"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2811
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 14:00 uur]
TjerkB schreef:(...)
De berichten van "zefyr" op het voormalige Forum van Bauke Moesker werkten ook voor mij vaak als een eye-opener:
zefyr schreef:@WebTeam

Wat ontbreekt aan jullie analyse? Historisch besef en bewustzijn! Reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw is door kritische nieuw-apostolischen (gemeenteleden, onderdiakenen, diakenen en priesters!) in Duitsland en Zwitserland (onder leiding van priester dr Erwin Meier-Widmer te Schaffhausen) aanhangig gemaakt, dat het niet snor zat met het toezicht op de financien van de NAK. Een kleine clan aan de top maakt(e) de dienst uit, op vrijwel alle beleidsterreinen. Controlemechanismen, scheiding der machten en 'checks and balances' ontbraken en ontbreken nog steeds. Inspraak van de basis was taboe. Van verantwoording afleggen door de kerkleiding aan de basis was geen sprake. We leefden destijds in een periode dat op het woord kritiek een taboe rustte. Inmiddels zijn we ruim een decennium nadien. De hondstrouwe leden - de stakkers moeten een onbegrensd vertrouwen hebben in hun zegendragers... - die thans de lege kerkgebouwen bevolken kun je alles voorzetten en wijsmaken. De kritische geesten zijn allang vertrokken. Het volk krijgt de leiders die ze verdient. De nieuw-apostolische cultuur - gekenmerkt door een onkritische, apathische houding, kadaverdiscipline en gebrek aan onderlinge solidariteit - is amper vatbaar voor verbetering. Zolang de basis niet 'en masse' en vastberaden de kerkleiding tot de orde roept, hebben ze vrij spel. De noodsignalen van enkele 'dissidenten' zijn jarenlang staalhard genegeerd. Veranderingen, die gepresenteerd worden als verbeteringen en vooruitgang, zijn hooguit van cosmetische aard, met zeer beperkte houdbaarheidsdatum.


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 29 Nov 2012, 19:01", in de thread "De bewijzen stapelen zich op.../noodsignalen jarenlang genegeerd"
Het is namelijk zo: wat ikzelf afwist van "de geschiedenis van het (nieuw-apostolische) rijk Gods" was -helaas- voornamelijk gebaseerd op wat de kerk zelf daarover publiceerde. Ik was mij er amper van bewust dat op die manier de helft niet aan mij werd verteld (vgl. 1 Koningen 10 vers 7) en dat er misschien andersdenkenden of buitenstaanders zouden kunnen zijn, die over "mijn kerk" óók het nodige te melden hebben.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 18 Nov 2015, 11:06" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Zie ook het bericht op "Ma 04 Jan 2016, 23:50" in de thread "Jehova"
@Levi

Vergeleken met zowel de situatie in de negentiger jaren, waar "zefyr" in de hierboven aangehaalde quote aan refereerde, als in 2012 is de stand van zaken anno 2017 nog exact dezelfde: "Controlemechanismen, scheiding der machten en 'checks and balances' ontbraken en ontbreken nog steeds." Ikzelf schreef er afgelopen dinsdag nog het volgende over:
TjerkB schreef:(...)
Ikzelf ben jarenlang als administrateur bij dit kerkgenootschap in dienst geweest. Van 1985 tot 2000. Dan weet je dus op zijn minst van de hoed en de rand. Over wat in mijn beleving in de bestuurlijke organisatie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland de zwakste schakel is, heb ik in forumbijdragen geen misverstand laten bestaan. Betrof het trouwens maar één zo'n zwakste schakel. Voor zover ik het nu, zowat zeven jaar later, kan bezien, heeft het bestuur onbehoorlijk bestuurd.

Waar zit hem dat in? Welnu, mijn "motie van treurnis" begint al bij de statuten. Op geen enkele manier waarborgen die een professionele bedrijfsvoering. Met alle mogelijke (ongeschreven) codes en voorschriften, die wel een nieuw-apostolische "lifestyle" in de hand werken maar die voor de rest op het zakelijke vlak hooguit contraproductief uitpakken, is het vervolgens voluit vragen om moeilijkheden. Niet voor niets wordt hierover in binnen- en buitenland (!) steen en been geklaagd.

(...)


Uit: Bericht op "Di 07 Feb 2017, 15:07"
Ook in jouw laatste bericht worden deze zorgwekkende mechanismen en de daarmee samenhangende machinaties, waar inmiddels ook Ronald Rohn aan ten prooi viel, aangeduid:
Levi schreef:@Tjerk,

Miljoenenverliezen is voor de NAK geen issue.
De macht en controle wel!

Juist binnen het escalatiemoment had Rohn zich als professional moeten manifesteren.

Dat jij je pijlen richt op het handelen van het bestuur van de NAK begrijp ik, maar dat Rohn alleen daardoor
het slachtoffer is geworden gaat er bij mij niet in.
Dat is teveel eer...

Groet,
Levi


Bron: Bericht op "Wo 08 Feb 2017, 18:26"
De mi­sère doet mij denken aan wat Gerrit Sepers er "in het naschouwen" wel over kwijt wilde:

 • [Citaat Gerrit Sepers in 2004]
  • „Wie kleine Jungen oder kindliche Menschen“

   naktuell.de: Denken Sie, dass die sich wandelnden gesellschaftlichen Prozesse und Einflüsse in der heutigen Zeit nicht doch einen starken Einfluss haben und zwangsläufig Änderungen am System bewirken?

   G. Sepers: "Unsere Kirche ist wie eine letzte Insel, auf der das hierarchische System konserviert wird. Weil wir so stramm organisiert sind, würde jede Änderung zu einem großen Abfall führen. Die Geschwister haben überhaupt nicht gelernt, zu diskutieren oder mit Dialog umzugehen. In ihrer gesellschaftlichen Entwicklung haben sie das wohl gelernt, aber in der Kirche überhaupt nicht. Das betrifft gebildete Leute genauso wie kindlich gläubige Leute. Es ist erstaunlich, dass große Männer in unserer Gesellschaft – ich habe das öfter erlebt – Professoren, Direktoren, Präsidenten von großen Unternehmen usw., innerhalb unserer Kirche sich wie kleine Jungen oder kindliche Menschen verhalten. Das ist sehr erstaunlich!" (...)
  Bron: "Dahinter steckt immer das konservative Denken",
  Telefonisches Interview am 10. und 17.12.2004, redigiert am 29.12.2004, veröffentlicht am 04.01.2005
  http://www.naktuell.de/0105/0105003.html

 • [Citaat Gerrit Sepers in 2008]
  • "Met indoctrinatie als heilsmiddel doet de NAK een geestelijk ’concentratiekamp’ ontstaan. De veelvormigheid van de eerste christelijke gemeenten was zo groot en uiteenlopend, dat men zich werkelijk moet afvragen of onze Heer Jezus Christus de apostelen wel zo duidelijke macht gegeven heeft als de NAK in deze tijd met ijzeren vuist leert. Mijn antwoord is: nee."
  Bron: Trouw-artikel "Ex-apostel noemt kerk een concentratiekamp" d.d. 05-01-2008 door Lodewijk Dros,
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/a ... kamp.dhtml

Wat overigens de terechte opmerking betreft "Juist binnen het escalatiemoment had Rohn zich als professional moeten manifesteren", geef ik hem, gezien het bovenstaande en het intrinsieke verraad waarmee hij werd geconfronteerd (en dat dóet wat met een mens, zo weet ik uit eigen ervaring), het voordeel van de twijfel.

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Toen ik werkzaam was op het bureau van de Centrale Administratie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland waren voor mij de offerontvangsten werkelijk heilig (!) doch uitgaven om uiteenlopende redenen soms discutabel. Echter, ik werd uitsluitend geacht mij bezig te houden met de -geautomatiseerde- verwerking van deze financiële gegevens; bij voorkeur met het verstand op nul en de blik op oneindig. Maar dat lag mij niet. Kerkelijke ambtsdragers in deze kerk bevinden zich in een soortgelijke -benauwende- situatie want van hun wordt er verwacht enkel en alleen uitvoering te geven aan het door een handvol machtigen bedachte beleid op het vlak van zielzorg - voor zover er op zo'n manier van zielzorg überhaupt sprake kan zijn! Ik denk nu achteraf dat Gerrit Sepers en ik feitelijk om vergelijkbare redenen zijn vertrokken. Zeer vastberaden.

De moeilijkheid is echter dat vele broeders en zusters het zich niet kunnen indenken dat "hoge(re) dienaren" wel eens méér of andere bedoelingen kunnen hebben dan die welke het daglicht kunnen verdragen. Tegen wil en dank (!) moest ik dat door mijn werk of in de kerk onder ogen zien! Ik begrijp anderen in zoverre dat ik mij bijvoorbeeld herinner dat toen ikzelf destijds de brieven las van de nieuw-apostolische priester Erwin Meier-Widmer, ik mij de inhoud ervan wel aantrok, maar ik kon eenvoudig niet bezien waardoor hij bij het internationale kerkbestuur geen gehoor vond. Beide partijen gaf ik dus maar het voordeel van de twijfel, en ik ging over tot de orde van de dag zonder mij ervan bewust te zijn geworden dat als de "vuurpijlen" die betrokkene afschoot serieuze noodsignalen waren, hier iemand -in geestelijk opzicht- levend werd uitgehongerd.

Erwin Meier-Widmer bleef een roepende in de woestijn. Pas jaren later zag ik de ernst ervan in hoezeer de "Godsgezanten" stelselmatig (!) maling hadden gehad aan diens geestesnood. Ik kwam pas tot dat inzicht doordat vanwege de opkomst van het Internet talrijke puzzelstukjes zich lieten combineren. Omdat ik dus weet wat er zoal voor nodig kan zijn om de blik wat te verruimen, neem ik de tijd om relevante achtergronden voor anderen te verduidelijken. Het is echt "a hell of a job" om door te krijgen hoe er in de Nieuw-Apostolische Kerk met mensen wordt gesold. Brieven worden ongevraagd voor commentaar doorgezonden aan derden, vertrouwelijke informatie is veelal gemeengoed, vaak is er geen beleid maar worden er alleen ad hoc beslissingen genomen, enzovoort. En de districtsvoorgangers spelen alsmaar stommetje. Zo niet; dan EXIT.

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 07 Nov 2012, 17:30", in de thread "Een ongelijke behandeling van hoge kwaliteit".
Zie aldaar ook het bericht op "Do 29 Nov 2012, 21:34", in de thread "De bewijzen stapelen zich op... "
TjerkB schreef:(...)
Bij de nieuw-apostolische kerkleiding hebben wij helaas van doen met list en bedrog. Daar moest eerst doorheen worden geprikt. Men is volstrekt onbetrouwbaar. Waar het op neerkomt is dat het bij mooie woorden niet mag ontbreken aan de bijbehorende mooie daden. Anders betreft het enkel holle frasen. Drie voorbeelden:
 1. "Berechtigte Kritik nehmen wir zu Herzen, unberechtigte zur Kenntnis". Een te pas en te onpas gebezigde fraaiklinkende volzin, doch uitsluitend voor de bühne.
 2. "De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.
" Doe er geen beroep op want de hoge geestelijkheid laat je omkomen van ellende.
 3. "Als ontstane conflicten niet kunnen worden opgelost, kan iedereen zich vol vertrouwen tot een hogere verantwoordelijke leidinggevende wenden." Forget it.
Volkomen ten onrechte wordt er bij de benoemingen amper gekeken naar competenties van bestuurders die zielzorg en geldzaken met elkaar willen combineren. Tot overmaat van ramp ontbreekt het bij dit kerkgenootschap aan een onafhankelijke Raad van Toezicht. Als er wat er misgaat, verdwijnt dat dus in een doofpot.

Aan wat vragenstellers of klokkenluiders te melden zouden hebben, wordt GEEN aandacht geschonken. Ze worden bejegend als vijanden van het werk van God...

(...)


Uit: Bericht op "Do 26 Nov 2015, 15:32"
Zie ook het bericht op "Ma 04 Jan 2016, 23:50" in de thread "Jehova"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
zefyr
Berichten: 670
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:30

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door zefyr »

@TjerkB,

Voor zover ik het kan beoordelen is de essentie van het debacle als volgt beknopt samen te vatten. Dus op zoek naar de draad van Ariadne.

De NAK-leiding - niet alleen in Nederland! - beschikte over vermogen dat 'snakte' naar een hoger rendement. Inherent aan deze wens is dat dit gepaard gaat met een hoger risicoprofiel. Dit werd o.a. gelegitimeerd door de 'schaamlap' van de zogeheten waarborging van de zielzorg in de toekomst. Nobel streven. Nietwaar? Men koos ervoor een nieuw marktsegment aan te snijden: commerciele exploitatie van vastgoed in combinatie met zorg/dienstverlening. Voor de NAK NL is dit 'terra incognita', maar 'gelukkig' kon de kerkleiding een beroep doen op een gemeentelid, in casu Ronald Rohn, die van wanten wist. De succesvolle realisatie van dit project hing voor een (te?) belangrijk deel af van hem. Riskant? Te riskant? Dat lijkt mij wel! En passant kreeg Ronald Rohn ook nog het gebouwenbeheer (dozijnen kerkgebouwen!) onder z'n hoede. Een hele kerstboom aan stichtingen en besloten vennootschappen werd opgetuigd. Raden van Toezicht werden (met terugwerkende kracht!) geïnstalleerd. Niettemin blijft Ronald Rohn de spil in deze opzet en de spin in het web. Dat valt hem niet aan te rekenen, want de NAK-leiding koos willens en wetens hiervoor. Zonder dat er sprake was van een kritische beoordeling en instemming van de gemeenteleden, terwijl kerkgebouwen her en der als 'joker' werden ingezet voor dit project (kerkgebouwen konden worden onttrokken aan de eredienst (geprofaniseerd) zodat het dienst kon doen voor commerciele vastgoedexploitatie). Een gotspe?! Als klap op de vuurpijl werd er een constructie bedacht waarbij Ronald Rohn niet alleen als bezoldigd bestuurder (met vergaande bevoegdheden!) optrad, maar ook als verkapte 'mede-ondernemer' fungeerde. Vrijwel tegelijkertijd voltrok zich een ongeoorloofde belangenverstrengeling tussen Ronald Rohn en districtsapostel De Bruijn. Laatst genoemde valt dat zwaar aan te rekenen! Jan en alleman bemoeit zich met het project. De slangenkuil vult zich. Over en weer vallen er verwijten. De escalatieladder is ingesmeerd met groene zeep. In een boze bui kondigt Ronald Rohn z'n ontslag aan (bij herhaling per e-mail, dus 'zwart-op-wit'). Dit is hem juridisch (arbeidsrechtelijk) fataal geworden. De NAK NL lijdt ondertussen miljoenenverliezen. Lachende derde: advocatenkantoren, accountantskantoren, notariaten en de pers. Er zijn alleen verliezers. Het is een schande! De NAK-leiding valt dit zwaar aan te rekenen, maar ze komen er (waarschijnlijk) mee weg, want er is niemand die hen ter verantwoording roept en de deur wijst.
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@zefyr,

Ik had het niet compacter en duidelijker kunnen samen vatten!

Groet,
Levi
willempower
Berichten: 285
Lid geworden op: wo 11 dec 2013, 21:50

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door willempower »

@zefyr

Goed omschreven zo hoor .
En die lange lacht zich te barsten , leuk aan verdiend .
Hoe meer zooi hoe meer geld voor ons .
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2811
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@zefyr
@Levi
@willempower

Instemming!

Als mede-organisator van de "Europa-Jugendtag 2009" had Peter Klene samengewerkt met o.a. Eberhard Dodt, Frank Zisowski en Armin Brinkmann, zeg maar de hoofdrolspelers in het miljoenenschandaal sinds 2007 bij de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R. Alleen, dat schandaal kwam pas in februari 2012 aan het licht. Inmiddels was Armin Brinkmann in mei 2011 bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland districtsapostel De Bruijn opgevolgd. Een nevenactiviteit...

Eberhard Dodt stond trouwens in 2007 aan de wieg van het in januari 2008 in Nederland gepresenteerde "rentmeesterschap nieuwe stijl". Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Vr 07 Dec 2012, 15:13", in de thread "De bewijzen stapelen zich op... " Ik ga ervan uit dat Peter Klene zich in Nordrhein-Westfalen destijds heeft beklaagd over het zwalkende beleid van districtsapostel De Bruijn als zakelijk leider, met als resultaat waarschijnlijk al in 2008 groen licht van stamapostel Leber voor een stille onttroning van De Bruijn. Over de evenzeer nagestreefde onttroning van Ronald Rohn vanuit de informele raad van toezicht vanaf "het najaar van 2008" staat overigens het volgende vast: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Do 07 Jul 2011, 08:37", in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs".

Ik denk dat Armin Brinkmann met name door het etterende ongenoegen vanwege zijn stilgezwegen strijd tegen de Britse criminelen die hem 10 miljoen euro hadden afgetroggeld, een heel verkeerde inschatting heeft gemaakt van de vastgelopen samenwerking in Nederland met Ronald Rohn. Nog maar enkele weken was Brinkmann hier de nieuwe districtsapostel, of hij liet Rohn al via de landelijke website van de kerk publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Hij moest dan ook rectificeren. Zie -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Do 21 Jul 2011, 19:56", in de thread "Vonnis in kort geding van 20 juli 2011 inz Rohn/NAK cs". Echter, óók Brinkmann kwam hierdoor niet bij zinnen. The rest is history: een blind fanatisme houdt de kerkleiding sindsdien in een wurggreep.

De "bezoldiging van dit zondige gedrag" (vgl. Rom. 6: 23, SV-J) is vooralsnog een jaarlijks oplopend bedrag aan kortlopende schulden op de balans van de "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V." (afgekort: NVO) van al zowat vier miljoen euro, eind 2015. Volgens de Kamer van Koophandel betreft het schulden met een looptijd, korter dan één jaar. Maar diezelfde schulden zien wij bijvoorbeeld ook al in 2013. Dan hebben apostel Peter Klene en de zijnen een geldschieter kennelijk zo gek weten te krijgen om het leencontract jaarlijks te prolongeren. Zou het de verschuldigde rente zijn die het totaalbedrag nu jaar op jaar (met 5%) doet stijgen?

Gemeentevoorgangers, gelieve e.e.a. in jip-en-jan­ne­ke­taal toe te lichten in het kader van "Vergeef ons onze schuld zoals wij ook anderen hun schuld vergeven".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk, Zefyr, WP,
Als klap op de vuurpijl werd er een constructie bedacht waarbij Ronald Rohn niet alleen als bezoldigd bestuurder (met vergaande bevoegdheden!) optrad, maar ook als verkapte 'mede-ondernemer' fungeerde. Vrijwel tegelijkertijd voltrok zich een ongeoorloofde belangenverstrengeling tussen Ronald Rohn en districtsapostel De Bruijn. Laatst genoemde valt dat zwaar aan te rekenen....
."De bewijzen stapelen zich op... " Ik ga ervan uit dat Peter Klene zich in Nordrhein-Westfalen destijds heeft beklaagd over het zwalkende beleid van districtsapostel De Bruijn als zakelijk leider, met als resultaat waarschijnlijk al in 2008 groen licht van stamapostel Leber voor een stille onttroning van De Bruijn. Over de evenzeer nagestreefde onttroning van Ronald Rohn vanuit de informele raad van toezicht vanaf "het najaar van 2008" staat overigens het volgende
Terugredenerend, speculeerde Rohn waarschijnlijk met de gedachte dat hij al € 150.000 van de Bruijn in de knip had en
€ 500.000 als lening voor onroerendgoed exploitatie.
€ 750.000 Zat nog in de pijplijn als ontwikkelingsfee, en een jaarlijkse bezoldiging van € 60.000!
Hij waande zichzelf 'onmisbaar en onvervangbaar'!
Daarnaast was het vakantiebungalowpark nog een leuk douceurtje, tevens voor Theo; want die had daar al zijn spaarcentjes in gestoken. Een en ander onder regie van zoon Raymond die nog een apart BV'tje daarvoor optuigde.
Toen het geld weggespeculeerd (b)leek, legden Nel en de kinderen een verklaring af voor de rechtbank ten gunste van paps. Dat schoof de rechtbank simpelweg terzijde.

Resumerend, als je de bedragen even bijelkaar optelt, was dan Rohn in feite niet meteen miljonair? Denk het wel..

Dat rekensommetje heeft Nico Klene natuurlijk ook gemaakt. En toen brak de pleuris uit.
Rohn speelde hoog spel, de Bruijn wilde alles met de mantel der liefde dekken, denkend aan de 1,5 ton privé belegging die in gevaar kwam. Dat bedrag heeft hij overigens nooit teruggezien. Speculatieverlies dus.
Laten we niet de adviserende rol van Willem Scherpenzeel vergeten. Ook hij, als persoonlijk adviseur en vriend van de Bruijn, had bakkenvol euro's overgemaakt naar Rohn.
Daar wilde de Bruijn - van meineed verdacht - volop mee van profiteren.
Dat laatste werd in alle toonaarden door de Bruijn ontkend en zelfs 'broederlijk' -maar wel valselijk- geproclameerd door Peter Klene in een brief aan de Gemeenten in Nederland! Maar, de Bruijn al verdacht zijnde van meineed, komt kwa geloofwaardigheid niet ver bij de rechter.
(Voor de NAK maakt dat niets uit, want vanaf opziener en hoger mag je alles aan elkaar liegen).

Uiteindelijk plofte ook de Königsberg constructie waardoor Scherpenzeel Pensioen Beheer haar aandeel meteen in rook op zag gaan!

De omvallende dominostenen waren niet meer te stoppen.
Uiteraard volgde de gang naar de rechter.
De NAK won uiteindelijk op punten.
Vraag blijft, is het oorlogsgeld -onder beheer bij Rohn- wel volledig opgebrand?

Ondertussen is het op en rond het altaar een feestlijkheid van jewelste.
Het gaat gewoon door omdat het slappe knieën gremium onbezoldigde districtsdienaren, die buitengewoon gecharmeerd zijn van complimenten van hogerhand, dat duldt..
En laten we eerlijk zijn, vooraf zijn ze geselecteerd als ja-knikker en het 'niets' wordt 'iets' principe!
Ze laten zich voor een duppie per gereden kilometer het bos insturen.
De sukkels....

Het hele verhaal zou een mooie serie zijn voor SBS6 of RTL!
De naam weet ik al; de geldwisselaars :mrgreen:


Groet,
Levi
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

All,
Nog even om het compleet te maken; Willem Scherpenzeel zag 7 ton als sneeuw voor de zon verdwijnen!
Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2811
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Resumerend, als je de bedragen even bijelkaar optelt, was dan Rohn in feite niet meteen miljonair? Denk het wel..

Dat rekensommetje heeft Nico Klene natuurlijk ook gemaakt. En toen brak de pleuris uit.

(...)


Uit: Bericht op "Za 11 Feb 2017, 16:50"
@Levi

Betrokkene kwam, zag, én... verliet het zinkende schip:
TjerkB schreef:(...)
Het kerkbestuur liet zich op de zitting vertegenwoordigen door mr. P.A. de Lange en diens kantoorgenoot mr. S.J. Nauta. Laatstgenoemde verdedigde eerder ook districtsapostel De Bruijn in privé. Verder was opziener Vis present, zij het in diens hoedanigheid van directeur bij "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V." (afgekort: NVO). Broeder Rohn werd bijgestaan door mr. P.R.W. Richter die overigens meedeelde ook druk doende te zijn met het aangekondigde hoger beroep in de ontslagzaak. Eerder ging een rechter ermee akkoord dat het ontslag plaatshad zonder dat daarbij de "vaststellingsovereenkomst" moest worden geëerbiedigd.

Toen jl. vrijdag de rechter aan partijen het laatste woord gaf, merkte opziener Vis op dat het met name dankzij de kennis en ervaring van districtsoudste Nico Klene was geweest, op het gebied van bedrijfsfraude, dat het kerkbestuur via de aan haar toegevoegde "Raad van Toezicht" tot het inzicht kwam dat het aan broeder Rohn ligt, dat het project Eimersstaete zo'n drie miljoen euro verlies moest lijden. Daarom wordt hij hard door het kerkbestuur aangepakt. "Maar wij zullen niet aan uw huisraad komen," zo wilde mr. De Lange betrokkene nog wel geruststellen. Als de rechter er aanstonds in meegaat, zal het echtpaar Rohn dus worden kaalgeplukt.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 25 Aug 2014, 14:35"
Zie ook het bericht op "Ma 23 Jan 2017, 10:55"
zefyr schreef:@BEE & ACE

Ronald Rohn heeft gedurende enige tijd als bestuurder/werknemer/(mede)aandeelhouder/belanghebbende - en in de kwaliteit van nieuw-apostolisch gemeentelid! - de vrije hand gehad om z'n zorgconcept te ontwikkelen en uit te voeren. Hij was de spil in het project Eimersstaete. Districtsapostel De Bruijn heeft blijkbaar veel vertrouwen in hem gehad, terwijl tegelijkertijd een kameraadschappelijke verstandhouding is gegroeid tussen hen. In een sfeer van 'ouwe jongens krentenboord' werden er zaken gedaan. Op enig moment worden de verhoudingen geformaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een raad van toezicht. Apostel Peter Klene onderkent op enig moment het gevaar van belangenverstrengeling vanwege 'Oostenrijk' en roept districtsapostel De Bruijn tot de orde. De personele bezetting van de raad van toezicht is zeer waarschijnlijk ongelukkig, want de gebroeders Nico en Peter Klene, nemen zitting in dit gremium... Nico Klene is macro-econoom en is de huiseconoom van ABN AMBRO en heeft nog nooit zelf(standig) een cent omzet gegenereerd. Waarschijnlijk weet hij amper hoe een (dubieuze) debiteurenadministratie functioneert... Hij is beroepsmatig alleen vertrouwd met geaggregreerde economische grootheden. Vervolgens wordt hij in de nieuwe rol van toezichthouder op microniveau geacht toezicht te houden in een (kleinschalige) bedrijfseconomische context. En dat in een woon-zorg Umfeld voor senioren. De belevings- en denkwereld van deze hooggeleerde academicus en omgevallen boekenkast, die vooral met (abstracte) economische modellen werkt, staat ver af van een praktijkman, in casu Ronald Roh, die met z'n poten in de vette klei staat en niet in ijle macro-economische sferen verblijft... Ruud Vis is een praktijkman met een bedrijfsmatige achtergrond; vermoedelijk is hij het prototype die zich overal mee wil bemoeien. Dus waarschijnlijk meer overhelt naar irritante betrokkenheid en bemoeizucht dan naar professioneel toezicht. In mijn ogen is de geschetste situatie smeken om problemen - op voorhand. Het zou mij niet verbazen, dat dit heeft geleid tot hoogoplopende ruzies, wrijvingen en escalaties tussen Ronald Rohn en de leden van de raad van toezicht, uitmondend in de opzegging van het dienstverband door Ronald Rohn. Ik kom tot de voorlopige en voorzichtige conclusie, dat de kerkleiding van de NAK NL vanaf het begin het project niet goed en verstandig heeft aangepakt. Misschien heeft Ronald Ronald ook steken laten vallen, maar hij is niet de enige.


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 10 Mrt 2013, 16:36", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
TjerkB schreef:(...)
De nieuw-apostolische kerkleiding die via de Beheerstichting Alpha & Omega bij NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. (algemeen directeur: NAK-opziener Rudolf Dick Vis) aan de touwtjes trekt, heeft heel wat uit te leggen

(...)
Tot 24 juni jl. maakte bij NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. ook de NAK-districtsoudste Nicolaas Klene nog deel uit van de directie. Mogelijk werd hem de grond te heet onder de voeten.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 09 Nov 2015, 09:18"
Zie ook het bericht op "Wo 01 Feb 2017, 12:02"
Al vrijwel direct na zijn aantreden besprak ik destijds met districtsapostel De Bruijn uitvoerig (!) welke problemen er aan de orde waren op de Centrale Administratie:
TjerkB schreef:(...)
Het asbestschandaal dat de gemoederen in Nieuwegein en omstreken nu al wekenlang bezighoudt kan geen incident worden genoemd. De internationale kerkleiding heeft haar zaken in Nederland eenvoudig niet op orde. Juist hierdoor gaat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland óók telkens mis bij het vastgoedbeheer.

Doordat de internationale kerkleiding eind jaren 90 zich uitdrukkelijk op het standpunt stelde dat zowel bij zielzorg als bij de bedrijfsvoering alle zeggenschap moest blijven berusten bij de stamapostel en de gezamenlijke districtsapostelen, en dat in elk geval in Europa de statuten voor de zogeheten gebiedskerken eensluidend zouden moeten zijn, hebben er daarna wel statutenwijzigingen plaatsgehad maar daarbij bleef de al­les en al­len om­vat­ten­de, on­be­perk­te macht van deze bestuurders vastberaden en doelbewust intact. Toen ik in het voorjaar van 1999 aan de toenmalige districtsapostel De Bruijn vroeg "Apostel, zou het niet beter zijn dat er aan het begin van de statuten meteen twee zaken los van elkaar worden gezien, zielzorg en de bedrijfsvoering?", antwoordde hij: "Wat er nu besloten is over veranderingen, is op het ogenblik het maximaal haalbare". Prompt werd ik als gesprekspartner ingewisseld voor een nieuw-apostolische (kandidaat-)notaris.

(...)


Uit: Bericht op "Do 05 Mei 2016, 14:26" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
Toen zo'n statutenwijziging er kennelijk niet in zat, had wel degelijk alvast in Amersfoort een aantal taken en bevoegdheden kunnen worden herzien, maar dat gebeurde NIET. Hierdoor ontstond er voor mij (als administrateur op het landelijke bureau, waar ik werkzaam was tot eind 1999) definitief een onwerkbare situatie.

Ik vind dus dat het kerkbestuur willens en wetens de moeilijkheden over zichzelf heeft afgeroepen.

Groet,
TjerkB


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Toen mij destijds werd verteld dat nieuwbouw in Arnhem kennelijk was uitgelopen op een financieel debacle, en dat het te maken had met een apostolische broeder die in de plaats was gekomen van één van mijn oud-collega's, was mijn eerste gedachte: het bestuur bestuurt. Met andere woorden: wat voor ellende hier misschien ook aan de orde is; dat hadden ze dan bij het bestuur maar beter in de hand moeten houden. Ikzelf had nog steeds mijn buik ervan vol hoe knullig er bij de nieuw-apostolische kerkleiding maar een beetje "bedrijfje" wordt gespeeld, "zielzorgje" en wat dies meer zij. Doch wie er een hoge dienaar in de weg staat zónder tegenover diegene de juiste "aanbieding" van "O, gij apostel mijner ziele"; die is -wanneer het er op aankomt- nog niet jarig. Had ik er niet zelf met mijn neus bovenop gestaan hoe dat in zijn werk gaat? Wat dat betreft gun ik niemand om mee te maken wat er (in de keuken van de kerk) op mijn bord kwam te liggen. Enkele maanden later wist ik het: aan het machtsspel is er een nieuw slachtoffer ten prooi gevallen...

(...)


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Zo 10 Mrt 2013, 19:27", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
BakEenEi schreef:(...)
Tot op heden heb ik het echter nog niet mogen meemaken dat iemand zich verontschuldigde voor wat er was voorgevallen. Dat schijnt in de Nieuw-Apostolische Kerk namelijk niet te hoeven, al wordt er "op het altaar" met overtuiging van gesproken dat in deze kerk de "wegwijzers" zelf op de geloofsweg voorgaan en aldus een ieder tot voorbeeld zijn. Reken er niet op! Integendeel zelfs, zoals bijvoorbeeld onze broeder Ronald Rohn het als geen ander moet ondervinden. Als een "zegenaar" zich tegen je keert, heb je in deze kerk meteen 10 miljoen potentiële vijanden! Zie in dit verband mijn bericht van "Vr 27 Jul 2012, 08:56" in de thread "Dienen en lijden geven". Over intimidatie gesproken!

Echt waar, al kaart je in de Nieuw-Apostolische Kerk zonder enige pretentie bij een (hogere) verantwoordelijke leidinggevende (conform de Leidraad "dienen en leiding geven") aan dat je onheus wordt bejegend en dat je gezondheid eronder lijdt omdat er aan die toestand maar geen einde schijnt te komen, zelfs dan draait men "op de automatische piloot" het bekende bandje af: 1) bid je er wel genoeg voor dat de zaken zich ten goede keren, 2) begrijp je wel dat alles ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurt, 3) kun je wel de minste zijn, 4) besef je wel welke offers er door deze dienaren gedurig worden gebracht, 5) zou je er niet overheen stappen, 6) ligt het niet voor een deel ook aan jezelf, 7) waarom laat je het verleden niet gewoon rusten, 8) tel je niet liever al je zegeningen, 9) laten wij samen het in Gods hand leggen, 10) alles dient tot onze vorming, enzovoort. Dit verschijnsel heb ik voor mijzelf uiteindelijk maar een naam gegeven, te weten "de ondoordringbare laag". Je komt er met je verhaal over de ellende die je wordt berokkend door collega-zegenaars bij de "dienaren" namelijk niet doorheen. Met geen mogelijkheid. "Zinloos geestelijk geweld" derhalve. Al zeg je dat er extra bij, óók dan schieten de betrokkenen steevast in de "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voorspelbare psychologische reflex: men maakt zich ervan af. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid vinden slachtoffers in deze kerk gehoor. Over manipulatie gesproken!

Om redenen van het bovenstaande heb ik er op dit Forum herhaaldelijk op gewezen hoe kwalijk het écht is als er van hogerhand instructies worden gegeven in de trant van "heb een onbegrensd vertrouwen in de (hogere) dienaren" (Woord van de maand, februari 2006) of "laat geen ongenoegen en ontevredenheid bij u opkomen" (Woord van de maand, januari 2007). Heus, hierdoor ontstaat er een akelig verstikkend klimaat. Wat daar trouwens mede de oorzaak van is, is in de Nieuw-Apostolische Kerk het gecreëerde gekunstelde kastestelsel (!) in de "kring der dienaren". Broeders met een geestelijke bediening worden hierdoor geacht onvoorwaardelijk loyaal te zijn aan hun meerderen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 29 Aug 2012, 20:16" in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u".
Zie ook het bericht op "Vr 26 Aug 2016, 23:04" in de thread De nieuw-apostolische "Gouden Kooi" Zie tevens het bericht op "Ma 10 Okt 2016, 21:18"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2811
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Het lijkt de NAK wel... Afbeelding
Bron: Voorpagina Trouw d.d. 11-02-2017
TjerkB schreef:(...)
Bij het kerkgenootschap in kwestie heeft de ervaring het mij geleerd dat "dienaren, zegenaars en Godsgezanten" wanneer het ze uitkomt met het grootste gemak en volstrekt schaamteloos liegen of het gedrukt staat. Onder de bedrijven door spreekt men zichzelf in openbare erediensten van alle zonden vrij. Dit is voor mij verreweg de meest verraderlijke en kwalijke vorm van witteboordencriminaliteit waarmee ik in mijn leven in aanraking ben gekomen.

(...)


Uit: Bericht op "Zo 11 Mei 2014, 13:06" in de thread "Der Fall Rohn"
Zie ook het bericht op "Vr 21 Okt 2016, 12:33"
 • Afbeelding Eigen foto: Toronto in het dagelijkse leven
Redactie schreef:(...)
Het besluit bij de Nieuw-Apostolische kerk in Nederland om de commerciële projectontwikkeling voortaan tot instrument te maken van de bestuurlijke inspanningen tot het op peil houden van de jaarlijkse inkomsten hield een belangrijke koerswijziging in.

(...)
Bij andere nieuw-apostolische "gebiedskerken" was dit werkterrein echter al succesvol ontgonnen, zodat men zich mede daardoor uitgedaagd zal hebben gevoeld om -met de Bijbel in de hand- als prijzenswaardige rentmeesters "geld te maken met geld". Toch voelden betrokkenen zich niet vrij om deze lucratieve plannen buiten "de Stamapostel" om compleet uit te werken en daadwerkelijk vorm te geven, wat in het voortraject leidde tot uitvoerig overleg op het hoogste niveau in de kerkelijke organisatie. Zo werd er uiteindelijk tijdens de districtsapostelvergadering in Toronto, in oktober 2007, groen licht gegeven, waarna het heugelijke nieuws als volgt officieel bekend werd gemaakt

(...)
Vol van trotse eigenwaan stevent men nu in volle vaart af op de wal die het schip zal keren. En de (goed)gelovigen met wier offergaven de doffe ellende straks onnodig duurder dan duur mag worden betaald; die geloven het allemaal wel: "wat God doet, dat is welgedaan". Welterusten!

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 13 Jul 2012, 18:58", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
@all
BakEenEi schreef:(...)
Als in de Nieuw-Apostolische Kerk het normale nog normaal had mogen zijn; als kerkelijke ambtsdragers zich er nog bewust waren geweest van de waardigheid van een geestelijke bediening; als de gelovigen zich niet hadden laten ringeloren door hun zogenaamde zegenaars; als niet alle bevoegdheden waren afgegeven aan degenen die er nu alle perken mee te buiten gaan; als pestkoppen hun intimidatiepraktijken gewoon hadden moeten staken; als dienaren er niet voluit de gelegenheid hadden gekregen om dienen te verwisselen met heersen; als men eerst eens eerlijk en oprecht werk had gemaakt van de geboden van God; ja dan...

(...)


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 17 Jan 2013, 23:37", in de thread "NAK-catechismus en info-avond 4 december 2012"
Zie ook het bericht op "Za 15 Okt 2016, 09:57"
Ja dan... hadden wij naar alle waarschijnlijkheid niet al jarenlang deze (overbodige) discussie hoeven voeren.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2811
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 15-02-2017, 17:00 uur]
Levi schreef:(...)
Nog even om het compleet te maken; Willem Scherpenzeel zag 7 ton als sneeuw voor de zon verdwijnen!

(...)


Uit: Bericht op "Zo 12 Feb 2017, 20:41"
@Levi

Toch zie ik ter plaatse nog steeds wel enkele vakantiehuizen staan:
Groet,
TjerkB


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Eén tipje van de sluier kan ik wel alvast oplichten: de door districtsapostel De Bruijn aangezochte mede-investeerders hebben van hun latere bestuurlijke bevoegdheden tevens gebruik gemaakt door binnen het Oostenrijkse vakantiehuizenproject enkele woningen aan zichzelf te verkopen, zonder te betalen ...

(...)


Uit: Bericht op "Ma 16 Feb 2015, 14:40"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”