"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk,

Verwijzend naar onderstaande regelgeving, durf ik de bewering aan dat de NAK het gros van die regels structureel aan de laars lapt!
Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:(...)
Verwijzend naar onderstaande regelgeving, durf ik de bewering aan dat de NAK het gros van die regels structureel aan de laars lapt!
(...)


Uit: Bericht op "Zo 19 Jun 2016, 20:27"
@Levi

En ik vraag mij oprecht af of het ANBI-Team niet in slaap is gevallen... Zie ook mijn bericht op "Zo 19 Jun 2016, 15:53".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Chi
Berichten: 65
Lid geworden op: za 11 jun 2016, 16:40

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Chi »

Ik heb vorig jaar doorgegeven dat de NAK Nederland niet aan de ANBI voorwaarden voldoet. Ook vermeld dat ze als het goed is al op de hoogte waren door Bauke Moesker of Tjerk, maar die openheid konden ze niet geven, dus uitgelegd aan welke voorwaarden de NAK niet voldoet en ook verwezen naar dit forum. Naar mijn indruk doet de ANBI inspectie niet onder voor de NAK, qua openheid. Wat dat betreft vraag ik me af of het geen twee handen op één buik zijn. Maar ik gun ze het voordeel van de twijfel en ik veroordeel ze niet gezien mijn gebrekkige staat van inzicht in dit hele gebeuren. Misschien gaan ze niet over één nacht ijs en willen ze meerdere bewijzen verzamelen. Maar de ANBI status had wettelijk gezien alláng ingetrokken kúnnen worden.
Goedenavond.
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Om de ernst van de problematiek die zich al sinds 2008 voortsleept nog eens te illustreren, breng ik de beide onderstaande oude forumberichten in herinnering.


[Begin eerste bericht]
Fraude!!


@all

Het WebTeam kreeg onverwacht inzage in een taxatierapport dat het kerkbestuur waarschijnlijk geheim had willen houden. Enkele verrassende tekstfragmenten hieruit:
NAK Vastgoedontwikkeling B.V.
Postbus 2002
3800 AC AMERSFOORT

T.a.v. de heer P. Klene


Arnhem, 4 juni 2009

Onderwerp: Taxatie vrije verkoopwaarde nieuwbouw Eimersingel-West/
project "residence Eimersstaete' te Arnhem

Geachte heer Klene,

Inzake bovenvermeld registergoed en uw verzoek om een taxatie, berichten wij u na ampele overwegingen en rijp beraad, het navolgende.

Op 27 mei 2009 heeft de heer Schouwenaar, handelend namens NAK Vastgoedontwikkeling B.V., gevestigd te Amersfoort, postadres: Postbus 2002, 3800 AC Amersfoort, opdracht tot taxatie van de hierna gemelde onroerende zaken verstrekt aan ABC Vastgoeddiensten gevestigd Sonsbeekweg 12, 6800 AC te Arnhem. De taxatie is uitgevoerd door de afdeling ABC Makelaars, de dezen vertegenwoordigd door de heer H. van Aken, gecertificeerd makelaar en taxateur in onroerende zaken, ingeschreven het register Stichting Vastgoedcert te Rotterdam op 1 september 2001 onder nummer RMT 08.609.0014.

Onderhavige taxatie beoogt opdrachtgever een inzicht te geven in de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik em de executiewaarde vrij van huur en gebruik, ten behoeve van een overdracht naar een B.V.

De Residence Eimersstaete wordt een particuliere woon- / zorgvoorziening, waar ouderen woonruimte huren en daarbij de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorg wordt geleverd volgens indicatie van het c.i.z. (centrum indicatiestelling zorg). Dit is zorg die thuiszorg normaliter levert bij de mensen thuis. In Residence Eimersstaete worden deze zorg en diensten 24 uur per dag geboden, in een huiselijke sfeer dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de specifieke levensstandaard van de bewoners.
De woonruimte bestaat uit een woon- en slaapkamer, alsmede een badruimte met toilet. In totaal zijn er voor de 31 huurappartementen 21 parkeerplaatsen gereserveerd op eigen terrein. Aangezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners boven de 70 jaar zal liggen en alle bewoners een indicatie voor zorg nodig hebben…
Referentie: hva/mha/ 'Residence Eimersstaete' te Arnhem
Datum: 4-6-2009
Pag. 3 van 14


Rekening houdend met de omstandigheden die op de waarde van invloed zijn, genoemde en hierna te noemen overwegingen en vergelijkingen van verkochte objecten (indien voorhanden), wordt de onroerende zaak met inbegrip van aanwezige installaties, conform tekeningen en bestek nr. 07-392 d.d. 24 juli 2007, en overige voornoemde (bestaande) voorzieningen, op basis van prijspeil juni 2009 getaxeerd op:

Een onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik,
inclusief omzetbelasting € 4.350.000,--

zegge: viermiljoendriehonderdvijftigduizend euro
 • Onderverdeeld in:
  - 31 appartementen met 21 parkeerplaatsen € 3.650.000,--
  - 1 kerk met 23 parkeerplaatsen € 700.000,--
Een executiewaarde van vrij van huur en gebruik,
inclusief omzetbelasting € 3.915.000,--

zegge: driehonderdmiljoenachthonderdduizend euro
 • Onderverdeeld in:
  - 31 appartementen met 21 parkeerplaatsen € 3.285.000,--
  - 1 kerk met 23 parkeerplaatsen € 630.000
Wij hebben geen twijfel aan de authenticiteit van het hierboven deels geciteerde document. De inhoud ervan wijst ontegenzeglijk op fraude van de zijde van het kerkbestuur. Navraag heeft ons namelijk geleerd dat deze taxatie op 4 juni 2009 (!) zowel plaatshad buiten medeweten van het toenmalige bestuur als van de toenmalige directie van de NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.! Het klopt dus absoluut níet dat er op 27 mei 2009 (!) vanuit deze onderneming daartoe opdracht was verleend, zoals een zekere heer Schouwenaar tegenover ABC Vastgoeddiensten zou hebben verklaard.

Het heeft er daarom steeds meer alle schijn van dat, voorafgaande aan de plotselinge schorsing op 8 juni 2009 van projectleider Rohn, al alles door P. Klene (die daarbij handlangers inschakelde) in stelling werd gebracht teneinde betrokkene voorgoed buiten spel gezet te krijgen. Hij schuwde in dat voortraject zelfs geen frauduleuze praktijken, zoals het naar onze vaste overtuiging blijkt uit deze uiterst dubieuze taxatie...

Tevens kwam de redactie een vorig taxatierapport onder ogen, van 29 juni 2007; waarschijnlijk destijds gehanteerd bij de financiering van het zorgproject. De waardebepaling in dat stadium van de activiteiten viel echter geheel anders uit:
 • Afbeelding
Let wel: de genoemde bedragen per 29 juni 2007 zijn exclusief BTW; bij de taxatie van 4 juni 2009 gaat het om bedragen inclusief BTW. Het verschil is ter beoordeling aan de Belastingdienst... Volledigheidshalve merken wij hierbij wél op dat er in het nieuwste taxatierapport sprake is van "tekeningen en bestek nr. 07-392 d.d. 24 juli 2007". Die datum volgt dus na de eerdere taxatie op 29 juni 2007. Een laatste opmerking die wij willen maken is dat op 4 juni 2009 bijvoorbeeld installateurs bij Eimersstaete hun werk mogelijk nog niet af hadden. Het uiteindelijke Open Huis vond immers pas plaats in november 2009.


Het volgende artikel troffen wij nog aan op het Internet. Het handelt over het naderhand onder verantwoordelijkheid van N. Klene en R.D. Vis georganiseerde Open Huis in Residence Eimersstaete op zaterdag 14 november 2009:

Klik >>HIER<< om "paragraaf 9" te lezen.

Het WebTeam


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 29 Dec 2010, 12:09", in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9"
[Einde eerste bericht][Begin tweede bericht]
Redactie schreef:(...)
In de zaak De Bruijn/Rohn heeft er een zgn. enquête plaats bij de Rechtbank Arnhem op vrijdag 25 maart 2011, vanaf 09.30 uur. Het staat belangstellenden in beginsel vrij deze speciale rechtszitting (getuigenverhoor) bij te wonen. Bezoekadres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Het betreft hier dus de privé-kwestie "Oostenrijk".

Zie verder: Redactie op "do 13 jan 2011, 14:09", alsmede Redactie op "di 25 jan 2011, 11:11".

Voor alle duidelijkheid: de Redactie zal over deze rechtszitting vooreerst geen inhoudelijke mededelingen doen, gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijke enquête!

Het WebTeam


Bron: Redactie op "wo 16 maart 2011, 15:27" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

In aansluiting aan het hierboven aangehaalde bericht kunnen wij thans alsnog melden wat districtsapostel De Bruijn op 25 maart 2011 bij de Rechtbank Arnhem onder ede (!) exact heeft verklaard toen het ging om de omstreden circulaire van apostel Peter Klene "Santpoort, 21 februari 2010":

 • Zaaknummer / rolnummer: 190673 / HA ZA 09-1794

  “Mij wordt voorgehouden dat er een brief is van Peter Klene aan de districtsdienaren van onze kerk, gedateerd 21 februari 2010, die niet in het geding is gebracht. Peter Klene is medebestuurslid in de kerk. De passage waarin staat dat ik een vakantiewoning wilde kopen en dat ik een aanbetaling had, is niet conform de waarheid. Ik heb de brief nooit gezien, totdat iemand mij erop attent maakte. De strekking van de brief is wel juist, want de heer Klene heeft ermee willen aangeven dat ik niet meer bij het project betrokken was. Rohn had dat bericht het land in gestuurd. Het begin van de stelling is alleen te kort door de bocht.”

  Voorgelezen, volhard en getekend
  [handtekening]
  T.J. de Bruijn

Volledigheidshalve herinneren wij nu echter aan de werkelijk níet mis te verstane buitengewoon stellige (!) en meervoudig herhaalde (!) beweringen hieromtrent in het bewuste schrijven van apostel Peter Klene, waarbij deze nota bene mede sprak uit naam van opziener Kamstra én de districtsoudste Nico Klene én de districtsevangelist Vis (én volgens hun zeggen namens "de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt" alsmede volgens hun zeggen namens "de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht"):
Redactie schreef:(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!
 • P. KLENE

  Santpoort, 21 februari 2010

  Hartelijk geliefde broeders,


  (...)
  22) Als tweede bestaat er een project met vakantiewoningen in Oostenrijk.
  23) Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken.
  24) Broeder Rohn heeft in de tijd dat de verhoudingen nog goed waren geprobeerd om onze Districtsapostel hierin te betrekken.
  25) Deze heeft daarvan afgezien maar heeft uit interesse voor dit project hier wel een vakantiewoning willen kopen.
  26) Hij heeft daartoe een aanbetaling gedaan.
  27) Mijn inschatting is, dat de Apostel vanuit zijn enthousiasme, en een zekere onschuld van vertrouwen, actief heeft meegedacht in de plannen.
  28) In een kort contact met de advocaat die de zaak van de familie De Bruijn behartigt, heb ik bevestigd gekregen dat onze Districtsapostel niet in dit project zit en zelfs al in 2008 zijn aanbetaling heeft teruggevraagd.
  29) Hij zag af van een vakantiewoning in dit project.
  30) Ook de aandeelhouders die de helft van dit project hebben gekocht bevestigen dat de Districtsapostel geen aandeel hierin heeft.
(...)
In de navolgende paragraaf, "Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!", zullen onze inhoudelijke bezwaren tegen het bovenaangehaalde schrijven nader aan de orde komen.

Klik >>HIER<< om verder te lezen, of klik >>HIER<< om terug te gaan.


Het WebTeam


Bron: Redactie op "vr 17 dec 2010, 16:51" in de thread "(8) Een ieder kan zich nu zelf overtuigen!"

De enige conclusie die hieruit te trekken valt, moet wel zijn...
 • Er is ongelofelijk gelogen!! Is het niet door de ene "Godsgezant", dan wel door de andere!!
In feite komt het er op neer dat de zaken precies het beloop hadden zoals wij dit van het begin af aan al in grote lijnen hebben beschreven. Apostel Peter Klene heeft de kwalijke belangenverstrengeling bij districtsapostel De Bruijn ter zake van het investeringsproject in Oostenrijk willen maskeren! Hierbij heeft hij anderen voor diens karretje weten te spannen. Ondertussen maakte hij zichzelf (!) schuldig aan belangenverstrengeling, zoals bij de benoeming van zijn broer in diverse vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland opgestarte nieuwe ondernemingen. Wat hem, zijn broer en de districtsevangelist Vis daarbij voor ogen stond is voor ons nog steeds een groot raadsel: wat is men in godsnaam allemaal van plan met opeens zulke aantallen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven geclusterde bedrijven? Zie onder:
Het WebTeam


N.B. De destijds in regel 23 door apostel Peter Klene gemaakte opmerking "Hier heeft onze kerk, en dus ons bestuur, niets mee te maken." valt geenszins staande te houden. Wij komen hier nog uitgebreid op terug!


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Wo 04 Mei 2011, 14:13", in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9"
[Einde tweede bericht]


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

16 november 2009
 • Open dag Residence Eimersstaete groot succes (Arnhemse Koerier)

  Er waren ongeveer 60 geïnteresseerden die in de loop van de dag gebruik maakten van de gelegenheid om kennis te maken met Residence Eimersstaete en de medewerkers. Na genoten te hebben van een kopje koffie met een stuk appeltaart, speciaal voor deze gelegenheid gebakken door huiskok R. Snellebrand, volgde een rondleiding door het gloednieuwe gebouw. De bezoekers waren onder de indruk van de sfeervolle inrichting van de gezamenlijke ruimten. Ook de appartementen oogstten veel lof. Onder de bezoekers bevond zich ook een aantal buurtbewoners. Zij kwamen langs om een kijkje te nemen bij hun nieuwe buur. Omdat ze de bouw van dichtbij meegemaakt hadden, waren ze nieuwsgierig naar het resultaat. En dat viel hen niet tegen. Een van de buurtbewoners vertelde: “Hier was eerst een kaal stuk grond. We zijn blij dat er nu een mooi gebouw staat, dat binnenkort bewoond gaat worden. Die gezelligheid is een aanwinst voor de buurt.” Dankzij de inspanningen en het enthousiasme van directeur R. Vis, F. en J. Schouwenaar, P. van de Hul en zijn echtgenote werd deze dag een groot succes. Speciale dank is verschuldigd aan de woordvoerster van Curadomi Thuiszorg, die de mensen met vriendelijke deskundigheid informeerde over het zorgaanbod.
Bronnen:
http://www.plaats.nl/gemeente-arnhem/ni ... ot-succes/ en http://www.headlinez.nl/index.php?nr=2331155

Zie tevens -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- resp. het bericht op "Wo 29 Dec 2010, 12:09" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9" en op "Wo 27 Jul 2011, 11:09", in de thread "Vonnis in kort geding van 20 juli 2011 inz Rohn/NAK cs"
@all

Broeder Rohn werd geschorst in juni 2009, ontslagen in september 2009 en pas DAARNA, in november 2009, was er "appeltaart, speciaal voor deze gelegenheid gebakken door huiskok R. Snellebrand" en maakte het kerkbestuur goede sier met haar eigen persbericht, getiteld "Open dag Residence Eimersstaete groot succes".

Ondanks o.a. "de inspanningen en het enthousiasme van directeur R. Vis" loopt het bij Residence Eimersstaete voor het kerkbestuur uit op een echec. Hans Nijland, voorganger van de nieuw-apostolische kerkgemeente in Hoogezand, wist hoe dit zat. Op 2 december 2011 vertelde hij namelijk aan Bauke Moesker dat "Ronald Rohn de schuld heeft van wat er in Arnhem is misgegaan want in het complex Eimersstaete zouden de gangen van 1.40 meter te smal zijn, net als de deuren". Volgens Bauke was er toen níet over gesproken hoe het "R. Snellebrand", "F. en J. Schouwenaar, P. van de Hul en zijn echtgenote" en de "woordvoerster van Curadomi Thuiszorg" naderhand is vergaan. Met betrokkenen zal er wel een af­vloei­ings­re­ge­ling overeengekomen zijn. "Directeur R. Vis" dook onlangs op bij een asbestkerk.

Voor het overige zijn degenen die soms namens het kerkbestuur iets over de zaak mochten zeggen, spaarzaam met mededelingen. Zo kreeg de redactie van Glaubenskultur-Magazine minstens tweemaal nul op het rekest bij "Pressesprecher" Frank Schuldt:
Admin schreef:(...)
 • Op 21 februari 2015 stelde glaubenskultur (gk) de volgende vragen aan districtsapostel Rainer Storck, de president van de Nieuw-apostolische Kerk Nederland:
  1. " Peter Klene heeft op 21 februari 2010 een brief onder de gemeenten van de NAK NL verspreid, waarin hij verscheidene dingen over Ronald Rohn beweert die niet met de waarheid overeenkomen. (...) Waarom neemt de NAK NL, respectievelijk apostel Klene, de beweringen die hij toen heeft gemaakt niet officieel terug?
  2. De feiten die ik onder ogen kreeg, laten een zeer bewust handelende districtsapostel De Bruijn zien (...). Daarmee wordt duidelijk, dat De Bruijn herhaaldelijk bewust onwaarheden heeft gesproken toen hij de samenwerking ontkende. - de leugen van een hoge ambtenaar is bewezen. - Waarom is hij nog steeds in functie?"


  Het duurde een maand voordat de vraag werd beantwoord: Afgelopen vrijdag op 20 maart 2015 deelde Frank Schuldt, de woordvoerder [van Storck, vertaler], mee:
  "Wat de zaak Rohn vs. NAK Nederland betreft zijn er van de zijde van de kerk geen nieuwe standpunten."

  (...)
  Al kort na het vonnis van febuari 2013, toen een Nederlandse rechtbank vaststelde dat Rohn medio 2009 zelf ontslag had genomen, heeft glaubenskultur aan apostel Klene enkele vragen gesteld die uit eigen onderzoek naar voren waren gekomen en knelpunten in de ontwikkeling vormden. Deze e-mail van 11 maart 2013 had de volgende inhoud:

  • "Beste apostel Klene, de rechtbank heeft geoordeeld dat de e-mails van Rohn uit de periode eind mei 2009 als een opzegging moeten worden gezien. Ik zou graag de achtergrond willen belichten hoe het tot deze e-mails van Rohn is gekomen. Daarom heb ik enkele vragen aan u die betrekking hebben op de periode januari tot en met mei 2009:
  • In de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 is overeengekomen dat de kerk 51 procent van de aandelen WZM * na een controle door een accountant zal overnemen. Dat was al in 2007 op die manier tussen Rohn en De Bruijn voorgenomen. De kerkleiding bezocht ook op 16 december 2008 het door WZM gerunde ouderenproject in Leiden. Het bezoek werd met een groepsfoto vastgelegd. Op 21 februari 2012 heeft u voor de rechtbank toegegeven dat de accountant van WZM geen reden voor een bezwaar had. - Waarom zijn de aandelen toen niet overgenomen zoals was overeengekomen ? [*Woon en Zorgmanagement BV, vertaler]
  • Op 5 maart 2009 zijn de overeenkomsten met de bouwbedrijven Jansen de Jong en Plegt Vos Bouw voor de projecten Deventer en Ensched (sic) door Rohn als bestuurder van NVO afgesloten. Een deel van de overeenkomst was dat de kerk een rekening zou openen waarop de bedrijven een bedrag als voorfinanciering zouden zetten. Deze rekeningen (sic) werden door de kerk niet geopend en daardoor werd het project geblokkeerd. In 2006 zouden Rohn en N. (een medewerker van de afdeling bouwbeheer van NAK NL, opmerking gk)** voorstellen uitwerken welke kerkgebouwen voor projectontwikkeling in aanmerking kwamen. In een e-mail van 26 februari 2008 schrijft districtsapostel De Bruijn aan de kerkleiding "Niet onvermeld moet blijven dat er op dit moment drie projecten in ontwikkeling zijn: Deventer, Enschede en Leeuwarden." - Het was dus niet het idee van Rohn, om met deze projecten te beginnen, maar hij voerde slechts de wens uit van de kerkleiding. - Waarom werd er toen door u geen bankrekening geopend?

   [*NVO: NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V., vertaler] [**gk is glaubenskultur, vertaler]
  • Rohn was als bestuurder van NVO verantwoordelijk voor het ondertekenen van betalingen van NVO. Waarom werden er in het eerste kwartaal van 2009 met uw gedogen betalingen vanaf de NVO- rekening gedaan zonder dat Rohn daarvan in kennis werd gesteld?
  • Aan Rohn werd in april en mei 2009 door opziener Vis met klem gevraagd, om zijn toestemming te geven voor een ongebruikelijke, nieuwe waardebepaling van het project Eimersstaete. Waarom wilde de kerk op dat moment zeer beslist een nieuwe waardebepaling?
  • De e-mail van 25 mei 09/8:58 uur aan Nico Klene (cc aan RV en PK) die de rechtbank nu als opzegging heeft beoordeeld, luidt : "Ik heb zojuist aan uw broeder meegedeeld dat wij de samenwerking beëindigen. (...) Ik heb al aangegeven dat ik geen inzage in mijn inkomstenbelasting zal geven. In plaats daarvan kunt u een verslag over mijn vermogenssituatie krijgen. Mij is echter helemaal nog niet duidelijk, waarvoor en waarom dit allemaal goed zou zijn. Het volledige ontbreken van vertrouwen in uw belastingadviseur heeft mij zeer terughoudend gemaakt." Waarom moest Rohn in die tijd een dergelijk diepgaande en ongebruikelijke inzage in zijn privévermogen geven?
  • Waarom heeft u zich in een brief aan "ABC Makelaars" van 27 mei 2009 als bestuurder van NAK Vastgoed BV uitgegeven, terwijl u dat niet was?
  • Op 19 juni 2009 werd door NAK NL een identieke kopie van de tot dan toe bestaande combinatie van stichting en onderneming (Alpha en Omega/NVO), met een nieuwe stichting en onderneming geopend. Vanaf wanneer stond voor u vast dat de bestaande stichting en ondernemingen moesten worden vervangen en wanneer werd formeel tot de oprichting van de nieuwe stichting en onderneming gelast?
  • Wat spreekt er volgens u tegen de indruk dat er (om welke reden dan ook) al vroegtijdig was besloten om Rohn eruit te gooien en er voor eind mei 2009 vanuit de kerk een hele serie bewuste provocaties aan het adres van Rohn zijn gedaan?"


  Op 13 maart 2013 gaf Schuldt, de woordvoerder van de districtsapostel, de volgende antwoorden op deze vragen:
  "Na uw verzoek hebben wij overlegd. Op grond van de eenduidigheid van het vonnis willen wij van een nader standpunt in deze zaak afzien en de zaak die de gebiedskerk Nederland al jarenlang bezighoudt en tot last is hiermee ook afsluiten. In onze ogen hebben verdere discussies en onenigheden geen enkele zin."
(...)


Uit: Bericht op "Vr 03 Apr 2015, 22:23" in de thread GK-Magazine: "Verspreiding onwaarheid zonder consequenties"
Hoewel apostel Peter Klene bij schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" stelde "Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven", wilde districtsapostel Brinkmann, toen volgens hem "het belastende proces" daadwerkelijk "tot een einde" was gekomen, er alleen nog maar het volgende over kwijt:
BakEenEi schreef: (...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Za 02 Mrt 2013, 11:44", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Zie ook het bericht op "Za 07 Nov 2015, 11:59"
Maar wat is er hier feitelijk gebeurd?! Voor mij is het uitermate simpel. Al kort na zijn indiensttreding in mei 2008 wordt er voor broeder Rohn een valstrik gezet:
Redactie schreef:(...)
Let speciaal op de tekst op pagina 8 onder "Ad d/4.6":
 • "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht
  en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd."
Hierdoor komt op 14 juni 2011 in de nieuwste tekst en uitleg van "De kerkleiding" over het conflict met broeder Rohn haar opmerking...
 • (...)
  De heer Rohn was sinds 2003 als zelfstandig adviseur werkzaam op de bouwafdeling van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In mei 2008 trad hij in vaste dienst om met name de bouw van een kerk- en woonproject in Arnhem te begeleiden. In september 2009 werd de heer Rohn door de kerk ontslagen. (...)

  Bron: Website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
... in een uiterst merkwaardig daglicht te staan. Immers, men werkte al vanaf 2003 met elkaar samen. In mei 2008 wordt broeder Rohn in dienst genomen en nog geen halfjaar later (wat voor een doodzonden kan een jarenlang gewaardeerde professional in zo korte tijd begaan?), "in het najaar van 2008" (aldus NAK c.s.), wordt betrokkene "kalt gestellt" wat hijzelf pas in het voorjaar van 2009 goed en wel doorziet. Maar wanneer broeder Rohn zulks aan de kaak stelt, bevalt dit NAK c.s. niet en wordt híj (!) in juni 2009 nota bene geschorst en naderhand in september 2009 ontslagen.

(...)
 • Afbeelding

  (...)

  Afbeelding

  (...)
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 07 Jul 2011, 08:37", in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs"
Voorafgaande aan de schorsing op 8 juni 2009 volgt ten behoeve van apostel Peter Klene op 4 juni 2009 een uiterst dubieuze hertaxatie van Residence Eimersstaete in opdracht van een zekere heer Schouwenaar op 27 mei 2009. Zie daaromtrent mijn vorige bericht.

Na de oplevering houdt men in november 2009 bij Residence Eimersstaete een Open Huis en dat wordt naar eigen zeggen een groot succes. Desondanks volgt er leegstand. Enkele maanden later treedt apostel Peter Klene c.s. naar buiten met de omstreden brief "Santpoort, 21 februari 2010" en de geruchten beginnen zich te verspreiden. Hierna introduceert stamapostel Wilhelm Leber in maart 2010 plotseling districtsapostel Brinkmann. Zie mijn bericht op "Zo 22 Mei 2016, 21:30". Pas in mei 2011 gaat Brinkmann officieel in Nederland aan de slag. Bijna het eerste wat hij dan doet is: broeder Ronald Rohn aan de schandpaal nagelen. Dit loopt uit op een kort geding en de kerk verliest. Ondertussen staat in Arnhem het zorgcomplex nog altijd leeg. Maar dan, als in een vlaag van waanzin, worden er in oktober 2011 door het kerkbestuur knopen doorgehakt die onmiddellijk miljoenenverliezen veroorzaken:
Redactie schreef:(...)

Hieronder inzage in de eerste drie pagina's uit de (deels geanonimiseerde) notariële akte van 13 oktober 2011, waarbij "Residence Eimersstaete" namens het nieuw-apostolische kerkbestuur door A&DN Vastgoed Project B.V. voor 2,8 miljoen euro inclusief BTW en vrij op naam werd verkocht aan de Stichting Pleyade...
(...)
Eerder, namelijk op 6 juni 2011, verkocht A&DN Vastgoed Project B.V. voor € 700.000 inclusief BTW doch "kosten koper":
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van
de kerkelijke ruimte(n), gelegen op de begane grond (zulks met
inbegrip van het bovengelegen dak) alsmede van de nabijgelegen
parkeerplaatsen, zulks met verder aan- en toebehoren, plaatselijk
bekend Eimerssingel-West nog ongenummerd te Arnhem, kadastraal
bekend gemeente Arnhem, sectie W, complexaanduiding 4117-A,
appartementsindex 2;
aan de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Dit gebeurde toen bijna met gesloten beurzen want de akte vermeldt tevens: "koper erkent aan verkoper bij wijze van geldlening een bedrag ad zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) schuldig, onder de voorwaarden welke tussen partijen nader worden overeengekomen".

(...)

In ons bericht op "Vr 07 Dec 2012, 15:13" wordt ten aanzien van het gehele nieuwbouwcomplex een executiewaarde genoemd van € 4.870.000. Dit is exclusief BTW. Zie ons bericht op "Wo 29 Dec 2010, 12:09" in de thread "Aangevuld maar nog niet compleet: Paragraaf 9". Inclusief 19% BTW komt deze executiewaarde op € 5.795.300. Een eenvoudige rekensom leert nu dat er na de bovengenoemde verkooptransacties ruim twee miljoen euro is "verdampt" want de totale verkoopopbrengst was 2,8 miljoen euro (te verminderen met de kosten die voor rekening zouden komen van de verkoper) plus € 700.000 is tezamen amper 3,5 miljoen euro.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 07 Dec 2012, 17:13", in de thread "De bewijzen stapelen zich op..."
In februari 2012 kwam het aan het licht dat districtsapostel Brinkmann zich 10 miljoen euro afhandig liet maken door criminelen, wat hij sinds december 2007 voor de buitenwacht had weten te verzwijgen. Terwijl de bestuursvoorzitter ingevolge de "Verfassung" een mandaat heeft tot € 500.000, bleek dat hij over de bewuste desinvestering eigenmachtig had beslist. Op verzoek van stamapostel Wilhelm Leber zei Brinkmann vervolgens één keer "Sorry" en daarmee was hem alles vergeven!

Wat schetst nu, in het artikel in De Gelderlander van 28 mei jl. over de loopgravenoorlog tussen het kerkbestuur en broeder Rohn, mijn verbazing?! Ik citeer:
Op zijn beurt claimt advocaat De Lange namens NAK een schade van "miljoenen" bij Rohn. Om hoeveel het precies gaat en waar die uit bestaat, wil hij "vanwege het belang van mijn cliënten" niet naar buiten brengen.
In één woord: LARIEKOEK. Daar komt bij dat wat de kerk nu tot elke prijs van Rohn terugvordert feitelijk de afgesproken koopprijs betreft van een in mei 2008 schriftelijk overeengekomen doch nadien (door de ontslagprocedure) gesaboteerde aandelentransactie. Zie de bovenstaande quote uit het artikel "Verspreiding onwaarheid zonder consequenties" d.d. 23-03-2015 bij Glaubenskultur Magazine: "In de vaststellingsovereenkomst van 21 mei 2008 is overeengekomen dat de kerk 51 procent van de aandelen WZM na een controle door een accountant zal overnemen." Zie tevens hieronder in het vonnis (van 9 september 2009) punt 21:
Redactie schreef:(...)
 • (...)

  Afbeelding
  Afbeelding

  (...)
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 07 Jul 2011, 08:37", in de thread "Vonnis in kort geding van 9 september 2009 inz Rohn/NAK cs"
Als ik deze gang van zaken in ogenschouw neem, hebben wij bij dit kerkbestuur van doen met wolven in schaapskleren. Ze hebben broeder Rohn een loer gedraaid.

Dit brengt mij terug bij het bericht op "Vr 13 Mei 2016, 12:52" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!" want daaruit blijkt dat het kerkbestuur per ultimo 2014 een negatief eigen vermogen van bijna drie miljoen euro heeft weten te genereren bij NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V.:
TjerkB schreef:(...)
Over de berichtgeving m.b.t. de "tweejaarlijkse voorgangersdag" (let wel: in die imponerend ogende traditie was dit de allereerste keer), blíjf ik mij verbazen. Hoe is het mogelijk, zo vraag ik mij af, dat ieder uit Lelystad nota bene voldaan naar huis terugkeerde, terwijl voor het eerst in de geschiedenis de financiën zijn behandeld:
 • Afbeelding

  (...)

  Afbeelding

  (...)
Vriendelijk doch dringend verzoek: wil één van de 65 gelukkigen in jip-en-jan­ne­ke­taal even haarfijn uit de doeken doen wat het bovenstaande exact betekent?

(...)
Werkelijk, dat kan men zich bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) NIET permitteren.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Op 21 juli 2008 zette districtsapostel De Bruijn uiteen dat hij als bestuursvoorzitter met het bestuur had besproken zich "niet meer met de zaken rond 'Vastgoed' te bemoeien" en "deze taak geheel aan de Raad van Toezicht over te dragen". Zie onder. Daarmee lijkt mij "onbehoorlijk bestuur" wettig en overtuigend bewezen...
WebTeam schreef:(...)
Ergens in de betrekkingen tussen het kerkbestuur en Rohn moest er toch wel een voorval aan te wijzen zijn, dat genoeg splijtstof opleverde voor -vanaf dát ene moment- een "duurzame ontwrichting" van de onderlinge verhoudingen! Als er íets was, wat ik wel wilde weten, was dát het. Voor het overige was het voor mij -als insider- bepaald geen nieuws dat het bij de Nieuw-Apostolische Kerk nogal eens mankeert aan voldoende duidelijkheid omtrent ieders taken en bevoegdheden. Iedereen wil de baas zijn maar niemand is het ook echt. Telkens kom je weer uit bij de stamapostel... en die draait vervolgens overal omheen.

Nog voordat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst kwam toen de bouwkundige Nagel met pensioen was gegaan, blijkt zich inderdaad een vrij serieuze botsing te hebben voorgedaan tussen Rohn en één van de bestuursleden, niet zijnde De Bruijn of Kamstra. Het bestuurslid in kwestie zag de hele opzet rond Residence Eimersstaete liever op een andere leest geschoeid dan die, waaraan op dat moment tevens externe deskundigen al maandenlang hadden gewerkt. Rohn accepteerde dit niet, al was het alleen maar omdat de voortgang intussen geen uitstel meer kon dulden. Onder protest ging het aanvankelijk dwarsliggende bestuurslid alsnog akkoord met de oorspronkelijk verkozen aanpak.

Hierna, in de zomermaanden van 2008, wordt de zogenaamde Raad van Toezicht actief, bestaande uit het trio Klene-Klene-Vis: apostel Peter Klene, tezamen met diens broer, de districtsoudste Nico Klene, en de districtsevangelist Vis. Wat dezen onmiddellijk beginnen uit te spoken, blijkt achteraf in de rechtszaal:
BakEenEi schreef:(...)
Kort nadat Ronald Rohn in mei 2008 bij de kerk in dienst was gekomen, ging er in Zuid-Duitsland een aannemer failliet aan wie het recreatieproject in Oostenrijk door de initiatiefnemers was aanbesteed. Deze klap is men nadien niet te meer boven gekomen want de ontstane verliezen waren enorm. Niet alleen Ronald Rohn en de overige aandeelhouders draaien voor deze verliezen op, doch nu ook voor een deel districtsapostel De Bruijn die bij de rechtbank Arnhem wel degelijk in deze samenhang als participant wordt aangemerkt.

Het lijkt erop dat districtsapostel De Bruijn na die vervelende zomermaanden in 2008 geen zin meer had in een verdere samenwerking met Ronald Rohn, die toen net voor de kerk de handen vol had aan onder andere de nieuwbouw in Arnhem, en dat dit de ware oorzaak ervan is dat Ronald Rohn al in het najaar van 2008 door het kerkbestuur heimelijk op een zijspoor werd gerangeerd. In het vonnis in kort geding van 9 september 2009 (zaak- en rolnummer: 270146 / KG ZA 09-692) staat namelijk: "Tijdens de zitting heeft NAK c.s. verklaard dat in het najaar van 2008 de holdingstructuur voor Residence Eimersstaete is bedacht en dat Rohn daarvan niet op de hoogte is gebracht omdat hij de samenwerking met NAK c.s. zou hebben opgezegd." (...) Ook de beweringen over een eventuele opzegging in 2008 (!) van de samenwerking door Ronald Rohn zijn tot op heden op geen enkele manier door het kerkbestuur hard gemaakt. Achter diens rug om werd er voor Ronald Rohn dus in die periode een kuil gegraven! Dit ontdekte hij pas in het voorjaar van 2009.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Do 20 Sep 2012, 17:48" in de thread "ALARM"
Rohn werd dus van rechts ingehaald; met medeweten van districtsapostel De Bruijn. Toen hij "het complot" in het voorjaar van 2009 ontdekte (gezien de op handen zijnde oplevering van Residence Eimersstaete -voor het kerkbestuur- net iets aan de vroege kant) was de gort gaar!

Honderden details die de kerkleiding er daarna bij sleept zoals aan de hand van een onderzoeksrapportage, uitgebracht door “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam, worden in het geding gebracht en de rechtbank Utrecht breekt sindsdien het hoofd erover. Ook dat vindt de kerkleiding blijkbaar nog niet genoeg want meermalen overlegt zij aan de rechtbank tevens een vonnis van de Ondernemingskamer in Amsterdam, zij het in de privé-kwestie Oostenrijk. Wanneer dan later de advocaat mr. Abeln, die in de bewuste privé-kwestie Oostenrijk mede de belangen behartigt van D.Ap. Bruijn i.r., op 21 februari 2012 gedurende een complete arbeidsdag aanwezig is bij de rechtbank Utrecht terwijl het dan gaat om een rechtszaak van de kerk, stuiten wij op de zoveelste dubbele agenda...
 • Afbeelding

  Na afloop van de zittingsdag bij de rechtbank Utrecht, op 21 februari 2012. De advocaat mr. Abeln staat op deze foto (van Bauke Moesker) links van D.Ap. De Bruijn i.r.
Naar buiten toe wenst bijvoorbeeld districtsapostel Armin Brinkmann ten aanzien van de privé-kwestie Oostenrijk consequent alleen maar te spreken van een "rein private Angelegenheit", maar ondertussen laat híj (!) de zaken met elkaar vermengen! Op deze manier beginnen dus naar alle waarschijnlijkheid ook de kosten van rechtshulp door elkaar te lopen die er enerzijds worden gemaakt vanwege een uit de hand gelopen arbeidsconflict bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en anderzijds zuiver in privé bij districtsapostel De Bruijn i.r.!! Wordt nu onze vrees bewaarheid dat de kerk ook die privé-rechthulp stééds heeft betaald?!

(...)

Kortom, met deze materie zijn wij in een wespennest beland. "Soms lieg je zo veel dat je er zelf in gaat geloven", zei onlangs de Amerikaanse wielrenner Tyler Hamilton, toen hij als ex-ploeggenoot van Lance Armstrong werd geïnterviewd. Dezelfde indruk hebben wij de afgelopen twee jaar gekregen van de "Godsgezanten" die de hele tijd maar iedereen het zwijgen opleggen die ze aanspreekt op de kern van de zaak:
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.

Elders op dit Forum las ik dat enkele hoofdrolspelers zich op het ogenblik in Suriname zouden hebben teruggetrokken, in tegenwoordigheid van een nieuw-apostolische notaris. Misschien proberen ze daar nu in alle rust wel een goed doortimmerd aandoenlijk verhaal te schrijven om mee thuis te komen, voor het geval de rechtbank Utrecht morgen vonnist in hun nadeel.

Het WebTeam/TjerkB


N.B. Ter illustratie gaat hierbij nog de kopie van een veelzeggend document dat wij bij onze waarheidsbevindingen op het spoor kwamen:
 • Afbeelding
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 20 Nov 2012, 14:27", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
En dan de opmerking: "We moeten ons echter wel realiseren dat het op één lijn krijgen van de agenda's van zoveel betrokkenen geen eenvoudige zaak zal zijn." Daarom is het van Bauke Moesker ook zo knap dat hij kans zag de betrokkenen hierboven zowat allemaal tegelijk op de foto te krijgen.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 13:45 uur]
Redactie schreef:@ACE
@zefyr

Wat de juridische procedures betreft, sluit ik mij volledig aan bij jullie kijk op de zaak. Doldriest gaan degenen, die bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een bestuursfunctie aanvaardden en sindsdien een kerkvorstelijke arbeidsbeloning opstreken, voorbij aan wat er óók in zakelijk opzicht aan verantwoordelijkheden dient te worden waargemaakt. Wie maand-in maand-uit werkelijk een topsalaris toegeschoven krijgt en zich dan níet afvraagt wat voor competent handelen zulks rechtvaardigt, is een profiteur die niet moet zeuren indien de betrachte nonchalance achteraf alom vragen oproept. Dit is wat er nu speelt bij de rechtbank Utrecht. "De getrouwen van Koning Jezus" zullen er op 21 februari 2012 niet wegkomen met voor de tweede keer een quasi-herderlijk en infantiliserend episteltje (!) als het schrijven "Santpoort, 21 februari 2010".

Het bestuur bestuurt. Zo simpel is het. Ze wilden risicovol gaan ondernemen en trokken een commerciële man aan; een professional. Welnu, dan zorg je er als bestuurders vervolgens maar voor dat je wéét waar je mee bezig bent. Punt!

Districtsapostel Pos was een fervent voorstander van de statutair geregelde bundeling van alle denkbare verantwoordelijkheden binnen de kerk, voorbehouden aan de hoge geestelijkheid die zichzelf daarmee uiteraard oppermachtig maakt. Niemand die het aangaat moet durven beweren niet te hebben geweten wat zulks in de praktijk exact behelst. Primitiever dan het bij de Nieuw-Apostolische Kerk is georganiseerd, kán het namelijk niet: als bestuurder ben je er doodeenvoudig eindverantwoordelijk voor ALLES. Vandaar dus dat je als opziener, apostel of als districtsapostel een fabelachtig hoog salaris krijgt; alsof je hoogleraar bent geworden, directeur van een faculteit of rector magnificus aan een universiteit. Nog los van de talrijke voorrechten die men geniet. En óók nog los van al het vertrouwen (!) dat de "Godsgezanten" bij iedereen claimen.

Wat mij verbaast is dat deze topfunctionarissen in hun privé-omgeving kennelijk onvoldoende worden tegengesproken. Terwijl het in de kwestie Oostenrijk zuiver om een privé-zaak gaat, verklaarde de echtgenote van een ex-bestuurder bij de rechter-commissaris in Arnhem, dat zij haar man enkel had "ondersteund". Ik viel nog net niet, "begleitet vom stimmungsvollen Gesang eines Chores", van verbijstering van mijn stoel af, maar dan sla je met je loyaliteit vanzelf wel héél ver door. Dan leef je in een sprookjeswereld. Dan heb je het mede aan jezelf te wijten, dat men op zo'n moment in naam der Koningin opeens de wenkbrauwen fronst.

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 24 Jan 2012, 15:19", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Nadat "Het bestuur" op 3 januari 2008 (op dat moment bestaande uit districtsapostel De Bruijn, apostel Peter Klene en opziener Kamstra) als volgt bestuurde...
Verandering in beheer van kerkgebouwen

donderdag, 03 januari 2008 19:19


Het beheer van de kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vormt een belangrijk onderdeel van de kerkorganisatie. Daarbij komen vele aspecten om de hoek kijken: onderhoud, aankoop, verkoop en projectontwikkeling. Daarnaast dienen deze gebouwen over gebruikersvergunningen te beschikken, waarbij de kerk met een redelijk ingewikkelde (en van gemeente tot gemeente verschillende) regelgeving op dat gebied wordt geconfronteerd. Op dit moment wordt ruim de helft van de offerinkomsten jaarlijks aan deze gebouwen besteed (inclusief energiekosten en heffingen door de overheid). Echter in de nabije toekomst wordt de kerk geconfronteerd met de toenemende vergrijzing, waardoor de offerinkomsten waarschijnlijk onder neerwaartse druk zullen komen te staan.

Het financiële vermogen van de kerk zit in haar kerkgebouwen. Kerkgebouwen die aangeschaft zijn met behulp van offergelden van geloofsbroeders en -zusters, maar bovenal ook dankzij hun voorouders. Als goede rentmeester wil de kerk gebruik maken van dit opgebouwde vermogen. Daarnaast vraagt het gebouwenbeheer steeds meer om specialisatie. Als proef is de kerk enkele jaren geleden begonnen een deel van deze activiteiten onder te brengen bij een extern bedrijf op het gebied van vastgoedbeheer. Dit mede met het oog op de pensionering van de bouwkundige in dienst van de kerk, broeder J. Nagel in mei 2008. Na het inwinnen van professioneel advies en in overleg met het landelijk bestuur is kort geleden besloten om in de toekomst het vastgoedbeheer niet langer onderdeel te laten zijn van de Centrale Administratie, maar van een door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland op te richten stichting waarin alle activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer worden ondergebracht.

Juist in het licht van het rentmeesterschap wil de kerk een stap verder gaan. Als onderdeel van deze stichting zullen ook activiteiten worden ontplooid op het gebied van exploitatie van vastgoed met als doel in de toekomst de kosten van beheer en onderhoud van de kerkgebouwen grotendeels (of op termijn zelfs geheel) uit de inkomsten van deze stichting te kunnen dekken. Daardoor zullen de offergelden steeds meer beschikbaar komen voor zielzorg en missiearbeid. Dit is een weg die andere kerken reeds zijn ingeslagen.

Momenteel wordt in Arnhem gebouwd aan een nieuw kerkgebouw met daaraan gekoppeld 31 appartementen voor mensen die speciale zorg nodig hebben. De zorg zal in samenwerking met een christelijke thuiszorgorganisatie, die over het HKZ-certificaat beschikt, worden geleverd. Deze zorgappartementen zijn bestemd voor verhuur, waarmee in de toekomst een deel van de vastgoedkosten zullen kunnen worden gefinancierd.
In onderzoek is of het niet meer in gebruik zijnde kerkgebouw in Enschede ook voor dit doel kan worden verbouwd. En mogelijk zullen er in de toekomst nog meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. De stichting opereert weliswaar los van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, maar blijft 100% in eigendom van de kerk in Nederland. Zij staat onder toezicht van het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland met daaraan toegevoegd Districtsoudste N. Klene en Districtsevangelist R. Vis.

De nieuwe ontwikkelingen stelt de kerk niet alleen in staat om het gebouwenbeheer los te koppelen van de Centrale Administratie, maar door een goed rentmeesterschap zullen de offergelden steeds meer ter beschikking komen voor de kerntaak van de kerk: zielzorg.


Bron: http://archive.nak-nl.org/joomla/index. ... Itemid=765
Zie in deze samenhang tevens op het voormalige Forum van Bauke Moesker het bericht op "Vr 17 Dec 2010, 15:52", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
... haakte de bestuursvoorzitter, districtsapostel De Bruijn, een halfjaar later al helemaal af, getuige diens mededelingen op 21 juli 2008. Zie mijn vorige bericht.

Let wel: op 15 mei 2008 was broeder Rohn in dienst gekomen bij "NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V." Amper is hij daar in functie of hij krijgt van districtsapostel De Bruijn -vrij vertaald- te horen: "Over het vastgoedbeheer moet je bij mij niet meer aankloppen want ik heb mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de 'Raad van Toezicht'." Maar hoe zit dat dan?! Gaan toezichthouders (elders) hier zelf besturen?! Als een bestuursvoorzitter niet meer wil of kan besturen, moet hij dan niet gewoon (tot) aftreden (worden gedwongen)?!

Op 17 oktober 2007 blijkt districtsapostel De Bruijn de "Beheerstichting Alpha & Omega" te hebben opgericht. Klik »HIER« om de statuten in te zien. Vanuit deze Beheerstichting werd op 24 januari 2008 de vennootschap NAK Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. opgericht. Klik »HIER« om daarvan de statuten in te zien. Geen woord daarbij over een "Raad van Toezicht". Vandaar destijds mijn conclusie dat het hierbij hooguit kan gaan om een door het kerkbestuur geïnitieerd "theekransje".

Terwijl de districtsvoorgangers, die bij dit kerkgenootschap gezamenlijk het deels toezichthoudende en controlerende bestuursorgaan "De landelijke vergadering" vormen, tussen 21 juli 2008 en 21 februari 2010 kennelijk alles maar stilzwijgend gedogen, laat apostel Peter Klene het in diens schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" nota bene voorkomen alsof op die terughoudendheid ook de zegen rust van opziener Kamstra. Sindsdien wordt de kerk bestuurd door dit idiote theekransje.

Dan kun je je als individuele gelovige in één van de kerkbanken bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ondertussen wel op het standpunt stellen dat het geld dat je in de offerkist doet, met elke keer weer de zegen van de plaatselijke voorganger op de juiste door God gewilde wijze volautomatisch zijn weg vindt naar het metterdaad beleden blijde evangelie, doch helaas: de theeleuten die hier namens u allen aan de geldkraan mochten draaien, waren dat vertrouwen NIET waard.

De gebroeders Peter en Nico Klene en opziener Ruud Vis hebben in mijn beleving er een enorme bende van gemaakt en later, met Armin Brinkmann erbij werd het alleen nog maar erger. Niemand greep in, ook stamapostel Wilhelm Leber niet. Zelfs niet toen Armin Brinkmann in Nordrhein-Westfalen 10 miljoen euro vergooide.

Werkelijk, toen ik jaren geleden al zag hoe het allemaal uit de hand begon te lopen, heb ik onmiddellijk gedaan wat u mij zou verwijten als ik het níet had gedaan, namelijk: waarschuwen, tekst en uitleg geven, waarschuwen en nog eens tekst en uitleg geven, enzovoort. Echter, of je dat nu binnen de muren van de kerk doet "langs de geordende weg", of elders langs welke andere weg dan ook; niemand -onder de zelfgenoegzamen- wordt er warm of koud van. Nergens van, in feite.

Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
Vaak is er vanuit de kerk beweerd dat de ontslagzaak en "de privé-kwestie Oostenrijk" ...
Redactie schreef:(...)
 • --Doorgestuurd bericht in de bijlage--
  From: th.j.debruijn [at]
  nak-nl.com
  To: info [at] hypotheekenbuitenland.nl
  Subject: Vakantiepark Oostenrijk
  Date: Tue, 7 Mar 2006 22:48:33 +0200


  Geachte mevrouw, mijnheer,

  Samen met een compagnon ben ik bezig met de realisering van een vakantiepark in Oostenrijk. Dit park bestaat uit ruim 50 luxe vakantiewoningen (6 tot 8 persoons) welke door een Nederlandse verhuurorganisatie zullen worden verhuurd. Wij hopen dit jaar nog een groot deel van het project te kunnen realiseren. De grond is al gekocht en de vergunningen zijn binnen.

  Wij willen deze woningen verkopen aan mensen welke de verplichting op zich nemen om de vakantiewoning het gehele jaar door te verhuren. Zij kunnen een paar weken per jaar zelf van de woning gebruik maken.

  De woningen zullen worden verkocht tegen prijzen van rond de 180.000 euro (Er zijn 3 typen: 3 onder één kap, 2 onder één kap en vrijstaand)

  Een deel van de woning wordt gesubsidieerd, een deel moet uit eigen vermogen worden betaald en een deel moet worden gefinancierd d.m.v. een hypotheek. De kopers krijgen jaarlijks een gegarandeerde (interessante) rente op het door hen geïnvesteerde vermogen. (Een formule die in Nederland zeer bekend is.) Het gaat in principe om een looptijd van 10 jaar.

  Voor Oostenrijkers die de huizen willen kopen is financieren geen enkel probleem. Voor Nederlanders ligt dat (zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn) anders. Daarom zoeken wij in Nederland een partner in dit project die bereid is een hypothecaire lening te verstrekken voor een deel van de woningen welke aan Nederlanders worden verkocht. Wij denken dat het daarbij om bedragen zal gaan tussen de 30.000 en 90.000 euro per woning.

  Graag verneem ik van u of er van uw kant interesse aan deelname in dit project bestaat.

  Met vriendelijke groet,

  Th.J. de Bruijn  Oorspronkelijke bron: http://apostolischekritiek.nl/de_affaire_oostenrijk.htm
(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Ma 06 Jun 2011, 16:23", in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V."
Redactie schreef:(...)
Naar aanleiding van de volgende alinea...
 • "Zoals je weet heeft mijn aandeel in de Oostenrijkse activiteiten mij (en ook Nel) in de achterliggende tijd redelijk wat zorg gegeven. Deze zorg had niets te maken met het welslagen van het project, maar uitsluitend met de positie die ik hierin als Districtsapostel inneem."
... werd aan zr. De Bruijn gevraagd of zij afwist van een dergelijk project. Nee! Het enige wat zr. De Bruijn destijds wél had zien gebeuren is dat haar man "huisjes aan het tekenen" was, waarbij zij dacht aan een hobby.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 17 Okt 2011, 10:02", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
... niets met elkaar van doen zouden hebben. Welnu, dat lijkt mij hoogst ON-aannemelijk. De advocaten hutselen beide aangelegenheden in elk geval door elkaar:
 1. :shock:
  Redactie schreef:(...)
  Uit de omstandigheid dat NAK-adviseur Vis gistermiddag tezamen met drie advocaten ter zitting verscheen, mag worden afgeleid dat er voor "de Kerkleiding" ongelofelijk veel op het spel stond. Overigens gebiedt de volledigheid hier te vermelden dat dit kort geding vorige week vrijdag al had zullen dienen, maar omdat van de zijde van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een tweetal ordners met paperassen zó laat bij de rechtbank Utrecht was ingeleverd dat de advocaat van broeder Rohn er pas op de valreep op kon reageren, waarna "De kerkleiding" zich erover beklaagde daarvan niet of nauwelijks kennis te hebben kunnen nemen, besloot toen de voorzieningenrechter om de inhoudelijke behandeling een week uit te stellen omdat het anders niet evenwichtig zou zijn. De kosten van rechtshulp, zowel voor de kerk als voor broeder Rohn, zijn hierdoor dus verder opgelopen! Ook vorige week kwam NAK-adviseur Vis in gezelschap van de drie gespecialiseerde advocaten De Lange, Nauta en Abeln. Laatstgenoemde treedt tevens op namens Scherpenzeel en Van Vliet in de zaak Königsberg (Oostenrijk). Merkwaardig genoeg echter blijkt het óók mr. Abeln te zijn geweest die namens "De kerkleiding" (!) al in maart jl. bij de politie in Utrecht tegen broeder Rohn een zogenaamde strafaangifte heeft ingediend. Hiermee kwam de aap dus uit de mouw!

  De geldkraan ten laste van de ingekomen offerontvangsten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is derhalve wijd opengezet. Kosten noch moeite worden op deze manier gespaard om broeder Ronald Rohn veroordeeld te krijgen.

  In de beide ordners zat een kopie van de bewuste strafaangifte tegen broeder Rohn, zodat hij nu eindelijk weet wat hem voor de voeten wordt geworpen. Het valt allemaal te weerleggen, zo begreep ik vorige week toen mr. Van de Sande er al iets over zei. De door "De kerkleiding" ingeschakelde forensische onderzoekers hebben zich namelijk niet aan de voorschriften gehouden. Hun rapportage had in de thans voorliggende eindvorm niet mogen worden uitgebracht. Het werk is onaf en op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen, wat "De kerkleiding" zich overigens heeft kunnen realiseren! Dan riekt zo'n zaakje vanzelf naar een misselijke publieke actie waarbij de "Godsgezanten" er kennelijk op uit waren om met een lastercampagne de goede naam van broeder Rohn kapot te maken! Districtsapostel Brinkmann: in Duitsland spreekt men dan natuurlijk van "Rufmord", al zult u uw betrokkenheid daarbij uiteraard liever verzwijgen...
  De boze opzet van districtsapostel Brinkmann in dezen blijkt bovendien uit het feit dat hij de redactie van Glaubenskultur-Magazine al vooraf (!) liet informeren over de inhoud van deze strafaangifte. Zie aldaar het betreffende Premium-Artikel in de serie "Der Fall Rohn". Hoewel het nu vakantietijd is, proberen wij binnenkort met een vertaling te komen van deze artikelen.

  Inderdaad is er tijdens het kort geding wel over de strafaangifte gesproken, vrij uitgebreid zelfs, maar inhoudelijk bleef daar zowat niets van over! Blijkbaar moest mr. De Lange het daardoor gistermiddag hebben van opvallend veel retoriek - over bijzaken...

  Hoewel er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland intern nogal is geschermd met de bevindingen bij “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam; dat lijkt nu dus vooral gewichtigdoenerij te zijn geweest. Op- en aanmerkingen van "de speurders", die volkomen ten onrechte níet bij broeder Rohn werden geverifieerd, worden door "De kerkleiding" gepresenteerd als zijnde strafbare feiten. Meer amateuristisch kan het bijna niet worden aangepakt!

  Er moet zich bij "De kerkleiding" zó veel rancune jegens broeder Rohn hebben opgehoopt (hij had "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" immers ook op het zakelijke vlak het goddelijke oppergezag van de hoogsten in rang onder de "zegenaars" dienen te aanvaarden), dat men, ontstoken in blinde woede, alles maar dan ook tot elke prijs álles uit de kast haalt om als hoofdlieden over duizenden (volgelingen) en miljoenen (euro's) staande te blijven op de voetstukken waarop God ze nooit de scepter zou hebben laten zwaaien.

  (...)


  Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 08 Jul 2011, 11:52", in de thread "Ronald Rohn in kort geding contra Nieuw Apostolische Kerk"
  Zie ook het bericht op "Do 16 Jun 2016, 16:07"
 2. :shock:
  Redactie schreef:@all

  Vanmiddag diende de zaak opnieuw bij de Ondernemingkamer, nu nog gevestigd in het statige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. Medio april volgt de verhuizing naar de nieuwbouw aan het IJdok. Een curieus nieuwsfeit is dat de advocaat mr. Abeln aangaf dat hij ook namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland optreedt tegen Ronald Rohn waarbij hij gewag maakte van een samenhangende aanpak tegen betrokkene.

  Het WebTeam


  Bron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Do 14 Mrt 2013, 17:27", in de thread "W.K. Scherpenzeel Pensioen B.V. versus Köni(n)gsberg B.V."
Vandaar dat ik mij ontzettend vaak heb afgevraagd waar al deze advocaten door de jaren heen hun honoraria hebben mogen declareren. Deels bij de stamapostel?!


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Naar aanleiding van het bewuste krantenartikel thans van mijn kant een aanvullende reactie. Vooraf wist ik al dat het artikel in de maak was want de redactie nam met mij contact op. Toen heb ik verteld, althans wat nu de vordering van het kerkbestuur betreft en zijdelings ook de eerdere "privé-kwestie Oostenrijk", dat ik mij sinds het najaar van 2010 in de achtergronden heb verdiept, ook door zelf zo veel mogelijk de rechtszittingen bij te wonen. Ik heb gezegd wat de krant heeft geciteerd, namelijk "Rohn hoopt op gerechtigheid. Hij is te grazen genomen." Dat vind ik omdat stamapostel Wilhelm Leber naar mijn vaste overtuiging met twee maten heeft gemeten.

Als er een conflict ontstaat tussen een districtsapostel en een medewerker op de Centrale Administratie, dient een gelijke behandeling te worden verkozen. Dat is hier niet gebeurd. De offergaven werden alleen aangesproken om de districtsapostel in bescherming te nemen. Broeder Rohn zocht het maar allemaal zelf uit. Hij en zijn gezin mochten creperen. Om redenen van het voorgaande en omdat er miljoenenverliezen werden geriskeerd, die zich later trouwens ook daadwerkelijk zouden voordoen, had er zowel voor het bestuursorgaan "De stamapostel" als voor het bestuursorgaan "De landelijke vergadering" (zie resp. de artikelen 5 en 7 van de toepasselijke statuten), bestaande uit de gezamenlijke districtsvoorgangers, op zijn minst een solide extern deskundigenadvies moeten voorliggen. Meer dan eens heb ik mij er bij de kerkleiding naderhand over beklaagd dat men willen en wetens heeft nagelaten om hiertoe bijvoorbeeld een "Commissie van Wijzen" in te stellen. Alleen al dit verzuim wijst m.i. op onbehoorlijk bestuur, sterker nog: op financieel wanbeheer. Ik zie bij dit kerkgenootschap een extreem gebrek aan governance.

Vandaar dus mijn opmerking: "Rohn hoopt op gerechtigheid. Hij is te grazen genomen."

(...)


Uit: Bericht op "Do 16 Jun 2016, 16:07"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@Tjerk
De kop in de Gelderlander meldt; "achter het faillissement van een zorginstelling in Groenlo..."
Daar komt men in het artikel zelf niet meer op terug! Merkwaardig.
Wat is de relatie tussen de kop en de rest van het verhaal?
Hoe zit dit? De lezer ziet geen verband!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Levi schreef:@Tjerk
De kop in de Gelderlander meldt; "achter het faillissement van een zorginstelling in Groenlo..."
Daar komt men in het artikel zelf niet meer op terug! Merkwaardig.
Wat is de relatie tussen de kop en de rest van het verhaal?
Hoe zit dit? De lezer ziet geen verband!

Groet,
Levi
@Levi

Ook mij is het niet bekend wat de betreffende journalist daarmee heeft willen zeggen...

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2812
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 20:00 uur]
Redactie schreef:(...)
Het bestuur bestuurt. Zo simpel is het. Ze wilden risicovol gaan ondernemen en trokken een commerciële man aan; een professional. Welnu, dan zorg je er als bestuurders vervolgens maar voor dat je wéét waar je mee bezig bent. Punt!

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Di 24 Jan 2012, 15:19", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
@all

Op 21 juli 2008 wilde districtsapostel De Bruijn nog wel bestuurder zijn, doch zonder daarbij nog langer het hoofd te moeten breken over zoiets als vastgoedbeheer. Het lijkt wel alsof hij zich daarmee toen solidair verklaarde met het bestuurslid Kamstra want diens naam in combinatie met dit onderwerp zag ik slechts eenmaal de revue passeren, namelijk op 21 februari 2010. Toch wordt bij de kerk structureel het meeste geld uitgegeven aan vastgoedbeheer. Echter, indien twee van de drie bestuursleden uitgerekend met deze tak van sport géén affiniteit hebben, moeten er natuurlijk wel op de een of andere manier snel enkele zeilen worden bijgezet. Dit probleem loste men op door de toenmalige districtsevangelist Vis te engageren, in samenwerking met de districtsoudste Nico Klene. In het driehoeksoverleg met apostel Peter Klene zou men zich vervolgens de "Raad van Toezicht" noemen. Wat mij opviel in de brief van 21 februari 2010 is, dat men impliciet aan de (overige) districtsvoorgangers verzocht om in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak met betrekking tot het dossier Rohn maar geduld te oefenen en ondertussen de behandeling ervan geheel over te laten aan deze "Raad van Toezicht". Met andere woorden: het is allemaal ingewikkeld en het kan jaren duren, maar wij redden ons er wel mee - na afloop zult u zien waarom het verstandig was dat wij u allen met de ins en outs van dit pijndossier, inclusief de daarmee gemoeide en helaas nogal oplopende kosten, niet hebben lastiggevallen. Zo ongeveer moet voor betrokkenen het licht op groen zijn gezet. Achteraf bezien betekende dit een "carte blanche".

Sinds 21 juli 2008 is er door toedoen van het aldus geïnstalleerde "machtige groepje" alleen al in dit dossier naar schatting een slordige vijf miljoen euro over de toonbank gegaan. (...) By the way: het enige waarvoor broeder Rohn bij het kerkbestuur in het krijt staat is een bedrijfskrediet van € 500.000, waarmee men destijds indirect een geplande aandelentransactie had voorgefinancierd. Nadat hij was ontslagen, zag men tevens af van die transactie. Kosten: maar liefst het 10-voudige.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
Redactie schreef:(...)
Nieuw-apostolisch Nederland werd aldus verdeeld in drie categorieën gelovigen: 1) degenen die alles mogen weten; 2) degenen die iets mogen weten; en 3) degenen die niets mogen weten van wat ertoe doet indien het om (dreigende) financiële verliezen gaat die in de miljoenen euro's lopen.

(...)
"Wat is hier toch ingewikkeld aan?"

Het WebTeam kan de moeilijkheid van de zaak, eerlijk gezegd, niet inzien. In een gezonde bedrijfsmatig functionerende organisatie kan één man namelijk niet zó veel ellende veroorzaken als thans wordt toegedicht aan projectleider Rohn!

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Vr 17 Dec 2010, 15:51" in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!".
Zie aldaar tevens het bericht op "Di 20 Nov 2012, 14:27", in de thread "(7) Het omslagpunt ligt bij de districtsvoorgangers!"
Zie in de onderhavige thread voorts het bericht op "Di 26 Aug 2014, 13:16"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”