"Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Uiteenlopende onderwerpen m.b.t. het apostolische geloofsleven
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Gelapzwans bij zielzorg (2 - slot)


@all

In de Nieuw-Apostolische Kerk hebben de aangesloten leden ten opzichte van hun "zegenaars" géén eigenwaarde. Alles draait er om de belangrijkheid van hoge en hogere "dienaren". Aan hen komt alle macht toe, alle eer en ál het geld.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

"De tafel van de Heer is nu gereed" (1)


@all

"De tafel van de Heer is nu gereed", zo dient er sinds enige tijd (op grond van de "von uns" erkannten Ordnungen) -plechtig- te worden gesproken wanneer in de Nieuw-Apostolische Kerk "de schalen" zijn geopend, voorafgaand aan de "afzondering van het Heilig Avondmaal". Zou het hier wel écht om Dezelfde gaan (?), zo vroeg de Redactie het zich onwillekeurig af, indachtig aan het lied "Ach, wat baten vorm en namen, had ik Uwe zalving niet" (uit het NAK-koorlied "Geef mij meer van Uwe Geest, Heer!").


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

"De tafel van de Heer is nu gereed" (2)


@all

In een ander bericht haalden wij aan dat een tijdsgetuige van de gebeurtenissen rond de Boodschap van St.Ap. Bischoff in november 2009 had opgemerkt: "De verdeeldheid in het apostolische werk is toch wel het grootste trauma geworden in mijn leven." (...) Hoe verhoudt zich echter de laconieke houding ten opzichte van zulk geestelijk lijden, die wij aantreffen bij stamapostel Leber, tot diens instructie waarbij ondergeschikten al termen zouden behoren te bezigen als "De tafel van de Heer is nu gereed" (?), terwijl hij geen moeite doet zich eerst te verzoenen met degenen die door een ambtsvoorganger jaren geleden ten onrechte van tafel waren gestuurd?


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

"De tafel van de Heer is nu gereed" (3)


@all

Inderdaad, de tafel van Herr Dr. Wilhelm Leber met daarop voor Br. Rohn en zijn gezin de beker met het door districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene en opziener Kamstra bereide gifmengsel is nu gereed...


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

"De tafel van de Heer is nu gereed" (4)


@all

Hoe dan ook, op vrijdag 9 september aanstaande is het zover. Dan liggen de feiten en cijfers, eisen en verweren, waarheden en leugens bij de rechtbank Utrecht met welnemen van Herr Dr. Wilhelm Leber op tafel. Gereed voor de dag des oordeels.

De strategie mag duidelijk zijn: nog nooit in de geschiedenis van het rijk Gods is er één man zó veel te verwijten geweest als thans de heer, of zo u wilt, edelachtbare, broeder Ronald Rohn. Een christen naar de naam slechts. In uwe handen, edelachtbare, bevelen wij zijn verdorven geest.


[wordt vervolgd]

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

@all

"Als je aan de lopende band zó veel onvrede in je hart toelaat, als je zó geobsedeerd bent door werkelijk alles wat maar enigszins kan worden uitgelegd als kritiek wat vervolgens iedereen hier continu voor de voeten wordt geworpen; als alle glazen alleen nog maar half leeg kunnen zijn en als dát de manier is waarop jij per se tegen de dingen aan wilt kijken terwijl ons, lezers op dit Forum, de zin en betekenis van zó veel negativiteit volledig ontgaat, en wij véél liever het eeuwige in het oog houden dan het vergankelijke zoals het ons in de gemeenschap immers ook wordt geleerd; zou je jezelf dan niet eindelijk eens de spiegel willen voorhouden? Naast alle splinters bij anderen; kijk in godsnaam toch eens naar de balk bij jezelf! Overál waar mensen werken, worden toch fouten gemaakt? Dan leg je toch niet je eigen werk neer om op alle slakken zout leggen? Koop toch alsjeblieft de 'genadetijd' wat beter uit!"


(...) Tot zover een mogelijke gedachte, waar wij van onze kant tóch wel iets op kunnen antwoorden zodat althans enkele beweegredenen misschien wat meer duidelijk worden.

Indien het hier een hobbyclub betrof, een liefdadigheidsinstelling of eventueel een dahliavereniging, waren wij er heus wel snel mee klaar geweest. Het punt is echter dat ook ons jaren aaneen en wekelijks herhaalde malen "vanaf de verhoging" op het hart is gebonden dat het juist gaat om het werk Gods! Dan wil je ongerechtigheden het liefst opgeruimd zien. Dan mag je aannemen dat "dienaren" zich aangesproken voelen als zielen zich belast voelen door kennelijke ongerijmdheden. Dan rust een goede herder níet totdat hij weer het overzicht heeft over de héle kudde. Dan klopt het ook écht wat stamapostel Urwyler aanhaalde: "Ein Liebesbund ums Erdenrund". Dan wil je elkaar als broeders en zusters niet onderweg kwijtraken. Dan wordt er tijd gemaakt (!) om een vraag, die voor anderen misschien helemaal geen vraag is, tóch in alle rust te beantwoorden. Dan is de liefde Gods daadwerkelijk de fundering!

Zie verder onze berichten "Nooit kan 't geloof te veel verwachten" (1-7) op pagina 1 van deze thread.

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

[Bijgewerkt: 30-08-2011, 12.15 uur]


@all

Vandaag berichtte Glaubenskultur-Magazine erover dat er bij de gebiedskerk van districtsapostel Michael Ehrich, de "Neuapostolische Kirche Süddeutschland", opnieuw een dienaar aan de kant werd gezet. Het betreft priester Martin D. in de gemeente München-Giesing. Weliswaar had hij onlangs zelf het priesterambt neergelegd omdat hij zich niet kan verenigen met de nieuwste leerstellingen, maar verder was deze broeder nog altijd tevens de dirigent van het districtsorkest. Nu verschenen echter op de laatste repetitie opeens apostel Wolfgang Zenker en de districtsoudste Hans Prause, die vervolgens uitlegden dat hun dirigent door iemand anders zou worden opgevolgd omdat het hem, gelet op omstandigheden in de privé-sfeer, te veel zou zijn geworden. Naar verluidt onderbrak toen de dirigent deze beide "hoge dienaren", waarna hij eerlijk vertelde waarom hij precies zijn ambt had neergelegd zonder overigens te willen stoppen met dirigeren, tot misnoegen uiteraard op dat moment van de apostel en de districtsoudste. Het eindigde ermee dat de orkestleden verbaasd achterbleven en nog niet weten hoe het verder gaat! Voor abonnees bij Glaubenskultur: zie het Premium-Artikel "Wegen Differenzen zur NAK-Lehre - Münchner Dirigent darf Funktion nicht weiter ausüben".
 • N.B. Nagekomen mededelingen d.d. 30-08-2011 van de zijde van Glaubenskultur-Magazine
  Vandaag haastte de redactie van Glaubenskultur zich om de recente berichtgeving over de gang van zaken rond ex-priester Martin D. van een correctie te voorzien. Het ligt namelijk belangrijk anders dan het in het bewuste Premium-Artikel eerder was uiteengezet. Ex-priester Martin D. had juist wél van tevoren aangegeven óók diens muzikale activiteiten te willen beëindigen. Overigens diende hij als priester in de gemeente Ottobrunn. Verder werd apostel Zenker niet vergezeld door de districtsoudste Prause doch door districtsoudste (thans in ruste) Wolfgang Marten. Het was gepland om (op 30 mei jl.) tijdens de bedoelde orkestrepetitie van de dirigent afscheid te nemen. Dit gebeurde ook wel, maar blijkbaar hevig geëmotioneerd door de omstandigheden waaronder het voor hem zover had moeten komen, nam deze toen -volgens de update nu bij Glaubenskultur- het woord en kwam het tot stevige kritiek op (het theologische gezwalk van) de nieuw-apostolische kerkleiding:
  "Allerdings habe dann tatsächlich Martin D. am Ende der Probe das Wort ergriffen und „eine persönliche Abrechung mit der Neuapostolischen Kirche“ vollzogen, wobei er Differenzen zu aktuellen Lehraussagen als finalen Auslöser seines Schrittes bezeichnet haben soll. Die Ausführungen hätten dabei jedoch nicht nur den Apostel und Bezirksältesten irritiert sondern auch den ein oder anderen Musiker."

  Uit: "Wegen Differenzen zur NAK-Lehre - Update/Korrektur: Eklat bei Dirigentenverabschiedung" d.d. heden, Glaubenskultur-Magazine
  Het is hoogst ongebruikelijk dat men bij Glaubenskultur niet zorgvuldig genoeg te werk gaat. In het vertrouwen dat er naar behoren naar de feiten was gerechercheerd namen wij het bericht gisteravond over. Ons excuus voor de onvolkomenheden waardoor ook onzerzijds er een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.

  Het WebTeam
Overigens maakt de toenemende onrust die er ontstaat door de drammerige regelzucht van de nieuw-apostolische kerkleiding nogal wat los. Zo wordt er nu zelfs al een basisbeweging opgericht welke zich ten doel stelt een aantal ongewenste ontwikkelingen terug te draaien en de nodige hervormingen gerealiseerd te krijgen:
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

@all

Hoewel vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk velen primair geneigd zullen zijn om het initiatief van de beide ex-priesters ongehoord te vinden, dus zonder er eerst eens goed over te willen nadenken, liggen er aan het plan van de beide broeders om de krachten te bundelen beslist géén redenen ten grondslag die niet steekhoudend zouden zijn! Bovendien stellen zij zeer terecht: "Sobald es konkret wird, verlässt aber vielen der Mut." De hiërarchisch opgezette organisatiestructuur binnen de kerk en de daardoor wereldwijd ingevoerde sterk directieve manier van leiding geven door de "stamapostel" en onder de "districtsapostelen" nagenoeg alleen de machtigsten (!) werkt in de praktijk immers ronduit verstikkend. Want waar gaat het beiden nu om? Zie onder:
 • Aufbau einer demokratischen Kirchen-, Gemeinde- und Verwaltungsstruktur in der NAK
 • Gleichstellung der Frau in allen Funktionen innerhalb der NAK
 • Trennung von Administration und geistlichem Amt
 • Integration der NAK in die allgemeine Christenheit (z.B. Mitgliedschaft ÖRK oder ACK)
 • Forderung nach einer theologischen und seelsorgerischen Ausbildung für geistliche Ämter
 • Aufbau von Diakonie und Entwicklungshilfe in der NAK
"Dat krijg je natuurlijk nooit voor elkaar!" is misschien nú de eerste gedachte die opkomt... Okay, dan ook maar níet vanzelf, bij dit kerkgenootschap - of kan men inmiddels beter spreken van een sekte?! Alleen, zit er niet héél wat in?! Neem bijvoorbeeld dit:
 • Trennung von Administration und geistlichem Amt
Wie nu in Nederland "apostel" is namens de Nieuw-Apostolische Kerk is simpelweg almachtig!! De "bepalingen omtrent inrichting en bestuur" bij deze kerk zijn van dien aard dat er buiten de "apostel" om niets wordt goedgevonden waar hij niet direct of niet indirect zijn persoonlijke fiat aan heeft verleend. Geen cent wordt er uitgegeven waarover hij niet de baas is. Tegelijkertijd echter heeft de kerkleiding het voor elkaar weten te krijgen dat men zich NIET naar de ingeschreven leden toe hoeft te verantwoorden! Het is nog veel erger: geen énkele verantwoording vindt er plaats!! Maar is dat wel gewenst? Is dat wel normaal?! Echtwaar?!

Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

@all

In diens artikel bij Glaubenskultur-Magazine haalde de districtsoudste in ruste Frans Preusse (Hannover-Nord) het in februari van dit jaar óók al aan:
(...)
Elke gemeentevoorganger en districtsvoorganger heeft een verantwoordelijkheid aanvaard en wel een verantwoordelijkheid jegens God en ten opzichte van het Evangelie. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden gedelegeerd aan “de top”.

Hij, de voorganger, moet weten dat zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van elementair belang zijn en daarmee als boeien dienen, waaraan de hem toevertrouwde broeders en zusters en ambtsdragers zich stevig moeten kunnen vastklampen. Als de geloofwaardigheid van de kerkleiding beschadigd is, moet ten minste die van de voorganger nog intact blijven.

In een tijd waarin er voor de broeders en zusters geen koers bij de kerkleiding meer te onderscheiden valt, waarin opeens een al lang overwonnen exclusiviteit opnieuw in geschriften naar voren komt (die overigens in mijn omgeving door een meerderheid onder de ambtsdragers resoluut van de hand wordt gewezen), en waarin de kerkleiding haar eigen pretentie, namelijk om leerstellingen vanuit de Bijbel te rechtvaardigen, niet waarmaakt: in deze tijd misstaat het een voorganger niet de aan hem toevertrouwde zielen duidelijk en ondubbelzinnig te informeren over zijn standpunt ten aanzien van belangrijke leerstellige verklaringen, waaronder verklaringen die liggen op het vlak van de ethiek. Het risico dat zijn uitspraken dan in de hele wereld bekend worden, moet daarbij op de koop toe worden genomen.

Dat apostelen die taak niet kunnen waarnemen, ligt voor de hand. Zij zijn door hun ambtseed gebonden aan de kerkleiding; ze zijn ook (op enkele uitzonderingen na) in sociaal opzicht van de kerk afhankelijk omdat die hun werkgever is. Maar voor de gelovigen begint de verwarring als men zich moet realiseren dat een apostel hooguit denken mag wat hun voorganger zegt!

In een tijd waarin de gelovigen zich steeds meer afkeren van de kerk waarin de ontwikkeling naar het beeld van één christelijke kerk voor hen niet meer zichtbaar is en waarin de apostelen zwijgen, is het voor zielen die daardoor in vertwijfeling zijn geraakt goed en opbeurend als zij in hun gemeentevoorganger en districtsvoorganger oprechtheid, moed en openheid ervaren. Als een voorganger zich niet met de leerstellingen van de kerk kan verenigen, moet hij zelfs dát mogen zeggen. Dat hij dan misschien zijn ambt verliest, weegt minder zwaar dan het verlies van zijn geloofwaardigheid.

(...)Uit: Zwijgen heeft zo zijn tijd – spreken evenzeer! - Eigentijdse gedachten bij Prediker 3: 7, Premium-Artikel bij Glaubenskultur-Magazine
Ga nu toch eens na wat er hier stáát: "Dat apostelen die taak niet kunnen waarnemen, ligt voor de hand. Zij zijn door hun ambtseed gebonden aan de kerkleiding" Is dat niet feitelijk volstrekt waanzinnig?!! Dit betekent in Jip-en-janneketaal dat apostel Peter Klene zijn baan verliest als hij niet doet wat stamapostel Leber zegt; wat natuurlijk tevens inhoudt dat apostel Peter Klene onder die contractsvoorwaarde wel "apostel" wilde worden! Een afgezant dus van een zekere heer Leber en in loondienst van een geloofsbeweging die vanaf de basis géén tegenspraak duldt. Maar de afspraak is ondertussen: "Zeg dat je komt uit naam van de heer!" Dan denken de mensen hopelijk dat "de heer" met een hoofdletter wordt geschreven, dus de Heer, "... en dan zul je zien hoe gedwee zij hun verstandelijke vermogens als onder hypnose straks door jou laten masseren. Brainwashen heet dat, maar dat woord houd je consequent wijselijk voor jezelf."

Wat zou stamapostel Leber ervan vinden indien binnenkort wettig en overtuigend blijkt dat er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland miljoenen euro's in de sloot zijn beland door financieel wanbeleid onder regie van betrokkene? (...) Van de leden weten wij het intussen al: die vinden alles prima! Gehersenspoeld als ze zijn. Die geloven het wel. Die willen hun apostel nergens mee belasten. Je kunt van hem toch niet verlangen dat hij in zakelijk opzicht transparant moet zijn? Wat wij aan de Heer hebben gegeven, dat blíjft gegeven. Dat leggen wij in Gods hand en daarmee is het niet meer onze zaak. Het is... een zaak van de dienaren. (...) Zo zo, is dat zó? Nooit gehoord van wat er mag worden verwacht van bestuurders bij een Algemeen Nut Beogende Instelling?!
BakEenEi schreef:@ACE

Er ís trouwens een alternatief: als districtsapostel De Bruijn in ruste met terugwerkende kracht tot 6 december 1998 de waarheid zou gaan spreken, en niets dán de waarheid. Over alles waarbij anderen op het verkeerde been zijn gezet.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht door BakEenEi op "do 11 aug 2011, 19:30 in de thread "Tenzij... "
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Redactie
Berichten: 1196
Lid geworden op: za 11 dec 2010, 18:11

Re: "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

Bericht door Redactie »

Redactie schreef:@all

Vooruitlopend op het aangekondigde artikel met als onderwerp "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept", lijkt het ons verstandig om te wijzen op enkele geschriften (uit de jaren '90 van de vorige eeuw) van de nieuw-apostolische priester Erwin Meier-Widmer. Via de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) kwamen deze namelijk in 1999 in de openbaarheid. Hierna vond stamapostel Fehr dat de kerk haar geschiedenis onder ogen moest willen zien.

(...)
TjerkB schreef:@all

Wie ich kürzlich erwähnte in meinem Beitrag vom » 09.06.2010 08:23 « sieht Stammapostel Leber in manches Gotteskind offenbar ein "Querdenker":
"Auch Stammapostel Leber würdigte, dass der bisherige Bezirksapostel [i.R. Hagen Wend] »mit Achtung und Respekt für den Nächsten gearbeitet« und durchaus auch ein offenes Ohr für »Querdenker« gehabt habe."

Quelle: »Pressekonferenz« mit einem Pfarrer (NAKtuell am 29.01.2009)
Was sind denn das für ungewöhnliche Menschen, so habe ich mich gefragt - Querdenker! "Querdenker gewinnen neue Einsichten, indem sie gewohnte Denkpfade verlassen, Eindeutigkeiten in Frage stellen und bewusst einen Perspektivwechsel vornehmen. Sie entwickeln neue Wege, kluge Strategien und clevere Ideen außerhalb der eingefahrenen Strukturen", las ich dann ins Internet. Das will was heißen! Phantastisch, und großartig auch daß Stammapostel Leber solche Typen sogar mal ganz richtig, zwar indirekt, gewürdigt hat... Es ist gerade darum daß ich vermag ihn hier (weil meine direkten Nachrichten an ihm immer nur seinen Pressesprecher erreichen) aufmerksam zu machen auf noch ein bis heute aktuell geblieben wörtliches Zitat aus EZW-TEXTE Nr. 146 (1999):
Erwin Meier-Widmer: Was vertreten wir? (Teil 1)

Dieser Tage hat mir ein 66jähriger Glaubensbruder geschrieben, der mit einem klaren Blick „die Völlereien vieler Apostel“ sieht, aber auch wahrnimmt, wie der Heilige Geist immer mehr aus der NAK gedrängt wird und menschlichem Denken Platz macht. Er hat mir die konkrete Frage gestellt: „Was vertreten Sie eigentlich?“ Diese Frage möchte ich gleich öffentlich beantworten:

Gehen wir vom Selbstverständnis der Neuapostolischen Kirche aus, die sich als „die Kirche Jesu“ ausgibt und sich „in die letzte Zeit“ gestellt sieht, eine Kirche, die sagt:

 • der Stammapostel ist das sichtbare Haupt der Kirche auf Erden (Literatur: Präambel der NAKI-Statuten vom 1. 6. 1990)
 • der Stammapostel ist der Weinstock (Literatur: Christi Jugend 1948, Seite 170)
 • der Stammapostel ist der Sender der Apostel (Literatur: Wächterstimme vom 1. 10. 1949)
 • dem Stammapostel nicht restlos zu vertrauen und seinem Wort nur in Gedanken widerstehen zu wollen heißt, sich wider den Sohn Gottes zu versündigen (Literatur: Wächterstimme vom 1. 10. 1949)
 • die nächsten Gehilfen des Stammapostels sind die Apostel (Literatur: Fragen und Antworten Nr. 229, Schweizer Ausgabe von 1953)
 • die Apostel sind die nächsten Gehilfen des Stammapostels (Literatur: Präambel der NAKI-Statuten vom 1. 6. 1990),

dann liefert uns diese Kirche selbst schon mit diesen wenigen Aussagen die Haupt- richtung unserer Wünsche:
Wir möchten (wieder) Jesum sehn, ihn, den wir lieben (Lied Nr. 164, 4. Strophe), und nicht eine von Menschen geschaffene Apostelamtshierarchie, die in ihrer Selbstanmassung unseren Herrn und Meister Jesus völlig überragt, und zwar nach folgendem Muster:

 • Stammapostelamt: 5-Stern-General
  Stammapostelhelferamt: 4-Stern-General
  Bezirksapostelamt: 3-Stern-General
  Bezirksapostelhelferamt: 2-Stern-General
  Apostelamt: 1-Stern-General
Denn: In der Kirche Jesu war, ist und bleibt Jesus das alleinige Haupt. (Wir bedauern sehr, dass viele Apostel offensichtlich den unter uns weilenden Jesus nicht sehen können, obwohl er zu den Elfen sagte: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ [Mt 28,20]).

Jesus war, ist und bleibt der rechte Weinstock (Joh 15,1) und der Stammapostel ist und bleibt der falsche. Die Apostel sollen als Reben aus Jesus hervorgehen und aus ihm den Rebsaft bekommen, der allein den Früchten des Geistes Substanz zu geben vermag.

Jesus war und ist und bleibt der Sender der Apostel, entweder durch persönlichen, direkten Sendungsbefehl oder indirekt durch seinen Vertreter, den Heiligen Geist, der sich durch Prophetie offenbart (Mt 10,5 und 28,16–20, Apg 13,1–5 etc.). Auf diesem Weg erfüllt sich auch die Aussage Paulus‘: „Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde...“(1. Kor 12,28).

Niemals in der Urkirche wurde ein Apostel durch einen anderen Apostel berufen!

Auch echte Apostel sind Menschen mit Fehlern! Die Deklaration von 1949[1] dagegen ist eine Unfehlbarkeitserklärung des damaligen Stammapostels und somit ein Irrtum! Apostel Paulus hat seinerzeit Apostel Petrus öffentlich gerügt und einen Heuchler geheissen (Gal 2,11–16). Der alte Überheblichkeitsgeist klingt in den Statuten Richard Fehrs vom 1. Juni 1990 immer noch fort. Die Worte Jesu aber gelten heute noch: „Aber ihr sollt euch nicht Rabbi (oder Chefapostel/ Stammapostel) nennen lassen; denn einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder. Und sollt niemand Vater heißen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist (Mt 23,8–9). Vater Krebs und Vater Niehaus lassen grüßen.

Die Apostel sind keinesfalls die Gehilfen des Stammapostels. Es gilt nach wie vor das Jesuwort: „Der Größte unter euch soll euer Diener sein“ (Mt 23,11). Es geht also um 180 Grad in die andere Richtung, als es die alten Stammapostel (inkl. Richard Fehr) darstellen!

Wir wünschen uns, dass sich der Wille Gottes so schnell als möglich erfüllt. Durch den Propheten Jesajas hat er in die letzte Zeit hinein sprechen können, auf dass wir (wir von der Basis) den göttlichen Willen auch erfahren können.

 • Anmerkung
  [1] Anspielung auf einen Beitrag in dem internen Informationsblatt „Wächterstimme“ vom 1. Oktober 1949, in dem es heißt: Ihm, gemeint ist der Stammapostel, „nicht restlos zu vertrauen und seinem Worte nur in Gedanken widerstehen zu wollen heißt, sich wider den Sohn Gottes zu versündigen“.
Bron: board.naktuell.de Neues Glaubensbekenntnis schärft Exklusivität » 17.06.2010 12:46 «
Uit: Bericht door Redactie op "vr 15 apr 2011, 22:35" in de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept"
@all

Sinds 1999 (!) toen de internationale kerkleiding aan het denken werd gezet door de bovenstaande alarmsignalen, was het o.a. districtsapostel De Bruijn (als zodanig in functie van 6 december 1998 tot 15 mei 2011) die de hele discussie van nabij heeft meegemaakt welke daarover achter de coulissen plaatshad. Inmiddels schrijven wij 2011. En: is er al iets nieuws onder de zon? Zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het volgende...
 • Stammapostelamt: 5-Stern-General
  Stammapostelhelferamt: 4-Stern-General
  Bezirksapostelamt: 3-Stern-General
  Bezirksapostelhelferamt: 2-Stern-General
  Apostelamt: 1-Stern-General
Wie wat dat betreft nu even op het Internet zou rondkijken, zal helaas al snel moeten vaststellen dat de verwarring tussen 'dienen' en 'leiding geven' in de Nieuw-Apostolische Kerk welhaast groter is dan ooit tevoren!

Wat nú? Is het dan allemaal zó ingewikkeld? Met alle respect, maar geldt het niet met name voor 'dienaren' in al deze sterrenfuncties wat Jezus Christus lang geleden als volgt onder de aandacht bracht? Zie onder:
 • Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

  Bron: Marcus 9: 50 (NBV)
De leden van het internationale bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk gaven er na 1999 uiteindelijk liever hun eigen draai aan. Zij spreken daarom tegenwoordig in termen van "... die von uns erkannten Ordnungen". Bang (!) om de controle te verliezen heeft men in tussentijd niet alleen de gezagsverhoudingen in hun organisatie verder aangescherpt doch werd er tevens toe besloten om exclusieve rechten te claimen ter zake van de ware uitleg van de Heilige Schrift. Niemand anders dan zij, de sterrengeneraals, en wel in volgorde van belangrijkheid, is nog langer bevoegd om in dat opzicht door God gezonden te worden. Met andere woorden: zonder ons kunt gij niets doen! Vgl. Joh. 15: 5. Zelfs in het koninkrijk der hemelen werd het dáár een moment stil van; van zó veel eigenwaan onder de helden van het vrije woord.
 • Wat nú? Zondag spreekt één hunner tot ú, 'dienaren' van het onder dit gesternte gevestigde gezag!
Het valt de 'aanzienlijken' echter aan te raden zich rekenschap te geven van de werkelijke betekenis van de onderstaande woorden van de apostel Petrus:
 • Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

  Bron: 1 Petrus 2: 16 (NBV)
Wie aanstaande zondag in Hilversum niet kan aanvoelen de weg naar de volle waarheid te worden gewezen (vgl. Joh. 16: 13), zou districtsapostel Brinkmann iets kunnen vertellen over bijvoorbeeld Catharina Isabella Dales (1931-1994) van wie in deze samenhang onvergetelijk zijn de woorden:
 • "Een beetje integer bestaat niet... "
Het WebTeam
Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
Plaats reactie