Monthly Archives: July 2014

“Der Fall Rohn”

Schermafbeelding 2014-07-25 om 15.11.13

Bij Glaubenskultur-Magazine (Internet-tijdschrift “für Freunde & Gönner der neuapostolischen Kirche”) verscheen vandaag het achtste artikel over het financiële schandaal bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, dat zich ontwikkelde door dubieus bestuurlijk handelen van haar vorige voorzitter vanaf 2005 en fataal onverantwoord ingrijpen daarbij van andere bestuursleden. Dat er (ook) in Duitsland over deze zaak wordt geschreven houdt ermee verband dat het kerkgenootschap sinds 2011 wordt bestuurd vanuit Dortmund want in organisatorisch opzicht werd het ingelijfd bij de NAK-zusterkerk in Nordrhein-Westfalen. Daar schijnt men met deze slepende kwestie trouwens geen raad te weten. Naar schatting is er bij deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door mismanagement nu al