"Der Fall Rohn"

Informatie over weggemoffelde aanwijzingen van ernstig wanbeleid
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:@all

Zoals Sinterklaas bij ons in Amersfoort ieder jaar liefst overnacht in één van de etalages bij V&D, waar steevast een keurig opgemaakt hemelbed voor hem klaar staat, houdt God "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" bij voorkeur verblijf bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Stamapostel Leber drukte het om precies te zijn, zó uit: "Wir können nicht ausschließen, dass Gott im Einzelfall auch außerhalb der von uns erkannten Ordnungen wirkt." Zie het redactionele bericht op "zo 08 mei 2011, 14:36" in de thread "Außerhalb der von uns erkannten Ordnungen..."

"Nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" behoort mr. P.A. de Lange c.s. het dan ook als eervoller te ervaren thans te mogen ijveren ter verdediging van het "werk Gods" dan dat aan hem bijvoorbeeld door het Koninklijk Huis een zaak zou worden gegund. Hetzelfde geldt binnenkort voor de leden van de meervoudige kamer bij de rechtbank Utrecht, die het tot eer zal strekken recht te spreken in het voordeel van de "Godsgezanten". Wie zal niet graag Satan en zijn overheden (vgl. lied 207, gezangboek H.A.G.E.A.) het zwijgen opleggen en daarmee de ergste vijand van de waarheid verslaan? Deze wereldprimeur staat de mensheid aanstonds te wachten.

Nu zulke belangrijke gebeurtenissen hun schaduwen op dit Forum al geruime tijd ver vooruit hebben geworpen, resten ons nog slechts de laatste voorafgaande mededelingen. Wie betaalt, bepaalt. Wie eist, bewijst. Wie schrijft, die blijft. Het gaat om de spaarzame onderbelicht gebleven aspecten, zoals: hoe is het om een hogere dienaar te worden zonder het te zijn? Of: hoe vergaat het een als zodanig benoemde zegenaar indien "ondersteunen" een zware last wordt? En: hoe anders zal "de wereld om ons heen" er straks uitzien na de overwinningsroes? Aspecten die het verdienen om vooraf de aandacht te krijgen die ze nodig hebben.

(...)


[wordt vervolgd]

Het WebTeam/TjerkB


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 13 Feb 2012, 15:59", in de thread "Uitgaan van wat het kind nodig heeft, kan niet meer"
@all

Onversaagd in afwachting van de behandeling van de zaak in hoger beroep...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Gelovigen in de Nieuw-Apostolische Kerk worden geacht op voorhand en onvoorwaardelijk alle respect te hebben voor kerkelijke ambtsdragers; de "dienaren" die hun "zegenaars" zouden zijn - en de meest hooggeplaatsten onder hun zelfs in een allesovertreffende mate. Wie daarover kritische vragen stelt, pleegt "een daad van agressie". Dan duurt het niet lang, of je ligt eruit. Maar zoiets wordt niet open en eerlijk gecommuniceerd; welnee, je wordt gewoon stilletjes buitengesloten. Op die manier, weggepest in feite, vertrekken vermeende dwarsliggers doorgaans geheel en al uit eigen beweging. Ziedaar de ontkerstening, vinden hun "zegenaars".

(...)


Uit: Bericht op "Di 22 Sep 2015, 11:03" in de thread "Kan ik daar wat aan doen?"
@all

Afgaande op wat er zo links en rechts "in de wandelgangen" te beluisteren valt, krijgt de juridische behandeling van het bij nader inzien al in het najaar van 2008 ontstane zakelijke conflict, dat broeder Ronald Rohn en het nieuw-apostolische kerkbestuur sindsdien verdeeld houdt, vanaf oktober 2015 in hoger beroep alsnog een serieus vervolg: vandaag wees de rechtbank in Zutphen alle aanvragen namens dit bestuur af om ook een drietal bedrijven van broeder Rohn failliet te verklaren.

In mei 2008 kreeg broeder Rohn via de kerk een vaste aanstelling maar kort daarop viel hij al in ongenade. Zonder blijkbaar nog enig licht te zien in welk minnelijk overleg dan ook, besloot het kerkbestuur om korte metten te maken door het nemen van vooral kostbare maatregelen die de nieuwe medewerker op een voor hem doodlopend spoor zouden rangeren. Eenmaal buitenspel gezet, zou hij uit zichzelf wel afdruipen, was bij de liefhebbende "Godsgezanten" kennelijk de verwachting.

Een beproefd concept is dat. De hele geschiedenis van deze kerk staat er bol van. Wie niet "in de geloofsgehoorzaamheid" kan staan, wordt het leven zuur gemaakt. Tot elke prijs en op ieder terrein zal altijd alles moeten gaan zoals het wisselt (...) op de wenken van de "zegenaars", aan wie -statutair- alle macht is voorbehouden. Broeder Rohn gaf er blijk van dat hij niet begreep waarom de drie amateur-geestelijken in het kerkbestuur per se van alle markten thuis zouden zijn, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Weliswaar was er met hem een vaststellingsovereenkomst ondertekend, doch die kon toch achteraf eenzijdig worden opengebroken? Binnen de kortste keren was de gort gaar en stond het voor het kerkbestuur vast dat de onnutte dienstknecht moest worden uitgeworpen in de buitenste duisternis (vgl. Mt 25: 30, SV). Zo gezegd zo gedaan. Geld speelt bij de vermogende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in kwestie geen rol. Bovendien: "God is met ons".

Hoewel een bestuur in de regel minimaal bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, met daarnaast vaak nog een Raad van Toezicht, ligt en functioneert dat bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland tot nu toe heel anders. Niks geen toezicht, transparantie en professionaliteit...

Welnu, zulk wanbeleid moest dus ooit een keer faliekant verkeerd uitpakken. Alleen, dat mocht nu vanzelf niemand weten. Dus, dan maar een greep in de Kas met offerontvangsten. Accountants, advocaten en adviseurs zouden er wel raad op weten. En was het algemeen nut niet ermee gediend als de i.c. hevig verongelijkte hoge vertegenwoordigers van het nieuw-apostolische hemelrijk zouden zegevieren?! (...) Nee, de rijke god van dit armzalige kerkbestuur laat niet met zich spotten.

Aldus werd aan broeder Rohn en diens gezin de oorlog verklaard. Toen ik goed en wel doorkreeg hoe de kerkbestuurders zich als "kinderen van één Vader" hadden verenigd en zij zich ongelimiteerd toegang verschaften tot de (grotendeels voor het algemeen nut bestemde) offergaven teneinde "huurlingen" tegen het gezin Rohn ten strijde te doen trekken, wist ik het voor mijzelf absoluut zeker: dit is zowel godgeklaagd als (in het licht van de toepasselijke ANBI-verplichtingen) strafwaardig.

Maar ja, hoe doe je zoiets in de gauwigheid op zo'n manier uit de doeken, dat voor alle betrokkenen de schade beperkt blijft? Terwijl de "Godsgezanten" in navolging van hun nieuw-apostolische kerkvaders geen middel schuwden om de schone schijn van hun heiligheid te redden, kon ík niet anders dan "mijn pen uit te proberen".

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
Van de zijde van het kerkbestuur zijn er in het hoger beroep nog geen processtukken ingeleverd. Rohn c.s. hebben gepreludeerd op een akte niet-dienen per 6 oktober a.s.
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Gisteren verscheen onder de titel "Sechs Jahre Streit und kein Ende in Sicht - Fall Rohn: Eine Zeitleiste der Ereignisse (Entwurf)" bij Glaubenskultur-Magazine het nieuwste zgn. Premium-Artikel over het bedrieglijk ogende doen en laten bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland in het conflict met broeder Ronald Rohn.
Afbeelding
De belangstelling in Duitsland, waar de kerk zo'n 350.000 leden telt, hangt samen met het feit dat het bestuursvoorzitterschap bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door besluitvorming vanuit het internationale kerkbestuur werd gecombineerd met het bestuursvoorzitterschap bij de zusterkerk in Nordrhein-Westfalen.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door Levi »

@ll
Afgaande op wat er zo links en rechts "in de wandelgangen" te beluisteren valt, krijgt de juridische behandeling van het bij nader inzien al in het najaar van 2008 ontstane zakelijke conflict, dat broeder Ronald Rohn en het nieuw-apostolische kerkbestuur sindsdien verdeeld houdt, vanaf oktober 2015 in hoger beroep alsnog een serieus vervolg: vandaag wees de rechtbank in Zutphen alle aanvragen namens dit bestuur af om ook een drietal bedrijven van broeder Rohn failliet te verklaren.
Het gaat hier om het "Berbertje moet hangen" principe. De NAK probeert alle inkomstenbronnen af te sluiten, waarbij zelfs wordt voorbij gegaan aan het voortbestaan van zorginstellingen.

Een vraag van een hele andere orde. Wat heeft A&O Vastgoedbeheer nu eigenlijk wel gerealiseerd mbt de jaren geleden geponeerde visie dat er zorginstellingen zouden komen in de leegstaande kerken?
Ik heb niets gezien tot nu toe. Maw, het Bestuur is daartoe zelf niet in staat gebleken!

Wordt vervolgd dus ....?

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@Levi
@all

Het riekt bij het doen en laten van dit kerkbestuur allemaal heel erg naar fraude en bedrog. Ook gisteren weer. Als je bij drie bedrijven van broeder Rohn de stekker eruit trekt, streef je je doel opvallend voorbij want immers: dan is het afgelopen met de winstgevendheid welke (indirect) aan de kerk als schuldeiser toevloeit via het al uitgesproken faillissement bij betrokkene in privé. Trouwens de kerk handelt via een aantal praktisch opgedroogde ondernemingen; het kan bijna niet anders dan dat het kerkbestuur daar geld in pompt! Maar hoe valt dit te rijmen met de ANBI-verplichtingen bij dat kerkbestuur?! Heus, de zaak stinkt en krijgt een lange staart.

Ik zie nu al jarenlang aan de lopende band niks anders gebeuren dan dat het i.c. schier onnavolgbare kerkbestuur rookgordijnen veroorzaakt en stofwolken opwerpt. Wat kan ik in 's hemelsnaam doen, zo heb ik vaak gedacht, om degenen die zulke doffe ellende met offergaven wensen te financieren, daarop effectief te attenderen? Echter, binnen de muren van de kerk sluit iedereen de ogen ervoor. Maar bij financieel wanbeheer bij een ANBI-instelling draait elke belastingplichtige hiervoor op. Dit rechtvaardigt zowel vragen via de Tweede Kamer als het bewandelen van wegen via de media om met onderzoeksjournalistiek de feiten boven water te krijgen...

"Moet ik mensenrechtenorganisaties waarschuwen; moet ik faculteiten van hogescholen of universiteiten aanschrijven; moet ik de internationale pers alarmeren?", schreef ik al op 16 september 2010 aan apostel Peter Klene! Die zweeg vervolgens in alle talen. Daarmee gedraagt zo iemand zich m.i. als een wolf in schaapskleren.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
Redactie schreef:[Bijgewerkt: 23.00 uur]


@all

"Mar dit haw Ik op dy tsjin, datsto net mear fan My hâldst lykas yn it earstoan" (Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt) ... Deze typerende woorden uit Openbaring 2 zijn achteraf bezien het meest toepasselijk op de kille en laconieke houding welke "De kerkleiding" vanmiddag aannam in de persoon van de districtsevangelist R.D. Vis, volgens eigen zeggen bij het kort geding aanwezig in de hoedanigheid van "adviseur van Het bestuur". De reden van deze spoedprocedure was de publicatie op de homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland van de "Verklaring inzake voormalig medewerker bouwafdeling":
 • Afbeelding

  Bron: Website Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland (schermafbeelding d.d. heden, 19.53 uur)
Als advocaat namens de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland trad op mr. P.A. de Lange. Deze werd -in tegenwoordigheid van mr. C.H.J.M. Abeln- bijgestaan door kantoorgenoot mr. S.J. Nauta. Broeder Rohn was verschenen met diens advocaat mr. J.A.M. van de Sande.

De vraag waar het nu om draaide was natuurlijk:
kan "De kerkleiding" zich een dergelijke publicatie die bijzonder grievend is voor broeder Rohn en die hem vanzelf ongenadig buiten (!) "de gemeenschap" plaatst, feitelijk wel permitteren?

"Jazeker!", betoogde mr. De Lange, "NAK heeft gekozen voor de voor Rohn minst bezwaarlijke weg". De bewuste verklaring achtte hij "zorgvuldig, redelijk en proportioneel". Pas wanneer men op de NAK-homepage zou "doorklikken" zou volgens hem de naam Rohn te zien zijn. Néé dus! Zie boven.

De voorzieningenrechter getroostte zich daarop veel moeite om partijen tot een vergelijk te doen komen, want (gezien de diverse nog lopende rechtszaken): "U bent nog niet van elkaar af". Kon bijvoorbeeld niet over en weer nú, tijdens de zitting, worden afgesproken vanaf heden de publiciteit te mijden zolang men nog niet is uitgeprocedeerd? Plus daarbij de verwijdering van de website van de kerk van het onderhavige artikel?

Wellicht, meenden... de strijdende partijen. Als echter zo'n vervelend artikel vier weken lang op de website heeft gestaan, van het "werk Gods" nog wel, en het wordt eraf gehaald; is het dan alleen verwijderd, óf werd het ingetrokken?!

Voor mr. De Lange stond het onomstotelijk vast: "De kerkleiding" heeft níets (!) verkeerd gedaan want zij heeft enkel en alleen, vanwege de vele vragen die broeder Rohn doet (!) oproepen, haar leden willen inlichten; zulks zo terughoudend als maar mogelijk is. In geen geval mag daarom de indruk worden gewekt dat de "Verklaring versie 14 juni 2011.pdf" wordt ingetrokken. Hooguit wordt deze van de website verwijderd, doch uitsluitend, aldus mr. De Lange onder bijval van NAK-adviseur Vis, indien "de heer" of desgewenst "broeder" Rohn afziet van enige verdere (!) publicatie en hij absoluut niet langer (!) kritische websites (...) "souffleert".

Na tweeënhalf uur heen en weer praten, besloot de rechter tot ieders tweede termijn want een minnelijke regeling zat er tot haar ontsteltenis niet in. Broeder Rohn hechtte aan het woord "intrekking". De NAK-adviseur hield vast aan "verwijdering".

(...)
Wanneer je "aanzit", zoals ik, uw redacteur, vanmiddag bij een voor het "werk Gods" toch wel ernstig compromitterende aangelegenheid waarbij nota bene districtsapostel Brinkmann en apostel Peter Klene werden gedagvaard doch zij beiden schitterden door afwezigheid en "De kerkleiding" zich liet vervangen door mr. De Lange en NAK-adviseur Vis, gaat er werkelijk een boel door je heen, zoals:
 • Het 10e geloofsartikel
  Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.

  Bron: De tien geloofsartikelen
Was immers niet de overheid in principe Gods dienares? Al vanaf de zondagsschool werd ons dit in de Nieuw-Apostolische Kerk meegegeven! En dan breekt er vele jaren later, in 2011, opeens een dag aan, vandaag (!), waarop de "Godsgezanten" een visitekaartje zouden mogen afgeven dat past bij het bekende lied " 't Is Heer, Uw werk, van U alleen, het werk waarin wij staan", terwijl daarvan vervolgens -in mijn bijzijn- niets (!) terecht komt. Hierdoor moest ik denken aan een heel ander lied, namelijk "Wordt verlicht, gij die onwetend in de dienst der geesten staat"!
Wegens uitverkochte zalen voor hun zegenende activiteiten bleven de "Boden van Jezus Christus" weg, en degene die zij afvaardigden, de districtsevangelist Vis, stelde zichzelf voor als "adviseur van Het bestuur". Niks geen Godsgezant, geen zegenaar, geen dienaar; níets van dat alles! Betrokkene is werkzaam bij een Agentschap van de rijksoverheid, aldus mr. De Lange. Maar hoe zit het dan met alle bestuurs- en directiefuncties waarin hij -tezamen met de districtsoudste Nico Klene- door apostel Peter Klene, met gebruikmaking destijds van een volmacht van districtsapostel De Bruijn, was benoemd op 8 juni 2009? En maakt broeder Vis als districtsvoorganger vanuit "De landelijke vergadering" géén deel uit van "De kerkleiding"? Juist, dezelfde kerkleiding als "De kerkleiding" die het onlangs nodig oordeelde om niet het Intranet doch het Internet te kiezen als het meest aangewezen communicatiekanaal voor het aanschrijven van uitsluitend haar "leden" over een zekere heer Rohn. Ja, ja... Nooit gehoord van wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medemensen? Echtwaar niet?! Ook niet van zorgvuldigheidsvereisten? Of van een gebod dat hier (!) van eminent belang kan zijn over Liefde? En óók geen idee ervan wat Friezen in de Bijbel lezen als er (in Jakobus 1 vers 22) staat: "Wês dan minsken dy’t der nei dogge en der net allinne nei hearre, oars hawwe jimme jimsels te fiter."? Nee, er was niet, pertinent níet onrechtmatig gehandeld, jegens iemand; de heer Rohn, of zo.

Zo vertrok God niet alleen uit Jorwerd...

Het WebTeam/BEE


P.S. O ja, de uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt op woensdag 20 juli aanstaande. En volgens mr. De Lange bestaat "Het bestuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland momenteel uit districtsapostel Brinkmann, apostel Peter Klene én opziener Kamstra!


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Do 07 Jul 2011, 20:15", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 16.30 uur]
Afbeelding
Afbeelding Eigen foto's: TjerkB
Skulptur der Leipziger Bildhauer Wolfgang Mattheuer (*1927, Reichenbach/Vogtland; †2004, Leipzig). Sie heißt "Gesicht zeigen".
Zie http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71486253 alsmede http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-56479823.html


@all

Al jarenlang inmiddels, doch op zijn minst sinds de verspreiding door apostel Peter Klene c.s. van de brief "Santpoort, 21 februari 2010", worden gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland en andere belanghebbenden door het kerkbestuur aan het lijntje gehouden voor wat betreft de feiten en omstandigheden, welke opheldering kunnen verschaffen over de voor iedereen uit alle macht verborgen gehouden en vermoedelijk nu nog steeds oplopende financiële verliezen in de orde van grootte van miljoenen euro's, waaraan een incompetente kerkleiding door wanbeheer en andere verwijtbare gedragingen zich schuldig zou hebben gemaakt.

Kortom: wanneer zullen bij de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in kwestie de actoren die in dat schimmige gedoe de hand hebben, hun ware gezicht tonen?!

Naar verluidt bood de nieuw-apostolische notaris Sijbe Kuipers onlangs de helpende hand aan de districtsoudste Nico Klene om het zinkende schip vast te verlaten.

Zie tevens (in het gearchiveerde Forum van Bauke Moesker) het bericht op "Wo 28 Aug 2013, 17:19", in de thread "Profiel NAK-top: geraffineerd, onhebbelijk en meedogenloos".

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
"De psychiatrische definitie van een waan is dat je iets denkt wat niet klopt, dat andere mensen in je omgeving die waan niet delen, en dat je disfunctioneert in je dagelijkse leven." De vraag komt dus op: in hoeverre disfunctioneren nieuw-apostolische gelovigen c.q. "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" in de Nieuw-Apostolische Kerk (door waandenkbeelden die het gevolg zijn van indoctrinatie) mogelijk in hun dagelijkse leven?

Hier roept de ene vraag alweer de volgende vraag op want wanneer dient te worden gesproken van "disfunctioneren"? Bij disfunctioneren valt in deze samenhang te denken aan het onder de druk van de omstandigheden moeten ontwikkelen van meerdere identiteiten die met elkaar níet (!) te rijmen zijn. Zoiets gebeurt niet een-twee-drie maar juist vrijwel ongemerkt in een ondermijnend proces van jaren. Het ondermijnt iemands gezondheid doordat men onverenigbare realiteiten op één lijn moet krijgen, wat uiteraard alleen maar kan door daartussenin zelf een verwrongen persoon te worden.
Men geraakt dus in een hoogst ongemakkelijke toestand, waarbij je als het ware gedurig twee gezichten moet kunnen laten zien, of zelfs nog méér. De ene werkelijkheid mag in de andere werkelijkheid niet bestaan. Continu moet je blijven switchen tussen werelden van verschil (!), en dat moet je voor je meest nabije naasten zo veel mogelijk verborgen weten te houden. Dat knaagt aan je gezondheid maar dat wil je zelf niet weten! Je wilt het bij wijze van spreken pas weten wanneer ooit de wal het schip zal keren. En hoe komt dat? Precies: je bent geïndoctrineerd. Je hebt geen gezonde zelfreflectie meer.

Dit is m.i. op het ogenblik de toestand waarin in ons land de hoogste dienaren zichzelf hebben gemanoeuvreerd. Dat het bij hen nu zo uit de hand heeft kunnen lopen komt doordat óók in ieders omgeving het waandenkbeeld (!) kon postvatten dat God het allemaal zó zou hebben gewild. Helaas; om de dooie dood niet!! Dienaren in Zijn werk hoefden helemaal geen concernleiders te worden; ze hoefden helemaal niet twee, drie of tien petten op te krijgen, enzovoort. Dit hele fenomeen legt in de Nieuw-Apostolische Kerk meteen ook de zwakste schakel bloot. Degenen namelijk die er wat van konden zeggen, ja, sterker nog, die er wat van móesten zeggen, zoals in dit geval met name ook de districtsvoorgangers; díegenen laten het afweten want de betrokkenen zijn evenzeer gebrainwasht! Het beste zou zijn dat de gezinsleden (!) van al deze "hoge dienaren" krachtdadig ingrijpen. Dan is er voor hun dierbaren tenminste nog een leven ná dit gekunstelde bestaan... Doet niemand wat en alles zou bij het oude blijven, dan eindigt de geloofsweg met tandengeknars.


(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 16 Feb 2011, 12:38", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering".
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Volgens mij hebben heel wat "dienaren" heel goed door hoe -wanneer het er op aan komt- onder de machtsfiguren het piramidespel (!) gespeeld wordt. De nieuw-apostolische notaris S. K. is er één van. Hij was o.a. betrokken bij de invoering van de discutabele nieuwe statuten en bij de dubieuze verkoop van Residence Eimersstaete. Vooral bij deze verkooptransactie had hij beter zijn medewerking kunnen weigeren. Met een "klein verbouwinkje" van zo'n 2 ton had het kerkbestuur toen immers ruim 2 miljoen (aan afwaardering) kunnen uitsparen. Dat had hij zich kunnen realiseren. Wie er dan tóch aan meewerkt om miljoenen euro's aan offergaven te laten verdampen, is wat mij betreft minimaal medeplichtig aan onbehoorlijk bestuur, wat de kerkleiding bij die transactie zonder meer te verwijten valt. Ik hoop i.c. op een gerechtelijk vooronderzoek.

Het is één en al tragiek wat wij hier onder ogen moeten zien, doch laat de onderste steen nu eindelijk maar eens boven komen...

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 30 Nov 2012, 00:13", in de thread "De bewijzen stapelen zich op..."
@all

Miljoenen euro's verlies rondom Eimersstaete, tonnen verlies op Bonaire, en in Nordrhein-Westfalen eveneens miljoenen euro's verlies door risicovolle beleggingen...

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

@all

Wanneer aanstonds het conflict tussen broeder Rohn en het nieuw-apostolische kerkbestuur, dat overigens met vele petten op regeert zonder daarbij in zakelijk opzicht voldoende transparantie na te streven, wordt behandeld in hoger beroep, zal het hopelijk voor iedereen alsnog volkomen duidelijk worden waardoor sinds 2008 ál het geldverslindende getouwtrek in dit slepende conflict buiten elke proportie uit de hand heeft kunnen lopen. Dat zit hem namelijk in de ongeschreven NAK-codes en (gedrags)voorschriften, waarbij naar mijn vaste overtuiging de binnen de muren van de kerk geclaimde geloofsgehoorzaamheid verreweg de grootste boosdoener is, zulks in combinatie met de onverbiddelijke hiërarchische gezagsverhoudingen ten faveure van de machtige geestelijke elite bij dit kerkgenootschap.

Naarmate kerkelijke ambtsdragers hoger op de ambtsladder staan, worden zij niet alleen geacht God in toenemende mate rechtstreeks te vertegenwoordigen doch van de aangesloten leden wordt tevens verlangd aan te nemen dat betrokkenen werden toegerust met extra geestelijke gaven die goddelijk gezag aan ze verlenen.

Indien "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voor God de zaken er zó voorstaan, wie ben je dan wel als kleingelovige om met één van Zijn gezanten principieel van inzicht te verschillen? Ook al betreft het een zakelijke aangelegenheid! Nee, dan past het jou om "de minste te willen zijn" en daarom "de onderste weg te bewandelen". Toen broeder Rohn op een dergelijk beslissend moment als het ware in de verkeerde reflex schoot, beging hij een ideologische doodzonde...

Hoe het daarna voor hem en zijn gezin uitpakte, kan onderhand in duizenden berichten uitgebreid op het Internet worden nagelezen; in binnen- en buitenland.

Psychische onderdrukking bij een sekte kan misschien worden uitgelegd als een interne aangelegenheid. In dit geval echter betreft het een Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvan het bestuur door geldverspilling in de afgelopen jaren er onmogelijk in kan zijn geslaagd naar behoren de ANBI-verplichtingen na te komen. Ziedaar de maatschappelijke relevantie van de zaak. Bij verborgen gehouden miljoenenverliezen gaat het om misleiding van de financiers van de fiscale giftenaftrek!

Zie ook mijn bericht op "Zo 14 Jun 2015, 14:19".

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

Redactie schreef:(...)
(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!

Omdat vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vrijwel ieder het zwijgen ertoe doet, is het in de achterliggende maanden lastig geweest om de antwoorden te vinden op tal van vragen welke apostel Peter Klene, opziener Kamstra, de districtsoudste Nico Klene en de districtsevangelist Vis met hun gezamenlijke pleidooi op 21 februari 2010 hebben opgeroepen. Toch zijn wij erin geslaagd...

... feiten en omstandigheden te achterhalen die duidelijk maken wat hun motieven vermoedelijk zijn geweest.

(...)
In de brief "Santpoort, 21 februari 2010" introduceert apostel Peter Klene ten minste 30 expliciete beweringen. Deels lijken deze volkomen ongefundeerd te zijn, dus pertinent onjuist (O), of slechts aantijgingen (A) aan het adres van de projectleider Rohn. Daarnaast kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat sommige uitspraken aan fantasie (F) zijn ontsproten.

(...)
Nu komen wij toe aan het meest informatieve deel van de brief, al betreft het gedeeltelijk ook desinformatie:
 • 3) Ik constateer net als velen van u, dat deze broeder alles in het werk stelt om onze Districtsapostel te beschadigen.

  (...)
 • 49) Wij weten dat een aantal van u hier helemaal niets van wil weten, anderen zijn echter terecht bezorgd en willen toch enige duidelijkheid.
 • 50) Helaas kunnen wij pas na afloop van de rechtsgang volledige duidelijkheid geven.
Om te beginnen met regelnummer 50; hiermee wordt feitelijk onthuld dat de beleidsvisie was ontwikkeld om het hele onderwerp binnen "de kring der dienaren" onder de pet te houden totdat de rechtsgang (in dit geval wellicht tot en met de Hoge Raad) doorlopen zou zijn, ongeacht het tussentijdse beloop van de zaak. Dus: "ook als die rechtsgang nog twee tot vier jaar zou duren, behouden wij ons thans het recht voor om in de tussentijd de details aan u allen te onthouden". Dit betekent bovendien dat de overige districtsvoorgangers (die ingevolge de statuten nota bene deel uitmaken van "de landelijke vergadering") naar het idee van apostel Klene wel op afstand kunnen worden gezet ten opzichte van diens eigen broer, de districtsoudste Nico Klene, en -om ons onbekende redenen- de districtsevangelist Vis. Ook voor opziener Kamstra was dit blijkbaar een geweldig idee! Het valt voor hen te hopen dat hieraan een rechtsgeldig bestuursbesluit ten grondslag lag. Zulke snode plannen kunnen immers niet worden uitgevoerd buiten (een rechtsgeldige volmacht van) de districtsapostel om! Zou deze trouwens vooraf wel hebben geweten wat er zogenaamd in diens belang fijntjes was bekokstoofd? Of vond hij vanuit zijn slachtofferrol alles prima?

En wat gebeurt er vervolgens? Jawel hoor: de overige districtsvoorgangers gaan om! Zij verkwanselen hun statutaire bevoegdheden voor een schouderklopje van de gebroeders Klene, opziener Kamstra en de districtsevangelist Vis... En wat gebeurt er nog méér? Jawel hoor: de geadresseerden van het warme pleidooi voor de districtsapostel gaan óók om! Zij zullen nu in een chique restaurant vast de eregasten zijn wanneer aan de districtsapostel op feestelijke wijze ambtsrust wordt verleend. Dat er ondertussen door financieel wanbeheer miljoenen euro's aan ieders aandacht ontsnappen en verdwijnen als sneeuw voor de zon, dat is van latere zorg. "Dat zien wij met zijn allen wel 'na afloop van de rechtsgang'. En als wij er dan niet uitkomen, regelt de Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen het wel want districtsapostel Brinkmann en stamapostel Leber vonden het immers ook een goed idee toen wij zeiden dat het recht zijn beloop moet krijgen. Daar hadden zij óók het volste vertrouwen in." (...) Maar ja, nu ligt het verhaal tóch op straat en vast met méér details dan districtsapostel Brinkmann en stamapostel Leber van tevoren hoefden te weten! "Laten wij de jeugd nog maar eens op het hart binden niet naar kritische sites te surfen."

Nieuw-apostolisch Nederland werd aldus verdeeld in drie categorieën gelovigen: 1) degenen die alles mogen weten; 2) degenen die iets mogen weten; en 3) degenen die niets mogen weten van wat ertoe doet indien het om (dreigende) financiële verliezen gaat die in de miljoenen euro's lopen.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Vr 17 Dec 2010, 15:51", in de thread "(9) Een brief die meer vragen oproept dan antwoorden geeft!"
@all

Onbehoorlijk bestuur: schijnbaar kregen de vier briefschrijvers (Peter Klene, Hans Kamstra, Nico Klene en Ruud Vis) met hun schrijven op 21 februari 2010 vanuit Santpoort, dat naderhand op geen enkel punt werd gepreciseerd of herroepen, met een voor nieuw-apostolische gelovigen niet te missen impliciet beroep op ieders geloofsgehoorzaamheid het tevens kwalijk voor elkaar dat "de overige districtsvoorgangers", die vanuit het bestuursorgaan "de landelijke vergadering" (vgl. art. 4, lid 3 van de NAK-statuten) wel degelijk hadden moeten blijven mee-besturen, direct afhaakten op het onderhavige dossier! Hierna kreeg "the inner circle" vrij spel.

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: "Der Fall Rohn"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 16.30 uur]

Afbeelding Eigen foto: TjerkB

@all

Wie bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is dan toch "de mol" en heimelijk al jarenlang de persoon met het masker? Wie trok er werkelijk aan de touwtjes?

Groet,
TjerkB


P.S.Voor het laatste nieuws bij Glaubenskultur-Magazine - zie resp.:

Afbeelding
Bron: Premium-Artikel d.d. "22-09-2015" bij Glaubenskultur-Magazine

Afbeelding
Bron: Premium-Artikel d.d. "25-09-2015" bij Glaubenskultur-Magazine

Afbeelding
Bron: Premium-Artikel d.d. "27-09-2015" bij Glaubenskultur-Magazine
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Het dossier Rohn versus NAK”