Monthly Archives: April 2016

Excessief gebrek aan “governance” bij kerkleiding lijkt debet te zijn aan asbestschandaal Nieuwegein

_TB07100 - Version 3

Het apostolaat bij de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland staat voor een bestuurlijk failliet. Het bestuurslid, de opziener Ruud Vis, moest in Nieuwegein kennelijk fungeren als haar katvanger. Maar dat liep uit op een catastrofe. Betrokkene richtte met het milieudelict een gevaarzetting aan voor zowel vrijwillige klussers als omwonenden en liet daarmee ongehinderd de sporen achter als van een brokkenpiloot. Zou dit de “werkelijkheidservaring” zijn die de aangesloten leden schijnbaar nodig hebben om het ze aangeprate onbegrensde vertrouwen in hun almachtige zogenaamde apostelen eindelijk vastberaden en effectief te doen saneren?

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 29 april 2016
TjerkB

Bestuur Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland stelt gemeenteleden bloot aan asbest

_TB07003 - Version 2

De leugen heeft korte benen, zo wordt gezegd. Daar zijn de gemeenteleden van de voormalige nieuw-apostolische kerkgemeente in Utrecht-Zuilen nu wel achter. In plaats van nog kostbaar groot onderhoud uit te voeren aan hun kerkgebouw aan de Werner Helmichstraat te Utrecht, besloot het landelijke bestuur tot vervangende huisvesting in Nieuwegein. Daar was een gebouw te koop (bouwjaar 1976-1977) bij de Protestantse Kerk Nederland, te weten kerkelijk centrum De Bron aan de Buizerdlaan 1. In januari 2016 volgde de overdracht. In de leveringsakte staat duidelijk dat er asbest zit in de leien aan de gevels, maar dat hield het kerkbestuur voor de gemeenteleden schijnbaar onder de pet. Spontaan omarmden die het plan om het nieuwe onderkomen in eigen beheer te verbouwen. Kort na de officiële ingebruikname op zondag 3 april 2016 kwam het uit dat bij de renovatie ook eigenhandig alle asbesthoudende leien waren verwijderd en afgevoerd. De gemeente Nieuwegein gelastte daarop sluiting van de kerk en zette het gebied eromheen af met hekken. Tot overmaat van ramp nam het bestuurslid Ruud Vis het standpunt in dat niemand afwist van asbest in de duizenden kilo’s bouwafval. Ook vond hij de opgelegde veiligheidsmaatregelen met het oog op de sanering van het terrein van plm. 1.800 m² overdreven. Met die weerbarstige en hoogst onzuivere opstelling riep hij veel kritiek over zich af. Tot nader bericht kerken de onfortuinlijke gemeenteleden nu in Hilversum en Woerden.

Klik HIER om verder te lezen…

Amersfoort, 16 april 2016
TjerkB