Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Zephyr
Volgens z'n lezing had hij het jongste bericht over de perikelen en commotie in relatie tot het nieuw-apostolische kerkgebouw te Nieuwegein in het Algemeen Dagblad van heden niet gelezen...
Vis leest wel vaker dingen niet.
Of hij leest eroverheen.

Maar het gaat voor hem ook allemaal zo snel!
De Raad van Toezicht is wel snel met besluitvorming over een ander! :roll:

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Afbeelding

Lees verder: http://www.pen.nl/artikel/kerk-blijft-b ... ren-asbest

@all

Dit is nu al de derde keer dat er in de pers wordt gesproken van geblunder. Onwillekeurig herinnerde ik mij het geblunder met Ruud Vis in 2011 rond Ronald Rohn. Zie op het voormalige Forum van Bauke Moesker het bericht op "Vr 08 Jul 2011, 11:52", in de thread "Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk". Toen al attendeerde iemand erop dat Ruud Vis zich laat paaien om als katvanger te fungeren. Intussen is hij dat volop want het apostolaat in de Nieuw-Apostolische Kerk is vanzelf heilig. Precies om die reden zullen wij het bij deze hele asbestaffaire niet meemaken dat één van de beide andere bestuursleden zich erover uitlaat, zeker niet naar buiten toe. Al jarenlang valt het immers op dat men zich in voorkomende gevallen verschanst achter woordvoerders, advocaten of achter katvangers!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
want het apostolaat in de Nieuw-Apostolische Kerk is vanzelf heilig.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 22 Apr 2016, 12:46"
@all

Wat merk je daarvan op de kerkvloer en wat betekent dit in de geloofspraktijk? Wie kennismaakt met de Nieuw-Apostolische Kerk zal het doorgaans snel opvallen dat uitspraken van geestelijke verzorgers, die in deze kerk zijn beroepen tot apostel, op zijn minst serieuzer worden genomen dan uitspraken van "lagere dienaren". Wat apostelen verkondigen, al is het een persoonlijke mening; dat wordt in deze kerk uitgelegd en aangenomen als zijnde van het zuiverste water; waardevolle woorden, welhaast regelrecht voortkomend uit de Heilige Geest. En vergissen is menselijk, dus laten we ze vooral niks kwalijk nemen. Wie zonder zonden is, werpt...

Dat kan een poosje goed gaan of misschien heel lang, maar in de regel vallen aangesloten leden van hun nieuw-apostolische bijgeloof af wanneer een apostel (en daar heb je in deze kerk maar liefst vijf soorten van), die eerst van anderen "geloofsgehoorzaamheid" verlangde, door de mand valt door het zelf te laten afweten. Een voorbeeld:
Redactie schreef:(...)
Al staat dit Forum in het teken van kritiek - waarom zou dat altijd alleen maar negatief uitgelegd moeten worden? Districtsapostel Pos zei eens tegen mij, al betrof het toen een ander: "Wie geconfronteerd wordt met een onvolkomenheid en integer is, zal toch graag van de gelegenheid gebruik maken een verzuim te herstellen?" Met andere woorden: schroom inderdaad maar niet om, als het van belang is, iemand attent te maken op een kwalijke aangelegenheid die werkelijk de aandacht verdient. Welnu, ik volgde dat advies toen op maar liep onmiddellijk op tegen een muur van verzet. Tja, was zo iemand nu maar nieuw-apostolisch geweest, zou je -als gebrainwashte gelovige- dan misschien zelfs nog even denken... Laat ik niet in detail treden, doch na dat bewuste advies van de districtsapostel (het betrof een privé-kwestie), deed nagenoeg dezelfde situatie zich voor op de Centrale Administratie en bleek het afgegeven advies louter op theorie te berusten! Holle retoriek dus.

Het voorval bleek echter geen incident te zijn, doch veeleer de regel die de uitzondering bevestigt! Cru uitgedrukt: in de Nieuw-Apostolische Kerk word je -als het even tegenzit- doodgegooid met mooie woorden maar je kunt fluiten naar de bijbehorende mooie daden.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 27 Mrt 2012, 12:42", in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Zie ook het bericht op "Wo 20 Apr 2016, 23:00" in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
Wát je op zo'n manier ook meemaakt of, juister wellicht, wordt aangedaan; apostelen in de Nieuw-Apostolische Kerk hoeven zich van niemand wat aan trekken want zijzelf gaan overal over. Over de statuten, over de naleving ervan, over de Leidraad dienen en leiding geven, over de naleving ervan, over "ambtsgaven", enzovoort. Een paar keer is het gebeurd dat ik verzocht om een correcte naleving van de genoemde Leidraad; ik kreeg niet eens antwoord. Zelfs niet na herhaalde verzoeken...

In deze asbestkerk keurt uit alle macht de slager zelf zijn eigen vlees. Elke blunder verdient de mantel der liefde. En wie niet vergeeft; die wordt ook niets vergeven.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
In deze asbestkerk keurt uit alle macht de slager zelf zijn eigen vlees. Elke blunder verdient de mantel der liefde. En wie niet vergeeft; die wordt ook niets vergeven.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 22 Apr 2016, 13:43"
@all

Wat zou daar mis mee zijn? "Wij zijn toch elkaars slijpstenen? Hoe meer facetten er door de grote Meester uit genade aan ons worden geslepen, des te zaliger ons lot!" Zo ongeveer wordt er op je ingepraat als in de Nieuw-Apostolische Kerk de rechtvaardigheid opeens nog ver te zoeken is. In deze kerk moeten de gelovigen van hun nieuw-apostolische god zonder vragen en zonder te klagen navolgen - aan "de hand van leiding" die ze gegeven zou zijn in hun "dierbare stamapostel en in de met hem verbonden apostelen en trouwe dienaren"."Staande in de geloofsgehoorzaamheid" ontwikkelt men hierdoor gaandeweg een levensstijl (!), waarbij kerkelijke ambtsdragers, die in de geloofspraktijk zegenaars genoemd dienen te worden, in ieders leven feitelijk een deel van de regie hebben overgenomen. Als vanuit het hemelrijk geautoriseerde life-coaches trekken echter de hoogste "zegenaars" onder deze ambtsdragers zich van niemand wat aan want ze zijn god in eigen persoon.

Dan heb je dus een katvanger nodig zoals het bestuurslid Ruud Vis, wanneer het nieuw-apostolische apostolaat door geblunder onverhoopt tóch in opspraak komt.

Het goede nieuws wat hier voor de gedupeerde gemeenteleden in Nieuwegein nu tegenover staat is echter, dat men beter uit een dwaling kan worden geholpen dan uit het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Daar komen goddank geen statuten aan te pas, geen Leidraad dienen en leiding geven, laat staan een asbestkerk.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Is het boud te stellen dat alle besparingen teniet gedaan zijn door de niet ingecalculeerde kosten van asbest verwijdering?
En naar verwachting zal er nog een boete in de bus vallen wegens een gepleegd economisch- en mileudelict!
Maar op de CA houden ze nu de mond stijf dicht.

(...)


Uit: Bericht op "Do 21 Apr 2016, 18:08"
@all

Mogelijk gaat er door de hele gang van zaken nog veel meer verloren; althans, dat vrees ik. Voor wie in Nieuwegein als vrijwilliger tijd en energie heeft gestoken in de enorme klus, die daar in eigen beheer te klaren viel "omdat iedereen natuurlijk wel begreep dat de rechtsstrijd van het kerkbestuur tegen Ronald Rohn en diens gezin ook gedurig al handen vol geld kost", moet het sowieso een deceptie zijn om in de krant te moeten lezen hoe dit kerkbestuur ondertussen heeft geblunderd, maar wat daar bovenop komt is, dat er in de gemeenschap tweespalt zal ontstaan. Tweespalt tussen wie het geblunder door de vingers wil zien en wie dat niet kan omdat er misschien werkelijk iemand komt te overlijden aan asbestkanker. Tweespalt ook omdat sommigen niet willen snappen dat zielzorg en zaken doen nooit met elkaar gecombineerd hadden moeten worden in bestuursfuncties waarmee opzieners en apostelen voor zichzelf hadden besloten om er topsalarissen mee op te strijken. Anderen daarentegen, zij die "blind navolgen", zullen van deze speciale afgezanten uit het nieuw-apostolische hemelrijk geen kwaad woord willen horen. Echter, nuchtere mensen zien in dat het dwaas is als bestuursleden God willen dienen én de mammon, en ook dat het naïef is om dan recht te praten wat krom is.

Het valt de hier onverantwoordelijk acterende kerkleiding te verwijten dat gelovigen op zo'n manier als good guys versus bad guys tegen elkaar op worden gezet!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Dat nu ook de gemeente Nieuwegein het kerkbestuur op het hart heeft gedrukt "bezoekers en vrijwilligers goed te informeren"; zoiets moet toch eigenlijk helemaal niet nodig zijn bij een zichzelf respecterend en uitsluitend uit "hoge christelijke geestelijken" bestaand bestuur van een... Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)!

(...)


Uit: Bericht op "Do 21 Apr 2016, 17:05"
@all

De asbestzaak in Nieuwegein begint in feite met slecht functionerende statuten, een slecht functionerende Leidraad dienen en leiding geven, én slechte bestuurders.

Naar mijn stellige overtuiging is het louter een "gebrek aan governance" geweest waardoor er bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de afgelopen jaren miljoenenverliezen zijn ontstaan. De bestuurders die dit op hun geweten hebben moeten zich kapot schamen, vind ik. En niet alleen dat; ze moeten aftreden dan wel tot aftreden worden gedwongen. Dat geldt ook voor hun handlangers, te weten de "districtsvoorgangers" die constant alles maar domweg hebben zitten te gedogen wat ze met grote vastberadenheid moesten afkeuren. Offergaven werden verbrast, vertrouwen misbruikt, en met mensen én hun gezondheid is er gesold. Dit is zowel een kerkgenootschap onwaardig als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit is mijn oplossing en daarmee zouden ze het moeten doen!

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
TjerkB schreef:(...)
Het onbeantwoord laten van brandende vragen vormt natuurlijk een bron van ongenoegen. Als ik bij iemand een probleem aankaart, draag ik meestal direct ook een oplossing aan, maar hoogst onaangenaam wordt het indien leidinggevenden voor hun eigen verantwoordelijkheden weglopen en zij vragenstellers bestempelen als zeurpieten. Spijtig genoeg is dit bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland eerder de regel dan een uitzondering. Tekenend voor deze ongewenste situatie is uiteraard hoe men nu al jarenlang omgaat met vragen en opmerkingen over financieel wanbeheer door bestuurlijke blunders bij projecten in Arnhem en op Bonaire.

Het zijn nota bene de regels die de bestuurders voor zichzelf hebben opgesteld, waaraan zij worden herinnerd. Immers, de aangesloten leden staan overal buiten. Ik vind dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor alle belanghebbenden transparant moet zijn in haar financiële verantwoording. Bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland blijkt helaas het absolute tegendeel het geval te zijn.

(...)


Uit: Bericht op "Do 05 Nov 2015, 16:58" in de thread De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door willempower »

@tjerk
Natuurlijk zouden ze moeten opstappen en wel per direct , maar de structuur blijft bestaan .
De laag eronder heeft deze mensen in het zadel gehouden en doet dat nog steeds .
Het beste was dat de kerkleden in opstand zouden komen maar ja die zijn oud en ingeslapen , en zal hun een zorg zijn .
Als er een kerk verdwijnt weer hebben ze een excuus niet meer te komen en maakt ze blij .
Ik kwam deze week nog een kleinkind tegen van de ouwe Tjark en mee gesproken , die zij onbegrijpelijk wat deze flikken .

Binnenkort komt er weer een brief alla Santpoort , en dan liegt hij weer alles bij elkaar .
Na de uitspraak van de rechter geven we volledige openheid .

Openheid oprechtheid en eerlijkheid kent deze kerk niet .
Was het niet diie Bischoff die bleef leven ook al was hij al jaren geleden stiekum onder de grond gemoffeld .
Een beetje normaal iemand weet als je in de kist ligt en onder de zoden dat je gewoon dood bent toch .
Maar nu laten ze mensen uit deze kerk langzaam laten sterven aan asbest , maar ook nu zullen ze wel zeggen deze hebben het eeuwige leven met Gods genade , hypocrieten .
Oppakken en de bak in en een ton schade vergoeding minimaal aan elk lid die met asbest in aanraking is geweest .
En beslag leggen op de persoonlijke bezittingen van Klene en Visje .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Voor de nieuw-apostolische gemeenteleden in Nieuwegein en omstreken vind ik het zuur dat men nu als het ware tijdelijk op straat staat, maar hoe verstandig is het aan de andere kant in hun situatie om uitdrukkelijk geen boodschap te willen hebben aan gerechtvaardigde en zorgvuldig onderbouwde kritiek, zoals via dit Forum?

Tot op zekere hoogte is er natuurlijk niks mis mee indien op de kerkvloer individuele gemeenteleden goed van vertrouwen zijn en dat "ieder" daar, zoals het in een koorlied wordt bezongen, "naar vermogen het zijne doet met lust" (lied 604, NAK-koorboek: O plaats van rust en vrede). Waarom zou je je "het wereldleed" al te zeer aantrekken? Tegelijkertijd uiteraard kunnen er omstandigheden opkomen, waar je achteraf bezien met terugwerkende kracht alert op had willen zijn, zoals wellicht wanorde op het bestuurlijke vlak. Echter, wie het gemakshalve liever aan de voorganger of aan de districtsvoorganger overlaat om op de uitkijk te staan, moet zich realiseren dat ook dezen in voorkomende gevallen niet wijzer worden gemaakt dan het de echte bestuursleden uitkomt. Dus, wie wist af van asbest in Nieuwegein?

En passant vernam ik dat er in het district Utrecht een vacature was (of nog steeds is) voor een contactpersoon voor het bestuur op het gebied van het onderhoud aan de kerkgebouwen.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 11 Apr 2016, 15:22"
@all

De vroegere districtsapostel Gijsbert Pos waarschuwde (in de tijd dat ik als administrateur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland werkzaam was) er wel eens voor niet penny-wise en tegelijkertijd pound-foolish te zijn. Dus, als de pindakaas in Zuid-Afrika een dubbeltje voordeliger is dan hier bij de kruidenier om de hoek, reken dan wel eerst uit wat het kost om het daar te halen. Ik hoefde er niet over na te denken: wat er nu gebeurd is in Nieuwegein, is "Penny-wise, pound-foolish". Dezelfde kwalificatie past de kerkbouw op Bonaire en in Arnhem met Residence Eimersstaete erbij. Heus, zo veel broddelwerk krijg je alleen voor elkaar met een stel prutsers in het bestuur. Ondertussen kun je in een plaatselijke kerkgemeente, zoals in Utrecht, wel eendrachtig samenzijn, maar wie grijpt er dan namens jou in?
"Onze districtsvoorganger!"
Maar dat deed-ie dus niet!

Geen sterveling die het in de gaten kreeg. Niemand ook in Utrecht-Zuilen die zich er in 2012 van bewust was dat diezelfde prutsers hun kerk te koop hadden gezet.

Leer je daar dan ook wat van?

Nee? Welnu, dan ben je naïef.

Nogmaals, voor de broeders en zusters in Nieuwegein vind ik het zuur dat men nu op straat staat en dat omwonenden in de wijk Doorslag er schande van spreken. Immers, hoe kan bij de Nieuw-Apostolische Kerk het bestuur zo roekeloos zijn omgesprongen met de gezondheid van zowel vele vrijwilligers als buurtbewoners? Wat zijn dat eigenlijk voor bestuurders en wat gaat er dan precies mis, waardoor men volgens het ene krantenbericht na het andere ook nog fout op fout stapelt?

Twee vragen aan de gemeentevoorganger, Gerrit Kamphuis: bent u al bereid om de onloochenbare feiten onder ogen te zien, en wordt u nu ook wat assertiever?!

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Van mijn kant is er ontzettend veel aanvullende informatie aangereikt, inclusief oplossingen (!) - zie bijvoorbeeld de thread over LEAN Thinking. Ik wilde de zaak in de volle breedte op tafel zien te krijgen. Daarbij zal het niemand zijn ontgaan dat het voor mij in de kern nog altijd gaat om zielzorg. Spijtig genoeg was ik eerder al tot de conclusie gekomen dat men in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) ook daarbij het spoor volkomen bijster is geraakt. Ik zou er een een boekwerk "in drie kloeke delen" over kunnen volschrijven. Ik ben ervan overtuigd dat als alle "hoge(re)" dienaren van hun voetstuk afkomen, de gemeenten op slag opleven. Aangezien echter in dat opzicht de verdorvenheid in deze kerk al te groot is, kunnen we dat rustig vergeten.

God verbindt zich niet aan de hoogmoedigen. Zo eenvoudig ligt dat. En wie niet eerlijk en oprecht kan zijn, wie fouten niet toegeeft en een verzuim niet herstelt, moet niet denken dat zulks nooit aan het licht komt. Er is hier simpelweg sprake van machtsmisbruik en van indoctrinatie. De oplossing voor het hele probleem ligt bij het "eerste en grootste gebod". Aangezien de kerkleiding vragenstellers minacht (!), ligt mijn bijgeloof in ieders voornaamheid al gedurende een aantal jaren voorgoed in gruzelementen. Het heeft geen enkele zin om te spreken over een zelfbeeld, over geloofsartikelen, laat staan over een catechismus, als men niet in de allereerste plaats elke naaste in zijn of haar waarde kan laten. Er bestaan in het "werk Gods" géén "hogere dienaren"!! Geen één!! Wel misschien in een kerk, of zo, maar níet in Zijn werk. Er is niks geheimzinnigs aan de boekhouding van een kerkgenootschap, doch wie er desondanks wél geheimzinnig over doet - die heeft wat te verbergen!! Wat heeft men dan bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland te verbergen? Welnu, dat zijn bijvoorbeeld de topsalarissen (!), en verder op het ogenblik een enorme financiële knoeiboel.

(...)


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op vr 18 feb 2011, 14:15, in de thread ""Nieuw-apostolische bedrijfsvoering.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

willempower schreef:(...)
Natuurlijk zouden ze moeten opstappen en wel per direct , maar de structuur blijft bestaan .
De laag eronder heeft deze mensen in het zadel gehouden en doet dat nog steeds .
Het beste was dat de kerkleden in opstand zouden komen maar ja die zijn oud en ingeslapen , en zal hun een zorg zijn .

(...)


Uit: Bericht op "Vr 22 Apr 2016, 19:35"
@willempower
@all

Misschien dat in Nieuwegein en omstreken sommigen nu kans zien om de automatische piloot op "UIT" te zetten. Dan kunnen ze zelfs nog trendsetters worden.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Het was een enerverende week, waarbij voor mij het meest schokkende nieuws naar voren kwam in het artikel van jl. maandag in de digitale editie van het AD:
Toen op deze manier de aap uit de mouw kwam - dat vond ik TOTAAL verbijsterend. "Juist om de kosten te drukken" waren mensen blootgesteld aan asbest! Dat waren niet enkele personen, zoals het aanvankelijk werd gecommuniceerd, en evenmin betrof het alleen maar een beetje asbest. Nee, zeker níet; juist integendeel.

Uit hetzelfde krantenartikel nog de onderstaande quote:
De verkoper wist dat de gevel asbest bevatte en liet dat om die reden expliciet opnemen in het koopcontract. Maar de Nieuw Apostolische Kerk van Nederland, onder voorzitterschap van de Duitse apostel en ex-bouwondernemer Rainer Storck, merkte dat niet op. Bestuurslid Ruud Vis, geconfronteerd met de informatie in de koopovereenkomst: "Klopt, daar hebben we overheen gelezen. We wilden het heel graag kopen. Het is zo snel gegaan, dat we het niet gezien hebben."
Maar is dat niet ronduit schandalig? Tezamen met al hun rechterhanden, zoals in het bestuursorgaan "de landelijke vergadering", op het bureau van de Centrale Administratie en in de kerkgemeente Nieuwegein zelf, misten de regerende kerkvorsten (Rainer Storck, Peter Klene, Ruud Vis), naar eigen zeggen, hier de diagnose:
  1. Klopt, daar hebben we overheen gelezen.
  2. Het is zo snel gegaan, dat we het niet gezien hebben.
Ik vind zoiets volstrekt onaannemelijk en onaanvaardbaar tegelijk, terwijl "het apostolaat" zich lafhartig hult in stilzwijgen en haar schaapjes niet moeten mekkeren.

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
  • Afbeelding
    Afbeelding
    Afbeelding
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”