Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Alles wat rond het thema van dit Forum extra aandacht verdient
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ ALL,

Nog steeds heb ik de indruk dat het in plaats van een aannemer ook een
ZZPer geweest kan zijn, de kerkleiding was en is hier steeds vaag over geweest.
Zelfs een beun de H is niet uit te sluiten.
In deze affaire is zoveel gelogen dat zich de balken buigen.

ZwartSchaap
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Heeft de aannemer nooit gevraagd naar asbest, is de vraag. "Daar heeft geen aannemer aan gewerkt," zegt Vis in eerste instantie. Als hem stukken van de website worden voorgelezen, komt hij daar op terug. "De aannemer heeft alleen de nieuwe gevelbekleding aangebracht. We hebben het in eigen beheer weggehaald, juist om de kosten te drukken."


Bron: AD.nl d.d. 18-04-2016: Kerk was gewaarschuwd voor asbest in gebouw
Volgens bestuurder Ruud Vis van het kerkgenootschap hebben zich twee medewerkers gemeld die mogelijk met de asbest in aanraking zijn geweest. Hij geeft aan dat de medewerkers ‘laconiek’ reageerden en nog nader worden onderzocht. Buurtbewoners hebben zich niet bij hem gemeld. Andere vrijwilligers van de kerk hebben werkzaamheden in het gebouw zelf gedaan. En zijn, volgens Vis, niet in aanraking met de asbest geweest.


Bron: NieuwegeinTV d.d. 26-04-2016: DE BRON NOG MINSTENS EEN WEEK DICHT NA ASBESTVONDST
(...)
Het was omwonenden opgevallen dat vele handen het werk licht maakten bij het verwijderen en afvoeren van de leien. Abusievelijk derhalve heeft het NAK- bestuurslid Ruud Vis heeft laten voorkomen dat het hierbij slechts twee personen betrof. Ook zouden er in tegenstelling tot mededelingen daaromtrent van de heer Vis meerdere aannemers bij het milieudelict betrokken zijn geweest.


Bron: PEN.nl d.d. 18-05-2016: Asbest verwijderen De Bron loopt in de papieren
23.05.2016 B. W. aus C.
Juchuu! Alles wird gut - ein Bauernopfer ist gefunden (der böse allein arbeitende Bauunternehmer ohne Genehmigung). Wusste ich's doch: Mit ein wenig Gottvertrauen findet sich immer eine Lösung und man kommt aus jeder Krise ;-)


Bron: Ingekomen reactie bij Glaubenskultur-Magazine n.a.v. het Premium-Artikel "Arbeiten waren ursprünglich nicht geplant - Asbestfall Nieuwegein: Bezirksapostel Storck reagiert mit Erklärung" d.d. 23-05-2016
Levi schreef:(...)
Een persbericht met een tendentieuze strekking.
Voor de vermaledijde aannemer lijkt het me een geval van smaad.
Gedesinformeerd en daarop nu afgeserveerd is laster me dunkt.

(...)


Uit: Bericht op "Di 24 Mei 2016, 18:16"
@Levi
@all

Dít is wat er nu werd meegedeeld:
 1. Kerkpresident
 2. Nieuw-Apostolische Kerk
  Nederland
 3. Amersfoort, 23 mei 2016
 4. Persbericht
 5. De kerkleiding is opgelucht, dat het gemeentebestuur het kerkgebouw “de Bron” in Nieuwegein na de beëindiging van de saneringswerkzaamheden op 11 mei 2016 zonder beperkingen heeft vrijgegeven.
 6. Zij betreurt de door het onvakkundig omgaan met asbesthoudende bouwmaterialen veroorzaakte milieuverontreiniging zeer en verontschuldigt zich bij de inwoners van de gemeente Nieuwegein en de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk Nieuwegein.
 7. Van januari tot maart van dit jaar heeft de centrale administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland verschillende bouwwerkzaamheden uitbesteed om het nieuw aangekochte kerkgebouw voor het gebruik door haar gemeente gereed te maken.
 8. Medio februari werd ook de gevelbekleding uitbesteed.
 9. Deze werkzaamheden waren in aanvang niet gepland.
 10. De verwijdering van de asbesthoudende gevelleien werd door een aannemer zonder voorafgaande administratieve vergunning aangenomen.
 11. Op grond van een aanmerking uit de buurt verordende op 6 april de burgemeester van de gemeente Nieuwegein de sluiting van het gebouw en de vakkundige sanering en verwijdering van de asbesthoudende materialen op het terrein van de kerk.
 12. Gemeenteleden hebben aan de ontmanteling van asbesthoudende bouwstoffen niet meegewerkt.
 13. Zij hebben alleen aan werkzaamheden binnen en bij de inrichting van het kerkgebouw meegeholpen.
 14. De kerkleiding zal het voorval aangrijpen om de arbeidsprocessen bij de toewijzing van en controle op bouwwerkzaamheden aan kerkgebouwen te onderzoeken en te veranderen.
 15. Zij geeft de verzekering een betrouwbare partner in de buurt te zijn en wenst de gemeente en alle bezoekers in “de Bron” vreugde en zegen in dit Godshuis.
 16. w.g.
  Rainer Storck
 17. Kerkpresident en bestuursvoorzitter
Bron: http://www.nak-nl.org/db/6459972/Actuee ... Nieuwegein
Maar wat staat er dan feitelijk? Volgens mij staat hier inhoudelijk bijna niks! Wat daar extra aan bijdraagt is trouwens dat de tekst vertaald lijkt uit het Duits. Beste forumvrienden, doe mij in dit geval een plezier en trek er even een paar minuten voor uit om in alle rust na te gaan wat ons met zijn allen wordt voorgehouden met alleen déze passage:
"De verwijdering van de asbesthoudende gevelleien werd door een aannemer zonder voorafgaande administratieve vergunning aangenomen."
Werkelijk, ik kan hier echt helemaal niks anders van maken dan dat een aannemer een klus aannam. Vereist zoiets in ons land een... "administratieve vergunning"?

Voor het overige zie ik in dit hele persbericht alleen maar... (een knap staaltje) propaganda. Als ze ergens goed in zijn in deze kerk, is dát het wel; gebakken lucht.

In Duitsland schreef iemand "Aha, die NAK Niederlande hat den Schuldigen gefunden", waarop een andere forumdeelnemer reageerde met "Und wer ist der Schuldige?" en een derde antwoordde "Das beauftragte Bauunternehmen! Genial. Hierna werd de discussie "uit het platte vlak" getrokken door er als volgt een dimensie aan toe te voegen:
tergram schreef:(...)
es gibt gegenläufige Behauptungen. Wie immer in solchen Fällen. Schliesslich geht es um viel. Welche davon richtig ist, ist derzeit noch eine Glaubensfrage, wird aber sicher Gegenstand behördlicher Untersuchungen und ggfs. eines Prozesses sein.

Dass eine Presseerklärung seitens der NAK so abgefasst wird, dass sich daraus kein Haftungsririsko und keine Rufschädigung für die Kirche ergeben, ist selbstverständlich. Oder hast du erwartet, Herr Storck würde "die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit" sagen?

(...)


Uit: Bericht bij Glaubensforum24 op "24.05.2016, 15:28" in de thread "NAK Niederlande - Kirche von Behörde wegen Asbest gesperrt"
Het deed mij denken aan wat Bauke Moesker nog wel eens wilde opmerken, namelijk "elke halve waarheid is een hele leugen", oftewel, "naar de Geest gesproken" ...
 • Wee degenen die het kwade goed noemen
  en het goede kwaad,
  die het licht tot duisternis maken
  en het duister tot licht,
  die van zoet bitter maken
  en van bitter zoet.


  Uit: Jesaja 5: 20 (NBV)
Anders geformuleerd:
TjerkB schreef:(...)
De evangeliste (!) en oud-minister van Binnenlandse Zaken Catharina Isabella Dales (1931-1994) merkte het al op: "Een beetje integer bestaat niet!" Ik kon er werkelijk niet omheen: het is grondig mis met deze kerk, sterker nog, dat is het zelfs al heel lang - alleen, het wilde mij niet aan. Bovendien werden wij met zijn allen willens en wetens onwetend gehouden.

(...)


Uit: Bericht op "Di 19 Jan 2016, 12:10"
Maar hoe zit dat dan in de Nieuw-Apostolische Kerk? Welnu, daar is over nagedacht. Volgens "de bijsluiter" op de internationale website van de kerk zit het zó...
Nieuw-Apostolisch geloof in het dagelijks leven
De houding van een nieuw-apostolische christen in zijn persoonlijke omgeving is doordrongen van de wens, zijn leven geheel in de zin van God te leiden. Dat betekent voor hem om alle mensen met achting te benaderen en andere religieuze opvattingen te respecteren.

Taak van de Kerk
De Nieuw-Apostolische Kerk ziet zichzelf als de kerk van Christus gelijk de apostolische gemeenten ten tijde van de eerste apostelen. De Heilige Schrift en het tijdovereenkomstig door de Geest verwekte woord vormen samen de grondslag van de leer, die erop gericht is Gods verlossingsplan te verkondigen en gelovige zielen op het beloofde wederkomen van Christus voor te bereiden.

De Nieuw-Apostolische Kerk ziet het als haar taak om alle mensen Gods woord en geboden bekend te maken, de sacramenten “Heilige Waterdoop”, “Heilige Verzegeling” en “Heilig Avondmaal” te schenken en zegeningen af te dragen. Zij verzorgt haar leden en bevordert het nieuw-apostolische geloofsleven overeenkomend met haar geloofsbelijdenis. Dat gebeurt in het bijzonder in de vorm van regelmatige kerkdiensten, gewetensvolle zielzorg en door een door de geest van naastenliefde gedragen bijstand.


Bron: Nieuw-Apostolische Kerk - Internationaal inzake "Structuren en taken van ambten"
Adeldom verplicht, wat onderaan in dit persbericht zelfs uitdrukkelijk wordt gesuggereerd, maar wees dan consequent en vertel in Nieuwegein alsnog de waarheid. De volle waarheid, wel te verstaan!

Over propaganda gesproken; hoe valt de oproep op 18 april jl. van gemeentevoorganger Gerrit Kamphuis, "Ik wil u OPNIEUW vragen: Als u benadert wordt, op wat voor wijze dan ook, verwijst u iedereen door naar het kantoor van de Nieuw-Apostolische Kerk in Amersfoort, 033-4633424. De woordvoerder is de opziener Vis.", in 's hemelsnaam te rijmen met het onderstaande?
TjerkB schreef:(...)
Het staat er wel heel fraai, maar vraag niet hoe het in de nieuw-apostolische geloofspraktijk in voorkomende gevallen de leden ernstig kwalijk kan worden genomen:
 • Die Neuapostolische Kirche legt Wert auf das eigenverantwortliche Handeln ihrer Mitglieder. Der Einzelne ist Gott gegenüber für sein Verhalten verantwortlich. Klare Orientierung bieten das Evangelium Christi und die Werteordnung, die sich aus den Zehn Geboten ergibt.
(...)


Uit: Bericht op "Ma 23 Mei 2016, 09:42" in de thread "Geen woorden maar daden"
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

De verwijdering van de asbesthoudende gevelleien werd door een aannemer
zonder voorafgaande administratieve vergunning aangenomen.
Deze zin is ook uit te leggen als:

Een ZZPer heeft geen aannemersdiploma maar kan wel een klus aannemen.
Het aannemersdiploma is bepalend of een iemand ook aannemer is.
Zonder voorafgaande administratie vergunning kan dan ook uitgelegd worden als :
De organisatie had geen aannemersstatus.

ZwartSchaap
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

De spoedsanering vanwege het illegaal verwijderen en afvoeren van een grote hoeveelheid asbesthoudende leien aan de gevels bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein gaat de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) een bedrag kosten met vijf nullen voor de komma, zo bleek gisteravond tijdens de periodieke vergadering van het wijkplatform Doorslag in Buurtplein Doorslag aan de Ratelaar.

(...)
De milieupolitie heeft de zaak nog in onderzoek. Er lijkt een overweldigende hoeveelheid bewijs voorhanden te zijn tegen het kerkbestuur, aldus de wijkwethouder. Zeven personen van wie twee met ernstige zorgen hadden zich tot op heden rechtstreeks gewend tot de gemeente Nieuwegein. Hoewel bij het kerkgebouw alles nu grondig is schoongemaakt, zit er bijvoorbeeld nog wel asbest in de vensterbanken, maar dat levert pas een gezondheidsrisico op ingeval van sloop. Verder ging de discussie over het aansprakelijk stellen van het kerkbestuur, waarbij de suggestie werd geopperd om te komen tot een collectieve strafaangifte.

(...)


Bron: Nieuwsartikel "Asbest verwijderen De Bron loopt in de papieren" d.d. 18-05-2016 bij PEN.nl
@all

Doordat de gevaarzetting vanwege de bovenal roekeloos uitgevoerde illegale asbestverwijdering bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein pas op 6 april jl. van gemeentewege werd opgeheven, hebben velen langdurig, namelijk op zijn minst gedurende een periode van vier weken, blootgestaan aan asbestbesmetting. Tijdens de vergadering van dinsdag 17 mei jl. (zie de bovenstaande quote) bracht één van de wijkbewoners naar voren dat het in de bewuste periode vaak stevig waaide en er deuren en (slaapkamer)ramen open stonden. Ook om deze reden maken omwonenden zich zorgen. Immers, bij dat weertype waaien asbestdeeltjes in de wijde omgeving overal naartoe. Ze kunnen makkelijk in de woningen terecht zijn gekomen, doch zeker op straat en op andere plekken, waar bijvoorbeeld kinderen spelen.

Bij de sloopwerkzaamheden waren er soms wel vijf personen tegelijk op het dak van de kerk gezien, zo vertelde een getuige. Niemand droeg beschermende kleding.

Toen de aansprakelijkheid aan de orde kwam, gaf iemand een simpel voorbeeld. Stel, inderdaad openbaart zich onder degenen die nu aan de besmetting hebben blootgestaan, na 20 of 30 jaar asbestkanker, en stel, die aandoening valt dan inmiddels te genezen maar de behandeling (in Amerika) kost € 300.000. Wie betaalt?!

Daarom: het is niet genoeg om in ieders medische dossier een notitie te laten vastleggen dat er bij kerkelijk centrum De Bron slordig is omgesprongen met asbest.

Het is één van tweeën: ofwel het kerkbestuur aanvaardt nu op voorhand de aansprakelijkheid voor toekomstige schade waarbij redelijkerwijs een causaal verband valt aan te nemen met "de door het onvakkundig omgaan met asbesthoudende bouwmaterialen veroorzaakte milieuverontreiniging", óf men noodzaakt de potentiële benadeelden hun recht te halen door de kwestie nu aan te kaarten bij politie en justitie. Vandaar dat alvast het nut werd besproken van een collectieve strafaangifte.

In het gisteren door de kerk uitgegeven persbericht zien wij nú al dat men om de aansprakelijkheid heen begint te draaien door een aannemer verdacht te maken. Echter, volgens het bestuurslid Ruud Vis had er helemaal geen aannemer gewerkt; alleen bij de nieuwe gevelbekleding. Kortom, wie moeten we geloven: Storck of Vis, of geen van beiden? Het mag duidelijk zijn: het is zinloos om dit allemaal op zijn beloop te laten. Het beste zou zijn als de wijk collectief aangifte doet. Laten wij hen daarbij steunen! Het betreft hier n.b. een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als mede-financiers van de fiscale giftenaftrek raakt dit ons toch allemaal?

Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
TjerkB schreef:(...)
"Meesters van het woord" zijn het, de hierboven geciteerde hoge vertegenwoordigers van het nieuw-apostolische hemelrijk. Omdat voor hunzelf het beste niet goed genoeg is, laten zij zich bijstaan door ingehuurde woordkunstenaars zoals mediadeskundigen en theologische adviseurs. Persvoorlichters en andere woordvoerders zorgen er daarnaast wel voor dat vermeende "Querdenker" van ze af worden gehouden. Zelfgenoegzaam als ze zijn, wanen zij zich oppermachtig en onschendbaar. Omdat hun bazige bullebakkengedrag vele slachtoffers maakt, heb ik dit ontrafeld en uit de doeken gedaan want ik kan er gewoonweg niet over uit. Zie hieromtrent op het voormalige Forum van Bauke Moesker ook het bericht op "Za 28 Jan 2012, 08:52" in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan." (...)

(...)


Uit: Bericht op "Ma 19 Jan 2015, 23:34" in de thread "Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?"
Zie ook het bericht op "Za 14 Mei 2016, 21:52" in de thread "Waar is de taal van het hart gebleven?"
Redactie schreef:Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u

Dat dit Forum bestaat, is het gevolg van schendingen door kerkelijke ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk van zowel de geestelijke integriteit van haar leden als van hun geloof. Ook de website waaraan naderhand dit Forum werd gekoppeld, was in 2004 al om deze redenen tot stand gekomen. Blijkens de nieuw-apostolische geloofsleer evenwel, zouden het juist de "levende apostelen" binnen dit kerkgenootschap zijn, bij wie het exclusieve vermogen berust om de juiste uitleg te geven aan de Bijbel en om, door christenen de handen op leggen, ze het kindschap Gods te doen verkrijgen, waarmee ook dezen erfgenamen zouden worden van Zijn beloften. Hoe is het dan toch mogelijk, dat er vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk nu al jarenlang wordt geklaagd over brutale intimidatiepraktijken, over geestelijk geweld, manipulatie en machtsmisbruik? (...) Voornoemde "levende apostelen" blijken aan hun vermeende goddelijke bevoegdheden dusdanige superioriteitsgevoelens te ontlenen dat zij de nieuw-apostolische gelovigen oproepen tot "
een onbegrensd vertrouwen" in hen. Tevens matigt men zichzelf het alleenrecht aan om de kerk zowel in geestelijke zaken te vertegenwoordigen als in materiële zaken, waarbij tegenspraak van ondergeschikten in de praktijk wordt afgestraft met folterende uitsluitingsmethoden. Men streeft niet naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Dat gezonde mensen hierdoor ziek worden, behoeft geen betoog.

TjerkBBron: Bericht -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- op "Ma 19 Dec 2011, 16:23", in de thread "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all

Curieus in het persbericht van 23 mei jl. is ook de passage "De kerkleiding zal het voorval aangrijpen om de arbeidsprocessen bij de toewijzing van en controle op bouwwerkzaamheden aan kerkgebouwen te onderzoeken en te veranderen." Wie -zoals ondergetekende- het geklungel bij dit kerkbestuur kent, herkent de op deze wijze bedreven grootspraak. Immers, hoezo "Arbeitsprozesse" terwijl er in dit hele driehoofdige bestuur maar an­der­hal­ve man en een paar­den­kop samenwerken?!

Groet,
TjerkB
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Levi
Berichten: 499
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 07:05

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door Levi »

@Tjerk
Curieus in het persbericht van 23 mei jl. is ook de passage "De kerkleiding zal het voorval aangrijpen om de arbeidsprocessen bij de toewijzing van en controle op bouwwerkzaamheden aan kerkgebouwen te onderzoeken en te veranderen."
Hier staat -opgesteld door een spindoctor- niets anders dan "'wij hebben broeder Vis onder curatele geplaatst"!

Groet,
Levi
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

 1. :shock:
  • Volgens de heer Van Blommestein stuurde de burgemeester naar het kerkbestuur een brief waarin met klem wordt verzocht de zorgplicht waar te maken die men heeft voor de ingeschakelde vrijwillige klussers.
  Bron: PEN.nl d.d. 18-05-2016: Asbest verwijderen De Bron loopt in de papieren
 2. :shock:
  • Op grond van een aanmerking uit de buurt verordende op 6 april de burgemeester van de gemeente Nieuwegein de sluiting van het gebouw en de vakkundige sanering en verwijdering

  Bron: Persbericht d.d. 23-05-2016 betreffende asbestsanering kerkgebouw de Bron te Nieuwegein
@all

In het tweede geval betrof het namens de burgemeester een "last onder dwangsom". De eventueel verbeurd te verklaren boete bedroeg naar mijn weten € 60.000. Doordat de asbestsanering binnen de gestelde -verlengde- termijn werd afgerond, was de boete alsnog niet verschuldigd.

Wat echter de oproep aan het kerkbestuur betreft om een correcte invulling te geven aan de zorgplicht jegens de bij de gemeente Nieuwegein onbekende groep vrijwilligers, gaat het weliswaar om een dringend doch waarschijnlijk overigens vrijblijvend verzoek, al schreef de burgemeester zelf het kerkbestuur erover aan. Naar het zich laat aanzien werd betrokkenen tot op heden alleen informatie toegezegd, voor zover het saneringsbedrijf en de GGD die kunnen geven:
Dit zou betekenen dat juist degenen die bij kerkelijk centrum De Bron in en uit liepen toen de sloopwerkzaamheden in volle gang waren, niet wordt verteld wat eenieder te doen staat om de aansprakelijkheid erkend te krijgen:
TjerkB schreef:(...)
Toen de aansprakelijkheid aan de orde kwam, gaf iemand een simpel voorbeeld. Stel, inderdaad openbaart zich onder degenen die nu aan de besmetting hebben blootgestaan, na 20 of 30 jaar asbestkanker, en stel, die aandoening valt dan inmiddels te genezen maar de behandeling (in Amerika) kost € 300.000. Wie betaalt?!

Daarom: het is niet genoeg om in ieders medische dossier een notitie te laten vastleggen dat er bij kerkelijk centrum De Bron slordig is omgesprongen met asbest.

Het is één van tweeën: ofwel het kerkbestuur aanvaardt nu op voorhand de aansprakelijkheid voor toekomstige schade waarbij redelijkerwijs een causaal verband valt aan te nemen met "de door het onvakkundig omgaan met asbesthoudende bouwmaterialen veroorzaakte milieuverontreiniging", óf men noodzaakt de potentiële benadeelden hun recht te halen door de kwestie nu aan te kaarten bij politie en justitie. Vandaar dat alvast het nut werd besproken van een collectieve strafaangifte.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 25 Mei 2016, 17:16"
Het lijkt mij bittere noodzaak als van de zijde van de gemeente Nieuwegein nog wordt gepreciseerd welke informatie voor alle potentieel benadeelden essentieel is.

Een ander aandachtspunt voor het kerkbestuur is volgens mij nog steeds dat de omwonenden een brief zouden krijgen:
Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
ZwartSchaap
Berichten: 168
Lid geworden op: wo 21 okt 2015, 13:23

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door ZwartSchaap »

@ All,

Terwijl de kerkleiding reeds lange tijd probeert van het "SEKTE" imago bevrijd
te worden, blijkt steeds opnieuw dat de NAK een sekte is.
Vanaf het moment van akte passering bij de Nieuw-Apostolische notaris Siebe Kuiper
begint het gesjoemel.
In de maanden daarna opeenvolgend gedraai en gelieg alsmede het niet nakomen van afspraken.
Uiteindelijk maar veel te laat een persbericht waarin in de laatste zin even is geschreven, dat
de NAK een betrouwbare partner in de buurt is.
Ook kenmerkend is dat niemand van het bestuur uit zich zelf terugtreed na deze ongelofelijk miskleun.
De meest grote knoeier en leugenaar (VIS) mag ook gewoon aanblijven.

ZwartSchaap
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

Afbeelding
@all

Door per se bij wijze van spreken het artistieke leiderschap met het zakelijke leiderschap te willen combineren, heeft de internationale kerkleiding door de jaren heen enorm veel kritiek over zichzelf afgeroepen. Die combinatie gaf namelijk vaak aanleiding tot ongenoegen over onzuivere verhoudingen. Volgens de statuten zijn er bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland drie bestuursorganen:
BakEenEi schreef:(...)
Artikel 4 Organen
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft de volgende organen:

1. De Stamapostel

2. Het bestuur

3. De landelijke vergadering
(...)


Uit: Bericht op het voormalige Forum van Bauke Moesker op "Ma 15 Nov 2010, 22:11", in de thread "Open brief aan alle kerkelijke ambtsdragers"
Zie ook het bericht op "Za 30 Jan 2016, 00:15" in de thread "Aan wie doet St.Ap. Schneider mij toch steeds denken"
"De stamapostel" als hoofdbestuurder bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland benoemt en schorst districtsapostelen, apostelen en opzieners (doorgaans op voordracht van de districtsapostel dan wel diens ambtsvoorganger). Dat zijn dus álle leden van "Het bestuur". De districtsapostel als bestuursvoorzitter benoemt en schorst de districtsdienaren, dus -uit hun midden- ook de leden van "De landelijke vergadering". Aangezien in de nieuw-apostolische geloofspraktijk "lagere" dienaren gehoorzaamheid en hoogachting verschuldigd zijn aan "hogere" dienaren in wie zij hun "directe zegenaars" belichaamd dienen te zien, blijven de "hoogste" "Godsgezanten" altijd de baas want, linksom of rechtsom, zij trekken in de bestuurlijke organisatie aan het langste eind. De geloofsleer doet hier nog een royale schep bovenop. Zo zou het aan het nieuw-apostolische apostelambt zijn voorbehouden om de Bijbel het best te begrijpen en om de wil van God het best te kennen. Waar dit toe kan leiden leert de geschiedenis en wij maken het dagelijks mee. Aan de gelovigen wordt continu een zodanig overweldigende hoeveelheid informatie aangeboden, dat vrijwel niemand ervan terug heeft. Trouwens, gebeurt dit een keer wel, dan zal de kerkleiding zelden of nooit ergens een woord van terugnemen. Daarover heb ik al vaak mijn bezorgdheid uitgesproken want niet zelden stond ik er zowat met mijn neus bovenop wanneer mensen onder de voet werden gelopen. Waag het niet om een "Godsgezant" te bekritiseren, ook niet als het gaat om de verantwoordelijkheden die men claimt op het zakelijke vlak, want "God" zelf keert zich tegen je. In de Nieuw-Apostolische Kerk dienen allen met één stem te spreken, dat wil zeggen: ieder spreekt met de stem van zijn of haar "directe zegenaar" ...
Im Anschluss an die Hauptpredigt Richard Fehrs sagte Latorcai wörtlich: "And we are committed to that, brothers and sisters, which we heard this morning from our Chief Apostle. He has given us the Godly direction. He's our Godly leader. And we cannot mix that up, my dear brothers and sisters. Our heavenly Father comes first, and then the Lord Jesus and then the Chief Apostle. If anybody says any different then we are on the wrong way. Then we have to think our thoughts and we have to get rid of it. And if it does we have come back to that Godly order. Then we have to repent, because repentance means to return to the Godly order."

Uit: Artikel Glaubenskultur d.d. 10-09-2004 n.a.v. uitlatingen van D.Ap. Latorcai (Canada) in Chicago tijdens een dienst met St.Ap. Fehr

Bron: http://www.glaubenskultur.de/artikel.ph ... 8c8a7458e0
Zie ook -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Di 08 Feb 2011, 11:47", in de thread "Ex-diaken timmert verder aan de (geloofs)weg en start kerk"
Highländer schreef:(...)
Ich zitiere aus einem Rundschreiben von Bernd Koberstein (Kirchenpräsident Hessen-Rheinland/Pfalz-Saarland) zu Pfingsten:
 • "Der Herr selbst hat die jeweiligen Stammapostel erwählt und zu ihrer Zeit für ihren Dienst in diesem höchsten Amt zubereitet. Dies gilt auch für den zukünftigen Stammapostel."
(...)


Bron: Bericht door Highländer op "17.05.2013, 12:31" in de thread "Selbstaussagen der NAK zur eigenen Vergangenheit" bij Forum "Glaube & Kirche"
Zie ook -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Do 23 Mei 2013, 08:47", in de thread Job: "Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan."
Zó worden de zaken dus voorgesteld. Vandaar dat niet moet worden onderschat hoezeer het "nach dem neuapostolischen Glaubensverständnis" eenieder misstaat om er anders over te denken, laat staan om er anders over te spreken:
shalom schreef:
Monatsrundschreiben für alle Amtsträger im Bezirksapostelreich Nordrhein-Westfalen 7. Jahrgang März 2011 Nr. 3 schreef:
2.1 Hinweise zum Seelsorgebesuch

Wie verhalten wir uns, wenn uns Fehler in der kirchlichen Praxis vorgeworfen werden?

Teil 4 – Umgang mit tatsächlichen Fehlern [der Amtskörper]


…Es kann sein, dass der predigende Amtsträger ein Informationsdefizit hat. Vielleicht
hat er neuere Lehraussagen nicht richtig aufgenommen oder nicht gelesen. Vielleicht
hat er sie zwar gelesen, aber nicht verstanden und deswegen nicht verinnerlicht… . Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Amtsträger eine andere Lehrauffassung
zu bestimmten Inhalten vertritt und diese verkündet. Ausdrücklich sei angemerkt, dass
der Stammapostel die Erwartung ausgesprochen hat, dass die Amtsträger sich hinter
die Lehre der Kirche stellen
. Dieses entspricht auch der Sicht der Apostel.

…Ein offen bekannter oder sogar am Altar verkündeter Lehrwiderspruch kann nicht
hingenommen werden. Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird… .

Seiten 2 - 3

Bron: http://www.forum.glaubensforum24.de/vie ... 513#p36513
Zie ook -op het voormalige Forum van Bauke Moesker- het bericht op "Za 26 Feb 2011, 20:58", in de thread "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... "
Lees: God is de onverstoorbare en eeuwige vrede; de vrede die de rust van de orde is. "Der Bezirksapostel wird entscheiden, wie verfahren wird... " Welnu, zie onder:
Afbeelding
Aldus sprak... de heer (Storck). Dit was zijn uitspraak en daarmee moeten wij het doen. Voor het overige zoeken ze het in Nieuwegein maar uit, wie er aansprakelijk is. Kom niet aan de "Einheit im Apostelkreis". Kom ook niet aan "de gemeenschap". Voorganger Gerrit Kamphuis wond er -tegenover de omwonenden- geen doekjes om:
TjerkB schreef:(...)
De tweede brief is van 4 mei jl. (Hemelvaartsdag):
(...)


Uit: Bericht op "Wo 18 Mei 2016, 11:04"
Dus, omwonenden, bekijk het maar.

Het is dít ongenaakbare geestelijke klimaat, wat voor menigeen niet meer te harden was. Wij zeiden er wat van en wat wij op onze klompen al aanvoelden: dan lig je eruit. Enkele dagen geleden verwoordde ik het als volgt:
TjerkB schreef:(...)
... over de rigide fatsoenspolitie bij de Nieuw-Apostolische Kerk gesproken die geen enkel afschrikwekkend middel schuwt - zie het bericht op "Zo 06 Jul 2014, 21:24" in de thread "Tussenbalans en hoe nu verder... " Ook ik ben een per­so­na non grata en word met een cor­don sa­ni­taire gemeden alsof ik melaats ben. Het enige wat mij verweten wordt is echter dat ik mij er niet altijd bij neerleg als een pertinente vraag aan het kerkbestuur niet wordt beantwoord. Vanuit een kinderlijk vertrouwen zou ik in al die gevallen namelijk moeten willen aannemen dat God, althans de mij inmiddels volslagen onbekende god van het nieuw-apostolische machtsdenken, daar zijn redenen wel voor heeft: Hij antwoordt ofwel op Zijn tijd; of in het geheel niet, om Hem moverende redenen. Ik geloof dat niet.

Als in een reflex gaan in de Nieuw-Apostolische Kerk bij "kritiek" alle stekels uit. Dat was niet misschien ooit, in een grijs verleden, maar zo is het gewoon nu nog steeds. Uitlatingen van "hogere verantwoordelijke leidinggevenden" zijn hiervan de oorzaak.

(...)


Uit: Bericht op "Za 21 Mei 2016, 21:34" in de thread "Geen woorden maar daden"
"Geen woorden maar daden". De districtsapostel, Rainer Storck, kan nu wel verkondigen "De kerkleiding (...) Zij geeft de verzekering een betrouwbare partner in de buurt te zijn en wenst de gemeente en alle bezoekers in 'de Bron' vreugde en zegen in dit Godshuis.", maar wat maakt hem als bestuursvoorzitter geloofwaardig?

Als ervaringsdeskundige zeg ik: vertrouw de gebakken lucht van dezulken níet. In het persbericht probeert hij de aansprakelijkheid op de achtergrond te schuiven.
 • [10] Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. [11] Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? [12] En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?

  Uit: Lukas 16 (NBV)
 • [14] Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? (...) [26] Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

  Uit: Jakobus 2 (NBV)
Zie verder het bericht op "Di 07 Jan 2014, 15:53", in de thread "Geen woorden maar daden".

Nogmaals:
TjerkB schreef:(...)
Toen de aansprakelijkheid aan de orde kwam, gaf iemand een simpel voorbeeld. Stel, inderdaad openbaart zich onder degenen die nu aan de besmetting hebben blootgestaan, na 20 of 30 jaar asbestkanker, en stel, die aandoening valt dan inmiddels te genezen maar de behandeling (in Amerika) kost € 300.000. Wie betaalt?!

(...)


Uit: Bericht op "Wo 25 Mei 2016, 17:16"
Zie ook het bericht op "Wo 25 Mei 2016, 21:16"
Groet,
TjerkB :shock:


N.B.
TjerkB schreef:(...)
Tegenover een hele groep vrijwilligers is het kerkbestuur zodanig ernstig verwijtbaar nalatig geweest, dat niet valt uit te sluiten dat sommigen het uiteindelijk door asbestkanker met de dood moeten bekopen.

Het bestuur bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft overduidelijk de zaken niet op orde. Juist daarom regent het op het Internet nu al jarenlang klachten.

Of individuele gemeenteleden zich hiervan nu rekenschap wagen te geven, of niet; er heerst in deze kerk toch werkelijk een angstcultuur, waardoor vrijwel niemand zich vrij zal gevoelen om op de verantwoordelijke dienaren /zegenaars /Godsgezanten /ambtsbroeders nu ongezouten kritiek te leveren en bijvoorbeeld te eisen dat het kerkbestuur in deze situatie op voorhand -en keurig netjes zwart op wit- de aansprakelijkheid erkent voor toekomstige gezondheidsschade waarbij een causaal verband valt aan te nemen met hoe betrokkenen nu nonchalant werden blootgesteld aan grote hoeveelheden asbesthoudend bouwafval.

Ik kan mij hier ontzettend boos om maken.

(...)


Uit: Bericht op "Ma 18 Apr 2016, 16:23"
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gebruikersavatar
TjerkB
Berichten: 2828
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 15:28

Re: Opheffingsuitverkoop - alles moet weg!

Bericht door TjerkB »

@all
TjerkB schreef:(...)
Met een goed werkplan dat volgde kon iedereen aan de slag, al kreeg men nog te kampen met meerdere tegenvallers. Zo moest tot tweemaal toe grond worden afgegraven. "Wat hier gebeurd is, hebben wij nog nooit gezien", hadden de asbestsaneerders opgemerkt. Vooral het op het dak nog aangetroffen asbestafval had ze verbaasd. Al het grind moest er daarom vanaf worden gezogen. Dat vergde de inzet van geavanceerd materieel.

(...)


Uit: Bericht op "Wo 18 Mei 2016, 10:34"
Maar wát was er dan feitelijk gebeurd? Welnu, volgens een ooggetuige -op 8 maart 2016- het volgende:
"Bij het slopen van De Bron worden deze platen gewoon van 3 meter hoogte kapotgegooid terwijl er een ander deel in zakken klaarstaat om afgevoerd te worden."

Een kerkbestuur dat op deze manier bij kerkelijk centrum De Bron in Nieuwegein heeft huisgehouden, hoe kan dat in de buurt opeens een betrouwbare partner zijn?!

Groet,
TjerkB :shock:
"Das Schweigen zu einer Untat, die man weiß, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld" (Max Frisch)
Gesloten

Terug naar “Nieuws en andere actuele zaken”