Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Tjerk, Zwartschaap, all,

De Leidraad Dienen en Leidinggeven is niet meer beschikbaar op de Nederlandstalige sites!
Opzet, toeval?
Op de internationale sites is de richtlijn wel voorhanden.

Wat van iedere zichzelf respecterende en ingezette(!) dienaar wordt verwacht, hakt er flink in.
Requirements for those entrusted to lead
To fulfil the functions of those entrusted to lead spiritual qualities like:

Profound faith
Fear of God
Love of one's fellow man are necessary,
as well as qualities of leadership like

Openness
Honesty
Discretion
Ability to communicate and take criticism
Self-confidence
Enthusiasm and self-sacrifice
Resilience

Those entrusted to lead should always be ready to assess their own leadership style and to continue to develop their ability to lead. In line with Christian understanding, they respect the religious views of all persons. They do not deprecate other cultures, customs, and practices. Rather in their encounters with others they show due respect. They do not demand more from ministers and Brothers and Sisters than they are prepared to do themselves.

The credibility of those entrusted to lead requires that they keep their commitments, that their actions are plausible, and that their decisions are well-founded. Here a passage from James (1:22) provides a valuable orientation:

"But be ye doers of the word and not hearers only; deceiving your own selves." (James 1:22
Deze bindende richtlijn wordt massaal genegeerd!
Ondertussen rommelt men maar wat aan van hoog tot laag!
Zonder enige vorm van gêne schoffeert het dienaren corps de gelovige onderdanen.
Maar er is een kentering gaande. Met duizenden tegelijk verlaat men dagelijks deze sekte!

JLS neemt het slechts als kennisgeving tot zich en berust!

Hoelang duurt het nog voordat men gaat twijfelen aan zijn leiderskwaliteiten?

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Zonder enige vorm van gêne schoffeert het dienaren corps de gelovige onderdanen.
Maar er is een kentering gaande. Met duizenden tegelijk verlaat men dagelijks deze sekte!

JLS neemt het slechts als kennisgeving tot zich en berust!

Hoelang duurt het nog voordat men gaat twijfelen aan zijn leiderskwaliteiten?

(...)
@Levi
@all

Inderdaad:
TjerkB schreef:(...)
De Nieuw-Apostolische Kerk loopt dan ook niet in de eerste plaats leeg door zoiets als ontkerkelijking, doch het verstikkende klimaat ten gevolge van nodeloos hiërarchische machtsverhoudingen is er de oorzaak van. "Dienaren" op topposities in de organisatie hebben het er op aangestuurd om hardvochtige heersers te worden. Offergaven worden aangewend om naar buiten toe constant alles vele malen fraaier voor te spiegelen dan de eerlijkheid het gebiedt te zeggen. Omdat men op vele borden tegelijk schaakt, valt het venijn nauwelijks te doorgronden, doch wie de tijd en de moed ervoor overheeft om het machtsspel op veilige afstand enigszins te overzien, ontdekt in wat voor een gevangenis de gelovigen zich hier bevinden. Het is de omgekeerde wereld als dienaren op hun wenken bediend willen worden want zó gaat het er in de Nieuw-Apostolische Kerk aan toe!

(...)


Uit: Bericht op "Vr 10 Jan 2014, 22:39" in de thread "Voetangels en klemmen op de geloofsweg"
Zie ook het artikel "De onuitroeibare sekte-gekte" d.d. 16-10-2013 op de website van Bram Krol. Zie verder de thread "Wat is een sekte?"
TjerkB schreef:(...)
Er zitten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in de opzet van de organisatie "gewoon" enkele dodelijke systeemfouten. Hoe kinderlijk eenvoudig het ook is om het ontij te keren; de ambtelijke top is aan de gemeenteleden superieur en iedereen, voor zover velen de kerk niet al hebben verlaten, eerbiedigt deze domme wantoestand.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 04 Feb 2015, 13:26"
TjerkB schreef:(...)

Wat mij betreft is bij de nieuw-apostolische kerkleiding de geestelijke dood al klinisch ingetreden. Men leeft er op los en het ongegeneerde potverteren is begonnen.

(...)
Het is bij dit kerkgenootschap werkelijk één groot vat vol tegenstrijdigheden geworden. Qua machtsdenken koestert men het Duitse keizerrijk van 100 jaar geleden: http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdeta ... 9059118133.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 04 Feb 2015, 16:58"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 12.15 uur]
TjerkB schreef:(...)
De Nieuw-Apostolische Kerk loopt dan ook niet in de eerste plaats leeg door zoiets als ontkerkelijking, doch het verstikkende klimaat ten gevolge van nodeloos hiërarchische machtsverhoudingen is er de oorzaak van. "Dienaren" op topposities in de organisatie hebben het er op aangestuurd om hardvochtige heersers te worden. Offergaven worden aangewend om naar buiten toe constant alles vele malen fraaier voor te spiegelen dan de eerlijkheid het gebiedt te zeggen. Omdat men op vele borden tegelijk schaakt, valt het venijn nauwelijks te doorgronden, doch wie de tijd en de moed ervoor overheeft om het machtsspel op veilige afstand enigszins te overzien, ontdekt in wat voor een gevangenis de gelovigen zich hier bevinden. Het is de omgekeerde wereld als dienaren op hun wenken bediend willen worden want zó gaat het er in de Nieuw-Apostolische Kerk aan toe!

(...)


Uit: Bericht op "Vr 10 Jan 2014, 22:39" in de thread "Voetangels en klemmen op de geloofsweg"
@all

"Omdat men op vele borden tegelijk schaakt, valt het venijn nauwelijks te doorgronden", schreef ik. Het venijn?! Jazeker, en wel in de betekenis die de nieuwe dikke Van Dale hieraan geeft onder 2a, te weten: ze­de­lijk ver­gif, wat de be­trek­kin­gen van men­sen ver­gif­tigt, be­derft. Hoe zit dat dan precies? Dat zal ik moeten uitleggen, realiseerde ik mij, als ik eraan wil bijdragen dat de zaken, waarvoor ook ik -noodgedwongen via het Internet- de aandacht vraag, zich nog ten goede kunnen keren.

Intussen zijn wij ruim 10 jaar verder want al in 2005 begon ik aan dat heidense karwei. Binnen de Nieuw-Apostolische Kerk zelf was het alleen maar spreken voor de muren, die Oost-Indisch doof bleken te zijn. Ik weet nu trouwens exact waar dat aan ligt: een gebrek aan moed en aan waarheidsliefde. Die geloofspraktijk sloopt bij de gelovigen de krachten. De kerkleiding hanteert dubbele agenda's. Natuurlijk rust daar géén zegen op. Resultaat: men heeft zich hopeloos in de nesten gewerkt.

Als dienaren op hun wenken bediend willen worden, zijn de dingen op hun kop gezet. Zo'n wantoestand druist grievend in tegen het Evangelie van Jezus Christus... Ik heb mijn uiterste best gedaan om in die samenhang meerdere achtergronden te verduidelijken. Twee citaten:
BakEenEi schreef:(...)
Voor mij persoonlijk was in deze kerk het klimaat niet meer te harden. Degenen die het rechtstreeks aangaat, weten precies hoe ik dit bedoel, maar niemand onder hun bleek er de behoefte aan te hebben daaraan iets te verbeteren. Dit op zichzelf beschouwd leverde uiteraard de zoveelste ongerijmdheid op. Nadat ik mij in het ledenregister al had laten uitschrijven, zag ik het aankomen hoe het op de (tweede) Europese Informatieavond -van 4 december 2007- verkeerd zou uitpakken. Hierdoor besloot ik één van de bestuurders tijdig en adequaat te waarschuwen, doch wat ik had opgemerkt werd weggewuifd. Later kwam ik tot het inzicht dat men belangrijke kansen liet liggen om de m.n. op de Europese Jeugddag 2009 gepredikte verzoening als het ware te verzilveren. Ook toen zag de bestuurder (iemand anders, nu) tot wie ik mij had gewend niet in dat het wat om het lijf zou hebben wat ik daaromtrent aankaartte. Ten slotte besloot ik om er bij het (internationale) bestuur veel voor moeite te doen om te voorkomen dat het uit de hand zouden lopen met de rechtszaken tegen broeder Ronald Rohn. Keer op keer echter werden mijn aanbevelingen door de "Godsgezanten" genegeerd. Had men er daarentegen wat mee gedaan, dan hadden drie rampen zich niet voltrokken.

Ben ik nu zo'n held en begin ik er daarom zelf maar over?! Niet bepaald, maar ik ben wel een zodanig door de rauwe hardheid van de nieuw-apostolische geloofspraktijk gevormde ervaringsdeskundige, dat ik wéét dat het voor alle betrokkenen beter was geweest indien men een aantal bijzaken los had willen gaan zien van wat naar het evangelie van Jezus Christus de hoofdzaak mag zijn, namelijk de liefde van God. Die is van een andere orde dan het beschamende eigen belang. Ik ben dus van mening dat de bestuursleden in kwestie zich hebben laten leiden door de verkeerde motieven. Ook vind ik dat men bij anderen nodeloos de vrede heeft verbroken. Niet bij een enkeling, doch bij velen. Bij zeer velen zelfs. Dit getuigt van onhebbelijkheden waarvoor er in het werk Gods helemaal geen plaats is. Overigens betreft het hier een fenomeen, dat ik al minstens 10 jaar geleden bij de kerkleiding nadrukkelijk onder de aandacht bracht. Dertig jaar geleden begon ik er al over! Als in Zijn werk niet ieders gelijkwaardigheid wordt geëerbiedigd, is het niet Zijn werk! Spijtig genoeg worden in de Nieuw-Apostolische Kerk de zaken zó voorgespiegeld alsof Zijn genade zuiver zou zijn weggelegd voor hen, die het "totaalpakket" afnemen. Wie niet het evangelie van Jezus Christus omarmt inclusief alle nieuw-apostolische wetten en regels en wie niet tevens de wel degelijk door de internationale kerkleiding verordonneerde ongeschreven voorschriften en codes erbij accepteert; die valt bij de bestuurders van deze kerk in ongenade. Bestuurders nota bene die exclusief voor zichzelf en hun dienstknechten hoedanigheden claimen als zegenaars, Godsgezanten, dienaren en Boden van Jezus Christus. Alle overigen zijn "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" de onderworpenen aan hun ultieme gezag; kortom "de rest van de mensheid - dead or alife". (...) Kunnen pretenties van mensen nóg hoger reiken?

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 29 Aug 2012, 22:22", in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"
TjerkB schreef:[Bijgewerkt: 20.30 uur]


@all

Voordat op 4 december 2007 de (tweede) Europese Informatieavond plaatsvond, was er al jarenlang van vele kanten bij het internationale kerkbestuur op aangedrongen recht te doen aan de (interne) geschiedschrijving op het punt van "de Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff". Wat dit belang ver oversteeg, was uiteraard het grote belang dat ermee gediend zou zijn als eindelijk een poging zou worden gewaagd om de gewetensnood te neutraliseren, waarin duizenden zielen kwamen te verkeren toen zij niet onvoorwaardelijk in die Boodschap wisten te geloven, wat de betrokkenen toen van hogerhand in de organisatie zó sterk werd aangerekend dat er sancties volgden, tot excommunicaties aan toe. De brutale afstraffing op alle mogelijke spontane tekenen van gewetensnood trok daarna diepe sporen in relaties en de tot dan toe gevoelde intense onderlinge verbondenheid werd erdoor tenietgedaan. Wat dit in familiebetrekkingen voor hartverscheurende taferelen heeft opgeleverd, laat zich met geen pen beschrijven. Al deze achtergronden waren stamapostel Wilhelm Leber en apostel Walter Drave niet alleen maar oppervlakkig bekend; nee, ze wisten het donders goed. Desondanks kozen ze onbeschaamd voor een hoogst eigenzinnige en volstrekt onevenwichtig uitgewerkte voorstellingswijze van de werkelijkheid. Ze riskeerden de provocatie die er met de aldus geënsceneerde Desinformatieavond op die bewuste 4e december 2007 werd aangericht. Daarna logen (!) ze dat ze zouden zijn geschrokken van de door hun toedoen bij slachtoffers opengereten oude wonden. Indien bij een enkeling het gevoel van "secundair victimisme" was opgekomen, wilden Herr Doktor Leber en de zijnen dat vanuit hun oneindige goedheid achteraf eventueel wel betreuren. Maar daarmee moest de zaak dan ook voorgoed zijn afgedaan. Immers, tot op vandaag werd er nog geen punt of komma gewijzigd in het op 4 december 2007 gepresenteerde "Drave-Dokument": "Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis 1955 - Entwicklungen und Probleme". Wel gaf men aan dat het wellicht nuttig was daaraan een aantal op schrift te stellen getuigenissen toe te voegen van gelovigen, die de roerige jaren '50 en '60 zelf hadden meegemaakt. De toegezegde aanvullende rapportage laat echter nog op zich wachten. De intrinsieke tegenzin spat er zo vanzelf wel weer vanaf.

Hebben wij dan echter van doen met vredestichters, óf met de gepersonifieerde arrogantie van de macht?! Voor 10 miljoen nalopers van Führungsverantwortichen als Leber & Drave is dit natuurlijk helemaal geen vraag; en voor mij dus evenmin! Eerder al in 2007 had ik een aan de jaren '50 ontleende herhaling van zetten gezien in de omgang met vermeende dwarsliggers in de nieuw-apostolische kerkgemeente Hamburg-Blankenese. Ook toen loog (!) de internationale kerkleiding over de inspanningen die men zich getroostte om daarbij tot een -voor het "werk Gods" representatieve- oplossing te komen. Ikzelf heb correspondentie gevoerd waaruit dit blijkt. Daarmee was voor mij in het voorjaar van 2007 "the bloody limit" al bereikt want prompt heb ik toen mijn lidmaatschap opgezegd. Met het hele botte-bijl-gedoe van de heren kerkvorsten in kwestie wilde ik niets meer van doen hebben. Ik schaamde mij kapot voor hun "bulldozergedrag". Net als trouwens later nog voor allerhande malversaties die er aan het licht zouden komen en voor de diverse intimidatiepraktijken. Hoe kon ik ooit van zo'n club van constant zelfzuchtig feestvierende harlekijnen een aanhanger zijn geweest? Bij nader inzien hebben ze vanachter de coulissen hun heimelijke machtsspel uiterst geraffineerd gespeeld. Ik voelde nog enige compassie met de talrijke nieuwe slachtoffers die ze zouden maken. Daarom kroop ik in de pen. Ik wilde van "de kunst van het verleiden" beslist een paar zaken blootleggen, al zou maar één iemand er wat aan hebben. Er moet hier namelijk niet worden onderschat wat voor een ravage er in het leven van mensen kan worden aangericht als ze ontdekken hoe ze feitelijk een prooi zijn geworden van psychopaten! Gewetenloze kerkvorsten schaken op meerdere borden tegelijk. Daar hebben ze dus heel wat pionnen bij nodig. Pionnen die, als ze handig de overkant bereiken, allemaal kans maken om te worden gepromoveerd - tot "hoge(re) dienaren". Maar dáár zit hem juist de kneep: in het werk Gods bestáán er helemaal geen hoge(re) dienaren! Om toch iedereen vooral dáárin te laten geloven moest er boven Zijn akkerwerk een kunsthemel met kunstlicht worden aangebracht, en dat lukte! Een koperen hemel (...), waarbij uit alle macht vanaf de grond op de binnenkant ervan de nieuw-apostolische ideologie wordt geprojecteerd. Als in een modern planetarium.

Wie goedgelovigen op zo'n gewiekste manier te grazen neemt, maakt van een verlossingswerk een verdelgingswerk waarin goddelijk leven te gronde wordt gericht. Maar hoe zie je nu dat het allemaal niet echt is? Let op het effectbejag van de bedoelde Führungsverantwortlichen, zou ik hierop willen zeggen; op hun propagandamachine, waar zielen voor worden geronseld. Nietsvermoedend geeft men zich op voor een trainingssessie journalistiek of fotografie, met echter maar één doel: de naamsbekendheid van de organisatie moet worden vergroot evenals de acceptatie van haar "hoge(re) dienaren". Kernachtig uitgedrukt: het bedrog moet worden witgewassen. Alle "goede werken" zijn er goed voor. De schone schijn - daar gaat het om. Laat niemand ondertussen nagaan wat er van alle mooie woorden terechtkomt. Serieuze vragen stellen heeft geen zin want aan zegslieden wordt de opdracht gegeven die naast zich neer te leggen dan wel ontwijkend te antwoorden. "Staande in de geloofsgehoorzaamheid" en bang voor sancties waardoor hun "vooraanstaande positie" in het nieuw-apostolische "werk Gods" ter discussie zou kunnen komen te staan, speelt ieder zijn of haar rol in dit... rollenspel. Méér is het niet (meer). Zoals het kan worden nagelezen in 1 Korintiërs 1 vers 17, "Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd", valt er in Zijn werk met "diepzinnige welsprekendheid" niet veel te bereiken. Wij allen kunnen beter ons hart laten spreken, maar dan moet je geen marionet zijn, opgeknoopt aan een touwtje, in handen van "dienaren" die zich driest boven anderen verheffen. Hun freudiaanse vergissingen spreken boekdelen, zoals in Nordrhein-Westfalen waar de vermeende goede werken in de eerste plaats (!) blijken te zijn opgezet als "Aushängeschild der Neuapostolischen Kirche". Waarom zouden christenen zich op zo'n manier willen laten leiden door onzuivere motieven? Wie er beroerd aan toe is en echt hulp nodig heeft, wil geen figuranten ontmoeten die "goede werken" aanbieden om daarmee vervolgens in zogenaamde officiële publicaties van de Neuapostolische Kirche goede sier te maken. Ik walg van zulke smerige rotstreken. Waarom zouden wij recht praten wat krom is?!

"Versöhnung im Herzen" is heel wat anders dan "Versöhnung vor der Bühne".

Groet,
TjerkB


Bron: Bericht op "Zo 19 Jan 2014, 16:17" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"
"Waarom zouden christenen zich op zo'n manier willen laten leiden door onzuivere motieven?" Weet u het?

Groet,
TjerkB


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Ikzelf dacht aan een oud koorlied, "Neem mij aan, o Heiland Jezus, neem mij aan zoals ik ben" (destijds lied 93 in het koorboek). Mogelijk was dit lied in het nieuwe koorboek juist wel geschrapt vanwege de tekst. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kom ik al redigerend op bijvoorbeeld: "neem mij aan zoals ik moet zijn". Het gaat tegenwoordig om de prima indruk die je weet te maken, naar buiten toe en op "zegenaars". Voorgangers en andere organisatoren van bijzondere evenementen worden door "hoge(re) dienaren" dáárop afgerekend, weten ze. Dus dan zorg je er wel voor, wanneer zulke hoge vertegenwoordigers van het nieuw-apostolische hemelrijk hun opwachting maken, dat alles onder controle is. Dan waarschuw je slachtoffers zodat ze hun pijn verbijten, hun smarten verbergen. Ja, dan is "d'apostel" na afloop over ieders "aanbieding" vast ongelofelijk tevreden. Misschien krijgen degenen die dat allemaal zo keurig netjes voor elkaar hadden gekregen, de volgende keer van hem wel een "pond" erbij. Of een extraatje op "de hemelbank". Wie zal het zeggen?

Die eerste brief echter haalde bij mij ook een geheel andere herinnering naar boven. Compleet tegengesteld aan de bovenbeschreven schijnvertoning. Het betrof een kind van een jaar of acht, negen. Door een zwaar verkeersongeval dat in het gezin had plaatsgegrepen, was het zo kwetsbaar geworden dat een psychiatrisch onderzoek aan het licht bracht dat het gebaat zou zijn bij de bescherming die uitgaat van speciaal onderwijs. Na enkele maanden kwam er een plek vrij in een observatiegroep. In een voorafgaand gesprek wilde één van de ouders, misschien uit schaamte, toelichten dat het kind weliswaar extra zorg nodig heeft maar dat het beslist ook bijzonder hulpvaardig kon zijn. Alsof een stem uit de hemel tussenbeide kwam, antwoordde toen echter de woordvoerder van deze school voor speciaal onderwijs: "Al was het gedrag van uw kind heel lastig te hanteren en zouden wij er de handen aan vol krijgen; dan nóg zou uw kind hier van harte welkom zijn!" Denk je dat eens in, zo heb ik later nog vaak gedacht, in het werk Gods! Niet in wat daarvoor moet doorgaan, maar in het échte werk Gods. Sindsdien valt het mij zwaar als ik zie hoe "middenin de gemeenschap" de harten zich hebben verhard, hoe de liefde er bekoelde en hoe ook anderszins de zaken er kil en koud marcheren.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 19 Jan 2014, 22:20" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)"

P.S.
BakEenEi schreef:(...)
Toen ik werkzaam was op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland waren voor mij de offerontvangsten werkelijk heilig (!) doch uitgaven om uiteenlopende redenen soms discutabel. Echter, ik werd uitsluitend geacht mij bezig te houden met de -geautomatiseerde- verwerking van deze financiële gegevens; bij voorkeur met het verstand op nul en de blik op oneindig. Maar dat lag mij niet. Kerkelijke ambtsdragers in deze kerk bevinden zich in een soortgelijke -benauwende- situatie want van hun wordt er verwacht enkel en alleen uitvoering te geven aan het door een handvol machtigen bedachte beleid op het vlak van zielzorg - voor zover er op zo'n manier van zielzorg überhaupt sprake kan zijn! Ik denk nu achteraf dat Gerrit Sepers en ik feitelijk om vergelijkbare redenen zijn vertrokken. Zeer vastberaden.

De moeilijkheid is echter dat vele broeders en zusters het zich niet kunnen indenken dat "hoge(re) dienaren" wel eens méér of andere bedoelingen kunnen hebben dan die welke het daglicht kunnen verdragen. Tegen wil en dank (!) moest ik dat door mijn werk of in de kerk onder ogen zien! Ik begrijp anderen in zoverre dat ik mij bijvoorbeeld herinner dat toen ikzelf destijds de brieven las van de nieuw-apostolische priester Erwin Meier-Widmer, ik mij de inhoud ervan wel aantrok, maar ik kon eenvoudig niet bezien waardoor hij bij het internationale kerkbestuur geen gehoor vond. Beide partijen gaf ik dus maar het voordeel van de twijfel, en ik ging over tot de orde van de dag zonder mij ervan bewust te zijn geworden dat als de "vuurpijlen" die betrokkene afschoot serieuze noodsignalen waren, hier iemand -in geestelijk opzicht- levend werd uitgehongerd.

Erwin Meier-Widmer bleef een roepende in de woestijn. Pas jaren later zag ik de ernst ervan in hoezeer de "Godsgezanten" stelselmatig (!) maling hadden gehad aan diens geestesnood. Ik kwam pas tot dat inzicht doordat vanwege de opkomst van het Internet talrijke puzzelstukjes zich lieten combineren. Omdat ik dus weet wat er zoal voor nodig kan zijn om de blik wat te verruimen, neem ik de tijd om relevante achtergronden voor anderen te verduidelijken. Het is echt "a hell of a job" om door te krijgen hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen wordt gesold. Brieven worden ongevraagd voor commentaar doorgezonden aan derden, vertrouwelijke informatie is veelal gemeengoed, vaak is er geen beleid maar worden er alleen ad hoc beslissingen genomen, enzovoort. En de districtsvoorgangers spelen alsmaar stommetje. Zo niet; dan EXIT.

(...)

Wat nu het eventuele misbruik betreft bij schenkingen in Suriname; zolang de districtsvoorgangers stommetje blijven spelen, wordt zulk misbruik van binnenuit in de organisatie gefaciliteerd en gelegitimeerd. Het enige wat er daarnaast kan gebeuren is, dat ooit het Ministerie van Financiën ingrijpt vanwege het toezicht op een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Of, zoals naar verwachting aanstonds bij de kerk zelf, het Openbaar Ministerie vanwege onbehoorlijk bestuur en/of financieel wanbeheer. In de statuten is immers successievelijk elke medezeggenschap bij de aangesloten leden weggehaald. Dat hadden de goedgelovigen nooit moeten laten gebeuren. Maar ja, nu de "Godsgezanten" ook maar gewoon mensen blijken te zijn, moeten die statuten maar gauw kritisch onder de loep worden genomen. Desnoods op last van een rechtbank!

(...)

De laatste tijd wordt er in het nieuws veel gesproken over het afnemende consumentenvertrouwen. Telkens weer doet mij dit denken aan de klaarblijkelijke onverschilligheid bij de nieuw-apostolische kerkleiding over de negatieve beeldvorming die er door haar toedoen ontstaat, zowel door geklooi met de geloofsleer, door geklungel met bestuurlijke verantwoordelijkheden alsook door een hoop gedoe met de financiën. De uiterst kwalijke gevolgen van die onverschilligheid wentelt men af op de daarmee geminachte aangesloten leden die vooral gelovig moeten blijven bidden, werken en offeren. Dan vraag ik mij in gemoede af: hoe naïef moet je intussen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" zijn om zoiets normaal te vinden?! Is het niet "gewoon" straalbezopen zoals het hier toegaat? Waarom worden zulke excessen niet per direct aangepakt?

Er is hier "gewoon" een compleet ethisch reveil nodig! In feite komt het er op neer dat deze hele club wordt geleid door een machtig groepje Duitstalige ultra-conservatieven dat zich eindeloos laat amuseren door als graag geziene gasten alle ceremoniële feestelijkheden bij te wonen die men zelf overal laat organiseren. Ze zien er geen enkel probleem in om dan ook even een gebedje op te zeggen, een stichtelijk woord te spreken en onder de bedrijven door op eigen gezag straffeloos te experimenteren met offerontvangsten. Lang leve de lol. Waar hun komst wordt verbeid wordt het onkruid gewied, de ramen gewassen, de vloer aangeveegd en staan de kinderen van de zondagsschool al klaar met een boeketje in de hand. Ingehuurde media-deskundigen zorgen er wel voor dat er een goed-nieuws-show van wordt gemaakt met alle VIP's frequent op de foto.

Komt er zo'n ethisch reveil bij de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland)? Als het aan de ambtelijke top ligt: over hun dead body! Zonder dat er van overheidswege wordt ingegrepen, kan echter vrijwel niemand hier iets veranderen. De meest invloedrijke leden van het internationale kerkbestuur zijn in deze organisatie oppermachtig. Hoewel ikzelf geen cent meer geef voor de geloofwaardigheid van de districtsvoorgangers, zijn zij het die nu hét verschil zouden moeten maken. Zolang de rechtbank Utrecht nog geen uitspraak heeft gedaan in de zaak Rohn, kan dat zelfs nog enig respect afdwingen. Na woensdag 21 november aanstaande, wanneer deze uitspraak wordt verwacht, zal hun berouw dus te laat komen. Wie onder de gegeven omstandigheden als geen ander het verschil kan maken is de districtsapostel in ruste De Bruijn. Hijzelf weet waarom.

Wat wordt er nu opgelost indien districtsapostel De Bruijn een dezer dagen alsnog openheid zou betrachten? De eerlijkheid gebiedt het dat hij dit moet doen. Laat de waarheid maar in het volle licht worden geplaatst. De kerk zal er niet mee worden gered, en nog méér persoonlijk aanzien voor mede-verantwoordelijken zit er niet in, maar hij is het die ons kan vertellen hoe het hem is vergaan als de districtsvoorganger die binnen de kortste keren districtsapostel wordt. Hoe gaat dan de nieuw-apostolische bedrijfscultuur onmiddellijk als nooit tevoren met je aan de haal en hap je soms naar lucht om nog te kunnen overzien wat er allemaal gaande is. Uit welk hout moet je gesneden zijn om de rol te vervullen die je wordt toegedicht? Mocht je wel jezelf zijn? Wie staat je bij? Hoe wist je gedurig wat wijsheid was? Waar ging het mis? Wat gebeurde er dan?

Ik ben ervan overtuigd dat het enorm zal opluchten als districtsapostel De Bruijn hieromtrent uiteen zal zetten wat nodig is om voor ons allen -die het apostolische werk een warm hart (zouden willen) toedragen- de balans te herstellen. Er staat werkelijk helemaal niets op het spel wat het hier rechtvaardigt om een geheim mee het graf in te nemen; om te moeten knarsetanden... tot de dood erop volgt. Stel dat hij zou verklaren: "Ik was niet opgewassen tegen al het getouwtrek onder de dienaren. Ik had ook niet verwacht dat in de districtsapostelvergaderingen de brutalen het voor het zeggen zouden hebben. Te gemakkelijk maakte ik soms gebruik van mijn positie om van anderen een gunst te verlangen. Terwijl ik het al niet meer zag zitten, durfde ik als bestuurder niet te stoppen. Ik heb naar buiten toe zaken verdraaid. Ook ikzelf werd geïntimideerd."

Stel, dat op tweemaal een A4-tje daarover een solide verklaring wordt afgegeven. Tekst en uitleg waar wij met elkaar wat aan hebben omdat er in Zijn werk nu eenmaal niets op tegen is om samen de waarheid onder ogen te zien. Om hopelijk schoon schip te maken. Om herhaling te helpen voorkomen. Om niemand te kort te doen! Omdat géén van ons allen zonder zonden is. Om plaats te maken voor gerechtigheid. Om eindelijk niet langer komedie te hoeven spelen. Om je meest nabije naasten weer volkomen recht in de ogen te kunnen kijken. Om weer langs het strand te kunnen wandelen, en dan desgewenst zonder drogredenen naast je schoenen. Uit eerbied voor de nagedachtenis aan enkele dierbaren. Uit liefde voor wie daaraan tekort kwamen. Laat de mensen maar denken wat ze denken willen. (...) Neem die verantwoordelijkheid en sta ervoor in!


Van districtsapostel Armin Brinkmann en van stamapostel Wilhelm Leber valt namelijk niet te verwachten dat zij integer worden. Over en weer is het bij dezen vier handen op één buik. Zij wanen zich boven hun eigen wetten verheven en aan andermans regels hebben zij geen boodschap. Hun boorden zijn net zo wit als die van sommige criminelen. Ze speelden "Stratego" maar dan lekker eigenwijs; zoals het hunzelf het best uitkwam. "Een weinig lijden nog", en dan mag het Zwitserleven-gevoel toeslaan! Ze zijn trots op de verdienste dat met hún "tomeloze inzet" de organisatie al bijna kan worden onthuld in de nieuwstaat, speciaal naar hún programma van eisen. "Laat die De Bruijn vooral zijn mond houden, zodat wij de dans ontspringen. Wat verder in Holland het trio Klene-Klene-Vis van het leven maakt, zoeken ze zelf maar uit. Wat een sukkels!"

Zoals ik het -vanwege de ernst van de zaken waarvoor ik om aandacht vroeg- altijd heb gedaan, nam ik eerst rechtstreeks contact op met betrokkenen zelf: met apostel Peter Klene, met de districtsapostelen De Bruijn en Brinkmann, en met stamapostel Leber. Het paste ze tot op heden niet om met enkele zeer bruikbare aanbevelingen die ik aanreikte hun voordeel te doen. Wat men hierbij echter vermoedelijk vergeet is, dat er een maatschappelijk belang te dienen valt, nog afgezien van wat de waardigheid van een geestelijke bediening vereist om in deze samenhang juist te dóen in plaats van verwijtbaar na te laten. Op ongekende wijze is er misbruik gemaakt van vertrouwen. Velen voelen zich daardoor tot op het bot vernederd. Het scheelt ze niks, de machtsfiguren. Men trekt van Festhalle naar Festgottesdienst en van vestibule naar het volgende festijn.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 07 Nov 2012, 17:30", in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

willempower
Berichten: 276
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

Alles moet weg , begin is er .
Nu nog definitief sluiten vanwege de leugens die er nog steeds vanaf het altaar komen .
januari: geen kerkdiensten in het noorden
wo, 06.01.2016 | Categorie

In verband met de weersomstandigheden zijn voor vanavond (woensdag 6 januari 2016), de kerkdiensten in de volgende districten afgelast:
Assen, Groningen en Leeuwarden.

willempower
Berichten: 276
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@ all
Ik vraag me wel eens af hoelang het nog duurt voor de leden er achter komen dat ze verschrikkend vernacheld en belazerd worden .
De helft van de kerken al verkocht om brinkies 10 miljoen goed te maken , en straks word die klaploper ook nog helig verklaard .

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@ll
.
vr 08 jan 2016, 16:47
Politiechef Keulen weggestuurd

KEULEN -
Wolfgang Albers is niet langer de baas van de politie in Keulen. Hij is vrijdag met vervroegd pensioen gestuurd, melden bronnen rond de regering.

De zestigjarige politiechef kreeg de afgelopen dagen veel kritiek na de gebeurtenissen in zijn stad rond de jaarwisseling. 170 vrouwen deden tot dusverre aangifte vanwege aanrandingen en berovingen tijdens oud en nieuw in Keulen. Ongeveer duizend mensen hadden zich op het stationsplein verzameld en gooiden met vuurwerk. Toen de politie ingreep, vormden zich kleinere groepen. Daarna zouden vrouwen zijn omsingeld, lastiggevallen en beroofd.
,,Er was op het plein sprake van een moeilijke situatie, maar wij hebben gedaan wat we konden'', zei Albers over de situatie in zijn stad. Vrijdag moest hij toch vertrekken.
Albers kreeg de afgelopen dagen steeds meer kritiek. Die kwam onder meer van de minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière. Albers zou de situatie niet goed hebben ingeschat.
Als dit 'zelfreinigende proces' zich binnen de NAK zou voltrekken, bleven er niet veel hoog gerangschikte dienaren over!

Groet,
Levi
Laatst gewijzigd door Levi op vr 08 jan 2016, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Als zich dit 'zelfreinigende proces' binnen de NAK zou voltrekken, bleven er niet veel hoog gerangschikte dienaren over!

(...)
@Levi
@all

Indien de "resultaten uit het verleden" bepalend zijn voor de toekomst...
TjerkB schreef:(...)
Trouwens, wat er in 2001 in de NAK-Leidraad "Dienen en leiding geven" zou komen te staan, namelijk...
(...)
De bereidheid moet evenwel aanwezig zijn om in situaties waarin de oorzaak van de problemen gelegen is in het feit dat het bepaalde ambtsdragers of leidinggevenden ontbreekt aan formaat, deze aan te spreken of zo nodig wijzigingen aan te brengen in de bezetting. Als gesprekken noodzakelijk zijn, worden deze gevoerd met behoud van persoonlijke waardigheid.

Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden..


(...)
... dat bleek in de nieuw-apostolische geloofspraktijk niets, maar dan ook echt he-le-maal níets om het lijf te hebben. Wie ernaar verwees, kreeg nul op het rekest.

(...)


Uit: Bericht op "Do 31 Dec 2015, 00:32"
... blijft in de Nieuw-Apostolische Kerk het recht van de sterkste gelden.

Zie ook het bericht op "Vr 06 Nov 2015, 13:54" in de thread "De nieuw-apostolische Gouden Kooi" alsmede het bericht op "Do 17 Apr 2014, 22:09" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Tjerk
.... blijft in de Nieuw-Apostolische Kerk het recht van de sterkste gelden.
De NAK leiding excelleert in schijn, venijn en veinzen.
Hoe hoger de rang, hoe gekker de drang...!

En de slachtoffers? Who cares!

Groet,
Levi

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2078
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
De NAK leiding excelleert in schijn, venijn en veinzen.
Hoe hoger de rang, hoe gekker de drang...!

En de slachtoffers? Who cares!

(...)
@Levi
@all

Het meest verontrustende hieraan is, vind ik, dat overal vandaan dezelfde klacht wordt gehoord. Toen dat voor mij gaandeweg duidelijk werd terwijl de kerkleiding er telkens opnieuw blijk van gaf er tegenover de slachtoffers geen boodschap aan te hebben, althans niet "metterdaad", en voor het overige vrijwel iedereen die zich het lot van naasten-in-de-verdrukking had mogen aantrekken apathisch voor zich heen bleef staren, wist ik: het is werkelijk bizar - het is hier "de dood in de pot".
  • Het bittere gerecht
    [38] Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. [39] Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was. [40] Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in de pot!’ Ze konden geen hap door hun keel krijgen. [41] Toen zei Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.’ En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen.

    Uit: 2 Koningen 4 (NBV)
Men is in 2 Koningen 4 blijven steken bij vers 39 en in de Nieuw-Apostolische Kerk zijn de profeten afgeschaft. (...)

Elke grond tot klachten "in de gemeenschap" betrof "een zaak voor de dienaren", zo werd het ons -systematisch- voorgehouden. Daar zijn de "Godsgezanten" voor en zij zouden zich er wel mee redden. Veranderde er daarna aan een kennelijke misstand nog heel lang niets, dan gold: Gods molens malen langzaam maar zeker.

Zo werden in de Nieuw-Apostolische Kerk de goedgelovigen geïndoctrineerd en... murw gemaakt.

Toegeven; voordat ook ik daar uiteindelijk grote vraagtekens bij plaatste, is er veel water door de Rijn gestroomd. Ik wide ontzag hebben voor wie God zendt (...), andermans privé-leven is voor mij geen gemeengoed en vaak bereikte mij alleen maar oppervlakkige informatie. Juist doordat ik later werkzaam was op het bureau van de Centrale Administratie van de kerk kon ik allerhande zaken beter voor mijzelf in perspectief brengen. Dat is de reden waarom ik wéét waarover ik het heb.

Graag verwijs ik voor de duidelijkheid nogmaals naar de berichten op "Vr 06 Nov 2015, 13:54" in de thread "De nieuw-apostolische Gouden Kooi" en op "Do 17 Apr 2014, 22:09" in de thread "Bilaterale contacten NAK/VAG (Gesprächskreis Bottrop)". Zie ook het bericht op "Vr 27 Nov 2015, 15:51" in de thread "Der Fall Rohn".

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Tjerk,
@ll
Daar zijn de "Godsgezanten" voor en zij zouden zich er wel mee redden. Veranderde er daarna aan een kennelijke misstand nog heel lang niets, dan gold: Gods molens malen langzaam maar zeker.
Ik weet nog dat er een decreet werd uitgevaardigd dat leden hun 'zegenaars' vooraf diende te raadplegen in het geval van een promotie, het verwisselen van baan, verhuizingen, het aangaan van een hypotheek, allerlei maatschappelijke relevantie aangelegenheden waarbij het lid betrokken is. Ook het starten van een eigen onderneming en dat soort zaken, moesten vooraf worden overlegd!

Dat bleek onuitvoerbaar want de priester, beroepsmatig schilder, moest dan de directeur grootaandeelhouder gaan adviseren!

Kortom, gekker kon het niet worden. Zo sektarisch als wat.

Nu lijkt JLS ook de weg kwijt te zijn door er allerlei subversieve meningen op na te houden en die zelfs te ventileren.
Ik vraag me af hoelang dit nog getolereerd wordt door de machthebbers (lees kapitaal krachtige belanghebbenden die aan de touwtjes trekken) voordat JLS van de troon wordt gestoten!

Kortom, de NAK is in beweging...

Groet,
Levi

Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”