Wát is er gaande?

Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk en wat is een sekte
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

@all

Een "onderbuikgevoel" zegt je: er is hier iets niet pluis. Of sterker nog: ik word belazerd, maar hoe? Wij herkennen het waarschijnlijk allemaal. Maar nu overkwam het mij in het werk Gods; althans, zo leek het.

Driemaal zeven "magere jaren" gingen er uiteindelijk voorbij, alvorens ik er voor mijzelf onder de bedrijven door voldoende vat op had gekregen. Al die jaren overheerste bij mij het gevoel dat ik "alert" moest zijn.

Terwijl er "in de gemeenschap" een "plaats van rust en vrede" werd bezongen (lied 604, NAK-koorboek), "o huis door God gebouwd", speelde bij mij telkens weer zo'n vervelend onbestemd onderbuikgevoel op.

Achteraf denk ik nu echter dat het voor verreweg de meeste nieuw-apostolische gemeenteleden, die daarin wel iets herkennen, vrijwel onmogelijk zal zijn om te ontdekken wat er -achter de coulissen van de organisatie- écht zó verschrikkelijk mis is, dat men tijdig de feitelijk enig juiste conclusie kan trekken: opstappen voordat het te laat is om er géén trauma aan over te houden. Is het dan zó erg? Ja, nóg erger, om precies te zijn. Het goede nieuws in deze samenhang is goddank dat er met het werk Gods (!) niks mis is. Het venijn daarentegen zit hem vooral in de hiërarchische organisatiestructuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk want zoiets is domweg "vragen om moeilijkheden". Niet zomaar af en toe een dilemma, wat je in ieder huishouden tegenkomt; nee, het gaat hier speciaal om het daarmee ingebakken kolossale risico van massief machtsmisbruik. En daar is het bij dit kerkgenootschap spijtig genoeg inderdaad van gekomen. Machtsmisbruik nota bene in de meest godgeklaagde en mensonterende verschijningsvorm. Te bizar om in woorden te kunnen kleden. Boerenbedrog tot de zestiende macht. Gezinsrelaties gaan eraan kapot, gezondheidsschade wordt berokkend, gelovigen worden uit elkaar gespeeld en soms zelfs financieel te gronde gericht, enzovoort. De ambtelijke top is intussen dóór en dóór verrot, om het maar kernachtig uit te drukken. Terwijl de aangesloten leden worden geacht eerst en vooral op te blikken naar hun ultieme "zegenaars", de "hogere dienaren", spelen die juist vals. Alleen, hoe krijg je daar zicht op? Hoe moet je uitvinden welke verborgen agenda's dezulken hanteren? En: zijn de heilige apostelen wel écht zo hypocriet?

Allerminst ligt het nu in mijn bedoeling om wat er al is geschreven op het forum van Bauke Moesker híer uitgebreid te herhalen. De op dat forum verzamelde informatie vormt een uniek onderdeel van een in omvang alsmaar toenemend dossier. Ook in het buitenland wordt er gewerkt aan dezelfde klus, namelijk om waarheid en gerechtigheid niet langer te laten overwoekeren door onkruid, hoe prachtig dat er op enige afstand wellicht ook uitziet. Te denken aan Glaubenskultur-Magazine en aan nog veel meer platforms, waarop mensen-van-vlees-en-bloed spontaan hebben besloten van hun hart geen moordkuil te maken. Hun drijfveer is volgens mij geen andere dan te willen bijdragen aan het herstel van menswaardige verhoudingen onder gelijken in Zijn werk, zodat goddelijk leven kan gedijen! Dan geef je niet een beetje om elke naaste, doch juist een heleboel. "Hogere verantwoordelijke leidinggevenden", "zegenaars", of in welke andere hoedanigheid men vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk ook wil imponeren, die daar geen boodschap aan hebben, zijn "van een andere planeet". In een "open brief" hieromtrent schreef ik in december 2011 voor alle duidelijkheid het volgende: "Een bestuur dat bedrijfje speelt, kerkje en dictatuurtje tegelijk, en dat een spoor van vernielingen aanricht met één vast patroon, herkenbaar aan een aan minachting grenzende onverschilligheid jegens naasten op wie nota bene vanuit geestelijke bedieningen de zucht tot roem en de honger naar macht worden botgevierd, verdient een serie rake klappen waarmee voor de vele slachtoffers, die eenzaam aan hun lot werden overgelaten, het berokkende leed eindelijk een naam zal mogen krijgen."

"De Nieuw-Apostolische Kerk bevindt zich in een transitie", zo gaf ik het aan op 3 maart 2011 via het voornoemde forum. Het blijkt namelijk dat het internationale kerkbestuur allang begreep dat zij haar gezag in de organisatie op langere termijn niet zou weten te handhaven. Nog één enkele generatie, moet men hebben gedacht, en dan is de tijd ongetwijfeld rijp voor iets heel nieuws, althans "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis". Een soort van EO-metterdaad, maar dan vooral voor de Bühne. Topprioriteit onder de initiatiefnemers: het behoud van ieders persoonlijke materiële verworvenheden. Natuurlijk, ook de schone schijn van heiligheid moest worden veiliggesteld. Na één generatie zou op de kerkvloer niemand meer last hebben van de oude garde, die niet voor het hoofd mag worden gestoten. "Maar onze jeugd; die heeft de toekomst. De verdiensten van hun grootouders zullen wij prijzen, maar ondertussen trekken wij stiekem ons eigen plan. Pakken wij het anders aan, dan gooien wij onze dure glazen in." Zo ongeveer moet het in de denkhoofden van betrokkenen zijn omgegaan. (...) Als je in werkelijkheid geen "apostel der Heren" bent, geen "bode van Jezus Christus", wéét je dat zelf als geen ander. Dat wisten bij het overlijden in 1960 van stamapostel Johann Gottfried Bischoff óók degenen al die toen binnen 24 uur met een brief op de proppen kwamen, waarvan de misleidende inhoud onmogelijk pas na het overlijden tot stand kan zijn gekomen. Een ontmoeting van de overledene met Jezus Christus en een belofte die er zou zijn gedaan om vóór Zijn wederkomen niet te hoeven sterven; het daaraan gekoppelde dogma was "fake"! En dat wisten ze!

Daarom:
 • [7] U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
  [8] Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. [9] Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.


  Uit: 1 Petrus 5 (NBV)
[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

@all

Nog over de in het vorige bericht aangehaalde transitie gesproken: wij hebben geen alziend oog om altijd alles maar te kunnen waarnemen, al hangt onze informatie niet speciaal af van ieders gezichtsvermogen. Wat dat betreft; het sublieme instrumentarium waarmee God ons als kleine zelfstandigen heeft toegerust, verdient onvoorwaardelijk respect, niet in de laatste plaats bij de kleingelovigen die menen het te moeten manipuleren. Gaandeweg vallen de puzzelstukjes in elkaar. Hoe het ook zij: onder een dak met kunstlicht zie je niet het firmament. Zo moet het evangelie van Jezus Christus niet worden aangelicht vanuit een kunsthemel want alleen in het licht van Zijn waarheid komen wij verder in ons geloofs(leven). Dát mag elke christen voor ogen staan! Daarom is het niet langer nodig om zeeën van tijd te spenderen of handenvol geld uit te geven aan in schaapskleren gehulde egotrippers die met hun waanvoorstellingen ons een rad voor ogen draaien en die, wanneer het er op aankomt, uit offerontvangsten een advocaat inhuren teneinde vragenstellers te intimideren, om ze vervolgens te laten stikken. Zover is het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland al gekomen! Geloof ze niet, die aldus ook in uw leven brutaal hun opwachting maken.

Wat ik ermee bedoel, namelijk dat de nieuw-apostolische geloofsleer in feite al jarenlang in de steigers staat, zodat het lastig blijft om te doorgronden wat er mis mee zou zijn, komt naar voren in de onderstaande quotes:
BakEenEi schreef:
Jabob65 schreef:(...)
Trouwens, las ik het nu goed dat Kolb rigoureus te werk gaat, al de ambtenstructuur met grote vaart aan het reorganiseren is? Waarbij hij verwijst naar de voetwassing?

Lijkt me op zich een goede zaak.

Terug naar het ware priesterschap.Uit: Bericht door Jabob65 op "Zo 31 Mrt 2013, 21:16"
@Jabob65

Ook ik las het desbetreffende artikel bij Glaubenskultur-Magazine. Eerder al was er (ik meen bij RELIGIONSREPORT) geschreven over soortgelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika, waarbij in de New Apostolic Church alle ambten tussen priester en opziener (dus van gemeente-evangelist tot en met districtsoudste) op termijn worden afgeschaft.

In de allereerste plaats vind ik dat de kerkleiding ook op dit punt tekortschiet in haar informatievoorziening. Als men het er op "het hoogste niveau" allang over eens is dat al deze ambten overbodig zijn (geworden), waarom hebben de broeders en zusters dat dan niet gewoon vlot mogen vernemen? Trouwens, dit is absoluut alleen nog maar het puntje van een enorme ijsberg vol van geheimzinnigheid. Ruim 10 jaar geleden zag ik al dat de kerk stiekem compleet in de steigers was gezet. Zie mijn bericht op "Di 25 Jan 2011, 15:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... " (...) Voor mijzelf was gaandeweg de maat vol.

Intussen hebben "topfunctionarissen" de tent onherstelbaar verbouwd. Ook het ambt van stamapostel en de verregaande volmachten die daaraan werden gekoppeld kloppen niet met het evangelie van Jezus Christus.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Zo 31 Mrt 2013, 21:53" in de thread "Voor elkaar - met elkaar - gezamenlijk"
Redactie schreef:(...)
Redactie schreef:(...)

@all

"De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." (...) Dat was destijds geen openbaring, doch in de positie waarin ik mij bevond, viel dit eenvoudig "met het blote oog" waar te nemen. Wij zijn nu zo'n 10 jaar verder. Over twee jaar zal het "groot onderhoud" de voltooiing wel dicht hebben genaderd, naar het zich inmiddels laat aanzien. Zoals het conform het stereotype beeld ten aanzien van de "deutsche Gründlichkeit", al stellig te verwachten viel, zal er straks vrijwel geen vraag meer beantwoord hoeven worden want "het ultieme gelijk" is aanstonds in de op handen zijnde catechismus in een voetnoot verankerd in wat de (pers)woordvoerder van stamapostel Leber -tegenover de redactie van RELIGIONSREPORT- al aangaf:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
Dit in combinatie met de volgende aanname:
 • "Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben."
Het enige echter wat er dan door kerkleiding is bewerkstelligd, zal zijn dat men zichzelf binnen de organisatie (!) de autoriteit heeft verschaft die men pretendeert te bezitten, namelijk die van de allerhoogste leidinggevenden in Zijn werk.

Het zoveelste rijk is daarmee gevestigd. (...) Maar de harten zijn versteend. Ervaringsfeiten getuigen van psychische onderdrukking in deze kerk. Dat er vanwege teruglopende ledenaantallen kerkgemeenten worden gesloten is ook een feit. Dat districtsapostel Armin Brinkmann bij de voorzieningenrechter in het ongelijk is gesteld, nadat hij broeder Ronald Rohn op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland aan de schandpaal nagelde, is evenzeer een feit.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 15 Jan 2012, 23:02" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Redactie schreef:(...)
Bauke Moesker had gelijk en hij heeft gelijk: 1) Gebiedt de volledigheid niet om de kerkgeschiedenis te beschrijven zonder weglating van wat dienaren mogelijk niet siert? 2) Wil de kerkleiding geen berouw tonen voor gedragingen die haar in het verleden hebben misstaan? 3) Kan er geen openheid van zaken worden gegeven omtrent de financiën? 4) Zou men niet buitengewoon actief de verzoening moeten nastreven tegenover slachtoffers van machts-misbruik in de kerk? 5) Kan de hele bedrijfsvoering in de kerkelijke organisatie niet beter worden overgelaten aan professionals? (...) Hoe je deze vragen ook formuleert, bij de nieuw-apostolische kerkleiding heeft men er géén oren naar. Daar wanen de "Godsgezanten" zich boven de Wet. Sterker nog: men trekt zich van God noch gebod iets aan. Dat denken wij niet; welnee, het zijn de ervaringsfeiten op grond waarvan wij dit na duizend berichten en evenzovele brandende vragen -helaas- moeten vaststellen.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 12:42" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Zo 10 Jun 2012, 20:39" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Redactie schreef:[Bijgewerkt: 28-10-2011, 11.45 uur]


@all

Het vorige bericht in deze thread raakt de inhoud van diverse andere bijdragen op dit Forum. Zie bijvoorbeeld de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept", of de twee onderstaande berichten:
BakEenEi schreef:@all

De wederwaardigheden van de laatste maanden op dit forum over organisatorische ballast waarmee broeders met bestuurlijke ambities in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het zichzelf en vele anderen enorm moeilijk hebben gemaakt hielden voor mij opnieuw een pijnlijke confrontatie in met de omstandigheden waaronder ik enkele jaren geleden de kerk "ontvluchtte". Ook toen wilde bij de kerkleiding niemand iets weten van een beklemmende situatie, terwijl ik daar vanuit mijn geloof (!) juist zeer vaak aandacht voor had gevraagd. Ik begreep niet waarom het in de praktijk van het nieuw-apostolische geloof anders moest zijn dan zoals het in de Bijbel naar voren komt in bijvoorbeeld de volgende zinsneden:
 • Matteüs 11,29
  Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

  Matteüs 11,30
  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  Handelingen 15,10
  Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?
(...)
Het zal rond 2002 zijn geweest dat ik in een gesprek bij ons thuis tegen een priester zei: "De hele Nieuw-Apostolische Kerk staat in de steigers. Zonder dat het is aangekondigd heeft er een enorme verbouwing plaats. Het verontrust mij." Betrokkene hoorde het "in Keulen donderen" en wist ook niet wat hij ervan moest zeggen. Echter, wat het geloof betrof, heb ik graag altijd alles willen weten en ik deed ook moeite om veel aan de weet te komen. Zodoende was mijn informatie toereikend om te weten wat ik toen vertelde. Mijn interesse had (heeft) maar één enkele reden, en die komt erop neer dat ik wil(de) zijn "in de dingen mijns Vaders". Antwoorden bleven dus uit. Mijn vragen namen alleen maar toe, tot ik in 2007 het eenrichtingverkeer in de communicatie niet langer kon verdragen. Het had zelfs niet uitgemaakt toen ik "die statische toestand" eens vergeleek met kinderen die opgroeien in een gezin, terwijl de ouders telkens alleen maar zeggen dat vragen die bij deze kinderen opkomen er (nog) niet toe doen.

Het was in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) dus een kwestie van zwieg'n en ja-knikk'n. Daar had ik na 50 jaar apostolisch-zijn genoeg van want het maakte mij doodongelukkig. Ook dat was voor de "zegenaars" nog geen reden om de nood te lenigen. Telkens opnieuw had ik mij erover uitgesproken. Jaar-in, jaar-uit. Ik voelde als het ware een steek in het hart, steeds wanneer tijdens een openbare eredienst "de zorg van de districtsapostel" in de gemeente werd neergelegd: er zouden te weinig dienaren zijn. Dan sprak ik hierover bij een gezinsbezoek en stelde ik de vraag of de districtsapostel niet velen over het hoofd had gezien. Waren niet allen (!) een radertje in Zijn werk? Er was een afgebakende (exclusieve) "kring der dienaren", maar daar begreep ik na 50 jaar nog altijd niets van! Achteraf bezien denk ik dat als ik eens iets opmerkte het als een soort van humor, of zo, is opgevat. Het werd in elk geval níet serieus genomen. Nimmer!

Het wegwuiven, bagatelliseren van vragen en opmerkingen zoals ik er nu enkele voorbeelden van gaf, werkte bij mij als zand in de raderen. In feite kwam ik op de nieuw-apostolische geloofsweg er amper nog door vooruit. Altijd had ik het fijn gevonden om ingedeeld te zijn als organist, maar de laatste keer (het was eind april 2007) wist ik dat ik het daarna niet meer zou kunnen. Ik maakte dat nog wel kenbaar, maar tegelijkertijd wilde ik mijn vrijheid terug! Niet langer wilde ik ingekapseld zijn in een beklemmend menselijk denksysteem met per saldo alleen maar eenrichtingverkeer in de communicatie.

Van wie de Nieuw-Apostolische Kerk verlaat wordt doorgaans aangenomen dat het dan met iemands geloof nog slechts bergafwaarts kan gaan. Men zou "de Bron van het Leven" hebben verlaten, men zou de genade niet meer deelachtig zijn, enzovoort. Welnu, zo is het werkelijk niet!! Het omgekeerde bleek het geval te zijn!! Wie namelijk ontsnapt aan een soort van gevangenschap waarbij de liefde Gods wordt onderdrukt, kan daarna (eindelijk) opgelucht ademhalen!! Nu het in de tussentijd duidelijk is geworden wat er achter de schermen bij het internationale kerkbestuur voortdurend gaande moet zijn geweest (de schriftgeleerdheid is er opnieuw uitgevonden), ben ik blij geen lijdend voorwerp meer te hoeven zijn. De bestuurlijke problemen die zich in Nederland in alle hevigheid nu manifesteren, verwonderen mij evenmin.

In de achterliggende drie jaar heb ik telkens weer met "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" contact gezocht om aan te geven dat het met verschillende zaken niet goed uitpakt; zuiver omdat ik begaan ben met vrienden, bekenden en familie in de Nieuw-Apostolische Kerk over wie ik mij zorgen maak. In plaatselijke kerkgemeenten kan het nog wel aangenaam toeven zijn, maar wie in Europees verband de ontwikkelingen volgt kan via het Internet snel ontdekken dat de kerkleiding nogal doorgeschoten is in haar taakopvatting - en dan druk ik mij héél voorzichtig uit. (Districts)apostelen gedragen zich en maken overal hun opwachting alsof men in diplomatieke dienst een hoge vertegenwoordiger is van de Verenigde Naties. Alles wisselt op hun wenken. Mij werd door één van hen voorgehouden dat ik mij nu van het "werk Gods" heb gedistantieerd. Het was districtsapostel Brinkmann die mij dit te verstaan gaf. Op een brandende vraag die ik hem had gesteld, wordt echter niet geantwoord.

To the point: laat u niet misleiden!

Groet,
BakEenEi


Uit: Bericht door BakEenEi op "di 25 jan 2011, 16:33" in de thread "Een gezonde dosis respect voor wie God zendt... "
Redactie schreef: @all

Hoewel vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk velen primair geneigd zullen zijn om het initiatief van de beide ex-priesters ongehoord te vinden, dus zonder er eerst eens goed over te willen nadenken, liggen er aan het plan van de beide broeders om de krachten te bundelen beslist géén redenen ten grondslag die niet steekhoudend zouden zijn! Bovendien stellen zij zeer terecht: "Sobald es konkret wird, verlässt aber vielen der Mut." De hiërarchisch opgezette organisatiestructuur binnen de kerk en de daardoor wereldwijd ingevoerde sterk directieve manier van leiding geven door de "stamapostel" en onder de "districtsapostelen" nagenoeg alleen de machtigsten (!) werkt in de praktijk immers ronduit verstikkend. Want waar gaat het beiden nu om? Zie onder:
 • Aufbau einer demokratischen Kirchen-, Gemeinde- und Verwaltungsstruktur in der NAK
 • Gleichstellung der Frau in allen Funktionen innerhalb der NAK
 • Trennung von Administration und geistlichem Amt
 • Integration der NAK in die allgemeine Christenheit (z.B. Mitgliedschaft ÖRK oder ACK)
 • Forderung nach einer theologischen und seelsorgerischen Ausbildung für geistliche Ämter
 • Aufbau von Diakonie und Entwicklungshilfe in der NAK
"Dat krijg je natuurlijk nooit voor elkaar!" is misschien nú de eerste gedachte die opkomt... Okay, dan ook maar níet vanzelf, bij dit kerkgenootschap - of kan men inmiddels beter spreken van een sekte?! Alleen, zit er niet héél wat in?! Neem bijvoorbeeld dit:
 • Trennung von Administration und geistlichem Amt
Wie nu in Nederland "apostel" is namens de Nieuw-Apostolische Kerk is simpelweg almachtig!! De "bepalingen omtrent inrichting en bestuur" bij deze kerk zijn van dien aard dat er buiten de "apostel" om niets wordt goedgevonden waar hij niet direct of niet indirect zijn persoonlijke fiat aan heeft verleend. Geen cent wordt er uitgegeven waarover hij niet de baas is. Tegelijkertijd echter heeft de kerkleiding het voor elkaar weten te krijgen dat men zich NIET naar de ingeschreven leden toe hoeft te verantwoorden! Het is nog veel erger: geen énkele verantwoording vindt er plaats!! Maar is dat wel gewenst? Is dat wel normaal?! Echtwaar?!

Het WebTeam


Bron: Bericht door Redactie op "di 30 aug 2011, 21:28" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."
Wij zouden hierover graag de komende tijd (verder) met elkaar van gedachten wisselen, eventueel aan de hand van de gekozen citaten...
 • Quotes, ontleend aan het artikel "Vorträge und Workshops für Vorsteher/25. Oktober 2011, 18.27 Uhr":
  • Citaat 1:
   Zum anderen sprach er [D.Ap. Brinkmann; Red.] über die Sorgfaltspflichten der Vorsteher – abgeleitet aus Römer 12,8. Es gelte, nicht nur sorgfältig gegenüber den Gemeindemitgliedern zu sein, sondern auch gegenüber sich selbst und gegenüber der Familie.
  • Citaat 3:
   Beim Thema „Dienste“ rief Bezirksapostel Brinkmann die leitenden Amtsträger aus der Gebietskirche dazu auf, die Beauftragung von Frauen weiter zu fördern. „Künftig sollen sich Seelsorger und Amtsträger vermehrt auf ihre geistlichen Aufgaben konzentrieren – wir haben im Bereich unserer Glaubensschwestern noch viel Potenzial“, sagte er.
  • Citaat 4:
   Seit Anfang 2010 wurden in der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen 43 Gemeinden zusammengelegt. Von den bestehenden mehr als 400 Gemeinden seien 255 langfristig bestandssicher, führte der Bezirksapostel aus. 89 Gemeinden schätzt die Kirchenleitung mittelfristig als bestandskritisch ein.
  • Citaat 5:
   Der dritte Vortrag vor der Mittagspause widmete sich dem Thema "Selig am Sonntag – depressiv im Alltag?". Priester Rolf Schmiel, Diplom-Psychologe, sensibilisierte die Gemeindeleiter für das Thema psychischen Erkrankungen. Er stellte auch die vorbeugende Wirkung einer gesunden Lebensführung und einer aus dem Glauben kommenden positiven Lebenseinstellungen dar.
  Ad citaat 1:
  • Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

   Uit: Romeinen 12: 8 (NBV)
  Quotes, ontleend aan het artikel "Vorstehertag endet mit Gottesdienst/25. Oktober 2011, 18.27 Uhr":
  • Citaat 6:
   Zudem rief er [D.Ap. Brinkmann; Red.] die Vorsteher auf, aktive Zeugen für Gott und Jesus Christus zu sein. Dies betreffe die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Dies unterstrich Bischof Johanning im Predigtbeitrag, der die Zuhörer aufforderte, mutig zu sein. Jeder habe andere Gaben, um Jesus Christus zu bezeugen.

   Apostel Wilhelm Hoyer forderte dazu auf, authentisch und glaubwürdig zu wirken. Und Apostel Wolfang Schug empfahl, Begegnungen mit dem Herrn im Gottesdienst als Kraftquelle zu nutzen.
  • Citaat 7:
   Die Teilnehmer von „Führungsaufgaben Gemeindezusammenlegungen“ formulierten am Ende drei Punkte: Sie monierten eine fehlende Seelsorge für die Seelsorger...
   (...) Zudem forderten sie, dass sich bei Zusammenlegungen alle drei Leitungsebenen an den vorgegebenen Prozess halten...
  • Citaat 8:
   Oliver Groß sprach in der Veranstaltung „Rhetorik“ über die Vorbereitung auf einen Gottesdienst, den Zeitplanung für Predigtteil und allgemeine rhetorische Hilfsmittel. Dabei erarbeiteten die Teilnehmer beispielsweise Hinweise zu Gestik oder Blickkontakt und besprachen Möglichkeiten, durch verschiedene Mittel die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erhöhen.
Wat nu trouwens zowat het ultieme bewijs levert voor het totalitaire leiderschap -in het "werk Gods" op aarde- van de persoon die vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk als stamapostel fungeert, is blijkens berichtgeving bij Glaubenskultur-Magazine opeens de uitspraak van stamapostel Leber, heden tijdens de "Trauergottesdienst" voor de op 15 oktober jl. overleden districtsapostel Hermann Engelauf:
 • Stammapostel Leber führte auch an, dass es Hermann Engelauf als Bezirksapostel gelungen sei, mit dem jeweiligen Stammapostel „eins zu sein“. Dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wolle er „einmal ganz offen ansprechen“ (...) „Je nach Charakterart fällt es dem einen leichter als dem anderen.“

  Afbeelding

  Bron: Er war in Gott ergeben - Stammapostel hält Trauergottesdienst für Hermann Engelauf, "Premium-Artikel" bij Glaubenskultur-Magazine
Stamapostel Leber zegt hier dus dat kerkelijke ambtsdragers (met de districtsapostelen voorop) zich hoe dan ook aan de persoon van de stamapostel hebben aan te passen, al zal de prijs mogelijk ook zijn dat iemand diens karakter heeft te veranderen!! Méér voorstander van een agressieve kerkpolitiek dan op deze manier Herr Dr. Wilhelm Leber propageert, kan een mens in feite niet zijn... Jezus Christus, God en de Heilige Geest moeten er bij wijze van spreken zelfs voor wijken. Impliciet rechtvaardigde hij aldus met terugwerkende kracht tevens de pijnlijk aan het licht gekomen kerkpolitiek van diens schoonvader, de voormalige districtsapostel Friedrich Bischoff - zoon van de buitengewoon omstreden stamapostel Johann Gottfried Bischoff. Het echte meesterbrein onder de "haviken" ontmaskerde zich daarmee nu zelf. (...)

Wie in deze hele samenhang liever eerst méér verdieping zoekt, zou het boek "De dans van de blinde bruid" kunnen lezen van de schrijver Hans van Wijk!

Het WebTeam/BEE


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Do 27 Okt 2011, 22:40" in de thread "Framing"
Redactie schreef:Weten de "Godsgezanten" nog wel wat zielzorg (!) is? (1)


@all

In de thread "Sektetest" staat trouwens nóg een forumbijdrage waarvan de inhoud alsmaar belangrijker wordt, namelijk het bericht door BakEenEi op "ma 10 jan 2011, 22:46". Hieronder een tekstfragment eruit:
BakEenEi schreef:
basis schreef:(...)

Ik lijd aan deze kerk en heb met haar te doen en zou het graag anders zien, de basis echter is moe en ongeïnspireerd. De vele gortdroge predikingen zijn soms niet om aan te horen en zondag na zondag worden de kerken leger, het gaat zo snel dat ik vermoed dat men binnen het kader nauwelijks zicht heeft op hoe snel het gaat!
@basis

Ook ik heb de Nieuw-Apostolische Kerk in mijzelf (!) zien lijden en sterven. Hoe ik voor dit aanvankelijk hartverscheurende rouwproces bij de verzorgende dienaren ook om hulp en aandacht vroeg; schijnbaar had men niet dóór dat het menens was. Zo schreef ik op 31 januari 2006 aan een opziener hieromtrent o.a. het volgende:
 • "Ik kan het gewoonweg niet verdragen als men het laat voorkomen alsof de de Nieuw-Apostolische Kerk als het ware patent zou hebben op werkzaamheid van de Heilige Geest: "het woord van God laat zich niet gevangenzetten". Die woorden kwam ik onlangs tegen in de Nieuwe Bijbelvertaling, in 2 Tim. 2, met boven dat hoofdstuk het opschrift "Deel in het lijden":

  [8] Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, [9] daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; [10] daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.

  Bron: http://www.willibrordbijbel.nl/?j=2%20t ... ten#v53533
De geadresseerde begreep echter niet dat er een brandende vraag op het vlak van zielzorg te beantwoorden viel. In welke andere bewoordingen ik mijn vragen ook kenbaar maakte, voordien al en ook later nog; men liep er telkens voor weg!

(...)
Als dienaren worden aangesproken op zielzorg (!) en men wuift continu alles maar weg waaronder in de gemeenschap broeders en zuster nota bene lijden (!); als men zielen die zelfs exact aangeven wát ze door toedoen van de kerkleiding (!) in hun geloof volstrekt onnodig (!) enorm belast, en je kunt dan bij wijze van spreken wel gáán, zoals districtsapostel Ehrich het op 6 mei jl. in feite te verstaan gaf, wordt in "Zijn werk" dan niet het abnormale (!) als normaal voorgespiegeld?

Juist doordat alles zo heel geleidelijk de verkeerde kant is opgegaan, lijkt het misschien wel alsof er weinig aan de hand kan zijn doch het tegendeel moeten wij op het ogenblik steeds nadrukkelijker onder ogen zien. Het is toch niet normaal dat bijna niemand weet (sterker nog: mág weten) door wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de verschillende bestuursfuncties worden bekleed? Wíe is de voorzitter, wíe is de secretaris en wíe is de penningmeester?! En hoe is het in godsnaam (!) mogelijk dat een penningmeester die miljoenenverliezen (!) te melden heeft, desondanks voor de betreffende jaarrekeningen (vanaf 2009) van de districtsvoorgangers (!) goedkeuring krijgt voor het aldus gepresenteerde wanbeleid? Zoiets is toch abnormaal?! Dat is -om het voor alle duidelijkheid ook nog maar iets mínder diplomatiek uit te drukken- toch gewoon straalbezopen?! Wie met zo'n ongelofelijk afkeurenswaardige gang van zaken géén moeite heeft, doet er naar onze stellige overtuiging verstandig aan omgaand bij de politie aangifte te doen van de mysterieuze vermissing van een belangrijke hoeveelheid weldenkendheid. Bovendien was dat gezonde verstand nog een geschenk van God!

Wíe laat zich als kerkelijke ambtsdrager nu toch in godsnaam (!) zó in de luren leggen dat het in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland voor hem níet glashelder hoeft te zijn wat de inhoud is van de afzonderlijke bestuursportefeuilles? Niemand weet immers precies wíe wáár op kan worden aangesproken! Het is toch abnormaal dat de "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (zie de Leidraad dienen en leiding geven) binnen het kerkbestuur -door overal continu het zwijgen toe te doen- wensen (!) daarin géén klaarheid aan te brengen? Dát er inmiddels miljoenenverliezen geleden zijn (!), is voor een ieder met het blote oog waarneembaar bij de verrezen nieuwbouwruïne "Eimersstaete" in Arnhem. Aan die troosteloze toestand aldaar was ook vanochtend, toen wij voor de zekerheid ter plaatse nog even polshoogte namen, nog altijd níets veranderd:
 • Afbeelding Afbeelding © nakobserver.nl
  Foto's: Blakende leegstand bij Eimersstaete in Arnhem op vrijdag 13 mei 2011
Afgezien echter van deze zakelijke soesa; het is nu al gedurende een jaar of 10 dat het internationale kerkbestuur een ieder min of meer "in gijzeling" houdt voor wat betreft de nieuw-apostolische geloofsleer. Niemand krijgt de kans om er "het fijne" van te weten te komen want de kerk staat "voor groot onderhoud" nog steeds compleet in de steigers sinds er tegen het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw grote onduidelijkheid ontstond over de houdbaarheid van -zeg maar- het boekje Vragen en Antwoorden. Het lijkt wel alsof er nu onvoorzien ook achterstallig (!) onderhoud plaatsheeft. Aan de fundamenten!! Niettemin werden er vast feestelijkheden aangekondigd omdat de kerk over twee jaar haar 150-jarige bestaan te vieren zou hebben. "Zou hebben" want zelfs de nieuw-apostolische geschiedschrijving met betrekking tot het "rijk Gods" in de laatste 150 jaar schijnt aan een grondige herziening toe te zijn. Wat de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland betreft, kan ondanks alles in elk geval het volgende worden opgemerkt:
 • Het apostolische werk in Nederland gaat terug tot 27 mei 1863, op Pinksteren, wanneer in Hamburg de kleermaker Friedrich Wilhelm Schwartz (geb. 1815) door profetieën van onder anderen Heinrich Geyer (geb. 1818), een onderwijzer, voor dit land tot apostel wordt geroepen. Kort daarvoor waren beiden vanwege verschilpunten op het gebied van de geloofsleer uit de Katholiek Apostolische Kerk gezet. Hierna ontstond de "Allgemeine christliche apostolische Mission" (AcAM); in Nederland "Apostolische Zending" genoemd.
  In 1878 kwam het tussen Schwartz en Geyer tot een breuk. In Nederland wordt dan de "Hersteld Apostolische Zendingkerk" (HAZK) opgericht, vanwaaruit Schwartz zijn werk voortzet. In 1897 komt het opnieuw tot een scheuring toen het na de dood van de Nederlandse apostel Menkhoff ging om diens opvolging. In diezelfde periode overlijdt ook Schwartz. Hier begint de geschiedenis van de "Hersteld Apostolische Zendingkerk in de Eenheid der Apostelen" (HAZEA), de latere Nieuw-Apostolische Kerk.
  Wederom door afsplitsingen ontstaan het "Apostolisch Genootschap" (1951) en de "Apostolische Geloofsgemeenschap" (1958) met sinds 1980 als huidige naam "Gemeente van Apostolische Christenen" [= GvAC; red.]. Ook binnen de "Hersteld Apostolische Zendingkerk" (HAZK) hebben zich -na 1897- scheuringen voltrokken, voor het laatst nog in 1971.
Kritiek die mogelijk is op het ontstaan van de "Nieuw-Apostolische Kerk" in 1863 houdt dus bijvoorbeeld verband met "de bedrijfsnaam" van de oorspronkelijke geloofsbeweging en een in juridisch opzicht kloppende voortzetting daarvan tot de oprichting van de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) aan toe. Hoe dan ook, stamapostel Leber en de gezamenlijke districtsapostelen vinden dat de kerk waaraan zij leiding geven feitelijk in 1863 werd opgericht...
 • Terugkomend op de nieuw-apostolische geloofsleer; wat kan -met alle respect- zoiets in werkelijkheid voor God (!) om het lijf hebben?
  Dit lijkt ons de enige vraag die per saldo ter beantwoording voorligt!
  En: valt hier voor gelovigen zelf uit te komen, of zullen er anderen aan te pas moeten komen. Zo ja, wíe dan wel?

[wordt vervolgd]

Het WebTeam


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Vr 13 Mei 2011, 13:37" in de thread "Luister naar mijn woorden maar die staan los van mijn daden!"
Ik voeg er nu verder maar niets meer aan toe want de berichten spreken voor zich.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

@all

Mijn punt is dat de nieuw-apostolische kerkleiding geen consistent verhaal meer heeft, ook niet nu er een catechismus voorligt. Bovendien: wie er benieuwd naar is hoe stamapostel Schneider zich uitlaat over belangrijke thema's, komt er al snel achter dat hij ofwel met de inhoud van de catechismus niet goed vertrouwd is, óf dat hij opzettelijk salonfähige opmerkingen maakt om terechte kritiek op de inhoud ervan (angstvallig) uit de weg te gaan. Juist gelovigen die toe zijn aan duidelijkheid, het internationale kerkbestuur serieus nemen en daarom op alle fronten kennisnemen van de publicaties vanuit de kerk en over de kerk, zien alleen maar steeds meer tegenstrijdigheden naar voren komen in wat namens de "Godsgezanten" tot opbouw van het geloof zou moeten dienen. Maar die "Godsgezanten" zijn helaas het spoor bijster.

Dat kán trouwens ook niet anders. Wie als stamapostel ten overstaan van miljoenen geïnteresseerden heimelijk egoïstische snode plannen aan het realiseren is onder het mom van een zogenaamd verlossingswerk, moet op zijn minst een strategisch meesterbrein als van Wilhelm Leber weten te combineren met de Haagse bluf van Armin Brinkmann en de vindingrijkheid van Reinhard Kiefer. Op de werkzaamheid van de Heilige Geest hoeft zo iemand immers niet te rekenen. Aan al deze kwaliteiten lijkt Jean-Luc Schneider tot op heden hooguit te hebben mogen snuiven. Wel toont hij een onverschrokkenheid als van wijlen Gijsbert Pos. Verder valt het in de Nieuw-Apostolische Kerk natuurlijk op dat vragen niet worden beantwoord, problemen niet worden opgelost en slachtoffers van geestelijk geweld al sinds jaar en dag niet worden geholpen.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Verder valt het in de Nieuw-Apostolische Kerk natuurlijk op dat vragen niet worden beantwoord, problemen niet worden opgelost en slachtoffers van geestelijk geweld al sinds jaar en dag niet worden geholpen.

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "za 07 dec 2013, 23:26"
@all

Hoezeer de gestage drup de steen ook holt; wij mensen zijn niet van steen! Wij kunnen in voorkomende gevallen toch de kraan dichtdraaien? De kraan waaruit wij toestaan dat "Übermenschen" ons brainwashen!

Het hieronder geciteerde bericht sluit af met: "Hoe durven ze, die zogenaamde Godsgezanten, om als bulldozers door Gods porseleinkast te banjeren en duizenden slachtoffers te maken. Ik snap het echt niet."

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:
Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

Er is onrust ontstaan in de Nieuw-Apostolische Kerk. De opkomst van het Internet heeft daarbij een katalyserende werking gehad. Wat is er gebeurd? In het ontdekkend licht van Zijn genade werd de geloofsbeweging aan een nadere beschouwing onderworpen. De uitkomsten zijn totaal ontnuchterend.

(...)
Doordat een geloofsovertuiging onze ziel en zaligheid raakt, kan misère op dit gebied heel wat met mensen doen. Niemand wacht op berichtgeving waarmee een belofte of een ideaal wordt ontluisterd. Mijn gevoel bij de zaken die er in het leven bijzonder toe doen is echter: als je iets doet, doe het dan ook goed! Omdat ik niet onverschillig sta tegenover het geloof, ben ik altijd leergierig geweest. Maar in mijn kerk leerde ik steeds nadrukkelijker hoe het met de meeste dingen beter ánders kan. Dat is geen fijne manier om kennis en meer inzicht op te doen.

Met tegenzin heb ik wat nu hierboven staat opgeschreven, doch ook in het besef dat het nieuw-apostolische geloof volgens mij handelde over het goud der waarheid, over het kristallen meer, over de verschillen met klatergoud, met alles wat voorbij zal gaan. Welnu, als dan Liefde, de liefde des Vaders overblijft; wáárom is dát dan niet ieders toetssteen? Is het liefdevol om de zeggenschap over alles naar je toe te trekken? Is het liefdevol om geen orde te scheppen in de chaos? Is het liefdevol om een andere kant op te kijken wanneer een naaste gewond langs de kant van de geloofsweg ligt? Is het liefdevol om ten koste van anderen niet aan je eigen tekortkomingen te werken? Is het liefdevol om aan mooie woorden geen daden te verbinden? Is het liefdevol om je te storen aan de wanhoop van degenen die jíj ergert? Is het liefdevol om de barricaden te verafschuwen die slachtoffers beklimmen?
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16
(...)
Mvg,
JP


Oorspronkelijke bron: NAK-Observer. Zie verder mijn bericht op "Za 30 Okt 2010, 21:57" in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering" en het redactionele bericht op "Di 18 Jun 2013, 11:10" in de thread "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos".
BakEenEi schreef:(...)
"Reken maar," aldus herder Steinwaller afgelopen dinsdag, "dat de Stellungnahme die nu voorligt niet de eerste versie ervan is. Bij het kerkbestuur zal er wel van alle kanten naar zijn gekeken, ook in juridisch opzicht."

Als ik daar dan als kleingelovige met mijn volle verstand bij zit en zo'n opmerking in mij om laat gaan, begrijp ik het wel maar ik snap het niet. Laat God in 1951 een Boodschap afgeven en gaat Hij dan nu zó te werk? Nee, dacht ik; godsonmogelijk!! Wat een -godgeklaagde- waanzin; wat een lariekoek. Wat worden hier toch een knollen voor citroenen verhandeld. Wat zijn de mensen door schijn-heiligen toch gigantisch belazerd...

Skyt! :shock: (soks betsjut oars neat as ferheardens oer hoe rûch dêr mei Syn tsjerke omskuord wurdt)

(...)


Uit: Mijn bericht op "Do 11 Jul 2013, 15:52" in de thread “Versöhnung jetzt!”
@all

Pure verontwaardiging was het waaraan ik in de bovenstaande berichten handen en voeten wilde geven. Laat ik ook enkele andere quotes maar even onder elkaar zetten, zo heb ik gedacht. Allereerst vanwege déze twee uitspraken...
 • Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan.
 • Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!
Dít was de context ervan:
Redactie schreef:(...)
Uit mijn e-mailbericht van 15 september 2009 aan "apostel" Peter Klene:
 • (...)
  Maar één ding wil ik niet op mijn geweten hebben: ik pleeg geen broedermoord. Ik offer geen naasten op om hooggeplaatsten op hun voetstukken te laten staan. Nogmaals: het is één en al tragiek, doch beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De echelons worden afgeschaft: niemand is hoger dan welke naaste dan ook. Het normale moet maar weer normaal worden. Voor dynastieën geen plaats. Bijzaken worden weer bijzaken. Soli Deo Gloria. Zo waarlijk spreekt de Heer.
  (...)
Ook dit bericht is zijnerzijds inhoudelijk onbeantwoord gebleven...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "di 29 nov 2011, 17:07" in de thread "De koopman wint het van de dominee - houd de dief!"
BakEenEi schreef:(...)
Door het beloop van de gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren, ziet u hopelijk in dat er nu, in 2011, zéker sinds 2007 níets (!) nieuws onder de zon is. Het komt er dus op neer dat een goed verstaander die tijdens de (tweede) Europese Informatieavond -achteraf ook wel de Desinformatieavond genoemd- aan een half woord genoeg had, inderdaad al kon weten wat vele anderen nú pas dóórkrijgen... Ik vind het belangrijk om dit vast te stellen want hiermee wordt het hopelijk ook begrijpelijker dat bijvoorbeeld de voormalige apostel Sepers eerder al met recht en reden voorzag dat er van de Nieuw-Apostolische Kerk uiteindelijk (hij anticipeerde bij Christ-im-Dialog in deze samenhang op de situatie in het jaartal 2020) slechts een kleine fundamentalistische geloofsbeweging zou overblijven:
 • CiD: Wo sehen Sie die NAK dann 2020?
  Gerrit Sepers: Als eine kleine fundamentalistische Bewegung.

  Bron: Interview „Dann komme ich zurück“ van 8 mei 2007 (met Esther Vietz, Thomas Andrich en Frank Vietz)
Het punt is namelijk dat de kerkleiding alleen informatie prijsgeeft voor zover het haarzelf uitkomt. Alleen ingewijden en anderen die de ontwikkelingen op de voet volgen kunnen dus zien aankomen wat er staat te gebeuren. Op deze manier worden talloze overige belanghebbenden gemanipuleerd (!) zonder dat men het zich in eerste instantie kan realiseren. Omdat ik deze policy na verloop van tijd voor mijzelf als het ware kon ontcijferen, mede door mijn werkervaring op het landelijke bureau van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, twijfelde ik niet aan wat ik op de diverse fora soms uiteenzette.

Desondanks ben ik níet tegen de Nieuw-Apostolische Kerk. Waar ik op tégen ben is: kindermishandeling - en wel in de meest ruime zin des woords. Ik ben dus ook tégen de mishandeling (door schijnapostelen) van kinderen Gods!!

(...)


Uit: Mijn bericht op "zo 13 feb 2011, 16:56" in de thread "Levend geloof".
Ten slotte twee berichten over "dienend leiderschap". Zie onder.
Redactie schreef:@all

Vorige week las ik in een huis-aan-huis blad dat belangstellenden zich konden opgeven voor een ontbijt in het restaurant van een plaatselijk theater, waarbij als gast een bekende journalist aanwezig zou zijn aan wie gevraagd was te vertellen over "dienend leiderschap" naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi. (...) Het is 2012 - bestáát zoiets nog (?!), was mijn eerste gedachte. Het verrassingseffect was voor mij des te groter -en dat heb ik op dit Forum niet onder stoelen of banken gestoken- omdat ik bij leidinggevenden bij een kerkgenootschap, dat ik uiteindelijk om die reden maar ontvluchtte, mij nogal eens verbaasde over het lijden dat men vermeende ondergeschikte volgelingen tegen alle verwachtingen in berokkende. In dat verband heb ik meermalen de tekst aangehaald uit 2 Korintiërs 1 vers 24 waarvan ik mij met name herinner dat mijn vader er steevast over vertelde wanneer het ging om "dienen en leiding geven":
Redactie schreef:(...)
Afgelopen zondag was de "kerngedachte" van de prediking in de dienst die ik bijwoonde gebaseerd op de onderstaande woorden van de apostel Paulus:
 • [1] Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. [2] Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. [3] Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. [4] De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, [5] want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

  Uit: 1 Korintiërs 2 (NBV)
Het ging nog verder met de verzen 6 t/m 10, maar toen ik eenvoudig op mij liet inwerken wat er hierboven staat in vers 5, namelijk want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God, stelde die overtuiging (!) mij gerust. Aan dit besef wordt er immers nogal getornd - in kringen van "dienaren". Eerder al werd er getornd aan het begrip dat ons was bijgebracht over wat "dienaren" mogen zijn in Zijn werk. Ook daarover liet Paulus de gemeenten die hij verzorgde destijds al niet in het ongewisse:
 • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

  Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)


  ... of, zoals het er staat in de Lutherse vertaling van 1648, in DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS:

  Niet dat wy Heeren zijn over uw’ geloove; maer wy zijn helpers uwer vreugde: want ghy staet in ’t geloove.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Di 27 Mrt 2012, 09:04" in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer".
Zo begaf ik mij vanochtend rond zevenen te voet naar de "eetkamer", zeven kilometer verderop! Het werd een wijze les want het gesprek kwam uit bij "ware vreugde". Onwillekeurig dacht ik eerst aan het tweede couplet van het lied "Vrede, Gods vrede". Daarna aan het bovengenoemde tekstwoord uit 2 Korintiërs 1. Nu echter kwam er nog een dimensie bij:
 • (Broeder Leonardus) heeft bij het kerkje van de Heilige Maria verteld dat de zalige Franciscus daar broeder Leo eens riep en zei:
  'Broeder Leo, schrijf op.'
  Die antwoordde: 'Ik sta klaar.'
  'Schrijf op,' zei hij,
  • 'wat de echte vreugde is.
   Er komt een bode melden dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden.
   Schrijf op, dat is geen echte vreugde.
   Hetzelfde zegt hij van alle prelaten over de Alpen, van alle aartsbisschoppen, van de koning van Frankrijk en de koning van Engeland.
   Schrijf op, dat is geen echte vreugde.
   Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en ze allemaal tot het geloof hebben bekeerd. Ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe.
   Ik zeg je dat in dat alles de echte vreugde niet bestaat.
   Wat is de echte vreugde dan wel?
   Ik keer terug uit Perugia en kom hier midden in de nacht aan.
   Het is winter.
   Het is modderig en zo koud dat er onder aan mijn habijt ijspegels komen die steeds tegen mijn benen slaan en er bloed uit die wonden komt.
   Door en door koud, vol modder en ijs kom ik bij de poort aan.
   Na lang kloppen en roepen komt er een broeder die vraagt:
   "Wie is daar?"
   Ik antwoord: "Broeder Franciscus."
   Hij zegt: "Ga weg, dit is toch geen uur om aan te komen. Je komt er niet in."
   Ik dring aan en opnieuw antwoordt hij:
   "Ga weg, je bent maar simpel, je hebt niet geleerd. En laat je hier nooit meer zien!
   We zijn al met zoveel en van een ander niveau. We hebben je niet nodig."
   Ik ga opnieuw voor de poort staan en zeg:
   "Ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht dan opnemen?"
   Maar hij antwoordt: "Dat doe ik niet! Ga maar naar de kruisdragers en vraag het daar maar."
   Ik zeg je, als ik dan mijn geduld bewaar en niet kwaad word, dat daarin de echte vreugde, de echte deugd en het heil van de ziel bestaat.'
  Uit: De Geschriften, Franciscus van Assisi (geboren omstreeks 1182 - overleden 1226)
Het bovenstaande werd tegen het einde van onze niet-alledaagse ontmoeting voorgelezen. Om stil van te worden, doch ook: om het wáár te maken! In feite valt er dan bijna te concluderen: wie (ten slotte) nog een ego te verliezen heeft, geef het prijs! Wat schuift het; wat levert het op (?!), is voortredenerend misschien wel de eerste gedachte die zich vervolgens aan ons opdringt. Maar ja, het handelde nu over "dienend leiderschap" en dat is niet bepaald hetzelfde als "bedienend leiderschap".

Aldus werd ik een wonderlijke spijziging rijker, en -goddank- een nog bekrompen denkbeeld armer.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op "Di 15 Mei 2012, 14:54" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Redactie schreef:@all

Ik knoop hieronder nog even aan bij het vorige bericht over "dienend leiderschap". Vanochtend merkte iemand op: "Als er in groepsverband geen leider is, hopen de mensen doorgaans dat er iemand naar voren treedt die als zodanig het voortouw neemt. Verloopt daarna niet alles naar wens, dan is degene die men zichzelf aanvankelijk toewenste waarschijnlijk als eerste de gebeten hond." Hierin ligt een belangrijke kern van waarheid, vonden de anderen. Ik was benieuwd hoe dit dillemma zich met het gedachtengoed van Franciscus van Assisi onder het genot van een aangekleed ontbijt zou laten wegnemen. Op de ontknoping hoefde ik niet lang te wachten want wie naar diens voorbeeld een dienend leider wil zijn, zal deze hoedanigheid eerst en vooral voor zichzelf (!) moeten aannemen. (...) Wij bewijzen onszelf in deze samenhang namelijk een enorme dienst door ruim baan te geven aan de werkzaamheid van Zijn Geest. Zo maakt het nogal een verschil als wij lezen...
 • De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af.
... óf elders in de Bijbel:
 • ... doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Wanneer Jezus erop wijst "Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan", valt er voor wie in Zijn werk een invloedrijk leider had willen worden weinig meer te handelen uit berekening. Dat blijkt eens te meer uit de bekende woorden "Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ "

Met andere woorden: "Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." (Spreuken 16: 32, NBG-vertaling 1951). Hier staat dus níet: "Zijn Geest"! De Nieuwe Bijbelvertaling geeft de juiste strekking hiervan nog duidelijker weer: "Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren."

Gaandeweg kwam vanochtend de boodschap aan onszelf uit de verf: word eerst voor jezelf (!) naar het evangelie van Jezus Christus een waarachtige dienaar want pas dan kun je -indien God het wil- in voorkomende gevallen een wegbereider zijn voor anderen. In het voortraject (!) valt dus de meeste "eer" te behalen; voorwaar geen twijfelachtige eer.

Wat een boodschap! Niet in de laatste plaats trouwens ook voor hen die "een boodschap vol erbarmen" hard nodig hebben - in plaats van bijvoorbeeld schuldgevoelens die in de gauwigheid snel zijn aangepraat. Aan "dienend leiderschap" gaat -voor wie zich geroepen wéét- dus het nodige vooraf:
 • [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
Kort door de bocht samengevat en vrij vertaald in het Fries: "as elk op himsels past, wurdt nimmen wei" (als ieder zichzelf in de gaten houdt, raakt er niemand zoek). Immers:
 • Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie Hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.
Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op "Di 15 Mei 2012, 22:31" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Nú het "Hoe & Wat" met betrekking tot het voorgaande. Over pure verontwaardiging gesproken; wie als kind zijnde (!) gewend zou raken aan mishandeling of anderszins verschijnselen van emotionele verwaarlozing, verliest het vermogen om nog langer ergens verontwaardigd over te zijn. Maar dat bijzondere vermogen was wél een godsgeschenk! Hiervan werd ik mij uitdrukkelijk bewust toen één van onze kinderen bij een zwaar verkeersongeval zeer ernstig hersenletsel opliep, waarna "de schade zich liet opmaken". Dán word je er namelijk bij bepaald hoe prachtig overigens gezonde kinderen zijn toegerust met talrijke capaciteiten die je des te meer zult koesteren als ze opeens buiten het bereik zijn gevallen van een kind, waarmee je je met wel duizend draden verbonden wist, maar die werden nu ruw aan flarden getrokken...

Hoe durven ze, die zogenaamde Godsgezanten, om als bulldozers door Gods porseleinkast te banjeren en duizenden slachtoffers te maken. Ik snap het echt niet.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Di 23 Jul 2013, 15:39" in de thread "Ik ben een dienende speler, een stofzuiger"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 15-12-2013, 18.00 uur]


@all

Weliswaar heet deze thread "Wat is er gaande?", maar, dacht ik zojuist, wat is er hier (potverdorie nog eens aan toe, zeg) onderhand níet gaande! In welk opzicht hebben wij (bij de nieuw-apostolische kerkleiding en -toen men daar niet luisterde- via het Internet) onze bezorgdheid intussen nog níet -voor de zoveelste keer- uitgesproken? Levend dood zijn wij, voor de "Godsgezanten", hún "dienaren" én voor de slapende leden.
Redactie schreef:(...)
Even een stukje geschiedenis...

Afbeelding

Voor het bovenstaande had ik al eens om aandacht gevraagd bij een districtsdienaar. Op 4 oktober 2002 om precies te zijn, waarna ik de betrokkene er nog eens aan herinnerde op 20 augustus 2007, om precies te zijn! De berichtgeving ketste af op de welbekende "ondoordringbare laag".

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Wo 18 Jan 2012, 18:51" in de thread "Hoe moet het verder met de Nieuw-Apostolische Kerk in Ned.?"
Op aanwijzing van "willempower" raakte ik deze week plotseling verzeild in Kolham en omstreken. Een kroniekschrijver sprak van "ontkerkelijking" alsof het de gewoonste zaak is: "Net als in alle andere kerken om ons heen worden ook in Hoogezand-Oosterpark de gevolgen van de ontkerkelijking voelbaar". Ook werd er nog feestelijk gewag gemaakt van een afscheidstournee: "Tijdens zijn 'afscheidstoernee' doet hij met de dienst voor de ontslapenen in juli Hoogezand-Oosterpark aan." Dat betrof (in 1998) districtsapostel Gijsbert Pos. (...) Nee, géén afscheidstournee voor wie er -onder de gevierde "goede werken" door- ijskoud aan de "ontkerkelijking" werden prijsgegeven. In "het werk Gods" draait alles om de hoogsten, eenzaam maar niet alleen aan de top van de organisatie, bovenaan op de ambtsladder; de "zegenaars" met de gereserveerde plaatsten in het nieuw-apostolische hemelrijk. Onder hen sommigen die alvast per advocaat kenbaar maakten dat zij óók daar o.a. Bauke Moesker niet wensen tegen te komen. Wat ben je dan "reeds op aarde" bevoorrecht als er speciaal voor jou brutaal een ramkraak wordt gepleegd op het offerblok, zodat de rekening voor de herhaalde dreigbrieven handig wordt doorgespeeld naar de Allerhoogste. Zorgen zijn nu dag-in dag-uit de zegeningen, maar zowat niemand onder de gebrainwashte goedgelovigen waagt het om zichzelf eindelijk eens de tegenwoordigheid van geest te gunnen om op klompen aan te voelen dat men pertinent níet...
... "wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd" heeft, doch dat men zich domweg zand in de ogen heeft laten strooien. Dan valt er om de dooie dood niet meer ter spreken van "kleine, domme dingen", zoals die in lied 340 van het nieuw-apostolische gezangboek in vlagen van onbezonnenheid soms zelfs juub'lend worden bezongen. Op naar de wereldtentoonstelling voor "Betonkopfe" in 2014 in München, zo staat het thans in ieders banier. De weggepeste voorwerpen van "ontkerkelijking" kunnen stikken. Nee, voorwaar voor hen geen afscheidstournee. Geen pleitbezorger voor ze onder de godenzonen. Geen compassie en geen consideratie.

"Levend dood zijn wij, voor de "Godsgezanten", hún "dienaren" én voor de slapende leden", schreef ik aan het begin van dit bericht. Is dat erg? Moet dat iemand betaald worden gezet? Komen "wij" medelijden tekort? (...) Laat het een eye-opener mogen zijn voor wie het feitelijk aangaat! Dat ikzelf er maar niet aan wen, dat vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk vragenstellers hooguit met grote ogen en vol ongeloof (!) worden aangekeken als het nota bene gaat om naastenliefde, om transparantie, om mededogen en zelfs als het eenvoudig handelt over wetten van fatsoen, heeft er alles mee van doen dat zo'n verontrustende laconieke "werkhouding" laatdunkendheid demonstreert jegens naasten en halfslachtigheid in Zijn werk tegenover elke hemelse roeping waar men ondertussen -met onwelluidend instrumentaal- per abuis hoog van opgeeft.

Eerder kwamen wij nog samen; met velen of met weinigen, in kerk of zaal, bij een ziekbed of rond een graf; maar het ging ons om het eeuwige; om "de liefde des Vaders". Ieder was een radertje in Zijn werk; géén "mensenwerk". Doch hoe kunnen wij elkaar nu nog begroeten zónder te veinzen? Welk "loon" zal eraan verbonden zijn om dienaren te zijn geweest van "hogere dienaren" die geen helpers waren aan Christus' plaats? Struikrovers waren het! "Uw geld en uw leven!", zo hielden zij, wolven in schaapskleren, omgeven door buigende en knippende lakeien, het ons in alle toonaarden ongepast vriendelijk doch dikwijls dringend voor.
In de Nieuw-Apostolische Kerk zijn de gelovigen door jarenlange indoctrinatie zó geconditioneerd, dat euforie ze alles laat slikken. Wat is euforie? Ik kijk het na in mijn dikke Van Dale:
euforie:
gevoel van welbehagen, meestal gepaard gaande met overdreven vrolijkheid en zelfverzekerdheid (ook kunstmatig opgewekt door het gebruik van opium enz., en bij sommige ziektetoestanden bestaand).
Alles wat in "het verlossingswerk" maar enigszins een quasi-feestelijk tintje meekrijgt, gaat erin als zoete koek. Herkenbaar? Zó namelijk zien de hoogmogende heren-machtsfiguren kans om tot in het absurde (!) alles om te buigen en tegelijk de gelovigen onder hun macht te brengen. Dat kan zó geraffineerd in zijn werk gaan, dat het alleen opvalt met gebruikmaking van een nuchter verstand. Een godsgruwelijk voorbeeld hiervan: apostel Peter Klene nam het in diens schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" op voor districtsapostel De Bruijn, althans zo spiegelde hij het in aandoenlijk zalvende en daarmee alwéér euforisch stemmende bewoordingen voor want "Hij kan zichzelf hierin lastig verdedigen", aldus de verraderlijk listig gespeelde pleitbezorger. De voorgewende "onbaatzuchtige naastenliefde" deed de harten smelten en men trapte erin.

Waarin?? Zie op het forum van Bauke Moesker het bericht "Dolksteek (3)", op "Vr 05 Okt 2012, 22:50" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!".

Een luchtspiegeling van een "zegenaar" is voor de gehypnotiseerde goedgelovigen al voldoende om ze salonfähig in de juiste gekunstelde deemoedige afhankelijkheidsmodus (!) te doen schieten. Zodra de nieuw-apostolische "levende wegwijzers" er nog een schepje bovenop doen, vermogen hun willoos gemaakte navolgers te zwelgen in het genot van de gefantaseerde geur van linzensoep. Als onder hypnose volstaat elke van hogerhand in de organisatie gegeven oogwenk om ze hun feestkleding aan of uit te laten trekken. Zwaar beneveld in een zweem van gelukzalige nieuw-apostolische heiligheid zinkt men weg in het moeras. En dan spreek je "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" van "goddelijke leiding". Daaraan hebben "wij" onze krachten toegewijd om voor "de wereld om ons heen" tot redding "te kunnen en te mogen" zijn.
BakEenEi schreef:(...)
Ook voor mij gold jarenlang "Als neuapostolische Christen wollen wir darum nicht Spalter, sondern Versöhner sein"! Op velen nam echter de psychische druk zodanig toe, dat men bevrijd wilde zijn uit de machtsgreep van de kerkleiding. Door de assistentie van "geïnstrumentaliseerde systeemagenten" kon goddelijk leven (!) in diezelfde "gemeenschap" immers niet langer gedijen. Al waren dezulken gebrainwasht en daarom wellicht beperkt toerekeningsvatbaar; het afscheid (lees: een langdurig proces van onthechting door emotionele verwaarlozing) levert traumatiserende ervaringen op. De nieuw-apostolische kerkleiding stelt hier op geen enkele manier zielzorg of anderszins helpende hulp tegenover: "wie de kerk verlaat, onttrekt zich aan [een overigens slechts in het vooruitzicht gestelde; BEE] zegen!" Betrokkenen hebben echt een blinde vlek voor het leed dat aan zielen wordt berokkend die door hun toedoen zich middenin de gemeenschap niet meer veilig voelden in Jezus' armen. Op deze manier wordt er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen gesold want in deze kerk moeten "de mensen" stil zijn, gehoorzaam, doen wat er gezegd wordt, een onbegrensd vertrouwen hebben, dankbaar en tevreden, enzovoort, enzovoort. Maar dat is mensonterend en ziekmakend bovendien! Aanstonds moeten "de mensen" (stilaan gereduceerd tot verschrompelde minderwaardige entiteiten) zelfs onder geloofsdwang een catechismus internaliseren. (...)

Hierdoor kom ik terug op wat ik schreef aan het begin van deze thread:
BakEenEi schreef:(...)
Waar het mij nu speciaal om gaat, ziet u hierboven in het rood. Laat ik het kort toelichten... Wie als "kind van God" (!) in de Nieuw-Apostolische Kerk de "geordende weg" weg bewandelt en daarom een eventuele vraag over het financiële debacle (waarover de alarmerende berichten zich op dit forum nu al een halfjaar lang opstapelen) voorlegt aan de eerst aangewezen kerkelijke ambtsdrager, zal opbotsen tegen een "ondoordringbare laag". Die laag bestaat niet uit zandzakken, gewapend beton, kolen en staal, gepantserd glas of zelfs NBC-wapens, doch uit "zegenaars" die namens God overal het zwijgen toe doen. Eén frons met één wenkbrauw van één "dienaar" die één trede hoger staat op nieuw-apostolische ambtsladder, behoort in de praktijk namelijk al voldoende te zijn om elke geraadpleegde "zegenaar" te doen grijpen naar de meest beproefde nieuw-apostolische foltermethode, namelijk die van het consequent negeren en isoleren van elke belanghebbende.

(...)

Bron: BakEenEi op "wo 02 maart 2011, 16:13"
Of kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland het nu zelf beseffen, of niet; dit verandert helemaal niets aan het feitelijke gegeven dat men zich schuldig maakt aan intimidatie, onderdrukking en wat dies meer zij!! Van de broeders en zusters die ik ken, die de kerk hebben verlaten, zijn het niet weinigen die op grond van het bovenstaande -psychosomatische- gezondheidsklachten hadden ontwikkelend en die zich daardoor onder psychologische en/of medische (specialistische) behandeling moesten stellen. De (on)verantwoordelijke kerkleiding heeft hier geen enkele boodschap aan, zo is het mij herhaaldelijk gebleken. Wat mij betreft mag de Nieuw-Apostolische Kerk alleen al daarom van overheidswege wel eens heel kritisch tegen het licht worden gehouden. Het moet sowieso afgelopen zijn met de roekeloosheid van de twee of drie oppermachtigen die bij het kerkgenootschap in Nederland ten onrechte compleet de dienst uitmaken. Wie níet ziet wat er hier aan de hand is moet beslist béter gaan kijken!

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 05 Mrt 2011, 19:24" in de thread "Addergebroed".
Wie voor zichzelf de schrijnende kwesties die hierboven aan de orde zijn gekomen beter in perspectief wil krijgen, heeft wellicht wat aan de volgende boeken:
 1. Carine Damen: "Ik was gek van geluk - verhalen uit sektarische bewegingen" (ISBN 978 90 218 0496 5)
 2. Jan Storms: "Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren" (ISBN: 978 90 202 03592)
 3. Rainer Ballnus: "Hilfen für Opfer von Gewalt - Ratgeber für neuapostolische Christen und andere Interessierte" (ISBN: 3-935347-18-9)
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Met terugwerkende kracht tonen de thans geciteerde valse "Godsgezanten" met hun schaamteloze intimidatiepraktijken zich hier doortastende "Teilzeit-Stasi-Männer". Reden: doodsbenauwd voor machtsverlies.

Velen hebben aan zulke praktijken blijvend geestelijk letsel overgehouden. Maar een welgemeend excuus? En intrekking van het beruchte Drave-document? Daar willen de machtswellustelingen niets van weten. Liever zetten ze iemand aan tot een misdrijf dan de vrije wil te eerbiedigen van zielen die volkomen terecht afstand namen van de geloofwaardigheid van hun zogenaamde zegenaars - die in feite verraders waren.

Exact op bovenbeschreven wijze bedreigen sektarische bewegingen de volksgezondheid. Voor wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk de schellen niet van de ogen willen vallen werd dit onlangs helder uiteengezet.
Carine Damen: "Ik was gek van geluk - verhalen uit sektarische bewegingen" (ISBN 978 90 218 0496 5)

(...)


Uit: Mijn bericht op "ma 16 dec 2013, 15:11" in de thread "De Bazuin Sions - Extra nummer - 5 april 1970"
@all

In het bovenbedoelde bericht zien wij o.a. dat broeders in overheidsdienst door hun districtsapostel er destijds nota bene toe werden aangezet om een ambtsmisdrijf te plegen zodat de kerkleiding kon beschikken over vertrouwelijke persoonsgegevens van zielen wier recht op vrijheid van godsdienst hij niet wenste te eerbiedigen. En zelfs de stamapostel graaide in 1971 nog brutaal in het offerblok om aan de weet te komen hoe diens op 7 juli 1960 al publiekelijk verketterde zogenaamde "Feinde und Gegner" hun zaken bij de officiële instanties hadden geregeld. (...) Denk nu niet: laat die ouwe koeien nu eindelijk eens in de sloot zitten! Hetzelfde criminele wangedrag onder auspiciën van de hoogmogende heren "Godsgezanten" gebeurt namelijk nog steeds!! De ambtelijke top bij dit omstreden kerkgenootschap waant zich boven de Wet.

Een ingehuurde advocaat kan een voorval van belediging, bedrog en godslastering wel wegwuiven met een badinerende opmerking als zou men enkel een "juridische formulering" hebben gebezigd, doch dat neemt de strafbare feiten geenszins weg. De geadresseerden hadden géén stront in de ogen. "Over de doden niets dan goeds", zo wordt gezegd. Welnu, in de Nieuw-Apostolische Kerk ligt dat op zijn zachtst gezegd een tikkeltje genuanceerder want daar geldt namelijk - en zulks op straffe van represailles: niets dan goeds over over de "hoge(re) dienaren". Je hoeft bij wijze van spreken maar met één vinger ietsje verkeerd naar het embleem van de kerk of naar zo'n vermaledijde "Godsgezant" te wijzen, of ze beginnen er al mee te dreigen dat je voor de rechter wordt gedaagd en/of -zoals bij broeder Ronald Rohn- dat bij voorkeur je hele gezin wordt geruïneerd. Terwijl er op zo'n manier met "Feinde und Gegner" korte metten wordt gemaakt, kijken de gebrainwashte gelovigen wel even de andere kant op. Die hebben dan niets gezien en weten van niks.
BakEenEi schreef:(...)
Wat is er op die manier inderdaad veel enthousiasme om zeep geholpen. Aan de lopende band werden blije actieve mensen tot op het bot gekrenkt. Dat ze meehielpen en bergen verzetten, was okay, maar dan enkel en alleen op initiatief van de in feite hierdoor al dolgedraaide doch oppermachtige arrogante ambtelijke top in de organisatie. Deze verfoeilijke gang van zaken heeft uiteindelijk nog zó lang kunnen voortduren, dat de een na de ander eraan kapot ging en wij bij wijze van spreken -wat het gemeenteleven betreft- nu de dood in de pot zien.

Door onbehoorlijk bestuur is er van de hele organisatie zó'n enorme bende gemaakt, dat het amper valt te ontdekken waar deze begint en ophoudt. Ikzelf wilde per se snappen hoe de vork in de steel zit. Bij de chaos die je dan onder ogen krijgt, ben ja al gauw 10 jaar verder alvorens de mechanismen die bij velen hun verlammende uitwerking niet hebben gemist, zich laten blootleggen. Pas als je begrijpt hoe de zaken echt marcheren, vond ik, kun je op de kerkvloer dingen effectief veranderen met weer voldoende vertrouwen in een betere toekomst.

Het grootste probleem is naar mijn vaste overtuiging, dat personen die ervan uitgingen dat God ze had willen zenden, het voor elkaar hebben gekregen dat in juridisch opzicht de zeggenschap over nagenoeg alles in de kerk berust bij hunzelf. Uiteraard kon dit alleen maar zo uit de hand lopen doordat anderen, hele volksstammen feitelijk, daarbij de helpende hand hebben gereikt; niet "onbaatzuchtig" en niet belangeloos. Dat het plaatselijke gemeenteleven hiervan aanvankelijk betrekkelijk weinig hinder ondervond (want: onwetend) lijkt mij logisch.

Ik herinner mij trouwens hoe ontstemd óók Gerrit Sepers was over de tekst in Vragen en Antwoorden, die in één van de vorige berichten in deze thread opnieuw de revue passeerde:
Vraag 179: "Waaruit valt af te leiden, dat het ambt van Stamapostel een instelling is volgens de goddelijke ordening?" Het bijbehorende antwoord: "Jezus wil dat Zijn kerk wordt geleid door een Stamapostel, die de hoogachting geniet van de Apostelen en alle leden van de kerk (vgl. Matth. 16: 18 )."
Wie zich misschien stil in een hoekje, ergens in één van de nieuw-apostolische kerkgemeenten, afvraagt of er door alle op dit Forum geëtaleerde schijnbaar o zo onverkwikkelijke gebeurtenissen nu wel serieus een man overboord is, voelt hopelijk bij zó'n vraag en zó'n antwoord op de klompen aan dat het nota bene de stamapostel himself is, die hier te water is geraakt. Als je als kerkleider zijnde, met vereende krachten dankzij je "commissioners in crime" (!), het zóver weet te brengen dat zulke onzin in drukvorm verschijnt; dan ben je de weg kwijt.

Het is niet alleen ongelofelijk misleidend om aan het evangelie van Jezus Christus zo'n rare draai te geven; het gaat ook weer de kant op van de persoonsverheerlijking (!) die ambtsvoorgangers van "de Stamapostel" zich lieten welgevallen:

[hier werd deze noodzakelijkerwijs lange quote nog enigszins ingekort; TjerkB]

(...)
Betrof het bij "antwoord 179" maar een wat ongelukkig gekozen formulering! Helaas, dat bleek het pertinent níet te zijn. In werkelijkheid werd er bij de internationale kerkleiding vervolgens heimelijk gewerkt aan een "waterdicht" denksysteem:
Redactie schreef:(...)
De aan stamapostel Leber geopenbaarde inzichten zouden terug te voeren zijn op de Bijbel zelf, aldus de door de redactie van RELIGIONSREPORT geraadpleegde perswoordvoerder van de stamapostel, de opziener Peter Johanning:
 • [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. [13] De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

  Uit: Johannes 16 (NBV)
De redactie van RELIGIONSREPORT vervolgt:
(...)
Interessant ist folgende Aussage: Dem Apostolat würden, jedenfalls in der offiziellen Interpretation der NAK, neue Einsichten über das Wirken Gottes und seinen Heilsplan vermittelt werden – sofern sie in der Schrift bereits angedeutet, aber noch nicht komplett enthüllt seien. Das wichtigste Beispiel dafür sei die Lehre von der Heilsvermittlung für Entschlafene. Es obliege dem Stammapostel als Inhaber der lehramtlichen Vollmacht, neue Einsichten aus dem Heiligen Geist zu verkünden oder gar zur offiziellen Kirchenlehre zu erheben.

(...)


Bron: http://www.religionsreport.de/?p=1213#more-1213
Aha, nu zijn we er! Stiekem is achter de schermen blijkbaar de "Offizielle Verlautbarung" van "22.10.2004" deels van tafel geveegd: "Die Bibel ist Grundlage der neuapostolischen Lehre". Wij zagen het aankomen:
Redactie schreef:(...)
Hoewel de Bijbel als grondslag geldt voor de nieuw-apostolische geloofsleer, gaf stamapostel Leber in diens Woord van de maand in maart 2009 feitelijk aan dat "gewone gelovigen" het voortschrijdend inzicht ontberen dat kennelijk is voorbehouden aan het apostelambt in de Nieuw-Apostolische Kerk:
 • "... volgens ons nieuw-apostolische geloofsinzicht is het aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen. Dat betekent niet, dat het niet verrijkend zou zijn als gelovigen de Bijbel kunnen lezen. Maar het is aan het apostelambt gegeven om de Heilige Schrift uit te leggen, te verklaren en voorschriften in het geloof te geven."
Ofschoon 'nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" officieel geldt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut.", lopen "gewone gelovigen" bij het lezen van de Bijbel dus gedurig het risico nog niet bekend te zijn met de allernieuwste uitleg van het betreffende tekstgedeelte, terwijl de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" best mogelijke uitleg wellicht kort geleden aan één van de nieuw-apostolische apostelen werd geopenbaard. Wie met de "laatste wilsbeschikking" van God wat de Heilige Schrift betreft op de hoogte wil blijven, zal derhalve in de Nieuw-Apostolische Kerk de berichtgeving van het internationale kerkbestuur op de voet moeten volgen - al is de hoeveelheid informatie doorgaans overweldigend en verschijnen mededelingen vaak alleen in het Duits. Het is exact op deze manier hoe gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk een "Seelische Abhängigkeit" wordt aangepraat.


Indien stamapostel Leber in deze context vergoelijkend stelt "Die göttliche Wahrheit ist immer absolut." (...) "Aber: Der Herr redet eben durch Menschen.", maakt hij nieuw-apostolische apostelen nagenoeg onfeilbaar want God, die er betere en mindere kinderen op na schijnt te houden, zou wat de Bijbel betreft exclusief aan hen het voortschrijdend inzicht hebben voorbehouden! De impliciete boodschap (!) van stamapostel Leber was hier dan ook dat tweederangs kinderen van Hem er verstandig aan doen om hun vingers níet aan de Bijbel te branden. Ze moeten bij de les blijven, en wel in de Nieuw-Apostolische Kerk.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "wo 02 nov 2011, 23:02" in de thread Heersers in de kerk (6): "Seelische Abhängigkeit"
Het is deze manier van doen, deze geniepige manier van takteren als het ware, die maakt dat je als gelovige in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig voor verrassingen komt te staan. Aan de stamapostel worden kwaliteiten toegedicht, die "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" worden gelegitimeerd door gebeurtenissen in 1896 of 1897 waar nog altijd weinigen het fijne van vermogen te weten. Christ-im-Dialog schreef het al: "Ein Mann erfindet das Stammapostelamt".

Zo wordt men dus meegezogen in een denksysteem, waarbij de kerkleiding met het grootste gemak voortborduurt op soms de meest verregaande aannames. Met zevenmijlslaarzen, zonder zich bij de details te willen ophouden, redeneert men achter de schermen voort, en de gelovigen moeten alles maar voor wáár houden.

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 13 Jan 2012, 17:21" in de thread "Dat het uw ziel goed gaat weet ik" (3 Joh. 1: 2, NBV)
Maar het gaat nog verder...

(...)


Uit: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Di 26 Jun 2012, 08:19" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
[wordt noodzakelijkerwijs vervolgd]


Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

@all

Nu en dan, bijvoorbeeld door een klassieke Freudiaanse verspreking, worden de ware bedoelingen van de nieuw-apostolische "Godsgezanten" over wie niets dan goeds mag worden gesproken, pijnlijk zichtbaar. Zo vielen laatst bij de Gesprächskreis Bottrop zowel districtsapostel Armin Brinkmann als een van diens opzieners door de mand, toen het uitkwam dat "in hun kringen" het item rehabilitatie in het kader van de door stamapostel Wilhelm Leber sinds 2009 gepredikte "Versöhnung" amper een issue is. Men speelt het spel mee om bij de "ACK" het (aspirant)lidmaatschap in de wacht te slepen, doch voor de rest acteert men voor de Bühne. Ronduit stuitend vond ik in Nordrhein-Westfalen eerder al de vertoning, waarbij men zich waagde te begeven op het vlak van de schuldhulpverlenng doch uitsluitend voor de naamsbekendheid van de kerk:
BakEenEi schreef:(...)
Hoe dan ook, in Nordrhein-Westfalen is er bij de Nieuw-Apostolische Kerk flink wat werk van gemaakt, zodat het er nu "bruist" van de activiteiten. Achter elke vergadertafel zitten vanzelf ook "hogere dienaren" want bij deze kerk moeten die overal een flinke vinger in de pap hebben. "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kwalificeert een "geestelijke bediening" de ambtsdragers in beginsel voor elke bestuursfunctie, alles recht evenredig met de hoogte van hun "ambt". Zodoende komen ze nu aan van alles en nog wat toe, behalve aan -wat in de praktijk telkens weer de sluitpost blijkt te zijn- zielzorg. Om precies te zijn, volgens de statuten, aan "gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg".

Het betreft hier trouwens niet alleen een kwestie van branchevervaging: het is "de verzuiling" (van de jaren '50 en '60) op herhaling! Met de georganiseerde "goede werken" zoekt de kerkleiding vooral publiciteit voor het label "NAK". Dat label kon onderhand wel wat sympathie gebruiken. Toen ook in Nederland de imponerende goede werken tot de hemel zouden gaan reiken, ontstond er ongenoegen door belangenverstrengeling bij de voorzitter van het kerkbestuur, maar dat werd op dit Forum al een verhaal apart. Zie de rubriek "Leegstand NAK Appartementen in Arnhem - Discussie over de onverwachte leegstand van de opgeleverde nieuwbouw". De intentie moet zuiver (!) zijn, en aan nevenactiviteiten kom je in een kerk pas toe indien het vaste principe geldt "first things first". Wat echter de Nieuw-Apostolische Kerk aangaat, blijf ik het een dubieuze zaak vinden als men op velerlei gebied in eigen beheer het wiel opnieuw wil uitvinden.

Afgelopen zaterdag moest de samenleving blijkbaar weer onder de indruk geraken van een manifestatie in het kader van de menslievendheid vanuit de kerk in Nordrhein-Westfalen. Glaubenskultur-Magazine berichtte erover. Ik heb er een stukje uit geknipt want, ja hoor, ik las het goed: de goede werken moesten vooral een "Aushängeschild" opleveren voor de kerk. Pure propaganda, dus. Het label NAK - daar ging het om; pas in tweede instantie "Kirchenmitglieder in Not":
Nevenactiviteiten derhalve met als oogmerk "propaganda" en "ledenbinding". Ondertussen heeft meester-manager Brinkmann gemeend dat hij met diens doelbewust spraakmakende "goede werken" eigenmachtig de winstverdubbelaar mocht instellen op dertien maanden. Maar ook dat is op dit Forum al een hoofdstuk apart. Zie de thread "NAK Nordrhein-Westfalen voor minstens € 10 mln OPGELICHT ". (...) Godsdienstwaanzin!!

(...)


Bron: Bericht op het forum van Bauke Moesker op "Zo 24 Jun 2012, 19:01" in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
Ik heb er een poosje op moeten studeren, doch in retrospectief: niet vergeefs. Aan volksverlakkerij heb ik de pest. Helemáál érg wordt het als zulks gebeurt onder het mom van het evangelie van Jezus Christus.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

@all

Wat er gaande is, is, dat het al meteen bij de opkomst van het Internet tot een aanklacht kwam tegen met name hypocrisie onder "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk, en dat dezen zich daarop weinig of geen moeite hebben getroost om eventuele oorzaken daarvan weg te nemen, laat staan dat men open en eerlijk met de getroffenen in gesprek ging - want: "De kerkleiding intimideert en manipuleert!"
 • Warum diese Brüder nicht zur Verantwortung ziehen? Nur weil Sie Vorangänger sind? Ich haben mal die Blumenkasse geführt und einmal mich verrechnet und dadurch, ich glaube um 1,20 DM vertan. Danach müßte ich die Blumenkasse abgeben. Es geht also… Konsequenzen zu ziehen - nur bei den Kleinen?
Voor mij persoonlijk tart deze godgeklaagde en mensonterende gang van zaken elke beschrijving ervan.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Hoezeer de gestage drup de steen ook holt; wij mensen zijn niet van steen! Wij kunnen in voorkomende gevallen toch de kraan dichtdraaien? De kraan waaruit wij toestaan dat "Übermenschen" ons brainwashen!

(...)


Uit: Mijn bericht in deze thread op "zo 08 dec 2013, 17:30"
@all

Maar wat komt er dan úit zo'n kraan? Kan dat niet gewoon 100% naar eigen inzicht recyclebaar hemelwater zijn, al moet dat volgens sommigen nu "zure regen" heten? Daar gaat toch geen mens meteen dood aan?

Op het voorgaande valt het nodige af te dingen. In de Nieuw-Apostolische Kerk blijkt het namelijk te kunnen gebeuren, dat zielen na 25 jaar, soms zelfs pas na 50 jaar doorkrijgen kwalijk gehersenspoeld te zijn. Dit kan doordat er van de aangesloten leden wordt verlangd dat zij in "de door God gegeven hand van leiding" (lees: het internationale kerkbestuur) een onbegrensd vertrouwen aan de dag leggen. Op ontelbaar veel manieren wordt juist deze boodschap stelselmatig aan de gelovigen voorgehouden. Om met geldige reisdocumenten in het hemelrijk aan te komen, om het überhaupt eerst te vinden, zo wordt het dag-in dag-uit aan een ieder met de paplepel toegediend, gaat het erom "te doen wat er door de dienaren wordt gezegd". "Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" kan de mensheid dan ook verrassend eenvoudig in drie categorieën worden opgedeeld, te weten a) de dienaren "van God" (lees: kerkelijke ambtsdragers bij de Nieuw-Apostolische Kerk), b) hun navolgers en c) "de wereld om ons heen". Wie dit vol overgave aanvaardt, heeft in beginsel weinig meer te duchten: het hemelrijk ligt dan al zowat aan je voeten. Je moet er alleen voor zorgen "op de geloofsweg staande" te blijven, dat wil zeggen dat je blijft "bidden, offeren en werken". Om de reistijd naar de plaats van bestemming, weliswaar via de kortste route, te veraangenamen, worden er allerhande fancy fairs georganiseerd. Telkens kun je dan nog wat extra geld geven "voor het goede doel".

Dat is, "in a nutshell", het hele eiereten. Hebben wij dan dáármee enig gevaar voor de volksgezondheid te beteugelen? Jazeker. De schepping namelijk steekt zó niet in elkaar, noch het evangelie van Jezus Christus.

Wie inzoomt op de hoofdcategorie, zo op het eerste gezicht enkel bestaande uit "dienaren", uit "Godsgezanten", ontdekt meestal al snel dat zulks van hogerhand in deze organisatie niet zeer op prijs wordt gesteld. Waarom níet, zal men zich afvragen. En dan begint de ellende. Immers, was het niet de bedoeling om vol overgave in het nieuw-apostolische geloof te staan? Om de dienaren ook te steunen in "hun onbaatzuchtige arbeid" voor "het werk Gods"? Om op de geloofsweg niet "te versagen of te vertragen"? Om dus niet schoorvoetend na te volgen doch met een vaste tred; met het daartoe onontbeerlijke "onbegrensde vertrouwen"?

Dusdoende kan het na 10, 20, 30 of 60 jaar zomaar gebeuren, dat bij volgelingen, in het dagelijkse leven in een straat, een stad of zelfs voor een hele landstreek "gouden mensen", de schellen van de ogen vallen. Hun goedheid was misbruikt. Hun vertrouwen beschaamd. En hun denkwereld stort ineen - sterker nog: hun hemelrijk dondert in elkaar. Het ging hun "dienaren" om plaatjes en praatjes; ze grijnsden en veinsden.

[wordt vervolgd]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2614
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Wát is er gaande?

Bericht door TjerkB »

Diaconus schreef:(...)
En eerlijk gezegd stop ik met lezen als een bijdrage meer dan drie alinea's bevat.

(...)


Uit: Bericht door Diaconus op "ma 16 dec 2013, 20:11" in de thread "Welkom"
@all

Ik snap het en ik zou oprecht kans willen zien elk onderwerp in hooguit drie alinea's samen te vatten. Trouwens, ik trek voor een lang stuk liever nog wat extra tijd uit als het daarmee lukt om het eerst nog in te korten. Maar ja, in de eerste plaats: "it's not easy being perfect". Heus, ik sta open voor kritiek en als het half kan, doe ik er ook wat mee. Wat echter de Nieuw-Apostolische Kerk betreft, welke in deze thread op grond van "behaalde resultaten in het meest recente verleden" wordt bezien in het licht van wat er inmiddels onder een sektarische beweging valt te verstaan; in die geloofsgemeenschap staat de mensheid maar één ding te doen, namelijk te gehoorzamen. Doch wie er nog rondloopt met honderd-en-een vraagtekens in z'n kop, kan voor de "Godsgezanten" in kwestie oprotten, wegkwijnen, omvallen. Vragen moet je in deze kerk namelijk niet stellen; het enige waar het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" in het leven om gaat is acht te slaan op de woorden "die de mond Gods uitgaan", via Zijn "dienaren" oftewel de kerkelijke ambtsdragers bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. Het verstand kan op nul want in "het verlossingswerk" moet de blik op oneindig. Wie bezwijkt - gewoon laten liggen; voor de Samaritanen.

De "ontkerkelijking" waaraan in Kolham en omstreken vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk de leegloop die zich nu aftekent, wordt toegeschreven, dient veel specifieker te worden geadresseerd, ofschoon ex-leden doorgaans alleen maar wagen te spreken van diffuse gevoelens van onbehagen. Wie de hele organisatie -helaas- wat béter kent, is veelal in de positie om relevante achtergronden nadrukkelijker te duiden. De complexiteit echter is enorm. Schrijvenderwijs krijgen auteurs er vat op. Zie bijvoorbeeld de redactionele bijdragen bij Glaubenskultur-Magazine. Scribenten hoeven trouwens niet per se spijtoptanten te zijn, miskende coryfeeën of anderszins verongelijkte holbewoners; mij is het opgevallen dat juist geëngageerde gemeenteleden er véél voor over hebben om te redden wat er te redden valt. Afwachten totdat ieder een ons weegt, dient vanzelf nimmer enig doel. Toch wordt er van nieuw-apostolische gelovigen in beginsel geen enkel initiatief verwacht. In feite moeten dan -voor lammeren die ter slachting worden geleid- al alle alarmschellen luid gaan klinken. Immers, men dient zich te gedragen als een kuddedier. Richtinggevend zijn de instructies in openbare erediensten "vanaf het altaar", aan de verzamelde menigte (van kuddedieren).

Wie desondanks een blik achter de schermen vergund mocht zijn, belandt, al dan niet "slechts op bezoek", aan de societykant van de "kring der dienaren". In de messroom voor de hogere officieren in het nieuw-apostolische leger des heils, zeg maar. Wie had dat als lammetje kunnen denken, zeg, om dáár nog eens te mogen toeven. Dan kijk je vanzelf zoals het in die geledingen een minkukel betaamt, schuchter doch bij voorkeur schaapachtig om je heen. Meer dan ooit tevoren dient nu in acht te worden genomen: hun wens is jouw bevel. Ja apostel, nee apostel; vanzelfsprekend apostel. En zo gebeurde het, blijkens een "Notiz vom 23.7.1963", dat er vanachter deze schermen een dienstbevel uiting om aan de hand van een kenteken, de bestuurder te identificeren "zu einem Fahrzeug: PI – DP 33". (...) Slechts één enkel voorval is dit, doch laat niemand zich vergissen: niet alleen prins Bernard kon via diplomatieke kanalen opdracht geven naar deze of gene "onderzoek" te doen. Er moet de laatste 150 jaar hard zijn gewerkt om de kudde dom te houden. Dat zat hem al in heel kleine dingen. Zo volstond het voor de muzikale entourage bij openbare erediensten als een kind alleen vioolles kreeg uit het gezangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk. Dat is héél erg!!
BakEenEi schreef:(...)
Doordat mij als "politiek waarnemer" in de achterliggende 25 jaar niet veel is ontgaan, wilde ik mijn inzichten via het Internet met anderen die het aangaat (!) delen want het was voor mij volkomen duidelijk: dit loopt faliekant verkeerd af... Wie er wat aan gehad heeft, kan de Nieuw-Apostolische Kerk nu misschien verlaten zonder daarbij het gevoel te hoeven krijgen aan het werk Gods de rug te hebben toegekeerd want zo is het namelijk niet: het werk Gods gaat dóór, maar niet op basis van een menselijk denksysteem dat het kennelijk moet hebben van list en bedrog.

(...)


Uit: Een willekeurig bericht op het forum van Bauke Moesker, op "Do 03 Mrt 2011, 11:59" in de thread "Addergebroed"
Het zal er straks wel zó aan toe gaan, aangekomen bij de artiesteningang, opzij van de hemelpoort, dat opperbevelhebbers bij het nieuw-apostolische leger des hels (let op de nieuwe spelling) uit woede en verbazing over het feit dat het tuinhekje bij die VIP-ingang zich niet automatisch opent, hard tegen de intercom gaan staan bonzen en zij tegelijk luidkeels schreeuwen: "Aufmachen!! Der Herr (Schneider) ist hier!!"

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Is de Nieuw-Apostolische Kerk een sektarische beweging?”