Richting Forum

Op WikipediA staat het volgende overzicht (situatie 2005):

Apostolischen2

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolischen

Voor velen zal de tekst in Spreuken 3 vers 6 niet onbekend zijn: “Ken Hem al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (Statenvertaling). In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het er zó: “Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” Dit wijst op maatwerk! In dat licht bezien is er, ondanks de verdeeldheid die er tussen mensen vaak ontstaat, beslist hoop. Denk hierbij ook aan de woorden van Jezus: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10: 27, NBV). Toch hebben door de jaren heen -ook- in het apostolische werk talrijke schermutselingen (…) bij menigeen het geloofsleven nogal verzuurd. Zo bevond men zich op de kerkvloer bepaald niet “in houders hand”, net als eertijds anderen rond het tempelplein waar Jezus schande sprak van de rol die zakenlieden daar voor zichzelf opeisten (vgl. Joh. 2: 14-16).

Het wordt ons lang niet altijd in dank afgenomen daarover vrijuit te spreken. Maar waarom zouden wij niet gewoon met elkaar onder ogen mogen zien hoe wij zo veel mogelijk in vrede en harmonie als christenen samen vooruit komen? Dan mag je je er toch wel over uitspreken wat je daarbij dwarszit? En dan staat de liefde van God anderen toch niet in de weg om zich daar iets van aan te trekken? Hebben wij alleen onszelf lief en onze naaste bekijkt het verder maar?

Enige bescheidenheid lijkt wel op zijn plaats: niemand heeft het voor het uitkiezen waar zijn of haar wieg zou moeten staan, en het leven is minder maakbaar dan wij het onszelf toewensen. Als de liefde van God ons echter aanraakt en Zijn Geest ons vervult, opent dit perspectieven. Wat dat betreft mag het evangelie van Jezus Christus een baanbrekende blijde boodschap zijn. Maar waarschijnlijk zijn voor de meesten van ons ook de woorden niet onbekend in Jesaja 55 vers 8: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.” (Statenvertaling). Daarom maakt het verschil als wij zouden bidden “Heer, zegen ons werk” of eerst “Heer, wat wilt Gij dat ik doe?” Kortom: welke weg slaan wijzelf in en welke wijst Hij ons?

Over wat ons door het geloof met elkaar verbindt of wat ons juist verdeeld kan houden, kan op het Forum “tolvrij” van gedachten worden gewisseld. (…) Laat liefde lichten bij werk en plichten!

 

Klik >>HIER<< om door te gaan naar het Forum.

Leave a Reply