"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,
Terwijl het op de zitting amper al tot de kern van de zaak komt, wacht in Delfzijl een godsdienstoefening met schuldvergeving en viering van het Heilig Avondmaal. Dat is kicken!
Voor PK en RV is het hoger beroep een tussendoortje. Vis 'diende' woensdagavond in Arnhem om alvast de locatie te verkennen en nogeens flink de Rohn lucht op te snuiven en om zich op te peppen.

Blamerend was natuurlijk de afwezigheid van de Bruijn. Uiteraard had zijn aanwezigheid niets uitgemaakt want de man lijdt aan spontane dementie.

Nu moeten de rechters een besluit nemen op rechtsgronden, bedoelingen en gedragingen.
Het vroegtijdige vertrek van PK (minachting van het Hof) en het toewensen van wijsheid door RV zouden deze rechters weleens extra kunnen motiveren om - ten faveure van Rohn - met een uitspraak te willen komen.

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@Levi
@all

Bij het onverwachte vertrek van Peter Klene was dat ook bij mij de eerste gedachte: minachting van het Hof. Juist bij déze comparitie was het er uitdrukkelijk om begonnen achter dit slepende conflict zo mogelijk een punt te zetten; om daartoe althans een uiterste inspanning te leveren. Wie het als hoofdrolspeler daarbij dan voortijdig voor gezien houdt, zonder dat er voor de betrokkene van buitenaf plotseling scenario's op leven en dood worden gemeld, geeft daarmee ondubbelzinnig blijk van desinteresse. Dat op zijn minst. Maar nu betreft het hier ook nog het voornaamste Nederlands sprekende bestuurslid van een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, een kerkgenootschap, weliswaar zonder een solide klachtenprocedure doch met de allerhoogste pretenties naar het evangelie van Jezus Christus en bovendien landelijk aangesloten bij de Raad van Kerken. En al dit voorjaar was het hem bekend dat er in oktober zo'n comparitie zou plaatshebben... Wat zo iemand op zulke beslissende momenten dan opeens bezielt, valt voor mij niet te doorgronden, al vermoed ik in dit geval wel een haperende gewetensfunctie.
 • Som­mi­ge men­sen wach­ten hun he­le le­ven op ap­plaus van de we­reld en
  pas vlak voor hun dood
  ko­men ze tot de ont­dek­king dat ze voor een le­ge zaal heb­ben staan spe­len.


  Marek van der Jagt
Wie afgelopen woensdag eveneens opvallend afwezig was, is natuurlijk Nico Klene. Ook hij was immers een prominent lid van de omstreden experimentele Raad van Toezicht. In juridisch opzicht leek het mij meer een veredeld theekransje toen ik eind 2010 zag hoe verbijsterend amateuristisch het kerkbestuur in Arnhem en omstreken aan het acteren was. Gelukkig is het nu aan het Hof om daaraan de juiste kwalificatie te verbinden. In mijn bericht op "Wo 12 Okt 2016, 23:00" ben ik trouwens iets belangrijks vergeten. Mr. De Lange betoogde namelijk dat door de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 er als met een hakbijl destijds een daad is gesteld om in de samenwerking met broeder Rohn na zijn indiensttreding een stevige doorstart te markeren. Dus: wat partijen toen gezamenlijk op schrift hebben gesteld en wat zij aansluitend met hun handtekeningen hebben bekrachtigd - dat is het enige wat er vervolgens nog toe deed, óók nu in retrospectief. Punt uit. (...) Dan is het hiermee definitief glashelder, dacht ik: de echte Raad van Toezicht zat er op 21 mei 2008 nog aan te komen (vgl. art. 1):
 1. Beheersstichting
 2. Binnen de Beheerstichting zal een Raad van Toezicht (hierna: RvT) worden
  benoemd
  , die bestaat uit leden die optreden namens de NAK. Benoeming van leden
  van de RvT vindt plaats door de NAK.
Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Certina
Berichten: 180
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Certina »

@All;
Citaat uit het bericht van GK;
Mehrfach widersprachen Familienmitglieder aus dem Publikum Behauptungen seitens der Kirchenvertreter
oder deren Anwälte. Als der Anwalt der Kirche, De Lange, gegen Ende der Veranstaltung seine Verteidigung
vortrug, lagen die Nerven so blank, dass Rohn bei einer Passage, in der der Advokat sich Mühe gab, ihn als
Verbrecher zu diskreditieren, aufsprang und einen Ordner nach ihm warf. Die Richterin blieb trotzdem
gelassen und äußerte Verständnis für die Emotionen, machte jedoch deutlich, dass der Rechtstaat ein
solches Verhalten nicht billigt. Nach einer Pause entschuldigte sich Rohn bei De Lange.
Einde citaat.

Rohn voelde zich als een crimineel behandeld door de ''Protestantse'' nak-advocate De Lange tijdens zijn pleidooi en gooide een ordner naar hem toe.
De rechter bleef rustig en toonde begrip voor Rohn's emotie's.

Het hele bericht van GK wil ik wel per mail doorsturen.


Mvg,Certina.
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@Certina

Klopt inderdaad. Zoals broeder Rohn door de NAK-advocaat De Lange werd neergezet als een soort van kankergezwel in de samenleving - dat was echt vreselijk. Na het vertrek van het "ambt der verzoening" in de rechtszaal liet de stamapostel (de nummer 1 in het bestuur; zie de statuten) "het karwei" op die manier dus afmaken.

Broeder Rohn wist zijn zelfbeheersing niet meer te bedwingen. Hij pakte de witte ordner op, die voor hem lag, en smeet die in de richting van mr. De Lange, maar dat voorval deerde deze crimefighter, gepokt en gemazeld in "the Law of the Jungle" en blijk gevend van "a hide like a rhinoceros", allerminst. Hij keek er in elk geval nauwelijks van op. Voor een doorgewinterde jurist zal het afsteken van een gechargeerd betoog misschien niet méér zijn dan een routineuze intellectuele exercitie, maar als je op de School met den Bijbel hebt gezeten en nu nog vaandeldrager bent bij de Protestantse Kerk Nederland, kun je dan in 's hemelsnaam níet wat meer "Herzensbildung" tonen, zo vroeg ik mij ook nu weer bij hem af. Ooit sprak ik mr. De Lange trouwens op dit punt aan. Zie hiervoor -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Di 28 Mei 2013, 15:32", in de thread "(10) Deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden!". Overigens vind ik dat het in de allereerste plaats de nieuw-apostolische kerkleiding en haar vermurwde aanhang valt aan te rekenen dat het gezin van broeder Rohn ten prooi moest vallen aan een meer dan uit de hand gelopen verlaat ontgroeningsritueel teneinde ook bij hen solidariteit af te wingen aan het godgeklaagde ideologische fanatisme in deze kerk.

Ook voor de kinderen van broeder Rohn die bij de comparitie aanwezig waren, was het een helse beproeving om meerdere notoire leugens, waarmee het Hof op het verkeerde been werd gezet, onweersproken te laten. Ook voor mij was woensdag het optreden van zowel opziener Vis als apostel Peter Klene weer tenenkrommend.

Groet,
TjerkB


P.S.
BakEenEi schreef:@all

Als in de Nieuw-Apostolische Kerk het normale nog normaal had mogen zijn; als kerkelijke ambtsdragers zich er nog bewust waren geweest van de waardigheid van een geestelijke bediening; als de gelovigen zich niet hadden laten ringeloren door hun zogenaamde zegenaars; als niet alle bevoegdheden waren afgegeven aan degenen die er nu alle perken mee te buiten gaan; als pestkoppen hun intimidatiepraktijken gewoon hadden moeten staken; als dienaren er niet voluit de gelegenheid hadden gekregen om dienen te verwisselen met heersen; als men eerst eens eerlijk en oprecht werk had gemaakt van de geboden van God; ja dan...
 • De erfgenamen van het koninkrijk van God
  [9] Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. [10] ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. [11] De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. [12] Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” [13] De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” [14] Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

  Bron: Lucas 18 (NBV)
... zouden velen nog altijd aan een half woord genoeg hebben gehad.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 17 Jan 2013, 23:37", in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Zielzorg en zakendoen bij dit kerkgenootschap dienen voorgoed van elkaar te worden gescheiden en voor het overige zal er op werkelijk transparante wijze moeten worden bestuurd. Om met Bauke Moesker te spreken: "Terug naar Gods ordeningen!"

(...)


Uit: Bericht op "Do 13 Okt 2016, 14:00"
TjerkB schreef:(...)
De vervolging (!) van broeder Rohn begon al in het najaar van 2008. Niets wordt daarbij de verantwoordelijke "dienaren/zegenaars" in de weg gelegd. Integendeel, de offergaven hebben ze sindsdien vrij ter beschikking gestaan om het hem en zijn gezin in het leven financieel, emotioneel en maatschappelijk zo lastig mogelijk te maken, tot allen bij wijze van spreken de hemel op hun blote knieën alsnog zouden danken voor 't gezantschap Gods van deze tijd - in hun haatdragende belagers

(...)


Uit: Bericht op "Do 13 Okt 2016, 21:40" in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
@all

Waar ik mij over blíjf verbazen, is, dat er vanaf de kerkvloer tussen 2008 en nu, 2016, nooit een oerkracht opkwam, in de zin van: "Hoe lossen wij dit praktisch op?!" Als er zich al een oerkracht heeft gemanifesteerd, was dat vanuit het aangeprate oerbesef dat alles wat er ook maar enigszins toe doet een zaak is voor de dienaren. Alle overigen (vrouwen, kinderen, mannen met hoogtevrees en bejaarden) kennen hun eigen roeping: zorg ervoor dat de dienaren zich over jou geen zorgen maken.

"Hoe lossen wij dit praktisch op?!" Laat ik een handreiking doen, dacht ik al meteen in 2010, toen ik zag hoe "de dienaren" tegenover broeder Rohn zich aan het ingraven waren. Ik ken hun werkelijkheid namelijk, niet in de laatste plaats ook doordat ikzelf ruim veertien jaar werkzaam ben geweest, in loondienst bij deze kerk. Daardoor wist ik welke prijs er wordt betaald voor... (in het meest gunstige geval) goedwillend amateurisme. Tienduizenden, honderdduizenden guldens belandden ongezien in de sloot; alleen maar te denken aan de verkoop van de kerkgebouwen in Amsterdam-Centrum en Hoogeveen. Dat had allemaal heel veel beter gekund.

Met de gedoogsteun van een wat ruimer denkend bestuurslid hadden in die tijd daarom al verkenningen plaats om te komen tot het ontwikkelen van commerciële investeringsprojecten, zodat we in de toekomst met zijn allen betere rentmeesters zouden kunnen zijn. Het duurde echter niet lang of de verkenners hadden maar te begrijpen dat het ze niet in dank werd afgenomen op die manier voor de troepen uit te lopen. Indirect werden hun inspanningen uitgelegd als kritiek op het doen en laten van de toenmalige districtsapostel en enkele van diens vertrouwelingen. Geen oppositie in de kerk! Zo werden spontane initiatieven domweg de kop ingedrukt.

Wie steeds meer van zulke ervaringen opdoet, weet na verloop van tijd natuurlijk haarfijn hoe de hazen lopen, waar de gevoeligheden liggen, enzovoort. De naar buiten toe verbeten uitgedragen "Einheit im Ämterkreis" bleek een utopie te zijn. Of het nu immateriële zaken betrof of materiële aangelegenheden; van beslissende betekenis was iemands positie op de ambtsladder en voor het overige gold "fortune favours the bold". Meer dan competenties (...) telde onvoorwaardelijke loyaliteit; nee, niet aan het werk van God doch veeleer aan het in de Nieuw-Apostolische Kerk alomtegenwoordige machtsbestel van hoge, hogere en nóg hogere zogenaamde dienaren. Altijd handig als je door familiebetrekkingen of zo nog wat extra connecties met ze kunt onderhouden. Daar walgde ik op een gegeven moment van en ik voelde mij er ongemakkelijk bij. Kortom, ik deed mijn ding en ging in vrije tijd geleidelijk aan over tot mijn eigen orde van de dag. Het machtsbestel boeide mij niet.

Maar dan ben je nog niet jarig. Wie namelijk door de bikkelharde realiteit van de hierboven geschetste ontluisterende nieuw-apostolische geloofspraktijk niet meer in het sprookje gelooft, het sprookje van de exclusief voor kerkelijke ambtsdragers bedoelde "goddelijke ponden", het sprookje rond de eerste knecht van God op aarde in "onze dierbare stamapostel", het sprookje omtrent ieders tienden die bij de god van de Nieuw-Apostolische Kerk in de best mogelijke handen zouden zijn; dan, als bij jou "het kinderlijke geloof" in dat sprookje je door de zegenaars zelf uit handen is geslagen; dan, ja dan vinden die zegenaars je opeens niet meer zo lief.

Laat ik een handreiking doen, dacht ik dus. Ik stelde mij in verbinding met allen die voor zichzelf, voor broeder Rohn en voor de kerk hét verschil konden maken. Maar ze wilden helemaal geen verschil maken! Daarom probeerde ik het opnieuw, en nóg eens. Maar niemand in het sprookje wilde uit de droom worden geholpen...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 601
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door zefyr »

@TjerkB,

Je schreef: 'Maar niemand in het sprookje wilde uit de droom worden geholpen...'. Dat klopt, want dan begint de nachtmerrie...en realiseert men zich dat de NAK gedegenereerd is tot een graftombe. Zielloos, kil en donker. Geen sprankje Licht.
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk, Certina,
Klopt inderdaad. Zoals broeder Rohn door de NAK-advocaat De Lange werd neergezet als een soort van kankergezwel in de samenleving - dat was echt vreselijk. Na het vertrek van het "ambt der verzoening" in de rechtszaal liet de stamapostel (de nummer 1 in het bestuur; zie de statuten) "het karwei" op die manier dus afmaken.
Peter Klene heeft vooraf de pleitnota bestendigd van de Lange.
Hij wist dus dat de Lange een emmer bagger over Rohn zou uitstorten.
Daarom ging hij eerder weg!

De Klenes zijn van het ergste soort.
Van alles roepen en poepen en wegwezen!

En de Raad van Kerken vindt het toetreden van de NAK een waardevolle aanvulling...
Daar gaan ze nog van terugkomen, want de RvK is een loer gedraaid!

Dat de voorzitter begrip had voor de uitval van Rohn, zegt al heel veel hoe hij over de zaak denkt!
Ik heb nog wat reacties gekregen over het 'dienen' van Vis op jl. woensdagavond.
"Wat een hork...".
En daar luisteren jullie naar, was mijn reactie!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

In de afgelopen zes jaar heb ik de meeste zittingen en getuigenverhoren bijgewoond. Wat mij opviel en mij steeds meer verbaasde, is onder meer:
 1. dat "dienaren", wanneer dat kennelijk zo uitkwam, het met de waarheid (voor zover ik die kende en/of ontdekte) geregeld maar even niet zo nauw namen;
 2. dat naast opziener Vis (!) advocaten van "dienaren" zelden nalieten broeder Rohn zwart te maken met verdachtmakingen omtrent diens integriteit zonder die verdachtmakingen adequaat te onderbouwen of ze (in hun volledige context relativerend) correct te documenteren;
 3. dat buiten degenen om die waren gedagvaard er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk geen andere bestuursleden (zoals districtsvoorgangers) blijk gaven van hun belangstelling, wat m.i. duidt op een angstcultuur;
 4. dat niemand uit de kerkgemeente of het NAK-district Arnhem kwam kijken om zelf te horen en te zien wat de strijdende partijen verdeeld houdt, wat op zijn minst duidt op een gebrek aan saamhorigheid;
 5. dat evenmin eindverantwoordelijken als districtsapostel Armin Brinkmann, districtsapostel Rainer Storck, stamapostel Wilhelm Leber of stamapostel Jean-Luc Schneider zich in de rechtszaal laten zien, wat zowel duidt op desinteresse als op een gebrek aan governance;
 6. dat NAK-bestuursleden al van meet af aan achter de feiten aanliepen, wat duidelijk maakt dat men, althans op het zakelijke vlak, nauwelijks actief bestuurde;
 7. dat deze NAK-bestuursleden bij het zakendoen schijnbaar niet keken naar hun eigen competenties, doch zij vermoedelijk liever vriendjespolitiek bedreven;
 8. dat de nieuw-apostolische kerkleiding volstrekt niet transparant is wat haar financiële administratie betreft, waarschijnlijk omdat men het nodige te verbergen heeft, wat buitengewoon kwalijk is voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
 9. dat de nieuw-apostolische kerkleiding met twee maten meet omdat men voor zichzelf in de offergaven graait en men broeder Rohn niet het voordeel van de twijfel gunt;
 10. dat het kerkbestuur al in 2008 list en bedrog niet schuwde, en dat men broeder Rohn later zelfs een eerlijk proces probeerde te onthouden door zowel zakelijk als privé tegen hem allerhande faillissementsaanvragen te organiseren zodat, als die succesvol waren geweest, hij zijn verzet had moeten staken.
Het is op grond van het bovenstaande dat ik in mijn forumbijdragen meerdere keren de term witteboordencriminaliteit heb gebezigd - in plaats van schijnheiligheid want dit laatste voelt in deze samenhang voor mij aan als een eufemisme.

De plannen voor de uitvoering van commerciële investeringsprojecten waren door het kerkbestuur aanvaard, waarna bovendien de stamapostel ervoor groen licht gaf. Hierna werd broeder Rohn beentje gelicht (lees: geschorst en ontslagen). De "experimentele Raad van Toezicht" ging er vandoor met zijn "gouden ei" en hield in Residence Eimersstaete een Open Huis, waarbij men achteraf sprak van een groot succes. Toen het vervolgens aankwam op daden, schoten hun woorden opeens tekort want men faalde, wat miljoenenverliezen teweegbracht. Oei. Nu waren degenen die een kuil hadden gegraven voor een ander, er nota bene zelf in gevallen.

Zó is het gegaan. Dát is hier aan de hand. Hierna waren "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" alle middelen geoorloofd om gezichtsverlies van de op de "ambtsladder" hooggeplaatste "zegenaars" tegen te gaan; zoals het in de geschiedenis van dit kerkgenootschap altíjd al uitpakte wanneer kopstukken blunderden.

Voor iemand zoals ik die bijna 50 jaar nieuw-apostolisch was, liefst geen dienst oversloeg en die serieus overwoog om ook na zeventig maal zeven maal (vgl. Mt 18: 22) te blijven vergeven, kan natuurlijk de maat een keer vol zijn. Wat hier gebeurt, is zó stuitend, zó intrinsiek vals en verkeerd dat ik de noodklok ben gaan luiden.

Achter de schermen legde ik aan de kerkleiding aanbevelingen en oplossingsvoorstellen voor. Alles wuifde men weg want: aan geld en aan advocaten geen gebrek.

Echter, niet alleen de familie Rohn moet het ontgelden en begunstigers van de Nieuw-Apostolische Kerk die niet weten hoe hun offergaven worden besteed, maar daarnaast ook alle belastingplichtigen die gezamenlijk de fiscale giftenaftrek financieren. Allen worden hier in de maling genomen door een ontspoord kerkbestuur.


Hieronder volgt nog een lang citaat waarvoor alvast mijn excuus, maar inhoudelijk kan ik er nu even niet omheen...
TjerkB schreef:(...)
Het is vaak een optelsom van uiteenlopende verontrustende omstandigheden, waardoor zielen het gevoel van veiligheid en geborgenheid in "het Vaderhuis" ontvalt.

"Het gevoel van veiligheid is afgenomen na de aanslagen in Parijs", zo bleek vorig jaar uit onderzoek via het Opiniepanel van EenVandaag. Het behoeft geen betoog dat óók in een geloofsgemeenschap het wel degelijk impact heeft indien gekoesterde "zekerheden" geweld wordt aangedaan, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn door wangedrag van kerkelijke ambtsdragers. Als je dan bovendien aan je lot wordt overgelaten omdat je als slachtoffer amper wordt geloofd, ontwaak je als uit een boze droom, zij het met dit verschil: afgezien van wat er in eerste instantie al was voorgevallen, kun je er opeens niet meer omheen dat het welzijn van de levende have in jouw geloofsgemeenschap volgens "hogere dienaren" kennelijk ondergeschikt moet zijn aan het vermeende belang van het aanzien van de kerk als instituut.

Opeens raak je op zo'n manier, vertwijfeld en met pijn in de ziel, verzeild in een onwerkelijk aanvoelend rouwproces. Misschien voel je je daarover zelfs wel schuldig want was het ons "in de gemeenschap" niet al sinds jaar en dag voorgehouden dat wij niet op mensen moesten bouwen doch veeleer op God? Wie hierover in de Nieuw-Apostolische Kerk vervolgens spreekt met een "zegenaar", ontmoet in de regel alle begrip! Men luistert en er wordt met je gebeden. Nu ligt het in Gods hand.

Maar stel, er verandert niets. Je voelt je er ongemakkelijk bij. Misschien vraag je je al volautomatisch af: was mijn gebed wel oprecht, offer ik wel genoeg, wordt mijn geduld niet op de proef gesteld en word ik niet gestraft omdat ik wel gelóóf maar amper het vertrouwen heb dat God zal helpen? Zo redeneer je jezelf in de put. Wie ook dit deelt met een "zegenaar", ontmoet waarschijnlijk opnieuw alle begrip. Opnieuw wordt er met je gebeden. Je hoopt er het beste van, maar: er verandert niets. In tegendeel, je voelt je alsmaar ellendiger. Inmiddels bezwaart het je ook de dienaren er nog mee lastig te vallen. Ik zal ermee moeten leren leven, denk je wellicht.

Je wéét "er is iets niet pluis", maar je krijgt er geen vat op. Enzovoort. Niemand echter die ondertussen de mogelijkheid openhoudt dat wat jou constant dwarszit en misschien zelfs ook al wakkerhoudt, doodeenvoudig wel eens een externe oorzaak kan hebben. Dus: gewoon een oorzaak buiten jouzelf.

Dat men bewust of onbewust niet kijkt naar een externe oorzaak binnen de muren van de Nieuw-Apostolische Kerk komt doordat "lagere dienaren" worden geacht loyaal te zijn aan hun zegenaars, de "hogere dienaren". Kritiek op "hogere dienaren", hoe opbouwend ook, is uit den boze, al zal niemand daar eerlijk voor uitkomen. De ambtelijke top bij dit kerkgenootschap wenst niet te worden lastiggevallen met gezeur vanaf de kerkvloer. Lagere dienaren die op de ambtsladder hogerop willen komen, hebben er daarom maar voor te zorgen dat ze (met pappen en nathouden) eenieder die "wat de mekkeren" heeft, met raad en daad bijstaan om "waardig" te worden door zichzelf te overwinnen want "de goede strijd" zou eruit bestaan dat je alles wat er in deze kerk op je afkomt omarmt alsof het voldongen feiten zijn.

De echte oorzaak van allerhande vage gevoelens van aanhoudend onwel-bevinden is naar mijn vaste overtuiging niet zelden het hierboven geschetste -door de kerkleiding aangemoedigde- verraderlijke manipulatieve gedrag van "dienaren". Terwijl nietsvermoedende gelovigen maar ploeteren om waardig te worden, worden in feite hun goedheid en hun vertrouwen deerlijk misbruikt. Ware zielzorg in dit verband zou immers zijn dat je je naaste niet (langer) blootstelt aan onnodig lijden.

Echter, wie er wat van zegt, wordt al gauw verweten dat "de goeden onder de dienaren" te kort worden gedaan als de kritiek onverhoopt niet binnenskamers blijft:
(...)
(...)
Dan vergeet men echter dat naar het Evangelie van Jezus Christus juist "wie onder de dienaren zou gelden als de belangrijkste" aller dienaar (!) dient te willen zijn. Welnu, in de nieuw-apostolische kerkpraktijk lijkt het wel alsof men daarvan nog nooit heeft gehoord. In elk geval heeft men er in het geheel geen boodschap aan. Ook ikzelf heb dat al vele malen moeten ondervinden. Het is dan ook niet zonder reden dat ik nogal eens moeite heb gedaan om achtergronden te verduidelijken.

(...)


Uit: Bericht op "Vr 05 Aug 2016, 15:16" in de thread "Kan het niet eens ophouden met die eeuwigdurende kritiek?"
Het is de hoogste tijd voor districtsapostel Rainer Storck en stamapostel Jean-Luc Schneider om op te houden gedoogsteun te verlenen en verwijtbaar nalatig te zijn.
 • Werk, want de nacht zal komen.
  Werk, eer de dag vergaat!
  Arbeid, al is het morgen;
  nog is 't niet te laat!
  Werk in het licht der zonne!
  Kom, koop de tijd toch uit,
  eer Jezus met Zijn komen
  deze tijd besluit!


  Bron: Eerste couplet van lied 323, NAK-gezangboek
Zie ook de thread "Kerkbestuur maalt niet om reputatieschade... ", op het voormalige Forum van Bauke Moesker.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Na de eerste rechtszitting, vorige week woensdag in de behandeling van het hoger beroep, plaatste één van de kinderen van broeder Rohn het onderstaande bericht op Facebook:
 • 13 oktober om 16:35

  Afgelopen woensdag 12 oktober 2016 heeft het vier uur durende hoger beroep in de zaak NAK - Ronald Rohn Hypotheken en Vastgoed en Woon en Zorg Management plaatsgevonden. Het gaat hier om de hoofdzaak van alle processen die gevoerd worden tussen de Nieuw-Apostolische kerk en Ronald Rohn.

  Aanwezig waren aan de ene kant mr de Lange, mr Nauta, Ruud Vis en Peter Klene.
  Aan de andere kant vonden we mr Richter en Ronald Rohn.

  In dit hoger beroep is door de rechtbank een comparitie ingesteld om beiden partijen de mogelijkheid te geven tot een vergelijk te komen.
  Ronald Rohn gaf desgevraagd volmondig te kennen graag te willen schikken om zodoende van het conflict met de kerk af te komen dat al sinds 2008 loopt.
  De Nieuw-Apostolische Kerk heeft iedere mogelijkheid tot schikken afgewezen en wenste het arrest af te wachten.
  Telefonische navraag bij bestuurder R. Storck leerde ons dat het standpunt van de Nieuw-Apostolische kerk is; "Binnen de Kerk kan er maar één winnaar en één verliezer zijn. Om die reden zijn wij niet bereid te schikken."

  Opvallend was dat Peter Klene het hof om toestemming vroeg om de zitting voortijdig te verlaten omdat hij anders te laat zou komen voor de dienst van 20.00u in Delfzijl.

  Verdere informatie over het verloop van de zaak volgt rond de kerstdagen. Dit is de termijn die de rechtbank stelde aan het formuleren van enige uitspraak.

  Tot slot heb ik het persbericht van de Nieuw-Apostolische Kerk bijgevoegd om u een beeld te geven van de communicatie richting de geloofsbroeders en zusters van de Nieuw-Apostolische Kerk. Het bericht zoals te lezen op de site van de NAK is geplaatst in 2013, drie jaar geleden.
Bron: Facebook-community "NAK NL nieuw-apostolisch in het Nederlands, Afrikaans en Vlaams"
Dit is het persbericht waarnaar hierboven werd verwezen:
Groet,
TjerkB


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Opziener Vis verklaarde dat broeder Rohn in vele opzichten niet deugde voor zijn werk, zodat er bijvoorbeeld op last van de brandweer ook al een kerkgebouw was dichtgetimmerd omdat Rohn laconiek een deadline had veronachtzaamd; verder toonde hij zich eigenzinnig waardoor er met hem niet meer viel samen te werken. De kerk had hierdoor miljoenenverliezen geleden. Apostel Klene vulde aan dat broeder Jan Nagel het onroerend goedbeheer voorheen jarenlang prima in zijn eentje af kon [wat pertinent NIET klopt; TB] terwijl Ronald Rohn en diens medewerkers het in hun gestelde vertrouwen niet waarmaakten.

(...)
Mr. De Lange liet ook nu niet na met modder te gooien door de onderzoeksbevindingen in herinnering te brengen van "Grant Thornton Forensic Investigation Services" [terwijl de bedoelde rapportage door de samenstellers ervan voor juridische doeleinden NIET was vrijgegeven; TB], door erop te wijzen dat de Ondernemingskamer broeder Rohn subversief handelen had verweten, dat hij recentelijk door de FIOD enkele dagen gevangen was gezet en dat hij "per definitie betalingsonwillig" is. Deze aantijgingen riepen bij broeder Rohn een emotionele reactie op, ook doordat opziener Vis hem met het persoonlijke faillissement een poets had gebakken nadat het wel degelijk tot een regeling zou zijn gekomen tijdens een gesprek met districtsapostel Storck. Later zou mr. De Lange via de curator van broeder Rohn, mr. Kalisvaart, desgevraagd hebben laten weten niet te willen praten "want wij winnen tóch alles".

(...)


Uit: Bericht op "Wo 12 Okt 2016, 23:00"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2616
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

 • Leg over een ander geen vals getuigenis af.

  Uit: Exodus 20: 16 (NBV)
 • O, dat wij immer waakzaam zijn,
  geen vals licht ons misleide;
  de lamp met olie zij gevuld
  en niets ons van U scheide.
  Opdat als roep weer klinkt:
  "de Brui'gom komt!", het harte zingt:
  Ja kom, o Heiland Jezus!
  Kom spoedig, Heiland Jezus!


  Bron: Derde couplet van lied 6, NAK-gezangboek: "Hoe lange wacht Uw Bruidskerk reeds"
@ De Stamapostel
@ Het bestuur
@ De landelijke vergadering

Hoewel ik vernam dat er inmiddels een vertaling in het Nederlands voorligt van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk, heb ik die op het Internet nog niet aangetroffen. Daarom wijs ik nu graag aan de hand van de Duitstalige versie ervan op de tekst en uitleg met betrekking tot het achtste gebod - of zijn kerkelijke ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk van de naleving daarvan vrijgesteld, zoals opziener Vis en apostel Klene vorige week impliciet hebben gesuggereerd?!
 • § 5.3.9 | Das achte Gebot
  Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

  § 5.3.9.1 | Ursprüngliche Bedeutung
  Das achte Gebot betraf zunächst die Falschaussage vor Gericht.
  Der Nächste (siehe 5.2.2) war für den Israeliten ganz allgemein der Mensch, mit dem er im Alltag umging. Sowohl eine falsche Anklage als auch eine unwahre Zeugenaussage konnten falsches Zeugnis sein.

  § 5.3.9.2 | Beispiele für falsches Zeugnis zur Zeit des Alten Testaments
  Bei der Behandlung von Tatbeständen, auf denen die Todesstrafe stand, mussten in Israel zur Zeit des Alten Testaments mindestens zwei Zeugen vor Gericht aufgeboten werden (4Mo 35,30). Beschuldigten diese den Angeklagten mit falschen Aussagen, wurde er bei entsprechender Verurteilung trotz seiner Unschuld hingerichtet (1Kön 21).

  Stellte sich vor Gericht heraus, dass ein Zeuge falsch ausgesagt hatte, verhängte man die Strafe über ihn, die über den Angeklagten bei einem Schuldspruch verhängt worden wäre (5Mo 19,18.19).

  In der jüdischen Weisheitsliteratur wird falsches Zeugnis mit allgemeiner Lüge in Verbindung gebracht: „Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft; und wer frech Lügen redet, wird umkommen“ (Spr 19,9).

  § 5.3.9.3 | Beispiele für falsches Zeugnis zur Zeit des Neuen Testaments
  Jesus Christus hat mehrfach auf das achte Gebot hingewiesen (u.a. Mt 19,18). Er zeigte auf, dass die Übertretung dieses Gebots Ausdruck von verkehrter Gesinnung ist und den Menschen unrein macht (Mt 15,18.19).

  Was es bedeutete, von falschen Zeugen beschuldigt zu werden, musste auch der Gottessohn erfahren: Das Todesurteil gegen ihn kam auf diese Weise zustande (Mt 26,57-66; Lk 23,2), und selbst nach seiner Auferstehung ließen die Hohepriester und Ältesten eine weitere Lüge verbreiten (Mt 28,11-15). Jesus Christus, „der treue und wahrhaftige Zeuge" (Offb 3,14), hat das Lügen der falschen Zeugen in königlicher Würde erduldet.

  § 5.3.9.4 | Falsches Zeugnis heute — Verbot von Lüge und Betrug
  Jedes falsche Zeugnis ist Lüge. Im erweiterten Sinn kann das achte Gebot als Verbot jeglichen unwahrhaftigen Handelns verstanden werden (3Mo 19,11). Aufgrund der menschlichen Unvollkommenheit gelingt es niemandem, in seinen Worten ausschließlich die Wahrheit zu sagen. Je konsequenter jedoch der Mensch in der Nachfolge Christi lebt, desto mehr wird sein Reden und Tun wahrhaftig sein.

  Apostel Paulus rät: „Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten“ (Eph 4,25). Die Wahrheit mit dem Nächsten zu reden heißt aber nicht, dass jeder in jedem Fall dem Mitmenschen unangenehme Wahrheiten vorwerfen darf oder soll. Würde jemand schonungslos alle Fehler anprangern, die in seiner Umgebung geschehen, richtete er damit viel Unheil an. Auch das achte Gebot steht unter dem Grundsatz der Nächstenliebe. Man muss also sorgsam darauf achten, wie man zu anderen spricht und sich über andere äußert.
  Bezeichnenderweise heißt es in Sprüche 6,19, dass „ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet“, Gott ein Gräuel ist, ebenso, wenn „Hader zwischen Brüdern“ angerichtet wird.

  § 5.3.9.5 | Weitere Verstöße gegen das achte Gebot
  Jeder ist gehalten, sich um Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu bemühen. Auch das Verhalten in Gesellschaft und Geschäftsleben soll sich am achten Gebot orientieren.

  Außer dem falschen Zeugnis vor Gericht und der offensichtlichen Lüge verstoßen Notlügen, Halbwahrheiten, Aussagen, die den wirklichen Sachverhalt verschleiern sollen, und Verleumdungen gegen das achte Gebot. Auch sind Prahlerei und Übertreibung, Doppelzüngigkeit und Heuchelei, Verbreiten von Gerüchten, üble Nachrede und Schmeichelei Ausdruck von Unwahrhaftigkeit.

  § 5.3.9.6 | Falsches und richtiges Zeugnis im geistlichen Sinn
  Der dreieinige Gott ist Inbegriff der Wahrheit (Joh 17,17; 14,6; 16,13), der Teufel dagegen Vater der Lüge (Joh 8,44). Seinem falschen Zeugnis steht das wahre Zeugnis des Heiligen Geistes entgegen.

  Christen sind dazu aufgerufen, ein wahrhaftiges Zeugnis abzulegen, indem sie das Evangelium glauben, verkündigen und einen ihm entsprechenden Lebenswandel führen.

  • EXTRAKT
   Das achte Gebot betraf zunächst die Falschaussage vor Gericht. Sowohl eine falsche Anklage als auch eine unwahre Zeugenaussage konnten falsches Zeugnis sein. (5.3.9.1)

   Jedes falsche Zeugnis ist Lüge. Im erweiterten Sinn kann das achte Gebot als Verbot jeglichen unwahrhaftigen Handelns verstanden werden. (5.3.9.4)

   Christen sollen ein wahrhaftiges Zeugnis ablegen, indem sie das Evangelium glauben, verkündigen und einen ihm entsprechenden Lebenswandel führen. (5.3.9.6)
Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche
 • 354 | Was bedeutet das achte Gebot?
  „Falsches Zeugnis“ ist eine unwahre Aussage, die einen anderen betrifft. Jedes „falsche Zeugnis“ ist Lüge. Kern des Gebots ist die Forderung, der Wahrheit gemäß zu reden und zu handeln.

  355 | Was bedeutet das achte Gebot im Alten Testament?
  Das achte Gebot betraf zunächst die Falschaussage vor Gericht. Sowohl eine falsche Anklage als auch eine unwahre Zeugenaussage konnten „falsches Zeugnis“ im Sinne des Gebotes sein. Stellte sich vor Gericht heraus, dass ein Zeuge falsch ausgesagt hatte, verhängte man über ihn die Strafe, die über den Angeklagten bei einem Schuldspruch verhängt worden wäre (vgl. 5. Mose 19,18.19).

  356 | Was bedeutet das achte Gebot im Neuen Testament?
  Jesus Christus wies mehrfach auf das achte Gebot hin. Er zeigte auf, dass die Übertretung dieses Gebots Ausdruck von verkehrter Gesinnung ist und den Menschen unrein macht (vgl. z.B. Matthäus 15,18-20).

  357 | Was bedeutet das achte Gebot für uns heute?
  Heute bedeutet das achte Gebot, über den ursprünglichen Sinn hinausgehend, das Verbot jeglichen unwahrhaftigen Redens und Handelns. So verstoßen auch Notlügen, Halbwahrheiten, Aussagen, die den wirklichen Sachverhalt verschleiern sollen, sowie Verleumdungen gegen das achte Gebot. Auch sind Prahlerei und Übertreibung, Doppelzüngigkeit und Heuchelei, Verbreiten von Gerüchten, üble Nachrede und Schmeichelei Ausdruck von Unwahrhaftigkeit.

  Jeder ist verpflichtet, sich um Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu bemühen. Auch das Verhalten in der Gesellschaft und im Geschäftsleben soll sich am achten Gebot orientieren.
  • Behauptungen über einen anderen Menschen, die unwahr sind und diesem schaden, ihn in der Ehre verletzen oder beleidigen, bezeichnet man als „Verleumdung“ oder „üble Nachrede“.
  358 | Welche Aufgabe ergibt sich für Christen aus dem achten Gebot?
  Christen sind dazu aufgerufen, ein „wahrhaftiges Zeugnis“ abzulegen, indem sie das Evangelium glauben, es verkündigen und einen ihm entsprechenden Lebenswandel führen.
Bron: Katechismus der Neuapostolischen Kirche in Fragen und Antworten
Tijdens de comparitie op woensdag 12 oktober jl. schiepen zij beiden er een welhaast sadistisch genoegen in broeder Rohn op­zet­te­lij­k grie­ven­d te (laten) beledigen.

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
BakEenEi schreef:@all

Zojuist wendde ik mij in de kwestie Eimersstaete c.a. opnieuw tot een mij bekende districtsvoorganger:
Ook vanochtend heb ik op het forum dat gekoppeld is aan de website van Br. [X] nog een bericht geplaatst. Zie bijlage. Het handelt over de betrokkenheid van districtsvoorgangers bij de besluitvorming in de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Districtsvoorgangers zijn namelijk statutair mede-verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken: "besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur" (zie statuten, art. 7 lid 3 sub a).

Weliswaar kan niet elke districtsvoorganger een financieel expert zijn, maar in dit geval kan ik je wel zeggen, zoals ik het vandaag ook aangaf op het bewuste forum, dat al lang niet meer (!) met goed fatsoen décharge kan worden verleend.

De hele situatie die er is ontstaan omtrent Eimersstaete is namelijk buitengewoon zorgelijk te noemen! "Buitengewoon zorgelijk" is met andere woorden: alarmerend. In zo'n nijpende toestand is het volstrekt onverantwoord om de dingen maar stilzwijgend hun beloop te laten krijgen, als districtsvoorganger zijnde! Wie statutair als districtsvoorganger een rol heeft te vervullen ten aanzien van de "besluitvorming over de jaarrekening", is expliciet op voorhand "een gewaarschuwd mens"...

Waarom in dat opzicht gewaarschuwd? Wie om te beginnen al "betrapt" is op "een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" (conform art. 8 lid 3 lid b) en derhalve tegenover God en Zijn schepping geacht mag worden op gewetensvolle wijze inhoud te geven aan de "besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur", kan er niet mee volstaan om onder het genot van een hapje en een drankje vriendelijk "Ja" te knikken wanneer "het bestuur" dat op prijs zou stellen. Nee, absoluut niet; dan heb je ingevolge de statuten pertinent een eigen verantwoordelijkheid waar te maken.
 • Artikel 8 Kerkelijke ambtsdragers

  1. 
Voor het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen van de kerk, in het bijzonder het verlenen van zielszorg aan de leden, worden ambtsdragers benoemd. De inhoud van de ambtsopdracht blijkt uit de bepalingen van de Stamapostel.
  2. 
De ambtsdragers worden door de Stamapostel, de Districtsapostel of een door één van hen aangewezen vertegenwoordiger in hun ambt geordineerd. Zij verlenen de ambtsdragers ambtsrust, geven hen tijdelijk verlof of ontheffen hen van hun ambt wanneer daarvoor een belangrijke reden aanwezig is.
  3. 
Voor de ordinatie tot ambtsdrager wordt in het bijzonder gevraagd: a) grondige kennis en overtuiging van de leer en regelgeving van de kerk; 
b) een onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus.

  4. De uitoefening van het ambt geschiedt volgens de aanwijzingen van de Stamapostel, de Districtsapostel en de Apostel.

  5. De uitoefening van het ambt geschiedt vrijwillig en is in principe onbezoldigd.

  6. Alle ambtsdragers zijn geestelijken in de zin van de algemene wetgeving. Ze zijn verplicht geheimhouding te bewaren aangaande alle gebeurtenissen waarvan zij door de uitoefening als ambtsdrager kennis verkrijgen. De plicht tot geheimhouding blijft ook gelden na beëindiging van de ambtelijke werkzaamheden.
  7. Ambtsontheffing, het verlenen van ambtsrust, het neerleggen van het ambt, uittreding of uitsluiting beëindigen de ambtelijke werkzaamheden en hebben het verlies van alle aan het ambt verbonden rechten tot gevolg.
  8. 
Bij het beëindigen van de ambtelijke werkzaamheden is de ambtsdrager verplicht alle kerkelijke eigendommen inclusief alle documenten, gegevens, geschriften en boeken te deponeren op een door de Districtsapostel te bepalen plaats met de uitdrukkelijke verzekering geen kerkelijke eigendommen, zowel originelen als kopieën, meer in bezit te hebben. Desgevraagd is hij verplicht over zijn ambtelijke werkzaamheden informatie te verstrekken en rekenschap af te
 leggen, behoudens hetgeen onder ambtsgeheim dient te blijven (bijvoorbeeld conform richtlijnen voor ambtsdragers).
Het vervelende daarbij is, vind ik tenminste, dat er verderop in artikel 8 van de statuten nogal uitdrukkelijk wordt gesproken van geheimhouding en een ambtsgeheim. Het lijkt op die manier wel alsof niemand verder nog wat aangaat. "De gewone broeders en zusters" in de gemeenschap hebben blijkens de statuten namelijk niets in te brengen. Dat betreft dus wereldwijd ruim 10 miljoen zielen. Het enige wat ze kunnen doen, wat de financiën betreft, is alle hoop maar te vestigen op het gewetensvolle doen én laten van bestuursleden en districtsvoorgangers... Maar hoe gaat dat dan bij dezen in "Zijn" werk?! Simpel: het bestuur maakte een plan om de offerontvangsten en andere inkomsten een goede bestemming te geven, waarna de districtsvoorgangers zich erover moeten uitspreken of dat plan (van de bestuursleden) verantwoord (door de bestuursleden) is uitgevoerd. Zó staat het momenteel in de statuten. Maar nu de praktijk!

Ikzelf heb het in de praktijk heel moeilijk gekregen met "de dubbele verhoudingen" die er in de Nieuw-Apostolische Kerk gedurig aan de orde zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de "hartelijk geliefde Districtsapostel" en de "hartelijk geliefde Apostel" en de "hartelijk geliefde Opziener" zouden heus wel eens dezelfden kunnen zijn als degenen die op enig moment met de gebeurtenissen voorafgaande aan een jaarrekening compleet de mist in zijn gegaan!

Beste [Y], ik denk dat zulks bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland intussen zelfs al meerdere jaren aaneen aan de orde is!! Opeens wordt in zó'n situatie het optreden van de districtsvoorgangers echt van doorslaggevend belang...

Want wat staat er immers op het spel? In de allereerste plaats "de goede naam" van betrokkenen zelf. Misschien herinner ook jij het je nog wel dat D.Ap. [Z] in 's-Hertogenbosch op een landelijke jeugddag diende met het Bijbelwoord: "Behoed je naam, hij blijft langer bij je dan duizenden grote schatten van goud." (Jezus Sirach 41: 12) Méér hoef ik hier feitelijk niet bij toe te lichten want het mag duidelijk zijn dat weinig zaken voorgoed verborgen zullen blijven. De internationale kerkleiding heeft dit in het verleden slecht ingeschat, getuige de opkomst van het Internet en wat er de laatste jaren aan feitenmateriaal boven water heeft kunnen komen. "Prijs de dag niet voor het avond is."

Het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland kan zich nu wel storen aan negatieve berichtgeving (o.a.) over de financiën op het Internet, maar voor die negatieve berichtgeving valt er wel een duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Als het met bepaalde zaken na verloop van tijd verschrikkelijk uit de hand is gelopen, liggen de oorzaken meestal vrij diep. Wie zulke oorzaken aan het licht wil brengen, ondervindt daarbij niet zelden alle tegenwerking (in plaats van alle mede-werking). Omtrent Eimersstaete, zo durf ik intussen wel te stellen, is het al misgegaan in het prilste begin. Hierna hebben de onzorgvuldigheden zich welhaast hopeloos op kunnen (!) stapelen, mede (!) door verwijtbaar (!) nalaten van districtsvoorgangers!! Pas wanneer er op zo'n manier treurnis en verdriet wordt veroorzaakt (!), ontstaat er op het Internet negatieve publiciteit. Daar moet je als kerkbestuur vervolgens geen dure advocaat op afsturen, zoals het Br. [X] deze week is overkomen, maar dan behoor je als "hartelijk geliefde Districtsapostel" c.q. "hartelijk geliefde Apostel" c.q. "hartelijk geliefde Opziener" c.q. districtsvoorganger met je "onbesproken levenswandel die afgestemd is op de leer van Christus" eindelijk óók maar eens de hand in eigen boezem te steken!!

Men maakt het dus bonter dan bont. Dat de verliezen wel eens tot maar liefst 10 miljoen euro kunnen oplopen, valt in deze zaak al bepaald niet meer uit te sluiten. Maar wat gebeurt er? Andermaal doet het bestuur een graai in de Kas want Br. [X] moet zonder voorafgaand persoonlijk en rechtstreeks overleg met hemzelf een aangetekende brief krijgen van mr. [A. B.], advocaat te [C]. Welke weduwe moest daarvoor haar laatste centen offeren?!

Je hebt gezien dat ik hiertegen bij Ap. [1] bezwaar heb gemaakt. Uiteraard (?) antwoordt hij niet. Doordat (!!) bij de Nieuw-Apostolische Kerk vrijwel niemand ooit antwoordt, heb ook ik mijn toevlucht gezocht tot het publieke domein. Statutair mag het dan wel zo zijn dat in deze kerk zowat niemand anders dan districtsvoorgangers en bestuursleden wat in te brengen hebben, doch velen hebben ondertussen wel degelijk wat te zeggen! Wie niks mag zeggen, wordt onderdrukt, [Y]. Wat dat betreft zijn de onderlinge verhoudingen in en rondom de Nieuw-Apostolische Kerk verre van gezond te noemen. In eerdere berichten heb ik daarover al het nodige aan jou geschreven.

Toen ik in september contact met jou opnam, maakte ik mij er gewoon zorgen over dat jou achteraf het ernstige verwijt zou treffen dat je "erbij stond en ernaar keek" terwijl onder jouw mede-verantwoordelijkheid er van alles fout ging!!

Ga dus alsjeblieft voor jezelf eens na hoe in deze aangelegenheid de zaken al in het prilste begin werkelijk fout hebben kunnen gaan! Denk eens aan waarborgen voor het maken van solide afspraken; denk eens aan controlemechanismen.

Het is véél te gemakkelijk om (zoals D.Ap. [2] volgens mij continu doet) in een slachtofferrol te kruipen en de boze buitenwereld overal maar de schuld van te geven. Wie bestuurlijke verantwoordelijkheden aanvaardt en het ook nog volkomen normaal vindt dat er elke maand opnieuw volautomatisch een bijpassend salaris wordt uitgekeerd, moet niet zo zielig doen (als in casu D.Ap. [2]). Wat echter evenmin door de beugel kan, is dat anderen (inclusief inmiddels D.Ap. [3] en inclusief St.Ap. [4]) zo'n laakbare werkhouding (!) als het ware faciliteren. Daarmee roept men heel veel extra moeilijkheden doodeenvoudig over zichzelf af. Dit alles bij elkaar maakt de toestand hier alarmerend.
Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 12 Nov 2010, 15:01", in de thread "Districtsvoorgangers N.A.K.: een zuiver geweten?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”