Evangelie uitventen, aan de deur niet meer gekocht. Ik ben uitgekeken op hun lompe botte-bijl-gedrag, op hun ingestudeerde rammelende redeneringen en op hun robotachtige desinteresse (want: geen compassie met bijvoorbeeld slachtoffers van hun bazen en bovenbazen). Als mensen zo van de realiteit vervreemden, worden ze voor hun naasten bewoners van een ander planeet.

Vanwaar deze inleiding? Het is met de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk de verkeerde kant op gegaan. Voordat "wij" het op de kerkvloer in de gaten kregen, was bij nader inzien achter de schermen de tent al onherstelbaar verbouwd. Doodsbenauwd moeten ze zijn geweest, de invloedrijke bestuurders, die ondertussen overal als "Godsgezanten" met alle egards werden verwelkomd en alom op handen werden gedragen; bang om te worden ontmaskerd. Naast hen per se geen hogere macht.

De vragen die aan betrokkenen ter beantwoording werden voorgelegd, waren echter doorgaans gesteld door zielen die er vanuit gingen dat dienaren zouden dienen!

Op dit punt conflicteerden in de Nieuw-Apostolische Kerk de verwachtingen van de schapen en lammeren, op grond van het Evangelie van Jezus Christus, met die van hun herders. Deze laatsten eisten ontzag en hulpbetoon. De boze herders richtten hun blaffende honden af om de domme schapen en lammeren mores te leren.

In de afgelopen 30 jaar is dit wat er is gebeurd. Er is maar één uitweg: de farao's en tollenaars die op deze wijze de rest van de mensheid in gijzeling houden, zullen op hun schreden terug moeten keren:
BakEenEi schreef:(...)
Dienaren in Zijn werk hoefden helemaal geen concernleiders te worden; ze hoefden helemaal niet twee, drie of tien petten op te krijgen, enzovoort. Dit hele fenomeen legt in de Nieuw-Apostolische Kerk meteen ook de zwakste schakel bloot. Degenen namelijk die er wat van konden zeggen, ja, sterker nog, die er wat van móesten zeggen, zoals in dit geval met name ook de districtsvoorgangers; díegenen laten het afweten want de betrokkenen zijn evenzeer gebrainwasht! Het beste zou zijn dat de gezinsleden (!) van al deze "hoge dienaren" krachtdadig ingrijpen. Dan is er voor hun dierbaren tenminste nog een leven ná dit gekunstelde bestaan... Doet niemand wat en alles zou bij het oude blijven, dan eindigt de geloofsweg met tandengeknars.

(...)


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "wo 16 feb 2011, 13:38", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Zie ook -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 18 Okt 2011, 14:06", in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!"
"Kan ik daar wat aan doen?" Ja, dus. In tegenstelling met wat vermoedelijk velen denken, is het namelijk allemaal niet zo ingewikkeld want:
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Wie onder een hagenpreek niet langer aan weer en wind wil blootstaan, staat het vanzelf vrij om een kerk te bouwen en een kerkbestuur in de benen te krijgen, maar daarna hoeven de mensen hun belangrijkheid niet noodzakelijkerwijs te overdrijven. Zo simpel is het. God zendt wie Hij zenden wil en Hij zegent wie Hij zegenen wil. Zie in dit verband -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- ook het bericht op "Za 28 Jan 2012, 08:52", in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."

Dienen is echt heel wat anders dan heersen... Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • Het was in een kerstnacht. Ik was een jaar of negen en lag al in bed. Het vroor. Opeens hoorde ik dat er werd gezongen. Met mijn adem maakte ik tussen de ijsbloemen op de ruit (dubbel glas had je volgens mij toen nog niet) een plekje vrij waardoorheen ik naar buiten kon kijken. Het waren heilsoldaten die kerstliederen zongen. Elk jaar trokken zij tijdens de kerstnacht, blij in het geloof, zo bij ons door de stad. Het kindje Jezus was geboren, voor alle mensen! Wij hadden het geluk dat er tegenover ons huis een lantaarnpaal stond die de hele nacht bleef branden. Dat was alleen zo met de lantaarns in het midden van de straten en op de hoeken. Bij onze lantaarn hadden de zangers ook dit jaar weer hun zangbundels te voorschijn gehaald. Onder het zingen zag je wolkjes in de lucht van het uitademen. Tussen de liederen door sloegen sommige mannen de armen krachtig om hun lichaam heen. Tegen de kou. Het zingen gaf me een heel speciaal gevoel. En ik was er trots op dat juist bij óns huis er zo'n echte lantaarn was die 's nachts áán bleef.
 • In het najaar van 2002 gebruikte ik, samen met enkele collega's, in Den Haag ergens iets voor de lunch, toen er een heilsoldate binnenkwam. Op slag voelde ik de grootst mogelijke bewondering voor haar, want in een flits zag ik een vriendelijke oude dame van beslist al in de tachtig, doch in de kracht van haar geloof! Ik realiseerde me hoezeer dat werkelijk nog heel wat anders is dan "in de kracht van iemands leven". Vooral de blije uitdrukking op haar gelaat trof mij diep.

  In de Strijdkreet, die ik kreeg, las ik in de trein op weg naar huis iets opvallend moois:

  • "Geef dan de keizer wat de keizer toekomt, en God wat God toekomt."
   (Matth. 22 : 21)
  • "Jezus geeft de opdracht om aan God te geven waar Zijn beeld op staat. God heeft geen geld, maar mensen naar Zijn beeld in omloop gebracht. Hij wil dat zij hun waarde behouden."
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Kan ik daar wat aan doen?

Bericht door TjerkB »

 1. :shock:
  BakEenEi schreef:(...)
  Er tekenden zich namelijk steeds meer ontwikkelingen af die mij verontrustten. Ontwikkelingen van bovenaf en schijnbaar onafwendbaar, want er viel niets tegen te doen - wát ik ook probeerde. Toch begreep ieder van de ambtsdragers met wie ik erover sprak, wat ik bedoelde. In beginsel was dat hoopvol, maar het ingewikkelde eraan was voor mij tegelijkertijd dat al dit begrip niets ervan afwendde waarover ik telkens opnieuw mijn zorgen had uitgesproken.

  Aan één van de broeders had ik bijvoorbeeld een keer gevraagd: "Klopt het dat voor kinderen Gods 'de exameneisen' worden aangescherpt?" (...) "Ik zie namelijk dat de theorie intussen zulke vormen aanneemt, dat men bijna op HBO+ niveau geschoold moet zijn om te begrijpen wat 'de reine Jezusleer' voor ons allen omvat!" (...) "Gelden deze inzichten zoals die op het ogenblik in een catechismus worden uitgewerkt, ook met terugwerkende kracht voor hen die ons in de eeuwigheid zijn vooruitgegaan?" Het waren geen vragen die zich eenvoudig lieten beantwoorden, merkte ik wel. Ik moest het doen met een reactie die neerkwam op "Slechts vertrouwen, dat is al" en "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand". Intussen begon ik meer en meer een discrepantie waar te nemen tussen "de verheven theorieën" en hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat onder ambtsdragers die deze theorieën uitdachten en oplegden.

  Achteraf bezien heeft dat bij mij direct een proces van onthechting in gang gezet. Vele regels en voorschriften die men gedurig verordonneerde, heroverwoog en nader vaststelde, wederom heroverwoog en andermaal nader vaststelde, benauwden mij. Hoe viel dit toch allemaal te rijmen met de intimiteit tussen de Heer en al de Zijnen die bij Hem bekend zijn (vgl. 2 Tim.2: 19)? Met "God is dé Liefde"?

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 30 Dec 2010, 17:52", in de thread "Oudejaarsavonddienst 2010"
 2. :shock:
  BakEenEi schreef:(...)
  Als ik het mij goed herinner was ik de laatste keer toen ik in Amersfoort de dienst bezocht daar nog ingedeeld als organist. In de dagen die erop volgden liet ik het in mij omgaan hoe St.Ap. Leber zich sinds diens aantreden over allerlei zaken publiekelijk had uitgelaten. Zo zag hij de "Boodschap van St.Ap. Bischoff" als een "openbaring"! Ook stond hij het in die periode oogluikend toe dat er in de kerkgemeente Hamburg-Blankenese ongenadig werd afgerekend met vragenstellers. (...) Ik wist voor mijzelf genoeg en verliet de kerk. Hier waait nu een heel verkeerde wind; dat was mij volkomen duidelijk. Al jarenlang had ik "de ontwikkelingen" op de voet gevolgd. Ik wist het echt pertinent zeker: dit zal nog escaleren ook... Ik kon het hele woord "stamapostel" niet meer aanhoren!

  Aldus geschiedde het. Heus, er was géén profetische blik voor nodig om dat te zien aankomen. Ik had gewoon van tevoren met veel belangstelling opgelet wat er internationaal gaande was in de Nieuw-Apostolische Kerk. Wie dan een aantal puzzelstukjes met elkaar combineert, ziet eenvoudig wat ikzelf ook zag, namelijk: "de tent wordt onherstelbaar verbouwd". Wat ik echter niet voorzag is dat menigeen met wie ik erover sprak mij tot op heden alleen maar glazig aan zou kijken. Dit is uiteindelijk de meest bevreemdende ervaring geworden die ik in mijn leven heb opgedaan. Dat er iets mis zou zijn met de stamapostel, de eerste knecht van God op aarde, enzovoort, enzovoort; zoiets hield zowat niemand voor mogelijk.

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 10 Feb 2011, 19:34", in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL"
 3. :shock:
  TjerkB schreef:(...)
  Wie onder een hagenpreek niet langer aan weer en wind wil blootstaan, staat het vanzelf vrij om een kerk te bouwen en een kerkbestuur in de benen te krijgen, maar daarna hoeven de mensen hun belangrijkheid niet noodzakelijkerwijs te overdrijven. Zo simpel is het. God zendt wie Hij zenden wil en Hij zegent wie Hij zegenen wil.

  (...)


  Uit: Bericht op "Zo 07 Feb 2016, 15:38"
@all

Terwijl ik dit bericht schrijf, hebben velen al gedurende een reeks van jaren alles eraan gedaan om kenbaar te maken dat de nieuw-apostolische kerkleiding zich ten onrechte afwendt van zielen, bij wie het weerstand oproept om onderworpen te zijn aan kerkelijke ambtsdragers die aan de hand van "vreemdsoortige leerstellingen" een onevenredig hoge tol van ze eisen. Er wordt op deze zielen, hoewel het Evangelie van Jezus Christus ze voor ogen staat, neergekeken alsof ieder moedwillig te weinig acht slaat op de in de Nieuw-Apostolische Kerk verkondigde doch heimelijk verzwaarde wil van God. Daardoor treft menigeen door misleiding en wanbewind een eenzaam lot. Zoals in binnen- en buitenland ook anderen kan ik dit niet goedvinden en ik verzet mij ertegen. Toch blijft het geestelijk misbruik van onschuldigen hier voortduren. Nogmaals wijs ik op de gezondheidsschade die daardoor aan de betrokkenen wordt toegebracht. Aan allen die het aangaat vraag ik niet langer uit ambtelijke willekeur of anderszins kortzichtigheid de gelijkgerechtigheid van naasten laconiek te veronachtzamen. Keer op uw schreden terug, desnoods als enige.
 • Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

  Uit: Handelingen 15: 10 (NBV)
 • [24] Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, [25] want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
  [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.


  Uit: 1 Korintiërs 1 (NBV)
 • Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.

  Uit: Hebreeën 13: 9 (NBV)
Groet,
TjerkB


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Wat kan ik nu nog geloven (?), kan de gedachte zijn die het voorgaande in deze thread oproept. Haal eerst in alle rust alle verwarrende ballast van uw schouders, zou ik willen zeggen:
 • [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  Uit: Matteüs 11 (NBV)
 • Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

  Uit: 1 Samuël 16: 7 (NBV)
In de Nieuw-Apostolische Kerk laat men het voorkomen alsof de mensheid alléén aan de niet nader omschreven relatief hoge toelatingseisen voor het hemelrijk kan voldoen indien belanghebbenden zich jarenlang systematisch oefenen in de eigentijdse nieuw-apostolische geloofsleer dan wel zoals deze later mocht zijn herzien.

Welnu, dat mag u vergeten! Statuten, huishoudelijk reglement, Leidraad dienen en leiding geven, catechismus - bezien in het licht van de eeuwigheid zijn al deze voortbrengselen van menselijke dadendrang van nul en generlei waarde. Hetzelfde geldt voor de wurgcontracten waaraan "hoge(re) dienaren" hun status ontlenen. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Waar gaat het dan wél om?
 • [25] Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, [26] en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?

  Uit: Johannes 11 (NBV)
 • [28] Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ [29] Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; [30] heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” [31] Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

  Uit: Marcus 12 (NBV)
(...)


Uit: Bericht op "Do 28 Jan 2016, 00:00" in de thread "Beschermheer Herr Dr. Wilhelm Leber houdt de boot af"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Essays, Columns & Interviews”