De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Berichten over wat in het dagelijkse leven ons geloof raakt
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Ze bemoeien zich ook werkelijk overal mee...
Relationships
The PREPARE & ENRICH program is designed to assist couples who are looking to evaluate their current relationship: either in anticipation of marriage or to strengthen an existing marriage. The program is scientifically validated as a foundational program for premarital counselling, marriage enrichment, couples therapy, marriage mentoring and marriage education.

We are searching for couples interested in becoming certified facilitators that would guide interested couples through the process. For more information on this program, please contact your local apostle. You may also find additional information about the program at http://www.prepare-enrich.com.


Bron: http://www.nac-usa.org/connect/relationships.html
(...)


Uit: Bericht op "Zo 01 Nov 2015, 22:22" in de thread "De Woensdagavond dienst blijft"
Levi schreef:(...)
In Amerika neemt men het niet zo nauw met de huwelijkse voorwaarden.
Gevolg is dat er op iedere hoek van de straat wel een relatie expert zit.
Dr Phil is de bekendste therapeut die er flink garen bij spaart.

Voor $225 ben je een erkend mediator en kun je volgens de NAK norm
aan de slag om echtparen en stelletjes te begeleiden.
Lachende mediators en klanten begeleiden de informatie.

Binnen de NAK is er echter 1 levensgroot probleem: geheimhouding.
Zodra de lokale apostel of districtsvoorganger op de hoogte is van
eventuele relatieproblemen, ga je over de tong!

Waarom dit initiatief?
Waar men niet meer in staat is zielzorg te bieden, begeeft men zich op
het pad van aanverwante dienstverlening.

Het zou ook zo kunnen zijn dat als er een kerk wordt gesloten, het multi
functionele gebouw dan dienst doet als maatschappelijk centrum van waaruit
verschillende disciplines kunnen worden aangeboden.
Dat noemt men herbestemming van gebouwen.
Een expert hebben ze dan al in huis.

Wie het weet mag het zeggen.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 02 Nov 2015, 08:35" in de thread "De Woensdagavond dienst blijft"
@all

Alle middelen lijken te zijn geoorloofd... Alles onder het mom van zielzorg en niemand die zich ondertussen afvraagt of er geen grenzen te stellen zijn aan de macht van de gniffelende (narcistische) grootverdieners aan het format...
Redactie schreef:(...)
Het is navrant om in dit verband te moeten herinneren aan de oproep in 2006 van stamapostel Leber om voor iedere ziel te vechten. In eerste instantie kwam dit thema aan de orde tijdens een dienst voor ambtsdragers in Wiesbaden (zie onder), maar later tevens bij diverse andere gelegenheden, zoals op zondag 23 april 2006 in Karlsruhe toen aan districtsapostel Saur ambtsrust werd verleend:
 • NAKI nieuws

  Kerkdienst voor ambtsdragers in Wiesbaden: "Voor iedere ziel vechten"
  12.03.2006
  Wiesbaden. In een bijzondere kerkdienst voor alle ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Europa richtte Stamapostel Wilhelm leber zich tot zijn broeders met de woorden: "Laat ons voor iedere ziel vechten!" Deze opdracht werd aan de ambtsbroeders door de Stamapostel meegegeven.

  Er zijn ongeveer 30.000 ambtsdragers werkzaam in de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk. Op zondag 12 maart 2006, hield de kerkleider (Stamapostel Wilhelm Leber), een bijzondere kerkdienst. De vrouwen van de ambtsdragers waren hierbij uitgenodigd.

  De kerkdienst werd vanuit de kerkgemeente Wiesbaden naar 534 Europese gemeenten per satelliet uitgezonden. Ontvangstplaatsen in Albanië, Kosovo, Finland of Libanon waren evenals de "traditionele" gebieden in Europa aangesloten (van Engeland tot Spanje, van de Tjeschische Republiek tot Frankrijk). Stamapostel Wilhelm Leber nam als uitgangspunt voor deze dienst het woord uit Kolossers 2:1-2: "Want ik wil, dat gij weet, hoe groot een strijd ik heb om u, en om degenen, die te Laodicéa zijn, en allen, die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hunne harten vertroost worden, tezamen verbonden in liefde, tot allen rijkdom der volkomen zekerheid van inzicht, om te kennen de verborgenheid Gods, des Vaders, en van Christus."

  Drie doelen voor de werkzaamheden als ambtdrager in de kerk werden door de kerkleider hieruit gehaald: De harten moeten gesterkt en samengevoegd worden, de zekerheid en het begrip moeten groeien. Hij spoorde de medebroeders aan om voor iedere ziel in de gemeente te vechten: voor de jeugd, voor degenen die krtitisch zijn, voor de gecompliceerden, voor degenen die onder problemen gebukt gaan. De Districtsapostelen Armin Brinkmann (Nordrhein-Westfalen), Jean-Luc Schneider (Frankrijk), Wolfgang Nadolny (Berlijn, Brandenburg) und Karlheinz Schumacher (Noord-Duitsland) dienden mee.

  Na de kerkdienst las de internationale kerkleider een standpunt voor met betrekking tot het thema "huwelijk". Hij zei onder andere dat het onderhouden van een huwelijk een grote mate van verantwoordelijkheid vereist. Men moet echter ook onderkennen dat er een einde aan het huwelijk kan zijn, aldus de Stamapostel. Beide partners moeten in zulke gevallen met zielzorg begeleid worden.

  Bron: http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/13948/
Met leedwezen stellen wij vast dat er van dit thema sindsdien bitter weinig terecht is gekomen, niet in de laatste plaats ook in Nederland.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 23 Feb 2011, 20:05", in de thread "Deining in Duitsland over 'Kirchenverständnis' "
Terwijl de nieuw-apostolische kerkleiding volkomen incongruente zaken met elkaar op één lijn plaatst, worden nietsvermoedende gelovigen een sekte in gesleurd!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)
Ik dacht toen al meteen aan het nieuw-apostolische kerkbestuur want volgens allerhande forumberichten kan haar doen en laten worden getypeerd met termen als...
 1. verdeel- en heerspolitiek
 2. religieuze psychopathie
 3. psychische onderdrukking
 4. kadaverdiscipline
 5. machiavellisme
 6. intimidatie en manipulatie
 7. de arrogantie van de macht
 8. angstcultuur
 9. list en bedrog
Desondanks voelt slechts een enkeling onder de m.i. gebrainwashte aangesloten leden bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zich hierdoor aangesproken.

Hoe bedroevend het ook is om zulks te constateren of, erger nog, om het te moeten verdragen en er machteloos tegenover te staan; de veroorzakers van deze doffe ellende manifesteren zich als gewiekste machtspolitici, en hun sympathisanten lijden aan desinteresse, ze zijn beneveld door cognitieve dissonantie, of ze zijn naïef.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 04 Nov 2015, 09:43" in de thread "Der Fall Rohn"
@all

Het is met de inhoud van onze dialogen in de forumberichten destijds al snel een heel andere kant opgegaan dan ik het in elk geval ook mijzelf had toegewenst. Net als eerder al in Duitsland en Amerika overheerste allengs in menig bericht ieders verontwaardiging over oneerlijkheid en onoprechtheid (!) bij de "hoogste" dienaren.

De enorme vraagtekens die overal opkwamen omtrent de integriteit van invloedrijke bestuurders bij de internationale Nieuw-Apostolische Kerk gaven aan dat in de geloofspraktijk velen zich geen raad weten met allerhande statische toestanden die verbeteringen in het omgangsklimaat op de "kerkvloer" constant in de weg staan.

Dat verpestte in plaatselijke kerkgemeenten niet alleen de sfeer, maar geloofsgenoten, van wie sommigen de problematiek onder ogen wilden zien en anderen bij voorkeur niet, raakten ook emotioneel van elkaar vervreemd. Wanneer "hoge dienaren" op bezoek kwamen, werd in allerijl een gekunstelde vrolijkheid opgewekt...

Zo zit je op een gegeven moment in feite, zonder het in de gaten te hebben, al in een soort van "gouden kooi" want linksom of rechtsom moet alles gaan zoals de "hoogste" dienaren het willen. Het maakt ze niks uit als dat toevallig iemand de kraag kost. Sterker nog, al vertrekken er duizenden; ze blijven hun zin doordrukken.

Is dat (naar lied 117, NAK-gezangboek) "Zíjn werk, waarin wij staan"? Welnee...
Zie verder op het voormalige Forum van Bauke Moesker het bericht op "Do 21 Jun 2012, 12:00", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?". Zeer informatief!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

TjerkB schreef:(...)

(...)
Ik was aan het
sterven in de politiek.
Mijn eigenheid ver-
dampte. De twinkeling
in mijn ogen ver-
dween. Ik zei ingestu-
deerde zinnen en
fietste door de stad
zonder te zingen.

Het is het grootste
raadsel van mijn kort-
stondige politieke car-
rière. Hoe kon ik me-
zelf zo verliezen in de
politiek? Hoe bewaak
je het evenwicht tus-
sen wat je vanuit je
missie wilt doen en
wat je positie van je
verlangt? En wanneer
besluit je dat het ge-
noeg is geweest en je
beter kunt opstappen?


Bron: De Volkskrant, woensdag 4 november 2015, Ten Eerste/pagina
Is dat geen eye-opener?

(...)


Uit: Bericht op "Wo 04 Nov 2015, 10:33" in de thread ""Der Fall Rohn""
@all

Het frappeerde mij dat hier even goed het volgende had kunnen staan:
 • Ik was aan het
  sterven in de kerk.
  Mijn eigenheid ver-
  dampte. De twinkeling
  in mijn ogen ver-
  dween. Ik zei ingestu-
  deerde zinnen en
  fietste door de stad
  zonder te zingen.

  Het is het grootste
  raadsel van mijn kort-
  stondige politieke car-
  rière. Hoe kon ik me-
  zelf zo verliezen in de
  kerk? Hoe bewaak
  je het evenwicht tus-
  sen wat je vanuit je
  missie wilt doen en
  wat je positie van je
  verlangt? En wanneer
  besluit je dat het ge-
  noeg is geweest en je
  beter kunt opstappen?
Ter verduidelijking nog het onderstaande:
BakEenEi schreef:(...)
Kerkbestuurders die zelf niet eerst waarmaken wat zij anderen voorhouden c.q. laten voorhouden, zijn bedriegers en in Zijn werk minder dan "onnutte dienstknechten". Wie bovendien zogenaamd namens God gezag afdwingt om zich vervolgens naar eigen believen te goed te doen aan offergaven, is een oplichter. Dan kun je met deze offergaven wel een fraai boekwerkje uitgeven met als opdruk "catechismus"; maar dat zegt níets!

Meer dan ooit is het in de Nieuw-Apostolische Kerk momenteel de bedoeling dat kerkelijke ambtsdragers zich vereenzelvigen met wat het internationale bestuur propageert op het gebied van de geloofsleer. Wie kans ziet om die doelgroep steeds een hoofdstuk voor te blijven, krijgt gewoon medelijden met bazelende zegenaars die zichtbaar moeite doen om zo onopvallend mogelijk na te praten wat ze gedurig wordt voorgezegd.

Dat hele fenomeen bevestigt nog eens dat "deze kerk existeert bij de gratie van onwetenden"! Wat uiteraard in toenemende mate hierdoor het geval zal zijn is, dat er een tweedeling ontstaat tussen echte mensen en bij wijze van spreken klonen van typetjes, afkomstig van een tekentafel. Je zult maar zo'n typetje willen spelen. Je zult er maar mee van doen krijgen, of erger: je zult je leven maar met zo'n marionet moeten delen.

(...)


Uit: Mijn bericht op het forum van Bauke Moesker op "Do 11 Jul 2013, 17:01" in de thread “Versöhnung jetzt!”
Zie ook het bericht op "Ma 20 Jan 2014, 14:15" in de thread "Geen woorden maar daden"
Redactie schreef:(...)
Toen er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland een belangenverstrengeling ontstond en er vervolgens bij de commerciële projectontwikkeling problemen rezen, had stamapostel Leber dienen te besluiten tot het instellen van interim-management. Niet gehinderd door al te veel kennis en inzicht zag hij daarvan willens en wetens op voorhand af. Op zijn minst had het bestuur tijdelijk moeten worden aangevuld met enkele onafhankelijke vakdeskundigen. Doordat de "ambtelijke top" in de internationale Nieuw-Apostolische Kerk hierbij in gebreke bleef, hebben diverse verschijnselen welke al overtuigend wezen op financieel wanbeheer en onbehoorlijk bestuur zelfs nog kunnen escaleren. Tot overmaat van ramp doch zuiver ingevolge de verplichtende nieuw-apostolische gezagsstructuren zijn de verantwoordelijken ook nog allen "hoge dienaren".

Nu de betreffende "hoge dienaren", ondertussen zorgelijk vervuld van eigenwaan, rücksichtslos doorgaan met wanpresteren, en zij, bijgestaan door advocaten, accountants en andere adviseurs venijnig uithalen naar vragenstellers terwijl hun zegenende handelingen vanzelf allang ieder doel missen, nadert voor betrokkenen ontegenzeglijk het spreekwoordelijke uur der waarheid waarin het met deze onvoorstelbare gekte afgelopen zal zijn. Niemand heeft het uiteraard zo willen hebben, dat dit Forum een platform werd voor verontruste gemeenteleden bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Sommigen die de problemen zagen, aarzelden niet om ze aan te kaarten bij degenen die erover gaan. Toen dat niet hielp, en ook de districtsvoorgangers niet wilden ingrijpen, restte er geen andere mogelijkheid dan de wantoestanden (!) hier uitgebreid te beschrijven.

De publicaties die er zodoende "op het Internet" verschenen, zetten kwaad bloed. Het gebeurt zeker allemaal uit wrok, zo wilden anonieme boze tongen wel laten doorschemeren, zich er kennelijk geen rekenschap van gevende dat er dan "in de media" heus wel andere wegen te bewandelen waren geweest. Terwijl ik mij in de details verdiepte en ze beschreef, bleef ik hopen op de weldenkendheid van broeders en zusters die gaandeweg doordrongen zouden geraken van het belang om in de beslissende ogenblikken, die nu bijna grijpbaar worden, "het verschil" te willen maken. Het zal toch niet zo zijn, dat straks een ieder zich verschuilt achter een ongelofelijk slap excuus als "Wir haben es nicht gewußt!" Waarom stellen partners van dienaren aan hun echtgenoten toch geen indringende vragen, en waarom laten hun whizzkids het er toch bij zitten?!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 19 Dec 2011, 18:01", in de thread "OPEN BRIEF aan leden Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland"
Zie tevens het bericht op "Ma 18 Mei 2015, 14:58" in de thread "Der Fall Rohn"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

@all

Stel, het is je duidelijk: inderdaad voel ik mij gevangen in zo'n door gekunstelde hiërarchische gezagsverhoudingen zorgelijk ontspoord religieus bestuursbestel. Hoe vind je dan -zonder ook het geloof aan de wilgen te hangen- je gemoedsrust en je vrijheid terug?

Ikzelf ben er altijd vanuit gegaan dat sinds het Evangelie van Jezus Christus tot stand kwam, onmogelijk -op gezag van kerkleiders- de toelatingseisen voor het hemelrijk verzwaard kunnen zijn. Met andere woorden: waarom zou ik bij elke herziene uitgave van een catechismus opeens een ander geloof moeten aannemen?

Daar kwam nog bij dat het mij opviel dat juist een aantal hooggeplaatsten in de kerk waar ik lid van was, klaarblijkelijk geen boodschap heeft aan wat voor mij de kern is van het Evangelie, namelijk:
 • [34] Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. [35] Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: [36] ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. [40] Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
  Uit: Matteüs 22 (NBV)
Verder denk ik dat vooral ook het volgende ertoe doet:
 • Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’
  Uit: Matteüs 12: 50 (NBV)
In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt volgens mij ten onrechte gesteld dat wie gedoopt is en verzegeld een kind van God is en andersdenkenden hooguit christenen. Ook ben ik het oneens met de spraakverwarring die in deze kerk her-uitgevonden werd, bijvoorbeeld door onder zowel dienaren als zegenaars uitsluitend kerkelijke ambtsdragers te willen verstaan. Vreselijk vind ik dat. Nog kwalijker wordt het als ik naga hoe "hoge(re)" "dienaren" binnen de organisatie nagenoeg alle macht naar zich toetrokken. Logisch eigenlijk dat men nu daarmee hopeloos vastloopt. Elke schoenmaker had gewoon in alle bescheidenheid bij zijn eigen leest moeten blijven.

Daarnaast is het natuurlijk bizar als leidinggevenden en bestuurders geneigd (ideologisch geprogrammeerd) zijn om wel zichzelf volkomen serieus te nemen maar niet tevens anderen. Alle macht en invloed binnen deze organisatie is voorbehouden aan "de kring der dienaren" en daar meent men ook de wijsheid in pacht te hebben. Wie dat niet met de meeste hoogachting eerbiedigt, wordt geminacht. En wie geen genoegen neemt met een ontwijkend antwoord op een brandende vraag, wordt weggepest. En voor werknemers, die niet onder alle omstandigheden loyaal zijn aan hun "zegenaars", mag een persoonlijk faillissement worden aangevraagd!

In zo'n (gouden) kooi wil je toch niet vrijwillig opgesloten blijven?!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

@all

Is het niet feitelijk absurd dat de nieuw-apostolische kerkleiding het nu al jarenlang laat voorkomen alsof haar eigen doen en laten nimmer ter discussie kan staan?

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

@all

Het onbeantwoord laten van brandende vragen vormt natuurlijk een bron van ongenoegen. Als ik bij iemand een probleem aankaart, draag ik meestal direct ook een oplossing aan, maar hoogst onaangenaam wordt het indien leidinggevenden voor hun eigen verantwoordelijkheden weglopen en zij vragenstellers bestempelen als zeurpieten. Spijtig genoeg is dit bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland eerder de regel dan een uitzondering. Tekenend voor deze ongewenste situatie is uiteraard hoe men nu al jarenlang omgaat met vragen en opmerkingen over financieel wanbeheer door bestuurlijke blunders bij projecten in Arnhem en op Bonaire.

Het zijn nota bene de regels die de bestuurders voor zichzelf hebben opgesteld, waaraan zij worden herinnerd. Immers, de aangesloten leden staan overal buiten. Ik vind dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor alle belanghebbenden transparant moet zijn in haar financiële verantwoording. Bij het kerkgenootschap de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland blijkt helaas het absolute tegendeel het geval te zijn. Als een vraag niet wordt beantwoord, blijft deze uiteraard openstaan:
WebTeam schreef:[Bijgewerkt: 16.00 uur]
WebTeam schreef:(...)
Blijkbaar heeft de "nieuw-apostolische Heilige Geest" maling aan de statuten:
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
Toen wisten wij het voor de volle 100% zeker: óók deze man is corrupt!

(...)


Uit: Bericht door Het WebTeam op "Ma 03 Dec 2012, 11:35" in deze thread
@all

Uiteraard heeft ook districtsapostel Brinkmann maling aan deze statuten bij de "Neuapostolische Kirche Nordrhein-Westfalen K.d.ö.R." want eigenmachtig gaf hij daar in december 2007 in één keer 10 miljoen euro uit in plaats van maximaal € 500.000:
Redactie schreef:(...)
 • Artikel 6 : Der Landesvorstand
 • Der Landesvorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern: dem Bezirksapostel (Kirchenpräsidenten) als Vorsitzenden sowie den Aposteln und Bischöfen des Kirchengebietes der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen. Soweit die Mindestzahl von drei Mitgliedern nicht erreicht ist, beruft der Bezirksapostel dementsprechend weitere Amtsträger aus der Landesversammlung in den Landesvorstand.
 • Die Mitglieder des Landesvorstandes tragen gemeinsam die Verantwortung für die administrative Leitung der Kirche. Der Landesvorstand entscheidet insbesondere in folgenden Angelegenheiten:
  • Genehmigung des Budgets für das kommende Haushaltsjahr
  • Beschlussfassung über Investitionen und Eingehung von Verbindlichkeiten mit einem Gesamtaufwand von mehr als EURO 500.000,00 im Einzelfall
  • Feststellung des Jahresabschlusses
  • Entscheidung über Kirchenausschlüsse
  • Angelegenheiten, die der Bezirksapostel zur Entscheidung vorgelegt hat.
 • Der Bezirksapostel ist alleinvertretungsberechtigt; er vertritt die Kirche gerichtlich und aussergerichtlich. Er kann zur Erfüllung seiner Aufgaben jederzeit Vertreter beauftragen, Vollmachten erteilen und widerrufen.
 • Der Landesvorstand wird vom Bezirksapostel einberufen. Er tagt mindestens einmal jährlich und darüber hinaus bei Bedarf beziehungsweise wenn 1/3 seiner Mitglieder dieses schriftlich beim Bezirksapostel beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend oder gültig vertreten sind. Jedes Mitglied des Landesvorstandes kann ein anderes, der Bezirksapostel auch mehrere andere Mitglieder, jedoch höchstens 1/3 aller Mitglieder, mit schriftlicher Vollmacht vertreten.
 • Beschlüsse des Landesvorstandes werden mit ¾-Mehrheit der Stimmen der anwesenden und gültig vertretenen Mitglieder gefasst.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Za 18 Feb 2012, 16:45" in de thread "Verfassung der Neuapostolischen Kirche Nordrhein-Westfalen"
Voorts "het machtige groepje" rond de nep-Raad van Toezicht, onder wie apostel Peter Klene, dat bij schrijven "Santpoort, 21 februari 2010" de statuten eigenmachtig met voeten trad:
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 7 De landelijke vergadering

1. De landelijke vergadering bestaat uit de leden van het bestuur en de districtsvoorgangers van het kerkgebied van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.

2. Voorzitter van de landelijke vergadering is de Districts
apostel of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.

3. De landelijke vergadering heeft het recht en de taak te beraadslagen over voorstellen en verzoeken met betrekking tot de kerkelijke arbeid en deze voor verdere verwerking voor te leggen aan het bestuur. Voorts berusten bij haar de volgende taken:

a. besluitvorming over de jaarrekening en het verlenen van décharge aan het bestuur;

b. het aanstellen van een accountant voor het controleren van de jaarrekening;

c. het wijzigen van de statuten en besluitvorming over het wijzigen van de rechtsvorm van de kerk;

d. besluitvorming over ontbinding van de kerk.

4. De landelijke vergadering wordt door de Districtsapostel bijeengeroepen. De landelijke vergadering vergadert tenminste éénmaal per jaar en overigens naar behoefte respectievelijk wanneer een derde van de leden daarom schriftelijk verzoekt. 
De landelijke vergadering heeft beslissingsbevoegdheid indien tenminste twee derde van haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ieder lid van de landelijke vergadering kan één ander lid, de Districtsapostel meer dan één, doch ten hoogste een derde van het totaal aantal leden van de landelijke vergadering ter vergadering vertegenwoordigen. De in de voorgaande volzin bedoelde volmachten moeten schriftelijk zijn verleend. Bij de besluitvorming en décharge volgens lid 3 sub a hebben de leden van het bestuur geen stemrecht, ook niet indien zij tevens districtsvoorganger zijn.
 De besluitvorming geschiedt, tenzij in deze statuten anders vermeld, met meerderheid van stemmen.


5. Voor statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of ontbinding van de kerk is een drie/vierde meerderheid aan stemmen van aanwezige dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigde leden nodig, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) wijziging van de statuten;

b) wijzigen van de rechtsvorm der kerk;

c) ontbinding der kerk.


6. Besluiten over statutenwijziging, wijziging van de rechtsvorm of opheffing van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland hebben voor hun rechtsgeldigheid de schriftelijke toestemming van de Stamapostel nodig. Wordt deze toestemming niet binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de notulen van de landelijke vergadering schriftelijk verleend, zo geldt zij als geweigerd.
(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
In dat verband zijn vanzelfsprekend tevens de gezamenlijke districtsvoorgangers bij de Nieuw-Apostollische Kerk in Nederland corrupt, die zich dat tot op heden laten welgevallen!

Verder hebben inmiddels alle kerkelijke ambtsdragers, die niet dóórhebben dat de bovenbedoelde misstanden zich niet verdragen met artikel 2 in diezelfde statuten, op zijn zachtst gezegd de schijn tegen zich:
(...)
Artikel 2 Doelstelling

1. De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft tot doel het woord en de ordeningen van God aan alle mensen te verkondigen, de sacramenten toe te dienen en de zegenhandelingen uit te voeren die zij noodzakelijk acht.
 De kerk verzorgt haar gelovigen en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomstig haar geloofsbelijdenis. Dit geschiedt in het bijzonder in de vorm van regelmatig gehouden kerkdiensten, gewetensvolle zielszorg en een door de geest van naastenliefde gedragen maatschappelijke zorg.Uit: Bericht door Redactie op "Ma 15 Nov 2010, 22:11" in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers".
Met name de verantwoordelijke "dienaren" in de kerkgemeente Arnhem mogen zich dat nu eindelijk wel eens persoonlijk aantrekken. (...) Dit kerkgenootschap bevindt zich mede door uw toedoen op een hellend vlak!!

Kortom...

Het lijkt nergens naar dat, sinds broeder Ronald Rohn herhaaldelijk bij "(hogere) verantwoordelijke leidinggevenden" alarm (!) sloeg, uiteindelijk iedereen wegkijkt. Dat duidt op kadaverdiscipline en op klassenjustitie!!

Hier is overduidelijk sprake van een "gebrek aan governance", en dat zal zich ongetwijfeld wreken. Zeg achteraf niet dat wij onze burgerplicht hebben verzaakt om in deze alarmerende situatie de noodklok te luiden...

De hierna vermelde forumbijdragen in de thread "Achtergrondinformatie Nieuw-Apostolische Kerk" gaan nader in op de verdorven "bedrijfscultuur" bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland:
1) "In het ontdekkend licht van Zijn genade..."; 2) "Situatieschets"; 3) "Ontstellend"; 4) "Bevrijding"; 5) "Naschrift".

Zie verder het bericht door Het WebTeam op "Za 24 Nov 2012, 15:01" in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!". Laat de laatste overgebleven nuchtere bestuurder hier toch de noodtoestand afkondigen!!

Door dit corruptieschandaal is er in deze kerk een ongekende vertrouwenscrisis ontstaan. Het betreft een gezwel dat sinds de zomer van 2008 dramatisch voortwoekert. Onze berichtgeving is een manifest tegen het gecamoufleerde geestelijke geweld dat hierbij steeds meer slachtoffers maakt. Bovendien vrezen wij -op grond van diverse signalen welke dat vermoeden versterken- dat het kerkbestuur handelt in flagrante strijd met haar verplichtingen in het licht van de aanwijzing van het kerkgenootschap als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het WebTeam


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 03 Dec 2012, 13:26", in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012"
Let wel: toen het bovenstaande bericht werd geschreven, op 3 december 2012, had het kerkbestuur al ruim twee jaar lang halsstarrig elk commentaar geweigerd. Kennelijk had men ook helemaal geen oog voor de reputatieschade die er ontstond want negatieve berichtgeving via het Internet blijft natuurlijk niet onopgemerkt.

Veel eerder al was in Duitsland en Amerika de kerk op allerlei manieren negatief in het nieuws gekomen. De kerkleiding reageerde hierop, enerzijds door eindelijk toe te werken naar de totstandkoming van een catechismus en anderzijds met een futuristisch mediabeleid in combinatie met spraakmakende grote evenementen. Dat moet het internationale kerkbestuur de laatste vijftien jaar tientallen miljoenen Euro's hebben gekost maar geldgebrek bij dit kerkgenootschap is er allerminst.

Het viel op dat alle inspanningen waren gericht op een blijkbaar beoogd charmeoffensief, terwijl men wegkeek van knelpunten in de actualiteit. Hierdoor verloor de kerkleiding voeling met "de basis", ook omdat er zelden of nooit iets wordt gedaan met creatieve ideeën van individuele gelovigen. Bij dit kerkgenootschap worden gemeenteleden door bestuurders überhaupt niet geraadpleegd... In vragenstellers ziet men lastposten. Kortom, het apostolaat in deze kerk vestigde een dictatuur.

Door die "sterk directieve manier van leidinggeven" met in het voortraject een enorme stroperigheid loopt men achter de feiten en ontwikkelingen aan of juist erop vooruit. Dit leidde tot een tweedeling onder de gelovigen. Zwart-wit gesteld: horigen tegenover lijfeigenen. Het beleid communiceert dus amper met de doelgroep.

Wat staat je dan als individuele gelovige te doen? Mijn advies zou zijn: kijk buiten de interne publicaties om (!) eens naar de geschiedenis van dit kerkgenootschap.

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door Levi »

@Tjerk,
Tekenend voor deze ongewenste situatie is uiteraard hoe men nu al jarenlang omgaat met vragen en opmerkingen over financieel wanbeheer door bestuurlijke blunders bij projecten in Arnhem en op Bonaire.
Ik heb begrepen dat voormalig oudste MvS, woorddiensten houdt op Bonaire!
Doodleuk staat de man op de foto op de familiedag in Curacao en wordt zelfs gevraagd mee te dienen.
Eerst de kluit belazeren en vervolgens wordt alles met de mantel der liefde bedekt!

Wat heeft zich op de achtergrond afgespeeld?

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

@Levi

Misschien heeft betrokkene er met succes op gewezen hoe eerder genade voor recht werd verleend aan prominenten als stamapostel Johann Gottfried Bischoff c.s., de districtsoudste Frank Zisowski, apostel Dewan Chowdhury, de districtsapostelen De Bruijn en Brinkmann, apostel Peter Klene c.s., en aan al hun sympathisanten.

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
BakEenEi schreef:(...)
Het is allemaal te gek om los te lopen. Bij de nieuw-apostolische kerkleiding staat ogenschijnlijk maar één ding hoog in het vaandel: "Hier keurt de slager zijn eigen vlees!" Ik vind het onbegrijpelijk dat plaatselijke dienaren, voorgangers en ook gemeenteleden daar ondertussen niet tegen in verzet komen. "Verjaag de farao uit uw hoofd!", zou ik ieder willen toeroepen. Het is volstrekt onverantwoordelijk om de kerkleiding, die zelfs niet in staat is om de nog dagelijks verder oplopende verliezen te stoppen, tegemoet te komen in haar wens de zaken net zo lang op hun beloop te laten en overal het zwijgen toe te doen totdat bodemprocedures en wat dies meer zij doorlopen zijn. Men moet -in afwachting van wat de betreffende rechtszaken opleveren- zélf worden geschorst! Maar ja, in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) gaan betrokkenen daar zelf over! Daarom is het zo ongelofelijk kwalijk dat de districtsvoorgangers vorig jaar aan het bestuur decharge hebben verleend voor de jaarrekening 2009. Dezen hadden die goedkeuring pertinent níet mogen geven. Nogmaals: "Verjaag de farao uit uw hoofd!" Wie als "hogere verantwoordelijke leidinggevende" (zoals het in de "Leidraad dienen en leiding geven" zo prachtig en indrukwekkend wordt omschreven) onder de gegeven omstandigheden verwijtbaar (!) nalatig blijft, haalt zich de grootst mogelijke doffe ellende op de hals. Het is er de hoogste tijd voor geworden dat familieleden van "hoge dienaren" eindelijk maar eens hun eigen verantwoordelijkheid nemen door hun ondoordachte gedoogsteun op te schorten. Werkelijk: dit alles pakt faliekant verkeerd uit... Andermaal: "Verjaag de farao uit uw hoofd!" Soit!

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 07 Feb 2011, 11:12", in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

BakEenEi schreef:(...)
Men moet -in afwachting van wat de betreffende rechtszaken opleveren- zélf worden geschorst! Maar ja, in de Nieuw-Apostolische Kerk (in Nederland) gaan betrokkenen daar zelf over! Daarom is het zo ongelofelijk kwalijk dat de districtsvoorgangers vorig jaar aan het bestuur decharge hebben verleend voor de jaarrekening 2009. Dezen hadden die goedkeuring pertinent níet mogen geven.

(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 07 Feb 2011, 11:12", in de thread "Actuele stand zaken mbt ledenaantallen NAK NL"
@all

Wat er mis is bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, is, dat slechts enkele bestuurders het compleet voor het zeggen hebben. Voor zover "onderdanen" in de bestuurlijke organisatie soms nog een tegengeluid kunnen afgeven, gebeurt dit meestal niet want men is bang bij de vermeende "zegenaar(s)" in ongenade te vallen.

Inderdaad is het een ervaringsfeit dat op de kerkvloer in de regel snel de dagen zijn geteld van degenen die, hoe goed bedoeld ook, net iets te "stevig meedenken". Op bestuursniveau moet hiermee nog veel sterker rekening worden gehouden. Serieuze tegenspraak van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" (terminologie ontleend aan de "Leidraad dienen en leiding geven") wordt NIET geduld. Iedereen zal altijd overal in moeten berusten. Alles wisselt op de wenken van de "apostelen".

Voor het juiste begrip: het handelt nu dus niet over de eventuele kleur van het toiletpapier in een kerkgebouw. Echter:
BakEenEi schreef:(...)
Wat in de praktijk bijzonder lastig kan zijn om binnen de Nieuw-Apostolische Kerk uit elkaar te houden, is:
 • zielzorg in de zin van "Weid mijn lammeren" en "Hoed mijn schapen" (zie onder)...
  • 15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

   Uit: Johannes 21 (NBV)
  ... uitgaande van
  • 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

   Uit: Filippenzen 2 (NBV)
  ... doch rekening houdend met
  • Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

   Uit: 2 Korintiërs 1: 24 (NBV)
  ... en volledig (!) daarnaast - omdat het van een totáál andere orde is:
 • het ontketenen van allerhande "bedrijfsactiviteiten", waarbij te denken valt aan

  - het organiseren van de bouw van een kerk
  - het onderhandelen met autodealers, reisbureaus of met journalisten van (massa)media
  - de inrichting van kantoren en het in dienst nemen van (kantoor)personeel
  - het oprichten van een kerkgenootschap en de benoeming van bestuursleden
  - het opstarten van een ledenadministratie
  - het toevoegen van geloofsregels en -voorschriften aan het evangelie van Jezus Christus
  - het uitgeven van offerontvangsten aan rechtszaken voor privé-aangelegenheden
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "ma 04 jul 2011, 16:47" in de thread "NIET NAVOLGEN STAMAPOSTEL...IS VERLOREN".
Zie aldaar tevens het bericht op "Vr 05 Aug 2011, 14:11" in de thread "Tenzij..."
Zie ook het bericht op "Zo 22 Feb 2015, 14:38" in de thread "Der Fall Rohn"
Nooit heb ik kunnen begrijpen dat het aan een kleine geestelijke elite voorbehouden moest blijven om op alle denkbare terreinen autoritair de dienst uit te maken:
BakEenEi schreef:(...)
Om alvast de oneigenlijke hiërarchische (bestuurlijke) verhoudingen onder "Gods medearbeiders" af te schaffen, is er nog niet eens een statutenwijziging nodig! Toereikend zijn: oprechte bedoelingen. Zodra daarmee de belangrijkste stap is gezet, kunnen ook andere verbeterpunten worden aangepakt. Voor het overige...
Redactie schreef:(...)
Een kerkgenootschap is niet meer dan een facilitair bedrijf dat gelovigen voorziet van een dak boven het hoofd, al kun je er natuurlijk een gezelligheidsvereniging en/of een beleggersclub en/of een liefdadigheidsinstelling van maken. Kinderen Gods zijn aan elkaar gelijkwaardig terwijl de opvoeding door de werkzaamheid van de Heilige Geest kan worden overlaten aan onze hemelse Vader die bij een ieder van hen het hart aanziet. Wie zich in Zijn werk -ondanks zielzorg in een kerk- niet veilig voelt in Jezus' armen, wordt in geestelijk opzicht emotioneel verwaarloosd! Spijtig genoeg is dit in de Nieuw-Apostolische Kerk aan de orde van de dag doordat bazen en bovenbazen in de organisatie zich als kille zakenlieden zijn gaan gedragen die niet open kaart spelen en vooral hun eigen gang gaan. Dienaren op Zijn akkerwerk -waarbij overigens geen rekening behoeft te worden gehouden met het verschijnsel van echelonnering- mogen naast elkaar (!) helpers zijn aan Christus' plaats. Wie het best bakstenen, dakpannen en andere bouwmaterialen kan inkopen om vervolgens een kerk te bouwen, mag de vinger opsteken en dan zal het ook daarmee wel in orde komen...

(...)


Uit: Bericht door Redactie op "Zo 22 Mei 2011, 19:36" in de thread "Levensbeschrijving Dap. Brinkmann".
Bestuursfuncties vereisen professionaliteit. Geen (stiekeme) "belangenverstrengeling" meer want dat is pas vragen om moeilijkheden. Een zuivere intentie en transparantie in de organisatie dwingen respect af. Synergie!

Terugkomend op het dossier met betrekking tot de "Boodschap van stamapostel Johann Gottfried Bischoff"; als het bij de kerkleiding aanstonds opnieuw ontbreekt aan de moed om slachtoffers van ambtelijke willekeur en geestelijk geweld alsnog respectvol te bejegenen, ligt de geloofwaardigheid van het elitaire nieuw-apostolische kerkbestuur voorgoed aan diggelen. Dan hebben we hier definitief van doen met een gevaarlijke sekte.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Wo 20 Nov 2013, 22:07" in de thread "Lafhartige 'verklaring' van Betonkopf Wilhelm Leber" op het forum van Bauke Moesker
Zie ook het bericht op "Do 05 Dec 2013, 10:13" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Bij alle grote drama's in de nieuw-apostolische kerkgeschiedenis ging eerst en vooral de aandacht uit naar het behoud van macht en aanzien van de kerkleiding. Slachtoffers die aan onhebbelijkheden van "hoge(re)" "dienaren" ten prooi vielen, werden steevast aan hun lot overgelaten:
BakEenEi schreef:
BakEenEi schreef:(...)
Fouten van hooggeplaatsten zullen tot bijna elke prijs met alle beschikbare middelen, waaronder de mantel der liefde, worden toegedekt. Een "gewone broeder of zuster" daarentegen zal men nog een zetje meegeven, zodat alle Levieten die vervolgens de greppel passeren waarin betrokkene moest verdwijnen, er geen aanstoot aan nemen.

(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "vr 28 jan 2011, 19:40" in de thread "Elders gelezen... "
@all

Was het maar een aantijging, heb ikzelf vaak gedacht wanneer ik terug las wat ik -zoals hierboven- had geschreven. Was het maar NIET wáár. Was ik maar gewoon een moment, wat mij betreft uit wrok of zo, uit mijn slof geschoten. Had ik het allemaal maar gedroomd, enzovoort.

Groet,
BakEenEi


Bron: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Wo 16 Nov 2011, 08:45", in de thread "Hooguit weten wij wat wij kunnen weten!"
Zie ook het bericht op "Ma 26 Okt 2015, 17:54" in de thread "Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!"
Een jaar of 10 geleden, toen stamapostel Wilhelm Leber aantrad, had het er even alle schijn van dat er in de Nieuw-Apostolische Kerk hervormingen te realiseren zouden zijn. Spijtig genoeg liep alles uit op "een ruk naar rechts":
WebTeam schreef:(...)
Het moet uiteindelijk een soort van 7-stappenplan zijn geweest dat stamapostel Dr. Wilhelm Leber uitgevoerd heeft willen zien voordat aan hem in het NAK-jubileumjaar 2013 "op feestelijke wijze" ambtsrust zou worden verleend. Wat moest er namelijk -in de verborgen agenda- worden veiliggesteld?
 1. de nagedachtenis aan stamapostel J.G. Bischoff en diens omstreden Boodschap
 2. de "Heilsnotwendigkeit" van het nieuw-apostolische apostelambt
 3. de volmachten, verbonden aan het nieuw-apostolische ambt van stamapostel
 4. de pennevruchten van districtsapostel Karl Weinmann** en daarmee 1863 als startjaar van "de nieuwe ordening"
 5. de geloofsgehoorzaamheid (lees: de kadaverdiscipline) ingevolge de hiërarchische opzet van de organisatie
 6. het exclusivisme van de nieuw-apostolische geloofsleer (oecumenische betrekkingen dus slechts pro forma)
 7. het combi-leiderschap van "hoge dienaren" (zakendoen en zielzorg)
Het schijnt de "Betonkopf" in kwestie nog te lukken ook... Iedereen heeft straks het nakijken, inclusief de God van Abraham, Isaak en Jakob.


** Zie pagina 380 van het manuscript "Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche (update 03. Feb. 2013)" van Rudolf Stiegelmeyr. Klik >> HIER << om het te downloaden.

(...)


Bron: Bericht door WebTeam op "Do 18 Okt 2012, 18:40" in de thread "Leber -provocateur pur sang- acteert op 4 december 2012".
Zie op het voormalige Forum van Bauke Moesker ook het bericht op "Za 27 Okt 2012, 14:33" in de thread "Heersers in de kerk (7): De nieuw-apostolische gedragscode"
Zie ook het bericht op "Za 13 Dec 2014, 14:55" in de thread "Mislukte reorganisatie bij Bischoff-Verlag".
Zie verder op het voormalige Forum van Bauke Moesker de thread "Kerkleiding dicteert vernieuwd totaalconcept". Al werd de geloofsleer intussen uitgewerkt in een catechismus en werd deze in meerdere vertalingen wereldwijd ingevoerd; de huidige stamapostel, sinds 2013 is dat Jean-Luc Schneider, schijnt in te zien dat niet in elk werelddeel, enkel en alleen omwille van de voorheen tot elke prijs gekoesterde "eenheid", dezelfde nieuw-apostolische geloofspraktijk kan worden nagestreefd. Zonder dat er in de publicaties vanuit de kerk al veel over wordt gezegd, zie ik nu namelijk belangrijke verschillen ontstaan bij de inrichting van het gemeenteleven. Zie bijvoorbeeld de thread "De Woensdagavond dienst blijft", waarin naar voren komt dat het er in Amerika intussen heel anders aan toe gaat op de woensdagavond.

Wat echter door alle verwarring uit het oog kan worden verloren, is, dat het Evangelie van Jezus Christus geenszins voorziet in welk religieus machtsbestel dan ook:
BakEenEi schreef:(...)
Onrust
« Antwoord #7 Gepost op: 28-08-2007, 19:52:48 »

@all

(...)
Welnu, als dan Liefde, de liefde des Vaders overblijft; wáárom is dát dan niet ieders toetssteen? Is het liefdevol om de zeggenschap over alles naar je toe te trekken? Is het liefdevol om geen orde te scheppen in de chaos? Is het liefdevol om een andere kant op te kijken wanneer een naaste gewond langs de kant van de geloofsweg ligt? Is het liefdevol om ten koste van anderen niet aan je eigen tekortkomingen te werken? Is het liefdevol om aan mooie woorden geen daden te verbinden? Is het liefdevol om je te storen aan de wanhoop van degenen die jíj ergert? Is het liefdevol om de barricaden te verafschuwen die slachtoffers beklimmen?
 • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
  Uit: Jakobus 5: 16
Het zou niet verkeerd zijn als in de Nieuw-Apostolische Kerk het besef herleeft dat je ook onder een hagenpreek zalig kunt worden. Het zit hem namelijk niet in 2.000 jaar schriftgeleerdheid. Niet voor niets liet Friedrich Nietzsche (1844-1900) optekenen dat hij wel christen had willen zijn, als die er maar verloster uitzagen! Zonder onvoorwaardelijke naastenliefde verzandt men in futiliteiten, in uitspraken "voor de Bühne", in haat en nijd. Word streetwise, en je ziet de smoking gun!

Mvg,
JP
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Za 30 Okt 2010, 20:57", in de thread "Nieuw-apostolische bedrijfsvoering"
Zie ook het bericht op "Vr 30 Okt 2015, 21:16" in de thread "De Woensdagavond dienst blijft"
Met andere woorden: wat hebben christenen te zoeken bij een gouden kalf, of in een (gouden) kooi?

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2803
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: De nieuw-apostolische "Gouden Kooi"

Bericht door TjerkB »

[Bijgewerkt: 21.00 uur]


@all

Wat ik in de Nieuw-Apostolische Kerk door de jaren heen ook navroeg, aankaartte, opmerkte of uiteenzette en hoezeer ik daarvoor onder eerbiediging van "de geordende weg" mijn best ook deed, in de kinderlijke verwachting dat de "Godsgezanten" ongetwijfeld serieus zouden omgaan met zielzorg; men had de liefde niet (vgl. 1 Kor. 13). Echter, doordat ik van kindsbeen af in deze kerk ben opgegroeid, heb ik er al met al wel zo'n 20 jaar over gedaan om dat uiteindelijk in te zien...

Omdat ik oprecht gaf om de "dienaren" met wie ik sprak (want de meesten kende ik al jaren), probeerde ik bijna altijd weer begrip te hebben voor hun uitblijvende, ontwijkende, nietszeggende of anderszins onbevredigende antwoorden. Telkens opnieuw vroeg ik mij maar weer af: is dit voor mij een hoofdzaak, of een bijzaak?

Een keer of tien evenwel ging het om iets uiterst principieels. Maar ook onder die omstandigheden -ik worstelde eenvoudig met brandende vragen- scheelde het de "dienaren" niks, hoewel ik dezen "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" voor mijn "zegenaars" had te houden. Zij dronken een glas, zij pisten een plas en lieten de zaak zo als zij was. Het bleef ijzig "stil aan de overkant". Impliciet werd mij derhalve te verstaan gegeven: kinderen die vragen, worden overgeslagen.

Toen in mei 2007 voor mij "the bloody limit" bereikt was, verliet ik de (gouden) kooi. Ook dat maakte de "dienaren" niets uit. Dienaren zijn er om bediend te worden.

Subiet werden mijn gereserveerde plaats in het utopische nieuw-apostolische hemelrijk en mijn tegoed op de nieuw-apostolische hemelbank verbeurd verklaard.

Zie op het voormalige Forum van Bauke Moesker in deze samenhang ook het bericht op "Vr 30 Dec 2011, 22:00", in de thread "Moat ik soms op myn broer passe?"

Groet,
TjerkB :shock:


P.S.
BakEenEi schreef:(...)
 • Voor: Jou

  Ze zeiden
  wij hebben een levend geloof

  want bij ons
  blijven de wegwijzers
  niet staan
  waar ze staan

  die gaan met je mee

  nee
  niet tot je er bent

  maar gewoon

  tot ze genoeg
  van je hebben

  fijn, he

  vind ik ook niet


  Van: Mij
(...)


Uit: Bericht door BakEenEi op "Za 18 Dec 2010, 19:45" in de thread "Levend geloof"
N.B.
TjerkB schreef:
Jabob65 schreef:(...)
Het is vooral gericht op het zelf, wij zijn de uitverkoren, de kinderen van God, en wij hebben het fijn, en de signaalfunctie wordt steeds versterkt.

In wezen bestaat de ander niet, de ander wordt niet gekend.


Uit: Bericht op "do 10 apr 2014, 18:37"
@Jabob65
@all

Juist dit is volgens mij vaak de voornaamste oorzaak ervan geweest dat het voor menigeen in de Nieuw-Apostolische Kerk onherbergzaam begon aan te voelen: de liefde bekoelde en de harten versteenden. Als ik er nu goed over nadenk veranderde de hele situatie al kort na het overlijden van stamapostel Hans Urwyler. Het is echt een ontwikkeling vanachter de schermen, dus afkomstig van het internationale kerkbestuur! Daar was men vooral bezig met zichzelf: hoe kunnen wij voor onszelf en voor de organisatie de belangen veiligstellen? Eén van die belangen blijkt achteraf het verbergen van een groot aantal historische leugens te zijn. Niets maar dan ook helemaal níets menselijks is de "Godsgezanten", bij wie iedereen hoog moest opkijken, vreemd geweest. Daders werden beschermd ten koste van slachtoffers. Meedogenloos werden zielen, wier leed geen naam mocht hebben, aan hun lot overgelaten. Ze hadden nota bene "in de navolging" moeten blijven. Ja, welke navolging?! Hoe kun je in godsnaam mensen navolgen door wie je in geestelijk opzicht bent verkracht?! (...) Met list en bedrog werd de waarheid verdraaid.

Onvermijdelijk leiden zulke onzuivere verhoudingen ertoe dat eenvoudig de zegen uitblijft. Dat klinkt nu misschien wel wat ouderwets, maar zo is het natuurlijk wel.

Groet,
TjerkB


Bron: Bericht op "Vr 11 Apr 2014, 23:51" in de thread "Religieus entertainment: diagnose gemist/de schaamte voorbij"
TjerkB schreef:(...)
De ambtelijke top praat veel, maar zegt weinig:
Vogelfrei schreef:(...)
Im Gottesdienst in Nuernberg, Pfingsten 1997, erklärte Stammapostel Richard Fehr: "Berechtigte Kritik nehmen wir zu Herzen, unberechtigte zur Kenntnis". Seitdem übt man aber Selbstjustiz, der Kapitalfehler - mit inzwischen allen daraus sich ergebenden Folgen.

(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 op "21.08.2014, 16:07" in de thread "NAK NRW/Niederlande und der Fall Rohn"
(...)


Uit: Bericht op "Wo 10 Sep 2014, 19:22" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Plaats reactie

Terug naar “Praktisch apostolisch-zijn”