De tijd van gaan is nu gekomen...

Berichten over het functioneren van dit Forum
Plaats reactie
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

De tijd van gaan is nu gekomen...

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:
 • @all

  Goede wijn behoeft geen krans! Maar voordat je die als wijnbouwer mag oogsten, is er een akker nodig. Die zal met zorg worden gekozen. Hierna kunnen alle krachten worden gebundeld, met ontzag voor de natuur...

  Dit Forum is bedoeld om "het apostolische werk" te dienen; om in navolging van de apostelen van Jezus Christus bij te dragen aan ware zielzorg. Ongekunsteld, zoals bijvoorbeeld Paulus zich erover uitliet:
  • [12] Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade.

   Uit: 2 Korintiërs 1 (NBV)
  Samen kunnen wij onder ogen zien wat er te doen valt, of te laten. Voor het goede begrip: niet altijd moet er een blad voor de mond worden genomen. Wij kunnen ook door de spreekwoordelijke zure appel heen bijten.

  Dit is mijn wens. Misschien kunnen er nog andere functionaliteiten bij. Na een halfjaar wil ik graag bezien of het met dit Forum gestarte initiatief kansrijk is om te worden voortgezet. Op- en aanmerkingen zijn welkom!

  Groet,
  TjerkB
Bron: Bericht op "Di 03 Dec 2013, 23:17", in de thread "Welkom"
@all

Bijna vijf jaar geleden begon het op dit Forum met het bericht hierboven. Ik sloot toen niet uit dat het initiatief (naar Marcus 4 vers 8) in goede aarde zou vallen. Wel was ik mij ervan bewust dat gelovigen niet zelden zó veel zand in de ogen is gestrooid, dat misschien nog maar weinigen er licht in zagen ook zelf ziende te worden! Staande in de navolging richtten wij op het smalle pad onze wank'le schreden naar een doel, waarvan wij dachten dat dit de "Segensträger" al helder voor ogen stond:
 • Wie hen niet mint,
  die God ons geeft tot dienen,
  hoe kan die Gods genade recht verstaan?

  Zij zijn het toch die ons met God verzoenen,
  in Christus ons de weg des heils doen gaan.


  Bron: Derde couplet van lied 185, NAK-gezangboek ("Kom, hoor Zijn woord!")
Wie dat niet voluit eerbiedigde, zo kon je wel op je klompen aanvoelen, begaf zich roekeloos op glad ijs, oftewel, "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis":
 • 'k Wil dus ijlen; elk verwijlen
  leidt van 't doel voorwaar!
  Want wie aan het doel niet hecht,
  heeft verbeurd zijn kroningsrecht.

  Het verleden is betreden,
  voorwaarts richt ik mij.


  Bron: Tweede couplet van lied 276, NAK-gezangboek ("Ik wil streven dat mijn leven Gode zij gewijd")
Maar onder de dekmantel van heiligheid speelde zich ondertussen nogal wat af wat het daglicht niet kan velen en wat de zegen van de Allerhoogste in de weg staat. Onverhoopt moest het in de achterliggende vijf jaar op dit Forum vooral daarover gaan want machtsfiguren permitteerden zich zaken die alle perken te buiten gaan. Ik voelde mij vrijwillig verplicht om, voor zover naasten in de verwarring elkaar kwijtraakten (!), er zo veel mogelijk alles aan te doen om opheldering te verschaffen.

Nu echter denk ik dat het met dit "dagwerk voor de Heiland" (vgl. lied 329, NAK-gezangboek) wel mooi genoeg is geweest. Immers, ondanks Goethe's citaat was ik "in der Beschränkung" geen "Meister". Er is een tijd van komen en gaan maar de tijd van gaan is nu gekomen. Over enkele dagen haal ik het Forum van het Internet.

Wat valt er nog te zeggen?
 • [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. [30] Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, [31] opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

  Uit: 1 Korintiërs 1 (NBV)
 • Zijn w' oprecht in onze wegen,
  dan ons pad verlicht steeds is,
  smaken wij reeds hier de zegen,
  komen aan het doel gewis!

  Immer vrolijk, immer voorwaarts,
  oog en hart op 't doel gericht!
  Heerlijk schoon toch is de weg des levens,
  die ons voert van licht tot licht.


  Bron: Vierde couplet van lied 503, NAK-gezangboek
 • Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

  Uit: Jakobus 1: 12 (NBV)
Ten slotte maak ik graag van deze gelegenheid gebruik door eenieder te bedanken die mij steunde in het besef "Mijn Vader is rijk" (vgl. lied 309, NAK-gezangboek).

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: De tijd van gaan is nu gekomen...

Bericht door Levi »

@Tjerk,
Er is een steen verlegd in de rivier!
Het ga je goed.
Groet,
Levi

Certina
Berichten: 179
Lid geworden op: zo 08 dec 2013, 21:15

Re: De tijd van gaan is nu gekomen...

Bericht door Certina »

Beste Tjerk @ All,
Ook ik heb een tijd geleden de 2 blogs Apostolisch News en Naki News Ticker in de pauze stand gezet.
mvg Certina.

Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2267
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De tijd van gaan is nu gekomen...

Bericht door TjerkB »

@all

"Zou niet júist in het geloof eenvoud het ware kenmerken?", zo vroeg ik mij in een forumbijdrage in 2005 hardop af. In de Nieuw-Apostolische Kerk begon het mij namelijk alsmaar meer tegen te staan hoezeer "hoge(re) dienaren" in de beeldvorming tot élke prijs met windowdressing "vriend en vijand" trachtten te imponeren en hoe men de voor zichzelf geclaimde en klaarblijkelijk gekoesterde machtsposities, en passant gerechtvaardigd wenste te zien. Origineel is deze onhebbelijke aanpak trouwens allerminst want brutaal zette men een replica neer van de kerk van Rome, doch vroeg of laat zakken de over het paard getilde hemelbestormers door het ijs.

Weliswaar wilde ik voor het onwelkome onheil krachtig waarschuwen, maar God laat ons vrij: wie zulke machtspolitiek met offergaven laconiek wil faciliteren, houdt de kerk(er)deuren maar uit alle macht open. (...) Inderdaad kan ik mijn tijd onderhand beter gebruiken.

Moet het Forum echt acuut sluiten, zo werd mij gevraagd; want er valt voor geïnteresseerden best wel het een en ander op na te slaan.

Vandaar dat er nu wat software-onderhoud heeft plaatsgehad en dat wij elkaar, wat mij betreft, hier vooreerst nog kunnen ontmoeten. Laten wij ondertussen het geloof, voor zover God het ons schonk, niet zien als een zware bepakking of het nodeloos exclusief aan anderen voorstellen. Problematisch wordt het immers pas indien machtsfiguren kans zien gelovigen te onderwerpen aan hun ingebeelde voornaamheid, waarna ieders vertrouwen wordt misbruikt. Hoe men daarbij te werk gaat, valt op dit Forum na te lezen.

Afbeelding

Het volgende schiet mij nog te binnen:
Redactie schreef:
vr 07 okt 2011, 20:23
(...)
Het credo "Terug naar de ordeningen Gods" zal helpen om weer op koers te geraken, doch een ommekeer bij het internationale kerkbestuur zit er niet in. In de hoogste kringen is men immers alleen maar bezig met de naamsbekendheid van de kerk als instituut; met de "beleving" onder niet-leden van nieuw-apostolische goede werken. Of men in het geloof ondertussen in waarheid naar het evangelie van Jezus Christus te werk gaat, is voor de kerkleiders nagenoeg geen issue. Wat goed zou zijn voor gezagsgetrouwe Duitstalige nieuw-apostolische gelovigen, is goed voor de mensheid...
 • Afbeelding "Op weg naar Duitsland!"
De god van de nieuw-apostolische kerkvorsten is namelijk verreweg het meest begaan met gezagsgetrouwe Duitstalige nieuw-apostolische gelovigen. Voor hen is het elke dag vetpot. Voor de allerjongsten is er al »Wir Kinder«, das 16-seitige Kindermagazin der Neuapostolischen Kirche. Tweemaal per maand verschijnt uiteraard "Das Flaggschiff unseres Programms", zoals het blad »Unsere Familie« bij "Bischoff Verlag" wordt bejubeld; die Zeitschrift für die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche. Daarnaast wordt aangeboden »spirit«, das junge Magazin für neuapostolische Christen.

Voorts niet te vergeten: BISCHOFF REISEN ... weil's Freu(n)de macht! Reisen verbindet … liest man häufiger in Reisemagazinen. In besonderer Weise trifft das auch auf »Bischoff Reisen« zu. »Bischoff Reisen« bedeutet: Reisen in neuapostolischem Umfeld, Gemeinschaft erleben und gemeinsames Entdecken interessanter Orte. Immer mit dabei: eine neuapostolische Reisebegleitung. Der Besuch der Gottesdienste ist selbstverständlich. Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre wird die Plattform »Bischoff Reisen« weiter ausgebaut. Speciale tarieven voor vluchtelingen uit Rwanda?

(...)


Uit: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Vr 07 Okt 2011, 20:23", in de thread "Langzaam krijgt de NAK-geschiedenis een gezicht!"
Zie aldaar tevens het bericht op "za 14 sep 2013, 16:19", in de thread "Elders gelezen..."
TjerkB schreef:
di 20 jun 2017, 12:50
(...)
Jaren geleden gebruikte ik, samen met enkele collega's, ergens iets voor de lunch, toen er een heilsoldate binnenkwam. Op slag voelde ik de grootst mogelijke bewondering voor haar, want in een flits zag ik een vriendelijke oude dame van beslist al in de tachtig, doch in de kracht van haar geloof! Ik realiseerde me hoezeer dat werkelijk nog heel wat anders is dan "in de kracht van iemands leven". Vooral de blije uitdrukking op haar gelaat trof mij diep. In de Strijdkreet, die ik kreeg, las ik in de trein op weg naar huis iets opvallend moois:
 • "Geef dan de keizer wat de keizer toekomt, en God wat God toekomt." (Mat 22: 21)

  Jezus geeft de opdracht om aan God te geven waar Zijn beeld op staat. God heeft geen geld, maar mensen naar Zijn beeld in omloop gebracht. Hij wil dat zij hun waarde behouden.

(...)


Uit: Bericht op "Di 20 Jun 2017, 12:50", in de thread "samenvoeging districten Groningen en Assen in 2020"
TjerkB schreef:
vr 10 mar 2017, 12:12
(...)
 • Ik vulde een belastingaangifteformulier in voor een mevrouw, die ik kende via onze kerk. Zij vertelde mij toen iets uit haar jeugd. Zij en haar zusjes aten wel eens een hapje mee bij de ouders van een vriendinnetje uit de straat. In dat gezin was het de gewoonte dat de vader na het eten een stukje voorlas uit de Bijbel.

  "Waarom doen wíj dat niet?", had ze thuis nagevraagd. En zo kwam het dat ooit één keer, toen ook haar zusjes daarop aandrongen, hun vader na het eten iets had voorgelezen uit de Bijbel, namelijk: heb God boven alles lief en uw naaste als uzelf (vgl. Lukas 10:27). "Is dat alles?", hadden de kinderen nog opgemerkt. Ja, dat was alles. De volgende dag, toen na het eten het hele stel nog niet meteen van tafel opstond, in de stellige verwachting dat het bij hen thuis nu óók een goede gewoonte was geworden om nog een hoofdstuk te lezen uit de Bijbel, had hun vader echter gezegd: "Ik denk dat we het beter anders kunnen afspreken: zodra we, wat we gisteren lazen, in de praktijk kunnen brengen, lezen we verder!" Dat was er later nooit van gekomen, zo vertelde zij mij, verbaasd.
(...)


Uit: Bericht op "vr 10 mar 2017, 13:12", in de thread "Het overlijden van onze broeder Frits Deubel"

Zie verder mijn bericht op "di 19 aug 2014, 13:45", in de thread "Hendrik Appels zingt Rienzi: Allmächt'ger Vater".


Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)

Plaats reactie

Terug naar “Dienstmededelingen”