Hoge geestelijkheid NAK hangt de­mas­qué boven het hoofd

_TB07723 - Version 2

Met een uitgebreid artikel op een dubbele pagina in de zaterdageditie van 28 mei jl. deed De Gelderlander, het grootste regionale dagblad van Nederland, een boekje open over één van de best bewaarde geheimen van het nieuw-apostolische kerkbestuur.

In juni 2009 zette men een medewerker aan de dijk – een professional op het gebied van vastgoedbeheer, iemand “met wie je alle kanten op kunt, behalve de verkeerde”. Wat hij kan, kunnen wijzelf ook, moet men hebben gedacht. Maar dat pakte anders uit.

Al snel ontstonden er door eigen toedoen miljoenenverliezen, waarbij het kerkbestuur per se niet wilde dat die aan het licht kwamen. Tegelijkertijd probeerde men uit alle macht te beletten dat de oud-medewerker bleef doorvechten voor een schadeclaim.

Op deze manier verspeelde het kerkbestuur ongeveer tweemaal het bedrag van de jaarlijkse inkomsten van het kerkgenootschap. Normaal verliest een organisatie dan de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Maar wanneer gebeurt dat híer?

In dit geval gebeurde er, vreemd genoeg, helemaal niks. De Gelderlander zag nu kans de voorstelling van zaken door te prikken: het kerkbestuur schermt bij monde van haar advocaat met een mysterieuze tegenvordering op haar zondebok, van miljoenen euro’s.

Desondanks beweert het kerkbestuur dat alle rechtszaken al voorbij zouden zijn. Dus: hoe zit dat dan met die tegenvordering? In werkelijkheid evenwel tekende de oud-medewerker hoger beroep aan. Kortom: wie helpt dit verdwaasde kerkbestuur uit de droom?

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 16 juni 2016
TjerkB